ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 163 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Books and Printing. A Tresury for Typophiles. New York, The World Publishing Company, 1951. 417 pp. Ill. Hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 1457 ] Pris: 175 Kr. SEK

(ingen författare) Biblis 1989. Föreningen för bokhantverk, Stockholm, 1990. 110s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 7488 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Carl Snoilskys och G.E. klemmings brefväxling. Föreningen för bokhantverk, Stockholm 1919. 340s. Häftad.

[ ATA: 10874 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Bibliotheca renovata. Helsinki/Helsingfors 1957. 51s. Ill. Häftad.

[ ATA: 16593 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) KULTUREN 1961: Bok och skrift. Stockholm 1962. 200 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 16992 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) BERTIL BOËTHIUS. Tryckta skrifter 1908-1965. Stockholm 1965. 43 s. Häftad.

[ ATA: 16994 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) BOKUPPLEVELSER. Lärda uppsatser, essäer, kåserier och dikter tillägnade Per A. Sjögren. Stockholm 1991. 206 s. Ill. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 17221 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Uppsala Universitets Bibliografi 1960-1961. Uppsala 1966. 55 s. Häftad.

[ ATA: 19006 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Handledning i sterotypiering. Utgiven av Lärlingsnämnden inom de typografiska yrkena. Stockholm 1954. 147 s. Ill. Förlagts illusterade halvklotband.

[ ATA: 26294 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Scholion Bulletin I/2002 Stiftung Bibliothek Werner Oechslin 2002. 168pp. Illustrated. Soft covers.

¶ Beiträge von: Werner Oechlin, Michael Gnehm, Federico Bellini, Laurent Stalder.

[ ATA: 26359 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) KB - ett nav i kunskapssamhället. Stockholm 2003. 504,(8)s. Häftad.

[ ATA: 26375 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) 100 Jahre Brücke zur Kunst. München Bruckmann 1958. 156 (4) pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 38277 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala 1968. 272 (4) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 46905 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Modern bokkonst från P.A. Norstedt & söner Stockholm utställd i avdelningen för svensk konstindustri och konsthantverk. Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Norstedts 1923. 24s. + planscher. Dekorerat pappband (Albert Bonniers privatbokbinderi). (Stämplad WB). Båda omslagen medbundna. Barkellband.

[ ATA: 56911 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Symbola litteraria. hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitetsbibliotekets tjänstemän och universitetetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri -A.-B. (8),3405,(1)s. Rött halvmarokängband med 5 upphöjda bind och främre omslaget medbundet.

¶ Bidrag av Axel Nelson; Elof Colliander; O. Walde; Herbert Lundh; Anders Grape; Erland Hjärne; Harald J. Heyman; Jonas L:son Samzelius; J. M. Hulth, N. E., Taube, Arvid Hj. Uggla, N. Moosberg.

[ ATA: 57204 ] Pris: 600Kr SEK

[PEDER WALD]. Micellanea Waldiana. Till 300-årsminnet av Finlands förste boktryckare Peder Wald. Utgivna av Åbo Akademies bibliotek. Åbo 1942. 56 (2) s. Häftad.

¶ Nr. 24 av 150 numrerade exemplar.

[ ATA: 49697 ] Pris: 130kr SEK

[THURE STENSTRÖM], Thure Stenström. Bibliografi 1940-2001. Uppsala 2002. 96s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55176 ] Pris: 75Kr SEK

ÖSTERBERG, Carin, Natur och kultur. Stockholm 1987. 336s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 16591 ] Pris: 100Kr. SEK

ÅBERG, Alf / Carin Österberg (red.), Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia. Stockholm 1972. 135 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 43477 ] Pris: 50 kr SEK

ÅGREN, Sven, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Stockholm 1929. XIV, 424 s. Häftad.

[ ATA: 49019 ] Pris: 100kr SEK

ÅHLÉN, Bengt, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Ordfronts förlag, Stockholm 1986. 270s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16374 ] Pris: 75kr SEK

ABUKHANFUSA, Karin m.fl. (red.), Arkiv hemma och ute. Stockholm 1995. 335 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 29788 ] Pris: 75 kr SEK

ALLANSSON, Ove, De kosmiska havens bokanjärer. Stockholm 2005. 264 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23336 ] Pris: 90 kr SEK

ALMQVIST, Sven, Almqvist & Wicksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910. Gebers 1979. 410s. Illusterad. Förlagsklotband med skyddsomslag.

[ ATA: 3410 ] Pris: 75 kr SEK

ALNANDER, Johan, Boktryckerikonstens uppkomst och fortgång uti Sverige. Allhems 1959. xx,106s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 7445 ] Pris: 90Kr SEK

BARKELL, William, Boken om bokbinderi. Vepe förlag, Stockholm 1948. 146,(6)s. Illustrerad. Häftad. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 52322 ] Pris: 200Kr SEK

BENGTSSON, Bengt, Svenskt stilgjuteri före år 1700. Stockholm 1956. 240s. Illustrerad. Häftad. Något solkigt och naggat omslag.

[ ATA: 12144 ] Pris: 200Kr SEK

BERGMAN, Per, Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Stockholm 1971. 116 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33193 ] Pris: 100 kr SEK

BERGMAN, Ted, Sherlock Holmes i Sverige. En bibliografi. Stockholm, 1991. 156s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 60497 ] Pris: 250Kr SEK

BERGSTEN, Staffan, En Stagneliusbibliografi. Kritiskt sammanställd. Uppsala 1965. 69 s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 17001 ] Pris: 50 Kr SEK

BERMAN, Nils, Boktjuven från Norrköping. Bokvännerna 1975. 140s. Illustrerad. Förlagets klotryggsband. Inget skyddsomslag. Bokvännens bibliotek 97.

[ ATA: 57316 ] Pris: 60Kr SEK

BJÖRKBOM, carl, Titelbladets historia. Stockholm 1937. 151 s. Ill.Häftad. Något nött. Namnteckning å omslag.

[ ATA: 29883 ] Pris: 100 kr SEK

BODE, Dietrich, 150 Jahre Reclam. Daten, Bilder und Dokumente zur Verlagsgeschichte 1828-1978. Stuttgart 1978. 260 pp. Ill. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 32693 ] Pris: 75 kr SEK

BOLIN, Greta / Eva von Zweigbergk / Mary Örvig, Barn och böcker. En orientering. Stockholm 1974. 334 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1451 ] Pris: 75 Kr SEK

BRING, Samuel E. (red.), Svenskt boklexikon 1700-1829. Riksdagshandlingar. Uppsala 1961. 226 s. Förlagets klotband med båda omslagen medbundna. Förlagsny. Mycket gott skick.

[ ATA: 10572 ] Pris: 125Kr SEK

BRING, Samuel E. (red.), Svenskt boklexikon 1700-1829. Riksdagshandlingar. Uppsala 1961. 226 s. Häftad Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 26287 ] Pris: 75 kr SEK

BRING, Samuel E., Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Almqvist & Wiksell 1954. XII,586s. Förlagets dekorerade klotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 51510 ] Pris: 1250Kr SEK

CELSIUS, Olof, Uppsala universitetsbiblioteks historia. Uppsala 1971. 346 s. Häftad. Snedläst. Dedikation från översättaren.

[ ATA: 33773 ] Pris: 75 kr SEK

CIPOLLA, Carlo M. Utbildning och utveckling. Lund 1970. 140 s. Originalpocket.

¶ Literacy and Development in the West (1970)

[ ATA: 44667 ] Pris: 90kr SEK

COLLIJN, Isak, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. Uppsala, Almqwist & Wiksell, 1907. 508 s. Häftad.

[ ATA: 311 ] Pris: 200 Kr. SEK

COLLIJN, Isak, Problem kring Johann Gutenberg och boktryckarkonstens uppfinning. Med anledning av Gutenbergsjubileet 1940. Stockholm 1940. pp159-175,(1)pp. + utvikbar plansch. Kvarto. Häftad. Särtryck ur Nordisk Boktryckarkonst, häfte 5, maj 1940. Dedikation fr. förf. till O. Wieselgren.

[ ATA: 49361 ] Pris: 100Kr SEK

DAHL, Svend (red.), Nordisk håndbog i bibliotekskunskab I-III. Köbenhavn 1957-1960. 3 vol. 494 + 416 + 520 s. Del 1 och 3 i halvfranska band, del 2 i grönt klotband.

[ ATA: 32053 ] Pris: 500 kr SEK

DAHLGREN, E. W., Min levnad. Minnen 1930. Stockholm, Natur och Kultur, 1995. 208 s. Ill. Inbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 3535 ] Pris: 100 Kr. SEK

DANSTEN, Erik, Boksamlarens bok. Om bokkunskap och bokvård. Stockholm 1945. 157 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 25053 ] Pris: 50kr SEK

DARNTON, Robert, Boken i rännstenen. Bland författare, kolportörer och boktryckare i Upplysningstidens undre värld. Stockholm 1984. 232 s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 1458 ] Pris: 90 kr SEK

DAVIDSSON, Åke (red.), Katalog över Westinska handskriftsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Uppsala 89. 214 s. Häftad. Ca 2 cm pappersförlust å främre omslags övre högra hörn; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 32669 ] Pris: 75 kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson