ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 116 träffar.GÖTA KANAL. Stockholm - Göteborg. Stockholm 108. 40 s. Ill. Förlagets röda dekorerade klotband. Tväroktav. Något nött.

[ ATA: 32694 ] Pris: 100 kr SEK

GALLERY, Daniel V., Vi kapade en U-båt. Stockholm 1958. 244 s. Ill. Privat klotband med främre skyddsomslag.

[ ATA: 31282 ] Pris: 125 kr SEK

GEIJER, Reinhold, Försvarsreformen. Den nya härordningen och det nya sjöförsvaret. Stockholm 1914. 129 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag. Omslag och första sida med veck.

[ ATA: 31320 ] Pris: 60 kr SEK

GRENFELL, Wilfred, Bland Nordatlantens fiskare. En Labradorläkares självbiografi. Med 6 planscher. Uppsala 1937. 182 (2) s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 45488 ] Pris: 75kr SEK

GYLLENGRANAT, Sjökrigs-historien i sammandrag. Del 1-2. Christianstad 1837. Två delar i en volym. Del 1: frontespis + VIII, 197, del två: frontespis + XII, 280 s. 13 planscher. Något nött samtida halvfranskt band. Namnteckning. Planscherna med lagerfläckar.

[ ATA: 26698 ] Pris: 700 kr SEK

HÄGGLUND, John, Kinda kanals historia. 153,(3)s. Klotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 15664 ] Pris: 150Kr SEK

HAFSTRÖM, Georg (red.), Kungl. Sjökrigsskolan I-II. Minnesskrift utgiven med anledning av Kungl. Sjökrigsskolans 75-årsjubileum hösten 1942. Stockholm 1942. 2 vol. 274 + 667 s. Ill. Förlagets dekorerade linneband.

[ ATA: 35911 ] Pris: 200 kr SEK

HALL, Bo G., Ångbåtarnas Ådalen. CEWE-förlaget 1983. 220 s. Illustrerad. Förlagsinbunden med något naggat skyddsomslag.

[ ATA: 2577 ] Pris: 125 Kr SEK

HANSSON, Torin, Fiskarfolket på Vindön. Skildring från Bohuslän. Tanumshede 1967. 120 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kaffefläck å främre snittet. Omslaget med fläckar.

[ ATA: 46973 ] Pris: 75kr SEK

HASSLÖF, Olof, Lokaltradition och centraldirigering i kustbebyggelse. Göteborg 1977. 64 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 25546 ] Pris: 150 kr SEK

HASSUM, Sibylla, Svensk marinarkeologi. Gamleby 1989. 100 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29478 ] Pris: 100 kr SEK

HAWS, Duncan, Skeppet i bild. En nautisk historia. Stockhom 1975. 240 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 35807 ] Pris: 200 kr SEK

HEDENSTIERNA, Bertil, Skärgårdsöar och fiskekobbar. Natur, bygd och näringsliv I-II. Stockholm 1989-1990. 2 volymer. 255 (1) + 262 (2) s. Il. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 41485 ] Pris: 275 kr SEK

HEINÄMIES, Vilho, Sju minuter på havet. Pansarbåten Ilmarinens undergång. Stockholm 2005. 168 s. Ill. Förlagsets pappband. Gott skick.

[ ATA: 39894 ] Pris: 100 kr SEK

HERRMANN, Paul, Mot okända kuster. Sohlmans 1957. 500s. + planscher. Illustrerad. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Syddsomslaget nött och solkat.

[ ATA: 2695 ] Pris: 90Kr SEK

HORNBERG, Eirik, Sveriges sjöförsvar från äldsta tider till våra dagar. Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1944. 79s. Ill. Häftad.

[ ATA: 22322 ] Pris: 50Kr. SEK

HUMBLA, Philibert (red.), Från Gästrikland 1936. Gävle 1936. 124 s. Ill. Häftad.

¶ Innehåller bl.a. Humblas Briggen Gerda s. 5-22 + plansch.

[ ATA: 42983 ] Pris: 100 kr SEK

JANHEM, Åke , SANDELIN, Stig m. fl., Nya båtleder. Specialtidningsförlaget 1974. 69s. Illustrerad.

[ ATA: 2608 ] Pris: 50Kr SEK

JARNHAMMAR, Lennart, Följ med till havs! En historisk resa med ångfartyget Saltsjön. Stockholm 2000. 64 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 45466 ] Pris: 150kr SEK

KAIJSER, Ingrid, NATHORST-BÖÖS, Ernst & PERSSON, Inga-Lill, Ur sjömannens kista och tunna. Sjöhistoriska museet, Stockholm 1982. 95s. Ill. Häftad.

[ ATA: 15697 ] Pris: 150Kr. SEK

KIHLBERG, Bengt (red.), Nautiskt Bildlexikon. Tre tryckare, Göteborg 1963. 276s. Illustrerad. Kvarto. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget har ett par diskreta lagningar.

[ ATA: 2628 ] Pris: 250 kr SEK

KRANTZ, Claes, Skepp i gattet. Västkustbilder från hamn och hav. Stockholm 1954. 267 s. Ill. Häftad. Ryggen något nött.

[ ATA: 25393 ] Pris: 75 kr SEK

KRANTZ, Claes, Gestalter från kusten. Bohusländska tids- och personbilder. Stockholm 1942. 252 s. Ill. Häftad. Ryggen något nött. Bakre omslag med liten fuktskada.

[ ATA: 25394 ] Pris: 90 kr SEK

KRARUP NIELSEN, Aage, På valfångst i Södra Ishavet. Stockholm 1922. 162 (2) s. Ill. Häftad. Något nött.

[ ATA: 39863 ] Pris: 100 kr SEK

LÖWEGREN, Gunnar, Sveriges sjöfart och skeppsbyggeri genom tiderna. KF:s bokförlag, Stockholm, 1953. 125s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget skadat med liten pappersförlust. Bandet med något blekt rygg.

[ ATA: 59075 ] Pris: 90Kr SEK

LARSSON, Sören & SAVING, Jaak, Nordstjernan inifrån 1890-1990. Stockholm 1990. 200 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 5993 ] Pris: 80Kr SEK

LECH, Raymond B., All the Drowned Sailors. Stein & Day, New York, 1982. (12),309,(1)pp. Illustrated. Publishers cloth-backed boards with dust-jacket. The Dust-jackets head a little worn.

[ ATA: 11026 ] Pris: 150Kr SEK

LINDBERG, Håkan (red.), Utgiven av Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Författad av Finlandssvenska forskare. Helsingfors 1948. 699 s. + 4 lösa kartor i ficka. Förlagets skinnryggsband (konstläder) med skyddsomslag.

[ ATA: 45384 ] Pris: 200kr SEK

LINDORM, Per-Erik, Från segelfart till jetflyg. Olson & Wright 1864 - 1964. Stockholm 1964. 44s.Kvarto. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. veck på pärmarna.nött omslag.

[ ATA: 2618 ] Pris: 60Kr SEK

LORD FISHER, Memories by Admiral of the Fleet Lord Fisher. Hodder and Stoughton 1919. xvi,295pp. + plates. Publisher´s decorated cloth. No dustjacket. Name on title.

[ ATA: 57413 ] Pris: 100Kr SEK

LORD, Walter, Pearl Harbor. Förödelsens dag. Stockholm 1958. 252 s. Ill. Förlagets klotband.

[ ATA: 37352 ] Pris: 100 kr SEK

LUNDSTRÖM, Evert, Dockan till Murmansk. Stockholm 1984. 198 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38456 ] Pris: 40 kr SEK

MÖRNE, Arvid, Lotsarnas kamp. Noveller från Finlands svenska skärgårdar. Stockholm 1918. 192 s. Häftad.

[ ATA: 40872 ] Pris: 125 kr SEK

MATZ, Erling. Wasa. Stockholm u.å (1980-tal). 48 s. Färg ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 31103 ] Pris: 30 kr SEK

MOBERG, Einar (red.), För fulla segel. En bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verksamhet . Stockholm 1957. 477 s. Illustrerad. Kvarto. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 2626 ] Pris: 175 kr SEK

MOSCOW, Alvin, Katastrofkurs Andrea Doria - Stockholm. Stockholm 1959. 255 (1) s. Ill. Häftad. Namnteckning bortklippt från försättsbladet.

[ ATA: 38709 ] Pris: 90 kr SEK

NEUMEYER, Fredrik, Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare. Uppsala 1944. 82s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16224 ] Pris: 250Kr SEK

NILSON, Anders, Kyrkskeppen berättar om Sjöfart och Historia på Öland. Lts 1980. 184s. Illustrerad. förlagsinbunden.

[ ATA: 2743 ] Pris: 125Kr SEK

NORDELL, Bengt (red.), Vasamuseet. Regalskeppet i sitt nya hus. Höganäs 1990. 136 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kavrto.

[ ATA: 31117 ] Pris: 90 kr SEK

OHRELIUS, Bengt (red.), Sjöfarten på Stockholm 1932 - 1982. Ångfartygs-befälhavaresällskapet 1857-1982. Minnesskrift vid Sällskapets 125-årsjubileum. Sammanställd av Bengt Ohrelius. Ångfartygs-befälhavare-sällskapet i Stockholm, 1982. 242s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 59544 ] Pris: 150Kr SEK

OLIN, K-G, Våra första Västindienfarare. Andra upplagan. Olimex, 2001. 192s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 60266 ] Pris: 150Kr SEK

PAGEL, Karl, Die Hansa. Georg Westermann 1963. 380pp. + plates. Publishers cloth with dust-jacket. Lower right corner slightly bumped.

[ ATA: 16634 ] Pris: 150Kr SEK

PICKTHALL, Barry, Den stora utmaningen. BOC:s enmanskapsegling jorden runt 1982-83. Stockholm 1986. 176 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 26388 ] Pris: 90 kr SEK

PRADE, Ernstfried, Windsurfing. Från amatör till mästare. Stockholm 82. 166 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ Häftet Råd och tips för brädseglare (16 s.) från Sjösäkerhetsrådet medföljer.

[ ATA: 35976 ] Pris: 100 kr SEK

PRIPP, Fredrik / Åke Janhem / Marisofi Lorantz (red.), Stora hamnboken. Stockholm 1978. 258 s. Ill. Förlagets pappband. Något nött och fuktad.

[ ATA: 33035 ] Pris: 75 kr SEK

RAMBERG, Sten, Båtägarskolan: Skärgårdsskeppare. Stockholm 1987. 158 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 46897 ] Pris: 200kr SEK

RAMSAY, Henrik, Nordenskiöld. Sjöfararen. Stockholm 1950. 315 (1) s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 39839 ] Pris: 150 kr SEK

RINMAN, Thorsten / Rigmor Lindén, The Commercial History of Shipping. Göteborg 1983. 191 pp. Ill. Publisher's hardcover. Very good condition.

[ ATA: 34957 ] Pris: 200 kr SEK

RUSSELL, W. Clark, Andre styrmannen. Berättelser ur sjömanslifvet. Stockholm 1878. 367 s. Privat halvfranskt band. Bandet nött. namnteckning å försättsblad och tidigare ägarstämpel å titelblad.

[ ATA: 32131 ] Pris: 150 kr SEK

SANDKLEF, Albert, Västkustens allmogesjöfart 1575-1850. Lund 1973. (16) 927 (1) s. Ill. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt samt skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ Bibliofilupplaga om 50 ex. varav detta är nr 15.

[ ATA: 39490 ] Pris: 1800 kr SEK

SJÖMÄN, SKEPPSHANDLARE OCH STUVERIARBETARE. Från fältarbetet i Gävle 1970. Statens sjöhistoriska museum 1972. 24s. 4:o. Häftad.

[ ATA: 15554 ] Pris: 75Kr SEK

SJÖMANNEN, HEMMET OCH FAMILJEN. Kontakter mellan sjöman och deras anhöriga. Statens sjöhistoriska museum 1973. 32s. 4:o. Häftad.

[ ATA: 15556 ] Pris: 75Kr SEK

STÅLMARCK, Torkel, Jacob Wallenberg. Ostindiefarare / Präst / Författare. Stockholm 1995. 252 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 12308 ] Pris: 80 Kr SEK

STANCIU, Ulrich / Reinhart Winkler, Detta är windsurfing. Stockholm 1980. 208 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 35975 ] Pris: 75 kr SEK

TOIVANEN, Pekka, Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666-1672. Jakobstads museum, 1982. 109s. Illustrerad. Häftad. Namn på smutstitelbladet: Phebe Fjellström. Jakobstads Museums publikationer nr 15.

[ ATA: 59389 ] Pris: 150Kr SEK

VINBERG, Sal., Stockholms Stads Hamnstyrelse 1909 - 1933. Minnesskrift. Ahlberg & Lundquist1933. 104s + karta. bakre omslag saknas.

[ ATA: 2594 ] Pris: 50Kr SEK

WESTERDAHL, Christer, . Umeå 1987. (2),117,(1)s. Illustrerad. dedikation.

[ ATA: 36726 ] Pris: 175Kr SEK

WESTERDAHL, Christer, Bottnisk kontakt. Örnsköldsviks museum 1982 144,(4)s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 43026 ] Pris: 90Kr SEK

WESTMAN, Lars, Vind för våg. Stockholm 1974. 212 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Två små stansade hål å bakre pärm och sista sidor (nålstorlek).

[ ATA: 26261 ] Pris: 90 kr SEK

WHIPPLE, A. B. C., Under dödskalleflagg. Pirater i spanska sjön. Stockholm 1959. 275 s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 20156 ] Pris: 50 kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson