ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.ADAM VON SANKT VIKTOR, Sämtliche Sequenzen. 2. Auflage. Kösel-Verlag 1955. 390,(2)pp. Publishers blue cloth. No dustjacket.

[ ATA: 23679 ] Pris: 200 SEK

ADAM, Karl, Das Wesen des Katholizismus. Neunte auflage. Otto Walter 1944. 304pp. Publishers cloth with dust-jacket. Dust-jacket a little damaged.

[ ATA: 2812 ] Pris: 90 SEK

ADAM, Karl, Gesammelte Aufsätze. Zur Dogmengeschichte und Theologoie der gegenwart. Herausgegeben von Dr. FRITZ HOFMANN. Literar. Institut P. Haas & Cie, K.-G, Augsburg 1936. 423pp. Publishers cloth.

[ ATA: 2813 ] Pris: 150 SEK

ADAMEK, Stanislaw A., Die Ideologie des Rechts. Stockholm 1944. 443 pp. + fold out tables. Original wrappers. Uncut and in very good condition.

[ ATA: 35195 ] Pris: 400 SEK

AF WIRSÉN, C. D, Kristina Högtids- och Helgedagar. En samling sånger och psalmer. Med teckningar af Jenny Nyström. Stockholm 1889. 63 (1) s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Samtida tillskrift å försättsblad; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 38604 ] Pris: 125 SEK

AGONITO, Rosemary (ed.), History of ideas on Woman: A Source Book. New York 1979. 414 pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

¶ Fro Aristotle to Herbert Marcuse.

[ ATA: 34198 ] Pris: 125 SEK

AHLBÄCK, Tore, Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland. Åbo 1995. 191 s. Häftad.

[ ATA: 22867 ] Pris: 150 SEK

AHLSTRÖM, G.W., Psalm 89. Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs. Dissertation. Lund 1959. 228 pp. Original wrappers.

[ ATA: 2811 ] Pris: 80 SEK

ALBERTI, Barbara, Evangelium enligt Maria. Stockholm 1981. 141 (1) s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 40979 ] Pris: 90 SEK

ALGERMISSEN, Konrad, Konfessionskunde. Hannover 1939. XV, 889 pp. Publisher's red cloth. Exlibrary with one stamp; else in good condition.

[ ATA: 34139 ] Pris: 200 SEK

ALLARD, F.M., Från Luther till Bach. SKDB, Stockholm 1932. 197s. Häftad.

[ ATA: 9718 ] Pris: 75 SEK

ALLEGRO, John M., Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över Bibeln. Tusende. Stockholm 1956. 205 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29449 ] Pris: 75 SEK

ALLEGRO, John, The Dead Sea Scrolls: A Reapprasial. Penguin Books 1966. 208 pp. Ill. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 42255 ] Pris: 75 SEK

ALMHULT, Artur, Levande bibelord i svenskan Almqvist & Wiksell 1963. 208s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 54202 ] Pris: 50 SEK

ALTHAUS, Paul, De yttersta tingen. Utkast till en kristen eskatologi. Stockholm 1928. xvi, 368 s. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning. Delvis streckad med blyerts.

[ ATA: 8879 ] Pris: 150 SEK

ALTNER, Günter, Die Überlebenskreise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 234 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18912 ] Pris: 75 SEK

ANDERBERG, Thomas, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem. Nya Doxa 1997. 144s. Förlagsinbunden med skydssomslag. Dedikation.

[ ATA: 5628 ] Pris: 100 SEK

ANDERSSON, Carolina/ HÅLLANS, Ann-Mari/ PERSSON, Boje, Biografen. Ett 1600-1700-talskvarter i Nyköping. För- och delundersökning 1987. Slutundersökning i två etapper 1988 i kvarteret Biografen i Nyköping, Södermanland. Bilaga: Osteologisk analys av Sabine Sten. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1990. 264s. Kvarto. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1990:1.

[ ATA: 54879 ] Pris: 250 SEK

ANDERSSON, Georg, Innanför och utanför. Gummessons 1958. 158s. Häftad.

[ ATA: 54866 ] Pris: 75 SEK

ANDRÉ, Gunnel, Determining the Destiny. PQD in the Old Testament. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 264pp. Softcover. Häftad. Coniectanea Biblica. Old Testament Series 16.

[ ATA: 2822 ] Pris: 125 SEK

ANDRÉN, Carl-Gustaf De Septum Sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster. Lund 1963. 249 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Förlagsny.

[ ATA: 27952 ] Pris: 200 SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forskningar och öden. Stockholm 1936. 463s. Halvfranskt band med fem upphöjda bind och båda omslagen medbundna.

[ ATA: 2818 ] Pris: 150 SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forsknigar och öden. SKDB, Stockholm 1936. 463s. Häftad

[ ATA: 2819 ] Pris: 75 SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. Uppsala 1947. 272s. Halvklotband. Ryggen något blekt.

[ ATA: 2821 ] Pris: 75 SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. 3 upplagan. Uppsala 1948. 272s. häftad.

[ ATA: 6479 ] Pris: 75 SEK

ANDRESEN, Carl, Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart 1971. XI, 760 (4) pp. Publisher's cloth. Ex library copy with stamps. In good condition with clean text.

[ ATA: 38536 ] Pris: 200 SEK

ANGELA CONSTANTINIDES HERO. A Woman's Quest For Spiritual Guidance: The Correspondance of Princess Irena Eulogia Choumnaina Palaiologina. With an Introduction by John Meyendorff. Hellenic College Press 1986. 166 (4) pp. Publisher's printed cloth. Fine condition.

¶ Bilingual edition.

[ ATA: 38920 ] Pris: 500 SEK

ANTHONY, Metropolit, Texter i urval. Örebro 1994. 81 s. Förlagets pappband. (Nutida andliga klassiker)

[ ATA: 30865 ] Pris: 75 SEK

APEL, Willi, Gregorian Chant. Indiana University Press 1966. xiv, 530 pp. Publisher's cloth with worn dj.

[ ATA: 48824 ] Pris: 200 SEK

ARBORELIUS O. C. D., Anders, Den brinnande pilen. Karmels mystik genom tiderna. Karmeliterna, Tågarp Gumslöv 1986. 193s. Häftad.

[ ATA: 57120 ] Pris: 90 SEK

ARBORELIUS O.C.D., Anders, Trosmeditation. Karmeliterna 1987. 269s. Häftad. Tillskrift på smutstitelbladet. Karmel nr 19.

[ ATA: 13338 ] Pris: 90 SEK

ARTHUR, Ingrid, Miracles que Dieus ha mostratz per sant Frances apres la sua fi. Version occitane de la Legenda Maior Sancti Francisci, Miracula de Saint Bonaventure. Édition et étude de la langue. Uppsala 1992. 201 pp. Softcover. Quarto. (Monografier utgivna av K. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 4).

[ ATA: 1147 ] Pris: 100 SEK

ARTHUR, Ingrid, Miracles que Dieus Ha Mostratz per Sant Frances apres la Sua Fi. Version Occitane de la Legenda Maior Sancti FGrancisci, Miracula de Saint Bonaventure. Édition et Étude de la langue. Doctoral Dissertation. Uppsala 1992. 201pp. Quarto. (Monografier utgivna av K. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 4).

[ ATA: 2830 ] Pris: 150 SEK

ARVASTSON, A. och C. -G. ANDRÉN, Bibeln i blickpunkten. SKDB, Stockholm 1967. 275s + planscher.. Häftad. Ryggens nedre del stött.

[ ATA: 9424 ] Pris: 90 SEK

ARVASTSON, Allan, Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet. Stockholm 1954. 236 s. Häftad. Exlibris. Omslagen nötta. Ryggen och sista sida har tejplagning.

[ ATA: 13054 ] Pris: 75 SEK

ARVASTSON, Allan, Svensk psalm under 1900-talet. Lund 1959. 188 s. Häftad.

[ ATA: 13056 ] Pris: 100 SEK

ARVEDSON, Tomas, Das Mysterium Christi. Eine Studie zu Mt 11.25-30. Uppsala 1937. 254pp. Title-page clipped. Spine plasted. Arbeiten und Mitteilungen aus dem Neutestamentlichen Seminar zu Uppsala VII:

[ ATA: 3292 ] Pris: 90 SEK

ASPELIN, Gunnar, Vårt heliga arv. Natur och Kultur 1947. 142s. Häftad.

[ ATA: 7766 ] Pris: 100 SEK

ATHIS, G., Den gamle vise berättar från den helige mästerns tid. Stockholm 1953. 168 s. Häftad.

[ ATA: 44621 ] Pris: 100 SEK

ATTIUS SOHLMAN, Margareta, Tro och tanke i Europas mtt - brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions-ch kulturlandskap. Carlssons 2001. 188s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 54009 ] Pris: 100 SEK

AUGUSTINUS, Aurelius, Vom Gottesstaat. Buch 1 bis 10 + Buch 11 bis 22. Dünndruck-Ausgabe. DTV-bibliothek 1977-1978. XXII,621,(3) + XXXII,1018,(3)pp. Soft covers. 2 volumes. Ownership tickets.

[ ATA: 50978 ] Pris: 150 SEK

AULÉN, Gustaf, Den kristna tankens tolkning af Jesu person. Uppsala 1910. 126s. häftad. Ryggens nederat cm med pappersförlust. Blyertsstreckad.

[ ATA: 8912 ] Pris: 75 SEK

AULÉN, Gustaf, Jesus i nutida historisk forskning. Verbum 1973. 207 s. Häftad.

[ ATA: 17680 ] Pris: 90 SEK

AULÉN, Gustaf, Våra tankar om kristus. Stockholm 1921. 83 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25486 ] Pris: 90 SEK

AULÉN, Gustaf, Evangeliskt och romerskt. Stockholm 1922. 108 (4) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 36771 ] Pris: 75 SEK

BÖGH, Erik, Jonas Tvärmoses förargersel. Skizzer / Sju föreläsningar. Stockholm 1860-1864. 155 (1) + 102 s. Två volymer sammanbundna i ett samtida svart halvfranskt band.

[ ATA: 47910 ] Pris: 350 SEK

BÓASDÓTTIR, Sólveig Anna, Violence, Power, and Justice: A Feminist Contribution to Christian Sexual Ethics. Dissertation. Uppsala 1998. 202 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 22209 ] Pris: 200 SEK

BAADER, Franz V., Über den Begriff der Zeit / Über den Zweispalt des religiösen Glaubens und Wissens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. 63 pp. Publisher's hardcover. Boards a little wapred; else in good condition.

[ ATA: 33925 ] Pris: 60 SEK

BAIGENT, Michael / Richard Leigh, Dödahavsrullarnas hemlighet. Första upplagan, andra tryckningen. Stockholm 1993. 290 s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 43130 ] Pris: 100 SEK

BANNING, Knud, Det teologike Fakultet 1732-1830. Köbenhavn 1980. Särtryck ur Köbenhavns Universitet 1479-1979, bind V. s. 213-323. Häftad.

[ ATA: 30768 ] Pris: 75 SEK

BARDH, Ulla, Församlingen som sakrament. Uppsala 2008. XII,360pp. Häftad. Ded.

[ ATA: 52389 ] Pris: 125 SEK

BARR, Knut (red.), Swedenborgs drömmar. Emanuel Swedenborgs dagbok 1743-1744. Stockholm 1924. 174 (4) s. Häftad.

[ ATA: 35217 ] Pris: 100 SEK

BARTH, Karl, Dogmatik i grunddrag. Gummessons, Stockholm 1964. 204s. Förlagets dekorerade pappband. Inget skyddsomslag. Försättsbladet borttaget.

[ ATA: 9892 ] Pris: 100 SEK

BARTH, Karl, Einfûhrung in die evangelische Theologie. EVZ-Verlag, Zürich 1962. Pencil underlinings. Signature on fly leaf.

[ ATA: 52525 ] Pris: 100 SEK

BAUER, Walter, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu des Neue Testaments und der übrigen urchristlischen Litertur. Vierte, völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin 1952. 1634 pp. Publisher's printed cloth.

[ ATA: 34138 ] Pris: 350 SEK

BEACH, Waldo, Christian Ethics in the Protestant Tradition. Atlanta 1988. 149 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 31878 ] Pris: 90 SEK

BEALE, G. K./ CARSON, D. A. (eds.), Commentary on the New Testament Use of the Old Testament. 6th printing. Baker Academic/ Apollos, 2012. xxxviii, 1239pp. Quarto. Publisher´s hardcover with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 59928 ] Pris: 300 SEK

BELFRAGE, Lennart, Clergy Existence Challenged. An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making and Burnout Related to the Church of Sweden. Uppsala universitet, 2009. 243pp. Softcover. Very Good. Psychologia et Sociologia Religionum 22.

[ ATA: 59008 ] Pris: 150 SEK

BELTZIKOFF, Boris, Nazism och kristendom ur ett judiskt perspektiv. Symposion 1992. 231 s. Häftad.

[ ATA: 14116 ] Pris: 150 SEK

BENKTSON, Benkt Erik, Min herres lass. SKDB, Stockholm 1949. 117s. Häftad.

[ ATA: 9414 ] Pris: 75 SEK

BENOIT, Claire-Lise de, Romarbrevet. Libris, Örebro, 1973, 176s. Häftad. Några sidor med bläckförstrykningar.

[ ATA: 57801 ] Pris: 90 SEK

BENZ, Ernst (ed.), Russische Heiligenlegenden. Freiburg 1963. 186 (2) pp. Paperback.

[ ATA: 31953 ] Pris: 50 SEK

BERGE, Lars, The Bambatha Watershed: Swedish Missionaries, African Christians and an Evolving Zulu Church in Rural Natal and Zululand 1902-1910. Dissertation. Uppsala 2000. 416 pp. Softcover. Lower edge stained. Last pages and lower cover stained in bottom margin.

[ ATA: 22180 ] Pris: 100 SEK

BERGENTZ, Sven, Pontus Wikner. SKDB, Stockholm 1935. 216s. Häftad.

[ ATA: 9407 ] Pris: 75 SEK

BERGER, Heinrich, Calvins Geschichtsauffassung. Zwingli-verlag Zurich 1955. 253pp. Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie Band 6.

[ ATA: 2844 ] Pris: 100 SEK

BERGER, Klaus, Hermeneutik des Neuen Testaments. Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn 1988. 456pp. Verlagseinband.

[ ATA: 4735 ] Pris: 150 SEK

BERGGRAV, Eivind, Den religiöse fölelse i sundt sjeleliv. Aschehoug, Oslo 1927. viii, 280s. Förlagsklotband.

[ ATA: 7885 ] Pris: 100 SEK

BERGGRAV, Eivind, Kropp och själ i karaktärsliv och gudsliv. Tredje upplagan. Stockholm 1933. 240 s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 48067 ] Pris: 100 SEK

BERGGREAV, Eivind, Nordens insats. SKDB, Stockholm 1939. 54s. Häftad.

[ ATA: 8928 ] Pris: 50 SEK

BERGH, Asta m.fl. (red.), Uppsala domkyrka - den föräderliga. Uppsala 1983. 127 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 38242 ] Pris: 100 SEK

BERGH, Birger, Heliga Birgitta. Åttabarnsmor och profet. Lund 2002. 249 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 33101 ] Pris: 100 SEK

BERGLUND, Louise, Guds stat och maktens villkor. Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470. Akademisk avhandling. Uppsala 2003. 227s. Häftad.

[ ATA: 13268 ] Pris: 125 SEK

BERGMARK, Ingemar, Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933. Akademisk avhandling. Uppsala 1974. 236 s. + planscher. Häftad. Med dedikation. Något nött. (Studia Missionalia Upsaliensia 23).

[ ATA: 41054 ] Pris: 100 SEK

BERGQUIST von MIRBACH, Magda, Spelet om Sancta Helena. Excelsiors Förlag, Skara 1933. 31,(1)s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 16798 ] Pris: 75 SEK

BERGQUIST, Lars, Swedenborgs Drömbok. Glädjen och det stora livet. Stockholm 1989. 321 s. Häftad.

[ ATA: 14188 ] Pris: 100 SEK

BERGSTRÖM, C. A., I katekesfrågan I: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Almqvist & Wiksell, 1914. 136 s. Ouppskuret ex. Biblioteksstämpel å omslag.

[ ATA: 7032 ] Pris: 75 SEK

BERGUER, Georges, Traité de Psychologie de la religion. Lausanne 1946. VIII, 367 pp. Originla wrappers.

[ ATA: 36148 ] Pris: 125 SEK

BERKHOF, Hendrik, Kyrka och kejsare. Stockholm 1962. 207s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 9790 ] Pris: 90 SEK

BERNARDIN, Kardinal Joseph, Sanningen var mitt enda försvar Novum 1998. 144s. Häftad.

[ ATA: 7835 ] Pris: 75 SEK

BERNTSON, Martin/ NILSSON, Bertil/ WEJRYD, Cecilia, Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria. Artos, 2012. 410s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 59925 ] Pris: 200 SEK

BERRIGAN, Daniel, Motståndets dunkla natt. Forum, 1972. 156s. Häftad.

[ ATA: 57990 ] Pris: 75 SEK

BERTHOLET, ALFRED / Hans Freih von Camphausen, Wörterbuch der Religionen. Stuttgart 1952. 532 pp. Publieher's cloth with dj.

[ ATA: 22825 ] Pris: 70 SEK

BESKOW, Gunnar, Världsbildernas kamp. Bonniers 1939. 195s. Häftad.

[ ATA: 6146 ] Pris: 75 SEK

BESKOW, Nathaniel, Evigheten och ögonblicket. Elementära studier i kristen levnadskonst. Stockholm 1924. 181 s. Förlagets gröna klotband.

[ ATA: 31362 ] Pris: 100 SEK

BEVERE, John, Gudsfruktan - nyckeln till att lära känna Gud. Uppsala 2000. 194 s. Häftad.

[ ATA: 14798 ] Pris: 75 SEK

BIERNACKA, Jadwiga, Osända brev. Verbum 1973. 286s. Häftad.

[ ATA: 8932 ] Pris: 100 SEK

BIETENHARD, Hans, Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. Tübingen 1951. VI, 295 (1) pp. Original wrappers. Small date noted at front fly leaf. A litte worn to top of spine; esle in good condition. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2).

[ ATA: 42556 ] Pris: 400 SEK

BILLING, Einar, Guds närhet. Betraktelser, predikningar och tal. Stockholm 1948. 235 s. Häftad. Omslagen litet solkiga; övrigt i gott skick.

[ ATA: 25529 ] Pris: 100 SEK

BILLING, Einar, De etiska tankarna i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro / De etiska tankarna i Jesu förkunnelse. Uppsala 1907. 240 + 80 s. Två volymer bundna i ett privat klotband. Försätts- och titelblad till båda volymerna är inte medbundna. Ryggtitel: Billing Etik.

[ ATA: 34700 ] Pris: 100 SEK

BILLING, Gottfrid, Gottfrid Billings levandsminnen till och med Västeråstiden. Utgivna med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. Stockholm 1955. 223 (1) s. Privat halvklotband. En del understrykninge i blyerts och bläck.

[ ATA: 39920 ] Pris: 125 SEK

BITTER, Wilhelm (Ed.), Meditation in Religion und Psychotherapie. Stuttgart 1958. 371 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Some underlining.

[ ATA: 12997 ] Pris: 150 SEK

BJÖRKHEM, Örjan Människan och verkligheten. Om mystiker i dagens Sverige. Stockholm 1978. 197s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2839 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKHEM, Örjan, Mystik och människor. Stockholm 1988. 164 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24989 ] Pris: 100 SEK

BJÖRKHEM, John, Livet och människan. Sjätte upplagan. Stockholm 1952. 245 s. Häftad.

[ ATA: 9235 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred / Arvid Runestam, Kristendom och stat. Uppsala 1935. 63 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25525 ] Pris: 90 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Helg och högtid Stockholm 1925. 128s. Häftad.

[ ATA: 6494 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Kristus och det radikala tvivlet. Andra upplagan. Stockholm 1961. 53s. Häftad.

[ ATA: 8906 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Eros och personligheten. SKDB, Stockholm 1928. 95s. Häftad.

[ ATA: 8907 ] Pris: 60 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Makt tjänst dom. SKDB 1934. 40s. Häftad.

[ ATA: 8908 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Hållning och tro. Stockholm 1940. 96s. Häftad.

[ ATA: 8909 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKQUIST, Ruth och Manfred. Uppbrott och besinning. SKDB 1954. 222s. Häftad.

[ ATA: 11066 ] Pris: 75 SEK

BLASS, Friedrich / Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Fünfte durchgesehene Auflage. Göttingen 1921. XVI, 336 pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 32120 ] Pris: 90 SEK

BLINZLER, Josef, Jesus inför rätta. Stockholm 1962. 224 (4) s. Häftad.

[ ATA: 34326 ] Pris: 100 SEK

BLOOMQUIST, Karen L. (ed.), Communion, Responsibility, Accountability: Responding as a Lutheran Communion to Neoliberal Globalization. Geneva 2004. 290 pp. Softcover. Very good condition. (Lutheran World Federation Documentation 50).

[ ATA: 41412 ] Pris: 175 SEK

BLUM, Jean, Les Cathares. d´Du Graal au secret de la mort joyeuse. Éditions du Rocher 1991. 273pp. Softcover. Some pencil markings in the beginning.

[ ATA: 56297 ] Pris: 100 SEK

BOCKELMANN, C. / Johannes Leipoldt / Franz Nikolaus Finck / Enno Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1907. VIII, 281 pp. Publisher's decorated cloth. Prev. owner's bookplate on inside of front board; else in very good condition.

[ ATA: 30385 ] Pris: 350 SEK

BOHLIN, Torsten, Profiler. 2 upplagan. Stokholm 1946. 317s. Förlagshalvklotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 7010 ] Pris: 75 SEK

BOHLIN, Torsten, Ernst Marks anteckningar. 2 upplagan. SKDB Stockholm 1936. 127s. Förlagets halvklotband. Något nött.

[ ATA: 8881 ] Pris: 75 SEK

BOHLIN, Torsten, Kristen livssyn. Andra upplagan. SKDB, Stockholm 1941. 180s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ett fåtal blyertsmarkeringar.

[ ATA: 8922 ] Pris: 60 SEK

BOHLIN, Torsten, Herdabrev till prästerskapet inom Härnösands stift. 2 upplagan. SKDB, Stockholm, 1935. 113s. Häftad. Främre omslagets övre högra hörn med pappersförlust (C:a 1 kvadratcentimeter).

[ ATA: 8988 ] Pris: 50 SEK

BOLANDER, Nils, Det farliga evangeliet. Lindblads 1937. 144s. Häftad.

[ ATA: 8866 ] Pris: 75 SEK

BONHOEFFER, Dietrich, Nachfolge. Siebente Auflage. München 1961. 293 pp. Publisher's brown cloth with dj.

[ ATA: 30184 ] Pris: 100 SEK

BONIFAZI, Conrad, Christendom Attacked: A Comparison of Kierkegaard and Nietzsche. London 1953. XV, 190 pp. Publisher's red cloth.

[ ATA: 36518 ] Pris: 150 SEK

BORGEHAMMAR, Stephan (red.), Ur kyrkofädernas brev. Artos 2001. 333s.. Förlagets dekorerade pappband. Exlibris. Tillskrift. Svenskt patristiskt bibliotek. Band III.

[ ATA: 52164 ] Pris: 125 SEK

BORGENSTIERNA, Gert, Försynstanken i gammalgrekisk teologi. Upsala, Lundequistska Bokhandeln, 1948. 79 s. Ryggen nött. Uppsala Universitets Årsskrift 1948:9.

[ ATA: 3681 ] Pris: 65 SEK

BORGENSTIERNA, Irene, Som fåglar små ... SKDB, Stockholm 1937. 91s. Häftad.

[ ATA: 8884 ] Pris: 60 SEK

BOUILLARD, Henri, Logik des Glaubens. Herder 1966. 136pp. Quaestiones Disputatae 29.

[ ATA: 2851 ] Pris: 100 SEK

BRÄNNSTRÖM, Olaus, Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig kyrkoman. Akademisk avhandling. Uppsala 1994. 344 s. Häftad.

[ ATA: 14010 ] Pris: 150 SEK

BRANDT, Gustaf, C. O. Rosenii förkunnelse. En studie i svensk lekmannapredikan. Akademisk avhandling. Stockholm 1918. 231 s. Klotband. Exlibris.

[ ATA: 13010 ] Pris: 125 SEK

BRATTGÅRD, Karl-Erik, Evangelium enligt Markus. Kristianstad 1960. 29 s. Häftad.

[ ATA: 34392 ] Pris: 40 SEK

BRATTGÅRD, Sven-Olof, Människan inför sjukdom och lidande. Diakonistyrelsens Bokförlag, Stockholm 1965. 144s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22544 ] Pris: 90 SEK

BREA, Tadeusz, Bronsporten. Livet i Vatikanen. LT:s förlag 1964. 444s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag.

[ ATA: 6173 ] Pris: 90 SEK

BRIEM, Efraim, Helgon och helgonliv. Lund 1942. 301 s. Häftad.

[ ATA: 12981 ] Pris: 100 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006