ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 97 träffar.HAHR, August, Uppsala universitets porträtt- och tavelsamling. Beskrivande katalog jämte kort förteckning över samlingarnas skulpturer I-IV. Uppsala 1943-1944. 4 volymer. 101 (+26 planscher) + 72 (+28 planscher) +191 + 104 (+25 planscher) s. Ill. Häftade.

[ ATA: 30363 ] Pris: 250 SEK

HAHR, August, Från dragarbrunn till arkadien. Uppsalabilder och färdeminnen från nittonhundratalets början. Uppsala 1946. 202s. Illustrerad. Häftad. Något nött.

[ ATA: 45391 ] Pris: 100 SEK

JÄRBE, Bengt, Sällsamheter i Uppland 1-2. Rabén & Sjögren, 1978, 1979. 296 + 352s. Illustrerade. Förlagets dekorerade pappband. 2 volymer. Namn på försättsbladets baksida.

[ ATA: 59537 ] Pris: 150 SEK

JOHANSON, Curt, Lantarbetarna i Uppland 1918-1930. En studie i facklig taktik och organisation. Akademisk avhandling. Uppsala 1970. 400 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 30582 ] Pris: 60 SEK

KARDELL, hans, Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. Uppsala 1997. 120 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 28150 ] Pris: 75 SEK

LARSSON, Bo, De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008. 280s. Häftad med skyddsomslag. Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 55.

[ ATA: 58909 ] Pris: 150 SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2012. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2012. 238s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 59360 ] Pris: 60 SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2013. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2013. 180s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59361 ] Pris: 60 SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2014. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2014. 162s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59362 ] Pris: 60 SEK

LIBY, Håkan, Uppland rustar till fest. Från vaggan till graven och året runt. Uppsala 2001. 126 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Mycket Gott skick.

[ ATA: 50144 ] Pris: 75 SEK

MALM, Einar, Uppsala i mitt hjärta. Stockholm 1955. 2001 s. Ill. Häftad. Nött.

[ ATA: 36554 ] Pris: 50 SEK

MEDÉN, Sivert / Stig Almlöv / Sven Sjöberg / Wolter Ehn / Anders Moberg (red.), Tierp - en sockenbeskrivning. Glimtar ur Tierps sockens historia. Tierps kommun, 1975. 670 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tapelagat skyddsomslag.

[ ATA: 37891 ] Pris: 200 SEK

MELIN, Pia Bengtsson, Dräkt, makt och kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar. Upplandsmuseet, 2012. 140s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59470 ] Pris: 150 SEK

MOLIN, Harry, Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbruk. Stockholm 1950. 335 s. Ill. Förlagets klotband. Mycket gott skick.

[ ATA: 36884 ] Pris: 150 SEK

NELSON, Axel, Om Uppsala universitet under medeltiden. Uppsala 1927. 47 s. Ill. Häftad. Med dediaktion. Ouppskuren.

[ ATA: 33978 ] Pris: 100 SEK

NERMAN, Birger, Gamla Upsala svearikets hjärtpunkt. Stockholm 1943. 112 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. lagerfläckar i övre marginal. Omslag litet solkiga.

[ ATA: 27625 ] Pris: 60 SEK

NEVÉUS, Torgny (red.), Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930-1990. Uppsala 1998. 496 s. Ill. Förlagets pappband. Tillskrift på försättsbladet

[ ATA: 32208 ] Pris: 150 SEK

NORDIN, Berit/ BINGMAN, Ingvar (red./utg.), Skohalvön. Analys av ett kulturlandskap i Mälardalen. Sammarbetsprojekt mellan naturvård och kulturminnesvård. Naturvårdsverket Rapport, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer Rapport RAÄ 1985:2 185s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 57329 ] Pris: 100 SEK

NORLANDICA. Norrlands nations skriftserie VIII. Festskrift till nationshusets 100-årsjubileum den 11 oktober 1989. Uppsala 1989. 288 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 36753 ] Pris: 90 SEK

NORSTRÖM, Alf & Johan Curman, En bok om Upplands Väsby. Motala 1973. 258 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget fäst på pärmarna med plastfilm

[ ATA: 14312 ] Pris: 100 SEK

PÅHLMAN, A. E., Med apan på mitt positiv. Uppsala 1942. 79 s. Häftad. Gott skick.

¶ Med ett handskrivet brev från författaren. Bibliofilupplaga om 200 signerade exemplar, detta nr 101.

[ ATA: 34007 ] Pris: 100 SEK

RYDÉN, Bengt Erik, Studenten, staden och sanningen. Bilder och essäer. Uppsala 1992. 350 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 27780 ] Pris: 100 SEK

RYMAN, Lennart, Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland. Akademisk avhandling. Umeå 2002. 400 s. Anthroponymica Suecana 13.

[ ATA: 7106 ] Pris: 200 SEK

SÖDERBERG, Bengt, Uppland I-II. Malmö 1967. 2 vol. 388 + 366 s. + karta. Ill. Förlagets röda konstläderband. (Slott och herresäten i Sverige)

[ ATA: 17893 ] Pris: 450 SEK

SÖDERBERG, Karl, Uppsala kommuns skolor under några decennier av 1900-talet. Uppsala 1983. 152 s. Ill. Häftad. (Uppsala stads historia VI: 1.

[ ATA: 34764 ] Pris: 75 SEK

SÖDERBERG, Ulf, Gustav I:s arv och eget i Uppland. En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Stockholm 1977. 276 s. Häftad. Studier till det medeltida Sverige 1.

[ ATA: 22760 ] Pris: 75 SEK

SEGERBERG, Ann, Bälinge mossar. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern. Akademisk avhandling. Uppsala 1999. 243 s. Ill. Häftad. Aun 26.

[ ATA: 14529 ] Pris: 125 SEK

SEGERSTEDT, T. / k. w. GULLERS, Uppsala universitet 500 år. Stockholm 1976. Ca 100 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 24310 ] Pris: 60 SEK

SERNANDER, Rutger, Uppsala kungsäng. Utgiven av Gustaf Sandberg. Stockholm 1948. 210 s. + 2 utvikabara bilder. Häftad. Namnteckning å försättsblad.

[ ATA: 24746 ] Pris: 75 SEK

SOLSTRAND, Väinö, Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland. Hälsingfors 1924. 116s. Häftad. Något nött omslag. Några blyertsnoteringar.

[ ATA: 57216 ] Pris: 150 SEK

STENSTRÖM, Thure, I alma maters tjänst. En uppsalaprofesor ser tillbaka. Atlantis, Stockholm, 2004. 478 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 29691 ] Pris: 100 SEK

SUNDQUIST, Nils, Kring några minnesbyggnader i Uppsala och uppsalatrakten. Uppsala 1972. 103 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 45372 ] Pris: 60 SEK

SYSE, Bernt (red.), Uppland 2005. Uppsala 2005. 326 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gottt skick.

[ ATA: 30879 ] Pris: 90 SEK

THUNBERG, Göran, Uplandsbanken 1865-1965. Stockholm 1965. 98 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49888 ] Pris: 60 SEK

UPPLAND 1997. Tidernas kyrka i Uppland. Uppsala 1997. 151 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 24684 ] Pris: 75 SEK

VÄNGE HEMBYGDSFÖRENING (utg.), Vi i Vänge - en hembygdsbok. Vänge hembygdsförening 2007. viii,376s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 52166 ] Pris: 200 SEK

WAHLBERG, Mats / Katharina Leibring / Staffan Nyström, Ortnamnssällskapets i Uppsala Årskrift 2007. Uppsala 2007. 120 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 48485 ] Pris: 100 SEK

WAHLBERG, Mats, Bebyggelsenamnen i Våla härad i Uppland. Akademisk avhandling. Uppsala 1988. xii,154s. Häftad. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 6565 ] Pris: 80 SEK

WALLNER, Helmer, Storvretabygden. Forntid - nutid. Uppsala 1990. 208 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14420 ] Pris: 125 SEK

WENNSTRÖM, John / David Belin / Iwar Skoglöf / Nestor Ericson / David Wallin (red.), Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala 25 år 1895-1920. Uppsala 1920. 190 s. Ill. Häftad. Ryggens pappersyta nött med textförlust

[ ATA: 37707 ] Pris: 100 SEK

WESTIN, Karin Mannberg/ ARVIDSON, Tommy, Byggt i Uppland. Upplandsmuseet, 1996. 128s. Kvrto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 59472 ] Pris: 100 SEK

WILCKE-LINDQVIST, Ingeborg, Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland. Stockholm 1966. 674-863 s. Ill. 4to. Häftad.

[ ATA: 15514 ] Pris: 75 SEK

WISÉHN, Eva, Myntfynd från Uppland. Stockholm 1989. 360 (2) s. Ill. Häftad. Kvarto. (Sveriges mynthistoria. Landskapsinventeringen 4).

[ ATA: 44289 ] Pris: 200 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006