ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1142 träffar.(ingen författare) NEW DICTIONARY OF THEOLOGY. Downers Grove, Ill., Inter-Varsity Press, 1988. 738 pp. Cloth with dj.

[ ATA: 2778 ] Pris: 200 Kr. SEK

(ingen författare) Orienterung fur den Glauben. das Augsburger Bekenntnis in predigten ausgelegt. Claudius Verlag Munchen 1979. 182pp.Paperback.

[ ATA: 2842 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Prospect for Theology. Essays in Honour of H.H. Farmer. James Nisbet & Co. 1966. 244pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 2928 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) PSALM OCH SÅNG. Studier tillägnade Emil Liedgren. Lund, Gleerups, 1959. 347 s. Ryggen har några fläckar, omslaget någon riss, annars ett bra exemplar.

[ ATA: 2998 ] Pris: 100 Kr. SEK

(ingen författare) The Manual from Notmark. Copenhagen 1970. 124pp. Publishers hardcover.

[ ATA: 3072 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica XI in Honorem Antonii Fridrichsen sexagenarii. Lund 1947. 252pp. Original wrappers. Upper right corner bumped. Name on half title.

[ ATA: 3242 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svenska kyrkomusici. Biografisk uppslagsbok 1928. Stockholm 1928. 372s. Häftad. Nött. Ryggen fläckad och med pappersförlust å huvud och fot.

[ ATA: 6127 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svenska kyrkans mission sjuttiofem år. Uppsala 1949. 536s+kartor. Häftad. Något nött.

[ ATA: 6150 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Gåva och krav. Skrifter tillägnade Manfred Björkquist på hans femtioårsdag den 22 juni 1934. Uppsala 1934. 384s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6166 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Fader vår. Hökerbergs 1946. 128s. Förlagets halvklotband. Gåvoetikett inklistrad på försättsbladet.

[ ATA: 6168 ] Pris: 40Kr SEK

(ingen författare) Kulturen 1957. Dop. Malmö 1958. 206s+reklam. Förlagsinbunden.

[ ATA: 6174 ] Pris: 40Kr SEK

(ingen författare) Våra församlingshem. En bok om kyrkoförsamlingarnas tjänst. SKDB 1939. 152 s. Ill.

[ ATA: 7281 ] Pris: 75 Kr SEK

(ingen författare) Der Primat das Petrus in der orthodoxen Kirche. EVZ-Verlag Zürich 1961. 151pp. Publishers cloth.

¶ Beiträge von Pater N. Afanassieff, N. Koulomzine, Pater J. Meyendorff, Pater A. Schemann.

[ ATA: 7860 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Bidrag til kristologien. Thologisk Oratoriums Forlag, Bringstrup 1951. 101s. Häftad.

¶ Bidrag av Harald Riesenfeld, Paul Seidelin, Immanuel Felter, E. Thestrup Pedersen.

[ ATA: 7917 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Anna Komnenas värld. Bysans på 1100-talet. Alexiaden i urval med inledning, översättning och kommentarer av Sture Linnér. Stockholm 1994. 373s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 8407 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Historia och religion. SKDB, Stockholm 1948. 112s. Häftad. Blyertsstreckad och ett rött streck.

¶ Bidrag av Georg Landberg, Eli F. Heckscher, Bertil Boëthius, H.S. Nyberg, Anna Söderblom, Karl Gustaf Hildebrand.

[ ATA: 8896 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) Torsten Bohlin. SKDB, Stockholm 1950. 383s + illustrationer. Förlagets klotryggsband. Fläckat främre snitt.

[ ATA: 8995 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Emigranterna och kyrkan. SKDB, Stockholm 1932. 612s. Häftad. Något fläckad rygg. Sista c:a 60 sidorna lätt fuktade i övre yttre marginalen.

[ ATA: 9741 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Florilegium patristicum. Åsak, Delsbo 1991. 260s. Häftad.

¶ Bidrag av Sven Hidal, Sigurd Bergmann, Carl-Martin Edsman, Bengt Ellenberger, Gösta Hallonsten, Ragnar Holte, Alf Härdelin, Gunnar af Hällström, René Kieffer, Anders Piltz, Samuel Rubenson, Lars Rydbeck, Oskar Skarsaune, Lars Thunberg, Holger Villadsen,.

[ ATA: 9760 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Diakoni som livsuppgift. SKDB, Stockholm 1962. 154s+plansch. Häftad.

¶ Bidrag av Erling Eidem, Knut Sjöberg, Otto Centerwall, Lennart Levén, Anna Hjort, Märta Eckerdal, Inger Forsberg, H.W. Söderman, Algot Anderberg, Yngve Rudberg, Svend Hauge, Fritz Hoch, Gustaf Friman,

[ ATA: 9775 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Religionslexikonet. Översättning Joachim Retzlaff. Bearbetning Per Beskow och Jonas Svensson. Andra tryckningen. 6:e-23:e tusendet. Forum 1997. 587s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 9822 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Griftetal. SKDB 1939. 295s. Häftad. Nött omslag.

[ ATA: 11051 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) THE NEW ENGLISH BIBLE. NEW TESTAMENT. Oxford University Press 1961. 432 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 17623 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Uppsala ärkesäte 800 år / The See of Uppsala 800th Anniversary. Uppsal 1964. 185 pp. Häftd / Softcover.

[ ATA: 18558 ] Pris: 70 kr SEK

(ingen författare) The Life of Saint Birgitta of Sweden. 1980. 420pp. Soft covers.

[ ATA: 20757 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) DEN HELIGA BIRGITTAS HIMMELSKA UPPENBARELSER. Ett urval i svensk tolkning av Tryggve Lundén med förord och inledning av Svens Stolpe. Malmö 1967. 366 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 21017 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Psaltaren i ny översättning. Bibelkommissionens provöversättning. Örebro 1995. 239 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 23521 ] Pris: 60 kr SEK

(ingen författare) RELIGION OCH BIBEL 55/1996. Tema: Religionen och könsrollerna. Uppsala 1996. 166 s. Häftad.

[ ATA: 25271 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Dagens gryning. Den första christendoms-underwisningen för små barn meddelad genom berättelser och samtal. Öwersättning från engelskan. Stockholm 1863. 256 s. Samtida halvfranskt band. Något nött.

[ ATA: 26077 ] Pris: 300 kr SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Indian Church-life after Ayodhya. A report from a field-study to India 1993. Uppsala 1993. 240 s. Häftad.

[ ATA: 26921 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Nya Testamentet. Bibelkommissionens Utgåva 1981. Stockholm 1981. 752 s. + kartbilaga i färg. Förlagets läderimitation med skydsomslag.

[ ATA: 28541 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) För kristen tro. Skrifter tillägnade Ernst Kjellberg. Stockholm 1926. 211 s. Häftad. Snedläst och litet nött.

[ ATA: 28973 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Ordet och tron. Till Einar Billing på hans sextioårsdag. Uppsala 1931. 217 s. Häftad. Ryggen nött med en fläck.

[ ATA: 28979 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Profeten Jesaja. Ny översättning med anmärkningar av Joh. Lindblom. Stockholm 1965. 89 s. Häftad.

[ ATA: 32326 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil.

¶ Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

[ ATA: 34775 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag.

¶ Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

[ ATA: 35797 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Kyrkomusikernas riksförbund. Årsbok med matrikel 2005. Ytterby 2005. 368 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37052 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Kyrkomusikernas riksförbund. Årsbok med matrikel 2004. Ytterby 2004. 368 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37060 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Om stat och kyrka. En sammanställning av remissyttranden. Stockholm 1970. 472 s. Häftad.

[ ATA: 39360 ] Pris: 200 kr SEK

(ingen författare) Biografiskt album för Svenska missionsförbundet. Stockholm 1946. 326 s. Förlagets klotband. Interfolierad volym med anteckningar.

[ ATA: 42128 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. Stockholm 1942. 12 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 44687 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1985. 462 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 46874 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Vid Åbodomens fot 1924-1949. Festsktrift utgiven av Teologiska faulteten vid Åbo Akademi. Åbo 1949. 244 (2) s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ Nr 30 av 300 exemplar.

[ ATA: 48415 ] Pris: 90kr SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 1 årgång 11, 2004. Tema: Ära Gud med er kropp. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49808 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) ANSVAR. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2006. Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn 2006. 204s. Häftad.

[ ATA: 51847 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Lutherska Kyrkans Bekännelseskrifter (Concordia Pia) å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing. Lund, Gleerups 1895. XII,572s. + (6)s. förlagsreklam. Förlagets skinnryggband. Nött. Något blyersstreckad.

[ ATA: 53056 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10 januari 1923. Lund, Gleerups 1923. XVI,589s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 53082 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Nils Bolander Nådens Budbärare. Till minnet. SKDB 1960. 149s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 54865 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Évangile de Matthieu. Traduction et notes de Claude Tresmontant. O.E.I.L. 1986. 507pp. Softcover.

[ ATA: 56513 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

[ ATA: 56576 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter årgång 1. Advent-långfredagen Verbum, 1984. 166s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Några små fläckar på främre pärmen. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58873 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1986. 280s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58874 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, utan år. 272s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58875 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-Domsöndagen årgång 2. Verbum, 1989. 245s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58876 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 1. Verbum, 1988. 247pp. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58877 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58878 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 1. Verbum, 1985. 292s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58879 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58880 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 2. Verbum, 1986. 224s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58881 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 1. Verbum, 1984. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58882 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 164s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ Liten fläck på främre pärmen.

[ ATA: 58883 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, 1984. 246s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58885 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 3. Verbum, 1983. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58886 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1985. 251s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Litet fläckade pärmar.

[ ATA: 58887 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 3. Verbum, 1984. 248s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58888 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1988. 169s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58889 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Advent-långfredagen årgång 1. Verbum, 1987. 229s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Lagat skyddsomslag.

[ ATA: 58890 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Den helige Benedictus regel. Översättning från latinet med inledning och förklarande noter av Bengt Högberg och Alf Härdelin. Andra, omarbetade. upplagan. Veritas Förlag, 2008. 205s. Förlagets pappband med skyddsomslag och märkband.

[ ATA: 60241 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Oremus. Svensk katolsk bönbok. Fjärde, fullständigt omarbetade upplagan, omtryck, 1986. 568s. Mörkblått mjukt plastband.

[ ATA: 60387 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Boken om Birgitta. Helgon och profet. Sammanställd av hennes egna texter genom Aron Andersson. Vadstena, 1977. 192s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60397 ] Pris: 100Kr SEK

>EN SAMLARE< Förslag till supplement till Svenska Psalmboken utgifvet af En Samlare. / En sista axplockning till Svenska Psalmboken af En Samlare. Lund 1898. 36 + 23 s. Häftad. Ryggens huvud litet nött. Enstaka äldre bläck noteringar i marginalen.

[ ATA: 36706 ] Pris: 300 kr SEK

ÖDMANN, Samuel, Strödda försök öfwer Nya testamentets heliga skrifter. Andra bandets första häfte och andra häfte. Strengnäs 1806. 232 + 226 (14) s. Två häften i ett halvfranskt band. Bandet något nött.

[ ATA: 32133 ] Pris: 100 kr SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

[ ATA: 50067 ] Pris: 75kr SEK

ÖSTLUND, Michel, Apostlar. Skisser och målningar. Text: Elisabeth Svalin och Owe Wikström. Musik av Milke Falck. Hera 2002. 123s. + CD. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 50836 ] Pris: 150Kr SEK

ÖVERLAND, Per (red.), Hva har vi gjort med kristendommen? Kristendom i kultur og samfunn. Tapir 1984. 157s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50889 ] Pris: 90Kr SEK

ÅKERHIELM, Hans, Glimten i ögat Wahlström & Widstrand, Stockholm utan tryckår. 158s. Häftad.

[ ATA: 9207 ] Pris: 75Kr SEK

ÅMELL, Katrin, Contemplation et dialogue. Uppsala 1998. 248s. Original wrappers.

[ ATA: 7922 ] Pris: 100Kr SEK

ÜBELACKER, Walter G., Der Hebräerbrief als Appell. I. Untersuchungen zu exordium, narratio und postsdriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25). Lund 1989. 255pp. Softcover with dustjacket. Dedikation, Exlibris.

[ ATA: 57689 ] Pris: 250Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson