ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1643 träffar.NÖRREGAARD, Jens, Augustins religiöse gennembrud. Köbenhavn 1920. 343s. Häftad.

[ ATA: 9744 ] Pris: 200Kr SEK

NARDI, Bonnie A. / Vicki L. O'Day, Information Ecologies: Using Technology with Heart. MIT Press 1999. 232 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 26591 ] Pris: 250 kr SEK

NATTSÉN, Per, Viljan till liv. Lyktans förlag 1979. 110s. Häftad.

[ ATA: 55915 ] Pris: 75Kr SEK

NAUMANN, Hans (ed.), Der Moderne Strukturbegriff. Materialien zu seiner Entwicklung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. 434 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18873 ] Pris: 100kr SEK

NEEDHAM, Paul, Temporal Perspective. Uppsala 1975. (10),112pp. Original wrappes.

[ ATA: 13409 ] Pris: 100Kr SEK

NEEDHAM, Paul, Descartes. An Introduction to the Philosophy of Mind. Akademilitteratur 1981. 58pp. Softcover. Dedication. Pencil underlinings.

[ ATA: 57462 ] Pris: 60Kr SEK

NEEDHAM, Paul/ Jan ODELSTAD (ed.), Changing Positions. Essays Dedicted to Lars Lindahl on the Occasion of His Fiftieth Birthday. Uppsala 1986. (10),278pp. Publisher´s soft cover. Names on title: Ann-Mari Henschen-Dahlquist & Thorild Dahlquist.

[ ATA: 54113 ] Pris: 90Kr SEK

NESFIELD-COOKSON, Bernard, Rudolf Steiner´s Vision of Love. Spiritual Science and the Logic of the Heart. Rudolf Steiner Press 1994. 352pp. Publisher´s soft cover. A few pencil annotations.

[ ATA: 54036 ] Pris: 90Kr SEK

NEW, Christopher, Philosophy of Literature. An Introduction. Routledge, 1999. viii, 151pp. Soft covers. Pencil underlinings. Good.

[ ATA: 59870 ] Pris: 100Kr SEK

NEWMAN, James R. (red.), Sigma I-VI. En matematikens kulturhistoria sammanställd och kommenterad av James R. Newman. Stockholm 1959. 6 vol. Förlagets rödbruna guldornerade halvfranska band med övre guldsnitt.

[ ATA: 44416 ] Pris: 600 kr SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Linguistic Theory: Foundations. Cambridge University Press 1989. x, 500 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42589 ] Pris: 150 kr SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Language: The Socio-Cultural Context. Cambridge University Press 19889. x, 292 (2) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42590 ] Pris: 125 kr SEK

NGAKPA CHÖGYAM & KHANDRO DÉCHEN, Spectrum of Ecstasy. Aro Books, New York 1997. (i-xviii), 313pp. Soft covers.

[ ATA: 15778 ] Pris: 125Kr. SEK

NIDDITCH, P. H. (ed.), The Philosophy of Science. Oxford University Press 1968. (6), 184pp. Softcover.

[ ATA: 52613 ] Pris: 75Kr SEK

NIETZSCHE, Friedrich, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Leipzig Neumann 1901. 531 (15) pp. + Portrait and faksimile. Publisher's half calf. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Joints partly split and spine worn. Text is clean.

[ ATA: 37983 ] Pris: 300 kr SEK

NIGG, Walter, Religiöse Denker: Kierkegaard, Dostojewskij, Nietzsche, Van Gogh. Zürich 1948. 420 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23021 ] Pris: 150 kr SEK

NIGG, Walter, Friedrich Nietzsche. Mit ein Nachwort von Max Schoch. Zürich 1994. 222 pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 32850 ] Pris: 75 kr SEK

NILSSON, Albert, Guyaus estetik. Gleerups förlag, Lund 1919. 176 s. Häftad.

[ ATA: 21865 ] Pris: 90Kr. SEK

NILSSON, Ingemar (red), Vår bild av verkligheten. Idéhistoriska teman. Stockholm 1986. 128 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick.

¶ Ronny Ambjörnsson / Tore Frängsmyr / Roger Qvarsell / Karin Johanisson m.fl.

[ ATA: 46197 ] Pris: 60Kr SEK

NOLL, Peter, Den utmätta tiden. Med griftetal av Max Frisch och förord av Georg Klein. Stockholm 1985. 239 (1) s. Förlagets pappband.

[ ATA: 16483 ] Pris: 75kr SEK

NOLL, Peter, Den utmätta tiden. Med griftetal av Max Frisch och förord av Georg Klein. Stockholm 2000. 239 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 31419 ] Pris: 125 kr SEK

NORDBERG, Olof, Voltaire. En introduktion. Stockholm 1979. 169 (1) s. Häftad.

[ ATA: 2154 ] Pris: 50 Kr SEK

NORDENFELT, Lennart (red.), Hälsa, sjukdom, dödsorsak. Studier i begreppens teori och historia. Liber Förlag, 1986. 165s. Häftad. Tillskrift. Något blyertsstreckad.

¶ Bidrag av Lennart Nordenfelt, Erik Falkum och Öivind Larsen, Eva Nyström, B. Ingemar, B. Lindahl.

[ ATA: 59877 ] Pris: 100Kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Explanation of Human Actions. Uppsala 1974. 134 pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 25676 ] Pris: 100kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Causes of Death: A Philosophical Essay. Stockholm 1983. 140 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50549 ] Pris: 150kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Events, Actions and Ordinary Language. Doxa 1977. 92 pp. Softcover.

[ ATA: 50656 ] Pris: 60kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Livskvalitet och hälsa. Teori & kritik. Almqvist & Wiksell, 1991. 160s. Häftad. Dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 59876 ] Pris: 100Kr SEK

NORDENSON, Harald, Kritische Bemerkungen zu den Grundlagen der Logistik. Uppsala 1937. pp. 486-545. Original wrappers. Creases to cover. Presentation copy from author.

¶ Sonderdruck aus Adolf Phalén in Memoriam.

[ ATA: 29601 ] Pris: 125 kr SEK

NORDENSTAM, Tore Från konst till vetenskap. Stockholm 1994. 296 s. Ill. Häftad. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42209 ] Pris: 60kr SEK

NORDENSTAM, Tore, Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapens grunnlag i et historiskt perspektiv. Oslo Sigma 1987. 186 s. Häftad. Med dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42265 ] Pris: 125 kr SEK

NORDIN, Ingemar, Djur är inte människor. En filosofisk granskning av veganismen. Göteborg 1997. 66 s. Häftad. Veck (hundöra) å s. 45-46; övrigt i gott skick.

[ ATA: 44175 ] Pris: 100 kr SEK

NORDIN, Svante, Interpretation and Method: Studies in the Explication of Literature. Diss. Lund, 1978. 188 s. Häftad. Stämplar.

[ ATA: 633 ] Pris: 200 Kr. SEK

NORLIND, Arnold, Det osynliga bygget. Stockholm 1952. 251 s. Häftad.

[ ATA: 27028 ] Pris: 75 kr SEK

NORRIS, Christopher, Derrida. London 1987. 271 pp. Softcover.

[ ATA: 29821 ] Pris: 100 kr SEK

NORRIS, Christopher, Derrida. Fontana Press 1987. 3rd reprint. 271pp. Publisher´s softcover. Slightly worn. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54747 ] Pris: 75Kr SEK

NORRIS, Christopher, Uncritical Theory. Postmodernism, Intellectuals and the Gulf War. Lawrence & Wishart, London, 1992. 218pp. Softcover. Pencil linings in the beginning.

[ ATA: 57888 ] Pris: 75Kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl. Stockholm 1903. 105 s. Häftad. Understrykningar och noteringar i blyerts.

[ ATA: 30343 ] Pris: 200 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Hvad innebär en modern ståndpunkt i filosofien? Del. 1 (allt som utkom). Göteborg 1898. XXXVII, 148 s. Häftad. Blankt omslag med en del av originalomslaget uppfodrat på främre omslag.

[ ATA: 33010 ] Pris: 250 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Naturkunskapens själfbesinning. En kunskapskritisk undersökning. Stockholm 1907. 109 s. Häftad. Vackert exlibris å insida av främre omslag. Ryggen litet bleknad.

[ ATA: 36704 ] Pris: 300 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Den religiösa kunskapen. Några tankar. Stockholm 1902. 75 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 36705 ] Pris: 250 kr SEK

NOYEN, P. Carlos. La Maturité Chrétienne ('epignosis' dans les épîtres de S. Paul). Rome 1971. (4) 300, IX pp. Origina wrappers. Samll quarto format. Water stain to front wrapper, weak crease to back wrapper. Text is clean.

¶ Disssertation. Modératur: P. d. Molat.

[ ATA: 44807 ] Pris: 750kr SEK

NUSSBAUM, Martha, Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise. wbg Edition, 2019. 299pp. Publisher´s hardcover.

[ ATA: 60280 ] Pris: 150Kr SEK

NYBLAEUS, Axel, Esaias Tegnér. Hans öfvertygelser i religiösa och filosofiska ämnen jämte en öfversigt af hans uppfostringslära. Lund 1882. 84 (2) s. Privat halvklotband. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 38166 ] Pris: 350 kr SEK

NYGÅRD, Stefan/ STRANG, Johan (red.), Mellan idealism och analytisk filosofi. Den moderna filosofin i Finland och Sverige 1880-1950. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors/ Bikförlaget Atlantis, Stockholm 2006. 282s. Häftad.

[ ATA: 56954 ] Pris: 150Kr SEK

NYGREN, Anders, Filosofi och motivforskning. Stockholm 1940. 226 s. Häftad.

[ ATA: 34115 ] Pris: 90kr SEK

NYMAN, Alf, Schema och slutsats. En experimentallogisk undersökning. Lund, Gleerup, 1928. 325 s. Ouppskuren.

[ ATA: 1978 ] Pris: 60 Kr. SEK

NYMAN, Alf, Experimentet. Lund 1953. 278s. Häftad.

[ ATA: 11301 ] Pris: 150Kr SEK

NYMAN, Alf, En drottnings visdom. Christina av Sverige som moralist och människokännare. Lund 1942. 84 s. Häftad. Insida av omslag har färgats av gul tejp. Anteckning med tusch å försätts- och titelblad. I övrigt i gott skick, text utan anmärkningar.

[ ATA: 12408 ] Pris: 75 Kr SEK

NYMAN, Alf, Psykologism mot logism. Brytningar och strömningar inom den modärna logiken. Stockholm 1917. 109 s. Häftad. Rygg och omslag nötta. Understrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 29877 ] Pris: 100 kr SEK

NYMAN, Alf, Östligt och västligt i ryskt tankeliv. Ett kulturfilosofiskt längdsnitt. Stockholm 1947. 79 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 29967 ] Pris: 75 kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson