ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 203 träffar.DAPENA, José Álvaro Porto, Tiempos y formas no personales del verbo. Madrid 1989. 270 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50393 ] Pris: 75kr SEK

DE KOCK, Josse (ed.), Gramática española. Enseñanza e investigación I: Apuntes metodológicos. 3. De la relatividad en lingüística. Salamanca 1995. 264 pp. Softcover. Small bump to upper right corner; else in very good condition.

[ ATA: 50397 ] Pris: 125kr SEK

DEMONTE, Violeta, La subordinación sustantiva. Madrid 1977. 216 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50362 ] Pris: 75kr SEK

DEMONTE, Violeta, Tería Sintáctica: De Las Estructuras a La Rección. Madrid 1991. 232 pp. Softcover.

[ ATA: 50419 ] Pris: 125kr SEK

DEWEY, Godfrey, Relativ Frequency of English Speech Sounds. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1950. 187 pp. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 880 ] Pris: 90 Kr. SEK

DINNEEN, Francis P., An Introduction to General Linguistics. New York, Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1967. 452 pp. Orig. Cloth.

[ ATA: 3850 ] Pris: 90 Kr. SEK

DUNÅS, Rolf, Lig- avledningar till substantiv i nusvenskan. Uppsala 1966. 430 s. Häftad.

[ ATA: 9048 ] Pris: 125 Kr SEK

ECO, Umberto, Kant and the Platypus: Eassays on Language and Cognition. London 1999. 464 (4) pp. Softcover.

[ ATA: 44726 ] Pris: 100kr SEK

EGERSTEN, Erik, Amerikansk engelska. Svenska bokförlaget. Stockholm 1960. 81s. Häftad.

[ ATA: 9810 ] Pris: 75Kr SEK

EJDER, Bertil, Adjektivändelsen -er i de nordiska språken. särskilt i svenskan. Lund, 1945. 263 s. Häftad. Fläck å omslagets rygg och bakpärm.

[ ATA: 9041 ] Pris: 100 Kr SEK

EKENVALL, Verner, De svenska ortnamnen på Hester. Lund 1942. 208 s.

[ ATA: 9043 ] Pris: 75Kr SEK

ERIKSSON, Anders, Aspects of Swedish Speech Rhythm. Göteborg 1991. 234s. Häftad. Ded.

[ ATA: 44877 ] Pris: 125Kr SEK

EWERT, Alfred, The French Language. London 1953. xii, 438 pp. Publisher's blue cloth. Very good condition.

[ ATA: 44079 ] Pris: 90 kr SEK

FORSGREN, Tuuli, Finska participattribut i svensk översättning. Uppsala 1986. 167 s. Häftad.

[ ATA: 9069 ] Pris: 75 Kr SEK

FOWLER, Roger, Understanding Language: An introduction to Lingusitics. Routledge 1974. xiii, 274 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 42588 ] Pris: 100 kr SEK

FOWLER, Roger, Linguistic Criticism. Oxford University Press 1986. 190 pp. Softcover. A few pencil underlinings; else in very good condition.

[ ATA: 42598 ] Pris: 75 kr SEK

FRIES, Sigurd, Studier över nordiska trädnamn. Uppsala 1957. 277 s. + kartor + rättelselapp. Häftad. Rättelselappen skrynklig.

[ ATA: 9072 ] Pris: 100Kr SEK

FUNKE, Otto, Englische Sprachkunde. Ein uberblick ab 1935. Francke, Bern 1950. 163pp. Later bound hardcover.

[ ATA: 3830 ] Pris: 150Kr SEK

GABRIELSON, A., Föreläsningar hållna av prof. A. Gabrielson. Filologiska föreningen vid Stockholms Högskola 1955. 74 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 49240 ] Pris: 100kr SEK

GARCÍA, Ángel López / Ricardo Morant, Gramática femenina. Madrid 1991. 263 (7) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50394 ] Pris: 90kr SEK

GARCÍA, Angel López, Estudios de lingüística española. Barcelona 1983. 176 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50408 ] Pris: 75kr SEK

GARCIA-MIGUEL, José M., Las relaciones grammaticales entre predicado y participantes. Santiago de Compostella 1995. 136 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50350 ] Pris: 125kr SEK

GJEDERMAN, Olof, En fonetiker som lärling och gesäll vid Uppsala Universitet (1903-1953). Tierp 1959. 55 s. Häftad. Gott skick. Med dedikation.

[ ATA: 30330 ] Pris: 75 kr SEK

GLINZ, Hans, Linguistische Grundbegriffe und Methodenüberblick. Frankfurt, Athenäum, 1971. 146 S.

[ ATA: 1095 ] Pris: 60 Kr. SEK

GUALDA, Victoria Romero, El nombre: Sustantivo y adjetivo. Madrid 1989. 190 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50392 ] Pris: 75kr SEK

HÖRMANN, Hans, Psychologie der Sprache. Berlin, Springer-Verlag, 1970. 395 S. Abb. Gebunden.

[ ATA: 1101 ] Pris: 150 Kr. SEK

HAMMARSTRÖM, G., Linguistic Units and Items. Springer-verlag 1976. 131pp. Publishers cloth.

[ ATA: 3546 ] Pris: 125Kr SEK

HAMMARSTRÖM, Göran, The Problem of Nonsense Linguistics. Uppsala 1971. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis Nova Series 2:4. pp. 99-109. Original wrappers.

[ ATA: 35002 ] Pris: 90 kr SEK

HELBIG, Gerhard, Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Hamburg, Rowohlt, 1974. 392 S.

[ ATA: 3849 ] Pris: 75 Kr. SEK

HILLMAN, Rolf, Språkvården och skolan. Stockholm 1961. 19 s. Häftad.

[ ATA: 32323 ] Pris: 45 kr SEK

HORMIGO, María Tadea Díaz, Morfología. Cádiz 2003. 430 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50422 ] Pris: 250kr SEK

HOUSTON, Susan H., A Survey of Psycholinguistics. The Hague, Mouton, 1972. 299 p.

[ ATA: 1103 ] Pris: 100 Kr. SEK

INGERS, Ingemar, Språk i Lund. Stockholm 1957. 140 s. Häftad.

[ ATA: 32328 ] Pris: 45 kr SEK

JACOBSON HALLANDER, Nuengelsk lingvistik. Uppsala 1972. 88s.

[ ATA: 3838 ] Pris: 60Kr SEK

JESPERSEN, Otto, Efficiency in Linguistic Change. Köbenhavn 1941. 90 pp. Original wrappers. Lower margin of front wraper stained; else in unopened and good condition.

[ ATA: 34163 ] Pris: 150 kr SEK

JOHAN NICOLAI MADVIG. Et mindeskrift udgivet af det Kongl. Danske Videnskabernes selskab og Carlsbergsfondet I-II. Köbenhavn 1955-1963. 2 vil. 270 (2) + 290 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 35007 ] Pris: 250 kr SEK

JOHANSSON, Iréne, Funktionella aspekter på satsintonationen i svenska. Umeå 1978. 209 s. Häftad.

[ ATA: 9107 ] Pris: 90 Kr SEK

KARLGREN, Hans (utg.), Homeosemi. Stockholm, Skriptor 1974. 184s. Häftad.

¶ Bidrag av Hans Karlgren, Jan Anward, Eva Braroe, Nils-Erik Enkvist, C.W. Welin, Ferenc Kiefer.

[ ATA: 16450 ] Pris: 100Kr SEK

KOCH, W. A., From Morpheme to Texteme/Vom Morphem zum Textem. Hildesheim, Georg Olms, 1969. 245 pp.

[ ATA: 1461 ] Pris: 90 Kr. SEK

LANGENDOEN, D. Terence, The Study of Syntax. The Generative-Transformational Approach to the Structure of American English. New York, Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1969. 174 pp. Paperback.

[ ATA: 876 ] Pris: 70 kr. SEK

LARSSON, Lars-Gunnar, Studier i de östersjöfinska språkens partitivbruk. Uppsala 1981. 162 s. Häftad.

[ ATA: 9087 ] Pris: 100Kr SEK

LAWTON, Denis, Social Class, Language and Education. London, Routledge and Kegan Paul, 1968. 181 p. Hardcover, no dust-jacket. Underlined

[ ATA: 1092 ] Pris: 75 Kr. SEK

LEECH, Geoffrey N. / Michael H. Short, Style in Fiction: A Linguistic Introducton to English Fictional Prose. Longman 1985. xiv, 402 pp. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 42587 ] Pris: 100 kr SEK

LEECH, Geoffrey, Semantics: The Study of Meaning. London 1981. xii, 384 pp. Softcover. Signature on front fly leaf and pen underlining on first pages.

[ ATA: 41712 ] Pris: 75 kr SEK

LEISI, Ernst, Der Wortinhalt. Seine Struktur im deutschen und englischen. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1953. 119 S. Gebunden.

[ ATA: 1077 ] Pris: 60 Kr. SEK

LEPSCHY, Giulio C., Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. Nymphenburger Verlagshandlung 1969. 259 S.

[ ATA: 7586 ] Pris: 90 Kr SEK

LEPSCHY, Giulio C., Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. 2 durchgesehene Auflage. Nymphenburger 1969. 258 (2) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50498 ] Pris: 50kr SEK

LERNER, Jean Yves, Semantische und syntaktische Relationen im Satz. Prolegomena. Umeå 1972. 105 (3) pp. Mimeographed. Original wrappers. Quarto.

[ ATA: 49239 ] Pris: 100kr SEK

LINDBLOM, Johannes, Om spårket i den svenska bibelöversättningen av 1917. Stockholm 1955. 46 s. Häftad.

[ ATA: 32324 ] Pris: 60 kr SEK

LJUNGGREN, K. J. (utg.), FESTSKRIFT TILL JÖRAN SAHLGREN. Lund 1944. 530 s. Häftad.

[ ATA: 9152 ] Pris: 100Kr SEK

LOMAN, Bengt, Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och else. Lund 1961. 315 s. Häftad.

[ ATA: 6369 ] Pris: 75Kr SEK

LOMBARD, Alf, Frithiof Rundgren. Uppsala 1976. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis Nova Series 2:5. pp. 111-144.

[ ATA: 35003 ] Pris: 90 kr SEK

LORIMER, D. L. R., The Burushaski Language I-III. Oslo 1935-1938. 3 vol. LXII, 464 (+ plates and fold out map) + VII, 418 (4) + XVI, 545 (3) pp. Publisher's blue cloth. Signature to ront fly leaf. Small bump to front board on vol three; else in good unmarked condition.

¶ Vol. I:Introduction and Grammar. With a Foreword by G. Morgenstierne; Vol. II: Texts and Translations; Vol. III: Vocabularies and Index.

[ ATA: 30166 ] Pris: 4000 kr SEK

LUQUE, Juan de Dios / Antonio Pamies / Francisco José Manjón, Diccionario del Insluto. Barcelona 2000. 486 pp. Softcovero. Very good condition.

[ ATA: 50349 ] Pris: 175kr SEK

LYONS, John, Language and Lingustics: An Introduction. Cambridge University Press 1983. xii, 356 pp. Softcover.

[ ATA: 42546 ] Pris: 75 kr SEK

MÄGISTE, Edith, Speed Memory Performance in Bilinguals. Stockholm 1982. (6), 6, 14, 10, 8, 12, 20 pp in one volume. Softcover.

[ ATA: 23007 ] Pris: 100 kr SEK

MALMBERG, Bertil, Nya vägar inom språkforskningen. En orientering i modern lingvistik. Stockholm 1962. 255 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 25558 ] Pris: 90 kr SEK

MANDELBAUM, David G., Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality. University of California Press 1958. xv, 617 pp. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 39347 ] Pris: 250 kr SEK

MARÍN, F. Marcos, Aproximación a la gramática española. Tercera edición corregida. Madrid 1972. XXIV, 344 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50351 ] Pris: 75kr SEK

MARÍN, Francisco Marcos, Introductión a la Lingüística: Historia y Modelos. Madrid 1990. 222 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50410 ] Pris: 125kr SEK

MARKSTRÖM, Herbert, Om utvecklingen av Gammalt A framför U i nordiska språk. Tilljämning och omljud + Kartbilaga. Uppsala 1954. 190s. Häftade.. 2 volymer. Några blyertsnoteringar.

[ ATA: 6354 ] Pris: 75Kr SEK

MARTINET, André, A Functional View of Language. Oxford 1962. viii, 163 (3) pp. Publisher's blue cloth.

[ ATA: 44832 ] Pris: 90kr SEK

MAYS, Wolfe/ BROWN, S. C. (eds.), Linguistic Analysis and Phenomenology. Bucknell University Press 1969. viii,307pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Slightly worn dust jacket. Price clipped. Name on fly leaf.

[ ATA: 53999 ] Pris: 125Kr SEK

MEDINA, Joaquin Garrido, Lógica y Lingüística. Madrid 1988. 240 pp. Softcovr. Very good conditon.

[ ATA: 50430 ] Pris: 150kr SEK

MILLER, George A., Language and Communication. New York, McGraw-Hill, 1951. 298 p. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 1141 ] Pris: 90 Kr. SEK

MILROY, Lesley, Language and Social Networks. Second Edition. Blackwell, 1992. xii, 232pp. Softcover.

[ ATA: 60393 ] Pris: 200Kr SEK

NESSER, Anne, Se oli kurja käya koulusa". Bruket av inre och yttre likalkasus i sverigefinska skolbarns språk. Uppsala 1986. 160 s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget

[ ATA: 9132 ] Pris: 75 Kr SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Language: The Socio-Cultural Context. Cambridge University Press 19889. x, 292 (2) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42590 ] Pris: 125 kr SEK

NILSSON, Jan, Plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Umeå 1975. 183 s. Häftad.

[ ATA: 9131 ] Pris: 90 Kr SEK

NORDLANDER, Gerd, Veva jämt, din fan! Om rytm och klang i Nils Ferlins lyrik. Uppsala 1994. 189 s. Häftad.

[ ATA: 9129 ] Pris: 75 Kr SEK

NYBERG, H. S. (red.), Orientering i språkvetenskap. Stockholm 1943. 185 s. Häftad.

[ ATA: 30289 ] Pris: 60kr SEK

ORDÓÑEZ, Salvador Gutiérrez, Principios de sintaxis funcional. Madrid 1997. 600 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50354 ] Pris: 125kr SEK

PÉREZ, Carlos Paz, La Sexualidad en el Habla Cubana. Madrid 1998. 158 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50348 ] Pris: 125kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson