ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 96 träffar.KARDELL, hans, Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. Uppsala 1997. 120 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 28150

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1997. SEK

LARSSON, Bo, De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008. 280s. Häftad med skyddsomslag. Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 55.

¶ 58909

[ ATA: 150Kr ] Pris: Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008. SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2012. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2012. 238s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 59360

[ ATA: 60Kr ] Pris: Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2012. SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2013. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2013. 180s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59361

[ ATA: 60Kr ] Pris: Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2013. SEK

LIBY, Håkan (red)., Uppland 2014. Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2014. 162s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59362

[ ATA: 60Kr ] Pris: Upplands Fornminnesförenings Förlag, 2014. SEK

LIBY, Håkan, Uppland rustar till fest. Från vaggan till graven och året runt. Uppsala 2001. 126 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Mycket Gott skick.

¶ 50144

[ ATA: 75kr ] Pris: Uppsala 2001. SEK

MALM, Einar, Uppsala i mitt hjärta. Stockholm 1955. 2001 s. Ill. Häftad. Nött.

¶ 36554

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

MELIN, Pia Bengtsson, Dräkt, makt och kön. Dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar. Upplandsmuseet, 2012. 140s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59470

[ ATA: 150Kr ] Pris: Upplandsmuseet, 2012. SEK

MOLIN, Harry, Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbruk. Stockholm 1950. 335 s. Ill. Förlagets klotband. Mycket gott skick.

¶ 36884

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

NELSON, Axel, Om Uppsala universitet under medeltiden. Uppsala 1927. 47 s. Ill. Häftad. Med dediaktion. Ouppskuren.

¶ 33978

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1927. SEK

NERMAN, Birger, Gamla Upsala svearikets hjärtpunkt. Stockholm 1943. 112 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. lagerfläckar i övre marginal. Omslag litet solkiga.

¶ 27625

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

NEVÉUS, Torgny (red.), Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930-1990. Uppsala 1998. 496 s. Ill. Förlagets pappband. Tillskrift på försättsbladet

¶ 32208

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 1998. SEK

NORDIN, Berit/ BINGMAN, Ingvar (red./utg.), Skohalvön. Analys av ett kulturlandskap i Mälardalen. Sammarbetsprojekt mellan naturvård och kulturminnesvård. Naturvårdsverket Rapport, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer Rapport RAÄ 1985:2 185s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 57329

[ ATA: 100Kr ] Pris: Naturvårdsverket Rapport, Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer Rapport RAÄ 1985:2 SEK

NORLANDICA. Norrlands nations skriftserie VIII. Festskrift till nationshusets 100-årsjubileum den 11 oktober 1989. Uppsala 1989. 288 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 36753

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

NORSTRÖM, Alf & Johan Curman, En bok om Upplands Väsby. Motala 1973. 258 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget fäst på pärmarna med plastfilm

¶ 14312

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Motala 1973. SEK

PÅHLMAN, A. E., Med apan på mitt positiv. Uppsala 1942. 79 s. Häftad. Gott skick. Med ett handskrivet brev från författaren. Bibliofilupplaga om 200 signerade exemplar, detta nr 101.

¶ 34007

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1942. SEK

RYDÉN, Bengt Erik, Studenten, staden och sanningen. Bilder och essäer. Uppsala 1992. 350 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 27780

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

SÖDERBERG, Bengt, Uppland I-II. Malmö 1967. 2 vol. 388 + 366 s. + karta. Ill. Förlagets röda konstläderband.

¶ 17893

[ ATA: 450kr ] Pris: Malmö 1967. SEK

SÖDERBERG, Karl, Uppsala kommuns skolor under några decennier av 1900-talet. Uppsala 1983. 152 s. Ill. Häftad. (Uppsala stads historia VI: 1.

¶ 34764

[ ATA: 75kr ] Pris: Uppsala 1983. SEK

SÖDERBERG, Ulf, Gustav I:s arv och eget i Uppland. En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Stockholm 1977. 276 s. Häftad.

¶ 22760

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

SEGERBERG, Ann, Bälinge mossar. Kustbor i Uppland under yngre stenåldern. Uppsala 1999. 243 s. Ill. Häftad.

¶ 14529

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

SEGERSTEDT, T. / k. w. GULLERS, Uppsala universitet 500 år. Stockholm 1976. Ca 100 s. Ill. Häftad.

¶ 24310

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

SERNANDER, Rutger, Uppsala kungsäng. Utgiven av Gustaf Sandberg. Stockholm 1948. 210 s. + 2 utvikabara bilder. Häftad. Namnteckning å försättsblad.

¶ 24746

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1948. SEK

SOLSTRAND, Väinö, Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland. Hälsingfors 1924. 116s. Häftad. Något nött omslag. Några blyertsnoteringar.

¶ 57216

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hälsingfors 1924. SEK

STENSTRÖM, Thure, I alma maters tjänst. En uppsalaprofesor ser tillbaka. Atlantis, Stockholm, 2004. 478 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 29691

[ ATA: 100Kr ] Pris: Atlantis, Stockholm, 2004. SEK

SUNDQUIST, Nils, Kring några minnesbyggnader i Uppsala och uppsalatrakten. Uppsala 1972. 103 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 45372

[ ATA: 60kr ] Pris: Uppsala 1972. SEK

SYSE, Bernt (red.), Uppland 2005. Uppsala 2005. 326 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gottt skick.

¶ 30879

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 2005. SEK

THUNBERG, Göran, Uplandsbanken 1865-1965. Stockholm 1965. 98 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 49888

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

UPPLAND 1997. Tidernas kyrka i Uppland. Uppsala 1997. 151 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 24684

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1997. SEK

VÄNGE HEMBYGDSFÖRENING (utg.), Vi i Vänge - en hembygdsbok. Vänge hembygdsförening 2007. viii,376s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 52166

[ ATA: 200Kr ] Pris: Vänge hembygdsförening 2007. SEK

WAHLBERG, Mats / Katharina Leibring / Staffan Nyström, Ortnamnssällskapets i Uppsala Årskrift 2007. Uppsala 2007. 120 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 48485

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 2007. SEK

WAHLBERG, Mats, Bebyggelsenamnen i Våla härad i Uppland. Uppsala 1988. xii,154s. Häftad. Något blyertsstreckad.

¶ 6565

[ ATA: 80Kr ] Pris: Uppsala 1988. SEK

WALLNER, Helmer, Storvretabygden. Forntid - nutid. Uppsala 1990. 208 s. Ill. Häftad.

¶ 14420

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Uppsala 1990. SEK

WENNSTRÖM, John / David Belin / Iwar Skoglöf / Nestor Ericson / David Wallin (red.), Idrottsföreningen Kamraterna Uppsala 25 år 1895-1920. Uppsala 1920. 190 s. Ill. Häftad. Ryggens pappersyta nött med textförlust

¶ 37707

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1920. SEK

WESTIN, Karin Mannberg/ ARVIDSON, Tommy, Byggt i Uppland. Upplandsmuseet, 1996. 128s. Kvrto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59472

[ ATA: 100Kr ] Pris: Upplandsmuseet, 1996. SEK

WILCKE-LINDQVIST, Ingeborg, Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Uppland. Stockholm 1966. 674-863 s. Ill. 4to. Häftad.

¶ 15514

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

WISÉHN, Eva, Myntfynd från Uppland. Stockholm 1989. 360 (2) s. Ill. Häftad. Kvarto.

¶ 44289

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

» ny sökning

©2006-2017 Antikvariat Thomas Andersson