ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 123 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Register över DAST-magazine vol I-XV, sept 1968-dec 1982. Strängnäs 1984. (6),146s. Häftad.

[ ATA: 6900 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Bibliotheca renovata. Helsinki/Helsingfors 1957. 51s. Ill. Häftad.

[ ATA: 16593 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) BERTIL BOËTHIUS. Tryckta skrifter 1908-1965. Stockholm 1965. 43 s. Häftad.

[ ATA: 16994 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) Uppsala Universitets Bibliografi 1960-1961. Uppsala 1966. 55 s. Häftad.

[ ATA: 19006 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Phosphoros 1810. Faksimil av Kungl. bibliotekets exemplar A. Inledning av Paula Henrikson. Svenska Vitterhetssamfundet 2010. LII,(2),(2),394s. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på försättsbladet. Svenska Vitterhetssamfundets faksimilutgåvor 3:1.

[ ATA: 55145 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Symbola litteraria. hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitetsbibliotekets tjänstemän och universitetetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri -A.-B. (8),3405,(1)s. Rött halvmarokängband med 5 upphöjda bind och främre omslaget medbundet.

¶ Bidrag av Axel Nelson; Elof Colliander; O. Walde; Herbert Lundh; Anders Grape; Erland Hjärne; Harald J. Heyman; Jonas L:son Samzelius; J. M. Hulth, N. E., Taube, Arvid Hj. Uggla, N. Moosberg.

[ ATA: 57204 ] Pris: 600Kr SEK

[PEDER WALD]. Micellanea Waldiana. Till 300-årsminnet av Finlands förste boktryckare Peder Wald. Utgivna av Åbo Akademies bibliotek. Åbo 1942. 56 (2) s. Häftad.

¶ Nr. 24 av 150 numrerade exemplar.

[ ATA: 49697 ] Pris: 130kr SEK

[THURE STENSTRÖM], Thure Stenström. Bibliografi 1940-2001. Uppsala 2002. 96s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55176 ] Pris: 75Kr SEK

ÅGREN, Sven, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Stockholm 1929. XIV, 424 s. Häftad.

[ ATA: 49019 ] Pris: 100kr SEK

BASSET, René, Manuel de langue Kabyle (Dialecta Zouaoua). Grammaire, Bibliographie, Chrestomathie et Lexique. Paris 1887. XVI, 88 + 70 (2) s. Publisher's decorated cloth. Prev. owner's bookplate (Erik Gren) on inside of front board. Two pages with stain in margin (from press?) else in very good condition.

[ ATA: 34159 ] Pris: 1500 kr SEK

BELLMAN, Carl Michael, Les Epitres de Fredman. Vingt-huit épîtres traduites par Nils Afzelius et Pierre Volboudt avec une introduction de Pierre Volboudt. Stockholm 1953. 150 (7) s. + 14 monterade illustrationer av Elias Martin. Häftad med tryckt skyddsomslag i originalkassett med pärm- och ryggtitel. Mycket gott skick.

¶ Bibliofilutgåva i 500 exemplar. Detta är nummer 156.

[ ATA: 26678 ] Pris: 400 kr SEK

BELNAP Jr., Nuel D./ Thomas B. Steel Jr., The Logic of Questions and Answers. Bibliography of the Theory of Questions and Answers by Urs Egli and Hubert Schleichert. Yale University Press, 1976. viii, 209pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket. Damaged dustjacket. Lennart Åqvist´s copy with ink and pencil markings.

[ ATA: 60283 ] Pris: 150Kr SEK

BERGMAN, Ted, Sherlock Holmes i Sverige. En bibliografi. Stockholm, 1991. 156s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 60497 ] Pris: 250Kr SEK

BERGSTEN, Staffan, En Stagneliusbibliografi. Kritiskt sammanställd. Uppsala 1965. 69 s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 17001 ] Pris: 50 Kr SEK

BLÉCHET, Francoise / Marie-Odile Germain (ed.), Voltaire et l'Europe. Exposition Bibliothèque nationale de France. Paris 1994. 241 pp. Ill. Softcover. Quarto. In good condition.

[ ATA: 36215 ] Pris: 150 kr SEK

BORELIUS, Cecilia, Safonovics Chronik im Codex AD 10 der Västeråser Gymnasialbibliothek. Eine sprachliche Untersuchung. Uppsala 1952. 124 pp. 2 plates and fold out. Original wrappers. Unopened pages. One page with small tear from printing process (does not affect the text).

[ ATA: 44633 ] Pris: 100kr SEK

BRING, Samuel E. (red.), Svenskt boklexikon 1700-1829. Riksdagshandlingar. Uppsala 1961. 226 s. Förlagets klotband med båda omslagen medbundna. Förlagsny. Mycket gott skick.

[ ATA: 10572 ] Pris: 125Kr SEK

BRING, Samuel E., Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Almqvist & Wiksell 1954. XII,586s. Förlagets dekorerade klotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 51510 ] Pris: 1250Kr SEK

CELSIUS, Olof, Uppsala universitetsbiblioteks historia. Uppsala 1971. 346 s. Häftad. Snedläst. Dedikation från översättaren.

[ ATA: 33773 ] Pris: 75 kr SEK

CHRIST, Karl, Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976. 335 pp. Softcover. Name on front fly leaf. Covers a little soiled.

[ ATA: 20845 ] Pris: 100 kr SEK

CHRIST, Karl, Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie. 4. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990. XVI,330pp, Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 58425 ] Pris: 75Kr SEK

COLLIJN, Isak, Sveriges bibliografi intill år 1600 + Sveriges bibliografi 1600-talet. Uppsala 1927-1946. XXXVII,(1),383,(1),XXXVIII + IV,528 + 358,LXXXII + XII,752, 753-1080 spalter. + planscher. 19 häften.

[ ATA: 43000 ] Pris: 350Kr SEK

COLLIJN, Isak, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-Bibliothek zu Uppsala. Uppsala, Almqwist & Wiksell, 1907. 508 s. Häftad.

[ ATA: 311 ] Pris: 200 Kr. SEK

COSSLETT, V. E., Bibliography of Electron Microscopy. London 1950. 350 pp. Publisher's black cloth. Ex library with one stamp; else in good condition.

[ ATA: 32228 ] Pris: 200 kr SEK

DAHL, Svend (red.), Nordisk håndbog i bibliotekskunskab I-III. Köbenhavn 1957-1960. 3 vol. 494 + 416 + 520 s. Del 1 och 3 i halvfranska band, del 2 i grönt klotband.

[ ATA: 32053 ] Pris: 500 kr SEK

DAVIDSSON, Åke (red.), Katalog över Westinska handskriftsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Uppsala 89. 214 s. Häftad. Ca 2 cm pappersförlust å främre omslags övre högra hörn; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 32669 ] Pris: 75 kr SEK

DAVIDSSON, Åke, Med utländska resenärer i svenska bibliotek. Stockholm 1975. 111s. Ill. Häftad. Ej uppskuren.

[ ATA: 16604 ] Pris: 75Kr. SEK

DAVIDSSON, Åke, Svensk musiklitteratur 1800 - 1945. Uppsala 1948. 215s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 52139 ] Pris: 75Kr SEK

EDLUND, Lars-Erik (utg.), Johan Nordlander 1853-1934. Biografi Bibliografi Ett urval uppsatser. Sammanställda av Lars-Erik Edlund. Umeå 1979. (8),210s. + tillägg och rättelser. Häftad. Blank rygg. Ded från sammanställaren. Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet. Nr 1.

[ ATA: 58335 ] Pris: 125Kr SEK

EKNER, Reidar, Gunnar Ekelöf. En bibliografi. Stockholm, bonniers, 1970. 231 s. Häftad. Exlibris på insidan av främre omslaget. Namnteckningar på smutstitelbladet.

[ ATA: 1155 ] Pris: 100 kr SEK

ENGLUND, Carl Emil, Vid nattens tröskel. Dikter i urval med teckningar av Gunnar Brusewitz. Stockholm 1983. 152 s. Ill. Förlagets skinnryggsband med övre guldsnitt i papkassett. Mycket gott skick.

¶ Bibliofilutgåva i 300 numrerade exemplar med en signerad litografi av Gunnar Brusewitz. Detta är nummer 36.

[ ATA: 26677 ] Pris: 500kr SEK

ENGSTRÖM, Lars Von, Minnen och anteckningar. Utgifna efter handskrifter och samlingar tillhöriga Grefve L. S. von Engström och Svenska Riksbiblioteket af Elof Tegnér. I-II. Stockholm 1876. 2 volymer. (XVI, 360 + 4 färgplanscher) + VI, 434 (2) s. Två privata halvfranska band. Tidigare ägares stämpel å insida av främre pärm och försättsblad.

[ ATA: 46391 ] Pris: 400kr SEK

ENGSTRÖM, Lars von, Minnen och anteckningar I-II. Utgifvna efter handskrifter och samlingar tillhöriga Grefve L. S. von Engström och Svenska riksbiblioteket af Elof Tegnér. Stockholm 1876. 2 vol. Porträtt + XVI, 360 (+4 planscher) + VI, 434 (2) s. Två halvfranska band med 4 upphöjda bind samt guldornerade ryggar. Något nötta band.

[ ATA: 49024 ] Pris: 400kr SEK

ERLANDSSON, Åke, Alfred Nobels bibliotek. En bibliografi. Stockholm 2002. 356 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 23531 ] Pris: 150 kr SEK

EURENIUS, Wilhelm, Från Faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs ihogkommelsze. Allhem 1958. 98s.Illustrerad. Häftad. Dedikation. Liten fläck på sida 1 och 3.

¶ Bibliofilupplagans nr 37 av 99 numrerade och av författaren signerade exemplar.

[ ATA: 7479 ] Pris: 250Kr SEK

FORSBERG, Karl-Erik, Bokstaven och ordet / Letters and Words. Höganäs 1990. 157 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband med övre guldsnitt och skyddsomslag. Gott skick.

¶ Bibliofilutgåva i 300 exemplar, bundna av Hässlers Bokbinderi, med signerad originallitografi av Forsberg. Detta är nummer 26.

[ ATA: 26682 ] Pris: 750 kr SEK

FORSSELL, Lars / Carl Fredrik Reuterswärd, Visa stenar. Stockholm 1987. 102 s. Ill. Kvarto. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag i pappkassett. Mycket gott skick.

¶ Bibliofilutgåva i 100 + 10 exemplar med en separat färggravyr, numrerade och signerad av Reuterswärd. Detta är nummer 27. Forsells och Reuterswärds signaturer å försättsblad.

[ ATA: 26680 ] Pris: 2000 kr SEK

FREEDMAN, Ronald, The Sociology of Human Fertility. An Annoted Bibliography. Irvington publishers 1975. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Ex library. Damaged Dust jacket.

[ ATA: 51079 ] Pris: 100Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson