ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 86 träffar.(ingen författare) Upplands fornminnesförenings tidskrift I-IV. Häfte 1-22. 3 halvfranska band.

[ ATA: 6899 ] Pris: 950Kr SEK

(ingen författare) Upplands nation. 1933-1941. 191s. Förlagets linneband. Något lös i bindningen, välläst.

[ ATA: 10914 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. 308s. + utvikbar plansch. Häftad.

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor, del 7. 272s. Ill. Rött klotband.

[ ATA: 16341 ] Pris: 90Kr. SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 Kr SEK

(ingen författare) BYGGD ATT VÅRDA 4. Kulturmiljöer i Uppsala kommun. 108 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 24753 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Uppsala Sigtuna Skokloster.Bildrapsodi från Uppsala. Opag. (ca 50 s. ). Ill. Häftad.

[ ATA: 29188 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

[ ATA: 32845 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Restaurering av Uppsala Domkyrka. Förslag avgivet av Uppsala Domkyrkas restaureringssakkunniga. 170 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37755 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) Twenne Uplands Drängars Samtal I Upsala Distings-Marknad. Tryckt i Gefle år 1765. 10 s. Häftad.

[ ATA: 42785 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Uti vår hage. Uppsala Akademiska kammarkör 25 år. 177 (3) s. Häftad.

[ ATA: 43302 ] Pris: 90 kr SEK

[HASSELBLAD, Åke] Sten Blad. Rustibussar. Uppsalabilder från 80-90 talet. 194 (2) s. Trevligt halvfranskt band med 4 upphöjda bind.

[ ATA: 46984 ] Pris: 250kr SEK

ÅMARK, Mats, Uppsala domkyrka genom åtta århundranden. 190 (2) s. Ill. Häftad. Något nött.

[ ATA: 15617 ] Pris: 50 kr SEK

ALMQUIST, Erik, Flora upsaliensis. Uppsalatraktens växter. 297 s. Ill. med karta. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget fixerat vid pärmarna med transperent plastfilm. Namnteckning.

[ ATA: 14451 ] Pris: 150 Kr SEK

ALVING, Hjalmar, Genom seklernas Uppsala. 141 (3) s. Ill. Häftad. Snedläst.

[ ATA: 35562 ] Pris: 60 kr SEK

BLENT, Karin (red.), Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. 200s. Illustrerad. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 20530 ] Pris: 90Kr SEK

BOREVI, Karin / Ingvar Svanberg, Uppsala som invandrarstad. 182 s. Ill. Häftad. Delvis streckad med blyerts.

[ ATA: 36499 ] Pris: 100 kr SEK

BRING, Samuel E., Uppsala universitets åkerlotter. Deras uppkomst, ändamål och användning. 61 s. Häfad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 33769 ] Pris: 150 kr SEK

BUSSER, Joh. B., Utkast till beskrifning om Upsala. ca 500 s. Ill. Utvikbara planscher. Förlagets pappband.

[ ATA: 36515 ] Pris: 90kr SEK

CELSIUS, Olof, Uppsala universitetsbiblioteks historia. 346 s. Häftad. Snedläst. Dedikation från översättaren.

[ ATA: 33773 ] Pris: 75 kr SEK

CENTERWALL, Torgny (red.), Dragarbrunn. En Uppsalagatas historia och förnyelse. 55 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 36551 ] Pris: 90kr SEK

COLES, John, Patterns in a Rocky Land: Rock Carvings in South-West Uppland, Sweden Vol. 1-2. In association with Bo Gräslund. Volume 1: 136 pp. Volume 2: Folding plans. 4:o. Softcover. New from publisher. Still in shrink wrapp.

[ ATA: 14531 ] Pris: 150 Kr SEK

COLES, John, Hällristningar i Uppland. En vägledning. 96 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14901 ] Pris: 70Kr SEK

CURMAN, Sigurd, ROOSVAL, Johnny (utg.), Sveriges kyrkor. Uppland. Band III. 563s. Illustrerad. Privat halvklotband med omslagen medbundna. Något nött.

[ ATA: 37982 ] Pris: 400Kr SEK

CURMAN, Sigurd, ROOSVAL, Johnny (utg.), Sveriges kyrkor. Uppland. Band VI:1-VI:2. 824s. Illustrerade. Privata halvklotband med omslagen medbundna. Något nötta.

¶ 2 volymer

[ ATA: 37986 ] Pris: 500Kr SEK

CURMAN, Sigurd, ROOSVAL, Johnny (utg.). Sveriges kyrkor. Uppland band I. XVI, 718s. + bilagor. Privat halklotband med omslagen medbundna.

[ ATA: 37978 ] Pris: 400Kr SEK

CURMAN, Sigurd, TUULSE, Armin (utg.), Sveriges kyrkor. Uppland. Band V:1 - V:2. 972s. Illustrerade. Privata halvklotband med omslagen medbundna.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 37985 ] Pris: 500Kr SEK

DELPHIN, T., Akademie apoteket Kronan i Upsala 1628-1928. 263 s. Ill. Häftad. Övre högra hörn med kantstöt.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 25062 ] Pris: 200 kr SEK

DELPHIN, T., Akademie apoteket Kronan i Upsala 1628-1928. 262 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 35193 ] Pris: 150 kr SEK

EKLUND, Karl Johan (red.), Byggnadsminnen i Uppsala län. 107s. Kvarto. illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 52300 ] Pris: 75Kr SEK

ERIKSSON, Ingvar/ Lars-Erik KARLSSON, Frötuna i äldre tider. 143s. Illustrerad.

[ ATA: 52168 ] Pris: 125Kr SEK

FOLCKE, Nils-Magnus, Timmertallar och torrfuror. Vers. + Uppsalavår. 144 + 80s. Främre och bakre omslag medbundna till båda verken. Privat halvklotband (Bildstens, Eksjö). Exlibris N. G. Wallengren + namnteckning av densamme på första arbetets främre omslag och titelblad.

[ ATA: 51888 ] Pris: 350Kr SEK

FRÖDING, Gustaf, Fröding i Upsala Nya Tidning. 82 s. Häftad.

[ ATA: 19494 ] Pris: 40 kr SEK

HÖGBERG, Lars-Olof m.fl. (red.), Upplands nation 1913. 95s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 53686 ] Pris: 100Kr SEK

HAHR, August, Uppsala universitets porträtt- och tavelsamling. Beskrivande katalog jämte kort förteckning över samlingarnas skulpturer I-IV. 4 volymer. 101 (+26 planscher) + 72 (+28 planscher) +191 + 104 (+25 planscher) s. Ill. Häftade.

[ ATA: 30363 ] Pris: 250 kr SEK

JÄRBE, Bengt, Sällsamheter i Uppland 1-2. 296 + 352s. Illustrerade. Förlagets dekorerade pappband. 2 volymer. Namn på försättsbladets baksida.

[ ATA: 59537 ] Pris: 150Kr SEK

KARDELL, hans, Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. 120 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 28150 ] Pris: 75 kr SEK

» ny sökning

©2006-2022 Antikvariat Thomas Andersson