ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1579 träffar.NÖRREGAARD, Jens, Augustins religiöse gennembrud. 343s. Häftad.

[ ATA: 9744 ] Pris: 200Kr SEK

NARDI, Bonnie A. / Vicki L. O'Day, Information Ecologies: Using Technology with Heart. 232 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 26591 ] Pris: 250 kr SEK

NATTSÉN, Per, Viljan till liv. 110s. Häftad.

[ ATA: 55915 ] Pris: 75Kr SEK

NEEDHAM, Paul, Temporal Perspective. (10),112pp. Original wrappes.

[ ATA: 13409 ] Pris: 100Kr SEK

NEEDHAM, Paul, Descartes. An Introduction to the Philosophy of Mind. 58pp. Softcover. Dedication. Pencil underlinings.

[ ATA: 57462 ] Pris: 60Kr SEK

NEEDHAM, Paul/ Jan ODELSTAD (ed.), Changing Positions. Essays Dedicted to Lars Lindahl on the Occasion of His Fiftieth Birthday. (10),278pp. Publisher´s soft cover. Names on title: Ann-Mari Henschen-Dahlquist & Thorild Dahlquist.

[ ATA: 54113 ] Pris: 90Kr SEK

NEW, Christopher, Philosophy of Literature. An Introduction. viii, 151pp. Soft covers. Pencil underlinings. Good.

[ ATA: 59870 ] Pris: 100Kr SEK

NEWMAN, James R. (red.), Sigma I-VI. En matematikens kulturhistoria sammanställd och kommenterad av James R. Newman. 6 vol. Förlagets rödbruna guldornerade halvfranska band med övre guldsnitt.

[ ATA: 44416 ] Pris: 600 kr SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Linguistic Theory: Foundations. x, 500 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42589 ] Pris: 150 kr SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Language: The Socio-Cultural Context. x, 292 (2) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42590 ] Pris: 125 kr SEK

NGAKPA CHÖGYAM & KHANDRO DÉCHEN, Spectrum of Ecstasy. (i-xviii), 313pp. Soft covers.

[ ATA: 15778 ] Pris: 125Kr. SEK

NIDDITCH, P. H. (ed.), The Philosophy of Science. (6), 184pp. Softcover.

[ ATA: 52613 ] Pris: 75Kr SEK

NIETZSCHE, Friedrich, Jenseits von Gut und Böse / Zur Genealogie der Moral. 428 pp. Publiher's hardcover with dustjacket.

[ ATA: 21596 ] Pris: 100 kr SEK

NIETZSCHE, Friedrich, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. 531 (15) pp. + Portrait and faksimile. Publisher's half calf. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Joints partly split and spine worn. Text is clean.

[ ATA: 37983 ] Pris: 300 kr SEK

NIETZSCHE, Friedrich, Så talade Zarathustra. En bok för alla och ingen. Översättning av Tage Thiel. Granskad och med företal av John Landquist. Minnesupplaga utgiven till femtioårsdagen av Nietzsches död. 304 s. Förlagets röda klotband med främre omslaget medbundet. Tilskrift å försättsblad (dedikation från förläggaren). Ett par understrykningar i blyerts i förordet; övrigt i gott skick.

[ ATA: 47007 ] Pris: 250kr SEK

NIGG, Walter, Religiöse Denker: Kierkegaard, Dostojewskij, Nietzsche, Van Gogh. 420 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23021 ] Pris: 150 kr SEK

NIGG, Walter, Friedrich Nietzsche. Mit ein Nachwort von Max Schoch. 222 pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 32850 ] Pris: 75 kr SEK

NILSSON, Albert, Guyaus estetik. 176 s. Häftad.

[ ATA: 21865 ] Pris: 90Kr. SEK

NILSSON, Ingemar (red), Vår bild av verkligheten. Idéhistoriska teman. 128 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick.

¶ Ronny Ambjörnsson / Tore Frängsmyr / Roger Qvarsell / Karin Johanisson m.fl.

[ ATA: 46197 ] Pris: 60Kr SEK

NOLL, Peter, Den utmätta tiden. Med griftetal av Max Frisch och förord av Georg Klein. 239 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 31419 ] Pris: 125 kr SEK

NORDBERG, Olof, Voltaire. En introduktion. 169 (1) s. Häftad.

[ ATA: 2154 ] Pris: 50 Kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Explanation of Human Actions. 134 pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 25676 ] Pris: 100kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Causes of Death: A Philosophical Essay. 140 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50549 ] Pris: 150kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Events, Actions and Ordinary Language. 92 pp. Softcover.

[ ATA: 50656 ] Pris: 60kr SEK

NORDENFELT, Lennart, Livskvalitet och hälsa. Teori & kritik. 160s. Häftad. Dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 59876 ] Pris: 100Kr SEK

NORDENSON, Harald, Kritische Bemerkungen zu den Grundlagen der Logistik. pp. 486-545. Original wrappers. Creases to cover. Presentation copy from author.

¶ Sonderdruck aus Adolf Phalén in Memoriam.

[ ATA: 29601 ] Pris: 125 kr SEK

NORDENSTAM, Tore Från konst till vetenskap. 296 s. Ill. Häftad. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42209 ] Pris: 60kr SEK

NORDENSTAM, Tore, Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapens grunnlag i et historiskt perspektiv. 186 s. Häftad. Med dedikation. Blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 42265 ] Pris: 125 kr SEK

NORDENSTAM, Tore, Exemplets makt. 198s. Häftad. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 60665 ] Pris: 75Kr SEK

NORDIN, Ingemar, Djur är inte människor. En filosofisk granskning av veganismen. 66 s. Häftad. Veck (hundöra) å s. 45-46; övrigt i gott skick.

[ ATA: 44175 ] Pris: 100 kr SEK

NORLIND, Arnold, Det osynliga bygget. 251 s. Häftad.

[ ATA: 27028 ] Pris: 75 kr SEK

NORRIS, Christopher, Derrida. 271pp. Publisher´s softcover. Slightly worn. Name on small title. Pencil underlinings.

[ ATA: 54747 ] Pris: 75Kr SEK

NORRIS, Christopher, Uncritical Theory. Postmodernism, Intellectuals and the Gulf War. 218pp. Softcover. Pencil linings in the beginning.

[ ATA: 57888 ] Pris: 75Kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl. 105 s. Häftad. Understrykningar och noteringar i blyerts.

[ ATA: 30343 ] Pris: 200 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Naturkunskapens själfbesinning. En kunskapskritisk undersökning. 109 s. Häftad. Vackert exlibris å insida av främre omslag. Ryggen litet bleknad.

[ ATA: 36704 ] Pris: 300 kr SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Den religiösa kunskapen. Några tankar. 75 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 36705 ] Pris: 250 kr SEK

NOYEN, P. Carlos. La Maturité Chrétienne ('epignosis' dans les épîtres de S. Paul). (4) 300, IX pp. Origina wrappers. Samll quarto format. Water stain to front wrapper, weak crease to back wrapper. Text is clean.

¶ Disssertation. Modératur: P. d. Molat.

[ ATA: 44807 ] Pris: 750kr SEK

NUSSBAUM, Martha, Königreich der Angst. Gedanken zur aktuellen politischen Krise. 299pp. Publisher´s hardcover.

[ ATA: 60280 ] Pris: 150Kr SEK

NYBLAEUS, Axel, Esaias Tegnér. Hans öfvertygelser i religiösa och filosofiska ämnen jämte en öfversigt af hans uppfostringslära. 84 (2) s. Privat halvklotband. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 38166 ] Pris: 350 kr SEK

NYMAN, Alf, Italienskt tankeliv genom tvenne århundraden 1760 -1960. Vol. I. - II. Vol. I, 419 s. Vol. II, 448 s. Häftade. 2 volymer. Något nötta. Acta Universitatis lundensis. Sectio I. Theologica Juridica Humaniora I:2.

[ ATA: 1977 ] Pris: 400 Kr. SEK

NYMAN, Alf, Experimentet. 278s. Häftad.

[ ATA: 11301 ] Pris: 150Kr SEK

NYMAN, Alf, En drottnings visdom. Christina av Sverige som moralist och människokännare. 84 s. Häftad. Insida av omslag har färgats av gul tejp. Anteckning med tusch å försätts- och titelblad. I övrigt i gott skick, text utan anmärkningar.

[ ATA: 12408 ] Pris: 75 Kr SEK

NYMAN, Alf, Psykologism mot logism. Brytningar och strömningar inom den modärna logiken. 109 s. Häftad. Rygg och omslag nötta. Understrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 29877 ] Pris: 100 kr SEK

NYMAN, Alf, Östligt och västligt i ryskt tankeliv. Ett kulturfilosofiskt längdsnitt. 79 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 29967 ] Pris: 75 kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson