ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.AULÉN, Gustaf, Den kristna tankens tolkning af Jesu person. Uppsala 1910. 126s. häftad. Ryggens nederat cm med pappersförlust. Blyertsstreckad.

[ ATA: 8912 ] Pris: 75 SEK

AULÉN, Gustaf, Jesus i nutida historisk forskning. Verbum 1973. 207 s. Häftad.

[ ATA: 17680 ] Pris: 90 SEK

AULÉN, Gustaf, Våra tankar om kristus. Stockholm 1921. 83 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25486 ] Pris: 90 SEK

AULÉN, Gustaf, Evangeliskt och romerskt. Stockholm 1922. 108 (4) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 36771 ] Pris: 75 SEK

BÖGH, Erik, Jonas Tvärmoses förargersel. Skizzer / Sju föreläsningar. Stockholm 1860-1864. 155 (1) + 102 s. Två volymer sammanbundna i ett samtida svart halvfranskt band.

[ ATA: 47910 ] Pris: 350 SEK

BÓASDÓTTIR, Sólveig Anna, Violence, Power, and Justice: A Feminist Contribution to Christian Sexual Ethics. Dissertation. Uppsala 1998. 202 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 22209 ] Pris: 200 SEK

BAADER, Franz V., Über den Begriff der Zeit / Über den Zweispalt des religiösen Glaubens und Wissens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. 63 pp. Publisher's hardcover. Boards a little wapred; else in good condition.

[ ATA: 33925 ] Pris: 60 SEK

BAIGENT, Michael / Richard Leigh, Dödahavsrullarnas hemlighet. Första upplagan, andra tryckningen. Stockholm 1993. 290 s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 43130 ] Pris: 100 SEK

BANNING, Knud, Det teologike Fakultet 1732-1830. Köbenhavn 1980. Särtryck ur Köbenhavns Universitet 1479-1979, bind V. s. 213-323. Häftad.

[ ATA: 30768 ] Pris: 75 SEK

BARDH, Ulla, Församlingen som sakrament. Uppsala 2008. XII,360pp. Häftad. Ded.

[ ATA: 52389 ] Pris: 125 SEK

BARR, Knut (red.), Swedenborgs drömmar. Emanuel Swedenborgs dagbok 1743-1744. Stockholm 1924. 174 (4) s. Häftad.

[ ATA: 35217 ] Pris: 100 SEK

BARTH, Karl, Dogmatik i grunddrag. Gummessons, Stockholm 1964. 204s. Förlagets dekorerade pappband. Inget skyddsomslag. Försättsbladet borttaget.

[ ATA: 9892 ] Pris: 100 SEK

BARTH, Karl, Einfûhrung in die evangelische Theologie. EVZ-Verlag, Zürich 1962. Pencil underlinings. Signature on fly leaf.

[ ATA: 52525 ] Pris: 100 SEK

BAUER, Walter, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu des Neue Testaments und der übrigen urchristlischen Litertur. Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin 1952. 1634 pp. Publisher's printed cloth.

[ ATA: 34138 ] Pris: 350 SEK

BEACH, Waldo, Christian Ethics in the Protestant Tradition. Atlanta 1988. 149 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 31878 ] Pris: 90 SEK

BEALE, G. K./ CARSON, D. A. (eds.), Commentary on the New Testament Use of the Old Testament. 6th printing. Baker Academic/ Apollos, 2012. xxxviii, 1239pp. Quarto. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 59928 ] Pris: 300 SEK

BELFRAGE, Lennart, Clergy Existence Challenged. An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making and Burnout Related to the Church of Sweden. Uppsala universitet, 2009. 243pp. Softcover. Very Good. Psychologia et Sociologia Religionum 22.

[ ATA: 59008 ] Pris: 150 SEK

BELTZIKOFF, Boris, Nazism och kristendom ur ett judiskt perspektiv. Symposion 1992. 231 s. Häftad.

[ ATA: 14116 ] Pris: 150 SEK

BENKTSON, Benkt Erik, Min herres lass. SKDB, Stockholm 1949. 117s. Häftad.

[ ATA: 9414 ] Pris: 75 SEK

BENOIT, Claire-Lise de, Romarbrevet. Libris, Örebro, 1973, 176s. Häftad. Några sidor med bläckförstrykningar.

[ ATA: 57801 ] Pris: 90 SEK

BENZ, Ernst (ed.), Russische Heiligenlegenden. Freiburg 1963. 186 (2) pp. Paperback.

[ ATA: 31953 ] Pris: 50 SEK

BERGE, Lars, The Bambatha Watershed: Swedish Missionaries, African Christians and an Evolving Zulu Church in Rural Natal and Zululand 1902-1910. Dissertation. Uppsala 2000. 416 pp. Softcover. Lower edge stained. Last pages and lower cover stained in bottom margin.

[ ATA: 22180 ] Pris: 100 SEK

BERGENTZ, Sven, Pontus Wikner. SKDB, Stockholm 1935. 216s. Häftad.

[ ATA: 9407 ] Pris: 75 SEK

BERGER, Heinrich, Calvins Geschichtsauffassung. Zwingli-verlag Zurich 1955. 253pp. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie Band 6.

[ ATA: 2844 ] Pris: 100 SEK

BERGER, Klaus, Hermeneutik des Neuen Testaments. Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn 1988. 456pp. Verlagseinband.

[ ATA: 4735 ] Pris: 150 SEK

BERGGRAV, Eivind, Den religiöse fölelse i sundt sjeleliv. Aschehoug, Oslo 1927. viii, 280s. Förlagsklotband.

[ ATA: 7885 ] Pris: 100 SEK

BERGGRAV, Eivind, Kropp och själ i karaktärsliv och gudsliv. Tredje upplagan. Stockholm 1933. 240 s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 48067 ] Pris: 100 SEK

BERGGREAV, Eivind, Nordens insats. SKDB, Stockholm 1939. 54s. Häftad.

[ ATA: 8928 ] Pris: 50 SEK

BERGH, Asta m.fl. (red.), Uppsala domkyrka - den föräderliga. Uppsala 1983. 127 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 38242 ] Pris: 100 SEK

BERGH, Birger, Heliga Birgitta. Åttabarnsmor och profet. Lund 2002. 249 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33101 ] Pris: 100 SEK

BERGLUND, Louise, Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470. Akademisk avhandling. Uppsala 2003. 227s. Häftad.

[ ATA: 13268 ] Pris: 125 SEK

BERGMARK, Ingemar, Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933. Akademisk avhandling. Uppsala 1974. 236 s. + planscher. Häftad. Med dedikation. Något nött. (Studia Missionalia Upsaliensia 23).

[ ATA: 41054 ] Pris: 100 SEK

BERGQUIST von MIRBACH, Magda, Spelet om Sancta Helena. Excelsiors Förlag, Skara 1933. 31,(1)s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 16798 ] Pris: 75 SEK

BERGQUIST, Lars, Swedenborgs Drömbok. Glädjen och det stora livet. Stockholm 1989. 321 s. Häftad.

[ ATA: 14188 ] Pris: 100 SEK

BERGSTRÖM, C. A., I katekesfrågan I: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Almqvist & Wiksell, 1914. 136 s. Ouppskuret ex. Biblioteksstämpel å omslag.

[ ATA: 7032 ] Pris: 75 SEK

BERGUER, Georges, Traité de Psychologie de la religion. Lausanne 1946. VIII, 367 pp. Originla wrappers.

[ ATA: 36148 ] Pris: 125 SEK

BERKHOF, Hendrik, Kyrka och kejsare. Stockholm 1962. 207s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 9790 ] Pris: 90 SEK

BERNARDIN, Kardinal Joseph, Sanningen var mitt enda försvar Novum 1998. 144s. Häftad.

[ ATA: 7835 ] Pris: 75 SEK

BERNTSON, Martin/ NILSSON, Bertil/ WEJRYD, Cecilia, Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria. Artos, 2012. 410s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 59925 ] Pris: 200 SEK

BERRIGAN, Daniel, Motståndets dunkla natt. Forum, 1972. 156s. Häftad.

[ ATA: 57990 ] Pris: 75 SEK

BERTHOLET, ALFRED / Hans Freih von Camphausen, Wörterbuch der Religionen. Stuttgart 1952. 532 pp. Publieher's cloth with dj.

[ ATA: 22825 ] Pris: 70 SEK

BESKOW, Gunnar, Världsbildernas kamp. Bonniers 1939. 195s. Häftad.

[ ATA: 6146 ] Pris: 75 SEK

BESKOW, Nathaniel, Evigheten och ögonblicket. Elementära studier i kristen levnadskonst. Stockholm 1924. 181 s. Förlagets gröna klotband.

[ ATA: 31362 ] Pris: 100 SEK

BEVERE, John, Gudsfruktan - nyckeln till att lära känna Gud. Uppsala 2000. 194 s. Häftad.

[ ATA: 14798 ] Pris: 75 SEK

BIERNACKA, Jadwiga, Osända brev. Verbum 1973. 286s. Häftad.

[ ATA: 8932 ] Pris: 100 SEK

BIETENHARD, Hans, Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. Tübingen 1951. VI, 295 (1) pp. Original wrappers. Small date noted at front fly leaf. A litte worn to top of spine; esle in good condition. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2).

[ ATA: 42556 ] Pris: 400 SEK

BILLING, Einar, Guds närhet. Betraktelser, predikningar och tal. Stockholm 1948. 235 s. Häftad. Omslagen litet solkiga; övrigt i gott skick.

[ ATA: 25529 ] Pris: 100 SEK

BILLING, Einar, De etiska tankarna i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro / De etiska tankarna i Jesu förkunnelse. Uppsala 1907. 240 + 80 s. Två volymer bundna i ett privat klotband. Försätts- och titelblad till båda volymerna är inte medbundna. Ryggtitel: Billing Etik.

[ ATA: 34700 ] Pris: 100 SEK

BILLING, Gottfrid, Gottfrid Billings levandsminnen till och med Västeråstiden. Utgivna med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. Stockholm 1955. 223 (1) s. Privat halvklotband. En del understrykninge i blyerts och bläck.

[ ATA: 39920 ] Pris: 125 SEK

BITTER, Wilhelm (Ed.), Meditation in Religion und Psychotherapie. Stuttgart 1958. 371 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Some underlining.

[ ATA: 12997 ] Pris: 150 SEK

BJÖRKHEM, Örjan Människan och verkligheten. Om mystiker i dagens Sverige. Stockholm 1978. 197s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2839 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKHEM, Örjan, Mystik och människor. Stockholm 1988. 164 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24989 ] Pris: 100 SEK

BJÖRKHEM, John, Livet och människan. Sjätte upplagan. Stockholm 1952. 245 s. Häftad.

[ ATA: 9235 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred / Arvid Runestam, Kristendom och stat. Uppsala 1935. 63 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25525 ] Pris: 90 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Helg och högtid Stockholm 1925. 128s. Häftad.

[ ATA: 6494 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Kristus och det radikala tvivlet. Andra upplagan. Stockholm 1961. 53s. Häftad.

[ ATA: 8906 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Eros och personligheten. SKDB, Stockholm 1928. 95s. Häftad.

[ ATA: 8907 ] Pris: 60 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Makt tjänst dom. SKDB 1934. 40s. Häftad.

[ ATA: 8908 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Hållning och tro. Stockholm 1940. 96s. Häftad.

[ ATA: 8909 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Ruth och Manfred. Uppbrott och besinning. SKDB 1954. 222s. Häftad.

[ ATA: 11066 ] Pris: 75 SEK

BLASS, Friedrich / Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Fünfte durchgesehene Auflage. Göttingen 1921. XVI, 336 pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 32120 ] Pris: 90 SEK

BLINZLER, Josef, Jesus inför rätta. Stockholm 1962. 224 (4) s. Häftad.

[ ATA: 34326 ] Pris: 100 SEK

BLOOMQUIST, Karen L. (ed.), Communion, Responsibility, Accountability: Responding as a Lutheran Communion to Neoliberal Globalization. Geneva 2004. 290 pp. Softcover. Very good condition. (Lutheran World Federation Documentation 50).

[ ATA: 41412 ] Pris: 175 SEK

BLUM, Jean, Les Cathares. d´Du Graal au secret de la mort joyeuse. Éditions du Rocher 1991. 273pp. Softcover. Some pencil markings in the beginning.

[ ATA: 56297 ] Pris: 100 SEK

BOCKELMANN, C. / Johannes Leipoldt / Franz Nikolaus Finck / Enno Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1907. VIII, 281 pp. Publisher's decorated cloth. Prev. owner's bookplate on inside of front board; else in very good condition.

[ ATA: 30385 ] Pris: 350 SEK

BOHLIN, Torsten, Profiler. 2 upplagan. Stokholm 1946. 317s. Förlagshalvklotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 7010 ] Pris: 75 SEK

BOHLIN, Torsten, Ernst Marks anteckningar. 2 upplagan. SKDB Stockholm 1936. 127s. Förlagets halvklotband. Något nött.

[ ATA: 8881 ] Pris: 75 SEK

BOHLIN, Torsten, Kristen livssyn. Andra upplagan. SKDB, Stockholm 1941. 180s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ett fåtal blyertsmarkeringar.

[ ATA: 8922 ] Pris: 60 SEK

BOHLIN, Torsten, Herdabrev till prästerskapet inom Härnösands stift. 2 upplagan. SKDB, Stockholm, 1935. 113s. Häftad. Främre omslagets övre högra hörn med pappersförlust (C:a 1 kvadratcentimeter).

[ ATA: 8988 ] Pris: 50 SEK

BOLANDER, Nils, Det farliga evangeliet. Lindblads 1937. 144s. Häftad.

[ ATA: 8866 ] Pris: 75 SEK

BONHOEFFER, Dietrich, Nachfolge. Siebente Auflage. München 1961. 293 pp. Publisher's brown cloth with dj.

[ ATA: 30184 ] Pris: 100 SEK

BONIFAZI, Conrad, Christendom Attacked: A Comparison of Kierkegaard and Nietzsche. London 1953. XV, 190 pp. Publisher's red cloth.

[ ATA: 36518 ] Pris: 150 SEK

BORGEHAMMAR, Stephan (red.), Ur kyrkofädernas brev. Artos 2001. 333s.. Förlagets dekorerade pappband. Exlibris. Tillskrift. Svenskt patristiskt bibliotek. Band III.

[ ATA: 52164 ] Pris: 125 SEK

BORGENSTIERNA, Gert, Försynstanken i gammalgrekisk teologi. Upsala, Lundequistska Bokhandeln, 1948. 79 s. Ryggen nött. Uppsala Universitets Årsskrift 1948:9.

[ ATA: 3681 ] Pris: 65 SEK

BORGENSTIERNA, Irene, Som fåglar små ... SKDB, Stockholm 1937. 91s. Häftad.

[ ATA: 8884 ] Pris: 60 SEK

BOUILLARD, Henri, Logik des Glaubens. Herder 1966. 136pp. Quaestiones Disputatae 29.

[ ATA: 2851 ] Pris: 100 SEK

BRÄNNSTRÖM, Olaus, Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig kyrkoman. Akademisk avhandling. Uppsala 1994. 344 s. Häftad.

[ ATA: 14010 ] Pris: 150 SEK

BRANDT, Gustaf, C. O. Rosenii förkunnelse. En studie i svensk lekmannapredikan. Akademisk avhandling. Stockholm 1918. 231 s. Klotband. Exlibris.

[ ATA: 13010 ] Pris: 125 SEK

BRATTGÅRD, Karl-Erik, Evangelium enligt Markus. Kristianstad 1960. 29 s. Häftad.

[ ATA: 34392 ] Pris: 40 SEK

BRATTGÅRD, Sven-Olof, Människan inför sjukdom och lidande. Diakonistyrelsens Bokförlag, Stockholm 1965. 144s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22544 ] Pris: 90 SEK

BREA, Tadeusz, Bronsporten. Livet i Vatikanen. LT:s förlag 1964. 444s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag.

[ ATA: 6173 ] Pris: 90 SEK

BRIEM, Efraim, Helgon och helgonliv. Lund 1942. 301 s. Häftad.

[ ATA: 12981 ] Pris: 100 SEK

BRIEM, Efraim, Kvinnan och religionen Natur och Kultur 1933. 208s. Häftad.

[ ATA: 6172 ] Pris: 75 SEK

BRIEM, Efraim, Moderna religionssurrogat. Gebers, Stockholm 1926. 144s+rättelselapp. Häftad.

[ ATA: 6185 ] Pris: 90 SEK

BRIEM, Efraim, Stigmatisationer och visioner. Stockholm 1929. 315 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 12998 ] Pris: 90 SEK

BRIESKORN, Norbert, Finsteres Mittelalter? Grünewald 1991. 301,(3)pp. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 26352 ] Pris: 150 SEK

BRILIOTH, Yngve, Den senare medeltiden 1274-1521. Uppsala 1941. 810 s. Ill. Förlagets halvfranska band med främre omslaget medbundet. Blyertsnoteringar på sista blanka sidan. (Svenska kyrkans historia II).

[ ATA: 21003 ] Pris: 200 SEK

BRING, Ragnar, Teologi och religion. Lund 1937. 232s.

[ ATA: 2853 ] Pris: 75 SEK

BRING, Ragnar, Tolkning av Nya testamentet. Galaterbrevet. Stockholm 1958. 318 s. Häftad.

[ ATA: 34694 ] Pris: 150 SEK

BRODD, Sven-Erik, Evangelisk Katolicitet. Akademisk avhandling. Gleerup 1982. 391s. Häftad.

[ ATA: 8979 ] Pris: 125 SEK

BRODD, Sven-Erik, Evangeliskt klosterliv i Sverige. Verbum, 1972. 192s. Häftad. Några få röda markeringar.

[ ATA: 59927 ] Pris: 125 SEK

BRON, Michal (ed.), Jews and Christians: Who is Your Neighbour after the Holocaust? Uppsala 1997. 166 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 36274 ] Pris: 300 SEK

BROOMHALL, Marshall, Kinas kristne general. Svenska alliansmissionens förlag, Jönköping 1923. 103s. Häftad.

[ ATA: 9413 ] Pris: 100 SEK

BRUCE, F. F., The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text. Paternoster Press 1982. xx, 306 pp. Softcover. In good condition. Some reading creases to spine.

[ ATA: 47952 ] Pris: 500 SEK

BRUNO, D. Arvid, Alttestamentliche Texträtsel und Strophische Analyse. Uppsala 1965. 231pp. Half-calf with four raised binds. presentation copy.

[ ATA: 2860 ] Pris: 250 SEK

BRUNVOLL, Arve, Gott ist Mensch. Die Luther-Rezeption Ludwig Feuerbachs und die Entwicklung seiner Religionskritik. Frankfurt 1996. 133+LXIV. Publisher's hardcover. European Studies in the History of Science and Ideas 3.

[ ATA: 12190 ] Pris: 250 SEK

BUCHTER, Jochen, Die Kriterien der Theologie im Werke Paul Tillichs. Dissertation. Bonn 1975. 251pp.

[ ATA: 3330 ] Pris: 100 SEK

BUHL, Frants, Det israelitiske folks historie. Syvende gennemsete udgave ved Dr. Theol. Johannes Jacobsen. Köbenhavn 1936. 476s. Häftad. Namn på försättsbladet. Streckad i rött, blått och blyerts.

[ ATA: 55230 ] Pris: 75 SEK

BULTMANN, Rudolf, Die Geschichte der synoptischen Tradition. 6. Auflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1964. 408 S. + Ergänzungsheft (56 S.). Cloth with dust-jacket.

[ ATA: 4033 ] Pris: 300 SEK

BULTMANN, Rudolf, Glauben und Verstehen II. Gesammelte Aufsätze. Tübingen 1952. 293 (3) pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 10323 ] Pris: 150 SEK

BULTMANN, Rudolf, Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen. Hamburg 1962. 268 pp. paperback.

[ ATA: 27433 ] Pris: 75 SEK

BULTMANN, Rudolf, Theologie des Neuen Testaments. 5. Auflage. J.C.B. Mohr, Tübingen 1958. XVI,620pp. Publishers brown cloth with dust jacket.

[ ATA: 29849 ] Pris: 200 SEK

BULTMANN, Rudolf, Jesus 25.-27. Tausend. J.C.B. Mohr 1964. 184pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Date on fly leaf.

[ ATA: 57953 ] Pris: 100 SEK

BUNDY, David, Visions of Apostolic Mission: Scandinavian Pentecoastal Mission to 1935. Uppsala 2009. xiii, 562 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 49388 ] Pris: 950 SEK

BUTTERFIELD, Herbert, Kristendom och historia. Stockholm 1954. 144 s. Häftad. Namnteckning å omslag. Understrykningr i blyerts.

[ ATA: 2868 ] Pris: 75 SEK

CANTELL, Risto, Ministerium Verbi. Hans Kungin käsitys kirkon palveluvirasta. Dissertation. Helsinki 1979. 181pp. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 114.

[ ATA: 3329 ] Pris: 100 SEK

CARMICHAEL, Joel, The Birth of Christianity: Reality and Myth. New York 191989. xii, 228 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 30180 ] Pris: 100 SEK

CARVALHO, Joaquim (ed.), Religion and Power in Europe: Conflict and Convergence. Pisa University Press 2007. 350 (2) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 41575 ] Pris: 200 SEK

CAVALLIN, Lars, Tro och liv i den katolska kyrkan. Stockholm 1982. 169 s. Häftad. Namnteckning å insida av främre pärm; övrigt i gott skick.

[ ATA: 14914 ] Pris: 125 SEK

CAVALLIN, Lars, Katolska kyrkan i världen av idag. Lund 1981. 157 s. Häftad.

¶ Om påvedömets historia fram till den nuvarande påven Johannes Paulus II. Om den katolska kyrkans ställning runt om i världen under historiens gång och sådan den är idag.

[ ATA: 23217 ] Pris: 75 SEK

CHADWICK, Owen, Die Geschichte des Christentums. Stuttgart 1995. 303 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 31153 ] Pris: 150 SEK

CHANT, Colin / John Fauvel, Darwin to Einstien: Historical Studies on Science and Belief. London 1980. 336 pp. Softcover. Underlining with pencil.

[ ATA: 42730 ] Pris: 75 SEK

CHENU, M. D., St Thomas d´Aquin et la theologie. Maîtres spirituels, 1986. 189pp. Illustrated. Softcover/ pocket.

[ ATA: 59078 ] Pris: 75 SEK

CHESTERTON, G. K., Fritaenkeri og rettroenhed. Köbenhavn 1943. 243 s. Halvklotband.

[ ATA: 27425 ] Pris: 100 SEK

CHORELL, Walentin, Saltkaret. Helsingfors 1963. 160 s. Häftad. Ouppskuren och i gott skick.

[ ATA: 33655 ] Pris: 250 SEK

CHRIST, Felix, Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synoptikern. Zwingli Verlag, Zurich 1970. 196pp. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 57.

[ ATA: 3295 ] Pris: 100 SEK

CNATTINGIUS, Hans, Uppsalamöte 1593. Konturer av en kyrkokris. Stockholm 1943. 147 s. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 13078 ] Pris: 60 SEK

COMENIUS, Johan Amos, Stora undervisningsläran. Stockholm 1916. 268 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 31548 ] Pris: 200 SEK

COX, Harvey, Har Gud skapat tätorten? SKDB, Stockholm 1966. 303s. Häftad.

[ ATA: 8999 ] Pris: 100 SEK

CREEGAN, Charles L., Wittgenstein and Kierkegaard: Religion, Individuality and Philosophical Method. London Routledge 1989. vi, 158 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 42406 ] Pris: 900 SEK

CULLBERG, John, Människans väg. SKDB, Stockholm 1953. 195s. Häftad.

[ ATA: 8890 ] Pris: 75 SEK

CULLMANN, Oscar, Die Christologie des neuen Testaments. 2. durchgesehene Auflage. Tubingen 1958. 352 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 3298 ] Pris: 150 SEK

DAHLBOM, Fredrik, Bönen i Bibeln och i den kristna kyrkan genom tiderna. Studier och meditationer. Stockholm 1965. 302s. Förlagsklotband med skyddsomslag.

[ ATA: 6497 ] Pris: 90 SEK

DAHLBOM, Fredrik, Den svenska folkskolans kristendomsundervisning 1842-1919. Stockholm 1927. 432s. Häftad.

[ ATA: 7017 ] Pris: 90 SEK

DAHLBY, Frithiof, Kyrkoårets sön- och helgdagar. Håkan Ohlssons Förlag, Lund 1961. 87s. Ill. Häftad.

[ ATA: 22543 ] Pris: 40 SEK

DAHLBY, Frithiof, Påvelängd med korta notiser. Stockholm 1962. 106 s. Häftad. Tidigare ägarestämpel å försättsblad.

[ ATA: 31808 ] Pris: 100 SEK

DAHLBY, Frithiof, Symboler och attribut. Tredje omarbetade upplagan. Stockholm 1968. 106 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 35771 ] Pris: 100 SEK

DAHLBY, Frithiof, Psalmbokskonkordans. SKDB, 1942. 485s. Dekorerat klotband. Något blekt rygg och något fläckade pärmar.

[ ATA: 58688 ] Pris: 100 SEK

DAHMÉN, Gunnar & LILJEROTH,Erik, Kyrkans värld i helg och vardag. 2 översedda och utökade upplagan. Allhems 1965. Kvarto.Förlagsklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något skadat.

[ ATA: 6117 ] Pris: 70 SEK

DAIBER, Karl-Fritz / Manfred Josuttis (ed.), Dogmatismus. Studien über den Umgang des Theologen mit Theologie. München 1985. 232 s. Softcover. Name on front fly leaf.

[ ATA: 26948 ] Pris: 150 SEK

DALMAN, Johan F., Guds tilltal i det sköna. Anthony Ashley Cooper, den tredje earlens av Shaftesbury teologiska estetik. Akademisk avhandling. Uppsala, 1989. 216 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 3620 ] Pris: 100 SEK

DANELL, G. A., Psalm 139. Uppsala 1951. 38 s. Häftad. Uppsala universitets årsskrift 1951: 1.

[ ATA: 13003 ] Pris: 75 SEK

DARRELL LANCE, H., The Old Testament and the Archaeologist. Philadelphia 1986. 98 pp Ill. Paperback. Marginal notes.

[ ATA: 13127 ] Pris: 75 SEK

DE MELLO, Anthony, Meditieren mit Leib und Seele. Neue Wege der Gotteserfahrung. Kevelaer 1994. 184 pp. Softcover.

[ ATA: 30194 ] Pris: 75 SEK

DE PAILLERETS, Michel, En liten bok om Thomas av Aquino. Vejebystrand 1993. 119 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 23452 ] Pris: 100 SEK

DEMPF, Alois, Metaphysik der Mittelalters. München 1930. 154 pp. Original wrappers.

[ ATA: 33342 ] Pris: 150 SEK

DEMPF, Alois, Ethik des Mittelalters. München 1927. 110 pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 33343 ] Pris: 150 SEK

DEN HELIGA BIRGITTA, Himmelska uppenbarelser 1-4. Till svenska av Tryggve Lundén. Malmö 1957-1959. 4 volymer. Kvarto. 348 + 322 + 358 + 318s. + planscher. Förlagets röda klotband. Namn eller tillskrift i samtliga volymer.

[ ATA: 47960 ] Pris: 400 SEK

DERRICK, Christopher, The Delicate Creation: Towards a Theology of the Environment. Foreword by René Dubos. Devin-Air Company 1972. 129 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 14776 ] Pris: 75 SEK

DILLISTONE, F.W., Christianity and Communication. Collins, London 1956. 156pp. Publishers hardcover.

[ ATA: 2859 ] Pris: 75 SEK

DINKLER, Erich (Hrsg), Zeit und Geschichte. J.C.B. Mohr, Tübingen 1964. XII,749,(1)pp. Publishers blue cloth with dust jacket.

[ ATA: 29848 ] Pris: 250 SEK

DIXELIUS, Hildur, Stormansfru och helgon. Birgittanoveller. Uppsala 1951. 99 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 10698 ] Pris: 60 SEK

DORTZBACH, Karl / Debbie Dortzbach, Kidnappad. Stockholm 1976. 188 s. förlagsinbunden med skyddsomslag. Gotts skick.

[ ATA: 42136 ] Pris: 100 SEK

DREWS, Arthur, Die Christusmythe. Verbesserte und erweiterte Ausgabe/ 3. bis 5. Tausend/ Eugen Diederichs, Jena 1910. XVI,231,(1)pp. Soft covers. Worn. Ownership ticket.

[ ATA: 51017 ] Pris: 100 SEK

DU PREL, Carl, Det dolda själslifvet eller Mystikens filosofi. Förra delen. Stockholm 1890. 252 s. Privat halvklotband. Namnteckning. Understrykningar i blyerts. Ytterligare en del utgavs senare.

[ ATA: 31095 ] Pris: 150 SEK

DUQUESNE, Jacques, Jesus was für ein Mensch. Düsseldorf 1997. 340 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25657 ] Pris: 100 SEK

DYMLING, Carl, Drömliv och drömforskning. Stockholm 1920. 182 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 22890 ] Pris: 75 SEK

DYMLING, Carl, Tro och trots i Martin Luthers liv. Uppsala 1946. 283 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 35939 ] Pris: 100 SEK

DYMLING, Carl, Kampen om människovärdet. Uppsala 1939. 222 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 36060 ] Pris: 100 SEK

EDLUND, Conny, Das Auge der Einfalt. Doctoral Dissertation. Uppsala 1952. 143pp. Trace of Ownership-plate.

[ ATA: 2884 ] Pris: 100 SEK

EDLUND, Conny, Das Auge der Einfalt. Eine Untersuchung zu Matth. 6, 22-23 und Luk. 11, 34-35. Doctoral Dissertation. Uppsala 1952. 143s. Plastad rygg. Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XIX.

[ ATA: 3291 ] Pris: 100 SEK

EDQUIST, Carl, Läseriet i Skelleftebygden under 1800-talet. SKDB 1917. 166,(2)s. Häftad. Dedikation på främre omslaget. 1 centimeter stor fläck på främre omslaget.

[ ATA: 45003 ] Pris: 100 SEK

EDQUIST, Märta, Petrus Diderici Arenbechius och hans tid. Bilder ur Stockholms kyrko- och församlingsliv på 1600-talet. Lindfors 1943. 464s.Illustrerad. Några understrykningar med rödpenna.

[ ATA: 2885 ] Pris: 125 SEK

EGGEHORN, Ylva, Kryddor i tillvaron. Örebro 1987. 136 (2) s. Pocket.

[ ATA: 45936 ] Pris: 75 SEK

EHNMARK, Erland (red.), Skarastudier. Andra samlingen. Stockholm 1951. 162 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 50597 ] Pris: 75 SEK

EHNTORO, Karl Göran (red.), Kyrkomusikernas riksförbund. Årsbok med matrikel 2007. Hässelby 2007. .368 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 48488 ] Pris: 100 SEK

EHRMAN, Bart D., The Lost Gospel of Judas Iscariot. A New Look at Betrayer and Betrayed. Oxford University Press, 2006. x,198pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 58640 ] Pris: 100 SEK

EICHENBERGER, Walter / Henning Wendland, Deutsche Bibel vor Luther. Die Buchkunst der achtzehn deutschen Bibeln zwischen 1466 und 1522. Hamburg 1980. 160 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Quarto. Dj worn to edges.

[ ATA: 37482 ] Pris: 250 SEK

EIDEM, Erling, Herdabrev till kyrkans tjänare inom Uppsala ärkestift. Fjärde upplagan. SKDB, Stockholm 1932. 95s. Häftad.

[ ATA: 8914 ] Pris: 50 SEK

EILERT, Håkan, I regnbågens tecken. Dialoger, reflexioner, utmaningar. Verbum 1989. 191s. Häftad.

[ ATA: 52733 ] Pris: 90 SEK

EISENMAN, Robert/ Michael WISE, Rösterna ur Dödahavsrullarna. Den första kompletta översättningen och tolkningen av 2000-åriga dokument. Rabén & Sjögren 1993. 276s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 53075 ] Pris: 100 SEK

EKENSTIERNA, Fanny, William Booth. Lindblads 1955. 213s + planscher. Häftad.

[ ATA: 8990 ] Pris: 90 SEK

EKLÖF, Ejnar/ John GUSTAFSON/ David WIKANDER/ Waldemar ÅHLÉN/ Uno ÖVERSTRÖM, De ungas Hymnarium. En-, två- och trestämmiga hymner för kyrkligt bruk. Nordiska musikförlaget, Stockholm utan år. (10),183s. Kvarto. Förlagets dekorerade klotryggsband.

[ ATA: 51053 ] Pris: 300 SEK

EKLÖV, Lage, Den heliga familjen. EFS-förlaget 1985. 97 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 8263 ] Pris: 60 SEK

EKLUND, Harald, Tidsstämningar. SKDB 1942. 79,(1)s. Häftad.

[ ATA: 10990 ] Pris: 60 SEK

EKLUND, Harald, Religionen skapar problem. Stockholm 1958. Något nött och fläckat omslag. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11568 ] Pris: 40 SEK

EKLUND, Harald, Frågan om moralens objektivitet. Uppsala 1937, 139,(1)s. Häftad. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11569 ] Pris: 100 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006