ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 117 träffar.(ingen författare) Boken om havet 1 - 2. Sohlmans 1950 - 1951. 504s + karta +520s. Förlagets halvfranska band. (del 3 & 4 utkom)

[ ATA: 2599 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Flottan: Båtar och pråmar. Data. 1977. C:a 45s. A4. Klammerhäftad. Veck å främre omslag.

[ ATA: 2632 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) Sankt Erik. Isbrytare . museifartyg. Stockholm 1983. 158s. Illustrerad.

[ ATA: 2646 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Från hamnar och hav. SKDB 1934. 304s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 18259 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) 5-th exposition of the polish maritime graphic art 1969. Gdansk 1969. 12 pp. + 24 loose plates + 8pp.

[ ATA: 31120 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Sjöslaget vid La Plata. En sammanställning av officiella engelska och tyska kommunikéer samt radiomeddelanden om sjöstriden vid la Plata. Stockholm 1940. 64 s. Il. Häftad. Nött och med ryggen skadad.

[ ATA: 31316 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1940. Stockholm 1940. 132 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33186 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1941. Stockholm 1941. 133 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33187 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1942. Stockholm 1942. 128 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33188 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) Karolinska Förbundets Årsbok 2004. Stormakten som sjömakt. Marina bilder från karolinsk tid. Lund 2005. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav.

[ ATA: 40561 ] Pris: 125kr SEK

(ingen författare) Vraket vid Hammar. Rapport från besiktning av skeppsvrak vid Hammar i Ångermanälven. Örnsköldsvik 1984. 37 s. Ill. Häftad. Kvarto. Mycket gott skick.

[ ATA: 47962 ] Pris: 300kr SEK

(ingen författare) Sjöhistorisk årsbok 1953-1954 Stockholm 1954. 213s. + 53sidor med annonser. Illustrerad. Häftad.

¶ Innehåller bl.a.: Glamann, En ostindisk Rejse eller Thomas Thomson på Galejan; Arne, Svensk sjöfart och handel med Kina under 1800-talets förra hälft; Alm, Flottans handvapen; Seitz, 1683 års amiralitetsvärja; Åkerlund, Att rekonstruera modeller.

[ ATA: 54117 ] Pris: 400Kr SEK

ÖSTBERG, M. / T. Sahlin, Örlogsflottan i bild och ord. Stockholm 1934. 80 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 45640 ] Pris: 125kr SEK

ÅBERG, Eric, Åren på bryggan. Stockholm 1978. 160 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 34949 ] Pris: 100 kr SEK

ÅKERMAN, Anders, Stockholms skärgård från A till Ö. Natur och Kultur, Stockholm, 1995. 304s. Illustrerad.. Förlagets dekorerade.pappband. Tillskrift.

[ ATA: 41218 ] Pris: 90Kr SEK

ALBE, Gerhard, Om fartygsmodeller. Stockholm 1947. 95s. Illustrerad. Häftad. Statens sjöhistoriska museum. Meddelanden I. Namn på främre omslaget.

[ ATA: 53483 ] Pris: 100Kr SEK

ALLANSSON, Ove, De kosmiska havens bokanjärer. Stockholm 2005. 264 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23336 ] Pris: 90 kr SEK

ALLCARD, Clare, Havets vagabonder. Rabén Prisma 1994. 255,(1)s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 35740 ] Pris: 100Kr SEK

BENNETT, G. M., Spökflottan. Stockholm 1950. 275 s. Häftad. Ryggen skadad med pappersförlust.

[ ATA: 33632 ] Pris: 75 kr SEK

BERGKVIST, Sven O, OLLS, Bert, Strandhugg på västkusten. Rabén & Sjögren 1974. 120s. illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget har ett par några millimeter långa revor.

[ ATA: 10927 ] Pris: 75Kr SEK

BERGMARK, Ingemar, Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933. Uppsala 1974. 236 s. + planscher. Häftad. Med dedikation. Något nött.

[ ATA: 41054 ] Pris: 100 kr SEK

BLENNER, Hans / Bengt Ohrelius, VÅR MARIN 1959. Hörsta 1958. 64 s. ill. Halvklotband.

[ ATA: 18788 ] Pris: 75 kr SEK

BLOCK, Hannes-Peter, Ordbok för båtfolket. Stockholm 1983. 173 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26242 ] Pris: 250 kr SEK

BOËTHIUS, Axel, Ruiner och nyodling kring de romerska kejsarnas hamnar. Särtryck ur Jorden runt, september 1935. s. 468-486. Ill. Häftad. Med dedikation från förf. å titelbladet.

[ ATA: 39421 ] Pris: 200 kr SEK

BOLLING, G. / S. Carlesson / B. Åhlund, Vår flotta. Dess fartyg, vapen och hjälpmedel. Folkförsvarets förlags Ab u.å (1950-tal). 86 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 28500 ] Pris: 125 kr SEK

BOUSSEL, Patrice, D-Day Beaches Pocket Guide. Béranger 1964. 221 pp. Ill. + large map. Publisher's hardcover.

[ ATA: 25519 ] Pris: 100 kr SEK

BRANGE, Ivar & BRINGMARK, Gösta & PERSSON, John E., Liber 1973. 348s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

[ ATA: 2705 ] Pris: 150Kr SEK

BRASSEY, A., En sjöfärd omkring jorden under elfva månader om bord å jakten Sunbeam. Stockholm 1881. 395 (5) s. Ill. + utvikbar karta. Förlagets bruna dekorerade klotband. Namnteckning å försättsblad.

[ ATA: 45871 ] Pris: 200kr SEK

BROCKHAUS, Peter / Ulrich Stanciu, Windsurfing. Grundteknik och taktik för nöjesseglare och tävlare. Halmstad 1981. 212 s. Ill. Förlagets pappband. Spår efter borttagen pislapp å bakre pärm; övriogt i gott skick.

[ ATA: 35974 ] Pris: 75 kr SEK

BUDKER, Paul, Baleines et baleiniers. Paris 1957. 193 pp. Ill. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 27735 ] Pris: 100 kr SEK

CARLZON, Lars, 75 år med Sjömansinstitutet. Stockholm 1992. 94 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 29477 ] Pris: 60 kr SEK

CEDERBLAD, Carl Olof, Stockholms skeppsgård 1605-1640. Personalens struktur och organisation. Stockholm 1966. 144 s. + ill. Häftad. Kvarto. Främre omslag med ett veck.

[ ATA: 33369 ] Pris: 200 kr SEK

CHASE, Owen, The Wreck of the Whaleship Essex. A first-hand Account of one of History's Most Extraordinary Maritime Disasters. London 2000. xvi, 208 s. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 29031 ] Pris: 90 kr SEK

CHATTERTON, K. Keble, Old Ship Prints. London 1967. (xii) 182 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Dj worn.

[ ATA: 26070 ] Pris: 250 kr SEK

COLOMB, P. H., Sjökriget. Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat. Linköping 1903. XXVIII, 543 (3) s. Ill. Förlagets blåa klotband.

[ ATA: 45897 ] Pris: 450kr SEK

DRUMMOND, Maldwin, Salt-Water Palaces. Introduction by Admiral of the Fleet The Earl Mountbatten of Burma. New York 1980. 140 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Dj a little worn.

[ ATA: 28514 ] Pris: 150 kr SEK

EASTLAND, Jonathan, Kamera till sjöss. Stockholm 1977. 127 s. Ill. Förlagets pappband. Skador (knackade) å baksida av bakre pärm; övrigt i gott skick.

[ ATA: 26029 ] Pris: 100 kr SEK

EDWARDS, Kenneth, Operation Neptun. Stockholm 1947. 339 s. + kartor. Ill. Häftad. Nött med nött rygg.

[ ATA: 27650 ] Pris: 100 kr SEK

EK, Elsa Christina, Ångbåts-Befälhavaren. Jemtbokens förlag 1983. 220s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Spår av prislapp på främre omslag.

[ ATA: 2567 ] Pris: 60Kr SEK

EK, Elsa Christina, Ångbåtsbefälhavaren. Jemtbokens förlag, Östersund 1983. 220s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skydsomslag.

[ ATA: 11243 ] Pris: 90 Kr SEK

EKLUND, Hans & NYMAN, Olle, Duvnäs-Skalmsund. Björkmans 1968. 103,(1)s. Tvär oktav. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 22459 ] Pris: 45Kr SEK

ERIKSSON, John, Djuphav och vulkanöar. En naturalists dagbok från Albatross' världsomsegling. Stockholm 1953. 323 s. Ill. + utvikbar karta. Förlagets halvfranska band. Kvarto. Ryggen obetydligt blekt.

[ ATA: 31829 ] Pris: 100 kr SEK

FÖRSTA RESAN TILL SJÖSS. Sjöfolk berättar för oss och för er. Statens sjöhistoriska museum 1971. 37s. 4:o. Häftad.

[ ATA: 15555 ] Pris: 75Kr SEK

FJAESTAD, Per, CELSING-LARSON, ANNA-Sophia, Börja segla bräda. ICA 1982. 80s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 16724 ] Pris: 60Kr SEK

FORESTER, C. S., Jakten på Bismarck. Stockholm 1960. 142 s. Förlagets klotryggsband. Liten namnteckning överstruken å försättsblad.

[ ATA: 31280 ] Pris: 75 kr SEK

FORSELL, Elsmari, Vi älskar att segla. Stockholm 1989. 173 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 26238 ] Pris: 80 kr SEK

FRANCOIS, Luc / Ann Katherine Isaacs (ed.), The Sea in European History. Pisa University Press 2001. XII, 258 pp. Ill. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 38935 ] Pris: 90kr SEK

FRIES, Carl, Mot väster- och österhav. Stockholm 1978. 320 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 44718 ] Pris: 75 kr SEK

FRITID OMBORD. Sjöfolk berättar. Sjöhistoriska museet 1975. 38s. Illustrerad. 4:o. Häftad.

[ ATA: 15552 ] Pris: 75Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson