ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4283 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Siddhanta des ramanuja. Texte zur Indischen Gottesmystik II Jena 1917. 162 seiten. sunbleached wrappers.

[ ATA: 181 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) TYPES OF REDEMPTION. Contributions to the Theme of the Study-conference held at Jerusalem 14th to 19th July 1968. Ed. by R.J. ZWI WERBLOWSKY & C. JOUCO BLEEKER. Leiden, Brill, 1970. 261pp. Publisher's Cloth. No dustjacket. Some underlining and annotation by prof. Jan Bergman. Studies in the history of religions XVIII.

¶ Contributions by Gershom Scholem, Karl Kerény, David Flusser, Teruji Ishizu, Kurt Goldhammer and many others.

[ ATA: 185 ] Pris: 200 Kr SEK

(ingen författare) Isée discours. Texte établi et traduit par Pierre Roussel. Paris, Édition les belles lettres, 1922. 239 p. Demi-veau. (Half-lether).

[ ATA: 857 ] Pris: 250 Kr. SEK

(ingen författare) RES PUBLICA 46/47. AGORA. KANON - ATT GÖRA HISTORIA. Symposion, 1999. 614 s.

[ ATA: 1702 ] Pris: 100 Kr. SEK

(ingen författare) YALE FRENCH STUDIES 70. Images of Power: Medieval History/Discourse/Literature. New Haven, Yale University Press, 1986. 253 pp.

¶ Contr. by Brian Stock, Stephen Nichols, Eugene Vance, R. Howard Block, John D. Lyons, Kevin Brownlee, Bernard Cerquiglini, and others.

[ ATA: 2516 ] Pris: 125 Kr. SEK

(ingen författare) Kring konst och kultur. Studier tillägnade Amos Anderson. Helsingfors 1948. 250s. Nött omslag.

[ ATA: 3411 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till "Sveriges historia Stockholm u.å. 68s.

[ ATA: 3420 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Civibus et Rei Publicae. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960. Uppsala 1960. 551s. Förlagsklotband.

[ ATA: 3423 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Uppsala 1946. 376s. Häftad.

[ ATA: 3430 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) STORE DANSKE PERSONLIGHEDER I-II. FRA KNUD DEN STORE TIL CHRISTAN X &FRA TYCHO BRAHE TIL NIELS BOHR. Berlingske Forlag 1949. Vol I, 358 s. ´Vol II, 423 s. Ill. Förlagsband. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 3455 ] Pris: 100 Kr. SEK

(ingen författare) Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Uppsala 1982. 633s.

[ ATA: 3744 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) DEVIANTS AND ABANDONED IN FRENCH SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Baltimore, John Hopkins University Press, 1978. 245 pp. Ill. Red original cloth.

[ ATA: 3955 ] Pris: 200 Kr. SEK

(ingen författare) FAMILY AND SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Baltimore, John Hopkins University Press, 1976. 261 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 3956 ] Pris: 125 Kr. SEK

(ingen författare) LAW, CUSTOM, AND THE SOCIAL FABRIC IN MEDIVEAL EUROPE. Essays in Honor of Bruce Lyon. Western Michigan University Press 1990. 304 pp. Paperback.

[ ATA: 3962 ] Pris: 125 Kr. SEK

(ingen författare) Högsrum - en sockenbeskrivning + Högsrum II, Minnen Människor Miljöer. Högsrums Hembygdsförening 1979-1987. 415 + 410 s. Förlagsklotband med skyddsomslag

¶ 2 volymer.

[ ATA: 4008 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning. Hälsingborg 1929. 83s. Häftad. illustrerad. Skadat omslag. tillskrift.

[ ATA: 4092 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Tanken och handen. Konstfack 150 år. Page One Publishing 1994. 400s. Kvartoformat. Illustrerad. Förlagspappband med skyddsomslag.

¶ Bidrag av Inez Svensson, Svante Hedin, Gösta Wessel, Ernst Nordin, Thomas Millroth, Agneta Liljedahl, Ulf Beckman,Hans Hedberg, Hedvig Hedqvist, Rebecka Tarschys, Åke Livstedt, Kerstin Wickman, Katja Waldén, Synnöve Mork, Pia Eldin, Gert Z Nordström

[ ATA: 4164 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) En annan historia. Sju folkliga historiker från Nils Månsson Mandelgren till Vilhelm Moberg. Ordfront 1982. 176s. Illustrerad. Häftad.

¶ Behandlar August Strindberg, Vilhelm Moberg, Fredrik Ström, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Nils Månsson Mandelgren, Ossian Håkansson

[ ATA: 4171 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Gefährten und Fiende des Menschen. Das Tier in der lebenswelt des alten Israel. Neukirchener 1993. 397pp. Paperback.

[ ATA: 4180 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) PREUSSENS KÖNIGE. Friedrich Wilhelm Prinz von Preussen (Herausgegeber). Güthersloh, Bertelsmann, 1971. 256 S. Geb. mit Schm.

[ ATA: 4392 ] Pris: 100 Kr. SEK

(ingen författare) FORSKNING I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1965-1990. Gidlunds, 1990. 472 s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 5100 ] Pris: 50Kr SEK

(ingen författare) Byggnadsarbetarminnen Nordiska museet 1950. 246s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 6001 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. Stockolm 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad.

¶ Nr 137 av niohundranitto exemplar.

[ ATA: 6474 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. Melrose Press 1972. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 6629 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar. Stockholm, Norstedts 1919. 390s.+frontispis. Häftad. Sista sidornas övre yttre marginal något fuktrandad . Blyertsstreckad.Något nött omslag.

[ ATA: 6718 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. Uppsala 1992. 145s. Häftad.

[ ATA: 6728 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz professor emeritus den 1 juli 1986. Bokförlaget Plus Ultra 1991. 384s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ Bidrag av Per-Arne Berglie, Jan Bergman, Haralds Biezais, Svein Bjerke, Louise Bäckman, Ulf Drobin, Erik af Edholm, Carl-Martin Edsman, Jan Hjärpe, Nils G. Holm, Lauri Homko, Per Kvaerne, Tord Olsson, Birger A. Pearson, Juha Y. Pentikäinen, Olof Pettersson, Helmer Ringgren, Peter Schalk, Åke V. Ström, David Westerlund.

[ ATA: 6824 ] Pris: 200 Kr SEK

(ingen författare) GRAESKE PAPYRUSDOKUMENTER FRA PTOLEMAEERTIDEN. Oversatte av Tage larsen. Köbenhavn 1939. 219 s. + 3 tavler.

[ ATA: 8271 ] Pris: 100 Kr SEK

(ingen författare) Anna Komnenas värld. Bysans på 1100-talet. Alexiaden i urval med inledning, översättning och kommentarer av Sture Linnér. Stockholm 1994. 373s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 8407 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) FONTES HISTORIAE RELIGIONIS CELTICAE. COLLEGIT IOANNES ZWICKER. Berlin 1934. 110 pp. Soft covers.

[ ATA: 8622 ] Pris: 100 Kr SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. Stockholm 1964. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 8869 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Historia och religion. SKDB, Stockholm 1948. 112s. Häftad. Blyertsstreckad och ett rött streck.

¶ Bidrag av Georg Landberg, Eli F. Heckscher, Bertil Boëthius, H.S. Nyberg, Anna Söderblom, Karl Gustaf Hildebrand.

[ ATA: 8896 ] Pris: 70Kr SEK

(ingen författare) Frans G. Bengtsson. En minnesbok under redaktion av Germund Michanek. Lindblads, Uppsala 1955. 286s+planscher. Häftad.

[ ATA: 9409 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Religionslexikonet. Översättning Joachim Retzlaff. Bearbetning Per Beskow och Jonas Svensson. Andra tryckningen. 6:e-23:e tusendet. Forum 1997. 587s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 9822 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. Uppsala 1971. 147s. Häftad.

[ ATA: 9939 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Diktarens mekanismer. Norma Borås 1989. 166s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Något nött och buckligt skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet,

¶ Bidrag av Sven Stolpe, Teddy Brunius, Erland Lindbäck, Gottfrid Kallstenius, Erland Lindbäck.

[ ATA: 10200 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Gunnar Ekelöf och Gottfrid Walldén. Paul Åströms förlag, Jonsered 1990. 115s. Häftad. Två veck på främre omslagets nedre högra hörn.

[ ATA: 10207 ] Pris: 50Kr SEK

(ingen författare) Om Fröding. Gustaf Fröding sällskapet 1976. 173s. Förlagsinbunden. Namnteckning på försättsbladet.

[ ATA: 10225 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! Bonniers 1988. 313s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 10230 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Karlfeldts groningsgrund. Folkärna sockenbokskommitte 1964. 157s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Bidrag av Johan Andersson, Herman Gallon, Erik Malmqvist, David Berglund, Erik Axel Karlfeldt, Kerstin Hed.

[ ATA: 10360 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) PASTON LETTERS. Ed by Norman Davis. Oxford 1958. 165 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 10539 ] Pris: 90 Kr SEK

(ingen författare) Ferdinand von Müller (1825-1896) Spuren eines australischen Botanikers in seiner Geburtsstadt Rostock. Rostock 1998. 94 pp. Ill (b/W & Clour). Soft cover.

[ ATA: 10710 ] Pris: 75 Kr SEK

(ingen författare) DAS ALTERN AUS DER SICHT DER WISSENSCHAFTEN / L'INVECCHIAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLE SCIENZE. Innsbruk 1995. 186 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 10715 ] Pris: 60 Kr SEK

(ingen författare) ARCHIVES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DES SCIENCES 44: No 133. Roma 1994. 220 pp. Soft covers.

[ ATA: 10717 ] Pris: 75 Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson