ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.(ingen författare) Biografiskt album för Svenska missionsförbundet. Stockholm 1946. 326 s. Förlagets klotband. Interfolierad volym med anteckningar.

[ ATA: 42128 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. Stockholm 1942. 12 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 44687 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. 3. Auflage. Bonn 1985. 462 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 46874 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Den svenska Bibeln. Ett 450-års jubileum. Stockholm 1991. 430, (2) s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 47812 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Vid Åbodomens fot 1924-1949. Festsktrift utgiven av Teologiska faulteten vid Åbo Akademi. Åbo 1949. 244 (2) s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ Nr 30 av 300 exemplar.

[ ATA: 48415 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 2 årgång 9, 2002. Tema: Hjälparen. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49801 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 3 årgång 9, 2002. Tema: Trons mod. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49802 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 1 årgång 10, 2003. Tema: Medlidande. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49804 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 2 årgång 10, 2003. Tema: Rättvisa. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49805 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 4 årgång 10, 2003. Tema: Glädje. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49807 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Pilgrim. En tidskrift för andlig vägledning. Nr 1 årgång 11, 2004. Tema: Ärs Gud med er kropp. 62s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 49808 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) ANSVAR. Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2006. Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn 2006. 204s. Häftad.

[ ATA: 51847 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Lutherska Kyrkans Bekännelseskrifter (Concordia Pia) å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing. Lund, Gleerups 1895. XII,572s. + (6)s. förlagsreklam. Förlagets skinnryggband. Nött. Något blyersstreckad.

[ ATA: 53056 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Magnus Pfannenstill den 10 januari 1923. Lund, Gleerups 1923. XVI,589s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 53082 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Nils Bolander Nådens Budbärare. Till minnet. SKDB 1960. 149s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 54865 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Évangile de Matthieu. Traduction et notes de Claude Tresmontant. O.E.I.L. 1986. 507pp. Softcover.

[ ATA: 56513 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

[ ATA: 56576 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Mässa i medeltida socken. En studiebok av Sven Helander, Sven-Erik Pernler, Anders Piltz och Bengt Stolt. Artos, Skellefteå, 1993. 167s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 58666 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter årgång 1. Advent-långfredagen Verbum, 1984. 166s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Några små fläckar på främre pärmen. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58873 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1986. 280s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58874 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, utan år. 272s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58875 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-Domsöndagen årgång 2. Verbum, 1989. 245s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58876 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Påskdagen-domsöndagen årgång 1. Verbum, 1988. 247pp. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58877 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Verbums exegetisk-homiletiska kommentarserie.

[ ATA: 58878 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 1. Verbum, 1985. 292s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58879 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 158s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58880 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domssöndagen årgång 2. Verbum, 1986. 224s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58881 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 1. Verbum, 1984. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58882 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1985. 164s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ Liten fläck på främre pärmen.

[ ATA: 58883 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Advent-långfredagen årgång 3. Verbum, 1983. 160s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58884 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Gammaltestamentliga texter. Påskdagen-domsöndagen årgång 3. Verbum, 1984. 246s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58885 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Advent-långfredagen årgång 3. Verbum, 1983. 227s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58886 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 2. Verbum, 1985. 251s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Litet fläckade pärmar.

[ ATA: 58887 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Evangelietexter. Påskdagen-domsöndagen ågång 3. Verbum, 1984. 248s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58888 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Advent-långfredagen årgång 2. Verbum, 1988. 169s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 58889 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kommentar till evangelieboken. Episteltexter. Advent-långfredagen årgång 1. Verbum, 1987. 229s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Lagat skyddsomslag.

[ ATA: 58890 ] Pris: 100 SEK

[EN MUNK FRÅN ÖSTKYRKAN]. Jesus - enkla betraktelser över frälsaren av en munk från östkyrkan. Skellefteå 1997. 100 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 44130 ] Pris: 75 SEK

>EN SAMLARE< Förslag till supplement till Svenska Psalmboken utgifvet af En Samlare. / En sista axplockning till Svenska Psalmboken af En Samlare. Lund 1898. 36 + 23 s. Häftad. Ryggens huvud litet nött. Enstaka äldre bläck noteringar i marginalen.

[ ATA: 36706 ] Pris: 300 SEK

ÖDMANN, Samuel, Strödda försök öfwer Nya testamentets heliga skrifter. Andra bandets första häfte och andra häfte. Andra upplagan. Strengnäs 1806. 232 + 226 (14) s. Två häften i ett halvfranskt band. Bandet något nött.

[ ATA: 32133 ] Pris: 100 SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

[ ATA: 50067 ] Pris: 75 SEK

ÖSTERBERG, Mildred, Med tusen tungors ljud. Frälsningsarméns vokalmusik under ett sekel. Frälsningsarméns musikenhet 2002. 216s. + 2 CD. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 57389 ] Pris: 150 SEK

ÖSTLUND, Michel, Apostlar. Skisser och målningar. Text: Elisabeth Svalin och Owe Wikström. Musik av Milke Falck. Hera 2002. 123s. + CD. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 50836 ] Pris: 150 SEK

ÖVERLAND, Per (red.), Hva har vi gjort med kristendommen? Kristendom i kultur og samfunn. Tapir 1984. 157s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50889 ] Pris: 90 SEK

ÅKERHIELM, Hans, Glimten i ögat Wahlström & Widstrand, Stockholm utan tryckår. 158s. Häftad.

[ ATA: 9207 ] Pris: 75 SEK

ÅMELL, Katrin, Contemplation et dialogue. Doctoral dissertation. Uppsala 1998. 248s. Original wrappers. Studia Missionalia Upsaliensia LXX.

[ ATA: 7922 ] Pris: 100 SEK

ABD-RU-SHIN, Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft I. Alexander Bernhardt, Vomperberg, Tirol 1949. 212pp. Publisher´s cloth with dust-jacket.

[ ATA: 4189 ] Pris: 250 SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Kyrka, helgon och vanliga dödliga. Stockholm 2003. 330 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44562 ] Pris: 90 SEK

ACCATTOLI, Luigi, When A Pope Asks Forgiveness: The Mea Culpa's Of John Paul II. New York 1998. xxiv, 258 pp. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 47860 ] Pris: 75 SEK

ADAM VON SANKT VIKTOR, Sämtliche Sequenzen. 2. Auflage. Kösel-Verlag 1955. 390,(2)pp. Publishers blue cloth. No dustjacket.

[ ATA: 23679 ] Pris: 200 SEK

ADAM, Karl, Das Wesen des Katholizismus. Neunte auflage. Otto Walter 1944. 304pp. Publishers cloth with dust-jacket. Dust-jacket a little damaged.

[ ATA: 2812 ] Pris: 90 SEK

ADAM, Karl, Gesammelte Aufsätze. Zur Dogmengeschichte und Theologoie der gegenwart. Herausgegeben von Dr. FRITZ HOFMANN. Literar. Institut P. Haas & Cie, K.-G, Augsburg 1936. 423pp. Publishers cloth.

[ ATA: 2813 ] Pris: 150 SEK

ADAMEK, Stanislaw A., Die Ideologie des Rechts. Stockholm 1944. 443 pp. + fold out tables. Original wrappers. Uncut and in very good condition.

[ ATA: 35195 ] Pris: 400 SEK

AF WIRSÉN, C. D, Kristina Högtids- och Helgedagar. En samling sånger och psalmer. Med teckningar af Jenny Nyström. Stockholm 1889. 63 (1) s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Samtida tillskrift å försättsblad; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 38604 ] Pris: 125 SEK

AGONITO, Rosemary (ed.), History of ideas on Woman: A Source Book. New York 1979. 414 pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

¶ Fro Aristotle to Herbert Marcuse.

[ ATA: 34198 ] Pris: 125 SEK

AHLBÄCK, Tore, Uppkomsten av Teosofiska Samfundet i Finland. Åbo 1995. 191 s. Häftad.

[ ATA: 22867 ] Pris: 150 SEK

AHLSTRÖM, G.W., Psalm 89. Eine Liturgie aus dem Ritual des leidenden Königs. Dissertation. Lund 1959. 228 pp. Original wrappers.

[ ATA: 2811 ] Pris: 80 SEK

ALBERTI, Barbara, Evangelium enligt Maria. Stockholm 1981. 141 (1) s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 40979 ] Pris: 90 SEK

ALGERMISSEN, Konrad, Konfessionskunde. Hannover 1939. XV, 889 pp. Publisher's red cloth. Exlibrary with one stamp; else in good condition.

[ ATA: 34139 ] Pris: 200 SEK

ALLARD, F.M., Från Luther till Bach. SKDB, Stockholm 1932. 197s. Häftad.

[ ATA: 9718 ] Pris: 75 SEK

ALLEGRO, John M., Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över Bibeln. Tusende. Stockholm 1956. 205 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29449 ] Pris: 75 SEK

ALLEGRO, John, The Dead Sea Scrolls: A Reapprasial. Penguin Books 1966. 208 pp. Ill. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 42255 ] Pris: 75 SEK

ALMHULT, Artur, Levande bibelord i svenskan Almqvist & Wiksell 1963. 208s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 54202 ] Pris: 50 SEK

ALTHAUS, Paul, De yttersta tingen. Utkast till en kristen eskatologi. Stockholm 1928. xvi, 368 s. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning. Delvis streckad med blyerts.

[ ATA: 8879 ] Pris: 150 SEK

ALTNER, Günter, Die Überlebenskreise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 234 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18912 ] Pris: 75 SEK

ANDERBERG, Thomas, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem. Nya Doxa 1997. 144s. Förlagsinbunden med skydssomslag. Dedikation.

[ ATA: 5628 ] Pris: 100 SEK

ANDERSSON, Carolina/ HÅLLANS, Ann-Mari/ PERSSON, Boje, Biografen. Ett 1600-1700-talskvarter i Nyköping. För- och delundersökning 1987. Slutundersökning i två etapper 1988 i kvarteret Biografen i Nyköping, Södermanland. Bilaga: Osteologisk analys av Sabine Sten. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer 1990. 264s. Kvarto. Illustrerad. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport UV 1990:1.

[ ATA: 54879 ] Pris: 250 SEK

ANDERSSON, Georg, Innanför och utanför. Gummessons 1958. 158s. Häftad.

[ ATA: 54866 ] Pris: 75 SEK

ANDRÉ, Gunnel, Determining the Destiny. PQD in the Old Testament. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 264pp. Softcover. Häftad. Coniectanea Biblica. Old Testament Series 16.

[ ATA: 2822 ] Pris: 125 SEK

ANDRÉN, Carl-Gustaf De Septum Sacramentis. En sakramentsutläggning från Vadstena kloster. Lund 1963. 249 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Förlagsny.

[ ATA: 27952 ] Pris: 200 SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forskningar och öden. Stockholm 1936. 463s. Halvfranskt band med fem upphöjda bind och båda omslagen medbundna.

[ ATA: 2818 ] Pris: 150 SEK

ANDRAE, Tor, Georg Wallin. Resor, forsknigar och öden. SKDB, Stockholm 1936. 463s. Häftad

[ ATA: 2819 ] Pris: 75 SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. Uppsala 1947. 272s. Halvklotband. Ryggen något blekt.

[ ATA: 2821 ] Pris: 75 SEK

ANDRAE, Tor, Jag tror på Gud. 3 upplagan. Uppsala 1948. 272s. häftad.

[ ATA: 6479 ] Pris: 75 SEK

ANDRESEN, Carl, Die Kirchen der alten Christenheit. Stuttgart 1971. XI, 760 (4) pp. Publisher's cloth. Ex library copy with stamps. In good condition with clean text.

[ ATA: 38536 ] Pris: 200 SEK

ANGELA CONSTANTINIDES HERO. A Woman's Quest For Spiritual Guidance: The Correspondance of Princess Irena Eulogia Choumnaina Palaiologina. With an Introduction by John Meyendorff. Hellenic College Press 1986. 166 (4) pp. Publisher's printed cloth. Fine condition.

¶ Bilingual edition.

[ ATA: 38920 ] Pris: 500 SEK

ANTHONY, Metropolit, Texter i urval. Örebro 1994. 81 s. Förlagets pappband. (Nutida andliga klassiker)

[ ATA: 30865 ] Pris: 75 SEK

APEL, Willi, Gregorian Chant. Indiana University Press 1966. xiv, 530 pp. Publisher's cloth with worn dj.

[ ATA: 48824 ] Pris: 200 SEK

ARBORELIUS O. C. D., Anders, Den brinnande pilen. Karmels mystik genom tiderna. Karmeliterna, Tågarp Gumslöv 1986. 193s. Häftad.

[ ATA: 57120 ] Pris: 90 SEK

ARBORELIUS O.C.D., Anders, Trosmeditation. Karmeliterna 1987. 269s. Häftad. Tillskrift på smutstitelbladet. Karmel nr 19.

[ ATA: 13338 ] Pris: 90 SEK

ARTHUR, Ingrid, Miracles que Dieus ha mostratz per sant Frances apres la sua fi. Version occitane de la Legenda Maior Sancti Francisci, Miracula de Saint Bonaventure. Édition et étude de la langue. Uppsala 1992. 201 pp. Softcover. Quarto. (Monografier utgivna av K. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 4).

[ ATA: 1147 ] Pris: 100 SEK

ARTHUR, Ingrid, Miracles que Dieus Ha Mostratz per Sant Frances apres la Sua Fi. Version Occitane de la Legenda Maior Sancti FGrancisci, Miracula de Saint Bonaventure. Édition et Étude de la langue. Doctoral Dissertation. Uppsala 1992. 201pp. Quarto. (Monografier utgivna av K. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala 4).

[ ATA: 2830 ] Pris: 150 SEK

ARVASTSON, A. och C. -G. ANDRÉN, Bibeln i blickpunkten. SKDB, Stockholm 1967. 275s + planscher.. Häftad. Ryggens nedre del stött.

[ ATA: 9424 ] Pris: 90 SEK

ARVASTSON, Allan, Psalmboksarbetet i Sverige vid slutet av 1800-talet. Stockholm 1954. 236 s. Häftad. Exlibris. Omslagen nötta. Ryggen och sista sida har tejplagning.

[ ATA: 13054 ] Pris: 75 SEK

ARVASTSON, Allan, Svensk psalm under 1900-talet. Lund 1959. 188 s. Häftad.

[ ATA: 13056 ] Pris: 100 SEK

ARVEDSON, Tomas, Das Mysterium Christi. Eine Studie zu Mt 11.25-30. Uppsala 1937. 254pp. Title-page clipped. Spine plasted. Arbeiten und Mitteilungen aus dem Neutestamentlichen Seminar zu Uppsala VII:

[ ATA: 3292 ] Pris: 90 SEK

ASPELIN, Gunnar, Vårt heliga arv. Natur och Kultur 1947. 142s. Häftad.

[ ATA: 7766 ] Pris: 100 SEK

ATHIS, G., Den gamle vise berättar från den helige mästerns tid. Stockholm 1953. 168 s. Häftad.

[ ATA: 44621 ] Pris: 100 SEK

ATTIUS SOHLMAN, Margareta, Tro och tanke i Europas mtt - brytpunkter och gränsöverskridanden i östra Europas religions-ch kulturlandskap. Carlssons 2001. 188s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 54009 ] Pris: 100 SEK

AUGUSTINUS, Aurelius, Vom Gottesstaat. Buch 1 bis 10 + Buch 11 bis 22. Dünndruck-Ausgabe. DTV-bibliothek 1977-1978. XXII,621,(3) + XXXII,1018,(3)pp. Soft covers. 2 volumes. Ownership tickets.

[ ATA: 50978 ] Pris: 150 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006