ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 80 träffar.(ingen författare) Instructions-punkter för Constaplar wid kongl. Swea Artilleri-Regemente. (2),38,(2)s. Tvär oktav. Oskuren och ouppskuren, utan omslag. Något solkig.

[ ATA: 11901 ] Pris: 500Kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150Kr. SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts krigs-articlar för des krigsmakt til lands och sjös. + Kongl. Maj:ts nådiga circulaire... 160 + 32s. Halvfranskt band. Hårt nött, söndrigt band. Namn & stämpel på främre pärmens insida.

[ ATA: 24548 ] Pris: 150Kr SEK

(ingen författare) Kongl. Maj:ts förnyade krigs-articlar, til efterrättelse för arméen och flottorne i Swerige, Finland och Pomern. + Register... 157,(1) + 54 s. Pappersomslag. Stämpel på främre omslagets insida .

[ ATA: 24550 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Handbok för hyttearbetare, sammandragen utur sednare delen af Garneys omarbetade handledning i Swenska Masmästeriet. (8) 200 s. Enkelt halvfranskt band utan ryggtitel.

[ ATA: 26699 ] Pris: 600 kr SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 kr SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Elfte delen.. Nya handlingar rörande Skandinaviens Historia. Första delen. (14), 347, (1)s. + utvikbar plansch. Senare klotband. Några noteringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48327 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Tredje delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1351 till och med 1384. (8), 304, 48s. + 2 utvikbara planscher. Senare klotband. Lagerfläckad.

¶ Innehåller bl. a. Om de äldre Svenska Riddare-Orden; Handlingar rörande Dalkarlarnas Uppror år 1745.

[ ATA: 48328 ] Pris: 300Kr SEK

(ingen författare) Tablettes géographiques pour l´intelligence des historiens et des poetes latins I-II. xxiv,310 + (4),347,(5)pp. Guilt full calf with guilt edges. 2 volumes.

[ ATA: 54828 ] Pris: 750Kr SEK

(ingen författare) Odins-Lund och Lundagård. Samling af Flerstämmiga sånger för Mansröster I-V. I: Partitur, II: 1 Tenor, III: 2 Tenor, IV: 1:a Bassoo, V : 2 Basso. (6), 282 + 192 + (4), 192 + 192 + 192pp. Guldornerade halvfranska band med främre omslagen medbundna. 5 volymer. Något nötta. Namnteckningar på insidan av främre pärmarna.

[ ATA: 59626 ] Pris: 2000Kr SEK

(ingen författare) Förteckning på studerande ungdomen vid Westerås Kongl. gymnasium, under Lectorn, Mag. Er. Bergqvists Rectorat, Läse-året 1830. 4s. Kvarto. Fuktfläck över cirka en fjärdedel av bladen.

[ ATA: 59634 ] Pris: 200Kr SEK

(ingen författare) Instruktion för korporaler. 47,(1)s. Oskuren och ouppskuren. 10,5x15 cm. Litet solkigt titelblad och svagt fuktfäckad i övre och nedre marginalen. Gott skick.

[ ATA: 59680 ] Pris: 375Kr SEK

(ingen författare) Elegantiores praestantium virorum satyrae, Quarum titulos, & nomina auctorum, versa pagella exhibebit post praefationem. Distinguuntur in tomos duos. Fronteipiece, (10), 170, (20), (24), 13-280 + (4), 283-940pp. Contemporary full calf, gilt spine. Front free endpaper clipped. Frontespiece is a little cut into right side of the plate.

[ ATA: 60702 ] Pris: 4000Kr SEK

(SEFSTRÖM, A.G.), Några blad till historien om Läsarne med afseende fästadt på de inom Helsingland wistande. 168s. 12:o. Senare (1900-tal) grönt klotband (Östermalms bokbinderi). 2 svaga fläckar på titelbladet. Lagerfläckad.

[ ATA: 24152 ] Pris: 2500Kr SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. folkets historia. Del 1 och 2 med gröna marmorerade snitt, del 3-5 med bruna marmorerade snitt. Falsarna till del två har släppt några centimeter från ryggens huvud räknat. Något nötta ryggar. Spår av borttagen etikett på första volymens bakre doublure, avfärgad på eftersättsbladet. Namnteckning bortraderad från samtliga bands försättsblad, med liten pappersförlust i del 3-5.

¶ 5 volymer. Allt som utkom.

[ ATA: 10407 ] Pris: 2000Kr SEK

[BENEKENDORF, Karl Fr von], Theoretisk-Praktisk Underwisning, om det nyare och rätta Skogshushållningssättet, så för Staten som för Private Skogsägare och deras Skogsbetjening, af Författaren till Oeconomia Forensis. LXVII,(5),504s. Senare halvfranskt band med Skogshushålln. Sättet. och siffran 82. i guld på ryggen. Inskrift på doubluren: V. Löfsta Socken Bibliotek. Ryggen något nött. Lagerfläckad.

[ ATA: 11055 ] Pris: 750Kr SEK

ÖDMANN, Samuel, Strödda försök öfwer Nya testamentets heliga skrifter. Andra bandets första häfte och andra häfte. 232 + 226 (14) s. Två häften i ett halvfranskt band. Bandet något nött.

[ ATA: 32133 ] Pris: 100 kr SEK

ABILDGAARD, P. C./ WIBORG, E., Inledning till allmän naturkunnighet. Till swenska ungdomens tjenst öfwersatt af Olof Lindén. XVI,319,(7)s. Halvfranskt band. Biblioteksstämplar på försätts- och titelblad.

[ ATA: 54829 ] Pris: 500Kr SEK

AGARDH, C. A., Species algarum I: 1-2 + II:1 (4), 168, (6), 169-531, (1) + LXXVI, 189, (1)s. Två olika pappband. Two different hardcovers. 2 volymer/ 2 volumes. Nötta och del 2 med skadat rygghuvud. Titelbladen med översta centimetern borta, berör ej text. Stämplar. Något streckad./ Worn bindings. Title pages with 1 centimeter missing in upper margin, not affecting text. Stamps. Some markings.

[ ATA: 59716 ] Pris: 5200Kr SEK

AGARDH, C.A., Lärobok i botanik. (16),416s + 4 planscher. Guldornerat och blindpressat halvfranskt band. Exlibris Säfstaholms bibliothek. Delvis lagerfläckad.

¶ Endast del 1 (av 2).

[ ATA: 11376 ] Pris: 750Kr SEK

ANDERSEN, H. C., Ahasverus. (8),158s. Elegant grönt guldornerat halvfranskt band . Präglat på ryggens fot: Rosenvold. Namnteckning på första blanka bladet: Paul V. Rubow. Exlibris. Lagerfläckad. Gulplettet.

[ ATA: 51318 ] Pris: 1500Kr SEK

ARCHENHOLZ, J. W. von, Historia om Stor-Britannien för Året 1791. I - VIII. Frontispis,150,(2) + 38 + 55,(1) + 25,(1) + 61,(1) + 63,(1) + 127,(1) + 71,(1)s. Halvfranskt band. Bläckfläck i övre vänstra hörnet på de tre första bladen, utanför bild- och text. Etikett med text: Rektor Joh. Pipon, klistrad över namnteckning på titelbladet.

[ ATA: 55622 ] Pris: 900Kr SEK

BERCH, Carl Reinhold, Tal, om svenska myntets ålder. Hållit för Kong. Svenska Vetenskaps Academien ... den 11 Aug. 1753. (2),35,(3)s. Tagen ur band. Lagerfläckad. Hål på ss.33-34 med förlust av 2 halva bokstäver.

[ ATA: 48792 ] Pris: 400Kr SEK

BIERKÉN, Johan af, Historia om England ifrån Julii Caesars tid till 1760: sammandragen af Johan af Bierkén I-III. 478, (2) + 426,(2) + 495,(1)s. Samtida guldornerade halvfranska band. Modernt exlibris, gammal namnstämpel. Eftersättsbladen saknas. liten reva längst ner i vänstra marginale på sista bladet i del II, berör inte texten. 20 första sidorna i del III med små veck i övre högra hörnet, berör ej texten.

¶ Ett vackert ex.

[ ATA: 46226 ] Pris: 1500Kr SEK

BJÖRKMAN, P., Beskrifning öfver Wermland, innefattande historiska, geografiska, politiska, ecclesiastica och ekonomiska uppgifter samt statistiska tabeller, jemte inledning om wermländningarnas lynne, karaktér och dialekt, m. m. 224 (8) s. Halvfranskt band. Något snedläst och nött. Namnteckning. Fuktfläck å första tio samt sista tio bladen.

¶ Förra delen (allt som utkom).

[ ATA: 39670 ] Pris: 750 kr SEK

CATULLUS, C. Valerius, Carmina I - II. Varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata a Frid. Guil. Doering. LVI, 342, (1) + (4), 268pp. Marbled papercovered boards. Slightly worn.

[ ATA: 60480 ] Pris: 400Kr SEK

CHELIUS, Maximilian Joseph, Handbuch der Augenheilkunde zum gebrauche bei seinen Vorlesungen I - II. I: Die entzündungen und Nevrosen des Auges enthaltend. II: Die organischen Krankheiten des Auges enthaltend. XX,436 + (2),552pp. Gilt half calf. 2 volumes. Old library annotation on inside of front covers. Worn spines. Some foxing.

[ ATA: 54429 ] Pris: 1900Kr SEK

CHELIUS, Maximilian Joseph, Handbuch der Chirurgie zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen I - II:2. XXX,434 + VI,435-1012 + VIII,402 + (2),403-910pp. Gilt half calf. 4 volumes. Worn spines. Old library annotation on inside of front covers.Slightly foxed.

[ ATA: 54430 ] Pris: 800Kr SEK

DICKSON, R. W., Practical Agriculture; or, A Complete System of Modern Husbandry: With the Best Methods of Planting, and the Improved Management of Live Stock. Illustrated by Numerous Engravings. 2 volumes. xliii (1), 650 + xxiii, 767 + appendix of 64 pp. Engravings b/w and color. Private later cloth. Front missing from volume one; else a complete set. Text and engravings in volume one partly with heavy foxing.

[ ATA: 41768 ] Pris: 3500 kr SEK

GEIJER, E.G., Den blå boken. (6),86s. Häftad med tryckta originalomslag. Stämplad "Högre allmänna läroverket i Vänersborg" på främre omslaget och titelbladet. Något nött omslag. Något lagerfläckad.

[ ATA: 12147 ] Pris: 500Kr SEK

GEIJER, Erik Gustaf (preses), HÖJER, J. G. och PFEFFER, C. H. (respondenter), Supplementa ex chronicis manuscriptis ad historiam regis Gustavi I ab Erico Georgii Tegel conscriptam I-II. (2),8,(2) + (2),9-16,(2)s. Häftad. Oskuren i senare blankt omslag.

¶ Stämplad: Joh. Ax. Almquists boksamling.

[ ATA: 54843 ] Pris: 500Kr SEK

GEIJER, Erik Gustaf, Dissertatio de ingenio politico medii aevi. (2),17,(1)s. Häftad. Tagen ur band.

¶ Geijers doktorsavhandling under E. M. Fants presidium.

[ ATA: 54840 ] Pris: 900Kr SEK

GOLDSMITH, Oliver, Compendio della Storia Greca dalla sua origine fino alla riduzione della grecia in provincia romana del dott. Goldsmith I-II. 178+166pp. 12:o. Grey marbled hardcover with red (a little worn) title. Page 163-164 in second half with tear, not affecting text.

[ ATA: 28226 ] Pris: 300Kr SEK

HALLENBERG, Jonas, Berättelse om ett forntids Romerskt Metallkärl funnet i Westmanland år 1818. 83 (1) + 2 planscher. Förlagets gråpappomslag. Äldre namnteckning å insida av främre omslag. Något nött.

[ ATA: 34642 ] Pris: 600 kr SEK

HISINGER, W., Anteckningar i Physik och Geognosie under resor uti Sverige och Norrige. Tredje häftet. Frontispis, (2), V, (9), 103, (1)s. + 2 utvikbara tabeller (Barometer Observationer) + Utvikbar karta + 6 planscher (1 utvikbar). Violett pappband. Något nött. Blekt rygg. Namn och exlibris. Ren inlaga.

[ ATA: 59636 ] Pris: 2500Kr SEK

HULPHERS, Abrah. Abr-son, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Tredje Samlingen om Herjedalen. (14)+124+8s. Marmorerat pappband. Nött. Ryggen med ytförluster. Sista 8 sidorna med liten fläck (mindre än en tio-öring)

[ ATA: 3555 ] Pris: 800Kr SEK

HWASSER, Israël, (Resp. Harald Oscar Caspersson), Underrättelser för brunns-gäster vid Porla I-III. 16,(2),17-30,(2),31-43,(1). Senare vitt halvklotband med marmorerade pärmpapper. Oskuren med alla titelbladen medbundna. Obetydligt lagerfläckad.

[ ATA: 48720 ] Pris: 2500Kr SEK

» ny sökning

©2006-2022 Antikvariat Thomas Andersson