ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty(ingen författare) Symbola litteraria. hyllningsskrift till Uppsala universitet vid jubelfesten 1927 från universitetsbibliotekets tjänstemän och universitetetets boktryckare Almqvist & Wiksells boktryckeri -A.-B. (8),3405,(1)s. Rött halvmarokängband med 5 upphöjda bind och främre omslaget medbundet.

¶ Bidrag av Axel Nelson; Elof Colliander; O. Walde; Herbert Lundh; Anders Grape; Erland Hjärne; Harald J. Heyman; Jonas L:son Samzelius; J. M. Hulth, N. E., Taube, Arvid Hj. Uggla, N. Moosberg.

[ ATA: 57204 ] Pris: 600Kr SEK

» ny sökning

©2006-2020 Antikvariat Thomas Andersson