ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 226 träffar.(ingen författare) Upplands kyrkor, del 7. Wretmans boktryckeri, Uppsala 1960. 272s. Ill. Rött klotband.

[ ATA: 16341 ] Pris: 90Kr. SEK

(ingen författare) Hvem byggede hvad 1-3. Politikens forlag 1968,1969,1971. 356 + 372 + 400s. Illustrerade. Förlagets pappband. Något nötta band

¶ 3 volymer.

[ ATA: 21733 ] Pris: 250Kr SEK

(ingen författare) 10 år norsk arkitektur. Oslo 1978. 97 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 25643 ] Pris: 50 kr SEK

(ingen författare) Der Bauer und seine Befreiung. Ministerium für Kultur Staatliche Kunstsammlungen Dresden 1976. 284pp. Illustrated. Publishers hardcover.

¶ Ausstellungskatalog.

[ ATA: 28748 ] Pris: 100Kr SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. Uppsala 1972. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

[ ATA: 32845 ] Pris: 90 kr SEK

(ingen författare) Restaurering av Uppsala Domkyrka. Förslag avgivet av Uppsala Domkyrkas restaureringssakkunniga. Stockholm 1956. 170 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 37755 ] Pris: 125 kr SEK

(ingen författare) Filippo Juvarra vol. 1. C.M. de Vecchi di val Cismon: Prefazione. L. Rovere e V. Viale: Regesto della vita e delle opere. A. E. Brinckmann: I disegni. Torino 1937. 478pp. 284 full page plates and other illustrations. Folio.Half calf with yellow top edge and other edges untrimmed. Vol I all published. Nice copy.

[ ATA: 50131 ] Pris: 2000Kr SEK

(ingen författare) Alexander Witberg (1787-1855). En arkitekturhistorisk installation. Kungl Akademien för de fris konsterna i samarbete med Kungl. Konsthögskolan 1993-1994. 111s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag.

¶ Utställningskatalog.

[ ATA: 53468 ] Pris: 90Kr SEK

(ingen författare) LEEDS. Husbestånd och saneringspolitik i Storbritannien. KTH Arkitekturskolan 1976. Stockholm 1977. 224s. Kvarto. Illustrerad inklusive utvikbar karta. Häftad.

[ ATA: 54308 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Das Chinesische Haus im Park von Sanssouci. Nishen 1993. 176pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s softcover.

[ ATA: 54994 ] Pris: 100Kr SEK

ÖSTBY, Per, Flukten fra Detroit. Bilens integrasjon i det norske samfunnet. Senter for teknologi og samfunn, STS, Rapport nr. 24. (14),536,(20)s. Tillskrift. Övre högra hörnet delvis stött.

[ ATA: 53472 ] Pris: 300Kr SEK

ÖVERÅS, Ola, Byfornying. Utan år. (1972?) 11s. Kvarto. Illustrerad. Klammerhäftad. Den nordiska trästaden 26.

[ ATA: 56945 ] Pris: 50Kr SEK

ÅMAN, Anders / Marta Järnfeldt-Carlsson (red.), Övre Norrlands kyrkor. Bebyggelsehistorisk tidskrift 22. Stockholm 1992. 253 s. Ill. Häftad. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 32972 ] Pris: 150 kr. SEK

ÅSTRÖM, Kell, Simrishamn 1945-1980. Den yttre miljön i stadskärnan. Lund 1981. 74s. Kvarto. Illustrerad. Stencilerad. Häftad. Namn på ttelbladet. Delrapport i forskningsprojektet STADSKÄRNANS OMVANDLING 1981. Några rader med highlightning.

[ ATA: 53612 ] Pris: 100Kr SEK

ABEL, Ulf (red.), Det gamla museet och utställningarna. Stockholm 1973. 124 s. Ill. Förlagets gröna klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 46577 ] Pris: 50kr SEK

ALM, Göran, m.fl., Carl Hårleman. Människan och verket. Byggförlaget 2000. 336 s. Illustrerad. Förlagets pappbandmed skyddsomslag.

[ ATA: 8200 ] Pris: 175Kr SEK

ALMQUIST, Torbjörn/ LISENSKI, Jan/ SIMONSSON, Lena, Förfall och återanvändning. Om sekelskiftets arbetarbostäder. Stockholm 1972. 104s. Kvarto. Illustrerad. Häftad. Den nordiska trästaden 13.

[ ATA: 56934 ] Pris: 150Kr SEK

ANTELL, Elina/ GREN, Leif (red), Kulturmiljövård 2/ 1997. Tema: Kungsgårdar. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 50761 ] Pris: 75Kr SEK

AXEL-NILSSON, Göran, Chalmersska huset i Göteborg. Göteborg 1964. 91 s. Ill. Förlagets pappband i kassett. Gott skick.

[ ATA: 29602 ] Pris: 75 kr SEK

BÜNING, Wilhelm, Die neue Bauanatomie. Einführung in den Wohnbau. Mit 121 Abbildungen im Text. Berlin 1948. 224 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 24437 ] Pris: 150 kr SEK

BEDOIRE, Frederic, Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. Stockholm 2001. 276 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 45810 ] Pris: 150kr SEK

BEDOIRE, Fredric, Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. Bonniers 2001. 275s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 53633 ] Pris: 160Kr SEK

BERG, Fredrik, Veckholms hospital och barnaskola. En donation av magnus Gabriel De la Gardie. Veckholm 1969. 159 (5) s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 36250 ] Pris: 125 kr SEK

BERGH, Asta m.fl. (red.), Uppsala domkyrka - den föräderliga. Uppsala 1983. 127 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 38242 ] Pris: 100 kr SEK

BESELER, Hartwig / Klaus Detlefsen / Kurt Gelhaar, Architektur in Schleswig-Holstein 1900-1980. Neumünster 1980. 262 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 24182 ] Pris: 150 kr SEK

BIÖRNSTAD, Arne, Djurgårdsbron 1690-1977. Stockholm 1977. 92 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23156 ] Pris: 60Kr SEK

BILLMAN, Hasse (red.), Byggträ. Handbok i träbyggnadsteknik. Stockholm Byggmästarens Förlag 1970. 262 s. Kvarto. illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 44046 ] Pris: 750Kr SEK

BINDING, Günther (ed.), Beiträge über Bauführung und Baufinanzierung im Mittelalter. Köln 1974. 172 (2) pp. + 16 plates. Original wrappers. In good condition.

[ ATA: 33335 ] Pris: 150 kr SEK

BJÖRKHAUG, Lasse/ AANENSEN, Hans Olav, Tyholmen i Arendal. Stockholm 1972. 148s. + utvikbara planscher. Kvarto. Häftad. Den nordiska trästaden 2.

[ ATA: 56928 ] Pris: 150Kr SEK

BJÖRKLUND, Kim (red.), Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921-1922. Utgiven och kommenterad av Kim Björklund. Helsingfors 2004. 184 s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 17414 ] Pris: 450Kr SEK

BLENNOW, Anna-Maria/ Olle SVEDBERG, Världen den lilla den stora. Lustvandringar i klassicismens arkitektur och trädgårdar. Signum 1989. 168s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 53441 ] Pris: 125Kr SEK

BLENT, Karin (red.), Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län. Upplandsmuseet, 1997. 200s. Illustrerad. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 20530 ] Pris: 90Kr SEK

BOËTHIUS, Axel, Stadsbyggelsen i Roms hamnstad Ostia. Göteborg 1951. 65 s. + 10 s. planscher. Häftad. Litet understrykningar med blyerts. omslag och rygg nötta.

¶ Med dedikation från förfataren.

[ ATA: 30131 ] Pris: 150 kr SEK

BOËTHIUS, Gerda / Axel L. ROMDAHL, Uppsala domkyrka 1258-1435. Uppsala 1935. 225,(1)s. + 1 + XVI planscher, många utvikbara. Illustrerad. Guldornerat halvfranskt band. Båda omslagen medbundna. Obetydligt nött.

[ ATA: 52014 ] Pris: 600Kr SEK

BOËTHIUS, Gerda / Axel L. ROMDAHL, Uppsala domkyrka 1258-1435. Uppsala 1935. 225s., + 1 + XVIplanscher. Kvarto. Illustrerad. Stänkmarmorerat pappband. FBåda omslagen medbundna. Sidorna 9-10 med 2 små lagningar i främre marginalen.

[ ATA: 52019 ] Pris: 400Kr SEK

BOHM, Yngve, Hur moderniseras modernismen? - om dekonstruktion som teori och metod för varsam förnyelse av miljonprogrammets flerbostadshus. Institutionen för Arkitektur och Stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. (8),240s. Illustrerad.

[ ATA: 58965 ] Pris: 250Kr SEK

BOTTON, Alain de, Lyckans arkitektur. Brombergs, 2006. 283s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60601 ] Pris: 150Kr SEK

BRAUN, Hugh, Parish Churches: Their Architectural Development in England. London: Faber and Faber, 1970. 255 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 4366 ] Pris: 125 Kr. SEK

BRUNNOW, N., Zum Problem des Kreuzkuppelsystems. Mit zwei Tafeln. Sonderdruck der Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft XVI. Graz 1967. pp. 245-261. Printed wrappers.

[ ATA: 30670 ] Pris: 100 kr SEK

CAPRA, Raul, Novara. Istituto geografico de Agostini, Novara 1962. 111,(1)pp. Quarto. Illustrated. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 28299 ] Pris: 75Kr SEK

CARPENTER, Rhys, Parthenon. Abentauer eines Tempels. München 70. 191 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25043 ] Pris: 100 kr SEK

CEDERBERG, Christer / daniels Sven Olsson. Råd i byggnadsvård. Falun 1975. 40 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 38154 ] Pris: 75 kr SEK

CHRIST-JANER, Albert, Eliel Saarinen. Helsinki 1951. 158pp. Quarto. Illustrated. Softcover. Worn jacket.

¶ In finnish.

[ ATA: 55913 ] Pris: 450Kr SEK

CONFURIUS, Gerrit, Sabbioneta oder Die schöne Kunst der Stadtgründung. Frankfurt 1991. 246 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 30902 ] Pris: 75 kr SEK

CORNELL, Elias, Byggnadskonst eller bedräglig nytta. Sveriges Radio 1962. 123s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 53563 ] Pris: 75Kr SEK

CROUZET, Maurice, The European Renaissance since 1945. London 1970. 216 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 26728 ] Pris: 100 kr SEK

DÖRING, Wolfgang, Perspektiven einer Architektur. Suhrkamp 1970. 104pp. Illustrated. Soft Covers.

[ ATA: 22489 ] Pris: 60Kr SEK

DAHLSTRÖM, Kjell, Dem och bil. Förslag till grannskapsbildning och hyrbilsystem. Lund 1977. 202 s. + bilagor och kartor. Häftad.

[ ATA: 29166 ] Pris: 250 kr SEK

DAL MASO, Leonardo B., La villa e la galleria Borghese. Roma 1982. 63 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 32848 ] Pris: 60 kr SEK

DE FUSO, Renato, Storia e struttura. Teoria della storiografia architettonica. Napoli 1970. 239 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 24436 ] Pris: 250 kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson