ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1130 träffar.(ingen författare) NEW DICTIONARY OF THEOLOGY. Downers Grove, Ill., Inter-Varsity Press, 1988. 738 pp. Cloth with dj.

[ ATA: 2778 ] Pris: 200 Kr. SEK

(ingen författare) Orienterung fur den Glauben. das Augsburger Bekenntnis in predigten ausgelegt. Claudius Verlag Munchen 1979. 182pp.Paperback.

[ ATA: 2842 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Prospect for Theology. Essays in Honour of H.H. Farmer. James Nisbet & Co. 1966. 244pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 2928 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) PSALM OCH SÅNG. Studier tillägnade Emil Liedgren. Lund, Gleerups, 1959. 347 s. Ryggen har några fläckar, omslaget någon riss, annars ett bra exemplar.

[ ATA: 2998 ] Pris: 100 Kr. SEK

(ingen författare) The Manual from Notmark. Copenhagen 1970. 124pp. Publishers hardcover.

[ ATA: 3072 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica XI in Honorem Antonii Fridrichsen sexagenarii. Lund 1947. 252pp. Original wrappers. Upper right corner bumped. Name on half title.

[ ATA: 3242 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svenska kyrkomusici. Biografisk uppslagsbok 1928. Stockholm 1928. 372s. Häftad. Nött. Ryggen fläckad och med pappersförlust å huvud och fot.

[ ATA: 6127 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svenska kyrkans mission sjuttiofem år. Uppsala 1949. 536s+kartor. Häftad. Något nött.

[ ATA: 6150 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Gåva och krav. Skrifter tillägnade Manfred Björkquist på hans femtioårsdag den 22 juni 1934. Uppsala 1934. 384s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6166 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Fader vår. Hökerbergs 1946. 128s. Förlagets halvklotband. Gåvoetikett inklistrad på försättsbladet.

[ ATA: 6168 ] Pris: 40Kr SEK

(ingen författare) Kulturen 1957. Dop. Malmö 1958. 206s+reklam. Förlagsinbunden.

[ ATA: 6174 ] Pris: 40Kr SEK

(ingen författare) Våra församlingshem. En bok om kyrkoförsamlingarnas tjänst. SKDB 1939. 152 s. Ill.

[ ATA: 7281 ] Pris: 75 Kr SEK

(ingen författare) Der Primat das Petrus in der orthodoxen Kirche. EVZ-Verlag Zürich 1961. 151pp. Publishers cloth.

¶ Beiträge von Pater N. Afanassieff, N. Koulomzine, Pater J. Meyendorff, Pater A. Schemann.

[ ATA: 7860 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Bidrag til kristologien. Thologisk Oratoriums Forlag, Bringstrup 1951. 101s. Häftad.

¶ Bidrag av Harald Riesenfeld, Paul Seidelin, Immanuel Felter, E. Thestrup Pedersen.

[ ATA: 7917 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Anna Komnenas värld. Bysans på 1100-talet. Alexiaden i urval med inledning, översättning och kommentarer av Sture Linnér. Stockholm 1994. 373s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 8407 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Historia och religion. SKDB, Stockholm 1948. 112s. Häftad. Blyertsstreckad och ett rött streck.

¶ Bidrag av Georg Landberg, Eli F. Heckscher, Bertil Boëthius, H.S. Nyberg, Anna Söderblom, Karl Gustaf Hildebrand.

[ ATA: 8896 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) Torsten Bohlin. SKDB, Stockholm 1950. 383s + illustrationer. Förlagets klotryggsband. Fläckat främre snitt.

[ ATA: 8995 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Emigranterna och kyrkan. SKDB, Stockholm 1932. 612s. Häftad. Något fläckad rygg. Sista c:a 60 sidorna lätt fuktade i övre yttre marginalen.

[ ATA: 9741 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Florilegium patristicum. Åsak, Delsbo 1991. 260s. Häftad.

¶ Bidrag av Sven Hidal, Sigurd Bergmann, Carl-Martin Edsman, Bengt Ellenberger, Gösta Hallonsten, Ragnar Holte, Alf Härdelin, Gunnar af Hällström, René Kieffer, Anders Piltz, Samuel Rubenson, Lars Rydbeck, Oskar Skarsaune, Lars Thunberg, Holger Villadsen,.

[ ATA: 9760 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Diakoni som livsuppgift. SKDB, Stockholm 1962. 154s+plansch. Häftad.

¶ Bidrag av Erling Eidem, Knut Sjöberg, Otto Centerwall, Lennart Levén, Anna Hjort, Märta Eckerdal, Inger Forsberg, H.W. Söderman, Algot Anderberg, Yngve Rudberg, Svend Hauge, Fritz Hoch, Gustaf Friman,

[ ATA: 9775 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Religionslexikonet. Översättning Joachim Retzlaff. Bearbetning Per Beskow och Jonas Svensson. Andra tryckningen. 6:e-23:e tusendet. Forum 1997. 587s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 9822 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Griftetal. SKDB 1939. 295s. Häftad. Nött omslag.

[ ATA: 11051 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) THE NEW ENGLISH BIBLE. NEW TESTAMENT. Oxford University Press 1961. 432 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 17623 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Uppsala ärkesäte 800 år / The See of Uppsala 800th Anniversary. Uppsal 1964. 185 pp. Häftd / Softcover.

[ ATA: 18558 ] Pris: 70 kr SEK

(ingen författare) The Life of Saint Birgitta of Sweden. 1980. 420pp. Soft covers.

[ ATA: 20757 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) DEN HELIGA BIRGITTAS HIMMELSKA UPPENBARELSER. Ett urval i svensk tolkning av Tryggve Lundén med förord och inledning av Svens Stolpe. Malmö 1967. 366 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 21017 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Psaltaren i ny översättning. Bibelkommissionens provöversättning. Örebro 1995. 239 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 23521 ] Pris: 60 kr SEK

(ingen författare) RELIGION OCH BIBEL 55/1996. Tema: Religionen och könsrollerna. Uppsala 1996. 166 s. Häftad.

[ ATA: 25271 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Dagens gryning. Den första christendoms-underwisningen för små barn meddelad genom berättelser och samtal. Öwersättning från engelskan. Stockholm 1863. 256 s. Samtida halvfranskt band. Något nött.

[ ATA: 26077 ] Pris: 300 kr SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Indian Church-life after Ayodhya. A report from a field-study to India 1993. Uppsala 1993. 240 s. Häftad.

[ ATA: 26921 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Nya Testamentet. Bibelkommissionens Utgåva 1981. Stockholm 1981. 752 s. + kartbilaga i färg. Förlagets läderimitation med skydsomslag.

[ ATA: 28541 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) För kristen tro. Skrifter tillägnade Ernst Kjellberg. Stockholm 1926. 211 s. Häftad. Snedläst och litet nött.

[ ATA: 28973 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Ordet och tron. Till Einar Billing på hans sextioårsdag. Uppsala 1931. 217 s. Häftad. Ryggen nött med en fläck.

[ ATA: 28979 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Profeten Jesaja. Ny översättning med anmärkningar av Joh. Lindblom. Stockholm 1965. 89 s. Häftad.

[ ATA: 32326 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil.

¶ Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

[ ATA: 34775 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag.

¶ Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

[ ATA: 35797 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Kyrkomusikernas riksförbund. Årsbok med matrikel 2005. Ytterby 2005. 368 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37052 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Kyrkomusikernas riksförbund. Årsbok med matrikel 2004. Ytterby 2004. 368 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37060 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Om stat och kyrka. En sammanställning av remissyttranden. Stockholm 1970. 472 s. Häftad.

[ ATA: 39360 ] Pris: 200 kr SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. Stockholm 1942. 12 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 44687 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1985. 462 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 46874 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Vid Åbodomens fot 1924-1949. Festsktrift utgiven av Teologiska faulteten vid Åbo Akademi. Åbo 1949. 244 (2) s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ Nr 30 av 300 exemplar.

[ ATA: 48415 ] Pris: 90kr SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 1 årgång 11, 2004. Tema: Ära Gud med er kropp. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49808 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) ANSVAR. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2006. Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn 2006. 204s. Häftad.

[ ATA: 51847 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Lutherska Kyrkans Bekännelseskrifter (Concordia Pia) å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing. Lund, Gleerups 1895. XII,572s. + (6)s. förlagsreklam. Förlagets skinnryggband. Nött. Något blyersstreckad.

[ ATA: 53056 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10 januari 1923. Lund, Gleerups 1923. XVI,589s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 53082 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Nils Bolander Nådens Budbärare. Till minnet. SKDB 1960. 149s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 54865 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Évangile de Matthieu. Traduction et notes de Claude Tresmontant. O.E.I.L. 1986. 507pp. Softcover.

[ ATA: 56513 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

[ ATA: 56576 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter årgång 1. Advent-långfredagen Verbum, 1984. 166s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Några små fläckar på främre pärmen. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58873 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1986. 280s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58874 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, utan år. 272s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58875 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-Domsöndagen årgång 2. Verbum, 1989. 245s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58876 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 1. Verbum, 1988. 247pp. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58877 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58878 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 1. Verbum, 1985. 292s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58879 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58880 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 2. Verbum, 1986. 224s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58881 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 1. Verbum, 1984. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58882 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 164s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ Liten fläck på främre pärmen.

[ ATA: 58883 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, 1984. 246s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58885 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 3. Verbum, 1983. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58886 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1985. 251s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Litet fläckade pärmar.

[ ATA: 58887 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 3. Verbum, 1984. 248s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58888 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Oremus. Svensk katolsk bönbok. Fjärde, fullständigt omarbetade upplagan, omtryck, 1986. 568s. Mörkblått mjukt plastband.

[ ATA: 60387 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Boken om Birgitta. Helgon och profet. Sammanställd av hennes egna texter genom Aron Andersson. Vadstena, 1977. 192s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60397 ] Pris: 100Kr SEK

>EN SAMLARE< Förslag till supplement till Svenska Psalmboken utgifvet af En Samlare. / En sista axplockning till Svenska Psalmboken af En Samlare. Lund 1898. 36 + 23 s. Häftad. Ryggens huvud litet nött. Enstaka äldre bläck noteringar i marginalen.

[ ATA: 36706 ] Pris: 300 kr SEK

ÖDMANN, Samuel, Strödda försök öfwer Nya testamentets heliga skrifter. Andra bandets första häfte och andra häfte. Strengnäs 1806. 232 + 226 (14) s. Två häften i ett halvfranskt band. Bandet något nött.

[ ATA: 32133 ] Pris: 100 kr SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

[ ATA: 50067 ] Pris: 75kr SEK

ÖSTLUND, Michel, Apostlar. Skisser och målningar. Text: Elisabeth Svalin och Owe Wikström. Musik av Milke Falck. Hera 2002. 123s. + CD. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 50836 ] Pris: 150Kr SEK

ÖVERLAND, Per (red.), Hva har vi gjort med kristendommen? Kristendom i kultur og samfunn. Tapir 1984. 157s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50889 ] Pris: 90Kr SEK

ÅKERHIELM, Hans, Glimten i ögat Wahlström & Widstrand, Stockholm utan tryckår. 158s. Häftad.

[ ATA: 9207 ] Pris: 75Kr SEK

ÅMELL, Katrin, Contemplation et dialogue. Uppsala 1998. 248s. Original wrappers.

[ ATA: 7922 ] Pris: 100Kr SEK

ÜBELACKER, Walter G., Der Hebräerbrief als Appell. I. Untersuchungen zu exordium, narratio und postsdriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25). Lund 1989. 255pp. Softcover with dustjacket. Dedikation, Exlibris.

[ ATA: 57689 ] Pris: 250Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson