ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1199 träffar.AF WIRSÉN, C. D, Kristina Högtids- och Helgedagar. En samling sånger och psalmer. Med teckningar af Jenny Nyström. Stockholm 1889. 63 (1) s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Samtida tillskrift å försättsblad; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 38604 ] Pris: 125 kr SEK

AGONITO, Rosemary (ed.), History of ideas on Woman: A Source Book. New York 1979. 414 pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

¶ Fro Aristotle to Herbert Marcuse.

[ ATA: 34198 ] Pris: 125 kr SEK

AHLBÄCK, Tore, Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland. Åbo 1995. 191 s. Häftad.

[ ATA: 22867 ] Pris: 150 kr SEK

AHLSTRÖM, G.W., Psalm 89. Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs. Lund 1959. 228 pp. Original wrappers.

[ ATA: 2811 ] Pris: 80Kr SEK

ALGERMISSEN, Konrad, Konfessionskunde. Hannover 1939. XV, 889 pp. Publisher's red cloth. Exlibrary with one stamp; else in good condition.

[ ATA: 34139 ] Pris: 200 kr SEK

ALLARD, F.M., Från Luther till Bach. SKDB, Stockholm 1932. 197s. Häftad.

[ ATA: 9718 ] Pris: 75Kr SEK

ALLEGRO, John M., Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över Bibeln. Stockholm 1956. 205 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29449 ] Pris: 75 kr SEK

ALLEGRO, John, The Dead Sea Scrolls: A Reapprasial. Penguin Books 1966. 208 pp. Ill. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 42255 ] Pris: 75 kr SEK

ALMHULT, Artur, Levande bibelord i svenskan Almqvist & Wiksell 1963. 208s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 54202 ] Pris: 50Kr SEK

ALTHAUS, Paul, De yttersta tingen. Utkast till en kristen eskatologi. Stockholm 1928. xvi, 368 s. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning. Delvis streckad med blyerts.

[ ATA: 8879 ] Pris: 150 kr SEK

ALTNER, Günter, Die Überlebenskreise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 234 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18912 ] Pris: 75 kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem. Nya Doxa 1997. 144s. Förlagsinbunden med skydssomslag. Dedikation.

[ ATA: 5628 ] Pris: 100Kr SEK

ANDERSSON, Carolina/ HÅLLANS, Ann-Mari/ PERSSON, Boje, Biografen. Ett 1600-1700-talskvarter i Nyköping. För- och delundersökning 1987. Slutundersökning i två etapper 1988 i kvarteret Biografen i Nyköping, Södermanland. Bilaga: Osteologisk analys av Sabine Sten. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1990. 264s. Kvarto. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1990:1.

[ ATA: 54879 ] Pris: 250Kr SEK

ANDERSSON, Georg, Innanför och utanför. Gummessons 1958. 158s. Häftad.

[ ATA: 54866 ] Pris: 75Kr SEK

ANDRÉ, Gunnel, Determining the Destiny. PQD in the Old Testament. Uppsala 1980. 264pp. Softcover. Häftad.

[ ATA: 2822 ] Pris: 125Kr SEK

ANDRÉN, Carl-Gustaf De Septum Sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster. Lund 1963. 249 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Förlagsny.

[ ATA: 27952 ] Pris: 200 kr SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forskningar och öden. Stockholm 1936. 463s. Halvfranskt band med fem upphöjda bind och båda omslagen medbundna.

[ ATA: 2818 ] Pris: 150Kr SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forsknigar och öden. SKDB, Stockholm 1936. 463s. Häftad

[ ATA: 2819 ] Pris: 75Kr SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. Uppsala 1947. 272s. Halvklotband. Ryggen något blekt.

[ ATA: 2821 ] Pris: 75 kr SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. Uppsala 1948. 272s. häftad.

[ ATA: 6479 ] Pris: 75Kr SEK

ANDREASSON, Hans, Liv och rörelse. Svenska missionskyrkans historia och identitet. Verbum, 2007. 384s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Studia theologica holmiensia 15.

[ ATA: 60000 ] Pris: 100Kr SEK

ANDRESEN, Carl, Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart 1971. XI, 760 (4) pp. Publisher's cloth. Ex library copy with stamps. In good condition with clean text.

[ ATA: 38536 ] Pris: 200 kr SEK

ANGELA CONSTANTINIDES HERO. A Woman's Quest For Spiritual Guidance: The Correspondance of Princess Irena Eulogia Choumnaina Palaiologina. With an Introduction by John Meyendorff. Hellenic College Press 1986. 166 (4) pp. Publisher's printed cloth. Fine condition.

¶ Bilingual edition.

[ ATA: 38920 ] Pris: 500 kr SEK

ANTHONY, Metropolit, Texter i urval. Örebro 1994. 81 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 30865 ] Pris: 75 kr SEK

ÜBELACKER, Walter G., Der Hebräerbrief als Appell. I. Untersuchungen zu exordium, narratio und postsdriptum (Hebr 1-2 und 13,22-25). Lund 1989. 255pp. Softcover with dustjacket. Dedikation, Exlibris.

[ ATA: 57689 ] Pris: 250Kr SEK

ARVASTSON, A. och C. -G. ANDRÉN, Bibeln i blickpunkten. SKDB, Stockholm 1967. 275s + planscher.. Häftad. Ryggens nedre del stött.

[ ATA: 9424 ] Pris: 90Kr SEK

ARVASTSON, Allan, Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet. Stockholm 1954. 236 s. Häftad. Exlibris. Omslagen nötta. Ryggen och sista sida har tejplagning.

[ ATA: 13054 ] Pris: 75 Kr SEK

ARVASTSON, Allan, Svensk psalm under 1900-talet. Lund 1959. 188 s. Häftad.

[ ATA: 13056 ] Pris: 100 Kr SEK

ARVEDSON, Tomas, Das Mysterium Christi. Eine Studie zu Mt 11.25-30. Uppsala 1937. 254pp. Title-page clipped. Spine plasted.

[ ATA: 3292 ] Pris: 90Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Vårt heliga arv. Natur och Kultur 1947. 142s. Häftad.

[ ATA: 7766 ] Pris: 100Kr SEK

ATHIS, G., Den gamle vise berättar från den helige mästerns tid. Stockholm 1953. 168 s. Häftad.

[ ATA: 44621 ] Pris: 100kr SEK

ATTIUS SOHLMAN, Margareta, Tro och tanke i Europas mtt - brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions-ch kulturlandskap. Carlssons 2001. 188s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 54009 ] Pris: 100Kr SEK

AUGUSTINUS, Aurelius, Vom Gottesstaat. Buch 1 bis 10 + Buch 11 bis 22. Dünndruck-Ausgabe. DTV-bibliothek 1977-1978. XXII,621,(3) + XXXII,1018,(3)pp. Soft covers. 2 volumes. Ownership tickets.

[ ATA: 50978 ] Pris: 150Kr SEK

AULÉN, Gustaf, Den kristna tankens tolkning af Jesu person. Uppsala 1910. 126s. häftad. Ryggens nederat cm med pappersförlust. Blyertsstreckad.

[ ATA: 8912 ] Pris: 75Kr SEK

AULÉN, Gustaf, Jesus i nutida historisk forskning. Verbum 1973. 207 s. Häftad.

[ ATA: 17680 ] Pris: 90 kr SEK

AULÉN, Gustaf, Våra tankar om kristus. Stockholm 1921. 83 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25486 ] Pris: 90 kr SEK

AULÉN, Gustaf, Evangeliskt och romerskt. Stockholm 1922. 108 (4) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 36771 ] Pris: 75 kr SEK

BÖGH, Erik, Jonas Tvärmoses förargersel. Skizzer / Sju föreläsningar. Stockholm 1860-1864. 155 (1) + 102 s. Två volymer sammanbundna i ett samtida svart halvfranskt band.

[ ATA: 47910 ] Pris: 350kr SEK

BÓASDÓTTIR, Sólveig Anna, Violence, Power, and Justice: A Feminist Contribution to Christian Sexual Ethics. Uppsala 1998. 202 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 22209 ] Pris: 200 kr SEK

BAADER, Franz V., Über den Begriff der Zeit / Über den Zweispalt des religiösen Glaubens und Wissens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. 63 pp. Publisher's hardcover. Boards a little wapred; else in good condition.

[ ATA: 33925 ] Pris: 60 kr SEK

BACKMAN, E. Louis, Den religiösa dansen. Norstedts, Stockholm, 1945. 450s. Illustrerad. Häftad. Svagt veck på främre omslaget. Ouppskuren. Namnteckning.

[ ATA: 2825 ] Pris: 150Kr SEK

BAIGENT, Michael / Richard Leigh, Dödahavsrullarnas hemlighet. Stockholm 1993. 290 s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 43130 ] Pris: 100kr SEK

BANNING, Knud, Det teologike Fakultet 1732-1830. Köbenhavn 1980. Särtryck ur Köbenhavns Universitet 1479-1979, bind V. s. 213-323. Häftad.

[ ATA: 30768 ] Pris: 75 kr SEK

BARDH, Ulla, Församlingen som sakrament. Uppsala 2008. XII,360pp. Häftad. Ded.

[ ATA: 52389 ] Pris: 125Kr SEK

BARR, Knut (red.), Swedenborgs drömmar. Emanuel Swedenborgs dagbok 1743-1744. Stockholm 1924. 174 (4) s. Häftad.

[ ATA: 35217 ] Pris: 100 kr SEK

BARTH, Karl, Einfûhrung in die evangelische Theologie. EVZ-Verlag, Zürich 1962. Pencil underlinings. Signature on fly leaf.

[ ATA: 52525 ] Pris: 100Kr SEK

BARTH, Karl, Credo. Die Hauptprobleme der Dogmatik dargestellt im Anschluss an das Apostolische Galaubensbekenntnis. Dritte Auflage. Raiser Verlag, München, 1935. 174s. Softcover. Name on title: Thorild Dahlquist.

[ ATA: 60029 ] Pris: 100Kr SEK

BEACH, Waldo, Christian Ethics in the Protestant Tradition. Atlanta 1988. 149 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 31878 ] Pris: 90 kr SEK

BELFRAGE, Lennart, Clergy Existence Challenged. An Existential Psychological Exploration of Meaning-Making and Burnout Related to the Church of Sweden. Uppsala universitet, 2009. 243pp. Softcover. Very Good. Psychologia et Sociologia Religionum 22.

[ ATA: 59008 ] Pris: 150Kr SEK

BELTZIKOFF, Boris, Nazism och kristendom ur ett judiskt perspektiv. Symposion 1992. 231 s. Häftad.

[ ATA: 14116 ] Pris: 100kr SEK

BENGTSON, Valdus, En kyrklig missionsrörelse i Göteborg från 1830-talet. Göteborg 1901. 29s. Häfte.

[ ATA: 9791 ] Pris: 75Kr SEK

BENKTSON, Benkt Erik, Min herres lass. SKDB, Stockholm 1949. 117s. Häftad.

[ ATA: 9414 ] Pris: 75Kr SEK

BENOIT, Claire-Lise de, Romarbrevet. Libris, Örebro, 1973, 176s. Häftad. Några sidor med bläckförstrykningar.

[ ATA: 57801 ] Pris: 90Kr SEK

BENZ, Ernst (ed.), Russische Heiligenlegenden. Freiburg 1963. 186 (2) pp. Paperback.

[ ATA: 31953 ] Pris: 50 kr SEK

BERGE, Lars, The Bambatha Watershed: Swedish Missionaries, African Christians and an Evolving Zulu Church in Rural Natal and Zululand 1902-1910. Uppsala 2000. 416 pp. Softcover. Lower edge stained. Last pages and lower cover stained in bottom margin.

[ ATA: 22180 ] Pris: 100 kr SEK

BERGENTZ, Sven, Pontus Wikner. SKDB, Stockholm 1935. 216s. Häftad.

[ ATA: 9407 ] Pris: 75 Kr SEK

BERGER, Heinrich, Calvins Geschichtsauffassung. Zwingli-verlag Zurich 1955. 253pp.

[ ATA: 2844 ] Pris: 100Kr SEK

BERGER, Klaus, Hermeneutik des Neuen Testaments. Gutersloher Verlagshaus, Gerd Mohn 1988. 456pp. Verlagseinband.

[ ATA: 4735 ] Pris: 150Kr SEK

BERGGRAV, Eivind, Den religiöse fölelse i sundt sjeleliv. Aschehoug, Oslo 1927. viii, 280s. Förlagsklotband.

[ ATA: 7885 ] Pris: 100Kr SEK

BERGGRAV, Eivind, Kropp och själ i karaktärsliv och gudsliv. Stockholm 1933. 240 s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 48067 ] Pris: 100kr SEK

BERGGREAV, Eivind, Nordens insats. SKDB, Stockholm 1939. 54s. Häftad.

[ ATA: 8928 ] Pris: 50Kr SEK

BERGH, Asta m.fl. (red.), Uppsala domkyrka - den föräderliga. Uppsala 1983. 127 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 38242 ] Pris: 100 kr SEK

BERGMARK, Ingemar, Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933. Uppsala 1974. 236 s. + planscher. Häftad. Med dedikation. Något nött.

[ ATA: 41054 ] Pris: 100 kr SEK

BERGQUIST von MIRBACH, Magda, Spelet om Sancta Helena. Excelsiors Förlag, Skara 1933. 31,(1)s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 16798 ] Pris: 75Kr SEK

BERGSTRÖM, C. A., I katekesfrågan I: Historisk-kritisk belysning med reformförslag. Almqvist & Wiksell, 1914. 136 s. Ouppskuret ex. Biblioteksstämpel å omslag.

[ ATA: 7032 ] Pris: 75 Kr. SEK

BERGUER, Georges, Traité de Psychologie de la religion. Lausanne 1946. VIII, 367 pp. Originla wrappers.

[ ATA: 36148 ] Pris: 125 kr SEK

BERNARDIN, Kardinal Joseph, Sanningen var mitt enda försvar Novum 1998. 144s. Häftad.

[ ATA: 7835 ] Pris: 75Kr SEK

BERRIGAN, Daniel, Motståndets dunkla natt. Forum, 1972. 156s. Häftad.

[ ATA: 57990 ] Pris: 75Kr SEK

BERTHOLET, ALFRED / Hans Freih von Camphausen, Wörterbuch der Religionen. Stuttgart 1952. 532 pp. Publieher's cloth with dj.

[ ATA: 22825 ] Pris: 70 kr SEK

BESKOW, Gunnar, Världsbildernas kamp. Bonniers 1939. 195s. Häftad.

[ ATA: 6146 ] Pris: 75Kr SEK

BESKOW, Nathaniel, Evigheten och ögonblicket. Elementära studier i kristen levnadskonst. Stockholm 1924. 181 s. Förlagets gröna klotband.

[ ATA: 31362 ] Pris: 100 kr SEK

BEVERE, John, Gudsfruktan - nyckeln till att lära känna Gud. Uppsala 2000. 194 s. Häftad.

[ ATA: 14798 ] Pris: 75 Kr SEK

BIERNACKA, Jadwiga, Osända brev. Verbum 1973. 286s. Häftad.

[ ATA: 8932 ] Pris: 100Kr SEK

BIETENHARD, Hans, Die himmlische Welt im Urchristentum und Spätjudentum. Tübingen 1951. VI, 295 (1) pp. Original wrappers. Small date noted at front fly leaf. A litte worn to top of spine; esle in good condition.

[ ATA: 42556 ] Pris: 400 kr SEK

BILLING, Einar, Guds närhet. Betraktelser, predikningar och tal. Stockholm 1948. 235 s. Häftad. Omslagen litet solkiga; övrigt i gott skick.

[ ATA: 25529 ] Pris: 100 kr SEK

BILLING, Einar, De etiska tankarna i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro / De etiska tankarna i Jesu förkunnelse. Uppsala 1907. 240 + 80 s. Två volymer bundna i ett privat klotband. Försätts- och titelblad till båda volymerna är inte medbundna. Ryggtitel: Billing Etik.

[ ATA: 34700 ] Pris: 100kr SEK

BILLING, Gottfrid, Gottfrid Billings levandsminnen till och med Västeråstiden. Utgivna med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. Stockholm 1955. 223 (1) s. Privat halvklotband. En del understrykninge i blyerts och bläck.

[ ATA: 39920 ] Pris: 125 kr SEK

BITTER, Wilhelm (Ed.), Meditation in Religion und Psychotherapie. Stuttgart 1958. 371 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Some underlining.

[ ATA: 12997 ] Pris: 150 Kr SEK

BJÖRKHEM, Örjan, Mystik och människor. Stockholm 1988. 164 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24989 ] Pris: 100 kr SEK

BJÖRKHEM, John, Livet och människan. Stockholm 1952. 245 s. Häftad.

[ ATA: 9235 ] Pris: 75Kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred / Arvid Runestam, Kristendom och stat. Uppsala 1935. 63 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 25525 ] Pris: 90 kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Helg och högtid Stockholm 1925. 128s. Häftad.

[ ATA: 6494 ] Pris: 50Kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Kristus och det radikala tvivlet. Stockholm 1961. 53s. Häftad.

[ ATA: 8906 ] Pris: 50Kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Eros och personligheten. SKDB, Stockholm 1928. 95s. Häftad.

[ ATA: 8907 ] Pris: 60Kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Makt tjänst dom. SKDB 1934. 40s. Häftad.

[ ATA: 8908 ] Pris: 50Kr SEK

BJÖRKQUIST, Manfred, Hållning och tro. Stockholm 1940. 96s. Häftad.

[ ATA: 8909 ] Pris: 50Kr SEK

BJÖRKQUIST, Ruth och Manfred. Uppbrott och besinning. SKDB 1954. 222s. Häftad.

[ ATA: 11066 ] Pris: 75Kr SEK

BLASS, Friedrich / Albert Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen 1921. XVI, 336 pp. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 32120 ] Pris: 90 kr SEK

BLINZLER, Josef, Jesus inför rätta. Stockholm 1962. 224 (4) s. Häftad.

[ ATA: 34326 ] Pris: 100 kr SEK

BLUM, Jean, Les Cathares. d´Du Graal au secret de la mort joyeuse. Éditions du Rocher 1991. 273pp. Softcover. Some pencil markings in the beginning.

[ ATA: 56297 ] Pris: 100Kr SEK

BOCKELMANN, C. / Johannes Leipoldt / Franz Nikolaus Finck / Enno Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients. Leipzig 1907. VIII, 281 pp. Publisher's decorated cloth. Prev. owner's bookplate on inside of front board; else in very good condition.

[ ATA: 30385 ] Pris: 350 kr SEK

BOHLIN, Torsten, Profiler. Stokholm 1946. 317s. Förlagshalvklotband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 7010 ] Pris: 75Kr SEK

BOHLIN, Torsten, Ernst Marks anteckningar. SKDB Stockholm 1936. 127s. Förlagets halvklotband. Något nött.

[ ATA: 8881 ] Pris: 75Kr SEK

BOHLIN, Torsten, Kristen livssyn. SKDB, Stockholm 1941. 180s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet. Ett fåtal blyertsmarkeringar.

[ ATA: 8922 ] Pris: 60Kr SEK

BOHLIN, Torsten, Herdabrev till prästerskapet inom Härnösands stift. SKDB, Stockholm, 1935. 113s. Häftad. Främre omslagets övre högra hörn med pappersförlust (C:a 1 kvadratcentimeter).

[ ATA: 8988 ] Pris: 50Kr SEK

BOLANDER, Nils, Det farliga evangeliet. Lindblads 1937. 144s. Häftad.

[ ATA: 8866 ] Pris: 75Kr SEK

BOLIN, Asta, Ett rum till vänster. Språk och tid, mötesplater, livsrum. Ur arbetsboken. Stockholm 1995. 304 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29699 ] Pris: 90kr SEK

BONHOEFFER, Dietrich, Nachfolge. München 1961. 293 pp. Publisher's brown cloth with dj.

[ ATA: 30184 ] Pris: 100 kr SEK

BONIFAZI, Conrad, Christendom Attacked: A Comparison of Kierkegaard and Nietzsche. London 1953. XV, 190 pp. Publisher's red cloth.

[ ATA: 36518 ] Pris: 150 kr SEK

BORGEHAMMAR, Stephan (red.), Ur kyrkofädernas brev. Artos 2001. 333s.. Förlagets dekorerade pappband. Exlibris. Tillskrift.

[ ATA: 52164 ] Pris: 125Kr SEK

BORGENSTIERNA, Gert, Försynstanken i gammalgrekisk teologi. Upsala, Lundequistska Bokhandeln, 1948. 79 s. Ryggen nött.

[ ATA: 3681 ] Pris: 65 Kr. SEK

BORGENSTIERNA, Irene, Som fåglar små ... SKDB, Stockholm 1937. 91s. Häftad.

[ ATA: 8884 ] Pris: 60Kr SEK

BOUILLARD, Henri, Logik des Glaubens. Herder 1966. 136pp.

[ ATA: 2851 ] Pris: 100Kr SEK

BRÄNNSTRÖM, Olaus, Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig kyrkoman. Uppsala 1994. 344 s. Häftad.

[ ATA: 14010 ] Pris: 150 Kr SEK

BRANDT, Gustaf, C. O. Rosenii förkunnelse. En studie i svensk lekmannapredikan. Stockholm 1918. 231 s. Klotband. Exlibris.

[ ATA: 13010 ] Pris: 125 Kr SEK

BRATTGÅRD, Karl-Erik, Evangelium enligt Markus. Kristianstad 1960. 29 s. Häftad.

[ ATA: 34392 ] Pris: 40 kr SEK

BRATTGÅRD, Sven-Olof, Människan inför sjukdom och lidande. Diakonistyrelsens Bokförlag, Stockholm 1965. 144s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22544 ] Pris: 90Kr. SEK

BREA, Tadeusz, Bronsporten. Livet i Vatikanen. LT:s förlag 1964. 444s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Något nött skyddsomslag.

[ ATA: 6173 ] Pris: 90Kr SEK

BRIEM, Efraim, Helgon och helgonliv. Lund 1942. 301 s. Häftad.

[ ATA: 12981 ] Pris: 100 Kr SEK

BRIEM, Efraim, Kvinnan och religionen Natur och Kultur 1933. 208s. Häftad.

[ ATA: 6172 ] Pris: 75Kr SEK

BRIEM, Efraim, Moderna religionssurrogat. Gebers, Stockholm 1926. 144s+rättelselapp. Häftad.

[ ATA: 6185 ] Pris: 90Kr SEK

BRIEM, Efraim, Stigmatisationer och visioner. Stockholm 1929. 315 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 12998 ] Pris: 90 Kr SEK

BRIESKORN, Norbert, Finsteres Mittelalter? Grünewald 1991. 301,(3)pp. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 26352 ] Pris: 150Kr SEK

BRILIOTH, Yngve, Den senare medeltiden 1274-1521. Uppsala 1941. 810 s. Ill. Förlagets halvfranska band med främre omslaget medbundet. (Svenska kyrkans historia II).

[ ATA: 21003 ] Pris: 200Kr SEK

BRING, Ragnar, Teologi och religion. Lund 1937. 232s.

[ ATA: 2853 ] Pris: 75Kr SEK

BRING, Ragnar, Tolkning av Nya testamentet. Galaterbrevet. Stockholm 1958. 318 s. Häftad.

[ ATA: 34694 ] Pris: 150 kr SEK

BRODD, Sven-Erik, Evangelisk Katolicitet. Gleerup 1982. 391s. Häftad.

[ ATA: 8979 ] Pris: 125Kr SEK

BRON, Michal (ed.), Jews and Christians: Who is Your Neighbour after the Holocaust? Uppsala 1997. 166 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 36274 ] Pris: 300 kr SEK

BROOMHALL, Marshall, Kinas kristne general. Svenska alliansmissionens förlag, Jönköping 1923. 103s. Häftad.

[ ATA: 9413 ] Pris: 100Kr SEK

BRUCE, F. F., The Epistle to the Galatians: A Commentary on the Greek Text. Paternoster Press 1982. xx, 306 pp. Softcover. In good condition. Some reading creases to spine.

[ ATA: 47952 ] Pris: 500kr SEK

» ny sökning

©2006-2018 Antikvariat Thomas Andersson