ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 123 träffar.Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Register över DAST-magazine vol I-XV, sept 1968-dec 1982. Strängnäs 1984. (6),146s. Häftad.

[ ATA: 6900 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) Bibliotheca renovata. Helsinki/Helsingfors 1957. 51s. Ill. Häftad.

[ ATA: 16593 ] Pris: 70Kr. SEK

(ingen författare) BERTIL BOËTHIUS. Tryckta skrifter 1908-1965. Stockholm 1965. 43 s. Häftad.

[ ATA: 16994 ] Pris: 50 Kr SEK

(ingen författare) Uppsala Universitets Bibliografi 1960-1961. Uppsala 1966. 55 s. Häftad.

[ ATA: 19006 ] Pris: 40 kr SEK

(ingen författare) Phosphoros 1810. Faksimil av Kungl. bibliotekets exemplar A. Inledning av Paula Henrikson. Svenska Vitterhetssamfundet 2010. LII,(2),(2),394s. Förlagets dekorerade pappband. Tillskrift på försättsbladet. Svenska Vitterhetssamfundets faksimilutgåvor 3:1.

[ ATA: 55145 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Symbola litteraria. hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitetsbibliotekets tjänstemän och universitetetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri -A.-B. (8),3405,(1)s. Rött halvmarokängband med 5 upphöjda bind och främre omslaget medbundet.

¶ Bidrag av Axel Nelson; Elof Colliander; O. Walde; Herbert Lundh; Anders Grape; Erland Hjärne; Harald J. Heyman; Jonas L:son Samzelius; J. M. Hulth, N. E., Taube, Arvid Hj. Uggla, N. Moosberg.

[ ATA: 57204 ] Pris: 600Kr SEK

[PEDER WALD]. Micellanea Waldiana. Till 300-årsminnet av Finlands förste boktryckare Peder Wald. Utgivna av Åbo Akademies bibliotek. Åbo 1942. 56 (2) s. Häftad.

¶ Nr. 24 av 150 numrerade exemplar.

[ ATA: 49697 ] Pris: 130kr SEK

[THURE STENSTRÖM], Thure Stenström. Bibliografi 1940-2001. Uppsala 2002. 96s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55176 ] Pris: 75Kr SEK

ÅGREN, Sven, Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Stockholm 1929. XIV, 424 s. Häftad.

[ ATA: 49019 ] Pris: 100kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson