ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1643 träffar.ABRAMS, Irwin (Ed.), Nobel Lectures: Peace 1981 - 1990. Singapore 1997. 292 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 14785 ] Pris: 90 Kr SEK

ACTON, H. B., The illusion of the epoch. Marxism-Leninism as a philosophical creed. Routledge & Kegan Paul, 1973. Reprint of second impression 1962. viii,278pp. Softcover. Small date on front free endpaper. Pencil underlinings.

[ ATA: 58720 ] Pris: 75Kr SEK

ADORNO, Theodor W., Noten zur Literatur III. Frankfurt 1966. 208 (8) pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 33242 ] Pris: 100 kr SEK

ADORNO, Theodor W., Egentlighetsjargongen. Till den tyska ideologin. Symposion 1996. 150 s. Häftad. Lätt fuktad i nedre marginal.

[ ATA: 33717 ] Pris: 100 kr SEK

ADORNO, Theodor W., Soziologische Schriften I. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Suhrkamp, 587pp. Softcover. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 306.

¶ Volume I only.

[ ATA: 58818 ] Pris: 100Kr SEK

AFANASIEV, Viktor, Den vetenskapliga kommunismens grunder. Göteborg 1979. 350 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 48375 ] Pris: 70kr SEK

AHLBERG, Alf, Filosofiskt lexikon. Stockholm 1963. 206 (2) s. Förlagets klotband. Namnteckning.

[ ATA: 48837 ] Pris: 100kr SEK

AHLBERG, Alf, Filosofiens historia från den äldsta grekiska antiken till våra dagar. Fjärde omarbetade upplagan, Natur och Kultur 1952. 720s. + planscher. Förlagets klotband.

[ ATA: 52629 ] Pris: 150Kr SEK

ALBERONI, Francesco, Värden. Göteborg 1994. 186 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 32876 ] Pris: 60 kr SEK

ALBERT, Hans / Ernst Topitsch (ed.), Werturteilsstreit. 2., um eine Bibliographie erweiterte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979. 568pp. Publisher's cloth.. Wege der Forschung CLXXV.

[ ATA: 18844 ] Pris: 150 Kr SEK

ALBERT, Hans, Kritische Vernunft und menschlichen Praxis. Stuttgart 1977. 213 (3) pp. Paperback.

[ ATA: 30759 ] Pris: 60 kr SEK

ALDRICH, Virgil C. Aldrich, Philosophy of Art. Prentice-Hall, 4th printing of the 1963 edition. (12),116pp. Foundations of Philosophy Series. Pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 57416 ] Pris: 90Kr SEK

ALLAN, Keith, Linguistic Meaning. Volume Two. Routledge 1986. xi, 348 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 41706 ] Pris: 125kr SEK

ALLARD, Michel/ LÈBRE, Victor/ ROBINE, Jean-Marie, Les 120 ans de Jeanne Calment. Doyenne de l´humanité. Documents, Le cherche midi, 1994. 161pp. + plates. Softcover.

[ ATA: 56522 ] Pris: 100Kr SEK

ALMBERG, Nils, Kring Sokrates´ personlighet. Lund, Gleerups 1948. 178,(2)s. Häftad. dedicerad. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11154 ] Pris: 200Kr SEK

ALMBERG, Nils, Till Platons differentiella psykologi. Lund, Gleerup 1946. 354s. Häftad. Dedicerad. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11155 ] Pris: 250Kr SEK

ALMER, Tage, Studier i Shaftesburys Filosofi. Lund 1939. 192s. Häftad. Ouppskuren. Delvis solblekt omslag.

[ ATA: 57008 ] Pris: 100Kr SEK

ALMQVIST, Kurt/ Erik WALLRUP (red.), Medvetande, genetik och samhälle. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2002. Atlantis 2007. 201s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 52230 ] Pris: 125Kr SEK

ALMQVIST, Kurt/ WIKLUND, Mats (red.), Immigration och migration. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 2014. 148s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60063 ] Pris: 125Kr SEK

ALTNER, Günter, Die Überlebenskreise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 234 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18912 ] Pris: 75 kr SEK

ALVAREZ, A., Natt. En undersökning av nattlivet, det nattliga språket, sömnen och drömmarna. Leandermalmsten 1995. 336s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5907 ] Pris: 140kr SEK

ANDERBERG, T./ NILSTUN, T./ PERSSON, I. (eds.) Aesthetic Distinction. Essays presented to Göran Hermerén on his 50th Birthday. Lund University Press 1988. 117pp. Publisher´s soft cover. Name on small title.

[ ATA: 54765 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem. Nya Doxa 1997. 144s. Förlagsinbunden med skydssomslag. Dedikation.

[ ATA: 5628 ] Pris: 100Kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Den mänskliga naturen. En essä om miljö och moral. Stockholm 1994. 309 s. Häftad. Dedikation. Jan Österbergs ex. Blyertsunderstrykningar/kommentarer.

[ ATA: 26309 ] Pris: 125kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Alla är vi kritiker. Atlas, Stockholm 2009. 424s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Litet blyertsstreckad.

[ ATA: 53163 ] Pris: 125Kr SEK

ANDERSON C. Anthony/ Joseph Owens (eds.), Propositional Attitudes. The Role of Content in Logic, Language, and Mind. CSLI 1990. xvi, 342pp. Softcover. CSLI Lecture Notes Number 20. Slightly worn and faded spine.

[ ATA: 60475 ] Pris: 150Kr SEK

ANDERSON, Perry, Övergångar från antiken till feodalismen. Lund 1995. 320 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 3842 ] Pris: 90Kr SEK

ANDERSON, Perry, The Origins of Postmodernity. Verso 1998. Reprint same year. viii,143pp. Softcover. Pencil markings/ underlinings

[ ATA: 58684 ] Pris: 90Kr SEK

ANDERSSON, Jan S., How to define Performative. Uppsala 1975. (10),185pp. Original wrappers.

[ ATA: 11444 ] Pris: 100Kr SEK

ANDERSSON, Jan S./ MATTSSON, Nils-Göran, Filosofisk tanke. Lärobok i filosofi för gymnasieskolan. Andra upplagan. Bokförlaget Borken 1988. (10),348s. Illustrerad. Häftad. Namn på titelbladet.

[ ATA: 54949 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERSSON, Jan/ FURBERG, Mats, Om världens gåta - en filosofibok. Doxa 1986. 219s. Häftad. Något nött. Dedikation. Blyertsmarkeringar.

[ ATA: 54406 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERSSON, Kjell, Transparency and Accountability in Science and Politics. The Awareness Principle. Palgrave Macmillan 2008. xiv,257,(1)pp. Publisher´s hard cover.

[ ATA: 50813 ] Pris: 300Kr SEK

ANDERSSON, Sten, Positivism kontra hermeneutik. Göteborg 1979. 120 s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 25110 ] Pris: 75kr SEK

ANDRÉN, Carl-Gustaf/ Ulf GÖRMAN, Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning. Nordic Academic Press 2004. 204s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 51259 ] Pris: 125Kr SEK

ANDREE, Mikael, Berkeley Nominalisten. En kunskapsfilosofisk undersökning. Uppsala 1919. x, 72 s. + erratablad. Häftad. Med dedikation. Ryggens huvud nött med pappersförlöst.

[ ATA: 32813 ] Pris: 90 kr SEK

ANDRESEN, Carl / Hartmut Erbse / Olof Gigon / Karl Schefold / Karl Friedrich Stroheker / Ernst Zinn (red.), DTV-Lexikon der Antike. (Complete in 13 Volumes) München 1969-1971. Paperback. In good condition.

¶ I. Philosophie, Literatur, Wissenschaft: Band 1-4. / II. Religion, Mythologie: Band 1-2. / III. Kunst: Band 1-2. / IV. Geschichte: Band 1-3. / V. Kulturgeschichte: Band 1-2.

[ ATA: 38757 ] Pris: 500 kr SEK

ANFINDSEN, Jens Tomas, Aristotle on Contrariety as a Principle of First Philosophy. Uppsala 2006. 182 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 32860 ] Pris: 150 kr SEK

ANGOULVENT, Anne-Laure, Barockens anda. Alhambar 1996. 128 s. Pocket.

[ ATA: 46315 ] Pris: 45kr SEK

ANTONI, Carlo, Der Kampf wieder die Vernunft. Zur Entstehungsgeschichte des deutschen Freiheitsgedankens. Stuttgart 1951. 352 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20955 ] Pris: 150 kr SEK

APEL, Karl-Otto, Etik och kommunikation. Daidalos 1994. 155 s. Häftad.

[ ATA: 13429 ] Pris: 150 Kr SEK

APPIGNANESI, Lisa (ed.), Postmodernism. ICA Documents. free Association Books, london, 1989. (8),230pp. Softcover. Pencil linings.

[ ATA: 57883 ] Pris: 100Kr SEK

APPLEBY, Joyce / Lynn Hunt / Margaret Jacob, Telling the Truth About History. New York 1995. 322 pp. Softcover. Signature to front fly leaf; else in very good condition.

[ ATA: 24585 ] Pris: 125 kr SEK

ARVON, Henri, Le Bouddhisme. Paris 1962. 128 pp. Original wrappers. Signature. Pages with underlining.

[ ATA: 43856 ] Pris: 40 kr SEK

ASCHHEIM, Steven E., Nietzsche und die Deutschen. Karriere eines Kults. Stuttgart 1996. 385 pp. Ill. Publisher's hardcover. Signature to front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 32872 ] Pris: 150 kr SEK

ASPELIN, Gunnar / Elof Åkesson (red.), Studier tillägnade Efraim Liljeqvist I-II. Lund 1930. 586 + 500 (4) s. Häftade. Omslagen naggade och lite nötta.

¶ Tryckt i 250 ex. varaf detta är nr. 10.

[ ATA: 29874 ] Pris: 500 kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankens vägar. En översikt av filosofiens utveckling I-II. Stockholm 1958. 2 vol. 256 + 350 s. Häftad.

[ ATA: 3484 ] Pris: 250 kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Vårt heliga arv. Natur och Kultur 1947. 142s. Häftad.

[ ATA: 7766 ] Pris: 100Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Historiens problem. Gebers 1926. 238s. Häftad. Svagt märke efter radering på främre omslaget.

[ ATA: 7768 ] Pris: 75Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Utgångspunkterna för Münsterbergs värdelära. Lund 1929. 122s. Häftad. Fläckad rygg. Något nött. Namnteckning på främre omslaget. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11173 ] Pris: 150Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Idéer och fakta. Filosofins roll i vetenskapshistorien. Läromedelsförlagen 1970. 89s. Pocket.

[ ATA: 13310 ] Pris: 45Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankelinjer och trosformer. Huvudriktningar i vår tids idéhistoria. Stockholm 1955. 560 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning.

[ ATA: 14123 ] Pris: 100Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankehistoriens problem. Stockholm 1970. 198 s. Häftad.

[ ATA: 45208 ] Pris: 70kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankens vägar. En översikt av filosofiens utveckling I-II Almqvist & Wiksell 1968. 256 + 350s. Förlagets dekorerade klotband. Två delar sammanbundna i ett band. Del I med blyertsstreck i marginalen.

[ ATA: 56218 ] Pris: 250Kr SEK

ASSOUN, Paul-Laurent, Freud et Witgenstein. PUF 1988. 234pp. Softcover.

[ ATA: 56365 ] Pris: 500Kr SEK

ATKINSON, R. F., Knowledge and Explanation in History. An Introduction to the Philosophy of History. MacMillan 1978. x,229pp. Publisher´s soft cover. Name on small title. Some pencil markings.

[ ATA: 54125 ] Pris: 100Kr SEK

AXELSSON, Karl, The Sublime. Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions. Peter Lang, 2007. 235pp. Softcover. Pencil annotations on last, blank, page.

[ ATA: 58294 ] Pris: 300Kr SEK

AYER, A. J., Språk, sanning, logik. Stockholm 1953. 176 s. Häftad.

[ ATA: 1539 ] Pris: 70 Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson