ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1451 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till "Sveriges historia 68s.

[ ATA: 3420 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Civibus et Rei Publicae. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960. 551s. Förlagsklotband.

[ ATA: 3423 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. 376s. Häftad.

[ ATA: 3430 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad.

¶ Nr 137 av niohundranitto exemplar.

[ ATA: 6474 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 6629 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. 145s. Häftad.

[ ATA: 6728 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 8869 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. 147s. Häftad.

[ ATA: 9939 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11347 ] Pris: 60 Kr SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

[ ATA: 12624 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. 160 s. Illustrerad. Häftad.

¶ Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

[ ATA: 12797 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. 90 s. Häftad.

[ ATA: 13485 ] Pris: 60 Kr SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 14210 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. 308s. + utvikbar plansch. Häftad.

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16728 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 Kr SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 17751 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

[ ATA: 18262 ] Pris: 50Kr SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 18435 ] Pris: 90 Kr. SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. 32 s. Häftad.

¶ Med bifogat program över 35-årsfesten.

[ ATA: 20330 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150Kr. SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

[ ATA: 22671 ] Pris: 300Kr. SEK

(ingen författare) Södermanland. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22678 ] Pris: 75Kr. SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25103 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

[ ATA: 25265 ] Pris: 80 kr SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

[ ATA: 28318 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar. 55s. + 50 Planscher. Häfte + klotryggsmapp med tryckta pappärmar och knytband. Något fläckade pärmar. Några porträtt mörknade i högre marginalen, långt från bilden.

[ ATA: 28735 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 30639 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

[ ATA: 31189 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

[ ATA: 32384 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

[ ATA: 34645 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. 16 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 34773 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar.

¶ Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

[ ATA: 36567 ] Pris: 600 kr SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

[ ATA: 36752 ] Pris: 200kr SEK

(ingen författare) Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. 144 s. Illustrerad. Tvär kvarto.Förlagets pappband.

¶ Texter av Ulf Söderberg, Mårten Snickare, Björn Gäfvert, Lars Ericsson och Åsa Karlsson.

[ ATA: 36985 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37258 ] Pris: 60 kr SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37259 ] Pris: 60 kr SEK

(ingen författare) Telefonförteckning för Kanslihuset 1932. Namnanrop: Kanslihuset. 7s Häftad.

[ ATA: 38814 ] Pris: 200 kr SEK

(ingen författare) Medeltidsstaden 2 1976: Arboga. 43 s. Kartor. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 39293 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Om stat och kyrka. En sammanställning av remissyttranden. 472 s. Häftad.

[ ATA: 39360 ] Pris: 200 kr SEK

(ingen författare) Några anteckningar om Mjölkdroppen i anledning af dess tioåriga verksamhet i Sverige. 67 (1) s. Gräddfärgat skinnband med pärmstämpel och kantförgyllning. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 39667 ] Pris: 500 kr SEK

(ingen författare) Wis-Bok utgifven af föreningen original-träsnitt. Opag. Trevligt halvpergamentband. Gott skick.

[ ATA: 39675 ] Pris: 250 kr SEK

(ingen författare) Fredrik Wilhelm Scholanders uplandsresa 1851. En resedagbok utgiven och kommenterad av Gurli Taube. 51 (3) s. Förlagets pappband. Onumrerad.

[ ATA: 39701 ] Pris: 40kr SEK

(ingen författare) Paper, Prices and Politics: An Evaluation of the Swedish Support to the Bai Bang Project in Vietnam. 174 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 39819 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Utlåtande av Juristkommisionen i Wennerströmaffären. 118 s. Häftad.

[ ATA: 40053 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Rapport av parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. 46 s. Häftad.

[ ATA: 40054 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Våra 30- och 40-tal. Redovisning av arbetet i en studiecirkel med forskningsanknytning 2003-2004. 98 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 43311 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Söderfors 300 år. Illustrationer av Gunnar Brusewitz. 163 s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag.

[ ATA: 44038 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. 12 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 44687 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Högbroforsen. Värdet och värdeförstörelsen. Ett genmäle från Svenska Handelsbanken. 414 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 45229 ] Pris: 70kr SEK

(ingen författare) Örebro 700 år. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. 320 s. Ill. Förlagets blåa dekorerade konstläderband. Gott skick.

[ ATA: 45374 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Svenskarna och deras brottslingar. Utgiven av Svenska Deckarakademien. 194 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 45473 ] Pris: 50kr SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Elfte delen.. Nya handlingar rörande Skandinaviens Historia. Första delen. (14), 347, (1)s. + utvikbar plansch. Senare klotband. Några noteringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48327 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Tredje delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1351 till och med 1384. (8), 304, 48s. + 2 utvikbara planscher. Senare klotband. Lagerfläckad.

¶ Innehåller bl. a. Om de äldre Svenska Riddare-Orden; Handlingar rörande Dalkarlarnas Uppror år 1745.

[ ATA: 48328 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens donationsfonder. 126s. Häftad. Signatur på framsidan.

[ ATA: 50227 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Samling af testamenten och författningar om stipendier, gjorde af enskilde, för studerande vid kongl. Academien i Upsala. (12),364s. Något nött halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Eftersättsbladet saknas.

[ ATA: 51574 ] Pris: 500Kr SEK

(ingen författare) Råby - Rekarne. En sörmlandssocken berättar. 319s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57084 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Så var det på min tid! 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. 584s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 58948 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515-1518. Utgifna genom Sven Tunberg. XVI, 111s. Häftad. Kung. samfundet för utgivande af handskrifter rörande skandinaviens historia, Historiska handlingar del 28:2.

[ ATA: 59753 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Växsjö, Sjörgrå och Lottefors. Utforskat och berättat av deltagare i en studiecirkel om bygden. + Unions Årsbok År 1912. Första årgången (Faksimil 1990, nr 198 i en plastficka på bakre pärmens insida.) 410s. + 48s. Förlagets rexinband med skyddsomslag + klammerhäfte. Gott skick.

¶ Tryckt i 550 exemplar, detta är nummer 198.

[ ATA: 59991 ] Pris: 400Kr SEK

(LINNÉ, Carl von), Linné i Skåne. 395s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22641 ] Pris: 150Kr. SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. folkets historia. Del 1 och 2 med gröna marmorerade snitt, del 3-5 med bruna marmorerade snitt. Falsarna till del två har släppt några centimeter från ryggens huvud räknat. Något nötta ryggar. Spår av borttagen etikett på första volymens bakre doublure, avfärgad på eftersättsbladet. Namnteckning bortraderad från samtliga bands försättsblad, med liten pappersförlust i del 3-5.

¶ 5 volymer. Allt som utkom.

[ ATA: 10407 ] Pris: 2000Kr SEK

[ADLERMARCK, Carl Magnus], Oförgripeliga Påminnelser wid De om Rättegångars förminskning, Lag, Domare och Folk, samt en rättskaffens Fri- och Säkerhet utgifne Anmärkningar. (4), 150s. 4:o. Nött guldornerat halvfranskt band med fem upphöjda bind. Diverse namnteckningar och ett exlibris.

[ ATA: 60685 ] Pris: 1500Kr SEK

[LUCIDOR]. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886.Tjugofjärde delen 1909, 1910. 508 s. Vackert guldornerat halvfranskt band (Gustaf Nyholm). Namnteckning. s. 189-190 ett par rader streckade med gul highlighter (!); övrigt i gott skick.

[ ATA: 45868 ] Pris: 300kr SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:1. 1371-1372. 171 (5) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 43297 ] Pris: 100 kr SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:2. 1373-1374. Juni. s. 171-293 (5). Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 43298 ] Pris: 100 kr SEK

ÖBERG, Uno, Skutskärsemigranter i Nordamerika. 66s. + planscher. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 58995 ] Pris: 100Kr SEK

ÖDEEN, Nils, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. XVI,490s. Häftad. Solkiga omslag. Ouppskuren.

[ ATA: 55738 ] Pris: 150Kr SEK

ÖGREN, Mats (red.), Makten framför allt. En antologi om statsminister Göran Persson. 207 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24372 ] Pris: 90 kr SEK

ÖHMAN, Christer, Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska medeltidens historia. 247 s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 12823 ] Pris: 75Kr SEK

ÖSTBERG, Axel, Hantverkare i Falun 1773-1948. 120 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 41451 ] Pris: 125kr SEK

ÖSTERLING, Anders, Nicolovius och söderslätt. 165 (3) s. Häftad.

[ ATA: 41313 ] Pris: 70 kr SEK

ÖSTERLING, Anders, Carl August Hagberg. 201 (3) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 41317 ] Pris: 75 kr SEK

ÖSTERLING, Karin / Alma Öhrström, Trasmattor, bonader och längor. Ur Alma Öhrströms minnesalbum. 135 (1) s. Ill. Förlagets pappband. Tväöroktav. Mycket gott skick.

[ ATA: 39312 ] Pris: 75kr SEK

ÅBERG, Åke, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. 446 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 49704 ] Pris: 50kr SEK

ÅBERG, Alf / Ola Terje, Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. 166 (2) s. Ill. Förlagets dekorerade pappband. Något nöt.

[ ATA: 40849 ] Pris: 50kr SEK

ÅBERG, Alf, Tragedin på torget. 186s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 15063 ] Pris: 125Kr SEK

ÅBERG, Alf, Gustav Vasa 500 år. Stora jubileumsboken. 80 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav.

¶ Swedish/English.

[ ATA: 31843 ] Pris: 125 kr SEK

ÅBERG, Alf, Av annan mening. Karolinen Axel Gyllenkrok. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40659 ] Pris: 100 kr SEK

ÅBERG, Claes, Falsterbonäsets natur. En berättelse om naturen i Vellinge kommun. 72 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 36778 ] Pris: 150 kr SEK

ÅBERG, Leif (red.), Akademiska sjukhuset 1708-2008. Landets äldsta universitetssjukhus. 392s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 51719 ] Pris: 125Kr SEK

ÅBERG, Martin, Politiken i svensk satir 1950-2000. Från folkhemspamp till välfärdsmanager. 160 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49819 ] Pris: 100kr SEK

ÅGREN, Carl, Emmaboda. Ett småländskt samhälle, dess uppkomst och utveckling. 510s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets imiterade skinnband.

[ ATA: 60420 ] Pris: 150Kr SEK

ÅGREN, Sigfrid, Sanning till 90%. 270 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 48739 ] Pris: 60kr SEK

ÅKERBLOM, Lars, Sir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935. 225 s. Häftad. Omslagen något slitna.

[ ATA: 12213 ] Pris: 75 Kr SEK

ÅKERMAN, Brita, Alva Myrdal. Från storbarnkammare till fredspris. 144 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 12212 ] Pris: 100 Kr SEK

ÅKERMAN, Sune, Skattereformen 1810. Ett experiment med progressiv inkomstskatt. 80s. Häftad. Dedikation. Främre omslagets insida delvis brunfläckad av bilagt tidningsurklipp.Studia Historica Upsaliensia XXIV.

[ ATA: 60538 ] Pris: 75Kr SEK

ÅNGMAN, J. A., Försök till beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess gamla jern-bergslag. 360,(2)s. + planscher. Trevligt linneband. Tillskrift på första blanka bladet (inte försättsbladet).

[ ATA: 46225 ] Pris: 375Kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson