ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1643 träffar.FRYKENSTEDT, Holger, Atterboms kunskapsuppfattning. Gleerups, Lund 1949. 345s. Häftad.

[ ATA: 9898 ] Pris: 200Kr SEK

FUCHS, Walther R., Språket, tanken och maskinen. Informationsteori och kybernetik. Rabén & Sjögren, 1968. 354s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 60302 ] Pris: 125Kr SEK

FULLER, Steve, Social Epistemology. Second Edition. Indiana University Press, 2002. xxxii,315pp. Softcover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 58377 ] Pris: 200Kr SEK

FULLER, Steve, Thomas Kuhn. A Philosophical History for Our Times. University of Chicago Press, 2001. Second printing. xvii,472pp. Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 58378 ] Pris: 100Kr SEK

FURBERG, Mats, Säga, förstå, tolka. Till yttrandets och textens problem. Lund 1982. 322 s. Häftad.

[ ATA: 1771 ] Pris: 100 kr SEK

FURBERG, Mats, Nedom vara och böra? Nya Doxa 1993. 152s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation. Blyertsunderstrykningar/ markeringar.

[ ATA: 54402 ] Pris: 100Kr SEK

FURBERG, Mats, Saying and Meaning. A main theme in J. L. Austin´s Philosophy. Basil Blackwell 1971. xvi,299pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Dedication. Pencil markings/ annotations.

[ ATA: 56983 ] Pris: 150Kr SEK

GÖRANSSON, N. J., Gudsförhållandets kristologiska grund I-II. Uppsala 1909-1910. VIII, 226 (2) + VIII, 244 s. Två volymer i ett privat klotband.

[ ATA: 37555 ] Pris: 150 kr SEK

GÖRANSSON, N. J., Undersökning af religionen. Senare delen I-II. Uppsala 1905. IV, 222 + XIII, 271 s. Två volymer i ett privat klotband.

[ ATA: 37556 ] Pris: 150 kr SEK

GÖRRES, Albert, Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse. München, Kösel-Verlag, 1958. 303 S. Geb.

[ ATA: 1777 ] Pris: 60 Kr. SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Scandinavian University Books 1961. 135,(3)s.Förlagets klotband med skadat skyddsomslag. Med dedikation. Stämplar.

[ ATA: 11163 ] Pris: 150Kr SEK

GÖTLIND, Erik, Bertrand Russell´s Theories of Causation. Uppsala 1952. 164pp + errataslip. Original wrappers.

[ ATA: 11291 ] Pris: 150Kr SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Stockholm 1961. 135s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 12490 ] Pris: 50Kr SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Scandinavian university books 1961. 135pp. Publisher´s cloth. No dust jacket. Hardcover.

[ ATA: 52315 ] Pris: 90Kr SEK

GÄRDENFORS, Peter/ SAHLIN, Nils-Eric (eds.), Decision, Probability, and Utility. Selected Readings. Cambridge University Press 1988. xd,449pp. Publisher´s softcover. Pencil underlinings on the first 90 pages.

[ ATA: 54815 ] Pris: 150Kr SEK

GADAMER, Hans-Georg/ BOEHM, Gottfried (eds.), Seminar: Philosophische Hermeneutik. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1979. 2. Auflage. 339pp. Publisher´s softcover. Name on small title.

[ ATA: 54748 ] Pris: 100Kr SEK

GALBRAITH, John Kenneth, The Affluent Society. Second Edition, Revised. Penguin 1977. Reprint. 295pp. Softcover/ Pocket.

[ ATA: 59399 ] Pris: 50Kr SEK

GALILEI, Galileo, Opere. A cura di Ferdinando Flora. Milano Riccardo Ricciardi Editore 1953. 1139 (3) pp. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 49003 ] Pris: 500kr SEK

GALTUNG, Johan/ NAESS, Arne, Gandhis politiske etikk. Johan Grundt Tanum, Oslo, 1955. 320pp. Klotband. Inget skyddsomslag. Blyertsmarkeringar. Lennart Åqvists ex.

[ ATA: 59692 ] Pris: 250Kr SEK

GANDHI, Mahatma, Tal och skrifter. Bonniers, 1924. XX, 291s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 60416 ] Pris: 75Kr SEK

GARBARI, Rinaldo, Genesi e svolgimento storico delle prime tesi estetiche di B. Croce (1893-1900). Firenze 1949. 140 pp. Original wrappers.

[ ATA: 31063 ] Pris: 100 kr SEK

GARDELL, Albert, Människan endast natur. Stockholm 1928. 80s. Häftad.

[ ATA: 11262 ] Pris: 125Kr SEK

GAUCHET, Marcel/ Gladys Swain, Madness and Democracy. The Modern Psychiatric Universe. Translated by Catherine Porter. With a foreword by Jerrold Seigel. New French Thought, Princeton University Press, 1999. Publishers cloth with dustjacket. Hardcover. Very Good.

[ ATA: 60401 ] Pris: 150Kr SEK

GAUNT, William, The Aesthetic Adventure. Pelican 1957. 272pp.. + plates. Paperback.

[ ATA: 50875 ] Pris: 60Kr SEK

GAUT, Berys/ Paisley Livingston (eds.), The Creation of Art. New Essays in Philosophical Aesthetics. Cambridge University Press, 2003. viii, 295pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil markings on pp. 208-215.

[ ATA: 60269 ] Pris: 150Kr SEK

GEFWERT, Christoffer/ Olli Lagerspetz (eds.), Wittgenstein and Philosophical Psychology. Essays in Honour of Lars Hertzberg. Uppsala Philosophical Studies 55. 2009. xxvi, 239s. Häftad. Softcover. A few pencil underlinings.

[ ATA: 60293 ] Pris: 250Kr SEK

GEIGER, Theodor, Klassamhället i smältdegeln. Uppsala Argos 1972. 158 s. Häftad.

[ ATA: 45171 ] Pris: 200kr SEK

GEIJER, E.G., Den blå boken. Örebro, Lindhs, 1837. (6),86s. Häftad med tryckta originalomslag. Stämplad "Högre allmänna läroverket i Vänersborg" på främre omslaget och titelbladet. Något nött omslag. Något lagerfläckad.

[ ATA: 12147 ] Pris: 500Kr SEK

GEIJER, Erik Gustaf, Strimmor av ljus. Sentenser och dikter av Erik Gustaf Geijer. Utvalda och sammanställda av Lennart Hedwall. Bild, Text & Form, Karlstad, 2006. 157s. + planscher. Förlagets dekorerade pappband. Nedre högra hörnet något stött.

[ ATA: 60466 ] Pris: 75Kr SEK

GEIJER, K. R., Huru förhåller sig Leibniz' metafysik till de första förutsättningarna för möjligheten af praktisk filosofi? Uppsala, 1876. 78 s. Inlagan är het ok, men omslaget är minst sagt nött.

[ ATA: 1764 ] Pris: 50 Kr. SEK

GEIJER, Reinhold, Om samvetet. Sommarkursföreläsningar. Stockholm 1905. 72 s. Häftad. Ryggens huvud nött.

[ ATA: 48144 ] Pris: 250kr SEK

GEIJERSTAM, Carl-Erik, Tankemöten. Essäer och porträtt. Stockholm 1992. 224 s. Förlagsinbunden med skyddsomlag.

[ ATA: 31541 ] Pris: 75 kr SEK

GEISSLER, Kurt, Die Grundsätze und das Wesen des Unendlichen in der Mathematik und Philosophie. Leipzig 1902. VIII, 418 pp. Private cloth volume. Signature to first leaf (Jean Louis Calais). In good condition.

[ ATA: 50728 ] Pris: 750kr SEK

GELLNER, Ernest, Language and Solitude. Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma. Cambridge University Press 1998. xx,209pp. Publisher´s hardcover. No dustjacket.

[ ATA: 53287 ] Pris: 350Kr SEK

GEORGE, Frank, Man the Machine. London 1979. 204 pp. Paperback.

[ ATA: 27154 ] Pris: 75 kr SEK

GERLAND, G. / F. Traumüller, Geschichte der physikalischen Experimentierkunst. Leipzig Wilhelm Engelmann 1899. XVI, 442 pp. Publisher's half cloth (dark red). Very good condition with prev. owner's bookplate on inside of front board.

[ ATA: 37804 ] Pris: 1000 kr SEK

GERVAIS, Karen Grandstrand, Redefining Death. Yale University Press 1986. 231 pp. Publisher's hardcover with dustjacket.

[ ATA: 10330 ] Pris: 125 Kr SEK

GEYL, Pieter, Die Diskussion ohne Ende. Auseinandersetzungen mit Historikern. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1958. 256 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 25616 ] Pris: 125 kr SEK

GIBBON, Edward, En essay om studiet av litteratur. I översättning och med inledning av Teddy Brunius. Uppsala 1967. 108 (2) s. Häftad. Gott skick. Med dedikation från övers.

[ ATA: 48532 ] Pris: 60kr SEK

GIDDENS, Anthony, The Class Structure of the Advanced Societies. Second edition. Hutchinson, 1983. Second printing of 1981 edition. 366pp. Softcover. A few pencil underlinings.

[ ATA: 58716 ] Pris: 75Kr SEK

GIEROW, Karl Ragnar, Benjamin Höijer. Stockholm 1971. 203 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

[ ATA: 37625 ] Pris: 100 kr SEK

GILLESPIE, Michael Allen/ STRONG, Tracy B., Nietzsche´s New Seas. Explorations in Philosophy, Aesthetics, and Politics. The University of Chicago Press 1991. 2nd printing. viii,240pp. Softcover.

[ ATA: 56724 ] Pris: 125Kr SEK

GILLESPIE, Michael Allen/ Tracy B. STRONG, Nietzsche´s New Seas. Explorations in Philosophy, Aesthetics, and Politics. University of Chicago Press 1991. viii,240pp. Softcover.

[ ATA: 53268 ] Pris: 125Kr SEK

GILLOUIN, René, La Philosophie de M. Henri Bergson. Bernard Grasset, Paris 1911. VI,187,(1)pp. Original wrappers. Somewhat worn wrapper.

[ ATA: 11122 ] Pris: 125Kr SEK

GILSON, Étienne, Matières et formes. Poiétiques particulières des arts majeurs. Librairie philosophique J. Vrin, 1964. 272pp. Softcover. A few pencil markings.

[ ATA: 56000 ] Pris: 125Kr SEK

GILSON, Étienne, Peinture et réalité. Seconde édition. Vrin 1972. 369pp. Softcover.

[ ATA: 56298 ] Pris: 150Kr SEK

GJERTSEN, Derek, Science and Philosophy. Past and Present. Penguin 1992 reprint. (8),296p. Publisher´s softcover. Slightly worn. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54398 ] Pris: 60Kr SEK

GLAS, Peter, Livets mening är en hägring. Bakhåll 2006. 111s. Förlagets dekorerade klotryggband.

[ ATA: 52535 ] Pris: 70Kr SEK

GLOCK, Hans-Johann (ed.), Wittgenstein: A Critical Reader. Blackwell 2001. xxvii, 381 (1) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 41644 ] Pris: 200 kr SEK

GLUCKSMANN, André, Descartes c´est la France. Flammarion 1987. 296pp. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 56087 ] Pris: 100Kr SEK

GLUCKSMANN, André, Les maîtres penseurs. Bernard Grasset 1977. 323pp. Softcover. A few pencil underlinings in the beginning.

[ ATA: 56229 ] Pris: 90Kr SEK

GLUCKSMANN, André, La bêtise. Bernard Grasset 1985. 274pp. Softcover.

[ ATA: 56230 ] Pris: 90Kr SEK

GLUCKSMANN, André, De Gaulle où es-tu? Jean-Claude Lattès 1995. 237pp. Softcover. Pencil markings.

[ ATA: 56231 ] Pris: 75Kr SEK

GOBARD, Henri, La guerre culturelle. Logique du désastre. Paris 1979. 125 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30607 ] Pris: 100 kr SEK

GODLOVITCH, Stanley och Roslind/ HARRIS, John, Djur människor moral. En analys av djurförtrycket. Aldus 1976. 279s. Häftad/pocket. Namn på smutstitelbladet.

[ ATA: 54407 ] Pris: 75Kr SEK

GOICHON, A.-M., Le récit de Hayy ibn Yaqzan commenté par des textes d´Avicenne. Avant-propos, traductions, explications et notes. Paris, Desclée de Brouwer, 1959. 255pp. Softcover. Upper right corner slightly bumped.

[ ATA: 58182 ] Pris: 750Kr SEK

GOLD, E. Richard, Body Parts: Property Rights and the Ownership of Human Biological Materials. Georgetown University Press 1996. xiii, 223 (1) pp. Softcover. One page with a small annotation in ball point and last (blank) page with annotations.

[ ATA: 39378 ] Pris: 200 kr SEK

GOLDSTEIN, Laurence/ BRENNAN/ Andrew/ DEUTSCH, Max/ LAU, Joe Y. F., Logic. Key Concepts in Philosophy. Continuum, 2005. vii,200pp. Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 58357 ] Pris: 100Kr SEK

GOLDTHORPE, Rhiannon, Sartre: Literature & theory. Cambridge university press 1984. x,246pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Signature and date on fly leaf. Very good condition

[ ATA: 50214 ] Pris: 400Kr SEK

GOMBRICH, Ernst H., Die Krise der Kulturgeschichte. Gedanken zum Wertproblem in den Geisteswissenschaften. München 1991. 332 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 30814 ] Pris: 150kr SEK

GONZALÈS, Jacques, Histoire naturelle et artificielle de la procréation. Paris 1996. 400 pp. Numerous illustrations in b/w and color. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. Very good condition.

[ ATA: 46363 ] Pris: 400kr SEK

GOODALL, Peter, High Culture, Popular Culture. The Long Debate. Allen & Unwin 1995. xx,204pp. Softcover.

[ ATA: 56976 ] Pris: 150Kr SEK

GOODMAN, Nelson, Problems and Projects. Indianapolis 1972. xii, 463 (1) pp. Publisher's cloth. Review stamp on half title page; else in excellent condition.

[ ATA: 41715 ] Pris: 900 kr SEK

GOULDNER, Alvin W., For Sociology. Renewal and Critique in Sociology Today. Penguin, 1975. (8),465pp. Softcover/ pocket. Date on half title. Some pencil markings.

[ ATA: 58394 ] Pris: 75Kr SEK

GRANTÉN, Eva-Lotta, Patterns of Care: Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape. Lund 2003. xii, 240 pp. Softcover. Very god condition.

[ ATA: 44186 ] Pris: 100 kr SEK

GRÜNBAUM, Adolf, Philosophical problems of space and time. Second, enlarged edition. Second printing. D. Reidel 1974. XXIV,884pp. Publisher´s cloth. no dustjacket. Lots of pencil markings, mostly in the margins.

[ ATA: 56199 ] Pris: 500Kr SEK

GREEN, Allan, Kierkegaard bland samtida. Personhistoriska skisser. Gondolin 1995. 157s. Häftad.

[ ATA: 52288 ] Pris: 100Kr SEK

GREEN, John C., The Death of Adam. Evolution and its Impact on Western Thought. Iowa State University Press. Reprint of 1959 edition. (12),388pp. Softcover.

[ ATA: 53328 ] Pris: 150Kr SEK

GREEN, Robert W. (ed.), The Weber Thesis Controversy: Protestantism, Capitalism and Social Science. Second Edition. Lexington 1973. 196 pp. Softcover. First 30 pp with pencil underlining. Text on spine faded; lese in good condition.

[ ATA: 49556 ] Pris: 125kr SEK

GRIFFITHS, A. Phillips (ed.), Philosophy and Literature. Cambridge University Press, 1984. vi,233pp. Softcover Some pencil markings. Royal Institute of Philosophy Lecture Series: 16. Supplement to Philosophy 1983.

¶ Contributors: Hywel D. Lewis, Stewart Sutherland, Renford Bambrough, J. P. Stern, R. W. Beardsmore, Stein Haugom Olsen, Ilham Dilman, Jacquelyn Kegley, John Casey, Frank Cioffi, Jacques Derrida, Martin Warner, Peter Jones.

[ ATA: 58601 ] Pris: 125Kr SEK

GROTE, John, Exploratio philosophica. Rough Notes on Modern Intellectual Science I - II. Themmes Press 1993. This is a reprint of the 1865 Edition. (2), xlviii, 258 + (2), frontispiece, xvi, 338pp. Publisher´s blue hardcover. 2 volumes.

[ ATA: 60388 ] Pris: 300Kr SEK

GRUBBE, Samuel, Samuel Grubbes föreläsningar om filosofiens intresse och problemer. Utgivna av Nat. Fransén. Uppsala 1912. V, 284 s. Häftad. Nött och med understrykningar.

[ ATA: 33009 ] Pris: 100 kr SEK

GRUBBE, Samuel, Filosofisk sedelära I-II. Lund 1878. V, 307 + VII, 369 s. 2 volymer i ett senare privat halvklotsband. Gott skick.

[ ATA: 35169 ] Pris: 300 kr SEK

GRUE-SÖRENSEN, K., Opdragelsens historie I-III. Köbenhavn 1956-1959. 3 vol. 243 + 243 + 314 s. Ill. Häftad. Med dedikation.

[ ATA: 32817 ] Pris: 450 kr SEK

GUÉRIN, Michel, Le génie du philosophe. Éditions du Seuil 1979. 161pp. Softcover.

[ ATA: 56270 ] Pris: 125Kr SEK

GUENTHNER, F./ GUENTHNER-REUTTER. M, (eds..), Meaning and translation. Philosophical and Linguistic Approaches. Duckworth, 1978. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover. Very Good. Name on f.f.e.p. Lennart Åqvist. Partly faded dustjaceket (sun bleached).

[ ATA: 59280 ] Pris: 250Kr SEK

GUENTHNER, Franz/ ROHRER, Christian (eds.), Studies in Formal Semantics. Intensionality, Temporality, Negation. North-Holland, 1978. viii, 265pp. Publisher´s decorated hardcover. Noeth-Holland Linguistic Series 35. Some pencil markings. Lennart Åqvist´s copy.

[ ATA: 59283 ] Pris: 300Kr SEK

GUSTAFSSON, Madeleine, Utopien och dess skugga. Studier i samtida fransk idédebatt Stockholm 1978. 162 s. Häftad. Något nött med fläck å bakre omslaget. Litet matematiska uträkningar å insidan av främre omslag.

¶ Bl.a. om Michel Foucault och Philippe Ariès.

[ ATA: 48648 ] Pris: 60kr SEK

GUSTAVSSON, Kent, Emergent Consciousness. Themes in C. D. Broad´s Philosophy of Mind. Göteborg University, 2001. 10, 220pp. Soft covers. A few notes in the Bibliography department.

[ ATA: 59914 ] Pris: 125Kr SEK

GUTTENPLAN, Samuel (ed), Mind & Language. Wolfson College Lectures 1974. Reprinted. Clarendon Press, Oxford, 1977. (14),158pp. Softcover. Date on first page. Pencil underlinings.

¶ Contributions by G. E. M. Anscombe, D. Davidson, M. A. E. Dummett, D. Föllesdal, P. T. Geach, W. V. Quine,

[ ATA: 58522 ] Pris: 75Kr SEK

GYLLENSTEN, Lars & KLEIN, Georg, Hack i häl på Minerva. Stockholm 1993. 316s. förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2444 ] Pris: 75 kr SEK

GYLLENSTEN, Lars, Nihilistiskt credo. Estetiskt, moraliskt, politiskt m.m. Bonniers 1964. 101s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 4147 ] Pris: 75 Kr SEK

HÖNIGSWALD, Richard, Philosophie und Sprache. Problemkritik und System. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970. X, 461pp. Publisher's cloth. Very good conditon.

¶ Nachdruck der Ausgabe Basel 1937.

[ ATA: 32423 ] Pris: 400 kr SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Socialfilosofiska uppsatser. Med inledning av Martin Fries. Stockholm 1966. 210 s. Häftad. Namn på smutstitel. Sidorna 34 - 57 blyertsstreckade och med annoteringar. Några röda tuschsiffror.

[ ATA: 1829 ] Pris: 75kr SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Doc. Nymans "erinringar". Uppsala 1929. 40s. Häfte.

[ ATA: 11148 ] Pris: 200Kr SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Moralpsykologi. Stockholm 1952. 208s. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 34226 ] Pris: 150Kr SEK

HÄGERSTRÖM, Axel, Socialfilosofiska uppsatser. Bonniers,1939. 256s. Privat klotband ( Wilh. Johanssons eftr. bokbinderi Uppsala). Främre omslaget medbundet. Gösta Åqvists ex. Bläckstreckad, några i rött. Fläckat titelblad.

[ ATA: 59279 ] Pris: 150Kr SEK

HÄGERSTRÖM. Axel, Moralfilosofins grundläggning. With a summary in English. Uppsala 1987. XII, 247 s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 9937 ] Pris: 100kr SEK

HÄGERSTRAND, Olle, Röster från källarvåningen. Essäer. Stockholm, Carlssons, 1990. 437 s. Ill. Förlagsband.

[ ATA: 4912 ] Pris: 60 Kr. SEK

HÄLL, Jan, I Swedenborgs labyrint. Studier i de gustavianska swedenborgarnas liv och tänkande. Stockholm 1995. 512 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 301 ] Pris: 75Kr SEK

HAAALA, Arto/ NAUKKARINEN, Ossi (eds.), Interpretation and its Boundaries. Helsinki University Press, 1999. xiv,199pp. Softcover. Pencil underlinings.

¶ Contributors: Jerrold Levinson, Anthony Savile, Erna Oesch and Veikko Rantala, Bo Pettersson, Finn Collin, Claes Entzenberg, Anders Engström, Stein Haugom Olsen, Göran Sörbom, Arto Haapala, Marika Tuohmaa.

[ ATA: 58602 ] Pris: 250Kr SEK

HAAPALA, Arto (ed.), The City as Cultural Metaphor. Studies in Urban Aesthetics. Gummerus, 1998. 236pp. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover. A few pwncil underlinings, otherwise in Very Good condition. International Institute of Applied Aesthetics Series vol. 4.

[ ATA: 59368 ] Pris: 175Kr SEK

HAAPALA, Arto, What is a Work of Literature? Societas philosophica fennica, 1989. 237p. Softcover. Dedication. Pencil markings/underlinings.

[ ATA: 58743 ] Pris: 250Kr SEK

HAAS, Robert, Äta för att vinna. Forum 1993. 252s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58842 ] Pris: 75Kr SEK

HALL, Roland, A Hume Bibliography. From 1930. York 1971. 80 pp. Original wrappers.

[ ATA: 50493 ] Pris: 75kr SEK

HALLBERG, Margareta, Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori. Göteborgs 1992. 288 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 3584 ] Pris: 100 Kr SEK

HALLBERG, Margareta, Kunskap och kön. En studie av feministisk vetenskapsteori. Daidalos, 1992. 288s. Häftad. Några blyertsstreck.

[ ATA: 58383 ] Pris: 75Kr SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part I. Lund Gleerup 1965. pp. 1-64. Original printed wrappers.

¶ Contents: Robert Ammerman: Our knowledge of substance according to Locke / Fred R. Berger: Excuses and the law / Sven Danielsson: Definitions of Performative / J. Howard Sobel: Generalization Arguments. Discussion: John O. Nelson: An Examination of Sommer's Truth-Functional Counterfactuals.

[ ATA: 46013 ] Pris: 150kr SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part II. Lund Gleerup 1965. pp. 65-144. Original printed wrappers.

¶ Contents: Robert J. Richman: Concept without criteria / Sixten Ringbom: Plato on images / William Todd: Causal laws and accidents. Discussions: George C. Kerner: Hare's new thoughts on reason in ethics / Joseph Margolis: Brain processes and sensations / Douglas Odegard: Excluding the middle from loose concepts.

[ ATA: 46014 ] Pris: 200kr SEK

HALLDÉN, Sören (ed.), Theoria Volume XXXI 1965 Part III. Lund Gleerup 1965. pp. 66-288. Solied front wrapper.

¶ Contents: Charles S. Chihara: What dreams are made on / Robert Grimm: Cogito, ergo sum / Donald F. Henze: Berkeley on sensations and qualities / Harvey Mullane: Unconscious emotion / Lawrence W. Rosenfield: The Doctrine of the Mean in Aristotele's Rethoric / Krister Segerberg: A contribution to nonsense-logics / Vito F. Sinisi: Kotarbinski's theory of pseudo-names / Irving Thalberg: The Socratic Paradox an reasons for action / Georg Henrik von Wright: The Paradoxes of Confirmation. Discussions: Don F. Gustafson: A note on knowing and believing / Robert L. Phillips: Logical subjects and descriptive metaphysics / John Turk Saunders: Professor Malcolm's definition of Factual Memory.

[ ATA: 46015 ] Pris: 200kr SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXIV 1968 Part I. Lund Gleerup 1958. pp. 1-88. Original printed wrappers.

¶ Contents: Stig Kanger: Equivalent theories / Krister Segerberg: Decidability of S4.I / Krister Segerberg: Decidability of four modal logics / Krister Segerberg: Propositional logics related to Heyting's and Johansson's / Julian Wolfe: The criteria of sleep / Ardon Lyon: Family resemblance, vaguenes, and change of meaning / Dag Prawitz: A discussion note on utilitarianism / Robert Binkley and Romane Clarke: A cancellation algorithm corrected.

[ ATA: 46016 ] Pris: 250kr SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXIV 1968 Part III. Lund Gleerup 1968. pp.171-258. Original printed wrappers.

¶ Contents: R.A. Bull: On posible worlds in propositional calculi / A.N. Prior: Modal logic and the Logic of Applicability / R.C. Stalnakr and R.H. Thomason: Abstraction in first-order modal logic / G. H. von Wright: Always / Moltke S. Gram: Spinoza, substance and predication / Jan Srzednicki: On judging works of art / C.G. Prado: Armstrong and perception.

[ ATA: 46018 ] Pris: 200kr SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXV 1969 Part II. Lund Gleerup 1969. pp. 81-184. Original printed wrappers.

¶ Contents: Nino B. Cocchiarella: A completeness theorem in second order modal logic / Rolf Eberle: Denotationless terms and predicates expressiove of positive qualities / Douglas Lewis: The existence of substances and Locke's way of ideas / Roger Woolhouse: Substance and substances in Locke's Essay / Jon Moline: An approach to the analysis of rules.

[ ATA: 46020 ] Pris: 150kr SEK

HALLDÉN, Sören / Dag Prawitz (ed.), Theoria Volume XXXV 1969 Part III. Lund Gleerup 1969. pp. 185-280. Original printed wrappers. pp. 213-216 badly opened; else in very good condition.

¶ Contents: W.D. Glasgow: The act of praising / Leslie Griffiths: The logic of Austin's locutionary subdivision / R. Routley and V. Routley: Categories - expressions or things? / Michael D. Resnik: A set theoretic approach to the simple theory of types / Melvin Fitting: Logics with several modal operators / Alex C. Michalos: Positivism versus the hermeneutic-dialectic school.

[ ATA: 46021 ] Pris: 125kr SEK

HALLGREN, Bengt, Synliga länkar. Carlssons 2002. 151s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 14241 ] Pris: 90Kr SEK

HAMILTON, Peter, Knowledge and Social Structure: An Introduction to the Classical Argument in the Sociology of Knowledge. London 1974. x, 164 (16) pp. Softcover. A few pages with pencil underling; else in very good condition.

[ ATA: 42204 ] Pris: 100 kr SEK

HAMLYN, D. W., The Psychology of Perception. A Philosophical Examination of Gestalt Theory and Derivative Theories of Perception. Routledge & Kegan Paul 1979. viii,120pp. Publisher´s softcover. Name on small title.

[ ATA: 54639 ] Pris: 75Kr SEK

HAMLYN, D. W., Sensation and Perception. A History of the Philosophy of Perception. Routledge & Kegan Paul,, London, 1966. Third impression. xii,210pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Date on fly leaf. Some pages with pencil underlinings.

[ ATA: 58085 ] Pris: 125Kr SEK

HAMMARLUND, Andreas, Ett äventyr i Staten. Carl Gustav Heraeus 1671-1725. Från Stockholm till kejsarhovet i Wien. Stockholm 2003. 423 (1) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40933 ] Pris: 150 kr SEK

HAMPSON, Norman, The Enlightenment. Harmondsworth 1982. 304 pp. Paperback. One chapter with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 43961 ] Pris: 75 kr SEK

HANNERZ, Ulf / Rita Liljeström / Orvar Löfgren, Kultur och medvetande. En tvärvetenskaplig analys. Akademilitteratur 1983. 213 (3) s. Häftad.

[ ATA: 39365 ] Pris: 100 kr SEK

HANSELMANN, Heinrich, Läkepedagogik. Auktoriserad översättning av Solveig Landqvist. Inledning av John Landqvist. Tredje genomsedda upplagan. 6:e - 8:e tusendet. Gleerups, Lund, 1952. VIII, 324s. Häftad. Namn. Blyertsstreckad. Veck å främre omslaget.

[ ATA: 59955 ] Pris: 75Kr SEK

HANSEN, Kaj B., Kompendium i Logik. Uppsala, 1989. (8),161s. Häftad.

[ ATA: 1792 ] Pris: 100Kr SEK

HANSEN, Kaj Börge, Logical Physics. Quantum Reality Theory. Stockholm 1996. 255 pp. Softcover. Very good condition. (Library of Theoria. 21).

[ ATA: 130 ] Pris: 100Kr SEK

HANSEN, Kaj Börge, Ideas on Bell´s theorem. Uppsala 1989. 89pp. Softcover. Small stain on lower cover. Otherwise Very Good.

[ ATA: 59209 ] Pris: 400Kr SEK

HANSEN, Kaj Börge, Applied Logic. Uppsala 1996. 257s. Softcover. Dedication.

[ ATA: 60319 ] Pris: 150Kr SEK

HANSSON, Sven Ove, Belief Base Dynamics. Uppsala 1991. 61 + pp.114-132 + 9 + 36 + 50 + 32 + 21pp. Soft cover. Sammanläggningsavhandling.

[ ATA: 51309 ] Pris: 200Kr SEK

HARRÉ, R., The Philosophies of Science: An Introductory Survey. Oxford University Press 1978. 191 pp. Softcover.

[ ATA: 24252 ] Pris: 100 kr SEK

HARRE, Rom, An Introduction to the Logic of the Sciences. London 1967. viii, 182 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50515 ] Pris: 100kr SEK

HARTNACK, Justus, Filosofiske problemer og filosofiske argumentationer. Gyldendal, Köpenhamn 1956. 232s. Häftad. Dedikation till Ingemar Hedenius.

[ ATA: 51820 ] Pris: 125Kr SEK

HARTNACK, Justus, Filosofiske essays. 2. Oplag. Gyldendal 1960. 151s. Häftad.

[ ATA: 52670 ] Pris: 60Kr SEK

HASENCLEVER, Ludwig (ed.), Das Tragische und die Tragödie. Grundstätzliche Äußerungen deutscher Denker und Dichter. Berlin 1927. 169 (3) pp. Hardcover. Spine restored. In good condition.

[ ATA: 37347 ] Pris: 75 kr SEK

HASSAN, Ihab, The Right Promethean Fire. Imagination, Science, and Cultural Change. Chicago, University of Illinois Press, 1980. 218 s. Cloth. With dust-jacket. First edition.

[ ATA: 289 ] Pris: 150Kr SEK

HATTIANGADI, J. N., How Is Language Possible? Philosophical Reflections on the Evolution of Language and Knowledge. La Salle 1987. xxi, 224 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 41703 ] Pris: 150 kr SEK

HAUSER, Arnold, Kunst und Gesellschaft. München 1973. 241 pp. Paperback.

[ ATA: 18954 ] Pris: 75 kr SEK

HAVELKA, Jaroslav, The Nature of the Creative Process in Art: A Psychological Study. Hagg Nijhof 1968. X, 230 pp. Original erappers. Some underlining in pencil.

[ ATA: 50513 ] Pris: 125kr SEK

HAWK, Minor C., Theory and Problems of Descriptive Geometry. New York 1962. (8) 212 pp. Softcover. Quarto. One crease to front cover; else in good condition.

[ ATA: 29636 ] Pris: 150 kr SEK

HAWKINS, D.J.B., A Sketch of Medieval Philosophy. London, Sheed & Ward 1946. 148pp. publishers cloth with damaged (large paper losses) dust-jacket.

[ ATA: 11130 ] Pris: 150Kr SEK

HAWTHORN, Jeremy (ed.), Criticism and Critical Theory. London 1984. xiv, 146 pp. Softcover. Some pencil underlining.

¶ Essays on Deconstruction by: Robert Crosman, R. A. Sharpe, John Corner, Colin Mercer, P. D. Juhl, Barbara Hill Rigney, Iain Wright, Maud Ellmann, Terry Lovell, Christopher Butler.

[ ATA: 42535 ] Pris: 75 kr SEK

HAYAKAWA, S. I., Language in Thought and Action. London 1971. xvii, 350 pp. Softcover. Stamp on front fly leaf.

[ ATA: 40202 ] Pris: 100 kr SEK

HAZARD, Paul, Die Krise der europäischen Geistes. Mit einer Einführung von Prf. Carlo Schmid. Hamburg (1960's). 519 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 32448 ] Pris: 150 kr SEK

HEDENIUS, Ingemar (red.), Konsten att väcka förargelse. Cavefors 1964. 296 s. Pocket. Något nött.

[ ATA: 23375 ] Pris: 60 kr SEK

HEDENIUS, Ingemar / Knut Jaensson, En vän att tala med. Brevväxling mellan Ingmar hedenius och Knut Jaensson. Stockholm 1986. 265 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1485 ] Pris: 50Kr SEK

HEDENIUS, Ingemar, Om stora män och små. Rabén & Sjögren, Stockholm, 1980. 460 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag.

[ ATA: 1478 ] Pris: 70Kr SEK

HEDENIUS, Ingemar, I stället för samtal. Stockholm 1958. 123 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 1488 ] Pris: 50 Kr SEK

HEDENIUS, Ingemar, Om människans moraliska villkor. Stockholm 1972. 330 s. Originalpocket.

[ ATA: 1491 ] Pris: 60kr SEK

HEDENIUS, Ingemar, Tro och vetande. Tredje tusendet. Stockholm 1949. 384 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 3536 ] Pris: 150kr SEK

HEDENIUS, Ingemar, Fyra dygder. Stockholm 1955. 322 s. Häftad.

[ ATA: 43780 ] Pris: 100kr SEK

HEGHARDT, Bernhard, Bidrag till intuitionsbegrepets historia före Kant. Göteborg 1918. 184 s. Häftad. Omslagen solkiga och naggade kanter.

[ ATA: 25221 ] Pris: 200 kr SEK

HEIDEGGER, Martin, Kant et le problème de la métaphysique. Gallimard 1979. 308pp. Softcover. Laminated foil on covers beginning to loosen.

[ ATA: 56274 ] Pris: 125Kr SEK

HEIJNE, Gunnar von & Joachim Israel, Skapelsens herre eller genernas slav? En kritisk granskning av sociobiologin. Ordfronts förlag, 1985. 142 s. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 5047 ] Pris: 65 Kr. SEK

HEIMPEL, Hermann / Theodor Heuss / Benno Reifenberg (ed.), Die grossen Deutschen. Deutsche Biographie 1-5. Ullstein 1983. 5 volumes. 652 + 582 + 624 + 616 + 602 pp + plates. Softcover. In good condition.

¶ Vol. 1: Von Karl dem Grossen bis Andreas Schlüter. Vol. II: Von Gottfried Vilhelm Leibniz bis Karl F. Schinkel. Vol. III: Von Georg W. F. Hegel bis Friedrich Nietzsche. Vol. IV: vom Jacob Burckhardt bis Ludwig Beck. Vol. V: von Bonifatius bis Bert Brecht.

[ ATA: 12474 ] Pris: 300kr SEK

HEIMSOETH, Heinz, Die sechs Grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1955. 255 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 25611 ] Pris: 150 kr SEK

HELGESSON, Gert, Values, Norms and Ideology in Mainstream Economics. Uppsala 2002. (12), 230 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 11297 ] Pris: 125Kr SEK

HELLSTRÖM, Carl, Om förhållandet emellan utvecklingsläran och etiken i Herbert Spencers syntetiska filosofi. En studie över den naturalistiska utvecklingsteoriens etiska konsekvenser. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1930. 312 s. Namnteckning på försättsblad, något streckad. Inlagan är helt ok, men det sköra omslaget är naggat och slitet.

[ ATA: 1813 ] Pris: 150 Kr. SEK

HELLSTRÖM, Carl, Om viljefrihetsläran i Boströms definitiva filosofi I. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1919. 150 s. Namnteckning på försättsblad.

[ ATA: 1814 ] Pris: 150 Kr. SEK

HELWEG, Hjalmar, Sören Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk studie. Stockholm 1933. 382 s. Förlagets klotryggsband. Gott skick.

[ ATA: 31466 ] Pris: 125 kr SEK

HEMPEL, Carl, Vetenskapsteori. Studentlitteratur 1969. 121s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Blyertsstreckad.

[ ATA: 54126 ] Pris: 50Kr SEK

HENSEL, Paul, Thomas Carlyle. Mit Bildnis. Stuttgart 1902. 218 (8) pp. Publisher's red cloth. In good condition.

[ ATA: 35947 ] Pris: 100 kr SEK

HENTRICH, Günter, Ermutigung zum Glück. Sieben klassische Modelle glücklich zu leben von Buddha bis Hegel. Freiburg 1979. 192 pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 31938 ] Pris: 75 kr SEK

HERMERÉN, Göran, Art, Reason, and Tradition. On the role of rationality in interpretation and explanation of works of art. Lund 1991. 115pp. Publisher´s softcover. Slightly pencil underlined.

[ ATA: 55269 ] Pris: 75Kr SEK

HERMERÉN, Göran, Aspects of Aesthetics. Gleerup, 1983. 280pp. Illustrated. Softcover. A few pencil markings.Very small stain in outer margin of last leaves and lower cover.

[ ATA: 59863 ] Pris: 100Kr SEK

HERMERÉN, Göran, Influence in Art and Literature. Princeton University Press, 1975. xviii, 346pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dustjacket price clipped.

[ ATA: 60359 ] Pris: 100Kr SEK

HERRLIN, Axel, De klassiska riktlinierna för Kants filosofiska utveckling. Lund 1924. 49-161 s. Häftad. Nött. Dedikation.

¶ Särtryck ur Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund Årsberättelse 1923-1924.

[ ATA: 11175 ] Pris: 150Kr SEK

HERRLIN, Axel, Till ändamålsbegreppets historik. Lund 1900. 79 s. Häftad. Ryggen och omslagen nötta med främre omslag nära nog lossnad.

[ ATA: 37974 ] Pris: 150 kr SEK

HERRLIN, Olle, Den yttersta gränsen. Stockholm 1955 200s + planscher. Häftad.

[ ATA: 9422 ] Pris: 90Kr SEK

HERRMANN, W., Etik. Stockholm, Hugo Gebers, 1926. 216 s.

[ ATA: 1820 ] Pris: 40 Kr. SEK

HERTWIG, Oscar, Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit. Erste Ausgabe. Jena Gustav Fischer 1922. VI, 264 (2) pp. Publischer's decorated cloth. Excellent condition.

[ ATA: 48710 ] Pris: 500kr SEK

HEUSS, Alfred, Verlust der Geschichte. Göttingen 1959. 82 pp. Softcover.

[ ATA: 24794 ] Pris: 60 kr SEK

HEYL, Bernard C., New Bearings in Esthetics and Art Criticism: A Study in Semantics and Evaluation. Yale University Press 1947. 172 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 22007 ] Pris: 75 kr SEK

HILEY, David R./ BOHMAN, James F./ SHUSTERMAN, Richard (eds.), The Interpretive Turn. Philosophy, Science, Culture. Cornell University Press, 1991. 322pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No Dustjacket. Some pencil underlinings otherwise Very Good.

[ ATA: 59188 ] Pris: 300Kr SEK

HILLERDAL, Gunnar, Teologisk och filosofisk etik. Brytningar och syntenser i etikens historia från antiken till nutiden. Stockholm 1958. 274 s. (dubbla spalter). Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning.

[ ATA: 48863 ] Pris: 250kr SEK

HINTON, John, Att dö. Stockholm 1969. 201 (3) s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 42107 ] Pris: 75 kr SEK

HIRAI, Atsuhiro, Orthepistemics. Vol V. Apymorionic Orthepistems Part I. Tokyo 1981. 666 pp. Soft covers. Ex library copy with stamps.

[ ATA: 13775 ] Pris: 300 Kr SEK

HIRN, Yrjö, Det estetiska livet. Stockholm 1913. 288 s. Klotband med omslagen medbundna.

[ ATA: 1821 ] Pris: 150 kr SEK

HIRN, Yrjö, De lagerkrönta skoplaggen och andra uppsatser från åren 1902-1948. Stockholm 1951. 305s. Häftad. Etikett med hälsning från förlaget på smutstitelbladet. Övre högra hörnet något stött.

[ ATA: 11409 ] Pris: 75 Kr SEK

HJORTH ARONSSON, Christina, Struktur, handling och rumslig morfologi. Uppsala 1999. 276s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 53513 ] Pris: 250Kr SEK

HOFMANN, Werner (ed.), EUROPA 1789: Aufklärung, Verklärung, Verfall. DuMont 1989. 455 pp. Ill. Large softcover.

[ ATA: 19042 ] Pris: 300 kr SEK

HOHLENBERG, Johannes, Sören Kierkegaard. Bonniers 1943. 347s. Illustrerad. Ouppskuren.

[ ATA: 53244 ] Pris: 90Kr SEK

HOLLIS, Martin, Models of Man. Philosophical thoughts on social action. Cambridge University Press, 1977. viii,198pp. Softcover. Date on half title. Pencil underlinings.

[ ATA: 58386 ] Pris: 90Kr SEK

HOLM, Kjeld / Malthe Jacobsen / Bjarne Troelsen, Sören Kierkegaard og romantikerne. Köbenhavn 1974. 160 s. Pocket. Några sidor streckade med bläckpenna; övrigt i gott skick.

[ ATA: 43452 ] Pris: 50 kr SEK

HOLM, Nils G. / Ulrika Wolf-Knuts (red.), Människan och tiden / Time and Humanity. Åbo 2003. 312 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 47813 ] Pris: 125kr SEK

HOLM, Ulla, Medvetande och praxis. Feministfilosofiska försök. Göteborg 1990. 110s. Häftad.

[ ATA: 53508 ] Pris: 90Kr SEK

HOLMSTRÖM-HINTIKKA, Ghita, Action, Purpose and Will. A Formal Theory. Helsinki 1991. 188 pp.

[ ATA: 1823 ] Pris: 100 Kr. SEK

HOOKER, Brad/ Margaret LITTLE (eds.), Moral Particularism. Oxford University Press 2000. xiv,317pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 52693 ] Pris: 200Kr SEK

HOQUET, Thierry, Darwin contre Darwin. Comment lire L´Origine des espèces. Seuil 2009. 445pp. Softcover. A few pencil linings.

[ ATA: 56093 ] Pris: 100Kr SEK

HORKHEIMER, Max, Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze. Frankfurt 1980. 230 (1) pp. paperback. In good condition.

[ ATA: 48969 ] Pris: 100kr SEK

HOSPERS, John, An Introduction to Philosophical Analysis. Roultledge 1984. vi (4) 629 (1) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 3936 ] Pris: 125 kr SEK

HSIEH, Douglas H. Y., Advanced Dim Mak. Compiled and edited by Douglas H. Y. Hsieh. Fourth Printing 1989. Meadea Enterprise Co, Inc. Republic of China. McLisa Enterprises, Honolulu, Hawaii, 96806. Printed in Taiwan. (6), 148pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 60109 ] Pris: 100Kr SEK

HUDSON, W. D., Modern Moral Philosophy. Macmillan 1970. xiv,370pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Dust jacket price clipped. Name on fly leaf. Pencil underlinings.

[ ATA: 54172 ] Pris: 100Kr SEK

HUIZINGA, J., Mein Weg zur Geschichte. Letzte Reden und Skizzen. Basel 1947. 180 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24164 ] Pris: 90 kr SEK

HUMPHREY, George, Thinking. An Introduction to its Experimental Psychology. New York, John Wiley & Sons, 1963. 331 pp. Paperback.

[ ATA: 1853 ] Pris: 60 Kr. SEK

HUMPHREY, Richard, The Historical Novel as Philosophy of History. Three German Contributions: Alexis, Fontane, Döblin. Institute of Germanic Studies University of London 1986. x, 175 (3) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50130 ] Pris: 350kr SEK

HUMPHREYS, Christmas, The Way of Action. A Working Philosophy for Western Life. Allen & Unwin 1960. 195pp. + plates. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dustjacket slightly worn. Some Pencil Markings.

[ ATA: 52815 ] Pris: 75Kr SEK

HUTTON, Edward, Pietro Aretino furstanes gissel. Stockholm 1923. 149 s. Häftad.

[ ATA: 8136 ] Pris: 90 Kr SEK

HUXLEY, Aldous, Mål och medel. En undersökning av idealens natur och metoderna för deras förverkligande. W & W 1938. 326s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Sista blanka sidan och insidan av bakre omslaget litet solkigt.

[ ATA: 51932 ] Pris: 75Kr SEK

HYGEN, Johan B., Albert Schweitzers tankar om kulturen. Stockholm 1954. 117 (3) s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 34144 ] Pris: 150 kr SEK

HYMAN, Ray, The Nature of Psychological Inquiry. New Jersey, Prentice-Hall, 1964. 116 pp. Paperback.

[ ATA: 1805 ] Pris: 40 Kr. SEK

IGGERS, Georg G., Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang. Göttingen 1993. 130 (2) pp. Original wrappers. Presentation copy with author's signature. Underlining with pencil.

[ ATA: 39888 ] Pris: 125 kr SEK

ILLMAN, Karl-Johan, Leitwort - Tendenz - Synthese. Programm und Praxis in der Exegese Martin Bubers. Åbo 1975. 308 pp. Softcover. Some underlinings in ink.

[ ATA: 2190 ] Pris: 75 Kr SEK

ISEMINGER, Gary (ed.), Intention & Interpretation. Temple University Press, 1992. xii,275pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58717 ] Pris: 200Kr SEK

ISRAEL, Joachim, Om konsten att blåsa upp en ballong inifrån. Korpen 1982. 142s. Häftad.

[ ATA: 53405 ] Pris: 75Kr SEK

JÖRGENSEN, Jörgen, Logikken og metodlaeren. Munksgaard, Köbenhavn 1966. 144s. Häftad.

[ ATA: 11162 ] Pris: 150Kr SEK

JACOBSOHN, Helmuth, Marie-Louise von Franz & Siegmund Hurwitz, ZEITLOSE DOKUMENTE DER SEELE. Zürich 1952. 212 pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ Cont. H. Jacobsohn: Das Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba; M.-L. Franz: Der Traum des Descartes; S. Hurwitz: Archetypische Motive in der Chassidischen Mystik.

[ ATA: 8303 ] Pris: 300 Kr SEK

JACOBSON, Norman, Pride & Solace: The Functions and Limits of Political Theory. Methuen 1978. 166 pp. Paperback.

[ ATA: 4193 ] Pris: 100 Kr SEK

JACOBSSON, Oskar, Socrates. hans person och gärning. Stockholm 1931. 172 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 35789 ] Pris: 75 kr SEK

JAMBET, Christian, Apologie de Platon. Bernard Grasset, Paris 1976. 249pp. Softcover.

[ ATA: 55829 ] Pris: 90Kr SEK

JAMES, Michael, Reflections and Elaborations upon Kantian Aesthetics. Uppsala, 1987. 127 pp. Publisher´s softcover. Aesthetica Upsaliensia 3.

[ ATA: 1501 ] Pris: 75Kr SEK

JAMES, William, Människans dolda krafter och andra essayer. Översättning av August Carr. Andra upplagan. Björck & Börjesson, 1924. 134,(2)s. + frontispis. Häftad. Något nött.

[ ATA: 59779 ] Pris: 75Kr SEK

JAMMER, Max, Der Begriff der Masse in der Physik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1964. 248 pp. Softbound.

[ ATA: 29679 ] Pris: 100 kr SEK

JAMMER, Max, Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien. Darmstadt 1960. XV, 220 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 37878 ] Pris: 100 kr SEK

JANCKE, Rudolf, Das Wesen der Ironie. Verlag von Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1929. 112pp. Softcover. Covers worn.

[ ATA: 23137 ] Pris: 300Kr. SEK

JANICAUD, Dominique, La puissance du rationnel. Gallimard 1985. 386pp. Softcover.

[ ATA: 55835 ] Pris: 125Kr SEK

JANIK, Allan / Stephen Toulmin, Wittgensteins Wien. 2 tryckningen. Santérus förlag, 2014 320s. Häftad. .

[ ATA: 15819 ] Pris: 150kr SEK

JANIK, Allan, Cordelias tystnad. Om reflektionens kunskapsteori. Carlssons, 1991. 153s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58322 ] Pris: 100Kr SEK

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, La mauvaise conscience. Aubier-Montaigne 1981. 219pp. Softcover.

[ ATA: 56191 ] Pris: 100Kr SEK

JANKÉLÉVITCH, Vladimir, Henri Bergson. Quadrige/ PUF 1989. 300pp. Softcover.

[ ATA: 56580 ] Pris: 100Kr SEK

JANTZEN, Hans, Über den kunstgeschichtlischen Raumbegriff. Darmstadt 1962. 44 pp. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 38540 ] Pris: 75 kr SEK

JASPERS, Karl, Europa der Gegenwart. Wien 1947. 56 pp. Softcover. Inscription on half title; else in fine condition.

[ ATA: 26059 ] Pris: 200 kr SEK

JASPERS, Karl, Von der Wahrheit. Darmstadt 1983. XXIV, 1104 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 50490 ] Pris: 500kr SEK

JASTROW, Joseph, Villfarelser och vetande. Vidskepelsens och önsketänkandets psykologi. Stockholm 1939. 374 s. Förlagets klotband med båda omslagen medbundna.

[ ATA: 1850 ] Pris: 100kr SEK

JEFFNER, Anders, Filosofisk religionsdebatt. Verbum dialog, 1967. 81s- Häftad. Namn på titelblad: Jan Österberg.

[ ATA: 59858 ] Pris: 50Kr SEK

JEFFREY, Richard C., The Logic of Decision. New York 1965. XIV, 201 pp. Publisher's decorated cloth with dj. Worn Dj. A few underlinings in ball point.

[ ATA: 28816 ] Pris: 75kr SEK

JOAS, Hans, Praktische Intersubjektivitet. Die Entwicklung des Werkes von G. H. Mead. Suhrkamp 1980. 259 pp. Softcover. Some underlining.

[ ATA: 14405 ] Pris: 100 Kr SEK

JODL, Friedrich, Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft. Bd. I - II. Berlin 1920. 675 + 724 pp. Publisher's cloth. Pale spines; else in good condition without underlinings or markings.

[ ATA: 16925 ] Pris: 250 Kr SEK

JOEST, Wilfried, Ontologie der Person bei Luther. Göttningen Vandenhoeck & Ruprecht 1967. 449 (3) pp. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 46981 ] Pris: 600kr SEK

JOHANNESSON, Lechard, Pontus Wikner. Dagböckerna berättar. Doxa 1982. 139 s. Häftad.

[ ATA: 2483 ] Pris: 75 Kr SEK

JOHANNESSON, Lechard, Sinneskunskapens problem. Gleerup, Lund.1945. 79s. Häftad. Nött omslag. Recensionsstämpel på främre omslaget.

[ ATA: 11120 ] Pris: 150Kr SEK

JOHANSSON, Thomas, Socialpsykologi - subjektivitet, överskridande och förändring. Studentlitteratur 2001. 214 s. Häftad.

[ ATA: 40234 ] Pris: 150 kr SEK

JOHN, Erhard, Einführung in die Ästhetik. Halle 1969. 176 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 39640 ] Pris: 75 kr SEK

JOHNSON, Paul, Det modernas födelse 1815-1830. Ratio 1992. xii, 941s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

[ ATA: 8415 ] Pris: 125Kr SEK

JOHNSON, Paul, The Birth of the Modern: World Society 1815-1830. London 1991. 1095 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 35620 ] Pris: 200 kr SEK

JOHNSON, Paul, Moderna tider. Stockholm 1987. 942 pp. Ill. Förlagets svarta klotband utan skyddsomslag.

[ ATA: 39142 ] Pris: 125kr SEK

JONAS Friedrich, Geschichte der Soziologie I-IV. Hamburg 1968-1969. 4 volumes. 259 + 253 + 259 + 285 pp. Paperback.

[ ATA: 31470 ] Pris: 200 kr SEK

JONES, Ernst, Sigmund Freud: Life and Works. Volume Three: The Last Phase 1919-1939. London 1974. 536 s. Publisher's cloth with worn dj.

[ ATA: 14209 ] Pris: 100 Kr SEK

JONSON, Erik, Det kategoriska imperativet. Värdeteoretiska studier i Kants etik. Uppsala 1924. 154 (2) s. Häftad. Omslagen nötta med papersförlust. Veck å sista sidan.

[ ATA: 37979 ] Pris: 200 kr SEK

JOR, Finn, Sören Kierkegaard. SKDB 1955. 160s. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Inget skyddsomslag. Byertsstreckad och med blyertsnoteringar på de sista 2 blanka bladen.

[ ATA: 52287 ] Pris: 70Kr SEK

JOUBERT. Tankar om böcker och författare. Uppsala 1969. 69 (4) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 40851 ] Pris: 40kr SEK

JOVICIC, Taeda, Authority-Based Argumentative Strategies: Three Models for Their Evaluation. Uppsala 2002. viii, 161 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 5160 ] Pris: 100Kr SEK

JUDGE, Brenda, Thinking About Things: A Philosophical Study of Representation. Scottish Academic Press 1985. 240 pp. Softcover.

[ ATA: 41689 ] Pris: 100 kr SEK

JUHL, P. D., Interpretation. An Essay in the Philosophy of Literary Criticism. Princeton University Press 1986. x,332pp. Publisher´s softcover. Name on small title. Pencil underlinings/ Annotations.

[ ATA: 54775 ] Pris: 100Kr SEK

KÖLBEL, Max, Truth Without Objectivity. Routledge, 2002. xvi,150pp. Softcover. Some pencil undelinings.

[ ATA: 58363 ] Pris: 200Kr SEK

KÖRNER, Stephan, Conceptual Thinking: A Logical Inquiry. New York 1959. 301 pp. Paperback.

[ ATA: 21257 ] Pris: 100 kr SEK

KÖVEKER, Dietmar / Andreas Niederberger (ed.), Chronologie. Texte zur französischen zeitphilosophie des 20. Jahrhunderts. Darmstadt 2000. VIII, 278 pp. Softcover. Signature. Very good condition.

¶ Bergson - sartre - Derrida - Lévinas - Deleuze - Ricoeur - Lyotard - Badiou - Nancy - Merleau-Ponty.

[ ATA: 50505 ] Pris: 300kr SEK

KAILA, Eino, Den mänskliga kunskapen. Stockholm 1967. 312s. Häftad.

[ ATA: 52647 ] Pris: 125Kr SEK

KAILA, Eino, Über den physikalischen realitätsbegriff. Zweiter beitrag zum logischen Empirismus. Acta Philosophica Fennica, Fasc. IV, 1941. 191pp. Softcover. 4 centimeter at top of spine with paper loss.

[ ATA: 52944 ] Pris: 300Kr SEK

KAIZUKA, Shigeki, Confusius. Translated by Geoffrey Bowas. London 1956. 192 pp. Publisher's hardcover with dj. Signature and prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ A Monograph.

[ ATA: 50049 ] Pris: 125kr SEK

KAKUZO, Okakura, Österlandets ideal. W&W 1925. 249,(9)s. Häftad. Något nött. Veck i marginalen på ett blad.

[ ATA: 23486 ] Pris: 125Kr SEK

KALDOR, Mary, Det globala civilsamhället. Göteborg 2004. 206 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 35841 ] Pris: 90 kr SEK

KALLENBERG, Kjell, Livsåskådning i kris. En empirisk studie. Doxa, Lund 1987. 189s. Häftad.

[ ATA: 6889 ] Pris: 90Kr SEK

KANITSCHEIDER, Bernulf, Von der mekanistischen Welt zum kreativen Universum. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1993. XII, 250pp. Softcover. Some pencil underlinings otherwise Very Good.

[ ATA: 59846 ] Pris: 100Kr SEK

KANT, Emmanuel, Métaphysique des moeurs. Première partie Doctrine du droit. Introduction et traduction par A. Philonenko. Paris 1971. 280 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 50497 ] Pris: 100kr SEK

KANT, Immanuel, Grundläggning för sedernas metafysik. Stockholm 1920. 115 s. Häftad. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 22814 ] Pris: 90 kr SEK

KANT, Immanuel, Critik der Urtheilskraft. Berlin, F. L. Lagarde 1793. LX,482 pp. Somewhat worn contemporary half calf with maroon title. Brown stains in large part of outer margin to first 32 pages, just approaching text block in the first pages. No effect on readibility. Light foxing. Stain of about 2 square centimeters on page 171-175, not affecting readibility. Inscribed on front fly leaf (P. G. Ahnfelt). Otherwise a tight and nice copy.

[ ATA: 41875 ] Pris: 5000Kr SEK

KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe 1781 mit Beifügung sämmtlicher Abweichungen der Ausgabe 1787. Herausgegeben von Karl Kehrbach. Leipzig Philipp Reclam (ca 1900). XXVI, 702 (2) pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 43799 ] Pris: 90 kr SEK

KÜBLER-ROSS, Elisabeth, Döden. Översättning av Margareta Edgardh. Stockholm 1978. 206 s. Häftad.

[ ATA: 1875 ] Pris: 75kr SEK

KAPLAN, Abraham, The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. University of Michigan 1971. xviii, 428 pp. Publisher's blue cloth. No dj. Some underlining in pencil.

[ ATA: 35624 ] Pris: 100 kr SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 1. Uppsala 1972. 107s. Häftad.

[ ATA: 7725 ] Pris: 75Kr SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 2. Uppsala 1977. 171s. Häftad.

[ ATA: 7726 ] Pris: 75Kr SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 3. Thomas Thorild and other studies. Uppsala 1982. 49s. Häftad.

[ ATA: 7727 ] Pris: 75Kr SEK

KARITZ, Anders, Skrifter i urval 4. Drei Studien. Uppsala 1986. (4),84 + 90 + 176pp. Original wrappers.

[ ATA: 7728 ] Pris: 125Kr SEK

KARITZ, Anders, Till tolkningen av Berkeley och Hume. Uppsala 1938. 88s . Häftad. Fläck å bakre omslag.Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25093 ] Pris: 50 kr SEK

KARITZ, Anders, Mytos och logos. Filosofins dubbeluppgift. Lund 1936. 27 s. Häftad. Lite lagerfläckad.

[ ATA: 25283 ] Pris: 60 kr SEK

KARITZ, Anders, Philosophie und Spezialforschung. Lund 1932. 58 pp. Original Wrappers. Good condition.

[ ATA: 29466 ] Pris: 90 kr SEK

KARITZ, Anders, Vad är filosofi? + Bilagor till vad är filosofi? Lund 1933. 2 vol. 16 s. + 7 s. Häftad.

[ ATA: 35524 ] Pris: 200 kr SEK

KARLSON, Nils, The State of State. Uppsala 1993. 234pp. Soft cavers.

[ ATA: 11695 ] Pris: 150Kr SEK

KASULIS, T. P., Zen Action. Zen Person. University of Hawaii 1987. xiv, 178 pp. Softcover. A few underlinings in pencil.

[ ATA: 42607 ] Pris: 100 kr SEK

KATES, Carol A., Pragmatics and Semantics: An Empiricist Theory. Cornell University Press 1980. 254 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 41678 ] Pris: 150 kr SEK

KATZ, Rosa, Montessoris uppfostringsmetod. Stockholm 1939. 72s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55678 ] Pris: 50Kr SEK

KAULBACH, Friedrich / Werner Krawietz (ed.), Recht und Gesellschaft. Festschrift für Helmut Schelsky zum 65. Geburtstag. Berlin Duncker & Humblot 1978. LXXVIII, 840 pp. Publisher's blue cloth. Very good condition.

[ ATA: 50171 ] Pris: 1200kr SEK

KEDOURE, Elie, Nationalism. London 1971. 152 pp. Publisher's coth with dj. Very good condition.

[ ATA: 49048 ] Pris: 125kr SEK

KEEN, G. B., Formal Set Theory. Bristol, Wright-Scientechnica, 1974. 192 pp.

[ ATA: 1886 ] Pris: 100 Kr. SEK

KEMAL, Salim/ GASKELL, Ivan (eds.), Explanation and value in the arts. Cambridge University Press, 1993. x, 245pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil markings on pp. 110-143. Otherwise in Very Good Condition.

[ ATA: 59459 ] Pris: 150Kr SEK

KEMP, Peter, Det oersättliga. En teknologikritik. Stockholm, Symposion, 1991. 363 s. Häftad.

[ ATA: 651 ] Pris: 125Kr. SEK

KEMPSKI, Jürgen v., Brechnungen. Kritische Versuche zur Philosophie der Gegenwart. Hamburg 1964. 331 pp. Paperback.

[ ATA: 20424 ] Pris: 75 kr SEK

KENNEDY, Kerry, Mod utan gränser. Människorättsförsvarare som förändrar vår värld. Premiss förlag 2012. 384s. Illustrerad. Förlagets dekorerade mjuka pappband.

[ ATA: 55072 ] Pris: 100Kr SEK

KENNY, Anthony (ed.), The Oxford History of Western Philosophy. Oxford University Press 2000. vi, 450 (4) pp. Sofcover. A few pages with pencil underlining.

[ ATA: 38942 ] Pris: 125 kr SEK

KERN, Fritz, Geschichte und Entwicklung (Evolution). Francke, Bern 1952. 70,(2)pp. Soft covers.

[ ATA: 22293 ] Pris: 100Kr SEK

KEY, Ellen, Tankebilder I-II. Stockholm 1898. 2 volymer. 238 (2) + 278 (2) s. Två privata halvklotband. Något nötta.

[ ATA: 40084 ] Pris: 500 kr SEK

KEYSERLING, Graf Hermann, Schöpferische Erkenntnis. Darmstadt Otto Reichl Verlag 1922. XVI, 547 (5) pp. Publisher's decrated black cloth. In good condition.

[ ATA: 40843 ] Pris: 100 kr SEK

KEYSERLING, Graf Hermann, Philosophie als Kunst. Darmstadt 1922. XII, 276 pp Publisher's black cloth with yellow dj,. Very good condtion. Bright and clean.

[ ATA: 44533 ] Pris: 150kr SEK

KEYSERLING, Hermann, Österland och västerland. En filosofs resedagbok I-II. Stockholm 1922. 2 volymer. XVI, 404 + XII, 451 (1) s. Två privata halvfranska band. Ryggarna något fläckiga.

[ ATA: 41396 ] Pris: 400 kr SEK

KIERKEGAARD, Sören, Till självprövning samtiden anbefalld. Stockholm 1926. 128 s. Häftad. Liten pappersfölust å ryggens huvud.

[ ATA: 8915 ] Pris: 80 kr SEK

KIERKEGAARD, Sören, Förförarens dagbok. Med et inledende forord af Hans Brix. Kjöbenhavn 1919. 163 (7) s. Häftad. Omslaget något solkigt; övrigt i gott skick.

¶ Kopparstucket porträtt av Kierkegaard. Nr 239 av 325 exemplar.

[ ATA: 40841 ] Pris: 300 kr SEK

KIERKEGAARD, Sören, Kierkegaard i urval och översättning av Lars Göransson. Stockholm 1969. 204 s. Pocket

[ ATA: 46310 ] Pris: 60kr SEK

KITCHING, Gavin, Wittgenstein and Society: Essays in Conceptual Puzzlement. London 2002. 230 pp. Publisher's cloth with dj. Some pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 42306 ] Pris: 350 kr SEK

KITTSTEINER, Heinz D., Die Entstehung des modernen Gewissens. Darmstadt 1992. 544 pp. Softcover.

[ ATA: 50510 ] Pris: 150kr SEK

KJÖRUP, Sören, Kunstens filosofi - en indföring i aestetik. Roskilde Universitetsforlag, 2000. 213s. Häftad. Pencil underlinings.

[ ATA: 58739 ] Pris: 100Kr SEK

KLAGGE, James C. (ed.), Wittgenstein. Biography & Philosophy. Cambridge University Press, 2001. xvi, 272pp. Softcover.

[ ATA: 60200 ] Pris: 150Kr SEK

KLIMA, Ivan, Between Security and Insecurity. London 1999. 88 pp. Softcover.

[ ATA: 42363 ] Pris: 90 kr SEK

KLUGE, Alexander, Ur känslornas historia. I urval och översättning av Lars Bjurman. Symposion 2003. 224 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 49621 ] Pris: 100kr SEK

KNÖS, Börje, Guillaume Budé och den franska humanismens renässans. Stockholm 1939. 194 s. Häftad.

[ ATA: 18098 ] Pris: 50 kr SEK

KNIGHT, Margaret 8ed.), William James: A Selection From His Writings on Psychology. Penguin 1950. 248 (8) pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 48846 ] Pris: 75kr SEK

KNITTERMEYER, Heinrich, Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1963. 198 pp. Soft bound.

[ ATA: 18900 ] Pris: 90 kr SEK

KNUUTTILA, Seppo / Erkki Sevänen / Risto Tutunen (ed.), Aesthetic Culture: Essays In Honour of Yrjö Sepänmaa on his Sixtieth Birthday 12 December 2005. Maahenki 2995. 374 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. Excellent condition.

[ ATA: 44978 ] Pris: 300kr SEK

KOCH, Carl (red.) Sören Kierkegaard. Köbenhavn 1908. 283 s. Häftad. Något naggade omslag.

[ ATA: 24890 ] Pris: 75 kr SEK

KOESTENBAUM, Peter, Min syn på livet och döden. Stockholm 1984. 247 (1) s. Häftad.

[ ATA: 39363 ] Pris: 90 kr SEK

KOLB, David, Postmodern Sophistications. Philosophy, Architecture, and tradition. The University of Chicago Press, 1990. xii, 216pp. + Plates. Publisher´s hardcover with dustjacket. Some pencil markings. Good.

[ ATA: 59794 ] Pris: 150Kr SEK

KOLBENHEYER, E. G., Amor Dei. Ein Spinoza-Roman. München 1927. 366 pp. Publisher's decorated cloth. Upper right corner bumped.

[ ATA: 31064 ] Pris: 60 kr SEK

KOSKINEN, Lennart, Tid och evighet hos Sören Kierkegaard. En studie i Kierkegaards livsåskådning. Lund, Doxa, 1980. 186 s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 3789 ] Pris: 75kr SEK

KOSSO, Peter, Reading the Book of Nature. An Introduction to the Philosophy of Science. Cambridge University Press, 1992. viii,198pp. Softcover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 57957 ] Pris: 100Kr SEK

KOSSO, Peter, Reading the Book of Nature. An Introduction to the Philosophy of Science. Cambridge University Press, 1993. Reprint of the 1992 edition. viii,198pp. Softcover. Name on first page.

[ ATA: 58192 ] Pris: 125Kr SEK

KOVESI, Julius, Moral Notions. Routledge & Kegan Paul 1971. viii,166pp. Soft cover. Slightly worn. Pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 53962 ] Pris: 75Kr SEK

KOYRÉ, Alexandre, Chute des corps et mouvement de la terre de Kepler a Newton. Vrin, Paris 1973. 217pp. Softcover.

[ ATA: 56105 ] Pris: 150Kr SEK

KRAUS, Wolfgang, Schreiben in dieser Zeit: Für Manès Sperber. Wien 1976. 197 pp. Softcover with dj.

¶ Essays by Jean Améry, E. M. Cioran, Eugène Ionesco, André Malraux, Eli Wiesel and others.

[ ATA: 25216 ] Pris: 100kr SEK

KRAUSZ, Michael (ed.), The Interpretation of Music. Philosophical Essays. Edited with an Introduction by Michael Krausz. Clarendon Press, Oxford, 1993. x, 288pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil underlinings. Otherwise Very Good.

[ ATA: 59460 ] Pris: 250Kr SEK

KRETSCHMER, Ernst, Gestalter och tankar. En självbiografi. Stockholm 1964. 244 s. Häftad.

[ ATA: 11996 ] Pris: 90 Kr SEK

KRIEGER, Murray, The Institution of Theory. The Johns Hopkins University Press, 1994. xiv,103pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 58708 ] Pris: 90Kr SEK

KRISTELLER, Paul Oskar, Eight Philosophers of the Italian Renaissance. Stanford University Press 1966. xiv, 194 pp. Softcover.

[ ATA: 49058 ] Pris: 125kr SEK

KRISTEVA, Julia, La révolution du langage poétique. Éditions du Seuil, Paris 1974. 646 pp. Original wrappers.

[ ATA: 6248 ] Pris: 400Kr SEK

KUHLMANN, Andreas, Livets och dödens politik. Biomedicin i liberala demokratier. Göteborg 2002. 192 s. Häftad. Nött med veck.

[ ATA: 35829 ] Pris: 75 kr SEK

KUNKEL, Wolfgang, Römische Rechtsgeschichte. Dritte, ergänzte Auflage. Böhlau, Köln Graz, 1960. VIII,164pp. Softcover. 2 ink underlinings on page III.

[ ATA: 57808 ] Pris: 90Kr SEK

KUTSCHERA, Franz von, Ausgewählte Aufsätze. Mentis, Paderborn, 2004. 356pp. Softcover. Some pencil markings. Ticket with greetings from author taped on Title page. good.

[ ATA: 59286 ] Pris: 400Kr SEK

KUTSCHERA, Franz von, Gottlob Frege. Ein Einführung in sein Werk. Walter de Gruyter, 1989. X, 207pp. Softcover. de Gruyter Studienbuch. Dedication. Pencil underlinings/ annotations

[ ATA: 59378 ] Pris: 150Kr SEK

LA ROCHEFOUCAULD. Les Maximes. Suivies des Réflexions diverses et précédées d'un essai de Armand Hoog. Libraire Somogy 1945. 268 pp. Softcover. Worn spine.

[ ATA: 27549 ] Pris: 75 kr SEK

LÖFQUIST, Lars, Ethics Beyond Finitude. Responsibility towards future generations and nuclear waste management. Uppsala university, 2008. 276pp. Softcover. Very Good. Uppsala Studies in Social Ethics 36.

[ ATA: 59007 ] Pris: 200Kr SEK

LÖGDBERG, Åke, Upphovsrätten och fotografirätten. Femte omarbetade upplagan. AWE/Gebers 1978. 209s. Häftad. Namn på titelbladet.

[ ATA: 55010 ] Pris: 100Kr SEK

LÖWITH, Karl, Wissen, Glaube und Skepsis. Göttingen 1962. 89 pp. Softcover.

[ ATA: 25598 ] Pris: 90kr SEK

LADRIÈRE, Jean, Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures. Aubier-Montaigne/Unesco 1977. 221pp. Softcover.

[ ATA: 56160 ] Pris: 100Kr SEK

LAFARGUE, Paul, The Evolution of Property: Social & Philosophical Studies. New Park Publications Ldt., 1975. 209 pp. Paperback.

[ ATA: 6957 ] Pris: 100 Kr SEK

LAGERBORG, Rolf, Fallet Swedenborg. Gebers, Stockholm 1924. 68s. Häftad.

[ ATA: 11117 ] Pris: 100Kr SEK

LAGERBORG, Rolf, Se glad ut. Natur och kultur 1927. 116s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 11559 ] Pris: 75Kr SEK

LAGERBORG, Rolf, Moral i vardande. Stockholm 1937. 176 s. Häftad. Litet veck å främre omslag; övrigt i gott skick.

[ ATA: 45210 ] Pris: 75kr SEK

LAIRD, John, Recent Philosophy. Ocford University Press 1949. 256 pp. Publisher's cloth with worn dj.

[ ATA: 48867 ] Pris: 75kr SEK

LAKATOS, Imre, The methodology of scientific research programmes. Edited by John Worrall and Gregory Currie. Reprint. Cambridge University Press, 1984. viii,250pp. Softcover. Philosophical Papers Volume 1.

[ ATA: 58524 ] Pris: 200Kr SEK

LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Avant-propos de René Poirier. Presses Universitaires de France 1972. XXVIII,1323pp. Publisher´s cloth. No dustjacket.

[ ATA: 55992 ] Pris: 200Kr SEK

LAMARCK, Jean-Baptiste de, Système analytique des connaissances positives de l´homme. Introduction par André Bourgignon. Quadridge/ Presses Universitaires de France 1988. XVIII,364pp. Softcover. A few pencil annotations.

[ ATA: 55905 ] Pris: 300Kr SEK

LAMARQUE, Peter/ OLSEN, Stein Haugom, Truth, Fiction, and Literature. A Philosophical Perspective. Clarendon Press, Oxford, 1994. xiv,481pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Some pencil underlinings/ markings. Clarendon Library of Logic and Philosophy.

[ ATA: 58772 ] Pris: 500Kr SEK

LAMM, Martin (red.), Thorilds bref till C. F. Cramer. Med inledning och anmärkningar. Upsala 1907. 62 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 26285 ] Pris: 75 kr SEK

LANDQUIST, John (red.), De filosofiska mästerverken V: Engelska upplysningstänkare. Stockholm 1941. XVI, 316 s. Förlagets klotband. Något nött. Försättsbladet saknas.

[ ATA: 11274 ] Pris: 70Kr SEK

LANDQUIST, John, Själens enhet. Tre föreläsningar. Stockholm 1935. 150 82) s. Häftad.

[ ATA: 36758 ] Pris: 75 kr SEK

LANDQUIST, Solveig, Den goda viljan. Mitt liv med John Landquist. Stockholm 1975. 293 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Med dedikation från författaren.

[ ATA: 27061 ] Pris: 100 kr SEK

LANG, Berel (ed)., The Concept of Style. Revised and Expanded Edition. Cornell University Press, 1987. 311pp. Softcover. Pencil markings/ underlinings.

¶ Contributors: Svetlana Alpers, Ann Banfield, Monroe Beardsley, Seymour Chatman, Albert Hofstadter, George Kubler, Berel Lang, Leonard B. Meyer, Kendall L. Walton, Haydon White, Richard Wollheim.

[ ATA: 58718 ] Pris: 125Kr SEK

LANGE, John, The Cognitivity Paradox. An Inquiry Concerning the Claims of Philosophy. Princeton University Press 1970. viii,117pp. Publisher´s softcover. Name on small title

[ ATA: 54111 ] Pris: 75Kr SEK

LÜBCKE, Poul (red.), Filosofilexikonet. Stockholm 1997. 606 s. Illustrerad.. Förlagets dekorerade klotryggsband.

[ ATA: 12167 ] Pris: 150Kr SEK

LAPASSADE, Georges, Groupes, organisations et institutions. Recherches institutionelles 1. Paris 1970. 241 pp. softcover. Withe some underlinings.

[ ATA: 20833 ] Pris: 100 kr SEK

LARSSON, Hans, Poesiens logik. Stockholm 1966. 104 s. Pocket. Namnteckning på titelbladet.

[ ATA: 11119 ] Pris: 50Kr SEK

LARSSON, Hans, Studier och meditationer. Stockholm 1958. 137 s. Häftad.

[ ATA: 28349 ] Pris: 60 kr SEK

LARSSON, Hans, Logik. Stockholm 1938. 74 s. Häftad.

[ ATA: 39941 ] Pris: 60 kr SEK

LARSSON, Hans, Gränsen mellan sensation och emotion. (Vad är en känsla?) Stockholm 1925. 87 (3) s. Häftad.

[ ATA: 40961 ] Pris: 100 kr SEK

LAUDAN, Larry, Beyond Positivism and Relativism. Theory, Method, and Evidence. Westview Press, 1996. x,277pp. Softcover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 58368 ] Pris: 200Kr SEK

LAVEDAN, Pierre, Histoire de l'art I-II. Vol. I: Antiquité (Avec la collaboration de Simone Besques précédée d'une bibliographie générale et d'une méthodologie de l'histoire de l'art) Vol. II: Moyen âge et temps modernes (deuxième édition). Paris 1949-1950. 2 volumes. XLVIII, 322 (4) + XI, 583 (1) pp. Two private cloth volumes. Signature to front fly leaf. some weak annotations with pencil.

[ ATA: 45498 ] Pris: 350kr SEK

LEECH, Geoffrey, Semantics: The Study of Meaning. London 1981. xii, 384 pp. Softcover. Signature on front fly leaf and pen underlining on first pages.

[ ATA: 41712 ] Pris: 75 kr SEK

LEEUW, G. VAN DER, Phänomenologie der Religion. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1956. XII,808pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Small date on front free endpaper. Some Pencil Markings.

[ ATA: 58736 ] Pris: 200Kr SEK

LEHMANN, Ulrike/ WEIBEL, Peter (HRSG.), Ästhetik der Absenz. Bilder zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Klinkhardt & Biermann, 1994. 192pp. Illustrated. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59832 ] Pris: 300Kr SEK

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, La Monadologie. Le Livre de Poche 317pp. Softcover/ Pocket.

[ ATA: 56592 ] Pris: 100Kr SEK

LEIRIS, Michel, Haut mal suivi de Autres lancers. Paris 1969. 253 pp. paperback.

[ ATA: 24330 ] Pris: 75 kr SEK

LEMAITRE, Jules, Jean Jacques Rousseau. Tio föreläsningar. Stockholm 1912. 344 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 1986 ] Pris: 75 kr SEK

LENIN, W. I., Materialismus und Empiriokritizismus. Kritische Bemerkungen über eine Reaktionäre Philosophie. Ring Verlag Zürich Printed in Oslo 1935. VII, 400 pp. Publisher's red cloth.

[ ATA: 36936 ] Pris: 200 kr SEK

LENK, Kurt (ed.), Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie. Darmstad 1976. 400 pp. Softcover.

[ ATA: 42270 ] Pris: 100 kr SEK

LEOPARDI, Giacomo, Operette morali. Milano 1951. 292 (4) pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 37367 ] Pris: 75 kr SEK

LEOPARDI, Gicaomo, Leopardi: Poems and Prose. Edited by Angel Flores. Introduction by Sergio Pacifici. Indiana University Press 1966. 256 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 49006 ] Pris: 100kr SEK

LEPSCHY, Giulio C., Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. 2 durchgesehene Auflage. Nymphenburger 1969. 258 (2) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50498 ] Pris: 50kr SEK

LESLIE, John, Universes. Routledge, 1996. Reprint. vii,228pp. Softcover. Slightly worn. Very Good.

[ ATA: 59192 ] Pris: 150Kr SEK

LESSING, Hans-Ulrich, Die Idee einer Kritik der historischen Venunft. Alber, München 1984. 376pp. Soft covers.

[ ATA: 30019 ] Pris: 150Kr SEK

LETH, Palle, Paraphrase and Rhetorical Adjustment. An Essay on Contextualism and Cohesion. Gothenburg, 2010. x,324pp. Softcover.

[ ATA: 57814 ] Pris: 150Kr SEK

LEVIN, Charles, Jean Baudrillard. A study in cultural metaphysics. Prentice Hall, 1996. xiv,286pp. Softcover.

[ ATA: 58031 ] Pris: 150Kr SEK

LEWIS, Martin W., Green Delusions. An Environmentalist Critique of Radical Environmentalism. Duke University Press, Durham and London 1992. x,288pp. Softcover.

[ ATA: 52856 ] Pris: 100Kr SEK

LIDBECK, Anders, Anmärkningar angående ämnen ur Psychologien, Esthetiken och Svenska Synonymiken. Efter författarens död utgifne af P. Wieselgren. Lund 1830. LXXVIII, 374 s. Svart halfranskt band med ryggtiteln: Philosophiska anmärkningar af Lidbeck. Lagerfläckar. Något nött.

[ ATA: 31558 ] Pris: 750 kr SEK

LIDFORSS, Bengt, Onda makter och goda. Uppsatser i blanddade ämnen. Malmö 19209. 235 s. Häftad. Ryggen nött.

[ ATA: 26033 ] Pris: 75 kr SEK

LIEBER, Hans-Joachim (ed.), Ideologienlehre und Wissenssoziologie. Die Diskussion um das Ideologieproblem in den zwanziger Jahren. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1974. 621 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18838 ] Pris: 125 kr SEK

LIEDMAN, Sven-Eric, Från Platon till Reagan. De politiska idéernas historia. Stockholm 1985. 308 s. Häftad. Snedläst. Streckad med blyerts.

[ ATA: 42734 ] Pris: 60 kr SEK

LILJEQVIST, Efraim, Om skepticismens betydelse för den filosofiska utvecklingen. Göteborg 1899. 23 s. Häftad. Övre vänstra hörn vikt.

[ ATA: 35526 ] Pris: 200 kr SEK

LILJEQVIST, Efraim, Boströms äldsta latinska dissertationer försvenskade. Lund 1915. XXXIV, 80 s. Häftad. Fd. biblioteksexemplar med stämplar. Något nött.

[ ATA: 49451 ] Pris: 200kr SEK

LILLIESTAM, Åke, Alf Ahlbergs bibliografi. Stockholm 1982. 261 s. häftad.

[ ATA: 35955 ] Pris: 100 kr SEK

LINDÉN, Axel, Förnimmelser. En fenomenologisk analys av Herman Bangs författarskap. Ellerströms 2009. 302 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 47001 ] Pris: 90kr SEK

LINDAHL, Folke, Tocqueville's Civil Discourse: A Postmodernist Reading. Uppsala 1994. 70 pp. Sofcover.

[ ATA: 29693 ] Pris: 90 kr SEK

LINDBERG, O.E., Gudsordets utvecklingsgång i världen II-III. Stockholm 1911-13. 639 +172s. Halvklotband. Några blyertsanteckningar.

¶ OBS! Endast del 2 och 3 av verket. Sammanbundna i en volym.

[ ATA: 9899 ] Pris: 150Kr SEK

LINDBLOM, Alexis Eduard, Lärobok i Logiken. Lund 1836. XIV, 364 s. Samtida svart halfranskt band. Det blanka försättsbladet saknas. Vitsig tillskrift å insidan av främre pärmen. Inlagan lätt lagerfläckad, några sidor med bläckplump och marginalstreck. Trevlig.

[ ATA: 50161 ] Pris: 750kr SEK

LINDBORG, Rolf, Om Gud och världen. Thomas ab Aquinos lära om skapelsen. Göteborg 1983. 178 s. Häftad.

[ ATA: 20878 ] Pris: 60 kr SEK

LINDHARDT, Jan (red), Staten. Århus 1997. (8),161,(3)s. Häftad.

¶ Bidrag av Erik Nis Ostenfeld, Vigdis Songe-Möller, Hans Regnéll, Anne-Marie Eggert Olsen, Holger Friis Johansen, Tormod Eide, Holger Thesleff, Eyjólf Kjalar Emilsson, Karin Blomqvist, Pauli Annala, Erland Sellberg, Lise Bek, Ralf Helenius.

[ ATA: 21697 ] Pris: 75Kr SEK

LINDNER, Theodor, Historiens filosofi. Den historiska utvecklingens väsen. Gebers 1908. 272s. Häftad. 2 kvadratcentimeter pappersförlust på bakre omslagets övre högra hörn.

[ ATA: 52949 ] Pris: 100Kr SEK

LINDROTH, A. Hjalmar J., Verkligheten och vetenskapen. En inblick i Axel Hägerströms filosofi. Uppsala, J A. Lindblads Förlag, 1929. 68 s. Häftad. Blyertsunderstrykningar. Omslaget något nött.

[ ATA: 1830 ] Pris: 60 kr SEK

LINDROTH, Sten, Svensk lärdomshistoria 1-4. Stockholm 1975-1981. 384+ 640 + 750 + 354 s. Illustrerade.. Förlagets klotband med skyddsomslag. 4 volymer. Något nötta.

¶ 1: Medeltiden. Reformationstiden. 2: Stormaktstiden. 3: Frihetstiden. 4: Gustavianska tiden.

[ ATA: 31345 ] Pris: 400kr SEK

LINTON, Ralph, The Cultural Background of Personality. London, Routledge & Kegan Paul, 1964. 102 pp. Hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 1928 ] Pris: 90 Kr. SEK

LIQUORMAN (ed.), Wayne, Consciousness speaks. Advaita Press, Redondo Beach 1992. (i-viii), 392pp. Soft covers.

[ ATA: 15770 ] Pris: 90Kr. SEK

LISS,Per-Erik/ Bo PETERSSON (red.), Hälsosamma tankar. 11 filosofiska uppsatser tillägnade Lennart Nordenfelt. Nya Doxa 1995. 189s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslagets rygg något blekt.

¶ Bidrag av: Stefan Björk, Göran Collste, Ingvar Horgby, Per-Erik Liss, Ingemar Nordin, Bo Petersson, Ingemar Pörn, Per Sundström, Knut Erik Tranöy, Jan Willner, Lars-Olof Åhlberg.

[ ATA: 53288 ] Pris: 100Kr SEK

LISSON, Frank, Friedrich Nietzsche. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Lepanto Verlag, Bonn, 2012. 193pp. Illustrated. Softcover. Name and place on first page.

[ ATA: 59836 ] Pris: 75Kr SEK

LIUNGMAN, Carl G., Myten om intelligensen. En bok om intelligens, arv och miljö. Stockholm 1975. 2548 (8) s. Pocket.

[ ATA: 39153 ] Pris: 75 kr SEK

LIVIJN, Clas, Samlade skrifter I - II. Utgifne af Adolf Iwar Arwedsson. Örebro, N. M. Lindhs 1850 - 1852. XXIV,442,(2) + (4),386s. Samtida halvfranska band. 2 volymer. Välbevarade band. Vol. I lagerfläckad. Namnteckningar på försättsbladen. Hjalmar Lundgrens exlibris och pärmstämpel.

[ ATA: 51711 ] Pris: 1500Kr SEK

LIVINGSTON, Donald/ Marie MARTIN (ed.), Hume as Philosopher of Society, Politics and History. University of Rochester Press 1991. xx,168pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Pencil markings (heavily on the first 60 pages.)

[ ATA: 54030 ] Pris: 400Kr SEK

LIVINGSTON, Paisley, Literary Knowledge. Humanistic Inquiry and the Philosophy of Science. Cornell University Press 1988. (12),276pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Lots of pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 57274 ] Pris: 125Kr SEK

LIVINGSTON, Paisley, Literary Knowledge. Humanistic Inquiry and the Philosophy of Science. Cornell University Press, 1988. xii, 276pp. Soft covers. Pencil markings/ underlinings. Good.

[ ATA: 59869 ] Pris: 100Kr SEK

LJUNGHOFF, Johannes, Christopher Jacob Boström. Sveriges Platon. Uppsala, Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1916. 123 s. Pappersförlust på de nedersta två centimeterna på ryggen.

[ ATA: 1619 ] Pris: 100Kr SEK

LLEWELYN, John, Derrida on the Threshold of Sense. London 1986. xiii, 137 pp. Softcover. Underlining with pencil.

[ ATA: 29820 ] Pris: 100 kr SEK

LLOYD, Genevieve, Being in Time. Selves and narrators in philosophy and literature. Routledge, 1993. (8), 182pp. Soft covers. Very Good.

[ ATA: 59880 ] Pris: 125Kr SEK

LOCKE, Don, Perception and Our Knowledge of the External World. Allen & Unwin 1967. 243pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover. A few pages with ink and pencil annotations.

[ ATA: 52625 ] Pris: 150Kr SEK

LOCKE, John, John Locke. Med inledning, oversaettelse og noter af David Favrholdt. Köbenhavn 1965. 230 s. Häftad. Gott skick. Med dedikation från översättaren till Ingemar Hedenius.

¶ Et essay om den mennskelige forstand.

[ ATA: 41262 ] Pris: 90 kr SEK

LODGE, Rupert C., Plato´s Theory of Art. The Humanities Press/ Routledge & Kegan Paul 1953. viii,316pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Slightly worn dust jacket in protective cover.

[ ATA: 51118 ] Pris: 250Kr SEK

LOSEE, John, A Historical Introduction to the History of Science. Oxford University Press 1972. 218 pp. Softcover.

[ ATA: 48866 ] Pris: 100kr SEK

LOWY, Michael, The Marxism of Che Guevara: Philosophy, Economics, Revolutionary Warfare. New York 1973. 127 (3) pp. Softcover. Signature on inside of front wrapper. Last pages with water stain.

[ ATA: 41401 ] Pris: 75 kr SEK

LUND, Erik / Mogens Pihl / Johannes Slök, De europaeiske ideers historie. Oslo 1966. 385 s. Förlagets klotband med grönt snitt.

[ ATA: 32811 ] Pris: 150 kr SEK

LUNDAHL, Anders, Freges filosofi. Nya Doxa 1994. 188 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 16835 ] Pris: 100 kr SEK

LUNDAHL, Anders, Verklighetskonception. Logisk form - innehållsliga förutsättningar. Nya Doxa 1993. 216 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 38733 ] Pris: 125 kr SEK

LUNDGREN, Lars O., Sokratesbilden. Från Aristoteles till Nietzsche. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1978. 226 s. Häftad.

[ ATA: 806 ] Pris: 90Kr SEK

LUNDIN, Susanne (red.), En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. Nordic Academic Press 2004. 204 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 49730 ] Pris: 90kr SEK

LUNTLEY, Michael, Contemporary Philosophy of Thought. Truth, World, Content. Blackwell, 1999. xii, 398pp. Softcover. Some pencil markings. Good.

[ ATA: 59797 ] Pris: 150Kr SEK

LYTTKENS, Lorentz, Den disciplinerade människan. Om social kontroll och långsiktiga värderingsförskjutningar. Stockholm 1985. 290 s. Ill. Häftad. Något snedläst.

[ ATA: 3860 ] Pris: 90 kr SEK

MÖLBJERG, Hans, Europa ser på dig. Tanke og billede gennem 3000 år. Olso 1992. 390 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 12425 ] Pris: 150 Kr SEK

MÄSTER ECKEHART, Predikningar I. Urval, översättning och kommentarer av Bertil Brisman. Artos 1984. Nytryck av upplaga 1961. 190s. Häftad. Exlibris på smutstitelbladet

[ ATA: 52852 ] Pris: 75Kr SEK

MÄSTER ECKEHART. Undervisande tal. Jämte andra predikningar. Björck & Börjesson, Stockholm 1922. 164 s. Häftad. Gott skick. Berömda filosofer XXII.

[ ATA: 35769 ] Pris: 125Kr SEK

MABBOTT, J.D., An Introduction to Ehics. Hutchinson University Library 1966. 159pp. Paperback. A few pencil underlinings.

[ ATA: 13416 ] Pris: 75Kr SEK

MACHIAVELLI, Niccolò, Opere. A cura di Mario Bonfantini. Milano Riccardo Ricciardi Editore 1963. XXXVIII,1157,(1)pp. Publisher´s cloth. Very good condition.

[ ATA: 48925 ] Pris: 500Kr SEK

MACHIAVELLI. Hauptwärke in einem Band: Vom Staate / Vom Fürsten / Kleine Schriften. Köln 2000. 786 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 24163 ] Pris: 200 kr SEK

MACINTYRE, Alasdair, A Short History of Ethics. A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century. Fourth Impression. Routledge & Kegan Paul, 1974. viii, 280pp. Softcover. Slightly worn. Name on small title. Lots of pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 52769 ] Pris: 75Kr SEK

MADISON, Guy, Functional Modelling of the Human Timing Mechanism. Uppsala 2001. 77, 12, 26, 12pp. Original wrappers.

[ ATA: 13317 ] Pris: 100Kr SEK

MADSEN, Kjell, Elden och hjulet. En essä om indisk filosofi. Nya Doxa, 2003. 272s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60051 ] Pris: 125Kr SEK

MAERKER, Peter, Die Ästhetik der südwestdeutschen Schule. Bonn 1973. XX, 128 pp. Softcover. In good condition. Presentation copy from author with signature.

[ ATA: 32424 ] Pris: 200 kr SEK

MAGEE, Bryan, En filosofs bekännelser. Stockholm 1998. 576 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 622 ] Pris: 75kr SEK

MAGEE, Bryan, Bonniers stora bok om filosofi. Från antikens naturfilosofer till dagens moderna tänkare. Stockholm 2001. 240s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 30444 ] Pris: 125Kr SEK

MAGISTER MATHIAS, Vägen till Jerusalem. Valda texter ur Homo Conditus. Uppsala 1986. 216 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 14614 ] Pris: 100 kr SEK

MAGISTERIET 1. Tema: Natt. Uppsala 1996. 40 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ Jean Paul (Richter) / Åsa Arketeg / Lina Gatte / E. M. Cioran / Johan Redin / Anna-Karin Brus / Tomas Bodén / Peter Jackson / Djalal ud-Din Rumi / Niclas Wiklund / Sohrab Sepehri.

[ ATA: 33297 ] Pris: 50 kr SEK

MAGISTERIET 2. Tema: Öken / Mikroskrift. Uppsala 1997. 48 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ Jan Bäcklund / Bertil Malmberg / Martin Heidegger / Fritz Olsson / Farid ud-din Attar / Johan Redin / Lina Gatte / Åsa Arketeg / Anna-Karin Brus / Jens Nilsson / Peter Jackson / Niclas Wiklund.

[ ATA: 33298 ] Pris: 60 kr SEK

MAGISTERIET 3/4. Tema: Encyklopedi. Uppsala 1998. 72 (2) s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ Johan Redin / Åsa Arketeg / Roman Jakobson / Hildegard av Bingen / Peter Jackson / Tomas Bodén / Gabor Bora / Anna-Karin Brus / Sören Ulrik Thomsen / Niclas Wiklund. Innehåller också en översättning av Eric A Havelocks "Den homeriska encyklopedin", ett kapitel från Preface to Plato.

[ ATA: 33299 ] Pris: 75 kr SEK

MAGRIS, Claudio, Donau. Stockholm 1991. 400 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 9977 ] Pris: 60kr SEK

MAITAIN, Jacques, The Range of Reason. Geoffrey Bles, London, 1953. xii, 227pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Small date on f.f.e.p. Insignificantly frayed upper margin of dustjacket, otherwise Very Good.

[ ATA: 59189 ] Pris: 150Kr SEK

MALECKI, Herbert, Spielräume. Aufsätze zur ästhetischen Aktion. Suhrkamp 1969. 122 pp. Softcover with dj. In good condition.

[ ATA: 24156 ] Pris: 60 kr SEK

MALMGREN, Helge, Förstå och förklara. Problem och positioner i psykologins vetenskapsteori. Doxa 1978. 173s. Namn på smutstitelbladet.

[ ATA: 54086 ] Pris: 60Kr SEK

MALMSTEN, Kersti, Reflective Assent in Basic Care. Uppsala 1999. 272pp. Softcover.

[ ATA: 22538 ] Pris: 125Kr. SEK

MALMSTRÖM, Anna-Karin, Motive and Obligation. Uppsala 1980 132s. Häftad. Ded. Några blyertsmarkeringar.

[ ATA: 54085 ] Pris: 70Kr SEK

MANN, Ulrich, Einführung in die Religionsphilosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988. 2. Auflage. 145pp. Softcover.

[ ATA: 52570 ] Pris: 75Kr SEK

MÜCKENHAUSEN, Gabriele, Wissenschaftstheorie und Kulturprogressismus. Studien zur Philosophie Paul Natorps. Bonn 1986. XI, 131 pp. Publisher's hardcover. In good condition. Presentation copy from author.

[ ATA: 32450 ] Pris: 150 kr SEK

MÜLLER, Werner, Indianische Welterfahrung. Stuttgart 1987. 112 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 29832 ] Pris: 100 kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXIII 1957 Part III. Lund Gleerup 1957. pp. 137-198. Original printed wrappers.

¶ Contents: Harald Eklund: Über Evidenz und Anschaulichkeit / Stig Kanger: On the characterization of modalities / Alf Nyman: Der Fiktonalismus und die Fiktionen in der Lyrik / Elisa Steenberg: A Study of Aesthetics. Discussions: Mats Furberg and Tore Nordenstam: A note on Professor Törnebohm's article On Truth, Implication, and Three-Valued Logic / Rom Harré: Non-cumulative Generalizations.

[ ATA: 45991 ] Pris: 200kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXIV 1958 Part I. Lund Gleerup 1959. pp. 1-70. Original printed wrappers. Creases.

¶ Contents: Jan Berg: A note on reduction sentences / Kai Nielsen: Good Reasons in Ethics: An Examination of the Toulmin-Hare Controversy / Uuno Saarnio: Über die Gesamtheit und ihre Einteilung / Håkan Törnebohm: Outlines of a Boolean tensor algebra with applicatons to the lower functional calculus. Discussion: Erik Rydning: The distinction between one-one relation and one-many relation. Scandinavian Bibliography (XXXVII)

[ ATA: 45992 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXIV 1958 Part II. Lund Gleerup 1958. pp. 71-136. Original printed wrappers.

¶ Contents: Gustav Bergmann: Analyticity / Konrad Marc-Wogau: The Argument from Illusion and Berkeley's Idealism / Max Black: Notes on the meaning of rule. Discussion: Fr. Vinding Kruse: Berkeley and the esse est percipi-principle / Håkan Törnebohm: Notes on modal operators.

[ ATA: 45993 ] Pris: 200kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXIV 1958 Part III. Lund Gleerup 1958. pp. 137-204. Original printe wrappers.

¶ Contents: Georg Henrik von Wright: Eino Kaila / Max Black: Notes on the meaning of rule (II) / Justus Hartnack: Dreams / Haig Khatchadourian: What is rationality? Discussons: Erik Ryding: The sense of 'Smoking permitted' / Knut Erik Tranöy: Reply to Erik Ryding. Scandinavian Bibliography (XXXVIII).

[ ATA: 45994 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXV 1959 Part I. Lund Gleerup 1959. pp. 1-64. Original printed wrappers.

¶ Contents: Haskell B. Curry: The interpretaton of formalized implication / Sune Hjort: The meanings of probability statements / Arne naess: Do we know that basic norms cannot be true or false? Discussions: L. E. Palmieri: Past anmd Present / Peter Zinkernagel: General Rules of Language.

[ ATA: 45995 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXV 1959 Part II. Lund Gleerup 1959. pp. 65-122. Original printed wrappers.

¶ Contents: Haskell Fain: More on the esse est percipi principle / Lars Svenonius:#-categoricity in first-order predicate calculus / Robert G. Turnbull: Aseity and dependence in Leibniz' metaphysics. Discussion: Stephen C. Pepper: The Sources of Value (Johan Hovstad).

[ ATA: 45996 ] Pris: 125kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXV 1959 Part III. Lund Gleerup 1959. pp. 123-214. Original printed wrappers.

¶ Contents: Jörgen Jörgensen: Towards a theory of inference / Olof Kinberg: Abus alcoolique et délinquance / Jean A. Phillips: An interpretation of logical formulas / Lars Svenonius: A theorem on permutations in models. Discussions: Lojas Székely: The problem of experience in the Gestalt Psychology. Review: Arne Naess, Wie födert man heute die empirische Bewegung? (Eivind Storheim).

[ ATA: 45997 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVI 1960 Part II. Lund Gleerup 1960. pp. 85-150.

¶ Contents: P. H. Nowell Smith: Ifs and Cans / Dag Prawitz: An improved proof procedure. Discussions: Harry M. Bracken: Berkeley and Mental States / Robert J. Richman: On a type of ambiguity. Erratum (Jörgen Jörgensen).

[ ATA: 45999 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVI 1960 Part III. Lund Gleerup 1960. pp. 151-258.

¶ Contents: Hector Neri Castaneda: Outline of a theory on the general logical structure of the language of action / Herbert Morris: Imperatives and orders / Marie Ossowska: Existe-t-il un système de morale qui mérite le nom de système? Discussions: Justus Hartnack: Philosophical Analysis and its Function / Anders Wedberg: Philosophical analysis; types and aims / Eivind Storheim: Empirical Sematics in Oslo. Scandinacvian Bibliography (XL).

[ ATA: 46000 ] Pris: 200kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVII 1961 Part I. Lund Gleerup 1961. pp. 1-48. Original printed wrappers.

¶ Contents: Nicholas Rescher: The concept of randomness / Farhang Zabeeh: Hume on metaphysics and the limits of human knowledge / Otakar Zich: Über den Jevonsschen Begriff des logischen Sinnens und verwandte Begriffe. Discussion: Nelson Goodman: Condensation versus simplification.

[ ATA: 46001 ] Pris: 250kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVII 1961 Part II. Lund Gleerup 1961. pp. 49-98. Original printe wrappers.

¶ Contents: E. E. Dawson: Sense experience and physical objects / Erik Götlind: Two views about the function of models in empirical theories. A. r. Louch The use of moral language. Duscussions: Lloyd Frank Bitzer: A note on Berkeleys principle / L. E. Palmieri: Prof. Propper's refutaton of historicism. Nelson Goodman: Erratum to Vol. XXVII, Part I.

[ ATA: 46002 ] Pris: 200kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVIII 1962 Part I. Lund Gleerup 1962. pp. 1- 86. Original printed wrappers.

¶ Contents: Gudatv Bergmann: Generality and existence / Arthur C. Copeland Sr.: Statistical induction and the foundation of probability (I) / Donald J. Hillman: On quality classes / Carl Jörgensen: The relation is/ought. Discussions: Lars Bergström: Comments on Castaneda's semantics of prescriptive discourse / H. N. Castaneda: The semantics of prescriptive discourse (A reply to Lars Bergström). Scandinavian Bibliography (XL).

[ ATA: 46004 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXVIII 1962 Part II. Lund Gleerup 1962. pp. 87-212. Original printed wrappers.

¶ Contents: Arthur H. Copeland: Statistical induction and the foundations of probability (II) / Kai Nielsen: On speaking of God / Lennart Åqvist: Reflections on the logic of nonsense / J. E. Llewelyn: Presuppositions, assumptions and presumptions / James F. Ross: Does X is possible ever yeld X exists?. Discussions: Mark Fischer: Strong and weak negation of imperativs / Dag Österberg: We know that norms cannot be true or false. Critical comments on Arne Naess: Do we know that basic norms cannot be true or false? Arne Naess: We still do not know that basic norms cannot be true or false? A reply to Dag Österberg. Editor's note.

[ ATA: 46005 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXIX 1963 Part II. Lund Gleerup 1963. pp. 93-228. Original printed wrappers.

¶ Contents: Erik Götlind: Stimulus meaning / Ingemar Hedenius: Performatives / Justus Hartnack: The performatory use of sentences / Håkan Törnebohm: Rwo concepts of simultaneity in the special theory of relativity / Lennart Åqvist: Postulate sets and decision procedures for some systems of deontic logic. Discussion: Gustav Bergmann: Stenius on the Tractatus: A special review.

[ ATA: 46008 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXX 1964 Part I. Lund Gleerup 1964. pp. 1-72. Original printed wrappers. Small errata on front wraper.

¶ Contents: Henry W. Johnstone Jr & Robert Price: Axioms for the implicational calculus with one variable / Robert J. Richman: Why are synthetic a priori judgements necessary? / John W. Thompson: Polarity and the measurement of values. Discussion: Don F. Gustafson: Hampshireon trying / Richard W. Peltz: Kant and the logicians on the analytic and the synthetic. Review: Lars Bergström: R. M. Hare, Freedom and reason.

[ ATA: 46010 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXX 1964 Part II. Lund Gleerup 1964. pp. 73-144. Original printed wrappers.

¶ Contents: Justus Hartnack: Movement, moments and beginning / Vito F. Sinisi: Kotarbinski's theory of genuine names / P. F. Strawson: Identifying reference and truth-values / Jon Wheatley: How to give a word a menaing. Discussion: Walter R. Fuchs: Ansätse zu einer Quantenlogik / J. E. Llewelyn: Fail-safe causes / Konrad Marc-Wogau: Reply to Professor Llewelyn.

[ ATA: 46011 ] Pris: 200kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (ed.), Theoria Volume XXX 1964 Part III. Lund Gleerup 1964. pp. 74-232.

¶ Contents: James W. Cornman: Strawson's Person / Steven Davis: I Know as an explicit performative / Haig Khatchadourian: Ambiguity / Per LIndström: On model-completeness. Discussion: Howard Jackson: Note on an argument of Church. Scandinavian Bibliography (XLIII).

[ ATA: 46012 ] Pris: 150kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad (red.), Filosofin genom tiderna II: 1600-talet 1700-talet. Stockholm 1967. 422 s. Förlagets gröna klotband.

[ ATA: 8436 ] Pris: 100Kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad, Freuds psykoanalys. Presentation och analys. Orion/ Bonniers 1967. 151 s. Häftad.

[ ATA: 1950 ] Pris: 70kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad, Philosophical Essays: History of Philosophy, Perception, Historical Explanation. Lund 1967. XI, 278 pp. Publisher's hardcover with dustjacket.

[ ATA: 1951 ] Pris: 75kr SEK

MARC-WOGAU, Konrad, Die Theorie der Sinnesdaten. Uppsala 1945. X,448,(2),pp. Modern linen with both wrappers tipped-in (Wilh. Johansons eftr. bokbinderi Uppsala). Lots of pencil markings. Lennart Åqvist´s copy.

[ ATA: 11565 ] Pris: 300Kr SEK

MARGENAU, Henry, Ethics and Science. New Jersey 1964. 302 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 22926 ] Pris: 125 kr SEK

MARGOLIS, Joseph/ ROCKMORE/ Tom, (eds.) The Philosophy of Interpretation. Blackwell, 2000. Reprint of 1999 edition. 236pp. Softcover. A few pencil underlinings.

[ ATA: 58719 ] Pris: 150Kr SEK

MARROU, Henri-Irénée, Über die historische Erkenntnis. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. 363 (1) pp. Softcover.

[ ATA: 33284 ] Pris: 150 kr SEK

MARTIN, James Alfred, The New Dialogue between Philosophy and Theology. A & C Black , London 1966. 211pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 3029 ] Pris: 100Kr SEK

MARTIN, R. M., Truth and Denotation: A Study in Semantical Theory. London 1958. 304 pp. Publisher's hardcover with a worn dj.

[ ATA: 14763 ] Pris: 150 Kr SEK

MARTINSON, Mattias, Perseverance without Doctrine: Adorno, Self-Critique and the Ends of Academic Theology. Peter Lang 2000. 391 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 22863 ] Pris: 400Kr SEK

MARTY, Éric, Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux? Seuil, 2011. 445pp. Softcover. Pencil underlinings in the first 90 pages.

[ ATA: 60217 ] Pris: 150Kr SEK

MARX, Karl / Friedrich Engels, Om konst och litteratur. Göteborg 1982. 202 s. Häftad.

[ ATA: 22813 ] Pris: 100 kr SEK

MARX, Karl, Biographie. Berlin 1975. 901 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 24173 ] Pris: 125 kr SEK

MASSON, Jeffrey M., Sveket mot sanningen. Hur Freud kom att överge sin förförelseteori. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1984. 316. s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Nött skyddokslag.

[ ATA: 1555 ] Pris: 75 Kr. SEK

MASTERTON, George, Objective Chance. A Study in the Lewisian Tradition. Uppsala 2010. 194pp. Softcover.

[ ATA: 52223 ] Pris: 150Kr SEK

MATTHEWS, Kenneth, British Philosophers. London 1943. 48 pp. Colorplates. Publisher's hardcover.

[ ATA: 42754 ] Pris: 75 kr SEK

MAYS, Wolfe/ BROWN, S. C. (eds.), Linguistic Analysis and Phenomenology. Bucknell University Press 1969. viii,307pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Slightly worn dust jacket. Price clipped. Name on fly leaf.

[ ATA: 53999 ] Pris: 125Kr SEK

MAZZARELLA, Merete, Då svänger sig sommaren kring sin axel. Om konsten att bli gammal. Forum 2000. 188s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namn: Thorild Dahlqvist och några anteckningar/ markeringar i bläck.

[ ATA: 4170 ] Pris: 70Kr SEK

McCARTHY, Michael H., The Crisis of Philosophy. State University of New York 1990. xxii, 383 (1) pp. Softcover. A few pages in the beginning with pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 42229 ] Pris: 150 kr SEK

MCGUINNESS, Brian, Wittgenstein. A Life. Young Ludwig (1889 - 1921). Penguin, 1990. xiv, 322pp. Softcover.

[ ATA: 60201 ] Pris: 75Kr SEK

McNAUGHTON, David, Moral Vision. An Introduction to Ethics. Oxford, Blackwell, 1988. x, 214 pp. Softcover. Slightly worn. Name on small title. Heavily underlined in pencil. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 690 ] Pris: 75 Kr. SEK

MEDINA, Joaquin Garrido, Lógica y Lingüística. Madrid 1988. 240 pp. Softcovr. Very good conditon.

[ ATA: 50430 ] Pris: 150kr SEK

MEHRING, Franz, Karl Marx. Geschichte seines Lebens. 2. durchgesehene Auflage. Dietz Verlag, Berlin, 1967. (4),23,(3),7-609pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Name and date on front free endpaper: Anders Wedberg 1970.

[ ATA: 59020 ] Pris: 150Kr SEK

MEILAND, Jack W., The Nature of Intention. London 1970. vii, 136 pp. Publisher's cloth with dj. Tear on back of dj; else in good condition.

[ ATA: 35112 ] Pris: 150 kr SEK

MEIXNER, Uwe, Handlung, Zeit, Notwendigkeit. Eine ontologisch-semantische Untersuchung. Walter de Gruyter, 1987. XX, 234pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No dustjacket. Annotations in pencil, red & blue. Lennart Åqvist´s copy. Good.

[ ATA: 59691 ] Pris: 150Kr SEK

MEJER, Jörgen / David Bloch (red.), Filosofiske skoler i Athen. Köbenhavn 2005. 144 s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 50529 ] Pris: 150kr SEK

MENNE, Albert, Einführung in die formale Logik. Darmstadt 1985. X, 192 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50518 ] Pris: 100kr SEK

MERCER, Colin, Towards Cultural Citizenship: Tools for Cultural Policy and Development. The bank of Sweden tercentenary foundation & Gidlunds förlag 2002. xxii,196pp. Softcover.

[ ATA: 56840 ] Pris: 100Kr SEK

MESSER, August, Psychologie. Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig 1934. XII, 384 pp. Publisher's pictorial cloth. Hignes a little weak. A few pencil notations; else in good condition.

[ ATA: 49056 ] Pris: 75kr SEK

METCHNIKOFF, Elie, Studier öfver människans natur. Försök till en optimistisk filosofi 1-4. Stockholm 1906. 4 vol. 316 s. Häftad. Något nött och fläckad.

[ ATA: 32758 ] Pris: 100 kr SEK

MEYER, Rudolf (ed.), Das Problem des Fortschrittes - Heute. Darmstadt 1969. 292 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 37879 ] Pris: 75 kr SEK

MEYERSON, Émile, Identité et réalité. Cinquième édition. VRIN, Paris 1951. XX,571pp. Softcover. Slightly worn. A few pencil markings.

[ ATA: 56380 ] Pris: 300Kr SEK

MIDGAARD, Knut, Strategisk tenkning. Norsk utenrikspolitisk institutt 1965. xii,319s. Häftad. Dedikation till Lennart Åqvist. Övre högra hörnet stött. En del understrykningar i röt/blyerts.

[ ATA: 55012 ] Pris: 300Kr SEK

MILLER, J. Hills, On Literature. Routledge, 2002. xii, 164pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 59396 ] Pris: 75Kr SEK

MILLER, Richard W., Analyzing Marx. Morality, Power and History. Princeton University Press, 1984. xii,320pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58326 ] Pris: 125Kr SEK

MILLIGAN, David, Reasoning and the Explication of Actions. New Jersey, Humanities Press, 1980. 194 pp. Cloth, no dust-jacket.

[ ATA: 1943 ] Pris: 175 Kr. SEK

MILO, Ronald D. (ed.), Egoism and Altruism. Wadsworth, California 1973. vi,133pp. Publisher´s softcover. Name on small title. Some pencil underlinings.

[ ATA: 54588 ] Pris: 100Kr SEK

MINNICH, Elizabeth Kamarck, Transforming Knowledge. Temple University Press 1990. xix, 210 pp. Softcover.

[ ATA: 43873 ] Pris: 100 kr SEK

MITCHELL, William J., e-topia: Urban life, Jim - But not as we know it. MIT-Press 1999. 178 pp. Paperback.

¶ Advance copy.

[ ATA: 4853 ] Pris: 90 Kr. SEK

MOLANDER, Bengt (red.), Mellan konst och vetande. Texter om vetenskap, konst och gestaltning. Daidalos 1996. 141s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 53410 ] Pris: 75Kr SEK

MOLANDER, Bengt, Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Stockholm 1983. 286 s. Häftad. Understrykningar med bläck.

[ ATA: 1917 ] Pris: 90kr SEK

MOLLER OKIN, Susan, Mångkulturalism - kvinnor i kläm? Daidalos 2002. 159s. Häftad.

[ ATA: 53269 ] Pris: 100Kr SEK

MONK, Ray, Ludwig Wittgenstein. Geniets plikt. Daidalos 1994. 544s. + planscher. pappband. Något nött. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 53489 ] Pris: 200Kr SEK

MONTAIGNE, I urval och med inledning av André Gide. Bonniers, Stockholm 1948. 192s. Förlagets halvklotband. Inget skyddsomslag. De stora filosoferna..

[ ATA: 21604 ] Pris: 60Kr SEK

MONTAIGNE, Michel de. Om fåfänglighet och andra essayer. Översättning och noter av Lorenz von Numers. Efterskrift av Daniel Andrae. Natur och Kultur 1962. 286s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Natur och Kulturs klassikerserie.

[ ATA: 53722 ] Pris: 90Kr SEK

MONTEFIORE, Alan (Ed.), Philosophy and Personal Relations: An Anglo-French Study. Routledge and Kegan Paul 1973. 228 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 13467 ] Pris: 150 Kr SEK

MONTESQUIEU, Persiska brev. Översatta samt försedda med en inledning av A. Silow. Stockholm, Bonniers, 1915. XXVIII,175,(1) + 156s. Privat halvlinneband. Teddy Brunius ex. Några blyertsmarkeringar.

[ ATA: 58075 ] Pris: 200Kr SEK

MOORE, G. E., Etik. Stockholm 1962. 138 s. Häftad. Namnteckning. Några sidor med blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 630 ] Pris: 75kr SEK

MOORE, George Edward, Principia Ethica. Cambridge University Press 1922. xxviii, 232 pp. Publisher's brown cloth. Signature on first leaf. Pages unopened. Very good condition.

¶ The Cambridge 1922 reprint of first edition (1903).

[ ATA: 50577 ] Pris: 400kr SEK

MORIN, Edgar, Tidens anda. En essä om masskulturen. Stockholm 1968. 192 s. Häftad. Några understrykningar med bläck.

[ ATA: 1933 ] Pris: 70 Kr SEK

MORIN, Edgar, Le paradigme perdu: la nature humaine. Paris 1973. 246 (8) pp. Original wrappers.

[ ATA: 40417 ] Pris: 75 kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson