ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty[ADLERMARCK, Carl Magnus], Oförgripeliga Påminnelser wid De om Rättegångars förminskning, Lag, Domare och Folk, samt en rättskaffens Fri- och Säkerhet utgifne Anmärkningar. Stockholm, Tryckt uti Wildiska Tryckeriet 1758. (4), 150s. 4:o. Nött guldornerat halvfranskt band med fem upphöjda bind. Diverse namnteckningar och ett exlibris.

[ ATA: 60685 ] Pris: 1500Kr SEK

» ny sökning

©2006-2021 Antikvariat Thomas Andersson