ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1579 träffar.NIGG, Walter, Friedrich Nietzsche. Mit ein Nachwort von Max Schoch. 222 pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 32850 ] Pris: 75 kr SEK

NILSSON, Albert, Guyaus estetik. 176 s. Häftad.

[ ATA: 21865 ] Pris: 90Kr. SEK

NILSSON, Ingemar (red), Vår bild av verkligheten. Idéhistoriska teman. 128 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick.

¶ Ronny Ambjörnsson / Tore Frängsmyr / Roger Qvarsell / Karin Johanisson m.fl.

[ ATA: 46197 ] Pris: 60Kr SEK

NOLL, Peter, Den utmätta tiden. Med griftetal av Max Frisch och förord av Georg Klein. 239 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 31419 ] Pris: 125 kr SEK

NORDBERG, Olof, Voltaire. En introduktion. 169 (1) s. Häftad.

[ ATA: 2154 ] Pris: 50 Kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Explanation of Human Actions. 134 pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 25676 ] Pris: 100kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Causes of Death: A Philosophical Essay. 140 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50549 ] Pris: 150kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Events, Actions and Ordinary Language. 92 pp. Softcover.

[ ATA: 50656 ] Pris: 60kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Livskvalitet och hälsa. Teori & kritik. 160s. Häftad. Dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 59876 ] Pris: 100Kr SEK

NORDENSON, Harald, Kritische Bemerkungen zu den Grundlagen der Logistik. pp. 486-545. Original wrappers. Creases to cover. Presentation copy from author.

¶ Sonderdruck aus Adolf Phalén in Memoriam.

[ ATA: 29601 ] Pris: 125 kr SEK

NORDENSTAM, Tore Från konst till vetenskap. 296 s. Ill. Häftad. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42209 ] Pris: 60kr SEK

NORDENSTAM, Tore, Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapens grunnlag i et historiskt perspektiv. 186 s. Häftad. Med dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42265 ] Pris: 125 kr SEK

NORDENSTAM, Tore, Exemplets makt. 198s. Häftad. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 60665 ] Pris: 75Kr SEK

NORDIN, Ingemar, Djur är inte människor. En filosofisk granskning av veganismen. 66 s. Häftad. Veck (hundöra) å s. 45-46; övrigt i gott skick.

[ ATA: 44175 ] Pris: 100 kr SEK

NORLIND, Arnold, Det osynliga bygget. 251 s. Häftad.

[ ATA: 27028 ] Pris: 75 kr SEK

NORRIS, Christopher, Derrida. 271pp. Publisher´s softcover. Slightly worn. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54747 ] Pris: 75Kr SEK

NORRIS, Christopher, Uncritical Theory. Postmodernism, Intellectuals and the Gulf War. 218pp. Softcover. Pencil linings in the beginning.

[ ATA: 57888 ] Pris: 75Kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl. 105 s. Häftad. Understrykningar och noteringar i blyerts.

[ ATA: 30343 ] Pris: 200 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Naturkunskapens själfbesinning. En kunskapskritisk undersökning. 109 s. Häftad. Vackert exlibris å insida av främre omslag. Ryggen litet bleknad.

[ ATA: 36704 ] Pris: 300 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Den religiösa kunskapen. Några tankar. 75 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 36705 ] Pris: 250 kr SEK

NOYEN, P. Carlos. La Maturité Chrétienne ('epignosis' dans les épîtres de S. Paul). (4) 300, IX pp. Origina wrappers. Samll quarto format. Water stain to front wrapper, weak crease to back wrapper. Text is clean.

¶ Disssertation. Modératur: P. d. Molat.

[ ATA: 44807 ] Pris: 750kr SEK

NUSSBAUM, Martha, Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise. 299pp. Publisher´s hardcover.

[ ATA: 60280 ] Pris: 150Kr SEK

NYBLAEUS, Axel, Esaias Tegnér. Hans öfvertygelser i religiösa och filosofiska ämnen jämte en öfversigt af hans uppfostringslära. 84 (2) s. Privat halvklotband. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 38166 ] Pris: 350 kr SEK

NYMAN, Alf, Italienskt tankeliv genom tvenne århundraden 1760 -1960. Vol. I. - II. Vol. I, 419 s. Vol. II, 448 s. Häftade. 2 volymer. Något nötta. Acta Universitatis lundensis. Sectio I. Theologica Juridica Humaniora I:2.

[ ATA: 1977 ] Pris: 400 Kr. SEK

NYMAN, Alf, Experimentet. 278s. Häftad.

[ ATA: 11301 ] Pris: 150Kr SEK

NYMAN, Alf, En drottnings visdom. Christina av Sverige som moralist och människokännare. 84 s. Häftad. Insida av omslag har färgats av gul tejp. Anteckning med tusch å försätts- och titelblad. I övrigt i gott skick, text utan anmärkningar.

[ ATA: 12408 ] Pris: 75 Kr SEK

NYMAN, Alf, Psykologism mot logism. Brytningar och strömningar inom den modärna logiken. 109 s. Häftad. Rygg och omslag nötta. Understrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 29877 ] Pris: 100 kr SEK

NYMAN, Alf, Östligt och västligt i ryskt tankeliv. Ett kulturfilosofiskt längdsnitt. 79 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 29967 ] Pris: 75 kr SEK

O´CONNOR, D. J., Aquinas and Natural Law. x, 93pp. Softcover.

[ ATA: 52673 ] Pris: 100Kr SEK

OFSTAD, Harald, Ansvar og handling. Diskusjoner av moral-, sosial- og rettsfilosofiske spörsmål. 355s. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

[ ATA: 54411 ] Pris: 150Kr SEK

OLSON, Anders, Medvetande och materia. 291s. Klotband (Levins Bokbinderi, Upsala Bokband).

[ ATA: 55549 ] Pris: 200Kr SEK

OLSON, Jonas, Axiological Investigations. ca 150 pp. Softcover.

[ ATA: 18327 ] Pris: 60kr SEK

OLSSON, Bror, Erasmus. 74s. Häftad.

[ ATA: 15917 ] Pris: 75Kr SEK

OLSSON, Erik J., Coherence: Studies in Epistemology and Belief Revision. 61+11+13+20+20+29+26+18 pp. Original wrappers.

[ ATA: 138 ] Pris: 100Kr SEK

ONUOHA, Chikezie, Bioethics Across Borders. An African Perspective. 338pp. Softcover. Very Good. Uppsala Studies in Social Ethics 34.

[ ATA: 59006 ] Pris: 150Kr SEK

ORTEGA Y GASSET, José, Der Aufstand der Massen. 209 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 25633 ] Pris: 100 kr SEK

ORTEGA Y GASSET, José, Der Mensch und die Leute. 232 pp. Paperback.

[ ATA: 25864 ] Pris: 50 kr SEK

ORTONY, Andrew (ed.), Metaphor and Thought. xiv,678pp. Softcover. A few pencil underlinings.

[ ATA: 58627 ] Pris: 400Kr SEK

OSTWALD, Wilhelm, Der energetische Imperativ. Erste Reihe (all published). (4) 544 pp. Publisher's decorated cloth. Spine slightly browned. Top and bottom of spine slightly worn. Pages bright and clean. Very good condition.

[ ATA: 34620 ] Pris: 600 kr SEK

OTTO, Rudolf, Kantisch - fries'sche Religionsphilosophie und ihre Anwendung auf die Theologie. XIV, 200 pp. Publisher's hardcover. Front board partly bleached. Signature to front fly leaf and prev. owner's bookplate on inisde of front board.

[ ATA: 31802 ] Pris: 200 kr SEK

OTTOSSON, Jan-Otto (red.), Patient-läkarrelationen. Läkekonst på vetenskaplig grund. 375s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 55000 ] Pris: 100Kr SEK

OXENSTIERNA, Gunnar, Viljans frihet. 64s. häftad.

[ ATA: 11137 ] Pris: 50Kr SEK

OXENSTIERNA, Gunnar, Sannolikhetens filosofi. 71,(1)s. Häftad.

[ ATA: 11138 ] Pris: 75Kr SEK

OXENSTIERNA, Gunnar, Om betingelserna för det analytiska konsekvensbegreppets upprätthållande. 222s. Häftad. Något fläckat främre omslag.

[ ATA: 52659 ] Pris: 500Kr SEK

PÖRN, Ingmar, Action Theory and Social Science: Some Formal Models. 129 pp. Publisher'as blue cloth with dj.

[ ATA: 14128 ] Pris: 90kr SEK

PÉPIN, Charles, Quand la Beauté nous sauve. 233pp. Softcover. First 30 pages with pencil underlinings. Good.

[ ATA: 60106 ] Pris: 90Kr SEK

PAETZOLD, Heinz (ed.), City Life. Essays on Urban Culture. 176pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 56835 ] Pris: 150Kr SEK

PAETZOLD, Heinz, Ernst Cassirer von Marburg nach New York. Eine Philosophische Biographie. 240 pp. Ill. Publisher's hardcover.

[ ATA: 1525 ] Pris: 100kr SEK

PALMER, F. R., Semantics. 221 pp. Paperback.

[ ATA: 2116 ] Pris: 90 Kr. SEK

PAP, Arthur, An Introduction to the Philosophy of Science. With an Epilogue by Brand Blanshard. xiii, 444 pp. Publisher's hardcover. Good condition.

[ ATA: 2115 ] Pris: 125 Kr SEK

PARKINSON, G. H. R. (ed.), The Theory of Meaning. 188 pp. Softcover.

[ ATA: 41676 ] Pris: 100 kr SEK

PASSMORE, John, A Hundred Years of Philosophy. 640pp. Paperback. Name on small title. Slightly worn.

[ ATA: 53961 ] Pris: 60Kr SEK

PATON, H. J., The Categorical Imperative. A Study in Kant´s Moral Philosophy. Dust jacket worn. Heavily underlined with pencil. Jan Österberg´s copy

[ ATA: 53969 ] Pris: 100Kr SEK

PATTEN, Chris, What next? Surviving the twenty-first century. 512pp. + plates. Softcover. Name on small title.

[ ATA: 56974 ] Pris: 75Kr SEK

PAUL, Sigrid, Begegnungen I-II. Zur Geschichte persönlicher Dokumente in Ethnologie, Soziologie, Psychologie. 2 volumes. XXI, 414 + VI, 542 pp. With index. English summaryOriginal wrappers. Small bump to upper right corner of volume one; else in good condition.

¶ Extensive study on the concept of the other and the use of personal documents and subjective interference in the history of the social- and antropological sciences.

[ ATA: 2112 ] Pris: 200kr SEK

PEDERSEN, Arild, Singing Time. Meaning, Music and Interpretation quasi una Preludeand Fugue. xiv, 307pp. Softcover. Slightly worn.

[ ATA: 59404 ] Pris: 300Kr SEK

PENELHUM, Terence, Reason and Religious Faith. 166pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59193 ] Pris: 400Kr SEK

PENROSE, Roger, Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness. xvi,457pp Publisher´s hardcover with dustjacket. Some pencil underlinings.

[ ATA: 57920 ] Pris: 150Kr SEK

PEREBOOM, Derk, Consciousness and the Prospects of Physicalism. x, 195pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 60313 ] Pris: 400Kr SEK

PERSSON, Ingemar, Jämlikhet från början. Människovärdet i gen- och bioteknik. 214 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 43013 ] Pris: 90kr SEK

PERSSON, Ingmar, Stankar. Att filosofera till slutet. 179 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 28409 ] Pris: 100 kr SEK

PETANDER, Karl, Lord Acton och hans kritik av Leopold von Ranke. 159 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 22174 ] Pris: 60 kr SEK

PETERS, Richard, Hobbes. 254 (2) pp. Softcover. A few pages with underlining in ballpoint.

[ ATA: 35625 ] Pris: 90 kr SEK

PETERS, Richard, Hobbes. 255pp. Publisher´s softcover Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54810 ] Pris: 50Kr SEK

PETERSON-BERGER, W., Richard Wagner som kulturföreteelse. Sju betraktelser. 169 (7) s. Häftad. Något nött.

¶ Nr 80 av sexhundra exemplar.

[ ATA: 50127 ] Pris: 500kr SEK

PETERSSON, Bo, Forskningsetisk vägning 1. Forskningens värde. 134s. Häftad. Dedikation. Studier i tillämpad etik 6.

[ ATA: 60452 ] Pris: 75Kr SEK

PETRANKER, Jack (ed.), Light of Knowledge: Essays on the Interpaly of Knowledge, Time, and Space. XXIX, 449 pp. Softcover. Some markings in pencil; else in good condition.

[ ATA: 30312 ] Pris: 125 kr SEK

PETTERSSON, Anders, Verbal Art. A Philosophy of Literature and Literary Experience. xii,373pp. Publisher´s cloth. Dedication.

[ ATA: 55264 ] Pris: 150Kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria. Volume VII 1941 Part I. pp. 1-74. Original printed wrappers. A few markings in red or blue.

¶ Contents: Olof Kinberg: The Conception of Environment in Genetic Bio-Psychology / Konrad Marc-Wogau: Der Staat und der Begriff des Guten in Platons Politeia / Discussions: Karl Olivecrona: Zum Begriff des subjektiven Rechts. Bemerkungen zu Konrad Marc-Wogaus Kritik in Theoria 1940 p. 227ff. / Alf Ross: Imperatives and Logic. Reviews: Anders Nygren, Filosofi och motivforskning (Gunnar Aspelin).

[ ATA: 45937 ] Pris: 100Kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria. Volume VII 1941 Part III. pp. (IV), 171-279, (3). Original printed wrappers.

¶ Contents: Alf Ross: On the Illusion of Consciousness / Erik M. P. Widmark: Gehirnentwicklung und Menschenleiden / Manfred Moritz: Gebot und Pflicht. Discussions: W. Strzelewics: Über Moralbegründung. Bemerkungen zu Victor Krafts Aufsatz in Theoria VI, p. 191 / Manfred Moritz; Altruismus und Moralbegründung. Bemerkungen zu Victor Krafts Aufsatz Über Moralbegründung, Theoria VI, p. 191. Reviews: Nils Almberg, Platons världssjäl och Aristoteles´ gudsbegrepp, studier i platonsk naturfilosofi och astralteologi (Axel Dahl) / Rafael Karsten, Filosofisk etik. Etikens principlära (Bertil Pfannenstill) / Samhällsvetenskqpliga problem (Bertil Pfannenstill) / Trygve Leivestad, Moralens grunnlagsproblem (Sven Edvard Rodhe) / Josef Maier, On Hegel´s Critique of Kant (Sven Edvard Rodhe).

[ ATA: 45939 ] Pris: 100Kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume VIII 1942 Part I. pp. 1-84. Original printed wrappers.

¶ Contents: Torgny T. Segerstedt: Custioms and Codes / Bertil Pfannenstill: Method and Object in Sociology. Discusions: Eino Kaila: Logistikund Metaphysik / Konrad Marc-Wogau: Der Wertnihilismus in der Rechtsphilosophie. Reviews: Heinrich Stoltz, Metaphysik als strenge Wissenschaft (K. Reach) / Erik Essen-Möller, Psykiatrische Untersuchungen (Eino Kaila).

[ ATA: 45955 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume VIII 1942 Part II. pp. 85-200. Original printed wrappers.

¶ Contents: Eino Kaila: Physikalismus und Phänomenalismus / Torgny T. Segerstedt: Customs and Codes (Part II). Discussions: Viktor Kraft: Über Moralbegründung / Erich Wittenberg: Grundvoraussetzungen für eine philosophische Begründung der Ethik als Wissenschaft. Reviews: Richard von Mises, Kleines Lehrbuch der Positivismus (Manfred Moritz) / Jörgen Jörgensen, Inledning til Logikken og Metodelaeren (Manfred Moritz) / Karl Olivecrona, Lagens imperativ (Sven Jonasson) / Arne Naess, Filosofiske problemer (Paul Lindblom) / Vinding Kruse, Erkendelselaeren og Naturvidenskabens Grundbegreber (Manfred Moritz) / Torsten Husén, Militär psykologi (Bertil Pfannenstill) / C. F. P. Stutterheim, Het begrip metaphoor (Erik Rooth) / Willem van der Wielen, Die Ideegetallen van Plato (Ernst Alker) / D. Bartling, De Structuur van het Kunstwerk (Ernst Alker) / Hans Söndergaard, Verdensgaaden (Sven E. Rodhe).

[ ATA: 45956 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume VIII 1942 Part III. pp. 201-314. Original printed wrappers.

¶ Contents: G. H. von Wright: Georg Christoph Lichtenberg als Philosoph / Erich Wittenberg: Grundvoraussetzungen für eine philosophische Begründung der Ethik als Wissenschaft. Discussions: Adrien Ledent, Le statut logique des propositions impératives / Sverre Klausen: Bemerkungen zu Manfred Moritz in Theoria VIII / Svend Ranulf: Positivism and Sociology / Bertil Pfannenstill: Reply to Svend Ranulf. Reviews: I angeläget ärende (Bertil Pfannenstill) / Min tro. En bok om livsåskådningar (Bertil Pfannenstill) / Människokunskap och människobehandling. Praktisk psykologi för envar (Bertil Pfannenstill) / Georg Brandell, Karaktärs- och temperamentstyper (Bertil Pfannenstill) / Eino Kaila, Über den physikalischen Realitätsbegriff (Victor Kraft) / Reino Palas, Die Bewertung der Sinnenwelt bei Plato ( Nils Almberg).

[ ATA: 45957 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume IX 1943 Part II. pp. 91-188. Original printed wrappers.

¶ Contents: Konrad Marc-Wogau: Die Theorie der Veränderung bei C. D. Broad / Folke Leander: Analyse des Wirklichkeitsbegriffs (II). Discussion:Svend Ranulf: Oncemore Positivism and Sociology / Bertil Pfannenstill: Sociology and Natural Science / Ivar Segelberg: Bemerkungen zu einigen logischen Paradoxen / Ingemar Hedenius: Über sog. Common-sense-Realismus. Reviews: Rolf Lagerborg, I egna ögon - och andras (Sven Edvard Rodhe) / Alf Ahlberg, Minnen och Meditationer (Sven Edvard Rodhe) / Tidsspegel (Karl-Gustav Landgren) / David Katz, Gestaltpsykologi (Bertil Pfannenstill) / Otto Fridén: Makt och magi (Bertil Pfannenstill) / Folke Leander, Lessing als ästhetischer Denker (Bengt Stenberg).

[ ATA: 45959 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume X 1944 Part I. pp. 1-90. Original printe wrappers.

¶ Contents: Alf Nyman: Hans Larsson / Alf Nyman: Sur les système d'axiomes de la psychologie / Einar Tegen: The Basic Problem in the Theory of Value. Discussions: Vinding Kruse: Erkenntnistheorie und Naturwissenschaft / Svens Ranulf: A Last Note on Positivism and Sociology / Bertil Pfannenstill: Sociology, Positivism and Natural Science / G. H. von Wright: Logical Empiricism. Reviews: Viggo Bröndal, Praepositionernas theori (Hans Nilsson-Ehle) / Fritz Croner, Gallup eller opinionsundersökningarnas problem (Karl-Gustav Landberg) / Gunnar Nyckander, Personlighet och moral ( Bertil Pfannenstill) / Torsten Bohlin, Skall kyrkans moral avskaffas? ( Bertil Pfannenstill) / Alf Nyman, Begåvningarna och samhället (Torsten Husén) / Alf Nyman, Nya vägar inom psykologien ( Bertil Pfannenstill) / Alf Nyman, Själsbegreppets förvandlingar ( Bertil Pfannenstill) / Edvard Rodhe, Geijer och samhället ( Bertil Pfannenstill) / Gunnar Rudberg, Platon (Nils Almberg / Blanche C. Weill, Med barnets ögon (David Katz) / Georg Henrik von Wright, Den logiska empirismen (Anders Wedberg).

[ ATA: 45961 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume X 1944 Part II. pp 91-196. Original printed wrappers.

¶ Contents: Eino Kaila: Logik und Psychophysik / Ingemar Hedenius: Überzeugung und Urteil. Discussion: Manfred Moritz: Gebot und Pflicht. Reviews: Gunnar Dahlberg, Dit min tanke nått ( Bertil Pfannenstill) / Theodor Geiger, Kritik af reklamen ( Bertil Pfannenstill) / Melker Johansson, Nietzsche och Tredje Riket (Erich Wittenberg) / Karl Montan, Psykologien i yrkesvalets tjänst (Trsten Husén) / Tora Sandström, Begreppsanalys på avvägar (Anders Wedberg) / Själens läkarbok ( Bertil Pfannenstill) / Willy Strzelewicz, kampen om de mänskliga rättigheterna ( Bertil Pfannenstill) / E. H. Thörnberg, Folkrörelser och samhällsliv i Sverige (Karl-Gustav Landgren).

[ ATA: 45962 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume X 1944 Part III. pp.197-288. Original printed wrappers.

¶ Contents: Franz From: Mandeville's Paradox / Anders Wedberg: The Logical Construction of the World. Discussion: Tora Sandström: Begriffsanalyse auf Abwegen. Reviews: Martin Fries, Verklighetsbegreppet enligt Hägerström (Anders Wedberg) / Theodor Geiger, Intelligensen ( Bertil Pfannenstill) / Chr. Petersen, Émile Durkheim. En historisk-kritisk studie ( Bertil Pfannenstill) / A. Taylor, Aristotelse. Människan, filosofen, naturforskaren (Nils Almberg).

[ ATA: 45963 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XI 1945 Part I. pp. 1-84. Original printed wrappers.

¶ Contents: Torgny Segerstedt: Imperative Propositions and Judgments of Value / Harald Morin: Ein Problem der Theologie / Ludvig Lövestad: The Structure of Physical Laws. Discussions: Martin Fries: Der Wriklichkeitsbegriff nach Hägerström. Reviews: Harald Morin, Wikner och tidsproblemet (Martin Fries).

[ ATA: 45964 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XI 1945 Part II. pp. 85-154. Original printed wrappers.

¶ Contents: Åke Petzäll: Ernst Cassirer / Eino Kaila: Wenn ... so... / Yrjö Reenpää: Wahrnehmen und Denken. Discussion: Åke Petzäll: Criminology as a Field for Social Research. Reviews: Emil Brunner, Rättvisa. En lära om samhällsordningens grundlagar (Bertil Pfannenstill) / Levnadskonstens bok (Bertil Pfannenstill) / Alf Nyman, Problem och problemlösningar inom filosofien (Nils Almberg) / Torgny T. Segerstedt, Ordens makt (G. H. von Wright) / Inför framtidens demokrati (Bertil Pfannenstill).

[ ATA: 45965 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XI 1945 Part III. pp.155-226. Original printed wrappers.

¶ Contents: Sven Edvard Rodhe: Kant in der swedischen Philosophie / Alf Ross: On the Logical Nature of Propostitions of Value. Reviews: Carl-Henry Alström, Ytpsykologi kontra djuppsykologi (Bertil Pfannenstill) / Bertil Block, Pontus Wikner. En studie i hans religionsfilosofiska och teologiska forskning (Harald Morin) / En bok om Hans Larsson (Erich Wittenberg) / Lechard Johannesson, Kunskap och verklighet (Bertil Nydahl) / Lechard Johannesson, Sinneskunskapens problem (Bertil Nydahl) / Psykologien upptäcker människan (Bertil Pfannenstill).

[ ATA: 45966 ] Pris: 150kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XII 1946 Part I-II. pp. 1-136. Original printed wrappers.

¶ Contents: Axel Hägerström: Erkenntnistheoretische Voraussetzungen der speziellen realitivitätstheorie Einsteins / Bernt Schultzer: Collectivism viewed in a Psychological Light. Discussions: Eino Kaila: Jörgen Jörgensen, Psykologi paa biologisk grundlag. Reviews: Rafael Karsten, Huvuddragen av sociologiens historia (Bertil Pfannenstill) / Yngve Norlinder, Twin Differences in Writing (Gudmund Smith) / Svend Ranulf, Socialvidenskabelig Metodelaere (Karl-Gustav Landgren) / Carin Ulin, Vom Säugling zum Schulkind (Bertil Pfannenstill).

[ ATA: 45967 ] Pris: 250kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XII 1946 Part III. pp. 137-218. Original printed wrappers.

¶ Contents: Alf Nyman: Allan Vannérus / C. D. Broad: Leibniz's last controversy with the Newtonians / Olof Kinberg: On the Concept of Psychopathy and the Treatment of so called Psychopats / Folke Schmidt, Leif Gräntze, Axel Roos: Legal working hours in Swedish agriculture. Discussions: Jörgen Jörgensen: Bemerkungen zu Eino Kailas Rezension meiner Psykologi paa biologisk grundlag / Victor Kraft: Logik und Erfahrung. Reviews: Walter Rüegg, Cicero und der Humanismus (E. v. Aster).

[ ATA: 45968 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIII 1947 Part I. pp. 1-84. Original printed wrappers.

¶ Contens: Åke Petzäll: The Social Function of Punishment / H. Sjöbring: Subjective and Objective Attitude. Discussions: Herman Leo Van Breda: Les Archives Husserl à Louvain / Svend Ranulf: Definitions in the Social Sciences.

[ ATA: 45969 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIII 1947 Part II-III. pp. 85-236. Original printe wrappers.

¶ Contents: Vinding Kruse: The Method of Social Sciences / Erik Stenius: Natural Implication and Material Implication / Lajos Székely: Zur Psychologie des inneren Verhaltens beim Lernen, Denken und Erfahren / Andries H. D. Mac Leod: What is a true assertion? Svend Ranulf: IIIe Congrès des Sociétés de Philosophie de Langue Francaise. Reviews: Ch. Perelman, De la Justice (Svend Ranulf) / Sven Edvard Rodhe, Zweifel und Erkenntnis (E. v. Aster).

[ ATA: 45970 ] Pris: 150kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIV 1948 Part I. pp. 1-110. Original printed wrappers.

¶ Contents: Emile Bréhier: La notion de problème en philosophie / Philippe Devaux: Some Aspects of Samuel Alexander's Philosophy / Axel Hägerström: Lectures on so called Spiritual Religion / Uuno Saarnio: Der Begriff des Guten. Discussion: Svend Ranulf: Vinding Krause's Philosophy / Gunnar Inghe: Gösta Rylander and Erik Bendz. Forensic Psychiatry. Reviews: Ernst Cassier, An Essay on Man. An Introduvtion to Philosophy of Human Culture (Paul Diderichsen).

[ ATA: 45971 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIV 1948 Part II. The Right To Punish - Published under the auspicies of the UNESCO and Institut International de Philosophie on the occasion of the Xth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August 1948. pp. 111-208. Original printed wrappers.

¶ Contents: Åke Petzäll: The Right to Punish / Etienne De Greeff: Le Droit de Punir / A. C. Ewing: The Primary Reason for Punishment / OLof Kinberg: La Droit de Punir / Hermann Mannerheim: Problems of Collective Responsibility / Karl Olivecrona: Is a Sociological Explanation of Law possible?

[ ATA: 45972 ] Pris: 250kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIV 1948 Part III. pp. 209-278. Original printed wrappers.

¶ Contents: Olof Kinberg: Motive, Choice, Will / Sven Edvard Rodhe: Is Existence a Univocal or a Multivocal Expression? / Sören Halldén: Lewis' system of strict implication.

[ ATA: 45973 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), A Philosophical Miscellany Presented to Professor Alf Nyman 12/3 1949. VIII, 424 pp. Original printed wrappers.

¶ Contributions by Alf Ahlberg / C. D. Broad / Charles Hartshorne / Ingemar Hedenius / Anders Karitz / Jörgen Jörgensen / Arne Naess / Hans Ruin / Torgny T. Segerstedt and many others. Texts in English, French and German.

[ ATA: 45974 ] Pris: 150kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XVI 1950 Part I. pp. 1-90. Original printed wrappers.

¶ Contents: Ernst von Aster: Physikalistischer und psychologistischer Positivismus / Hugo Bergmann: Probleme des Existenzbegriffs / Theodor Geiger: Some Reflections on Sociometry and its Limitations / Torsten Husén: Problems of scaling in modern psychometrics / Konrad Marc-Wogau: Bemerkungen zum Begriff Sinnesdatum in der Diskussion der letzten Jahre. Discussion: Fr. Vinding Krause: Svend Ranulf's Argumentation / Max Bense: Charakteristik einer tenären Logik.

[ ATA: 45975 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XVI 1950 Part II. pp. 91-184. Original printed wrappers.

¶ Contens: Yehoshoua Bar-Hillel: Bolzano's definition of analytic propositions / Harald Ofstad: The descriptive definition of the concept Legal Norm proposed by Hans Kelsen. Discussions: Jürgen v. Kempski: Benses Charakteristik einer ternären Logik. Reviews: Gunnar Johansson: Configurations in event perception (Ulf Kragh) / Einar Tegen: Amerikansk psykologi (Gudmund Smith).

[ ATA: 45976 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XVI 1950 Part III. pp.185-282. Original printed wrappers.

¶ Contents: Olof Kinberg: Les situations psychologiques précriminelles révélatrices des caractères de l'état dangereux / Harald Ofstad: The descriptive definition of the concept Legal Norm proposed by Hans Kelsen (II). Discussions: Justus Hartnack:A Note on Existence / Konrad Marc-Wogau: Bemerkung zum Ausdruck Existiert. Reviews: Otto Brusiin, Über die Objektivität der Rechtsprechung (Micha Markendag) / Philippe Devaux, De Thalès á Bergson. Introduction historique a la philosophie (Svend Ranulf) / Harald Ofstad, Alf Ross's begrepsbestemmelse av begrepet Rettsregel (Micha Markendag) / Zur philosophischen Einleitungsliteratur (Åke Petzäll).

[ ATA: 45977 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XVIII 1952 Part I-II. pp. 1-112. Original printed wrappers.

¶ Contents: Sören Halldén: Kants Kritik des ontologisvhen Gottesbeweises / Holger Johansen: Die Russellsche Theorie der definiten Deskriptionen vom Standpunkt der Sprachwissenschft aus betrachtet. Discussion: Erik Götlind: Som remarks on Halldén's paper What is a word? / Albert Menne: Zu den triadischen bivalenten Aussagefunktoren / Peter Zinkernagel: Revaluation of J. S. Mill's Ethical Proof. Reviews: Kurt Goldstein, Sprache und Erlebmis (Gudmund Smith).

[ ATA: 45979 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XVIII 1952 Part III. pp. 113-190. Original printed wrappers.

¶ Contents: Enrico Altavilla: Valeur et limites d'une théorie monogénésique du crime fondée sur les troubles affectifs / Gösta Carlsson: Sampling, Probability and Causal Inference / Nathan Rotenstreich: Cassirer's Philosophy of Symbolic Forms and the Problems of History. Discussion: A. N. Prior: Modality de dicto and modality de re.

[ ATA: 45980 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIX 1953 Part I-II. pp. 1-88. Original printed wrappers.

¶ Contents: A. J. Ayer: One's Knowledge of Other Minds / Alf Nyman: Induction et intuition / Olof Kinberg: Réflexions critiques sur la prévention soi-disant général. Reviews: Hampus Lyttkens, The Analogy between God and the World. An investigation of its background and interpretation of its use by Thomas of Aquino (Axel Gyllenkrok) / Ch. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca, Rhétorique et philosophie. Pour une théorie de l'argumentation en philosophie (Svens Ranulf).

[ ATA: 45981 ] Pris: 150kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XIX 1953 Part III. pp. 89-206. Original printed wrappers.

¶ Contents: Robert Blanché: Sur l'opposition des concepts / Manfred Moritz: Verpflichtung und Freiheit. Über den Satz sollen impliziert können. Discussions: Johnny Christensen: A Note Concerning the Scholastic Background of Leibniz's Philosophy / Erik Götlind: Note on a Formula in my Bertrand Russell's Theories of causation / D. P. Henry: St. Anselm on the Varieties of Doing / Veli Valpola: Elementare Untersuchungen der Antinomien von Russell, Grelling-Nelson und Eubulides.

[ ATA: 45982 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XX 1954 Part I-III. 218 pp. Original printed wrappers.

¶ Contents: Philippe Devaux: La place de Berkeley dans la philosophie moderne / Arthur Pap: Propositions, and the Semantic Definition of Truth / Arne Naess: Husserl on the apodictic evidence of ideal laws / Åke Petzäll: La syndérèse / Manfred Moritz: Der praktische Syllogismus und das juridischen Denken / Konrad Marc-Wogau: Der Zweifel Descartes' und das Cogito ergo sum / Erik Stenius: Linguistic structure and the structure of experience. Discussions: Nichoals Rescher: A note on a Species of Definition / John Watling: Ayer on Other Minds.

[ ATA: 45983 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXI 1955 Part I. pp.1-64. Original printed wrappers.

¶ Contents: Erik Götlind: Vacuous Variants and Truth by Convention / Hans Regnéll: Regularity and Space / Håkan Törnebohm: Discourse analysis.Discussions: Paul Feyerabend: Carnaps Theorie der Interpretation theoretischer Systeme. Reviews: Wolfgang Stegmüller: Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie (Hans Regnéll).

[ ATA: 45984 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXI 1955 Part II-III. pp. 65-212. Original printed wrappers.

¶ Contents: Siri Blom: Concerning a contoversy on the meaning of probability / Stig Kanger: A note on partial postulate sets for propositional logic / Harald Ofstad: Broad on Ought and Can / A. N. Prior: Berkeley in logical form / Erik Ryding: La notion du Moi chez Condillac / Erik Stenius: Definitions of the Concept Value-Judgement / Håkan Törnebohm: Contents of information / Hao Wang: Notes on the analytic-synthetic distinction.

[ ATA: 45985 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXII 1956 Part I. pp. 1-74. Original printed wrappers.

¶ Contents: Leo Apostel: The Interpretation of Written Texts / Alf Nyman: Antonio Rosmini et la Scandinavie / L. E. Palmieri: Comments on Verification / Jason Xenakis: Function and meaning of names. Reviews: Ulf Kragh: The Actual-Genetic Model of Perception-Personality (Gudmund Smith) / Gilbert Ryle, Dilemmas (Erik Götlind).

[ ATA: 45986 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXII 1956 Part II. pp. 75-144. Original printed wrappers.

¶ Contents: Harald Eklund: On the logic of creeds / Haig Khatchadourian: Frege on concepts. Reviews: Lars Gurmund: The Problem of Correct Symbolism as Related to some Problems of Social Psychology (Inar Segelberg).

[ ATA: 45987 ] Pris: 125kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXII 1956 Part III. pp. 145-206. Original printe wrappers.

¶ Contents: S. Issman: Signification et Usage / André Mercier: Le dilemme de la philosophie / Pierre Michaud-Quantin: La double-vérité des Averroïstes. Un texte nouveau de Boèce de Dacie / Håkan Törnebohm: On truth, implicaton, and three-valued logic.

[ ATA: 45988 ] Pris: 100kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXIII 1957 Part I. pp. 1-68. Original printe wrappers.

¶ Contents: Stig Kanger: The Morning Star Paradox / Konrad Marc-Wogau: Berkeley's Sensationalism and the Esse est percipi-Principle / Knut Erik Tranöy: An important aspect of humanism. Scandinavian Bibliography (XXXVI).

[ ATA: 45989 ] Pris: 200kr SEK

PETZÄLL, Åke (ed.), Theoria Volume XXIII 1957 Part II. pp. 69-136. Original printed wrappers.

¶ Contents: Konrad Marc-Wogau: Åke Petzäll / Tore Strömberg: Some Reflections on the Concept of Punishment / Håkan Törnebohm: On two logical systems proposed in the philosophy of quantum-mechanics / Ota Weinberger: Über die Negation von Sollsätzen. Discussion: Stig Kanger: A note on quantification and modalities.

[ ATA: 45990 ] Pris: 150kr SEK

PETZÄLL, Åke, Zum Methodenproblem der Erkenntnisforschung. 84s. Original wrappers.

[ ATA: 11290 ] Pris: 150Kr SEK

PFANNENSTILL, Bertil, Bernard Bosanquet's Philosophy of the State: A Historical and Systematical Study. 324 pp. Original Wrappers.

¶ Presentation copy with author's signature.

[ ATA: 29203 ] Pris: 125 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Ur efterlämnade manuskript I-IX. (Allt utkom.). 9 vol. 139 + 155 + 184 + 135 + 170 + 169 + 245 + 235 + 155 s. Förlagets gröna klotband.

¶ Vol 1: Omdöme och verklighet. Vol 2: Omdömet. Vol 3: Filosofiens uppgift och metod. Vol 4: Kunskapsläran under antiken. Vol 5: Aristoteles kunskapslära. Vol 6: Kunskapsläran från antiken till Kant. Vol 7: Kants kunskapslära. Vol 8: Några riktningar i nyare kunskapslära. Vol 9: Om erinringen.

[ ATA: 165 ] Pris: 650 Kr SEK

PHALÉN, Adolf, Mindre arbeten. 503 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 685 ] Pris: 100 Kr SEK

PHALÉN, Adolf, Kunskapsläran under antiken (utom Aristoteles). 135 s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 26670 ] Pris: 100 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Filosofiens uppgift och metod. Ontologiska, psykologiska och naturfilosofiska frågor. 184 s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 38741 ] Pris: 75 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Om erinringen. En psykologisk studie. 156 s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 38742 ] Pris: 100 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Omdömet. 156 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 38743 ] Pris: 100 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Kunskapsläran under antiken (utom Aristoteles). 136 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Ett par sidor med marginalia i bläck.

[ ATA: 38744 ] Pris: 75 kr SEK

PHALÉN, Adolf, Ur efterlämnade manuskript 1 - 9. Förlagets gröna pappband med skyddsomslag. 9 volymer. Namn på försättsbladen. Liten pappersförlust på skyddsomslagets rygg på del 1, cirka 1/2 kvadratcentimeter.

[ ATA: 53986 ] Pris: 500Kr SEK

PHILLIPS, Stephen H., Philosophy of Religion: A Global Approach. 493 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 13515 ] Pris: 300 Kr SEK

PHILONENKO, A., Schopenhauer. Une philosophie de la tragédie. 271pp. + 1 plate. Softcover.

[ ATA: 55845 ] Pris: 200Kr SEK

PIAGET, Jean, Der Strukturalismus. 140 pp. Softcover. Excellent condition.

[ ATA: 44638 ] Pris: 100kr SEK

PINKER. Steven, How the Mind Works. xii, 660pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Name on f.f.e.p.

[ ATA: 59785 ] Pris: 200Kr SEK

PLATON, Le banquet, Phèdre. 188pp. 12:o. Softcover. Pencil markings on page 164-167.

[ ATA: 55895 ] Pris: 100Kr SEK

PLATON. Euthydemos. Übersetzt und Erläutert von Otto Apelt. 107 pp. Publisher's hardcover. Mended with tape.

[ ATA: 18030 ] Pris: 60 kr SEK

PLEVRIS, Constantine, Greek Philosophers. 229 (1) pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 39624 ] Pris: 75 kr SEK

PLEYNET, Marcelin, Art et Littérature. 540 p. Ill.

[ ATA: 2006 ] Pris: 150 Kr. SEK

PLUMPTRE, C. E., General Sketch of the History of Pantheism I-II. Complete in 2 volumes. viii, 395 + (6) 347 pp. (with index). Nice dark green cloth. Old signatures to front fly leafs. Text clean and bright. No markings. In very good condition.

¶ Vol. I: From the Earliest Times to the Age of Spinoza / Vol. II: From the Age of Spinoza to the Commencement of the Nineteenth Century.

[ ATA: 31673 ] Pris: 1000 kr SEK

POCHAT, Götz, Estetik och konstteori I. Antiken till renässansen. 208s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 52588 ] Pris: 60Kr SEK

POINCARÉ, Henri, La science et l´hypothèse. Préface de Jules Vuillemin. 252pp. Softcover. Name on title page.

[ ATA: 58589 ] Pris: 75Kr SEK

POL, Tomasz, Reasons For All Seasons: An Outline of a Rationalist View of Moral Concepts. viii, 252 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 5187 ] Pris: 75Kr SEK

POLGER, Thomas W., Natural Minds. xxviii, 294pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 60304 ] Pris: 200Kr SEK

POLS, Edward, The Recognition of Reason. 256 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 10117 ] Pris: 100 Kr SEK

PONTALIS, Jean-Bertrand, Kärlek till begynnelserna. Självbiografiska fragment. 160 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 1554 ] Pris: 90 kr SEK

POUNDSTONE, William, Labyrinths of Reason. Paradox, puzzles and the frailty of knowledge. x,174pp. Publisher´s soft cover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 54741 ] Pris: 75Kr SEK

PRÉVOT, J., L´utopie éducative Coménius. Postface de Jean Piaget. 287pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 56571 ] Pris: 100Kr SEK

PRAKASH, Gyan (ed.), After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. viii, 352 (2) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 43364 ] Pris: 150 kr SEK

PRENDERGAST, Christopher, The Triangle of Representation. xviii, 196pp. Softcover.

[ ATA: 60758 ] Pris: 125Kr SEK

QUENSEL, O. (red.), Pontus Wikners samlade predikningar. 608 (2) s. Förlagets bruna klotband.

[ ATA: 36770 ] Pris: 200 kr SEK

QUINE, Willard van Orman, Elementary Logic. Revised Edition. 129 pp. Paperback. Some underlining.

[ ATA: 13465 ] Pris: 75 Kr SEK

QUIRK, Randolph, Words at Work. Lectures on Textual Structure. 137 pp. Paperback.

[ ATA: 2001 ] Pris: 100 Kr. SEK

RÉE, Paul, Die Entstehung des Gewissens + Die Illusion der Willensfreiheit. Ihre Ursachen und ihre Folgen. VI, 253, (1) + (4), 54pp. Modern half cloth. Name: Teddy Brunius. Pencil underlinings/ markings. Small tear in lower margin of first title page.

[ ATA: 60747 ] Pris: 1800Kr SEK

RABINOWICZ, Wlodek (ed.), Preference and Value. (8),233pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 53997 ] Pris: 75Kr SEK

RABINOWICZ, Wlodzimierz, Universalizability: A Study in Morals and Metaphysics. 190pp. Publisher´s soft cover. Inscribed by author.

[ ATA: 53995 ] Pris: 150Kr SEK

RADHAKRISHNAN, Sarvepalli, Idealistisk livssyn. 272 s. Häftad. Namnteckning på första bladet. Ej skuren.

[ ATA: 18479 ] Pris: 100 Kr. SEK

RAGNAR, Per (red.), På väg mot en världsbild? En antologi om begrepet liv. 192 s. Häftad. Snedläst. Med dedikation från Per Ragnar.

[ ATA: 31100 ] Pris: 60 kr SEK

RAISER, Ludwig, Wissenschaft als beruf. Neu Erörtert. 79 pp. Softcover. Fine condition.

[ ATA: 24221 ] Pris: 75 kr SEK

RANTALA, Veikko/ ROWELL, Lewis/ TARASTI, Eero (eds.), Essays on the Philosophy of Music. 369pp. Softcover. A few pencil underlinings. Acta philosophia fennica vol. 43.

[ ATA: 59892 ] Pris: 750Kr SEK

RAPAPORT, Herman, Is There Truth in Art? xviii,221pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58706 ] Pris: 100Kr SEK

RATHENAU, Walther, Reflexionen. 270 (2) pp. Publisher's hardcover. Quarto.

[ ATA: 40484 ] Pris: 300 kr SEK

RAY, William, Literary meaning. From Phenomenology to Deconstruction. viii,228pp. Publisher´s softcover. Name on small title.

[ ATA: 55233 ] Pris: 90Kr SEK

RAYMOND, Pierre, Matérialisme dialectique & logique. 182pp. Softcover.

[ ATA: 56242 ] Pris: 100Kr SEK

REAGAN, Charles E., Paul Ricoeur: His Life and His Work. 151 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 38358 ] Pris: 150 kr SEK

REESE-SCHÄFER, Walter, Karl-Otto Apel. En introduktion. 143s. Häftad.

[ ATA: 53300 ] Pris: 75Kr SEK

REGAMEY, C., Buddhistische Philosophie. Bibliographische einführungen in das Studium der Philosophie 20/21. 86pp. Softcover. Slightly worn , two small tape residue markings.

[ ATA: 60369 ] Pris: 100Kr SEK

REGNÉLL, Hans, Semantik. Filosofiska och språkvetenskapliga grundfrågor inom betydelseläran. 193 s. Häftad. Dedikation. Något nött.

[ ATA: 1102 ] Pris: 75 kr SEK

REGNÉLL, Hans, Readings in Analytical philosophy. XII,195 pp. Hardcover.

¶ Texts by Rudolf Carnap, Anders Wedberg, Willard van Orman Quine, Warnock, Arthur Pap, Paul Edwards, Carl Hempel, A. J. Ayer, Gunnar Aspelin, Marc-Wogau, J. J. C. Smart.

[ ATA: 1998 ] Pris: 75Kr SEK

REINHART, Josef, Heinrich Pestalozzi. En pedagogikens revolutionär. 272 s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 35603 ] Pris: 100 kr SEK

RENAN, Ernst, Dialogues et fragments philosophiques. XXI, 335 pp. Black half calf. Very good condition.

[ ATA: 27547 ] Pris: 300 kr SEK

RENVALL, Pentti, Den moderna historieforskningens principer. 301 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget nött. En del blyertsunderstrykningar. Ryggens huvud kantstött.

[ ATA: 20476 ] Pris: 80 kr SEK

RESCHER, Nicholas, Introduction to Value Theory. viii,199pp. Publisher´s softcover. Name on title. Some pencil underlinings.

[ ATA: 54586 ] Pris: 100Kr SEK

REY, Olivier, Itinéraire de l´égarement. Du rôle de la science dans l´absurdité contemporaine. 333pp. Softcover. Worn, pencil underlinings.

[ ATA: 56192 ] Pris: 100Kr SEK

RIBBING, Sig., De Pantheismo. Commentatio Academica. 102 s. Häftad Skadat marmorerat pappersomslag. Bakre omslaget saknas.

[ ATA: 4772 ] Pris: 200Kr SEK

RIBBING, Sigurd (Praes.)/ Olavus Nordin (resp.) & Magnus Wikström (resp.), De conscientia morali disquisito 1 - 2. (4), 24 + 25-39, (1)s. Häftad. Oskuren och ouppskuren.

[ ATA: 59725 ] Pris: 300Kr SEK

RICHARDSON, Robert D., Myth and Literature in the American Renaissance. viii, 310 pp. Publisher's cloth with dj. Presentation copy from author. Very good condition.

[ ATA: 48997 ] Pris: 200kr SEK

RICHTER, Dieter / Johannes Merkel, Saga, fantasi och social inlärning. 116 s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 46599 ] Pris: 75kr SEK

RICHTER, Horst E., Flüchten oder Standhalten. 315 pp. Paperback. Covers soild. name on front fly leaf. else a good copy.

[ ATA: 14893 ] Pris: 75 Kr SEK

RICKERT, Heinrich, Der Gegenstad der Erkenntnis. Einführung in die Transzendentalphilosophie. Sechste Auflage, Verbesserte Auflage. XXII, (2), 460 pp. Publisher's dark blue cloth. Rubbing to front board. Pages 68-69 a little darkened from promotional card; else a nice and clean copy.

[ ATA: 46977 ] Pris: 400kr SEK

RIGHTER, William, Logic and Criticism. x, 148 pp. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 41692 ] Pris: 100 kr SEK

RINGBOM, Mårten, De goda och de onda. 140 s. Häftad.

[ ATA: 1992 ] Pris: 60 Kr SEK

ROBBERECHTS, Ludovic, Husserl. 123 (5) pp. Original wrappers.

[ ATA: 39649 ] Pris: 75 kr SEK

ROBINSON, James M. (ed.), The Bultmann School of Biblical Interpretation: New Directions? XI, 183 (11) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 42464 ] Pris: 100 kr SEK

RODENWALDT, Ernst, Leon Battista Alberti - ein Hygieniker der Renaissance. 104,(4)pp. Original wrappers. Lower wrapper and a few of the last leaves with a crease.

[ ATA: 22462 ] Pris: 200Kr SEK

RODHE, Sven Edvard , Über die möglichkeit einer Werteinteilung. 226, (2) pp. Original wrappers. Back cover with two creases.

[ ATA: 11577 ] Pris: 100 Kr SEK

ROSS KOMITO, David, Nagarjuna's Seventy Stanzas: A Buddhist Psychology of Emptiness. 226 pp. Softcover. In good condition.

¶ Commentary on Nagarjuna's text by Geshe Sonam Rinchen. Translation of text and commentary by Tenzin Dorjee and David Ross Komito.

[ ATA: 42417 ] Pris: 150 kr SEK

ROSSHOLM, Göran/ SONESSON, Göran (red.), Konstverk och konstverkan. 256s. + planscher. Häftad. Blyertsstreckad, något nött omslag.

[ ATA: 59834 ] Pris: 75Kr SEK

ROSSI-LANDI, Ferruccio, Semiotik, Ästhetik und Ideologie. 186,(6)pp. Pocket.

[ ATA: 21227 ] Pris: 75Kr SEK

ROUSSEAU, Jean-Jacques, Über Ursprung und Grundlagen der Ungleichheit. 176 (2) pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 41086 ] Pris: 100 kr SEK

RUBEN, Walter, Geschichte der indischen Philosophie. X, 351pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover. Very Good.

[ ATA: 60365 ] Pris: 200Kr SEK

RUDNER, Richard S., Philosophy of Social Science. x,118pp. Publisher´s soft cover. Sligtly worn. Jan Österbergs ex.

[ ATA: 53942 ] Pris: 75Kr SEK

RUIN, Hans, Väl mött, Europa! 207 s. Ill. Förlagets blåa klotband.

¶ En historisk, konst och litteraturvetenskaplig djupdykning i den urartning som snart skall gälla i Europa.

[ ATA: 27065 ] Pris: 200 kr SEK

RUNESTAM, Arvid, Föreläsningar om religion och moral. 144 s. Häftad. Kvarto. Något nött och delvis streckad med blå blyerts.

[ ATA: 34042 ] Pris: 150 kr SEK

RUSSELL, Bertrand, Uppfostran för livet. 226 s. Häftad. Ryggen nött.

[ ATA: 28390 ] Pris: 70 kr SEK

RUSSELL, Bertrand, Västerlandets visdom. Redigerad av Paul Foulkes. 320 s. Rikligt ill. Förlagets klotband. Kvarto.

[ ATA: 46878 ] Pris: 100kr SEK

RYDBERG, Viktor, Filosofiska föreläsningar I-IV. 4 volymer. Privata klotband. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 59967 ] Pris: 150Kr SEK

RYLE, Gilbert, Dilemmas. The Tarner Lectures 1953. (8), 129pp. Softcover. Lots of ink and pencil underlinings.

[ ATA: 52669 ] Pris: 75Kr SEK

RYMAN, Peter, On Free Will as Categorical and Conditional Freedom. 231pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 54959 ] Pris: 125Kr SEK

SÖRENSEN, Bengt Algot, Symbol und Symbolismus in den ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunders und der deutschen Romantik. 332pp. Softcover. Unopened. Slightly worn covers. Name on small title.

[ ATA: 53467 ] Pris: 300Kr SEK

SAHLIN, Carl Yngve, Om logikens uppgift. 50 s. Häftad. Stämpel.

[ ATA: 27643 ] Pris: 125 kr SEK

SAINIO, Matti A., Pädagogisches Denken bei Martin Buber. 72,(2)pp. Original wrappers. Signature. Spine slightly worn.

[ ATA: 2211 ] Pris: 90 Kr. SEK

SALOMAA, J.E., Philosophie der Geschichte. 203,(1)s. Häftad. original wrappers.

[ ATA: 11144 ] Pris: 200Kr SEK

SALOMON, Louis B., Semantik och sunt förnuft. Om kommunikation mellan männisor. 184 s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 50516 ] Pris: 40kr SEK

SALUSINSZKY, Imre, Criticism in Society:. X, 244 pp. Ill. Softcover. Pencil underlining.

¶ Interviews with Jacques Derrida, Northrop Frye, Harold Bloom, Barbara Johnson, Frank Lentricchia, J. Hillis Miller, Geoffrey Hartman, Frank Kermode, Edward Said.

[ ATA: 2031 ] Pris: 100 kr SEK

SANDERS, Mark, Complicities: The Intellectual and Apartheid. xiv, 274 pp. Softcover. A few pencil underlinings.

[ ATA: 42330 ] Pris: 150 kr SEK

SANDQVIST, Tor, An Inferentialist Interpretation of Classical Logic. 79 pp. Quarto. Softcover.

[ ATA: 17684 ] Pris: 90 kr SEK

SANDSTRÖM, Tora, Rum, tid och medvetande. 38 s. Häftad. Ryggens huvud nött.

[ ATA: 27642 ] Pris: 100 kr SEK

SANGHVI, Sukhlalji, Advanced Studies in Indian Logic & Mertaphysics. (2), vi, 122pp + corrigenda leaf. Publisher´s hardcover. Very Good.

[ ATA: 60366 ] Pris: 250Kr SEK

SARTRE, Jean Paul, Vad är litteratur? 173s. Pocket. Namn på smutstitelbladet. Blyertsmarkeringar. Partisanbiblioteket 1.

[ ATA: 4680 ] Pris: 100Kr SEK

SARTRE, Jean-Paul, L´imaginaire. Psychologie phénoménologique de l´imagination. 246, (10)pp. Softcover. Name on f.f.e.p.

[ ATA: 60669 ] Pris: 350Kr SEK

SATRIS, Stephen, Ethical Emotivism. xii, 201 (3) pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

[ ATA: 42202 ] Pris: 750 kr SEK

SCARRE, Geoffrey, Utilitarianism. viii,225p. Softcover. Worn. Pencil underlinings/ markings. The Problems of Philosophy.

[ ATA: 58555 ] Pris: 90Kr SEK

SCHÖFFLER, Herbert, Deutscher Geist im 18. Jahrhundert. Essays zur Geistes- und Religionsgeschichte. 317 pp. Softcover. Lower corner slightly bumped.

[ ATA: 27987 ] Pris: 100 kr SEK

SCHÄFERS, Bernhard (ed.), Thesen zur Kritik der Soziologie. 174 pp. Softcover with dj. In good condition.

[ ATA: 24155 ] Pris: 60 kr SEK

SCHAAR, Ingrid (red.), Ett nytt språk. Essäer om ord och begrepp hos Vilhelm Ekelund. 216s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 7977 ] Pris: 60kr SEK

SCHÜCKING, Levin L., Shakespeare und der Tragödienstil seiner Zeit. 184 pp. Publisher's cloth with dj. Signature to front fly leaf. Very good condition.

[ ATA: 44674 ] Pris: 100kr SEK

SCHAPER, Günter, Von Wesen des Bauens und der Baukunst. Bemerkungen zu einer Philosophie der Architektur. XII, 104 pp. Original wrappers. Inscribed by author on front fly leaf.

[ ATA: 37108 ] Pris: 350 kr SEK

SCHIER, Flint, Deeper into pictures. An essay on pictorial representation. x,226pp. Publisher´s hardcover. No dustjacket. Pencil markings/ underlinings.

[ ATA: 58774 ] Pris: 150Kr SEK

SCHLEIERMACHER, Friedr., Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. XVI, 176pp. Publisher´s cöth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 52684 ] Pris: 100Kr SEK

SCHLICK, Moritz, Allgemeine Erkenntnislehre. Zweite Auflage. IX, 375 pp. Publisher's cloth. Soiled covers and with some underlinings with pencil.

[ ATA: 27160 ] Pris: 1200 kr SEK

SCHMANDT, Henry J., A History of Political Philosophy. viii,499 pp. Green cloth, no dust-jacket. Name on fly leaf.

[ ATA: 2044 ] Pris: 150Kr SEK

SCHMID, Marion (ed.), Exempla Historica 15: Mittelalter. Mystiker und Gelehrte. 150 pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 42148 ] Pris: 75 kr SEK

SCHMIDT, Alfred (ed.), Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. 264 (4) s. Paperback. Some pencil underlining.

[ ATA: 40186 ] Pris: 60 kr SEK

SCHNEIDER, Herbert W., A History of American Philosophy. 368 pp. Cloth, no dust-jacket.

[ ATA: 2046 ] Pris: 60 Kr. SEK

SCHOPENHAUER, Arthur, Tankar och fragmenter. Ny samling. 208 (2) s. Häftad. Nötta och lagade omslag.

[ ATA: 40950 ] Pris: 200 kr SEK

SCHRÖDER, Eric August, Handbok i philosophiens historia I-III. Tredje volymen utgifven med ett företal af P. D. A. Atterbom. 3 vol. 379 (1) + 590 + XXI (1) 334 s. Moderna halvfranska band. Gott skick.

[ ATA: 39674 ] Pris: 750 kr SEK

SCHULZ, Gerhard, Novalis. 192 pp. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 32867 ] Pris: 75 kr SEK

SCHUMANN, Maurice, Bergson ou le retour de Dieu. 142pp. Softcover.

[ ATA: 56239 ] Pris: 75Kr SEK

SCHWARZ, Stephan (red.), Kunskaps- och begreppsproblem i framstidsstudier. xiv, 234 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 50523 ] Pris: 200kr SEK

SEGERDAHL, Pär, Language Use. A Philosophical Investigation into the Basic Notions of Pragmatics. (6), 289pp. Softcover. Slightly worn. A few pencil markings/ annotations. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 11127 ] Pris: 100Kr SEK

SEGERSTEDT, Torgny T., The Nature of Social Reality. 256pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover. Dedication. Very good condition.

[ ATA: 51892 ] Pris: 150Kr SEK

SEIDEL, Bruno / Siegfried Jenker (ed.), Klassenbildung und sozialschichtung. 446 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18839 ] Pris: 100 kr SEK

SELLING, Magnus, Akademiskt kotterivälde gentemot filosofisk sakkunskap. 69 s. Häftad. Omslagen något solkiga.

[ ATA: 25086 ] Pris: 150 kr SEK

SERRES, Michel, Le Tiers-Instruit. 252 pp. Softcover. A few pages with underlining; else in good condition.

[ ATA: 8166 ] Pris: 90 Kr SEK

SESMAT, Augustin, Le système absolu classique et les mouvements réels. Étude historique et critique 691pp. Softcover. Worn cover. Some pencil markings.

[ ATA: 56379 ] Pris: 650Kr SEK

SHAFFER, Jerome A., Philosophy of Mind. (10), 117pp. Softcover. Date on first page. pencil underlinings.

[ ATA: 59297 ] Pris: 100Kr SEK

SIDGWICK, Henry, Outlines of the History of Ethics for English Readers. With an Additional Chapter By Alban G. Widgery. xxvi, 342pp. Softcover. Worn. Heavily underlined/ annotated. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 59298 ] Pris: 100Kr SEK

SIDGWICK, Henry, The Methods of Ethics. xxxviii, 528pp. Softcover. Faded covers.

[ ATA: 60640 ] Pris: 150Kr SEK

SILVERMAN, Kaja, The Subject of Semiotics. xii,304pp. Soft covers. A few pages in the beginning with small tear in fore edge margin. Not near the text at all.

[ ATA: 51283 ] Pris: 150Kr SEK

SIMMEL, Georg, Soziologische Ästhetik. 207 pp. Softcover. Fine.

[ ATA: 25738 ] Pris: 100 kr SEK

SIMONSSON, Nils (red.), Indisk filosofi. Sânkhya. Inledning och översättning av Nils Simonsson. 180 s. Häftad. Första 30 sidorna streckade med blyerts och bläck. Sista sidorna delvis mörknade av tidningsurklipp.

[ ATA: 27783 ] Pris: 100Kr SEK

SINGER, Peter, Democracy and Disobedience. viii, 150pp. Softcover. Worn. Heavily underlined/ annotated. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 59293 ] Pris: 100Kr SEK

SINGER, Peter, One world. The ethics of globalization. xiv, 235pp. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 60326 ] Pris: 100Kr SEK

SJÖDIN, Anna-Pya, The Happening of Tradition: Vallabha on Anumana in Nyayalilavati. 196 pp. Softcover. Excellent condition.

[ ATA: 45455 ] Pris: 500kr SEK

SJÖSTRAND, Wilhelm, Pedagogiska grundproblem i historisk belysning. 303s. Illustrerad. Häftad. Något nött.

[ ATA: 59438 ] Pris: 125Kr SEK

SLOTERDIJK, Peter, Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik. 346 pp. Ill. Paperback. Good condition.

[ ATA: 42320 ] Pris: 100 kr SEK

SMITH, Norman Kemp, The Credibility of Divine Existence. The Collected Papers. viii,446pp. + frontispiece. Publisher´s Cloth with Dustjacket. Date on front free endpaper. Slightly worn dustjacket.

[ ATA: 58317 ] Pris: 150Kr SEK

SMITH, Ronald Gregor, Martin Buber. 71 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 15843 ] Pris: 75 Kr SEK

SMULLYAN, Raymond, What is the Name of This Book. The Riddle of Dracula and Other Logic Puzzles. (10), 241pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Some markings in red & blue. Lennart Åqvist´s copy.

[ ATA: 59689 ] Pris: 150Kr SEK

SNAEVARR, Stefán, Metaphors, Narratives, Emotions. Their Interplay and Impact. viii, 398pp. Publisher´s hardcover.

[ ATA: 57818 ] Pris: 350Kr SEK

SNAEVARR, Stefán, Minerva and the Muses. The Place of Reason in Aesthetic Judgment. 269s. Häftad. Very Good. Dedication.

[ ATA: 59583 ] Pris: 150Kr SEK

SOBCHACK, Vivian, The Address of the Eye. xxii, 330pp. Softcover.

[ ATA: 60756 ] Pris: 250Kr SEK

SOLOVJEV, Vladimir, Tre samtal. Med inledning av Lars Gyllensten 158 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Överstruken namnteckning på försättsbladet.

[ ATA: 674 ] Pris: 75Kr SEK

SOSA, Ernest/ Enrique Villanueva (eds.), Philosophy of Mind. vi, 450pp. Illustrated. Softcover. Philosophical Issues, Volume 20.

[ ATA: 60317 ] Pris: 200Kr SEK

SOULEZ, Antonia, La grammaire philosophique chez Platon. 347pp. Softcover.

[ ATA: 55834 ] Pris: 200Kr SEK

SPERBER, Manès, Essays zur täglischen Weltgeschichte. 719pp. Cloth with dj.

[ ATA: 20583 ] Pris: 100Kr SEK

SPINOZA, B. Über die Verbesserung des Verstandes. Abhandlung vom Staate. XXXII;214pp. Publishers clothbacked boards. Somewhat worn.

[ ATA: 11160 ] Pris: 125Kr SEK

SPRIGGE, Cecil, Benedetto Croce. 92 (2) s. Häftad.

[ ATA: 41395 ] Pris: 60 kr SEK

SPRUNG, Mervyn / T. R. V. Murti / U. S. Vyas (trans.), Lucid Exposition of the Middle Way: The Essential Chapters From the Prasannapada of Candrakirti. xvi, 283 (1) pp. Publisher's cloth with dj. Dj a little worn to edges. Pages with pencil underlining. Else in good condition.

[ ATA: 42418 ] Pris: 500 kr SEK

STAIGER, Emil, Basic Concepts of Poetics (Grundbegriffe der Poetik). 224 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 36411 ] Pris: 200 kr SEK

STCHERBATSKY, Th. Buddhist Logic I-II. XII, 560 + VIII, 469pp. 2 volumes. Publisher´s red cloth. Hardcover. Indian-Iranian Reprints edited by the Editorial Board of the India-Iranian Journal IV. Very Good.

[ ATA: 60364 ] Pris: 750Kr SEK

STEINER, George, Les Antigones. Traduit de l´anglais par Philippe Blanchard. 347pp. + plates. Softcover.. Bibliothèque des idées.

[ ATA: 56424 ] Pris: 100Kr SEK

STEINER, Rudolf, Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. 198pp. Publisher´s cloth with dustjacket.

[ ATA: 57339 ] Pris: 100Kr SEK

STEINER, Rudolf, Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriss dargestellt I-II. 640pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Two parts in one volume. Dustjacket slightly soiled.

[ ATA: 57341 ] Pris: 200Kr SEK

STEINER, Rudolf, Die Geheimwissenschaft im Umriss. 440pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Slightly worn dustjacket.

[ ATA: 57342 ] Pris: 100Kr SEK

STEINER, Rudolf, The Essential Steiner. Basic Writings of Rudolf Steiner. Edited and Introduced by Robert A. McDermott. xiv, 450pp. Soft covers. Name on small title. A few pencil markings. Good.

[ ATA: 59904 ] Pris: 90Kr SEK

STENIUS, Erik, Tankens gryning. En studie över den västerländska filosofins ursprungsskede. 222 s. Häftad. Namnteckning. Första sidorna med blyerstunderstrykningar.

[ ATA: 5546 ] Pris: 200kr SEK

STENIUS, Erik, Skola och bildning. 58s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 55381 ] Pris: 100Kr SEK

STENLUND, Sören (ed.), Logical Theory and Semantic Analysis. Essays Dedicated to Stig Kanger on His Fiftieth Birthday. (8),217pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Slightly worn dustjacket.

[ ATA: 57506 ] Pris: 125Kr SEK

STERN, Fritz, Geschichte und Geschichtsschreibung. 440pp. Paperback.

[ ATA: 30020 ] Pris: 150Kr SEK

STJERNBERG, Fredrik, The Public Nature of Meaning. (8),173pp. Softcover. Erased name(?) from upper margin of front cover. Some pencil markings. Jan Österberg´s copy. Stockholm Studies in Philosophy 10.

[ ATA: 59023 ] Pris: 100Kr SEK

STOLPE, Herman (red.), Kinesiksa ordspråk och visdomsord. 83 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Omslaget nött.

[ ATA: 21418 ] Pris: 40 kr SEK

STRÖKER, Elisabeth, Einführung in die Wissenschaftstheorie. 143 (3) pp. Softcover.

[ ATA: 50504 ] Pris: 75kr SEK

STRÖMBÄCK, Per (red), Gratis? Om kvalitet, pengar och skapandets villkor. 178s. Häftad.

¶ Bidrag av: Andreas Ekström, Isobel Hadley-Kamptz, Daniel Johansson, Andrea Renda, Martin Rolinski, Jan Rosén, Anders Rydell, Linda Skugge, Martin Walfisz, Sara Öhrvall.

[ ATA: 51099 ] Pris: 90Kr SEK

STRÖMHOLM, Stig, Kurze Geschichte der abendländischen Rechtsphilosophie. 300 pp. Softcover. Some underlining with pencil.

[ ATA: 35814 ] Pris: 125 kr SEK

STUBENBERG, Leopold, Consciousness and qualia. x, 367pp. Softcover.

[ ATA: 60312 ] Pris: 350Kr SEK

STURMARK, Christer/ HALLSTRÖM, Nadja, Personligt. Samtal med fritänkare. Redaktör Sar a Larsson. 376s. Illustrerad. Häftad. Något nött. Ett fåtal blyertsstreck.

[ ATA: 57755 ] Pris: 100Kr SEK

SUKLA, Ananta Ch. (ed.), Art and Representation Contributions to Contemporary Aesthetics xii,280pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Some pencil underlinings, otherwise very good.

[ ATA: 58864 ] Pris: 500Kr SEK

SULLEROT, Evelyne (red.), Kvinnan. Kropp, individ, samhälle. 443 (1) s. Häftad. Litet spår av borttagen prislapp å främre omslag; övrigt i gott skick.

¶ Nära nog komplett översättning av den banbrytande antologin La fait féminin.

[ ATA: 41053 ] Pris: 300 kr SEK

SULLIVAN, J. W. N., Limitations of Science. 303. Green cloth, no dust-jacket.

[ ATA: 2080 ] Pris: 60 Kr. SEK

SUNDSTRÖM, Pär, Psychological Phenomena and First-Person Perspectives. Critical Discussions of Some Arguments in Philosophy of Mind. xii,203pp. Publisher´s soft cover. Name on small title. Slightly worn.

[ ATA: 53974 ] Pris: 100Kr SEK

SUNDSTRÖM, Per, Abortetik i ny dager. 191 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet nött med en tejplagning.

[ ATA: 39078 ] Pris: 100 kr SEK

SUPPES, Patrick, Introduction to Logic. xviii, 312pp. Publisher´s cloth with worn dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 52632 ] Pris: 100 Kr SEK

SVEEN, Karin, Det kultiverade lidandet. En bok om kropp och samhälle. 132 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 43740 ] Pris: 100 kr SEK

SVENONIUS, Lars, Some Problems in Logical Model-Theory. 43 pp. Original wrappers. Ex library copy with stamps. Text is clean and in good condition.

[ ATA: 2087 ] Pris: 150 kr SEK

SVENSSON, Christina, Anders Lidbeck och 1700-talets estetik. 318s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 53326 ] Pris: 100Kr SEK

TÖRNEBLOM, Håkan, Studier av kunskapsutveckling. 380 s.

[ ATA: 2131 ] Pris: 100 Kr. SEK

TÖRNEBOHM, Håkan, Studier av kunskapsutveckling. 380 s. Ryggen mörknad.

[ ATA: 4482 ] Pris: 75 Kr. SEK

TÖRNEBOHM, Håkan, Fysik och filosofi. Ett vetenskapsteoretiskt studium. 141s. Förlagets klotband.

[ ATA: 54807 ] Pris: 125Kr SEK

TÖRNEBOHM, Håkan, Information and Confirmation. 80pp. Softcover. Dedication. Small stain on upper cover. Otherwise Very Good. Gothenburg Studies in Philosophy 3.

[ ATA: 59282 ] Pris: 150Kr SEK

TÖRNGREN, Pehr Henrik, Striden om Freud. Missförstånd - Argument - Bemötande. 405 s. + 32 s. utvikbart fotnotshäfte. Nött med lien ytskada på över delaen av främre omslaget.

[ ATA: 1560 ] Pris: 60 Kr. SEK

TÄNNSJÖ, Torbjörn, Välja barn. Om fosterdiagnostik och selektiv abort. 144s. Häftad. Nött. Rikligt med blyertsstreck och noteringar. Jan Österbergs ex.

[ ATA: 59290 ] Pris: 100Kr SEK

TÄNNSJÖ, Torbjörn, Understanding Ethics. An Introduction to Moral Theory. Second Edition. viii, 148pp. Softcover. Very Good condition.

[ ATA: 59409 ] Pris: 125Kr SEK

TACHIBANA, S., The Ethics of Buddhism. xvi, 288 pp. Publisher's green cloth with dj. Signature. Very good condition.

[ ATA: 43847 ] Pris: 100 kr SEK

TAGORE, Rabindranath, Människans religion. Föreläsningar hållna i Oxford 1930 314 s. Häftad. Omslaget litet naggat och med en pappersförlust å nedre främre hörn.

[ ATA: 24816 ] Pris: 90 Kr SEK

TAMBURRINI, Claudio Marcello, Crime and Punishment? 293pp. Softcover. Dedication. Stockholm Studies in Philosophy 12.

[ ATA: 58069 ] Pris: 150Kr SEK

TARSCHYS, Bernhard, Affär i kultur. Den franska encykloedins historia. 19 s. Ill. Häftad.

¶ Nr 195.

[ ATA: 23728 ] Pris: 60 kr SEK

TATIA, Nathmal, Studies in Jaina Philosophy. XXXVI, 327pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 60368 ] Pris: 250Kr SEK

TEGEN, Einar, Viljandet i dess förhållande till jaget och aktiviteten. XIV, 568,(8),s. Häftad. Dedicerad. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 11143 ] Pris: 300Kr SEK

TEGEN, Einar, Amerikansk psykologi. 201,(3)s. Förrlagets klotband.

[ ATA: 11167 ] Pris: 150Kr SEK

TEGEN, Einar, I filosofiska frågor. 183 s. Häftad. Gott skick. Med dedikation.

[ ATA: 32816 ] Pris: 200 kr SEK

TEICHMAN, Jenny, EVANS, Katherine C., Philosophy. A Beginner´s Guide. viii,294pp. Publisher´s hard cover.

[ ATA: 53945 ] Pris: 100Kr SEK

THEAU, Jean, La philosophie de Jean-Paul Sartre. 101 (3) pp. Softcover.

[ ATA: 36472 ] Pris: 125 kr SEK

THIELICKE, Helmut, Sexualetik. 290,(2)s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött och med några små revor.

[ ATA: 16649 ] Pris: 150Kr SEK

THODY, Philip, Roland Barthes: A Conservative Estimate. With a new Foreword. x,203pp. Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 58044 ] Pris: 100Kr SEK

THOMAS, Donald, Markis de Sade. En biografi. 339s, Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6911 ] Pris: 150Kr SEK

THOMAS, Geoffrey, An Introduction to Ethics: Five Central Problems of Moral Judgement. ix, 220 pp. Paperback. Signature and pencil underlining.

[ ATA: 21589 ] Pris: 90 kr SEK

THOMAS, Henry / Dana Lee Thomas, Living Biographies of Great Philosophers. 336 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 48685 ] Pris: 75kr SEK

THOMPSON, John B., Ideology and Modern Culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. viii,362pp. Softcover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 58029 ] Pris: 150Kr SEK

THOMPSON, Sister Geraldine, Under Pretext of Praise: Satiric Mode in Erasmus' Fiction. 198 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 11800 ] Pris: 200 Kr SEK

THOMSEN, Christian W. / Jens Malte Fischer (ed.), Phantastik in Literatur und Kunst. 563 pp. Ill. + plates. Publisher's hardcover.

[ ATA: 1597 ] Pris: 100Kr SEK

THOREAU, Henry David,, Walden and Other Writings. Introduction by Ralph Waldo Emerson. Edited by Brooks Atkinson. xxxiv,802pp. Softcover. Upper right corner slightly bumped.

[ ATA: 58815 ] Pris: 100Kr SEK

THORILD, Thomas, Valda skrifter. Utgifna av Ruben G:son Berg. VIII, 171 (1) s. Häftad. Ryggen nött.

[ ATA: 41295 ] Pris: 50 kr SEK

TODOROV, Tzvetan, Qu'est-ce que le structuralisme? 2. Poétique. 112 pp. Softcover. Good condition.

[ ATA: 42582 ] Pris: 75 kr SEK

TOPITSCH, Ernst, Mythos Philosophie Politik. 170,(2)pp. Soft covers.

[ ATA: 20814 ] Pris: 100Kr SEK

TOPITSCH, Ernst, Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft. 363,(1)pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 20821 ] Pris: 100Kr SEK

TOULMIN, Stephen, Vetenskapsteori. 189s. Häftad.

[ ATA: 5362 ] Pris: 90Kr SEK

TOULMIN, Stephen, Knowing and Acting: An Invitation to Philosophy. viii, 310 pp. Softcover. Signature.

[ ATA: 48817 ] Pris: 125kr SEK

TOULMIN, Stephen, The Philosophy of Science. 176pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 58527 ] Pris: 100Kr SEK

TOYNBEE, Arnold J. & Daisaku Ikeda, Choose Life. A Dialogue. 348 pp. Hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 672 ] Pris: 100 Kr SEK

TOYNBEE, Arnold J., Kulturernas historia. (8) 678 s. + planscher. Förlagets halvfranska band. Ryggen nött.

[ ATA: 12820 ] Pris: 150 kr SEK

TOYNBEE, Arnold J., La religion vue par un historien. Traduit de l´anglais par Marcelle Weill. 316pp. Softcover. Bibliothèque des idées.

[ ATA: 56423 ] Pris: 100Kr SEK

TRÄGER, Claus, Studien zur Erbetheorie und Erbeaneignung. 377 pp. Paperback.

[ ATA: 18949 ] Pris: 60 kr SEK

TRANÖY, Knut Erik, Filosofi og vitenskap i middelalderen. 129 s. Häftad.

[ ATA: 9014 ] Pris: 100 Kr SEK

TRANÖY, Knut Erik, Vilkårslogikk. 144s. Häftad. Rikligt streckad/ noterad. Ann-Mari Henschen-Dahlqvists ex.

[ ATA: 59428 ] Pris: 100Kr SEK

TRÜMPY, Hans (ed.), Kontinuität Diskontinuität in den Geisteswissenschaften. 242 pp. Softbound. In good condition.

[ ATA: 37877 ] Pris: 75 kr SEK

TRAVIS, Charles, Unshadowed Thought: Representation in Thought and Language. xiv, 263 (1) pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition.

[ ATA: 41716 ] Pris: 350 kr SEK

TRETHOWAN, Dom Illtyd, Absolute value. A Study in Christian Theism. 255s. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 3168 ] Pris: 125Kr SEK

TRUSTED, Jennifer, An Introduction to the Philosophy of Knowledge. xii, 271 (1) pp. Softcover.

[ ATA: 41693 ] Pris: 125 kr SEK

TULEJA, tad, Etik i affärslivet. 284 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 36214 ] Pris: 100 kr SEK

TURNER, Merle B., Philosophy and the Science of Behavior. 539 pp. Publisher's hardcover. Name on front fly leaf. Some underlining in ink.

[ ATA: 13551 ] Pris: 90 Kr SEK

TYERMAN WILLIAMS, John, Puh och filosoferna. 232 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 29351 ] Pris: 60 kr SEK

ULJENS, Michael (red.), Didakt - teori, reflektion och praktik. 267s. Häftad. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 60459 ] Pris: 125Kr SEK

ULLMANN, Stephen, The Principles of Semantics. 352 pp. Publisher's cloth with dj. Dj is worn with tears. Miscoloring to boards. Internally in very good condition.

[ ATA: 42586 ] Pris: 125 kr SEK

ULMER, Karl (Hrg.), Die Wissenschaften und die Wahrheit. Ein Rechenschaftsbericht der Forchung. 204pp. + plates. Softcover. Date on small title.

[ ATA: 57918 ] Pris: 90Kr SEK

UNGER, Georg, Vom Bilden physikalischer Begriffe. Teil III: Grundbegriffe der modernen Physik, Quanten, Teilchen, Relativität. 219 (5) pp. Publisher's cloth. Ex. library copy with three stamps; bright and clean pages.

[ ATA: 48755 ] Pris: 500kr SEK

URBAN, Wilbur Marshall, Humanity and Deity. 479pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Date on front free endpaper. spine of dustjacket stained.

[ ATA: 58289 ] Pris: 100Kr SEK

VALENTIN, Hugo, Den fjättrade Clio. 188 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 10991 ] Pris: 75 Kr SEK

VANNÉRUS, Allen, Religionen och övervärlden. (4),99,(1)s. Häftad.

[ ATA: 11525 ] Pris: 100Kr SEK

VERNON, M. D., Wahrenehmung und Erfahrung. 310 pp. Softcover.

[ ATA: 31012 ] Pris: 125 kr SEK

VESEY, Godfrey (ed.), Philosophy in the Open. 142pp. Softcover. Slightly worn. Pencil markings/ underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 59257 ] Pris: 75Kr SEK

VIDLER, A. R. (ed.), Soundings. Essays Concerning Christian Understanding. xii,268pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Front flap of dustjacket is price clipped. Pencil Markings.

[ ATA: 57963 ] Pris: 100Kr SEK

VIROLI, Maurizio, Niccolòs leende. Historien om Machiavelli. 326 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 47804 ] Pris: 125kr SEK

VOLTAIRE, Le temple du goût. Édition critique par E. Carcassonne. 203pp. Softcover. Small stain and crease on lower cover. Textes lttéraires francais.

[ ATA: 59604 ] Pris: 75Kr SEK

VOLTAIRE, Francois-Marie, Prinsessan av Babylon. Översättning av E. N. Tigerstedt. 122 s. Häftad. Teddy Brunius ex.

[ ATA: 2155 ] Pris: 150Kr SEK

VOLTAIRE. Candide. 147 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 21606 ] Pris: 60 kr SEK

VOLTAIRE. Candide. Svensk översättning a Olof Rabenius. 147 s. Pocket.

¶ Förlagsny.

[ ATA: 24239 ] Pris: 50 kr SEK

VOLTAIRE. The Princess of Babylon. With Decorations by Thomas Lowinsky. 156 (2) pp. Ill. Publisher's half vellum. In good condition.

¶ Nr 499 of 1500 copies.

[ ATA: 41559 ] Pris: 200 kr SEK

VON HARTMANN, Eduard, Die Weltanschauung der modernen Physik. X, 233 (1) pp. Private cloth. Signature to front fly leaf (Jean Louis Calais). Very good condition. pages bright and clean.

[ ATA: 34619 ] Pris: 400 kr SEK

VON WEIZSÄCKER, C.F., Gedanken über unsere Zukunft. 78,(2)pp. Original wrappers.

[ ATA: 20822 ] Pris: 50Kr SEK

WÄGNER, Sven, Det omedvetnas filosofi 66s. Utan omslag.

[ ATA: 11151 ] Pris: 250Kr SEK

WAHLSTRÖM, Bertel, Religious Action, a Philosophical Analysis. 206pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 57952 ] Pris: 100Kr SEK

WALZER, Michael, Argument från vänster. 214 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Recensionsstämpel. Delvis hårt streckad.

[ ATA: 49519 ] Pris: 90kr SEK

WARNOCK, G., Contemporary Moral Philosophy. 82pp. Paperback.

[ ATA: 11157 ] Pris: 75Kr SEK

WATERWORTH, Jayne M., Living in the Light of Hope: An Investigation into Agency and Meaning. 191 pp. Soft covers. Ex library with stamps.

[ ATA: 13771 ] Pris: 100 Kr SEK

WEDAR, Sven, Duty and Utility: A Study in English Moral Philosophy. 150 pp. Original wrappers.

¶ Dedikation.

[ ATA: 14399 ] Pris: 150 Kr SEK

WEINREICH, Uriel, On Semantics. xviii, 420 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 41714 ] Pris: 150 kr SEK

WEISS, Alexander, När bröt Freud med psykoanalysen? 88s. Häftad.

[ ATA: 53503 ] Pris: 50Kr SEK

WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von, Deutlichkeit. 184pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 21676 ] Pris: 75Kr SEK

WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von, Die Einheit der Natur. Studien. 491 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25579 ] Pris: 100 kr SEK

WELIN, Stellan (re.), Att förstå världen. Vetenskapsteoretiska essäer. 166 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 39643 ] Pris: 125 kr SEK

WENNERBERG, Hjalmar, The Pragmatism of C. S. Peirce. An Analytical Study. 195 pp. Original wrappers. Dedikation. (Library of Theoria 9).

[ ATA: 2017 ] Pris: 100kr SEK

WERMLUND, Sven, Det religiösa språket. 194 s. Häftad. Ryggen har en fläck.

[ ATA: 13170 ] Pris: 100 Kr SEK

WERMLUND, Sven, Sensus Internus och Sensus Intimus. Studier i Andreas Rydelius filosofi. 288 s. Häftad.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 21851 ] Pris: 100 kr SEK

WERMLUND, Sven, Samvetets uppkomst. En socialpsykologisk studie. 241 s. Häftad med ett litet nött skyddsomslag.

¶ Med dedikation.

[ ATA: 25754 ] Pris: 80 kr SEK

WERMLUND, Sven, Människan, språket och gruppen. Inledning till socialpsykologin. VI, 198 pp. Stencilerad. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 49237 ] Pris: 300kr SEK

WESSMAN, Yvonne (Red.), Vetenskap idag. 273 s. Häftad.

[ ATA: 13544 ] Pris: 75 Kr SEK

WEST, Henry R., An Introduction to Mill's Utilitarian Ethics. 216 pp. Softcover. Some underlining in pencil.

[ ATA: 36491 ] Pris: 100 kr SEK

WESTERGREN, Göran, Om upplevelse av tid. En teoretisk studie. 67 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 32970 ] Pris: 90 kr SEK

WESTERMARCK, Edvard, Äktenskapets historia i dess huvuddrag. 285 s. Förlagets klotband med främre och bakre omslag. Lite lagerfläckar över snitt. Gott skick.

[ ATA: 14200 ] Pris: 150 Kr SEK

WESTERMARCK, Edvard, Minnen ur mitt iv. 423 s. Ill. Förlagets dekorerade halvklotband med främre omslag medbundet.

[ ATA: 48822 ] Pris: 100kr SEK

WESTON, Michael, Morality and the Self. (8),95pp. Publisher´s hard cover with dust jacket.

[ ATA: 51306 ] Pris: 100Kr SEK

WETTERSTRÖM, Thomas, Towards a Theory of Basic Ethics. 307 pp. Hardcover with dj.

[ ATA: 2136 ] Pris: 75 Kr. SEK

WHITE, Alan R., Truth. x, 150pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Small chip to dustjackets head of spine

[ ATA: 60450 ] Pris: 125Kr SEK

WHITE, Morton, Toward Reunion in Philosophy. xvi, 308pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 52679 ] Pris: 90Kr SEK

WHITE, Morton, A Philosophy of Culture. The Scope of Holistic Pragmatism. xviii, 193pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59237 ] Pris: 100Kr SEK

WIGLEY, Mark, The Architecture of Deconstruction: Derrida´s Haunt xvi, 278pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 60277 ] Pris: 200Kr SEK

WIKMAN, K. L., Själens revolution. 176s. Häftad. Spår efter borttagen liten etikett på främre omslaget.

[ ATA: 60540 ] Pris: 100Kr SEK

WIKNER, Pontus, Vittra skrifter. I urval utgifna af Karl Warburg. 344 s. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 35274 ] Pris: 90 kr SEK

WIKNER, Pontus, Vittra skrifter. 344 s. Förlagets dekorerade klotband. Liten tillskrift å försättsbladet.

[ ATA: 46243 ] Pris: 75kr SEK

WIKNER, Pontus, Tidsexistensens apologi. Ett stycke relationsteori. Efter författarens död utgiven av L. H. Åberg. IV, 250s. Klotband med omslagen medbundna. UBh (Upsala bokhantverk) Tre namnteckningar: Erik Stave (1888), I. Hedenius, Thorild Dahlquist.

[ ATA: 60473 ] Pris: 350Kr SEK

WILDE, Oscar, Avsikter. Essäer. 189 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 22695 ] Pris: 60kr SEK

WILLIAMS, Bernard, Morality. An Introduction to Ethics. 112pp. Paperback. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54813 ] Pris: 50Kr SEK

WILLS, Garry, Saint Augustine's Childhood: Confessions Book One. 191 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 27121 ] Pris: 100 kr SEK

WILLS, Susan, Portents of The Real: A Primer For Post-9/11 America. 146 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 46660 ] Pris: 150kr SEK

WILSON, Bryan (ed.), Rationality. xviii,275pp. Softcover. Date on small title. Key Concepts in the Social Sciences.

[ ATA: 58385 ] Pris: 100Kr SEK

WILSON, Colin, Starseekers. 271pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good condition.

[ ATA: 59366 ] Pris: 150Kr SEK

WILSON, H.T., Marx´s Critical/ Dialectical Procedure. xviii, 248pp. Publisher´s decorated black hardcover. Very Good.

[ ATA: 60668 ] Pris: 500Kr SEK

WILSON, John Logic and Sexual Morality. 281pp. Paperback. Name on small title.

[ ATA: 54038 ] Pris: 60Kr SEK

WINCH, Peter, The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy. (8),143pp. Publisher´s softcover. Slightly worn. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54809 ] Pris: 75Kr SEK

WINDELBAND, W., Geschichte der Philosophie. (8) 516 pp. Nice private half calf. Old signature to front fly leaf. A few pages with pencil underlining. Light foxing and damp stains. Upper right corner bumped.

[ ATA: 35983 ] Pris: 500 kr SEK

WINDELBAND, Wilhelm, Preludier. 338 s. Häftad. Namnteckning. (Vetenskap och bildning XVII).

[ ATA: 4583 ] Pris: 150kr SEK

WINDELBAND, Wilhelm, Lehrbuch der Geschichte der Phiosophie. XLVIII,656pp. Publishers cloth, OLwd.

[ ATA: 11530 ] Pris: 200Kr SEK

WINDELBAND, Wilhelm, Über Willensfreiheit. Zwölf Vorlesungen. Dritte Auflage. VII, (1), 200 pp. Publisher's half cloth. Very good condition.

[ ATA: 46978 ] Pris: 350kr SEK

WINSTON, Robert, The Human Mind and how to Make the Most of It. 382 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23787 ] Pris: 100 kr SEK

WISDOM, John, Philosophy and Psychoanalysis. vi,282pp. Softcover. Signature on small title and titlepage.

[ ATA: 51482 ] Pris: 100Kr SEK

WITT, Otto, Kanal-teorien. Skisser och utkast till lösning af jordelifvets gåta. Hägringar mot vetenskapens grund. Med 97 illustrationer. 336 s Häftad. Ouppskuren. Omslaget naggat med ett par pappersförluster.

[ ATA: 39837 ] Pris: 600 kr SEK

WITTGENSTEIN, Ludwig, Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik / Remarks on the Foundations of Mathematics. Edited by G. H. von Wright, R. Rhees and G. E. M. Anscombe. Translated by G. E. M. Anscombe. xix, 196 (double pp.), 197-204 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Dj worn and damaged to edges with some paperloss to head of spine. Else in good condition.

¶ Bilingual Edition.

[ ATA: 42413 ] Pris: 1200 kr SEK

WITTGENSTEIN, Ludwig, Zettel. 144 s. Häftad.

[ ATA: 48337 ] Pris: 125kr SEK

WITTUSEN, Cato, Lost Surroundings: Inquiries into Central Themes of Wittgenstein's Later Philosophy. 409 (1) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 38736 ] Pris: 300 kr SEK

WOBBERMIN, Georg, Den evangeliska teologins kris och dess övervinnande. 212s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 9215 ] Pris: 100Kr SEK

WOLANDT, Gerd, Idealismus und Faktizität. 287 pp. Publisher's cloth.

¶ Dedication to Konrad Marc-Wogau.

[ ATA: 10328 ] Pris: 200 Kr SEK

WOLANDT, Gerd, Philosophie der Dichtung. Weltstellung und Gegenständlichkeit des poetischen Gedankens. 210 pp. Publisher's cloth.

¶ Dedication to Konrad Marc-Wogau.

[ ATA: 10329 ] Pris: 200 Kr SEK

WOLFF, Robert Paul (ed.), Kant. A Collection of Critical Essays. xxiv,416pp. Publisher´s hardcover with dust jacket. Pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 53968 ] Pris: 150Kr SEK

WOLFRAM, Sybil, Philosophical Logic. An Introduction. xiv, 290pp. Softcover. Some pencil markings. Slightly soiled fore edge.

[ ATA: 59793 ] Pris: 100Kr SEK

WOLLHEIM, Richard, Konsten och dess föremål. Översättning Jim Jakobsson. 183s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 56837 ] Pris: 100Kr SEK

WOOD, Oscar P./ George PITCHER (eds.), Ryle. A collection of critical essays. (8), 470pp. Softcover. Name on first page.

[ ATA: 60192 ] Pris: 90Kr SEK

WOOZLEY, A. D., Theory of Knowledge. 196 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 42232 ] Pris: 75 kr SEK

WRIGHT, Arthur F. (ed.), The Confucian Persuasion. x,, 390 pp. Publisher's decorated yellow cloth. Very good condition.

[ ATA: 43829 ] Pris: 200 kr SEK

WRIGHT, Arthur F. / DEnis Twitchett (ed.), Confucian Personalities. x, 412 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 44537 ] Pris: 200kr SEK

WU-CHI, Liu, A Short History of Cunfucian Philosophy. 229 (3) pp. Paperback.

[ ATA: 43830 ] Pris: 60 kr SEK

WUCHTERL, Kurt, Struktur und Sprachspiel bei Weittgenstein. 220 (4) pp. Softcover with dj. In good condition.

[ ATA: 42305 ] Pris: 125 kr SEK

YEATMAN, Anna, Postmodern Revisionings of the Political. xii,141pp. Softcover.

[ ATA: 56777 ] Pris: 100Kr SEK

YU-LAN, Fung / E. R. Hughes, The Spirit of Chinese Philosophy. xiv, 224. Softcover. Spine a litle browned.

[ ATA: 50016 ] Pris: 100kr SEK

YUTANG, Lin (ed.), The Wisdom of Confucius. 290 pp. Publisher's cloth with dj. Signature on small title.

[ ATA: 44106 ] Pris: 100 kr SEK

YUTANG, Lin, Konsten att njuta av livet. 357s. Förlagets dekorerade pappband. Svag fläck efter prislapp på främre pärmen. Tillskrift på försättsbladet.

[ ATA: 52876 ] Pris: 75Kr SEK

YUTANG, Lin, Konsten att njuta av livet. Med illustrationer av Per Engström. 372s. Förlagets dekorerade klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget har små, lagade, revor.

[ ATA: 52980 ] Pris: 75Kr SEK

ZEITLER, Rudfolf (Ed.), Proceedings of the Sixth International Congress of Aesthetics / Actes du sixième congrès international d'esthétique Uppsala 1968. 845 pp. Publisher's cloth.

¶ Many contributions in English, Italian, French and German, among them: M. Beardsley, G. Böhm, G. Dickie, M. Dufrenne, U. Eco, D. Kuspit, J. Stolnitz, A. Negri, G. Vatimo, G. Wolandt.

[ ATA: 12035 ] Pris: 500 Kr SEK

ZEITLIN, Irving M., Ideology and the Development of Sociological Theory. 326 pp. Publisher's green printed cloth. Underlining.

¶ Texts by Montesquieu, Rosseau, Saint-Simon, Comte, Marx, Weber, Durkheim, Mannheim and others.

[ ATA: 2445 ] Pris: 200 Kr SEK

ZELDIN, Theodore, Samtal. Hur kan man förändra sitt liv genom att tala med andra. 118 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14621 ] Pris: 90 Kr SEK

ZOCHER, Rudolf, Tatwelt und Erfahrungswissen. Eine Voruntersuchung zur Philosophie der Wirklichkeit und der empirischen Wissenschaften. 98 pp. Original wrappers. Small signature to front fly leaf. In good condition.

[ ATA: 37110 ] Pris: 90 kr SEK

ZUDEICK, Peter, Djävulens bakdel. Ernst Blochs liv och verk. 365 (3) s. Häftad.

[ ATA: 48900 ] Pris: 100kr SEK

ZWEIG, Stefan, Die Heilung durch den Geist. Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud. 395 (3) pp. Publisher's red cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 49331 ] Pris: 75kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson