ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 81 träffar.PAGE, Irvine H., Chemistry of the Brain. xviii, 444 pp. publisher's red cloth.

[ ATA: 43305 ] Pris: 150 kr SEK

PIGMAN, W. W. / M. L. Wolfrom (ed.), Advances in Carbohydrate Chemistry. Volume I. xii, 374 pp. Publisher's green cloth. Very good condition.

[ ATA: 44784 ] Pris: 300kr SEK

PORDAGE, Johann, (John), Sophia, den Gudomeliga wijsheten. det äre allwärda ewiga Jungfru: eller Underbara andeliga Öfningar och Uppenbarelser som den Gudomeliga wÿsheten åt en trogen Själ gifwit... undfädt och på engelskan 1675 beschrifwit + (ANONYM), Den Sanna Trones Wandel förestäld såsom en dagelig öfning af En Siäl som Jesum efterföljer och söker mer och mer, at blifwa en trogen Christi kors-lärjunge. Anno 1739. efter Jesu födelse. (8),207,(3) + (2),19,(1). Söndrigt enkelt halvfranskt band. Damaged unsophisticated half calf. Några bokstäver på titelbladet delvis skadade av frätande bläck. Några bokstäver i inre marginalen på det dubbelsidiga titelbladet saknas. Some letters damaged by acid ink, some letters on the double sided title page missing/damaged.

¶ John Pordage: Engelsk mystiker, astrolog och alkemist. Översätting av Pordages Sophia. Inget finns tryckt av John Pordage på svenska. Se t.ex. Nils Thune, The Behmenists and the Philadelphians. A contribution to the Study of English Mysticism in the 17th and 18th Centuries. English mystic, astrologer and alchemist. Never published in Sweden. 18th century manuscript translation of his work Sophia.

[ ATA: 52216 ] Pris: 15000K SEK

RAMSTAD, Else W., Vardagslivets kemi och fysik. 141 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 23867 ] Pris: 60 kr SEK

RAPOLA, Martti, Vanhan Kirjasuomen Lukemisto. 204 pp. Original wrappers.

[ ATA: 42595 ] Pris: 100 kr SEK

RINKEL, Max / Herman C. B. Denberg (ed.), Chemical Concepts of Psychocis. xxi, 485 pp. Publisher's cloth with dj. Dj is worn.

[ ATA: 30840 ] Pris: 90 kr SEK

SCHMIDT, Carl A. (ed.), The Chemistry of the Amino Acids and Proteins. xxiv, 1031 (3) pp. Publisher's red cloth. Signature. Helge Tyrén's copy.

[ ATA: 44859 ] Pris: 200kr SEK

SCHMIDT, Carl L. A. (ed.), Addendum to The Cemistry of the Amino Acids and Proteins. Inclusive of Some Advances Since 1937. xii, pp. 1035-1290 (2). Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 44787 ] Pris: 100kr SEK

SMARTT BELL, Madison, Lavoisier och kemin. Den nya vetenskapens födelse i revolutionens tid. 180 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 39170 ] Pris: 150 kr SEK

STRINDBERG, August, Typer och prototyper inom mineralkemien. Festskrift till firandet af Berzelii femtio-årsminne. 62,(2)s. Häftad med dekorativt tryckt omslag. Något nött.

[ ATA: 51577 ] Pris: 600Kr SEK

SUMNER, James B. / G. Fred Somers, Chemistry and Methods of Enzymes. xii, 366 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 44861 ] Pris: 75 kr SEK

SVEDBERG, The / K. O. Pedersen, Die Ultrazentrifuge. Theorie, Konstruktion und Ergebnisse. Mit 154 Abbildungen und zahlreichen Tabellen. XII, 436 pp. Publisher's blue cloth. Very good condition. Helge Tyrén's copy.

[ ATA: 44789 ] Pris: 450kr SEK

SVEDBERG, The, Kolloid-Chemie. VII, 261 pp. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 31162 ] Pris: 400 kr SEK

TELLE, Joachim, Petrus Hispanus in der altdeutschen Medizinliteratur. Untersuchung und Texte unter besonderer Berücksichtigung des Thesaurus pauperum. V, 473 (2) pp. Original wrappers.

¶ Inaugural-Disseration. Referent Gerhard Eis und Heinrich Schipperges.

[ ATA: 44672 ] Pris: 1750kr SEK

TIMBERG, Gustaf, Om temperaturens inflytande på några vätskors kapillaritetskonstanter. 39,(1)pp. + utvikbar plansch. Blankt omslag. Dedikationsex: 'Prof.C.G. Lundqvist med vördnad och tacksamhet från förf'

[ ATA: 34295 ] Pris: 200Kr SEK

TRAUTZ, Max / Oskar Emert, Die Abweichungen vom Dalton´schen Teildruckgesetz. pp277-303,(1)pp. Printed original wrappers. Stamped on front cover.

[ ATA: 34293 ] Pris: 300Kr SEK

TRAUTZ, Max, GEISSLER, Friedrich, Neue Messungen des Chlorzerfalls in Atome. (1)pp.116-148. Printed original wrappers. Stamped on front cover. Folding marks.

[ ATA: 34292 ] Pris: 300Kr SEK

TRAUTZ, Max, GERWIG, Wilhelm, Die Geschwindigkeit der reaktion 2 NO + CL2 - 2 NOCl im Kondensat. 41,(1)pp. Printed original wrappers. Stamped on front cover. Folding marks.

[ ATA: 34291 ] Pris: 300Kr SEK

WASASTJERNA, Jarl A., Sur l´hydrolyse du monosulfure de potassium. 24pp. Original printed wrappers. Crease on front wrapper. Ex library copy, stamped on front cover.

[ ATA: 33520 ] Pris: 150Kr SEK

WASASTJERNA, Jarl A., L´hydrolyse en solutions aqueuses de sulfhydrate de potassium. 15,(1)pp. Original printed wrappers. Ex library copy, stamped on front cover.

[ ATA: 33521 ] Pris: 150Kr SEK

WASASTJERNA, Jarl A., Untersuchung der Brechungsexponenten des Zinkselenids und des Zinktellurids. 10pp. No wrappers. Ex library copy, stamped on first page.

[ ATA: 33522 ] Pris: 75Kr SEK

WEBER, Wilhelm Zur Galvanometrie. 96pp. + 1 plate. Quarto. As issued. Backstrip and edges slightly frayed.

[ ATA: 39662 ] Pris: 4000Kr SEK

ZEITSCHRIFT FÜR CHEMIE UND INDUSTRIE DER KOLLOIDE. Vol I - XII. Large octavo. Half-calf with five raised binds. Spines partly lightly soiled. Damage to head of one spine, approximately one squarecentimeter missing.

¶ Bound in 7 volumes.

[ ATA: 10840 ] Pris: 3500Kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson