ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 161 träffar.(ingen författare) Instructions-punkter för Constaplar wid kongl. Swea Artilleri-Regemente. Stockholm, Norstedts 1846. (2),38,(2)s. Tvär oktav. Oskuren och ouppskuren, utan omslag. Något solkig.

[ ATA: 11901 ] Pris: 500Kr SEK

(ingen författare) OFFICER 1938 - EN KARLBERGSKURS UNDER FEM ÅRTIONDEN. Militärhistoriska förlaget 1983. 436 s. Ill. Förlagets klotband.

[ ATA: 12095 ] Pris: 125 Kr SEK

(ingen författare) MILITÄRSÄLLSKAPET I STOCKHOLM 1852-1952. Stockholm 1952. 215 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 12100 ] Pris: 125 Kr SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. Stockholm, Norstedts 1869. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

[ ATA: 20668 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts krigs-articlar för des krigsmakt til lands och sjös. + Kongl. Maj:ts nådiga circulaire... Stockholm, Norstedts 1836. 160 + 32s. Halvfranskt band. Hårt nött, söndrigt band. Namn & stämpel på främre pärmens insida.

[ ATA: 24548 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts förnyade krigs-articlar, til efterrättelse för arméen och flottorne i Swerige, Finland och Pomern. + Register... Stockholm 1795. 157,(1) + 54 s. Pappersomslag. Stämpel på främre omslagets insida .

[ ATA: 24550 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) 1936 års försvarsordning. Stockholm 1936. 200 s. Förlagets klotryggsband. Fuktad i övre marginal (vid tryckprocessen).

[ ATA: 29113 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1965-1966. Falun 1965. 192 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33129 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1967. Falun 1967. 216 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33130 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1970. Falun 1970. 240 s. Ill. Häftad. Veck å bakre omslag och sista sjuttio sidor.

[ ATA: 33135 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1971. Falun 1971. 96 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33136 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1980. Falun 1980. 244 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33137 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Dalasoldater 1982-83. Falun 1983. 56 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33138 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Dalasoldater 1964-1965. Falun 1965. 78 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33143 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Årsskrift för Kungl. Dalregementets kamratförening 1958. Falun 1958. 244 (50) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33145 ] Pris: 75 kr SEK

(ingen författare) Från fälttåget i Serbien augusti 1914. Stockholm 1935. 319,(1)s. + rättelselapp + bilagor. Häftad.

[ ATA: 35727 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Att illustrera stormakten. Den svenska fortifikationens bilder 1654-1719. Stockholm 2001. 144 s. Illustrerad. Tvär kvarto.Förlagets pappband.

¶ Texter av Ulf Söderberg, Mårten Snickare, Björn Gäfvert, Lars Ericsson och Åsa Karlsson.

[ ATA: 36985 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Rysk-Japanska kriget 1904-1905. Behandlat i föreläsningar vid ryska Nikolajevska generalstabsakademien. Öfversättning från ryskan af Axel Claëson I-III. Stockholm 1910. 3 vol. VIII, 137 + 315 (3) + 180 s. + kartor i ficka. Häftade. Omslagen nötta. Andra volymen med pappersförlust å främre omslag. Understrykningar med blyerts.

[ ATA: 38120 ] Pris: 300 kr SEK

(ingen författare) Karolinska Förbundets Årsbok 2004. Stormakten som sjömakt. Marina bilder från karolinsk tid. Lund 2005. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav.

[ ATA: 40561 ] Pris: 125kr SEK

(ingen författare) Andra världskrigets lexikon. Malmö 1952. 64 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

[ ATA: 43215 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Armborstet. Dalasoldater 1990-1991. Falun 1991. 56 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 45570 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Marinen i framtidens försvar. Marinledningen och Försvarsmedia, Stockholm 1995. 269s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 45660 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Svensk soldat 1994 års utgåva. Försvarsmedia 1994. 201s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 45662 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Några erfarenheter från fälttåget i Rumänien 1916-1917. sammanställda i Generalstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1924. 132 s. + karta. Häftad.

[ ATA: 50301 ] Pris: 75kr SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. Norstedt, Stockholm, 1855. 47,(1)s. Tvär 12:o. Häfte. Oskuren och ouppskuren. Solkigt titelblad och sista sida.

[ ATA: 58868 ] Pris: 400Kr SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. Stockholm, Norstedts, 1855. 47,(1)s. Oskuren och ouppskuren. 10,5x15 cm. Litet solkigt titelblad och svagt fuktfäckad i övre och nedre marginalen. Gott skick.

[ ATA: 59680 ] Pris: 375Kr SEK

ÖHMANN, Adolph, Om de frivilliga skarpskytte-föreningarne och deras samverkan vid national-försvaret, med särskild tillämpning på Försvaret af Mälaredalen. Stockholm 1864. XII,112s. Samtida något nött stänkmarmorerat pappband. Blank rygg. Lagerfläckad. Stämpel på främre pärmens indida . Namn på försättsbladet. Rest av borttagen etikett på bakre pärmens insida. Eftersättsblad saknas.

[ ATA: 24552 ] Pris: 1200Kr SEK

ÖSTBERG, M. / T. Sahlin, Örlogsflottan i bild och ord. Stockholm 1934. 80 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 45640 ] Pris: 125kr SEK

ÅSTRAND, John, Huvuddragen av krigsförplägnadstjänstens utveckling. Stockholm 1927. 274s. + rättelselapp. Illustrerad. Häftad. Delvis blekt omslag.

[ ATA: 16263 ] Pris: 125Kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson