ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 80 träffar.KANT, Immanuel, Critik der Urtheilskraft. LX,482 pp. Somewhat worn contemporary half calf with maroon title. Brown stains in large part of outer margin to first 32 pages, just approaching text block in the first pages. No effect on readibility. Light foxing. Stain of about 2 square centimeters on page 171-175, not affecting readibility. Inscribed on front fly leaf (P. G. Ahnfelt). Otherwise a tight and nice copy.

[ ATA: 41875 ] Pris: 5000Kr SEK

KIHLMAN, L.F., Beskrifning öfver Kumla socken. (4),II,191,(1)s + 2 utvikbara tabeller + utvikbar karta. Oskuren i gråpappsomslag. Övre högra hörnet något stött. Namnteckning och datering på främre pärmens insida. En kvadratcentimeterstor pappersförlust i smutstitelbladets övre marginal. Övre högra hörnet på titelbladet lätt mörknat. 3 centimeters reva på ryggens främre nedre fals.

[ ATA: 15037 ] Pris: 500Kr SEK

KJELLANDER, Ernst J. F., Minnen. Dikter, - Philosophiska Uppsatser, - Utdrag ur Bref. Med Författarens Portrait. XL,318 + frontispis + rättelseblad. Samtida guldornerat halvfranskt band.

[ ATA: 58734 ] Pris: 300Kr SEK

LAVATER, Johann Caspar, Jesus Messias, oder die Zukunft des Herrn. Nach der Offenbarung Johannes. 230 (2) pp. Nice late 18th-century half calf with marbeled edges. Vignette on title page only.

[ ATA: 39673 ] Pris: 700 kr SEK

LIDBECK, Anders, Anmärkningar angående ämnen ur Psychologien, Esthetiken och Svenska Synonymiken. Efter författarens död utgifne af P. Wieselgren. LXXVIII, 374 s. Svart halfranskt band med ryggtiteln: Philosophiska anmärkningar af Lidbeck. Lagerfläckar. Något nött.

[ ATA: 31558 ] Pris: 750 kr SEK

LIDNER, Bengt, Lidners samlade arbeten I-II. XII (2) 375 (1) + (8) 112 s. 2 volymer i ett samtida halvfranskt band. Något nött med nött rygg. Inlagan något lagerfläckad. Äldre namnteckning å försättsblad.

[ ATA: 34641 ] Pris: 500 kr SEK

LILJEGREN, Johan Gustaf, Run-Urkunder. Aftryck för Run-Forskningens Vänner. XII, 307 (1) s. Interfolierad. Modernt halvfranskt band. Ex libris å insida av främre pärm. Titelbladet och det följande bladet reparerade utan textförluster.

[ ATA: 39671 ] Pris: 1500 kr SEK

LINNERHJELM, Jon. Carl, Bref under nya resor i Sverige. (2), XIV, 150, (4)s. + 25 akvatinter. Titelblad med akvatint. Oskuren i samtida grått pappband. Delvis fläckad i främre och nedre marginalen. ss. 49-50 med mörkare fläck i nedre marginalen som når upp till några ord i nedersta textraden. Nött pappband med pappresförluster upp- och nedtill på ryggen. Namn på främre pärmens insida: S. Grubbe

¶ Trots sina brister ett mycket trevligt exemplar.

[ ATA: 47908 ] Pris: 5000Kr SEK

LOCCENIUS, Johannes, Sveciae regni leges provinciales,... + Sveciae regni lages civiles aut civitatum,... Frontispis,(14),349,(1) + (6),437,(3). Vellum. Two titles bound in one volume.

[ ATA: 60533 ] Pris: 2900Kr SEK

MOLIERE, Le Opere Di G. B. P. Di Moliere, Devise in quattro Volumi, & arricchite di belissime Figure. Tradotte da Nic. di Castelli, Secret. di S.A.S.E. di Brand. Tomo I - II. (6), 108, 44, 44, 52, 74, 90, 50 + (2), 84, 40, 40, 96, 102, 66, 66, 38pp. Frontespiece + 13 plates. Contemporary calf with richly gilt spaines. Slightly worn. Volume I - II only. Missing volume III and !V.

[ ATA: 60700 ] Pris: 4000Kr SEK

NORDSTRÖM, J.J., Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia; efter de äldre Lagarne till sednare hälften af sjuttonde seklet I - II:2 (2),XXII,390 + (2),1-384 + 385-858s.. Halvfranska band. 3 volymer. Delvis hårt nötta band. Ryggens övre del, 3 centimeter på del II:1 har släppt i falsarna. Lagerfläckade. Namn på titelbladen. Del II:2 med klipp i försättsbladet. Yttre falsarna med några sprickor.

[ ATA: 48791 ] Pris: 500Kr SEK

PERRET, Paul, Les demoiselles de liré. Illustré en collaboration par Charles Delort et Maurice Leloir. (4),221,(7)pp. + plates. Quarto. Magnificient half marocco with original printed covers tipped in. Gilt spine with 5 raised binds (Famous Swedish bookbinder Gustaf Hedberg). Excellent condition.

[ ATA: 48725 ] Pris: 3000Kr SEK

PITAUVAL, Fransyska Rättegångshistorier från Sextonde och Sjuttonde Århundradena, berättade af Pitauval. 60s. Blankt omslag. Reva (2 cm) och namnteckning på främre omslaget. Lagerfläckad.

[ ATA: 12148 ] Pris: 400Kr SEK

REICHE, K. F., Peter den Store och hans tid, framställde, efter de bästa uppgifter. Medc 14 stålgravyrer. Översättning av George C, S-r. (6),401,(1)s. + planscher. Rikt guldornerat samtida grönt halvfranskt band

[ ATA: 54508 ] Pris: 300Kr SEK

RUNDGREN,C.H., Några ord om Beredandet af Bostäder för den arbetande klassen 16 s. (Tagen ur band). Fläckat främre omslag.

[ ATA: 6067 ] Pris: 200Kr SEK

SCHRÖDER, Eric August, Handbok i philosophiens historia I-III. Tredje volymen utgifven med ett företal af P. D. A. Atterbom. 3 vol. 379 (1) + 590 + XXI (1) 334 s. Moderna halvfranska band. Gott skick.

[ ATA: 39674 ] Pris: 750 kr SEK

SILVERSTOLPE, G. A., Historisk-Geografisk lärobok. Första delen. (8) 112 (60) s. Trevligt halvfranskt band. Namteckning från tiden å titelblad. I gott skick.

¶ Del två, en atlas, saknas.

[ ATA: 32132 ] Pris: 300 kr SEK

SVEDBOM, P. E., Valda stycken på vers och prosa ur de yppersta svenska, norska och danska författares skrifter. 421 s. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg. Något streckad.

[ ATA: 26078 ] Pris: 300 kr SEK

VON STIERMAN, Anders Ant., Swea och Götha Höfdinga-Minne. I-II. 2 volymer. VI (2) 440 + VII (1) 543 (1) s. Två senare halvfranska band. Exklibris å insida av främre pärm. En del svaga fuktfläckar; övrigt i gott skick.

[ ATA: 37708 ] Pris: 1000 kr SEK

VOSS, C. D., Ludvik XIV:s tidhvarf I-II. Öfversättning. 2 vol. XIV, 222 + (6) 222 s. Förlagets gråpappomslag. Lagerfläckar. Något nötta band. Planscher saknas.

[ ATA: 32819 ] Pris: 100 kr SEK

YCKENBERG, S. P., Tal, hållit på Upsala Rådhus af Borgmästaren Yckenberg den 18 october 1788. (8)s. Häftad. Infäst i ett nyare marmorerat pappband med titelskylt på främre pärmen. Stämpel: Joh. Ax. Almquists boksamling. Exlibris Kurt Winberg.

[ ATA: 59726 ] Pris: 600Kr SEK

» ny sökning

©2006-2022 Antikvariat Thomas Andersson