ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 163 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Books and Printing. A Tresury for Typophiles. New York, The World Publishing Company, 1951. 417 pp. Ill. Hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 1457 ] Pris: 175 Kr. SEK

(ingen författare) Biblis 1989. Föreningen för bokhantverk, Stockholm, 1990. 110s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 7488 ] Pris: 75Kr SEK

(ingen författare) Carl Snoilskys och G.E. klemmings brefväxling. Föreningen för bokhantverk, Stockholm 1919. 340s. Häftad.

[ ATA: 10874 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Bibliotheca renovata. Helsinki/Helsingfors 1957. 51s. Ill. Häftad.

[ ATA: 16593 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) KULTUREN 1961: Bok och skrift. Stockholm 1962. 200 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 16992 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) BERTIL BOËTHIUS. Tryckta skrifter 1908-1965. Stockholm 1965. 43 s. Häftad.

[ ATA: 16994 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) BOKUPPLEVELSER. Lärda uppsatser, essäer, kåserier och dikter tillägnade Per A. Sjögren. Stockholm 1991. 206 s. Ill. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 17221 ] Pris: 60Kr SEK

(ingen författare) Uppsala Universitets Bibliografi 1960-1961. Uppsala 1966. 55 s. Häftad.

[ ATA: 19006 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Handledning i sterotypiering. Utgiven av Lärlingsnämnden inom de typografiska yrkena. Stockholm 1954. 147 s. Ill. Förlagts illusterade halvklotband.

[ ATA: 26294 ] Pris: 150 kr SEK

(ingen författare) Scholion Bulletin I/2002 Stiftung Bibliothek Werner Oechslin 2002. 168pp. Illustrated. Soft covers.

¶ Beiträge von: Werner Oechlin, Michael Gnehm, Federico Bellini, Laurent Stalder.

[ ATA: 26359 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) KB - ett nav i kunskapssamhället. Stockholm 2003. 504,(8)s. Häftad.

[ ATA: 26375 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) 100 Jahre Brücke zur Kunst. München Bruckmann 1958. 156 (4) pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 38277 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala 1968. 272 (4) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 46905 ] Pris: 100kr SEK

(ingen författare) Modern bokkonst från P.A. Norstedt & söner Stockholm utställd i avdelningen för svensk konstindustri och konsthantverk. Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Norstedts 1923. 24s. + planscher. Dekorerat pappband (Albert Bonniers privatbokbinderi). (Stämplad WB). Båda omslagen medbundna. Barkellband.

[ ATA: 56911 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Symbola litteraria. hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitetsbibliotekets tjänstemän och universitetetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri -A.-B. (8),3405,(1)s. Rött halvmarokängband med 5 upphöjda bind och främre omslaget medbundet.

¶ Bidrag av Axel Nelson; Elof Colliander; O. Walde; Herbert Lundh; Anders Grape; Erland Hjärne; Harald J. Heyman; Jonas L:son Samzelius; J. M. Hulth, N. E., Taube, Arvid Hj. Uggla, N. Moosberg.

[ ATA: 57204 ] Pris: 600Kr SEK

[PEDER WALD]. Micellanea Waldiana. Till 300-årsminnet av Finlands förste boktryckare Peder Wald. Utgivna av Åbo Akademies bibliotek. Åbo 1942. 56 (2) s. Häftad.

¶ Nr. 24 av 150 numrerade exemplar.

[ ATA: 49697 ] Pris: 130kr SEK

[THURE STENSTRÖM], Thure Stenström. Bibliografi 1940-2001. Uppsala 2002. 96s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55176 ] Pris: 75Kr SEK

ÖSTERBERG, Carin, Natur och kultur. Stockholm 1987. 336s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 16591 ] Pris: 100Kr. SEK

ÅBERG, Alf / Carin Österberg (red.), Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia. Stockholm 1972. 135 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 43477 ] Pris: 50 kr SEK

ÅGREN, Sven, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Stockholm 1929. XIV, 424 s. Häftad.

[ ATA: 49019 ] Pris: 100kr SEK

ÅHLÉN, Bengt, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Ordfronts förlag, Stockholm 1986. 270s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16374 ] Pris: 75kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson