ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.HICK, John (ed.), Faith and the Philosophers. Macmillan/ St Martin´s press, 1966. viii,256pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Small date on front free endpaper. Some pencil underlinings/markings. Lower cover of dustjacket with papaer loss.

[ ATA: 58771 ] Pris: 100 SEK

HICK, John, Death and Eternal Life. Reissue with a new preface. MACMILLAN, 1985. 495pp. Softcover. Slightly worn. Pencil markings.

[ ATA: 59322 ] Pris: 150 SEK

HIERZENBERGER, Gottfried, Der Magische rest. Ein Beitrag zur Entmagisierung des Christentums. Düsseldorf 1969. 367 pp. Softcover. Some stins to cover; else good condition.

[ ATA: 27483 ] Pris: 75 SEK

HILLERDAL, Gunnar, Teologisk och filosofisk etik. Brytningar och syntenser i etikens historia från antiken till nutiden. Stockholm 1958. 274 s. (dubbla spalter). Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning.

[ ATA: 48863 ] Pris: 250 SEK

HILLERDAL, Gunnar, Jesu lärjungar. Verbum/ Studiebokförlaget, 1975. 171s. Illustrerad. Häftad. Namn på titelbladet. Understrykningar i rött på s. 7-31.

[ ATA: 58412 ] Pris: 75 SEK

HINN, Benny, Han fann mig. En självbiografi. Uppsala 2000. 174 (2) s. Häftad. Tillskrift å försättsblad; övrigt i gott skick.

[ ATA: 40717 ] Pris: 75 SEK

HINSON, David F., History of Israel. Revised Edition. SPCK 1990. xvi,237pp. Softcover. Pencil underlinings.

[ ATA: 51548 ] Pris: 90 SEK

HIRN, Yrjö, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Wahlström & Widstrand 1909. 542s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6181 ] Pris: 125 SEK

HIRN, Yrjö, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Stockholm 1909. XVI, 544 s. Privat halvfranskt band med fem upphöjda bind. Ryggen med ett par fläckar.

[ ATA: 49512 ] Pris: 250 SEK

HITCHCOCK, James, History of the Catholic Church. From the Apostolic Age to the Third Millennium. Ignatius Press, San Francisco, 2012. 580pp. Quarto. Publisher´s cloth backed boards with dustjacket. Very Good.

[ ATA: 59929 ] Pris: 200 SEK

HJÄRNE, Harald, Stat och kyrka. Stockholm 1912. 210 s. Häftad. Namnteckning och exlibris å försättsbald. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 12966 ] Pris: 75 SEK

HOCKING, William Ernst, Individualismens bestående värde. Natur och kultur, 1939. 172 s.

[ ATA: 7063 ] Pris: 90 SEK

HOFFMAN, Jean G. H., La réforme en Suède 1523-1572. et la succession apolostique. Delachaux & Niestlé 1945. 333pp. Softcover. Name and a few stains on upper cover. Ink underlinings in the biographical section.

[ ATA: 56505 ] Pris: 100 SEK

HOLAS, B., Les Dieux d´Afrique noire. Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A., Paris 1968. 284pp.Paperback. Ownership plate (Jan Bergman).

[ ATA: 4177 ] Pris: 100 SEK

HOLL, Adolf, Guds vänstra hand. den helige andens biografi. Stockholm 1999. 360 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Förlagsny.

[ ATA: 22888 ] Pris: 80 SEK

HOLL, Karl, Luthers kristendomssyn. Stockholm 1947. 211 s. Häftad. Exlibris. Namnteckning. Understrykningar.

[ ATA: 13140 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Kjeld / Malthe Jacobsen / Bjarne Troelsen, Sören Kierkegaard og romantikerne. Köbenhavn 1974. 160 s. Pocket. Några sidor streckade med bläckpenna; övrigt i gott skick.

[ ATA: 43452 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Bengt / Göran Forsman / René Kieffer / Gösta Hedberg / Brita Salomon / Holsten Fagerberg, Kommentar till Evangelieboken. Evangelietexter Advent-Långfredagen årgång 2. Verbum 1985. 164 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning och årtal på försättsbladet. Ett par små revor i skyddsomslaget.

[ ATA: 14912 ] Pris: 60 SEK

HOLMBERG, Nils, Berörd. En bok om livet, om möten med människor och Gud själv. Örebro 1993. 114 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44138 ] Pris: 100 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Tvång, tolerans, samverkan. Tre huvudperioder i kristendomens historia. Gleerup 1929. 246 s. Häftad. Något snedläst.

[ ATA: 2948 ] Pris: 60 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Martin Luther Uppsala 1917. 292s. illustrerad. Häftad. solkigt omslag.

[ ATA: 6674 ] Pris: 75 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Påvedömets historia 1800-1920. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag 1920. 227 s. Häftad. Namnteckning, plastad rygg.

[ ATA: 8299 ] Pris: 50 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Påvedömets historia 180-1920. SKDB, Stockholm 1920. 227s. Häftad.

[ ATA: 9416 ] Pris: 75 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, D. Johannes Matthiae Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Akademisk afhandling Upsala 1903. x, 239s. Guldornerat halvfranskt band. Några fläckar på ryggen.

[ ATA: 9445 ] Pris: 200 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Svenska Kyrkan under Gustaf II Adolf 1611-1632. Stockholm 1938. 506 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 10702 ] Pris: 75 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Svenska Kyrkan under Gustaf II Adolf 1611-1632. Stockholm 1938. 505 s. Ill. förlagets gröna klotband. Gott skick.

[ ATA: 37098 ] Pris: 125 SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611 - 1632. SKDB 1938. 506s. Illustrerad. Förlagets halvfranska band med främre omslaget medbundet. Blyertsnoteringar på sista blanka sidan. Svenska kyrkans historia IV:1.

[ ATA: 52103 ] Pris: 125 SEK

HOLMQVIST, Hjalmar, Den ryska kyrkan under bolsjevikväldet. Stockholm 1926. 64 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 44688 ] Pris: 100 SEK

HOLMQVIST, Hjalmar, Pius X:s kyrkoregering 1903-1914. Med 2 porträtt. Uppsala 1915. 48 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 44689 ] Pris: 75 SEK

HOLMSTRÖM, Folke, Det eskatologiska motivet i nutida teologi. Tre etapper i 1900-talets teologiska tankeutveckling. Akademisk achandling. Lund 1933. 516 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 2949 ] Pris: 90 SEK

HOLTE, Ragnar, Beatitudo och Sapentia. Augustinus och de antika filosofiskolornas diskussion om människans livsmål. Stockholm, Sv. Ky. Diakonistyrelses Bokförlag, 1958. 416 s. Häftad. Nött ex. med understrykningar.

[ ATA: 3617 ] Pris: 200 SEK

HOLTE, Ragnar, Guds avbild. Kvinna och man i kristen belysning. Verbum 1990. 72s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50985 ] Pris: 75 SEK

HOOKE, S.H., Alpha and Omega. A Study in the Pattern of Revelation. James Nisbet 1961. 304pp. Publishers cloth. Underlinings.

[ ATA: 3218 ] Pris: 100 SEK

HOOYKAAS, R., Religion and the Rise of Modern Science. Scottish Academic Press 1984. xiv, 162pp. Softcover.

[ ATA: 52571 ] Pris: 75 SEK

HOUGH, Lynn Harold, The Christian Criticism of Life. Abingdon-Cokesbury Press n.d. 312pp. Publishers cloth with damaged d.-j.

[ ATA: 2951 ] Pris: 75 SEK

HUCK, A., Synopse der Drei Ersten Evangelien. Freiburg 1892. 175pp. Halfleather with 5 raised binds.

[ ATA: 2952 ] Pris: 150 SEK

HUCK, Albert / H. Opitz / H. Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien. Zehnte Auflage. Tübingen 1950. XX, 213 pp. Publisher's brown cloth. In good condition.

[ ATA: 32168 ] Pris: 75 SEK

HUIGENS, Petrus, Israel. Stockholm 1961. 195s+ illustrationer. Häftad.

[ ATA: 9010 ] Pris: 75 SEK

HUMMEL, Gert, Theologische Anthropologie und die Wirklichkeit der Psyche. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1972. 570pp. Impulse der Forschung 5.

[ ATA: 2953 ] Pris: 100 SEK

HUNGER, Herbert, Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz 1965. 472 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20897 ] Pris: 300 SEK

HVARFNER, Gunilla, Dygd idag. Erik H. Eriksons teori om att mogna som människa. With Summary in English. Akademisk avhandling. Andra upplagan. Uppsala 1989. 227 s. Ill. Häftad. Uppsala Studies in Social Ethics 10.

[ ATA: 13167 ] Pris: 125 SEK

HYGEN, Johan B., Albert Schweitzers tankar om kulturen. Stockholm 1954. 117 (3) s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 34144 ] Pris: 150 SEK

IKOLA, Osmo, Lauseopillisia havaintoja Georg Mûllerin virolaisten saarnojen (1600-1606) kielestä. Turku 1962. 78s. Häftad. Turun yliopiston julkaisuja. Annales universitatis turkuensis. Sarja-Ser. B osa-tom. 82. Inscribed.

[ ATA: 55655 ] Pris: 100 SEK

INGEBRAND, Sven (red.), Andra Vatikan konciliet i luthersk belysning. Verbum 1970. 345 s. Häftad. Exlibris å insida av omslag.

[ ATA: 12969 ] Pris: 100 SEK

INGEBRAND, Sven (Red.), Fasta normer eller föränderliga. Stockholm 1968. 166 s. Häftad.

[ ATA: 13143 ] Pris: 100 SEK

INGEBRAND, Sven, Olavus Petris reformatoriska åskådning. Akademisk avhandling. Uppsala 1964. 384 s. Häftad med skyddsomslag. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 1.

[ ATA: 13095 ] Pris: 150 SEK

ISAACS, Alan, Gud i vetenskapens tidsålder. Stockholm 1969. 196 s. Originalpocket.

[ ATA: 17052 ] Pris: 60 SEK

JÖNSSON, Ann-Mari (Ed.), Sancta Birgitta Sancta Birgitta Revelaciones Book III. Stockholm 1998. 251 pp. Ill. Original Wrappers. Quarto.

[ ATA: 14030 ] Pris: 125 SEK

JÖRGENSEN, Johannes, Den heliga Birgitta av Vadstena. 2 volymer (1303-1373). Stockholm, Bonniers, 1942-44. Vol I, 309 s. Ill. Vol II, 362 s. Ill. Klotband.

[ ATA: 2966 ] Pris: 200 SEK

JACOB, Günter / Hermann Kunst / Wilhelm Stählin (ed.), Die evangelische Christenheit in Deutschland. Gestalt und Auftrag. Stuttgart 1958. 449 (3) pp. Ill. Publisher's decorated cloth with dj. quarto. Very good condition.

[ ATA: 37665 ] Pris: 75 SEK

JACOBSSON, Nils, Svenskar och indianer. Studier i svenskarnas insats i den tidigare protestantiska missionens historia. Stockholm 1922. 348 s. Ill. Häftad. Snedläst och nött. Med dedikation till förf. borson.

[ ATA: 32321 ] Pris: 50 SEK

JACOPONE DA TODI. The Lauds. Translated by Serge and Elizabeth Hughs. Introduction by Serge Hughes. New York 1982. xxii, 296 pp. Publisher's decorated hardcover. Very good condition. (The Classics of Western Spirituality).

[ ATA: 42901 ] Pris: 150 SEK

JÜLICHER, Adolf / Erich Fascher, Einleitung in das Neue Testament. Siebente Auflage. Tübingen 1931. XVI, 629 (3) pp. Publisher's decorated cloth. Very ggod condition.

[ ATA: 36972 ] Pris: 100 SEK

JARLERT, Anders, Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker. Lund 1987. 223 s. Häftad. Ett par sidor med understrykningar i kulspets.

[ ATA: 34445 ] Pris: 125 SEK

JARRICK, Arne, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Stockholm 1987. 173 s. Förlagsklotband med skyddsomslag.

[ ATA: 4319 ] Pris: 50 SEK

JEANROND, Werner G., Guds närvaro. Teologiska reflexioner I. Arcus, 1998. 198s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Blyertsstreckad.

[ ATA: 58902 ] Pris: 60 SEK

JEDIN, Hubert / K. S. Latourette / Jochen Martin, Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. Freiburg 1970. (83) 152 (XXXVIII) pp. Publisher's cloth with dj. Quarto.

[ ATA: 32160 ] Pris: 250 SEK

JEFFNER, Anders, Kriterien christlicher Glaubenslehre. Eine prinzipielle Untersuchung heutiger protestantischer Dogmatik im deutschen Sprachbereich. Uppsala 1976. 149 pp. Soft covers. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 15.

[ ATA: 13088 ] Pris: 125 SEK

JEFFNER, Anders, Filosofisk religionsdebatt. Verbum dialog, 1967. 81s- Häftad. Namn på titelblad: Jan Österberg.

[ ATA: 59858 ] Pris: 50 SEK

JELLINEK, Johannes, Ordet och orterna. Sakuppgifter, meditationer kartor och teckningar till kyrkoårets evangelietexter. Stockholm 1967. 328 (2) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 7020 ] Pris: 100 SEK

JELLINEK, Johannes, Ordet och orterna. Sakuppgifter, meditationer kartor och teckningar till kyrkoårets evangelietexter. I-II. Stockholm 1966-1967. 2 volymer. 182 + 328 (2) s. Häftad. Med dedikation. Volym ett med en reva å bakre omslag.

[ ATA: 39466 ] Pris: 250 SEK

JEREMIAS, Joachim, Die Gleichnisse Jesu. 4. neu bearbeitete Auflage. Göttingen 1956. 208 pp. Publisher's cloth. Front fly-leaf missing. Underlinings.

[ ATA: 3241 ] Pris: 75 SEK

JEREMIAS, Joachim, Die Gleichnisse Jesu. 2 völlig neu bearbeitet Auflage. Zürich 1952. 174 pp. Original wrappers. A few underlinings.

[ ATA: 37561 ] Pris: 60 SEK

JOEST, Wilfried, Ontologie der Person bei Luther. Göttningen Vandenhoeck & Ruprecht 1967. 449 (3) pp. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 46981 ] Pris: 600 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Kunskap och verklighet. SKDB 1944. 440 s. Häftad.

[ ATA: 11523 ] Pris: 125 SEK

JOHANNESSON, Lechard, Henric Schartau. Stockholm 1957. 220 s. Ill. Förlagets klotryggband med främre omslag medbundet samt skyddsomslag.

[ ATA: 21787 ] Pris: 125 SEK

JOHANSSON, Ann-Katrin Andrews (ed.), Tropes for the Proper of the Mass 4. The Feasts of the Blessed Virgin Mary. Edited with an Introduction and Commentary by Ann-Katrin Andrews Johansson. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1998. 291pp. Illustrated. Sofcover. Very Good. Corpus Troporum IX.

[ ATA: 59848 ] Pris: 250 SEK

JOHANSSON, Barbro / Yngve Frykholm / Gunnar Edman, Kyrkan i makternas tid. Stockholm 1960. 64 s. Häftad. Övre hörn med lät kantstöt; övrigt i gott skick.

[ ATA: 22885 ] Pris: 75 SEK

JOHANSSON, Nils, Bibelns värld och vår. Gleerups, 1949. 211 s. Häftad.

[ ATA: 7038 ] Pris: 75 SEK

JOHNSSON, Joh. W., Syner under vandringen Stadsmissionens förlag, Stockholm 1937. 112s. Häftad.

[ ATA: 9725 ] Pris: 60 SEK

JOHNSTON, Francis, Fatima: The Great Sign. Tan Books and Publishers, 1980. (8),148pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58827 ] Pris: 100 SEK

JOHNSTON, William, The Inner Eye of Love: Mysticism and Religion. New York 1982. 208 pp. Softcover.

[ ATA: 30064 ] Pris: 125 SEK

JONES, Stanley, Växande liv. Andaktsbok för hela året. Kumla 1990. Opag. ca 400 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44128 ] Pris: 100 SEK

JONSSON, Inge, Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei. Stockholm 1961. 324 s. Häftad.

[ ATA: 1455 ] Pris: 75 SEK

JONSSON, Johnny, Bibeltolkning och bibelbruk - en bibliografi. Svenska kyrkans forskningsråd 2001. 128,(4)s. Häftad.

[ ATA: 28733 ] Pris: 75 SEK

JOSEFSON, Ruben, Ödmjukhet och tro. En studie i den unge Luthers teologi. Stockholm, Sv. Ky. Diakonistyrelses Bokförlag, 1939. 200 s. Ouppskuren,

[ ATA: 2967 ] Pris: 60 SEK

JOSEFSON, Ruben, Den naturliga teologins problem hos Luther. Uppsala 1943. 130 s. Häftad. Exlibris och namnteckning å titelblad. Understrykningar. Uppsala universitets årsskrift 1943: 4.

[ ATA: 13014 ] Pris: 100 SEK

KÄSEMANN, Ernst, Exegetische Versuche und Besinnungen. Zwiter Band. 2. Aflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1965. 304 S.

[ ATA: 2985 ] Pris: 90 SEK

KAH, Marianne, Die Welt der Römer mit der Seele suchend... Die Religiosität des Prudentius im Spannungsfeld zwischen pietas christiana und pietas Romana. Bonn 1990. xx, 369 (3) pp. Publisher's hardcover. Very good condition. (Hereditas. Studien zur Alten Kirchengeschichte 3).

[ ATA: 41217 ] Pris: 200 SEK

KALM, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra hälft. Stockholm 1948. 274 s. Något nött.

[ ATA: 13008 ] Pris: 100 SEK

KÜHL, Ernst, Der Brief des Paulus an die Römer. Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. 511 S. Geb.

[ ATA: 2983 ] Pris: 200 SEK

KASTLUND, Åke, Utpost i Incaland. SKDB 1956. 292s+planscher. Häftad. Veck på främre omslaget.

[ ATA: 8888 ] Pris: 60 SEK

KIEFFER, R., Le primat de l´amour. Cerf 1975. 122,(6)pp. Soft covers. Presentation copy. Ownership ticket.

[ ATA: 50891 ] Pris: 100 SEK

KIELER, Elsebet, Syndere og Helgner i Ny Testamente I-II. Kristi efterfölgelse / Det nye mennske. Köbenhavn 1994. 2 vol. 404 s. + 117 s. Häftad. Övre och undre snitt med ljusröd fläck. Några veckningar i övre hörnet av vol två.

[ ATA: 2974 ] Pris: 150 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Till självprövning samtiden anbefalld. Stockholm 1926. 128 s. Häftad. Liten pappersfölust å ryggens huvud.

[ ATA: 8915 ] Pris: 80 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Valda stycken. Stockholm 1916. 230 (2) s. Häftad. Transparent plastfilm över omslagen. (Moderna tänkare XV).

[ ATA: 42291 ] Pris: 75 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar / Lars Rooth, I Jesu sällskap. Stockholm 1979. 270s+planscher. Häftad. Dedikation. Något nött.

[ ATA: 7853 ] Pris: 70 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar, Franciskanska perspektiv. Stockholm 1974. 107 s. Ill. Häftad. Undersrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 23817 ] Pris: 40 SEK

KING, Karen L., The Gospel of Mary of Magdala. Jesus and the First Woman Apostle. Polebridge Press, 2003. x,230pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58826 ] Pris: 100 SEK

KITAGAWA, Daisuke, The Pastor and the Race Issue. New York 1965. 141 pp. Publisher's hardcover with dj. Presentationcopy from author with signature.

[ ATA: 31963 ] Pris: 100 SEK

KITTEL, Gerhard, Religionshistorien och urkristendomen. SKDB, 1933. 143 s. Ill.

[ ATA: 7027 ] Pris: 75 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Missa Lincopensis. Stockholm 1941. 166 s. Häftad. (Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 4).

[ ATA: 10705 ] Pris: 100 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Praktisk teologi. En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer. Andra reviderade och utökade upplagan. Lund 1967. 319 s. Ill. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 28985 ] Pris: 125 SEK

KLÖVEDAL REICH, Ebbe, David - slagtens konge. Det danske Bibelselskab, Köbenhavn 1985. 133,(3)s. Häftad.

[ ATA: 22477 ] Pris: 50 SEK

KLEES, Hans, Die Eigenart des griechischen Glaubens an Orakel und Seher. Kohlhammer without date. 101pp. Original wrappers.

[ ATA: 4192 ] Pris: 150 SEK

KLINGER, Kurt, Ein Papst lacht. Die gesammelten Anekdoten Johannes XXIII. Frankfurt 1972. 144 pp. Paperback.

[ ATA: 31954 ] Pris: 50 SEK

KLINT, Stefan/ SYREENI, Kari (red.), SPEGLINGAR. Svensk 1900-tals litteratur i möte med biblisk tradition. Skellefteå, Norma, 2001. 240 s. Dedikation från en delförfattare.

[ ATA: 6025 ] Pris: 100 SEK

KLOO, Adolf, Hört och sett. Stockholm 1953. 160s. Häftad. Namnteckning och datering på första bladet.

[ ATA: 7737 ] Pris: 75 SEK

KLOSTERMANN, R. A., Erzbischof Basileios von Smyrna. Ein neugreichischer Prediger. Göteborg, 1962. 47 S. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia XIII.

[ ATA: 2980 ] Pris: 60 SEK

KNOPF, Rudolf, Einführung in das Neue Testament. Bibelkunde des Neuen Testaments Geschichte und Religion des Urchristentums. Dritte Auflage. Giessen 1930. XVI, 408 pp. Publisher's decorated cloth. Underlinings in pencil.

[ ATA: 36971 ] Pris: 75 SEK

KNOWLES, Andrew, Upptäck tron. Örebro 1996. 96 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 44142 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Carl (red.) Sören Kierkegaard. Köbenhavn 1908. 283 s. Häftad. Något naggade omslag.

[ ATA: 24890 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Hal, N.F.S. Grundtvig. Natur och kultur, Stockholm 1941. 250s + planscher. Förlagets halvklotband. Försättsbladet saknas, fläckar efter tejp på pärmarnas insidor.

[ ATA: 9453 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Klaus / Eckart Otto / Jürgen Roloff und Hans Schmoldt, Reclams Bibellexikon. Stuttgart 1978. 577 pp. + maps. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 25625 ] Pris: 100 SEK

KOCK, Augustin, En knvertits bekännelser. Uppsala 1927. 146 s. Ill. Privat halvklotband med främre omslag.

[ ATA: 37558 ] Pris: 100 SEK

KOESTENBAUM, Peter, Min syn på livet och döden. Stockholm 1984. 247 (1) s. Häftad.

[ ATA: 39363 ] Pris: 90 SEK

KOLMODIN, A., Profeten Nahum. Öfversättning och utläggning. Uppsala 1898. 165pp. Plastad rygg.

[ ATA: 3268 ] Pris: 75 SEK

KOLMODIN, A., Skriftens auktoritet enligt Luther. En undersökning. Stockholm 1919. 112 s. Häftad.

[ ATA: 36756 ] Pris: 90 SEK

KRISTENSON, Nils, Rädda familjen. Kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska frågor under 1930-talet. Akademisk avhandling. Uppsala 1997. 235 s. Häftad. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 39.

[ ATA: 13067 ] Pris: 75 SEK

KRISTOFERSSON, Sture, Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793. Akademisk avhandling. Stockholm 1939. xx,440s. Häftad.

[ ATA: 6183 ] Pris: 125 SEK

KRONHOLM, Tryggve / Anders Piltz (red.), Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia. Stockholm 1999. 150 s. Färg ill. Häftad med skyddsomslag. Gott skick.

¶ Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm måndagen se 27 oktober 1997, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin, Stockholm 1999. Med deltagarlista.

[ ATA: 42780 ] Pris: 90 SEK

KRONHOLM, Tryggve, Motifs from Genesis 1-11 in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian. With particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition. Dissertation. Lund, Gleerups, 1978. 251 pp. Softcover. Coniectanea Biblica. Old Testament Series XI.

[ ATA: 2982 ] Pris: 150 SEK

KROOK, Caroline (red.), Det hände i Storkyrkan. Minnen ur Sveriges historia. Stockholm 2006. 214 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37428 ] Pris: 100 SEK

KROOK, Caroline, Tankar om Herrens hus. Stockholm 2003. 206 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40609 ] Pris: 75 SEK

KROOK, Isak, Kristusbilden. En studie i svensk predikan omkring sekelskiftet. Stockholm 1947. 178 s. Häftad.

[ ATA: 34458 ] Pris: 125 SEK

KUMLIEN, Gunnar D., Svart international. Katolskt etos och eros. Natur och kultur 1951. 188s. Häftad. Några bläck- och blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 44050 ] Pris: 75 SEK

KUSS, Otto, Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und Erklärt. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. Regensburg 1966. 260 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 35196 ] Pris: 250 SEK

KUSSAK, Åke, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939. Akademisk avhandling. Stockholm 1982. 244 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 12304 ] Pris: 90 SEK

LÖFSTRÖM, Inge, Vinden från Pampas. Stockholm 1960. 183s + planscher. Häftad.

[ ATA: 7733 ] Pris: 75 SEK

LÖNBORG, Sven, Ekkehart. Ur mystikens tankevärld. Wahlström & Widstrand 1931. 207s. Snedläst. Några blyertsstreck i marginalen

[ ATA: 3023 ] Pris: 75 SEK

LÖNBORG, Sven, Jesu från Nazara. 2:a upplagan, Uppsala 1931. 205s. Snedläst.

[ ATA: 3024 ] Pris: 75 SEK

LÖNNEBO, Martin, Kristendomens återkomst. Skeab 1982. 226 s. Häftad. Främre omslag med två veck.

[ ATA: 36386 ] Pris: 75 SEK

LÖVENSTAM, Evald, Son and Saviour: A Study of Acts 13, 32-37. With an Appendix: Son of God in the Synoptic Gospels. Lund 1961. 134 pp. Original wrappers. (Coniectanea Neotestamentica XVIII).

[ ATA: 13107 ] Pris: 125 SEK

LAMBERT, Willi, Aus Liebe zur Wirklichkeit. Grundworte ignatianischer Spiritualität. Mainz 1991. 197 pp. paperback. A few underlinings with pencil.

[ ATA: 30187 ] Pris: 75 SEK

LANDGREBE, Wilhelm, Dietrich Bonhoeffer. Ein Blutzeuge aus jüngster Zeit. 3. durchgesehene Auflage. Giessen 1961. 78 (2). Softcover.

[ ATA: 30183 ] Pris: 75 SEK

LANDGREN, Karin, Bibelns kvinnogestalter. Tranås 2005. 149 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 35452 ] Pris: 100 SEK

LARSON, Edvin, Christus als Vorbild. Eine Untersuchungen zu den paulinischen Tauf- und Eikontexten. Uppsala 1962. 361pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 56036 ] Pris: 125 SEK

LARSSON, Göran (red.), Talande tro. Ungdomar, religion och identitet. Studentlitteratur 2003. 240 s. Häftad.

[ ATA: 43562 ] Pris: 125 SEK

LARSSON, Göran, Virtuell religion. Globalisering och internet. Studentlitteratur 2002. 140 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 43561 ] Pris: 100 SEK

LARSSON, Gösta, Hemming. Biskop av Åbo. En krönika. 27 blad (tryckta på ena sidan). Illustrerad. Häfte. Exlibris.

[ ATA: 50896 ] Pris: 50 SEK

LARSSON, Hedvig, Jews and Gentiles in Early Jewish Novels. Uppsala 2006. 340pp. Softcover. Dedication.

[ ATA: 58058 ] Pris: 125 SEK

LARSSON, Rune, Religion i radio och TV under sextio år. Akademisk avhandling. Uppsala 1988. 254 s. Häftad. Bibliotheca Theologiae Practicae 43.

[ ATA: 13136 ] Pris: 100 SEK

LAURENTIN, René, Un amour extraordinaire. Yvonne-Aimée de Malestroit. 2e édition révue. O.E.I.L., Paris 1985. 224pp. Illustrated. Softcover. Covers slightly worn.

[ ATA: 56237 ] Pris: 75 SEK

LAVATER, Johann Caspar, Jesus Messias, oder die Zukunft des Herrn. Nach der Offenbarung Johannes. Zürich Johann Caspar Füssli 1780. 230 (2) pp. Nice late 18th-century half calf with marbeled edges. Vignette on title page only.

[ ATA: 39673 ] Pris: 700 SEK

LE GOFF, Jacques/ RÉMOND, René (ed.), Histoire de la France religieuse 1-3. 1: Des origines au XIVe siècle. 2: XIVe-XVIIIe siècle. 3: XVIIIe-XIXe siècle. Seuil 1988, 1988, 1991. 575 + 573 + 558pp. Illustrated. Publisher´s cloth with dustjackets. 3 volumes.

¶ vol. 4 missing.

[ ATA: 56498 ] Pris: 750 SEK

LECLERCQ, Dom Jean, St Bernard et l´esprit cistercien. Maîtres spirituels, 1990. 189pp. Illustrated. Softcover/ Pocket.

[ ATA: 59076 ] Pris: 75 SEK

LECLERCQ, Jaques, La Vocation Religieuse. 4 edition revue et corrigée. Casterman 1960. 223pp. Original wrappers.

[ ATA: 7856 ] Pris: 100 SEK

LEEUW, G. VAN DER, Phänomenologie der Religion. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1956. XII,808pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Small date on front free endpaper. Some Pencil Markings.

[ ATA: 58736 ] Pris: 200 SEK

LEEUW, G. van der, Phänomenologie der Religion. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tûbingen 1956. XII,808pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Small date on front free endpaper. Some pencil markings. Neue theologische Grundrisse. Herausgegeben von Rudolf Bultmann,

[ ATA: 58854 ] Pris: 200 SEK

LEFRIN, A.E., Dogmatiska spörsmål. Almqvist & Wicksell 1936. 69s. Häftad.

[ ATA: 8974 ] Pris: 50 SEK

LEHMANN, Edv., Män och deras tro. Luther Pascal Rousseau Carlyle Kierkegaard. Lund, Gleerups 1920. 279s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.

[ ATA: 53123 ] Pris: 75 SEK

LEHMANN, Edv., Grundtvig och det danska fromhetslivet. Med urval ur skaldens profana och kyrkliga diktning. Stockholm, Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1927. 269s. Häftad.

[ ATA: 59705 ] Pris: 100 SEK

LEHMANN, Johannes, Die Kreuzfahrer. Abenteurer Gottes. Bertelsmann, München, 1976. 432pp. + plates. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57865 ] Pris: 100 SEK

LEIPOLDT, Johannes, Von den Mysterien zur Kirche. Gesammelte Aufsätze. Hamburg-Bergstedt, Herbert Reich Evangelischer Verlag, 1962. 404 S. Geb. Underlineings and annotations.

[ ATA: 3012 ] Pris: 75 SEK

LENGBORN, Thorbjörn, Fosterlandet , kärleken och Gud. En biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning. Stockholm 1991. 186 s. Häftad. Svenska humanistiska förbundet 102.

[ ATA: 4754 ] Pris: 75 SEK

LENGBORN, Thorbjörn, Fosterlandet och kärleken till Gud. Stockholm 1991. 186 s. Ill. Häftad. Svenska Humanistiska Förbundets skriftserie nr 102.

[ ATA: 20677 ] Pris: 40 SEK

LENGBORN, Thorbjörn, Sven Lidmans omvändelse. Frälsningsupplevlese och omvändelseprocess 1915-1921. En religionspsykologisk studie. Akademisk avhandling. Uppsala 1991. 269 (3) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 39919 ] Pris: 150 SEK

LEUFVÉN, Edv., W. Rudin som predikant. En homiletisk studie. Uppsala 1919. 159 s. Häftad.

[ ATA: 13110 ] Pris: 75 SEK

LEWIS, C. S., Klassiker. Libris 2003. 490s. Kvarto. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 53161 ] Pris: 450 SEK

LEWIS, John, Science, Faith and Scepticism. London, Lawrence & Wishart, 1959, 136 pp. Hardcover. Two pages of the introduction with underlineings in ink, rest of the text is clean.

[ ATA: 2988 ] Pris: 60 SEK

LIDFORSS, Bengt, Kristendomen förr och nu. En populärvetenskaplig framställning. Framtidens förlag, Malmö 1911. IV,487,(1)s. Häftad. 1 blad reklam från Framtidens förlag bifogat. Snedläst. Exlibris.

[ ATA: 50814 ] Pris: 125 SEK

LIEDGREN, Emil, Den andliga sången på anglosachsisk mark. Stockholm 1927. 176s. Häftad.

[ ATA: 8892 ] Pris: 90 SEK

LIEDGREN, Emil, Den svenska psalmboken. Tredje omarbetade upplagan. Stockholm 1918. 95s. Häftad.

[ ATA: 8894 ] Pris: 50 SEK

LIEDGREN, Emil, Präster och poeter Lindblads, Uppsala 1933. 191s+ 8 planscher. Häftad.

[ ATA: 9192 ] Pris: 75 SEK

LIETZMANN, Hans, Från fornkyrkan. Nyare fynd och forskningar. SKDB 1935. 77 s. + plancher.

[ ATA: 7287 ] Pris: 75 SEK

LILJE, Hans, Luther. Den nya tidens genombrott och kris. Stockholm 1950. 246 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 8167 ] Pris: 90 SEK

LIND, Karl Johan, En finsk profetissa. Stockholm 1910. 7,(1)s. Häfte. Något nött.

¶ Särtryck ur Facklan N:r 4 1910.

[ ATA: 10934 ] Pris: 75 SEK

LINDÉN, Ingemar, Adventismen vid skiljevägen. Malmö 1983. 166s. Häftad. Dedikation. Blyertsstreckad.

[ ATA: 58478 ] Pris: 50 SEK

LINDBERG, Gustaf, Johannes Rudbeckius som predikant. Uppsala 1927. 246s. Häftad.

[ ATA: 7776 ] Pris: 100 SEK

LINDBERG, O.E., Gudsordets utvecklingsgång i världen II-III. Stockholm 1911-13. 639 +172s. Halvklotband. Några blyertsanteckningar.

¶ OBS! Endast del 2 och 3 av verket. Sammanbundna i en volym.

[ ATA: 9899 ] Pris: 150 SEK

LINDBLOM, Andreas (red.), Birgittaboken. Vadstena 1954. 106 s. Häftad. Märke efter borttagen tejp å främre omslag.

[ ATA: 24744 ] Pris: 50 SEK

LINDBLOM, Andreas, Birgittas gyllene skrin. Stockholm 1963. 105s+illustrationer. Häftad.

[ ATA: 6153 ] Pris: 100 SEK

LINDBLOM, Andreas, Krucifix-mästarna i Linköping. Vadstena 1976. 110s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7848 ] Pris: 100 SEK

LINDBLOM, Andreas, Kult och konst i Vadstena kloster. Stockholm 1965. 271 s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 21015 ] Pris: 200 SEK

LINDBLOM, Joh., Profetismen i Israel. SKDB, Stockholm 1934. 703s. Häftad.

[ ATA: 9224 ] Pris: 100 SEK

LINDBLOM, Joh., Jesu missions- och dopbefattning. Matt. 28: 18-20. Tillika en studie över det kristna dopets ursprung. Stockholm 1919. 287 s. Häftad. Några streck i marginalen. Veck å främre omslags nedre hörn. Namnteckning.

[ ATA: 24433 ] Pris: 75 SEK

LINDBLOM, Johannes, Om spårket i den svenska bibelöversättningen av 1917. Stockholm 1955. 46 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 13).

[ ATA: 32324 ] Pris: 60 SEK

LINDBORG, Rolf, Om Gud och världen. Thomas ab Aquinos lära om skapelsen. Ny upplaga, väsentligt utvidgad och förbättrad. Göteborg 1983. 178 s. Häftad.

[ ATA: 20878 ] Pris: 60 SEK

LINDEBERG, Sven-Ola (red.), Mellan teologins krav och filosofins fria bruk. Johan Bilberg som filosof och kyrkoman. Örebro 2002. 165 s. Ill. Förlagets pappband. Sista tredjedelen asv sidorna fuktade.

[ ATA: 26614 ] Pris: 100 SEK

LINDENBERG, Wladimir, Mysterium der Begegnung. 5 Auflage. München 1972. 256 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 30731 ] Pris: 100 SEK

LINDER, Erik Hj., Mänskligt och kristet. Lindblads, Uppsala 1940. 179s. Häftad.

[ ATA: 8875 ] Pris: 75 SEK

LINDER, Erik Hjalmar, Religiöst minimum. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1945. 240 s. Några fläckar å rygg.

[ ATA: 3001 ] Pris: 60 SEK

LINDER, Erik Hjalmar, Religiöst minimum. Wahlström & Widstarnd. 1945. 240s. Häftad. Veck på bakre omslaget.

[ ATA: 6130 ] Pris: 60 SEK

LINDER, Tage, Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789. Akademisk avhandling. Scandinavian University Books, Uppsala 1960. XII,585s. Häftad. Interfolierat ex. Veck på främre omslagets nedre högra hörn.

[ ATA: 12761 ] Pris: 175 SEK

LINDERHOLM, E.M., Medeltidens korståg mot Islam. Sex radioföreläsningar. Stockholm 1928. 126s.. Förlagsinbunden. Blank rygg. Ryggen och litet av pärmarna är solblekta.

[ ATA: 6198 ] Pris: 75 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Reformation och världsutveckling. Första delen. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1918. 343 s. Klotband. ExLibris, Streckad.

[ ATA: 3003 ] Pris: 60 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Kristendomen och kriget i historisk och principiell belysning. Stockholm 1916. 351 s. Häftad. Äldre namnteckning å omslag.

[ ATA: 3005 ] Pris: 100 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Pingströrelsen. Dess förutsättningar och uppkomst. ekstas, under och apokalyptik i bibel och nutida folkreligiositet. Bonniers 1924. 317s. Häftad. Främre omslaget med namnteckning, veck och fläck.

[ ATA: 5612 ] Pris: 90 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Evangeliets värld. Stockholm 1918. 299 s. Häftad. Snedläst och något nött med understrykningar i blyerts.

[ ATA: 34041 ] Pris: 100 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Om den kristna statskyrkans uppkomst. Tredje upplagan. Stockholm 1924. 147 s. Häftad. Prydligt streckad med blyerts.

[ ATA: 36755 ] Pris: 70 SEK

LINDERHOLM, Emanuel, Om den kristna statskyrkans uppkomst. Andra upplagan. Akademiska Bokhandeln, Uppsala, 1914. 135s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 59155 ] Pris: 50 SEK

LINDERMAN, Alf, The Reception of Religious Television: Social Semeiology Applied to an Empirical Case Study. Uppsala 1996. 229 pp. Soft cover. Psychologia et Sociologia Religionum 12.

[ ATA: 13022 ] Pris: 125 SEK

LINDEROTH, Fred / Sven Norbrink, Den svenska kyrkan. Läsebok i kyrkokunskap för Kyrka, Skola och Hem. Stockholm 1943. 456 s. Förlagets klotband. Ryggen något blekt.

[ ATA: 22199 ] Pris: 75 SEK

LINDERS, F.J., Demografiska studier rörande svenska kyrkans prästerskap del 1. Akademisk avhandling. Uppsala1925. XIV, 278s. Häftad. Biblioteks-ex. stämplar. Nött omslag, bakre söndrigt.

[ ATA: 9454 ] Pris: 100 SEK

LINDESKOG, Gösta, Studien zum neutestamentlichen schöpfungsgedanken 1. Uppsala 1952. 304s. Publisher´s softcover. Dedication. Very Good.Uppsala Universitets årsskrift 1952:11.

[ ATA: 4184 ] Pris: 200 SEK

LINDESKOG, Gösta, Bibelkunskap för gymnasiet. Lund 1956. 124 s. Ill. Häftad. Sista trettio sidor med fuktfläck. Veck å bakre hörn. Nött. Enstaka understrykningar. Lindeskogs namnteckning å insida av främre pärm.

[ ATA: 32435 ] Pris: 100 SEK

LINDGREN, Hjalmar, Studia Curtiana. Commentatio Academica. Uppsala 1935. 102 p.

[ ATA: 2995 ] Pris: 75 SEK

LINDHAGEN, Stig, Den profetiska samhällskritiken i Israel och Juda under 700-talet f. Kr. Verbum, Håkan Ohlssons, 1978. 168 s.

[ ATA: 2994 ] Pris: 90 SEK

LINDHOLM, Stig, Den svenska högmässan. Utlagd för lekfolket. Stockholm 1956. 120 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 42035 ] Pris: 75 SEK

LINDHOLM, Stig, Samtal med kristus. Böner och anteckningar. Vejebystrand 1996. 64 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 44131 ] Pris: 75 SEK

LINDORM, Per-Erik, Vårt kristna arv. Från Ansgar till våra dagar. Stockholm 1952. 512 s. Förlagets skinnband med inre denteller. Kvarto. Tillskrift.

[ ATA: 38600 ] Pris: 200 SEK

LINDQVIST, Gunnar (red.), Svenskarnas religiösa bilder. Jönköping 1983. 132 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 35187 ] Pris: 75 SEK

LINDSKOG, J., Till frågan om kristendomens väsen. Stockholm 1921. 205s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 9221 ] Pris: 75 SEK

LINDSTRÖM, Harald, Wesley and Sanctification: A Study in the Doctrine of Salvation. Stockholm 1946. 228 s. Häftad. Unopened and in good condition.

[ ATA: 34148 ] Pris: 125 SEK

LINROTH, Hjalmar, Tankar om kyrkan och sakramenten. Stockholm 1948. 307 (1) s. Häftad. Något solkig.

[ ATA: 34450 ] Pris: 75 SEK

LIZELL, Gustaf, Uppsatser i praktisk teologi. Uppsala 1920. 298s. Häftad Delvis blyertsstreckad.

[ ATA: 8899 ] Pris: 90 SEK

LJUNGGREN, Gustaf, Zur Geschichte der Christlichen heilsgewissheit von Augustin bis zur Hochscholastik. Göttingen, Vandenhoeck & Ruorecht 1920. viii, 328pp. Original wrappers.

[ ATA: 7774 ] Pris: 200 SEK

LLULL, Ramon, Boken om Evast och Blaquerna. Översättning från katalanska och inledning Michael Nordberg. Stockholm 2002. 443 (3) s. + färgplanscher. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 20635 ] Pris: 70 SEK

LOHFINK, Norbert, Bibelauslegung im Wandel. Ein Exeget ortet seine Wissenschaft. Frankfurt am Main, Josef Knecht, 1967. 240 S. Geb mit Umschl.

[ ATA: 3009 ] Pris: 75 SEK

LUNDAHL, Filip, Konungen kommer. SKDB, Stockholm 1933. 356s. Häftad.

[ ATA: 8994 ] Pris: 75 SEK

LUNDH, Gunnar & FROSTENSSON, Anders, Julotta. 2 upplagan. LT:s förlag 1956. (48)s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotryggsband.

[ ATA: 6115 ] Pris: 50 SEK

LUTHER, Johannes, Luther. En minnesskrift till reformationens fyrahundraårsdag. Stockholm 1917. 161 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14849 ] Pris: 75 SEK

LUTHER, Martin, Schmalkaldiska artiklarna. Stockholm 1938. 120 s. Förlagets illustrerade klotband. Gott skick.

[ ATA: 17597 ] Pris: 125 SEK

LUTHER, Martin, Doktor Martin Luthers Lilla Katekes. Uppsala 1979. 129 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 26316 ] Pris: 75 SEK

LYNCH, Joseph H., Early Christianity. A Brief History. Oxford University Press, 2010. xxii, 266pp. Illustrated. Soft covers. Very Good.

[ ATA: 59930 ] Pris: 125 SEK

LYSANDER, Albert, Minnesteckning över präster i Lunds stift 1926-32. Gleerups, Lund 1932. 157s. Häftad.

[ ATA: 9408 ] Pris: 75 SEK

LYTTKENS, C.H., VAJTA, V., Kyrkan och nattvardsgemenskapen. Karlskrona 1965. 163s. Häftad.

[ ATA: 7881 ] Pris: 100 SEK

LYTTKENS, Hampus, Religiös samhällsanalys. Åtta artiklar om samhällsförändring och kristen tro. Lund 1985. 160 s. Häftad. Relegio - Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund 19.

[ ATA: 13029 ] Pris: 75 SEK

MÖLLER-CHRISTENSEN, VILH./ K. E. Jordt Jörgensen, Bibelns växtvärld. Stockholm 1957. 146 s. Ill. Förlagets dekorerade halvklot med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet naggat; övrigt i gott skick.

[ ATA: 29017 ] Pris: 150 SEK

MÖLLER, Håkan, Den wallinska dikten. Från informatorsåren till Dödens ängel. Uppsala 2000. 554 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 13305 ] Pris: 100 SEK

MÄSTER ECKEHART, Predikningar I. Urval, översättning och kommentarer av Bertil Brisman. Artos 1984. Nytryck av upplaga 1961. 190s. Häftad. Exlibris på smutstitelbladet

[ ATA: 52852 ] Pris: 75 SEK

MÄSTER ECKEHART. Undervisande tal. Jämte andra predikningar. Björck & Börjesson, Stockholm 1922. 164 s. Häftad. Gott skick. Berömda filosofer XXII.

[ ATA: 35769 ] Pris: 125 SEK

MAGISTER MATHIAS, Vägen till Jerusalem. Valda texter ur Homo Conditus. Uppsala 1986. 216 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 14614 ] Pris: 100 SEK

MAIOR, Joannis, Magnum speculum exemplorum ex plusquam octoginta. Editio novissima et correctissima. Colonia, Conradi Butgenii 1618. (24),683,(71)pp. Contemporary blind tooled pigskin over wooden boards with clasps. 22 x 17 cm. Small worm hole on first and last leaves. Foxed. Dampstain in margins.

¶ Very nice and intact binding.

[ ATA: 55503 ] Pris: 2500 SEK

MALESTROIT, Yvonne-Aimée de, Écrits spirituels. Présentés par R. Laurentin. O.E.I.L., Paris 1987. 264pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 56236 ] Pris: 100 SEK

MALMESTRÖM, Elis, En undangömd värld. Andra upplagan. SKDB, Stockholm 1940. 184s. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 8942 ] Pris: 75 SEK

MANN, Ulrich, Das Christentum als absolute Religion. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970. VI, 220 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 29677 ] Pris: 100 SEK

MANN, Ulrich, Einführung in die Religionsphilosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988. 2. Auflage. 145pp. Softcover.

[ ATA: 52570 ] Pris: 75 SEK

MANSON, T.W., The Teaching of Jesus. Studies in its form and content. 2nd editition,reprint. Cambridge University Press 1963. 351pp. Paperback.

[ ATA: 3244 ] Pris: 100 SEK

MANSON, William Jesus the Messiah. The Synoptic Tradition of the Revelation of God in Christ: with special Reference to Form-Criticism. 6th impression. Hodder and Stoughton, London 1952. 200pp. Publishers hardcover with dust-jacket. Cunningham Lectures.

[ ATA: 3038 ] Pris: 90 SEK

MANSON, William, Jesus the Messiah. The Synoptic Tradition of the Revelation of God in Christ: with Special Reference to Form-Criticism. 7th impression. Hodder & Stoughton 1956. 200pp. Publishers hardcover.

[ ATA: 3258 ] Pris: 100 SEK

MARROU, Henri-Irénée, St Augustin et l´augustinisme. Maîtres spirituels, 1987. 192pp. Illustrated. Soft cover/ pocket. Pencil markings.

[ ATA: 59077 ] Pris: 75 SEK

MARTENSEN, H., Den kristliga etiken. 1 Den allmänna delen. 2 Den speciella delen: 1 Den individuella etiken, 2 Den sociala etiken. Vol 1 & vol 2:1 i andra upplagan. Norstedts 1905, 1906. VIII,509,(3) + VIII,433,(1) + (2),385,(3)s. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning på försätsbladen.

¶ 3 volymer.

[ ATA: 16637 ] Pris: 500 SEK

MARTIN, James Alfred, The New Dialogue between Philosophy and Theology. A & C Black , London 1966. 211pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 3029 ] Pris: 100 SEK

MARTINSON, Mattias, Perseverance without Doctrine: Adorno, Self-Critique and the Ends of Academic Theology. Dissertation. Peter Lang 2000. 391 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 22863 ] Pris: 400 SEK

MARTINSON, Mattias, Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök. Logos - pathos nr. 7. Glänta 2007. 275s. Häftad.

[ ATA: 52054 ] Pris: 125 SEK

MARTLING, Carl Henrik, Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft. Akademisk avhandling. Lund 1958. 483 s. Häftad. Tejpad reva över främre omslag; i övrigt i gott skick. Större delen ouppskuren.

¶ Dedikation.

[ ATA: 14444 ] Pris: 90 SEK

MARTLING, Martin, I törnets tecken. Stockholm 1958. 179s. häftad.

[ ATA: 8946 ] Pris: 75 SEK

MATHEWS, Basil, Jesu liv. 2 upplagan. SKDB 1935 534s + planscher och karta. Förlagsklotband.

[ ATA: 9196 ] Pris: 100 SEK

MAUSER, Ulrich, Gottesbild und Menschwerung. J.C.B. Mohr Tubingen 1971. 211pp. Publishers cloth with dust-jacket. Beiträge zur Historischen Theologie 43.

[ ATA: 3216 ] Pris: 150 SEK

MCCABE, Herbert OP, God Still Matters. Edited by Brian Davies OP. Continuum, 2005. xiv, 250pp. Soft cover. Very good condition.

[ ATA: 59324 ] Pris: 125 SEK

McGRATH, Alister E., Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Baarn 1994. 380 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20316 ] Pris: 100 SEK

McMANUS, Una / John Vharles Cooper, Befriad. Offer för Children of God. Stockholm 1982. 172 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tillskrift å försättsblad.

[ ATA: 35932 ] Pris: 75 SEK

MERTON, Thomas, Vägen till kontemplation. Andra upplagan. Stockholm 1955. 154 (2) s. Häftad med skyddsomslag. Något nött.

[ ATA: 49637 ] Pris: 75 SEK

MICHELSEN, Leif M., Transcendental meditasjon og kristen tro. Oslo 1974. 128 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 32532 ] Pris: 75 SEK

MICHELSEN, Leif M., Boken om begynnelsen. Kommentar till Första Mosebok. Stockholm 1982. 332 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 34689 ] Pris: 150 SEK

MILLER, Madeleine S. / J. Lane Miller (ed.), Harper's Encyclopedia of Bible Life. New York 1996. xviii, 423 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 30181 ] Pris: 150 SEK

MIRBT, Carl, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. Vierte, verbesserte und wesentlichen vermehrte Auflage. Tübingen 1924. XXXII, 650 pp. Publisher's half cloth. Small bump to top of spine. Very good condition.

[ ATA: 30426 ] Pris: 250 SEK

MODER TERESA, Hjärtats tysta bön. Libris, 1988. 103s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tillskrift på försättsbladet.

[ ATA: 58906 ] Pris: 75 SEK

MOE, Olaf, Johannes Uppenbarelse. Bibelns sista bok. Stockholm 1963. 269 s. Häftad med skyddsomslag. Tolkning av Nya Testamentet XI.

[ ATA: 11050 ] Pris: 125 SEK

MOGREN, Mikael / Mohammed Omar, Vem är du? En muslim och en kristen samtalar. Stockholm 200. 224 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 44972 ] Pris: 100 SEK

MONTAN, Erik, Du herrens tjänare..."". SKDB 1955. 370s.Häftad.

[ ATA: 8910 ] Pris: 75 SEK

MONTAN, Erik, Den milda rösten. Göteborg 1947. 171s. Häftad.

[ ATA: 8947 ] Pris: 75 SEK

MONTAN, Erik, Vittnen och ordets tjänare. Västerås 1950. 236s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 9805 ] Pris: 75 SEK

MONTGOMERY, Ingun, Värjostånd och lärostånd. Uppsala 1972. 450,(2)s. Häftad.

[ ATA: 21144 ] Pris: 175 SEK

MOROSOW, Nikolaus, Die Offenbarung Johannis. Eine astronomisch-historische Untersuchung. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Arthur Drews. Stuttgart Spemann 1912. XX, 229 pp. Ill. + Himmelskarten. Publisher's hardcover. Old owner's signature to front fly leaf. Small bump to top of spine; else in good condition.

[ ATA: 39028 ] Pris: 2500 SEK

MOSBECH, Holger, Sproglig fortolkning til apostlenes gerninger. Anden udgave. Köbenhavn 1945. 273 s. Häftad. Omslagen litet solkiga.

[ ATA: 13044 ] Pris: 90 SEK

MOWINCKEL, Sigmund, Religion og kultus. Oslo 1950. 146 s. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 28992 ] Pris: 60 SEK

MULLER, Mogens, Der Ausdruck ""Menschensohn"" in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung. Brill, Leiden 1984. 279pp. Publishers hardcover. Front fly-leaf missing. Acta Theologica Danica XVII.

[ ATA: 3306 ] Pris: 200 SEK

MURPHY, Nancey C., Reasoning and Rethoric In Religion. Valley Forge Trinity Press 1994. xviii, 282 pp. Softvover.

[ ATA: 47909 ] Pris: 350 SEK

MURRAY, Robert, Stockholms kyrkostyrelse intill 1630-talets mitt. Stockholm 1949. xxiv, 276 s. Häftad. Ouppskuern. Gott skick. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 20.

[ ATA: 6120 ] Pris: 125 SEK

MYSS, Caroline, Heliga kontrakt. Väck din gudomliga potential. Stockholm 2005. 432 s. Pocket. Mycket gott skick.

[ ATA: 42894 ] Pris: 60 SEK

NÖRREGAARD, Jens, Augustins religiöse gennembrud. Köbenhavn 1920. 343s. Häftad.

[ ATA: 9744 ] Pris: 200 SEK

NÖRREGAARD, Jens, Augustinus väg till kristendomen. SKDB 1928. 216s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 52526 ] Pris: 90 SEK

NACHMANSON, Ernst, Nya testamentet. En översik av dess yttre historia Uppsala 1931. 164s. 25 bilder. Häftad. Nött omslag.

[ ATA: 6119 ] Pris: 60 SEK

NELSON, Gösta, Den västsvenska kristendomstypen. Dess uppkomst och första utvecklingsskede 1-2. Stockholm 1933-37. VIII,363,(1) + 283(1)s. Häftade. Stämpel på första sidan.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 3054 ] Pris: 120 SEK

NELSON, Gösta, Den västsvenska kristendomstypen. Dess uppkomst och första utvecklingsskede. Stockholm 1933. 363 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 7065 ] Pris: 100 SEK

NEPPER-CHRISTENSEN, Poul, Das Matthäusevangelium. Ein Judenchristliches Evangelium? Universitetsforlaget i Aarhus 1958. 231pp. Upper right corner bumped.

[ ATA: 3296 ] Pris: 100 SEK

NESTLE, Eberhard / Erwin Nestle (ed.), Novum Testamentum Graece. Stuttgart 1952. (110) 671 pp. Publisher's pictorial black cloth. Very good condition.

[ ATA: 32137 ] Pris: 200 SEK

NEWMAN, Ernst, Gemenskaps- och frihetssträvanden i svenskt fromhetsliv 1809-1855. Lund, Gleerups 1939. 652s. Privat halvklotband. Utgallrat biblioteksexemplar med stämplar.

[ ATA: 53083 ] Pris: 150 SEK

NEWMAN, John Henry, Apologia. Pro Vita Sua. Stockholm, Lindblads, 1960. 399 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget är litet nött. Kristna klassiker.

[ ATA: 3011 ] Pris: 150 SEK

NICKELL, Joe, Looking for a miracle: Weeping, Icons, Relics, Stigmata, Visons and Healing Curses. New York 1993. 253 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 22889 ] Pris: 100 SEK

NIELSEN, Eduard, De Ti Bud. En traditionshistorisk skitse. Köbenhavn 1965. 138 s. Häftad.

[ ATA: 13039 ] Pris: 75 SEK

NIGG, Walter, Religiöse Denker: Kierkegaard, Dostojewskij, Nietzsche, Van Gogh. Zürich 1948. 420 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23021 ] Pris: 150 SEK

NIGG, Walter, Das Buch der Ketzer. Zürich 1949. 525 pp. Publisher's hardcover with dj. Previous owner's signature (Dr Josef Ulmer).

[ ATA: 23022 ] Pris: 150 SEK

NILES, D.T., På denna jord. SKDB, Stockholm 1964. 250s. Häftad.

[ ATA: 9772 ] Pris: 90 SEK

NILSSON, Bertil, De sepulturis. Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida lagstiftning. Stockholm 1989. 349s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 57111 ] Pris: 125 SEK

NILSSON, Clarence, Sam Stadener som kyrkopolitiker. Uppsala 1964. 392 s. Häftad med något nött skyddsomslag. Med dedikation.

[ ATA: 28990 ] Pris: 100 SEK

NILSSON, John, Fädernas kyrka. 4 upplagan. SKDB, Stockholm 1934. 168s. Häftad.

[ ATA: 9803 ] Pris: 75 SEK

NILSSON, Kristina, Etik och verklighetsuppfattning. En jämförande analys av Knud E. Lögstrups, Reinhold Niebuhrs och Keith Wards etiska åskådningar. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 218 s. Häftad. Small inscribed date on half title. Uppsala Studies in Social Ethics 6.

[ ATA: 13016 ] Pris: 70 SEK

NILSSON, Martin P:n, Primitiv religion. 2 översedda upplagan. Gebers Stockholm 1923. 208s. Häftad. S. 29-30 med fläck. Något blyertsstreckad.

[ ATA: 9781 ] Pris: 70 SEK

NORBERG, Arvid, Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till Skara stift. SKDB 1953. 248s. Häftad. Några kulspetsunderstrykningar, Namnteckning på smutstitelbladet.

[ ATA: 15583 ] Pris: 100 SEK

NORDBERG, Arne, Prosten Albert Nordberg 1871-1954. Skrivarförlaget/Norrbottens Bildningsförbund 1981. 232s. Illustrerad. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

[ ATA: 30009 ] Pris: 60 SEK

NORDGREN, Kenneth, God As Problem and Possibility: A Critical Study of Gordon Kaufman's Thought Toward a Spacious Theology. Uppsala 2003. xiv, 316 pp. Softcover. (Uppsala Studies in Faith and Ideologies 13)

[ ATA: 42395 ] Pris: 300 SEK

NOREEN, Sven E. (red.), Till Guds och Jungfru Marias ära 1346. Vadstena 1996. 71 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 21012 ] Pris: 40 SEK

NORLIND, Arnold, Det osynliga bygget. Stockholm 1952. 251 s. Häftad.

[ ATA: 27028 ] Pris: 75 SEK

NORLIND, E., I helgonets spår. Bonniers 1934. 185s. streckad, på några ställen med färgpenna.

[ ATA: 3059 ] Pris: 50 SEK

NORMAN, Nils, Den unge Strindberg och väckelserörelsen. Lund 1953. 362 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 46868 ] Pris: 60 SEK

NORMANN, Carl-E., Cleri Comitialis cirkulär 1723-1772. Stockholm. 1952. 446 s. Häftad. Ouppskuren och i gott skick.

[ ATA: 34453 ] Pris: 100 SEK

NORRMAN, Ragnar (Red.), Uppsala stifts herdaminne. 1: Stiftshistoriska perspektiv. Uppsala 1980. 137 s. Förlagets röda klotband. Fult fläckade pärmar.

[ ATA: 13174 ] Pris: 60 SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Den religiösa kunskapen. Några tankar. Stockholm 1902. 75 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

[ ATA: 36705 ] Pris: 250 SEK

NOYEN, P. Carlos. La Maturité Chrétienne ('epignosis' dans les épîtres de S. Paul). Rome 1971. (4) 300, IX pp. Origina wrappers. Samll quarto format. Water stain to front wrapper, weak crease to back wrapper. Text is clean. (Pontificia Universitas Gregoriana).

¶ Disssertation. Modératur: P. d. Molat.

[ ATA: 44807 ] Pris: 750 SEK

NYBERG, H. S., Johan Adam Tingstadius orientalist och biskop. Norstedts, 1953. 397 s. Snedläst. Svenska Akademiens Minnesteckningar.

[ ATA: 7030 ] Pris: 150 SEK

NYBERG, H. S., Studien zum Religionskampf im alten Testament. Leipzig B. G. Teubner. 58 pp. Sonderabdruck aus Archiv für Religionswissenschaft XXXV. Heft 3/4, pp. 329-387

¶ With dedication.

[ ATA: 24017 ] Pris: 300 SEK

NYBERG, Harry, Från väckelsemiljö till kyrkomedvetande i kyrkokris. En studie i Nils Lövgrens utveckling 1853-1896/98. Akademisk avhandling. Uppsal 1975. 237s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 3063 ] Pris: 75 SEK

NYBLAEUS, Axel, Esaias Tegnér. Hans öfvertygelser i religiösa och filosofiska ämnen jämte en öfversigt af hans uppfostringslära. Lund 1882. 84 (2) s. Privat halvklotband. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 38166 ] Pris: 350 SEK

NYGREN, Anders, Kristus och hans kyrka. Lund 1955. 116s. Häftad. Namnteckning å främre omslaget samt försättsbladet.

[ ATA: 5462 ] Pris: 100 SEK

NYSTEDT, Hans, Uppgörelse med Hedenius. Vad Ingemar Hedenius förstod och inte förstod av religion. Proprius 1992. 157s. häftad. Veck å främre omslaget.

[ ATA: 4802 ] Pris: 70 SEK

NYSTEDT, Olle, Hemmets helger. SKDB, Stockholm, 1956. 96s. Häftad.

[ ATA: 8901 ] Pris: 60 SEK

NYSTEDT, Olle, Predikan och Guds ord. SKDB, Stockholm 1951. 131s. Häftad.

[ ATA: 8944 ] Pris: 75 SEK

NYSTEDT, Olle, Från Studentkorståget till Sigtunastiftelsen. Ungkyrkorörelsens genombrottsår. Stockholm 1936. 48os. Illustrerad. Förlagets klotband. Biblioteksstämplar och utgallringsstämpel. Solkigt band.

[ ATA: 53021 ] Pris: 150 SEK

OEHLER, Gust. Fr., Theologie des Alten Testaments I-II. I: Einleitung und Mosaismus. II: Prophetismus unt Alttest. Weisheit. XII, 556 + VIII, 352pp. Leatherbacked boards. Hardcover. Two parts bound in one volume. Worn spine.

[ ATA: 59809 ] Pris: 150 SEK

OKSANEN, Antti, Religious Conversation: A Meta-Analytical Study. Lund University Press 1994. 175 (1) pp. Softcover. (Lund Studies in Psychology of Religion 2).

[ ATA: 39647 ] Pris: 125 SEK

OLOFSSON, Rune Pär, Jesus. Ett porträtt enligt de fyra evangelierna. Stockholm 1989. 240 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 48383 ] Pris: 100 SEK

OLSSON, Bror och Algot WERIN, Den nya psalmboken. Gleerups, Lund 1945. 63s. Häftad. Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen 25.

[ ATA: 9243 ] Pris: 75 SEK

OLSSON, Bror, Arvet från Wallin. Lund 1949. 366s. Namnteckning.

[ ATA: 3069 ] Pris: 90 SEK

OLSSON, Gunnar, Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut. Akademisk avhandling. Göteborg 1947. 328 s. Häftad. Anteckningar i blyerts. Lite fläckar över rygg.

[ ATA: 29459 ] Pris: 200 SEK

OPPEGAARD, Sven / Gregory Cameron (ed.), Angelican-Lutheran Agreements: Regional and International Agreements 1972-2002. Geneva 2004. 338 p. Softcover. Very good condition. (Lutheran World Federation Documentation 49).

[ ATA: 41411 ] Pris: 200 SEK

ORCHARD, Bernard, Matthew, Luke & Mark. 2nd edition. Koinonia, Manchester 1977. 151pp. Paperback.

[ ATA: 3224 ] Pris: 75 SEK

ORDING, Johannes, Den kristelige tro. En systematisk-teologisk framstilling. 1: Den principielle del. Kristiania 1915. 382 s. Häftad. namnteckning.

[ ATA: 22207 ] Pris: 90 SEK

OREDSSON, Dag, Moats in Ancient Palestine. Stockholm 2000. 213pp. Soft covers with dust jacket. Coniectanea Biblica. Old Testament series 48.

[ ATA: 34233 ] Pris: 125 SEK

ORTBERG, John, Livet jag längtar efter. Heliga vanor för vanliga människor. Örebro 2000. 255 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 28881 ] Pris: 150 SEK

OTTO, Rudolf, Naturalistische und religiöse Weltansicht. Zweite, verbesserte Auflage. Tübingen 1909. 296 pp. Original wrappers. Small bump to upper right corner. Spine bleached and with some stains; tight and clean text .

[ ATA: 31801 ] Pris: 200 SEK

OTTO, Rudolf, Kantisch - fries'sche Religionsphilosophie und ihre Anwendung auf die Theologie. Tübingen 1921. XIV, 200 pp. Publisher's hardcover. Front board partly bleached. Signature to front fly leaf and prev. owner's bookplate on inisde of front board.

[ ATA: 31802 ] Pris: 200 SEK

OXENSTIERNA, Johan, Betraktelser. Med inledning av Sten Lindroth. Uppsala 1959. 44 (4) s. Häftad.

¶ Nr 370 av 500 ex.

[ ATA: 39233 ] Pris: 60 SEK

PÖHL, Ivar H., Das Problem des Naturrechts bei Emil Brunner. Zwingli Verlag, Zurich 1963. 231pp. Studien zur Dogmengeschichte und Systematischen Theologie 17.

[ ATA: 3082 ] Pris: 100 SEK

PÖHL, Ivar H., Das Problem des Naturrechtes bei Emil Brunner. Zwingli Verlag, Zürich 1963. 231pp. Softcover.

[ ATA: 57628 ] Pris: 125 SEK

PAGELS, Elaine, The Gnostic Gospels. Random House, New York, 1979. Third printing. xxxvi, 182pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Good Condition.

[ ATA: 59478 ] Pris: 75 SEK

PAILLARD, Jean, Fyra evangelister, fyra världar. Andra upplagan. Natur och kultur, 1960. 156s. + plansch (frontispis). Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag. Namn på försättsbladet. Andliga ledare.

[ ATA: 7025 ] Pris: 90 SEK

PALM, Anders, Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning. Stockholm 1976. 315 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 13042 ] Pris: 75 SEK

PALME, Sven Ulric, Kristendomens genombrott i Sverige. Stockholm 1962. 168 s.pocket.

[ ATA: 3071 ] Pris: 50 SEK

PALMQVIST, Arne, Die Römisch-Katholische Kirche in Schweden nach 1781. 1. Das Apostolische vikariat 1783 - 1820. Doctoral Dissertation. Uppsal 1954. 508pp. Softcover. Dedication. Unopened.

[ ATA: 3074 ] Pris: 125 SEK

PATER BONIFATIUS OSB (ed.), Sprüche der Väter. Graz 1963. 258 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition. (Geist und Leben der Ostkirche Bd. 3).

[ ATA: 38914 ] Pris: 400 SEK

PATERSON-Smyth, Bibeln och dess urkunder. En skildring om rabbinerna och de gamla handskrifterna. Uppsala 1927. 192 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 34706 ] Pris: 100 SEK

PAULI, Ebba, Kamp eller resignation. 2 genomsedda upplagan. Lindblads, Uppsala 1937. 196s. Häftad.

[ ATA: 8976 ] Pris: 75 SEK

PEDERSEN, Ebbe Thestrup, Den 13:e Aposteln. Introduktion till att förstå Paulus, Verbum 1981. 175s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 3160 ] Pris: 70 SEK

PEEL, Malcolm Lee, The Epistle to Rheginos: A Valentinian Letter on the Resurrection. The Westminster Press Philadelphia 1969. xvi, 208 pp. publisher's cloth with price-clipped dust-jacket. The New Testament library.

[ ATA: 4800 ] Pris: 100 SEK

PELZ, Werner and Lotte, God is no more. With a foreword by Edward Carpenter. Gollancz, London 1964. third impression. 160pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Date on fly leaf.

[ ATA: 57955 ] Pris: 100 SEK

PEPE, Gabriele, Francesco d'Assisi tra Medioevo e Rinascimento. Mandura 1965. 217 (7) pp. Softcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 33347 ] Pris: 300 SEK

PERCY, Ernst, Der Leib Christi in den paulinischen homolugumena und antilegomena. Lund 1942. 59pp. Softcover. Name on front wrapper.

[ ATA: 53080 ] Pris: 75 SEK

PERNLER, Sven-Erik, Gotlands medeltida kyrkoliv - biskop och prostar. En kyrkorättslig studie. Uppsala 1977. 301 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 36559 ] Pris: 150 SEK

PERSSON, Per Erik, Att tolka Gud i dag. Debattlinjer i aktuell teologi. Lund 1979. 176 s. Häftad. Streckad i blyerts samt några få sidor med highlighter.

[ ATA: 49413 ] Pris: 75 SEK

PERSSON, Tor A. E., Studier i J. O. Wallins predikostil. Akademisk avhandling. Uppsala 1950. 311 s. Häftad. Utgallringsstämplar.

[ ATA: 13102 ] Pris: 125 SEK

PESCH, Otto Hermann, Kleines katholisches Glaubensbuch. 10 Auflage. Mainz 1982. 136 pp. paperback. Very good condition.

[ ATA: 31952 ] Pris: 50 SEK

PETERSON, Thure, Själens vägar. SKDB, Stockholm 1929. 157s. Häftad. Tillskrift.

[ ATA: 8903 ] Pris: 75 SEK

PETTERSSON, Thorleif, The retention of religious experiences. Doctoral Dissertation. Uppsala 1975. 159pp. (Psychologia Religionum 3).

[ ATA: 3077 ] Pris: 75 SEK

PHILIPSON, Sten M., A Metaphysics for Theology. A Study of some Problems in the Later Philosophy of Alfred North Whitehead and its Application to Issues in Contemporary Theology. Dissertation. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1982. 174 pp. Original wrappers. (Studia Doctrinae Christianae Upsaliensis 22).

[ ATA: 2110 ] Pris: 125 SEK

PIHKALA, Juha, Mysterium Christi. Kirche bei Hans Asmussen seit 1945. Dissertation. Helsinki 1978. 207pp.

[ ATA: 3355 ] Pris: 90 SEK

PILTZ, Anders, Det gråtande djuret. Människans mångtydighet i europeisk tradition. Norma 1998. 336 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 10318 ] Pris: 125 SEK

PILTZ, Anders, Se ansiktet. Tjugofyra essäer inför inkarnationens mysterium. Artos 1999. 284s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 53152 ] Pris: 100 SEK

PLATT, W.J., Tre kvinnor. SKDB, Stockholm 1966. 280s. Häftad. centimeterlång reva på främre omslaget.

[ ATA: 9721 ] Pris: 75 SEK

PLEIJEL, Hilding, Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 1680-1772. SKDB 1935. 637,(3)s.. Illustrerad. Förlagets halvfranska band. Svenska kyrkans historia 5.

[ ATA: 20222 ] Pris: 150 SEK

PLUMPTRE, C. E., General Sketch of the History of Pantheism I-II. First edition. London W. W. Gibbings 1878. Complete in 2 volumes. viii, 395 + (6) 347 pp. (with index). Nice dark green cloth. Old signatures to front fly leafs. Text clean and bright. No markings. In very good condition.

¶ Vol. I: From the Earliest Times to the Age of Spinoza / Vol. II: From the Age of Spinoza to the Commencement of the Nineteenth Century.

[ ATA: 31673 ] Pris: 1000 SEK

POÊLL, Ivar H., Människan - Guds avbild. En studie över Imago Dei-begreppet hos Emil Brunner. Åbo 1965. 74 s. Häftad. Acta Academiae Aboensis, Ser. A. Vol. 29 nr 5.

[ ATA: 13084 ] Pris: 90 SEK

PONTÉN, Gottfrid, Högbo och Sandvikens församlings historia 1869-1969. Stockholm 1969. 128s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 9195 ] Pris: 75 SEK

PROFETERNA I - II Jesaja, Jeremia, Hesekiel, De 12 profeterna. I översättning av Viveka Heyman. Symposion 1996. 2 vol. 1107 s. i kassett. Häftad. Bakre omslagets nedre marginal på vol 1 med veck.

[ ATA: 21623 ] Pris: 125 SEK

PUBOLS, Daniel, Makt och moral. Kyrkan och arbetarrörelsen. Stockholm 2004. 142 s. Häftad.

[ ATA: 21618 ] Pris: 75 SEK

PUCHNER, Walter, Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene Bd. I-II. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991. 2 volumes. 398 pp. Softcover. Quarto. In good condition.

[ ATA: 49677 ] Pris: 950 SEK

PULLICH, Frits, Livets evangelium. Stockholm 1941. 87 s. Häftad. Ouppskuren och i gott skick.

[ ATA: 35272 ] Pris: 100 SEK

QUENSEL, O. (red.), Pontus Wikners samlade predikningar. Stockholm 1889. 608 (2) s. Förlagets bruna klotband.

[ ATA: 36770 ] Pris: 200 SEK

QUICK, Oliver Chase, The Christian Sacraments. Reprint. Nisbet & Co, London, 1928. 264pp. Publishers cloth. Covers bleached; top of spine frayed.

[ ATA: 3337 ] Pris: 75 SEK

RÖSSBORN, Sten, En bok om Ruben Josefson. Larson, Stockholm 1970. 116s. Häftad.

[ ATA: 9198 ] Pris: 75 SEK

RAGNARSSON, Per-Erik, Thessalonikerbreven. Stockholm, EFS-Förlag, 1983. 211 s. Klotband med skyddsomslag. (Kommentar till Nya Testamentet 13).

[ ATA: 4030 ] Pris: 150 SEK

RAHNER S.J., Karl, Sendung und Gnade. Dritte, verbesserte Auflage. Tyrolia-Verlag 1961. 554pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 7857 ] Pris: 100 SEK

REDIGER, G. Lloyd, Clergy Killers. Westminster John knox Press, Louisville, Kentucky 1997. VIII,200pp. Paperback.

[ ATA: 10868 ] Pris: 100 SEK

REES-LARCOMBE, Jennifer, Guds arbetshandskar. EFS förlaget, 1989. 187s. Häftad/ pocket. Tillskrift på smutstitelbladet.

[ ATA: 58905 ] Pris: 50 SEK

REHNBERG, Bertil, Prästeståndet och religionsdebatten 1786-1800. Akademisk avhandling. Karlskrona 1966. 560 s. Häftad med skyddsomslag. Gott skick. (Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 10)

[ ATA: 6128 ] Pris: 150 SEK

REICKE, Bo / Bertil E. Gärtner, De katolska breven. Stockholm 1970. 309 s. Häftad. Ett par sidor med bläckunderstrykningar.

[ ATA: 34141 ] Pris: 100 SEK

REICKE, Bo, Tro och liv i den kristna urförsamlingen. SKDB, 1958. 196 s.

[ ATA: 7024 ] Pris: 90 SEK

REICKE, Bo, Glaube und Leben der Urgemeinde. Zwingli-Verlag, Zürich 1957. 179,(19pp. Soft covers.

[ ATA: 34325 ] Pris: 125 SEK

REIMER, Hans-Diether, Christian Science. Helande på metafysisk väg. Stockholm 1968. 105 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 26311 ] Pris: 100 SEK

RELLER, Horst (ed.), Handbuch der Religiöse Gemeinschaften. Gütersloh 1979. 839 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 34425 ] Pris: 150 SEK

RENWIK, Gustaf, Johannes av Korset. (Juan de la Cruz). Några anteckningar om hans liv och verk. Svenska humanistiska förbundet 1976. 199s. Illustrerad. Häftad. Svenska humanistiska förbundet.

[ ATA: 56688 ] Pris: 50 SEK

RESE, Martin, Alttestamentliche Motive in der Christologie des Lukas. Mohn, Gutersloh 1969. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 3303 ] Pris: 150 SEK

RIBBING, Sig., De Pantheismo. Commentatio Academica. Uppsala 1899. 102 s. Häftad Skadat marmorerat pappersomslag. Bakre omslaget saknas.

[ ATA: 4772 ] Pris: 200 SEK

RICHARDSON, M. K., Redskin Trail. A Life of Blessed Philippine Duchesne. With illustrations by Robin. Burn Oates, London 1952. viii,300pp. Publisher´s hard cover. No dust jacket.

[ ATA: 51175 ] Pris: 90 SEK

RIESENFELD, Harald, Att tolka bibeln. Bibelteologiska uppsatser. Stockholm 1967. 248 s. Häftad.

[ ATA: 7026 ] Pris: 90 SEK

RIESENFELD, Harald, I bibliskt perspektiv. Stockholm 1971. 244 s. Häftad. Några enstaka röda streck.

[ ATA: 17657 ] Pris: 75 SEK

RINGGREN, Helmer, Psaltarens fromhet. Stockholm 1957. 185 (2) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 32556 ] Pris: 100 SEK

RINGGREN, Helmer, Psalmen. Stuttgart Kohlhammer 1971. 138 (2) pp. Paperback.

[ ATA: 44076 ] Pris: 60 SEK

RISSI, Mathias, Zeit und Geschichte in der Offenbarung des Johannes. Zürich 1952. 179 pp. Original wrappers. Some underlining with pencil and ballpoint.

[ ATA: 34406 ] Pris: 100 SEK

RITTER, Gerhard, Luther. 6. Auflage 25.-29. Tausend. F. Bruckmann Verlag, München 1959. 228pp. Publishers cloth. OLwd. Name on fly-leaf.

[ ATA: 11029 ] Pris: 90 SEK

ROBERTS, Paul William, In Search of the Birth of Jesus: The Real Journey of the Magi. New York 1996. xiv, 384 pp. Softcover. A few pencil notes.

[ ATA: 42935 ] Pris: 100 SEK

ROBINSON, James M. (ed.), The Bultmann School of Biblical Interpretation: New Directions? New York 1965. XI, 183 (11) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 42464 ] Pris: 100 SEK

ROBINSON, John A.T., Jesus and His Coming. SCM Press, London 1957. 192pp. publishers cloth. Pencil underlinings.

[ ATA: 7880 ] Pris: 100 SEK

RODHE, Edvard, Den religiösa liberalismen. Nils Ignell - Viktor Rydberg - Pontus Wikner. Stockholm 1935. 468 s. Förlagets klotband. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 9753 ] Pris: 150 SEK

ROE, James Moulton, A History of the British and Foreign Bible Society 1905-1954. The British and Foreign Bible Society 1965. xii,497pp. + Corrigenda slip. Publisher´s cloth. no dust jacket.

[ ATA: 51241 ] Pris: 100 SEK

ROELVINK, Henrik, De fattigas rikedom. Om franciskanskt liv. Katolska bokförlaget, 1983. 148s. Häftad.

[ ATA: 59542 ] Pris: 125 SEK

ROGER, Frère, Im Heute Gottes leben. Freiburg 1976. 127 pp. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 31951 ] Pris: 50 SEK

ROOSVAL, Johnny, Den baltiska nordens kyrkor. Lindblads, Uppsala 1924. 204s. Illustrerad. häftad. Något nött omslag. Föreningen Urds skrifter II.

[ ATA: 9455 ] Pris: 100 SEK

ROSÉN, Thomas, The Slavonic Translation of the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Dissertation. Uppsala 1997. 173 pp. Softcover.

[ ATA: 29745 ] Pris: 125 SEK

ROSENBERG, Sven-Åke, Kyrkan och arbetarrörelsen. Gleerups, Lund 1948. 384s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslagetmed revor.

[ ATA: 8938 ] Pris: 100 SEK

ROSENDAL, Gunnar, Hymn till glädjen Wahlström och Widstarnd, Stockholm 1959. 138s. Häftad.

[ ATA: 9425 ] Pris: 75 SEK

ROSENQVIST, V. T., Vår svenska psalmbok. Helsingfors 1919. 80 s. Häftad. Med dedikation till biskop J. A. Eklund från författaren. Gott skick. (Centralkommitéen för svenskt församlingsarbete i Finland).

[ ATA: 31097 ] Pris: 300 SEK

ROWLEY, H. H., From Joseph To Joshua: Biblical Traditions in the Light of Archaeology. London 1950. xii, 20 pp. Publisher's cloth. Very good condition. Prev. owner's bookplate.

[ ATA: 30264 ] Pris: 150 SEK

ROWLEY, H. H., The Growth of the Old Testament. Third edition. London 1967. 190 pp. Softcover. Weak pencil underlining.

[ ATA: 42466 ] Pris: 75 SEK

RUBENSON, Samuel, The Letters of St. Antony. Origenist Theology, Monastic Tradition and the Making of a Saint. Lund University Press, 1990. 222pp. Softcover with dustjacket. Very Good. Dedication.

[ ATA: 59805 ] Pris: 300 SEK

RUDBERG, Gunnar, Hellas och Nya Testamentet Uppsala 1929. 285s. Häftad. Något blyertsstreckad, något fuktad i övre marginalen mot slutet. Olaus-Petriföreläsningar hållna vid Uppsala universitet.

[ ATA: 7882 ] Pris: 60 SEK

RUDBERG, Gunnar, Kristus och Platon. SKDB 1920. 80s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 11448 ] Pris: 75 SEK

RUDBERG, Yngve, Kyrkoåret. Andra upplagan. SKDB Stockholm 1945. 359s. Förlagets halvklotband.

[ ATA: 8931 ] Pris: 75 SEK

RUH, Kurt, Altdeutsche Mystik. Bern 1950. 64 pp. Softcover.

[ ATA: 30821 ] Pris: 75 SEK

RUNESTAM, Arvid, Jagiskhet och saklighet. Stockholm 1944. 176 s. Häftad.

[ ATA: 3100 ] Pris: 75 SEK

RUNESTAM, Arvid, Psykoanalys och kristendom. 3. upplagan. SKDB 1954. 189,(3)s. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 13030 ] Pris: 125 SEK

RUNESTAM, Arvid, Föreläsningar om religion och moral. Uppsala 1920. 144 s. Häftad. Kvarto. Något nött och delvis streckad med blå blyerts.

[ ATA: 34042 ] Pris: 150 SEK

RYDBERG, Viktor, Romerska sägner om apostlarna Paulus och Petrus. Andra upplagan. Stockholm 1884. 79 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Ryggen bleknad.

[ ATA: 25305 ] Pris: 75 SEK

SÖDERBLOM, Nathan, Gudstrons uppkomst. Gebers, Stockholm 1914. XVI, 400s. Häftad. Nött. Ett fåtal blyertsstreck.

[ ATA: 9780 ] Pris: 90 SEK

SÖDERBLOM, Nathan, Om religionsurkunder. Lund 1954. 222s. Häftad.

[ ATA: 9879 ] Pris: 100 SEK

SÖDERBLOM, Nathan, Naturlig religion och religionshistoria. Bonniers 1914. 118,(2)s. Häftad. Nött omslag.

[ ATA: 11135 ] Pris: 125 SEK

SÖDERBLOM, Nathan, Dieu vivant dans l'histoire. Traduction et introduction par Jacques de Coussange. Paris 1937. VI, 413 pp. Softcover. Good condition.

[ ATA: 27816 ] Pris: 200 SEK

SÖDERSTRÖM, Hugo (red.), Sok ljuset sig sprider. Verbum, Uppsala 1978. 181 s. Häftad.

[ ATA: 20519 ] Pris: 50 SEK

SÖRENSEN, Villy, Jesus och kristus. Stockholm 1995. 306 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 42717 ] Pris: 75 SEK

SABATIER, Auguste, Auktoritetsreligionerna och andens religion. Stockholm 1904. IX, 518 s. Privat klotband. Gott skick.

[ ATA: 34707 ] Pris: 100 SEK

SABATIER, P., Leben des heiligen Franz von Assisi. Berlin 1895. 412pp. Publishers cloth.

[ ATA: 3103 ] Pris: 125 SEK

SAEBÖ, Magne, Sacharaja 9 - 14. Untersuchungen von Text und Form. Neukirchener Verlag 1969. 365pp. Publishers cloth with dust-jacket. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und neuen Testament 34.

[ ATA: 3264 ] Pris: 200 SEK

SAHLIN, Harald, Der Messias und das Gottesvolk. Studien zur Protolukanischen Theologie. Doctoral Dissertation. Uppsala 1945. 405pp. Spine plasted. Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis XII.

[ ATA: 3293 ] Pris: 125 SEK

SAHLIN, Harald, Zur Typologie des Johannesevangeliums. Uppsala 1950. 79 pp. Soft cover. Uppsal universitets årsskrift 1950: 4.

[ ATA: 13104 ] Pris: 90 SEK

SAINIG, Matti A., Die Religion Herbarts. Jyväskylä 1955. 53pp. Partly bleached wrappers. Acta Academiae Paedagogicae Jyväskyläensis X.

[ ATA: 3102 ] Pris: 60 SEK

SAINT AUGUSTINE, City of God. 14th Printing, of 2003 edition. Penguin Classics. Reissued with a new introduction, notes and chronology. lxxiv,1097pp. Softcover. Very good.

[ ATA: 58849 ] Pris: 100 SEK

SAN FRANCESCO. Tutti gli scritti. Seguiti dai Fioretti. Milano 1951. 236 (4) pp. Original wrappers. In good condition.

[ ATA: 37365 ] Pris: 75 SEK

SANCTA BIRGITTA, Revelaciones Book I. With Magister Mathias´ Prologue.Edited by Carl-Gustaf Undhagen. The Royal Academy of Letters History and Antiquities, Stockholm, 1977. XXXII,511pp. Soft cover. Unopened.

[ ATA: 58869 ] Pris: 250 SEK

SANDAHL, Dag, Folk och kyrka. Debatten i Svenska kyrkan kring socialetiska delegationen och dess evangelisationsmodell 1952-1972. Stockholm 1986. 288s..Häftad. Ett hundöra, i. e. litet veck på ett blad.

[ ATA: 34446 ] Pris: 100 SEK

SANDEWALL, Allan, Separatismen i övre norrland 1820-1855. Uppsala 1952. XVI, 312 s. Häftad.

[ ATA: 23033 ] Pris: 100 SEK

SANDGREN, Johannes, Pierre Teilhard de Chardin & Louis Massignon. Artos, 2007. 154s. Häftad. Banbryutare I.

[ ATA: 59590 ] Pris: 75 SEK

SANDVIK, Björn, Das Kommen des Herrn beim Abendmahl im Neuen Testament. Zwingli Verlag Zurich 1970. 170pp. Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 58.

[ ATA: 3312 ] Pris: 100 SEK

SCHÜBLER, Ludwig, Norges kyrkokamp som jag såg den. Göteborg 1945. 360 s. Häftad.

[ ATA: 40242 ] Pris: 75 SEK

SCHEEBEN, Heribert Christian, Albertus Magnus. Köln 1955. 225 pp. + 16 plates. Publisher's hardcover with worn dj.

[ ATA: 24179 ] Pris: 90 SEK

SCHEFFEL, Joseph Victor von, Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert. Berlin 1989. 392pp. Illustrated. Publishers cloth with Dust-jacket.

[ ATA: 3108 ] Pris: 125 SEK

SCHILLING, S. Paul, Contemporary Continental Theologians. SCM Press 1966. 288pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 3111 ] Pris: 150 SEK

SCHJÖRRING, Jens Holger (red.), Nordiske folkekirker i opbrud. National identitet og international nyorientering efter 1945. Aarhus universitetsforlag 2001. 548s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 53683 ] Pris: 200 SEK

SCHLEIERMACHER, Friedr., Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Felix Meiner, Hamburg 1961. XVI, 176pp. Publisher´s cöth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 52684 ] Pris: 100 SEK

SCHLIER, Heinrich, Mächte und Gewalten im Neuen Testament. 3. Auflage. Herder 1963. 64s. Underlinings. Quaestiones Disputatae 3.

[ ATA: 3096 ] Pris: 75 SEK

SCHLIER, Heinrich, Die Zeit der Kirche. Exegetische Aufsätze und Vorträge. Freiburg 1956. 314 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 32093 ] Pris: 100 SEK

SCHMID, Marion (ed.), Exempla Historica 14: Mittelalter. Päpste, Kirchenfürsten, Ordensgründer. München 1984. 170 pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 42147 ] Pris: 75 SEK

SCHMID, Marion (ed.), Exempla Historica 15: Mittelalter. Mystiker und Gelehrte. München 1984. 150 pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 42148 ] Pris: 75 SEK

SCHMIDT-PHISELDECK, K., Sproglige noter til den Hebraeiske Genesis. Köbenhavn 1936. 138s. Häftad. Marginalanteckningar.

[ ATA: 5646 ] Pris: 100 SEK

SCHMIDT, Wolfgang, Finlands kyrka genom tiderna. Uppsala 1940. 331s. Häftad. Blekt rygg.

[ ATA: 3114 ] Pris: 50 SEK

SCHNIEWIND, Julius, Das Evangelium nach Markus. Siebenstern-Taschenbuch 1968. 225pp. Paperback.

[ ATA: 3116 ] Pris: 50 SEK

SCHOLZ, Heinrich, Religionsphilosophie. Berlin 1922. 332 pp. Publisher's cloth. Ex library with stamps.

[ ATA: 13768 ] Pris: 100 SEK

SCHOU, H.J., Religiositet och sjukliga sinnestillstånd. Lindblads, Uppsala 1925. 119s. Häftad.

[ ATA: 9231 ] Pris: 100 SEK

SCHRÖDER, Rudolf Alexander, Christentum und Humanismus. München 1946. 39 (1) pp. Original wrappers. Signature to front fly leaf.

[ ATA: 39276 ] Pris: 50 SEK

SCHREYER, Lothar, Das Christusbild und die Kunst des 20. Jahrhunderts. Salzburg 1960. 280 pp. Ill. Publishers cloth.

[ ATA: 26482 ] Pris: 125 SEK

SCHUBERT, Fredr. Wilh. Sweriges kyrko-författning och lärowerk för äldre och nyare tid. Översättning med anmärkningar och tillägg af Abr. Z. Pettersson. Lund 1922. 388 s. Samtida lite nött halvfranskt band. Stämpel: utgallrad från Kalmar nation.

¶ Första delen.

[ ATA: 26075 ] Pris: 150 SEK

SCHULTZ, Hans Jürgen (Ed.), Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhunder. Eine Geschichte in Porträts. Berlin 1966. 653 pp. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 14454 ] Pris: 150 SEK

SCRIVERS, Christian, Själaskatt i förkortad översättning av Axel Malmberg. Andra upplagan. Stockholm 1949. 381s. Förlagets halvklotband. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 7869 ] Pris: 200 SEK

SEEBERG, Erich, Luthers Theologie in ihren Grundzügen. Zweite Auflage. Stuttgart 1950. 240 pp. Publisher's blue cloth. Slight discoloring from sun on top and bottom of spine.

[ ATA: 34695 ] Pris: 100 SEK

SEGERBANK, Catharina (red.), Enhetens utmaning. Ekumenik i teori och praktik. Örebro 2000. 166 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 44741 ] Pris: 100 SEK

SELLIN-FOHRER. Einleitung in das Alte Testament. 10. Auflage. Quelle & Meyer, Heidelberg, 1965. 576pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Small date on front free endpaper. Stained spine.

[ ATA: 58893 ] Pris: 125 SEK

SEPPELT, F. X., Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1949. XIV, 449 (1) pp. + Plates. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 41229 ] Pris: 125 SEK

SERTILLANGES, A.D., Der heilige Thomas von Aquin. 2. Auflage. Jakob Hegner 1954. 720,(4)pp. Publishers cloth. No dustjacket.

[ ATA: 23680 ] Pris: 150 SEK

SEUSE, Heinrich, Buchlein der Ewigen Weisheit. Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen und Einleitung von Paul Mons. Trier 1968. 162 (6) pp. Paperback. Small quote from Paul Mons on fly leaf; else in very good condition.

[ ATA: 48549 ] Pris: 100 SEK

SHARMA, Arvind (ed.), Fragments of Infinity: Essays in Religion and Philosophy. New York 1991. 301 pp. Paperback.

[ ATA: 18357 ] Pris: 100 SEK

SJÖGREN, Per-Olof m.fl (red.), Att finna kyrkans väg. En festskrift till Bertil E Gärtner. Uddevalla 1984. 227 s. Förlagets pappband. Understrykningar med blyerts och på ett par ställen bläckpenna.

[ ATA: 17647 ] Pris: 75 SEK

SJÖGREN, Per-Olof, Anfäktelsen enligt Rosenius. Akademisk avhandling. Stockholm 1953. 252 s. Häftad. Liten fuktrand på/ vid ryggens fot. Dedikation till Thorild Dahlquist.

[ ATA: 13000 ] Pris: 100 SEK

SJÖGREN, Per-Olof, Böneskola. Stockholm 1960. 189 s. Häftad.

[ ATA: 18601 ] Pris: 75 SEK

SJÖHOLM, Öyvind, Tidens vagn. Från Mariatorget till Odinslund. Artiklar i urval och en bibliografi. Brandstedts förlag 1997. 440s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ett par blad med skrynkligt övre högra hörn.

[ ATA: 55242 ] Pris: 50 SEK

SJÖLINDER, Rolf, Presbyterian Reunion in Scotland 1907-1921: Its Background and Development. Dissertation. Uppsala 1962. 416 pp. Soft covers. Dedikation. Exlibris. Smutstitelbladet delvis mörknat av bilagt tidningsurklipp. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 4.

[ ATA: 11613 ] Pris: 125 SEK

SKARSAUNE, Oskar/ HVALVIK, Reidar (eds.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuiries. Hendrickson Publishers, 2007. xxx, 930pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dustjacket with 2 small mended tears. Good.

[ ATA: 59923 ] Pris: 200 SEK

SPITZING, Günter, Lexikon byzantisnisch christlicher Symbole. Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens. München 1989. 344 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 43497 ] Pris: 1200 SEK

SPJUT, Einar, Frans Michael Franzén. Uppsala 1925. 144 s. Häftad. Litet understrykningar i blyerts.

[ ATA: 46871 ] Pris: 75 SEK

STADENER, Sam, Evangeliepostilla I-IV. Stockholm, SKDB 1925-26. 232+246+269+294s. Häftade. Något nötta omslag.

¶ 4 volymer.

[ ATA: 9736 ] Pris: 150 SEK

STAKE, Jacob, Evangeliskt eller romerskt. SKDB, 1956. 32s. Illustrerad. Häfte. Delvis blekt omslag.

[ ATA: 9806 ] Pris: 70 SEK

STAMM, Friedrich Ludwig, Ulfilas oder die uns erhaltenen Denkmäler der gothischen Sprache. Text, Wörterbuch und Grammatik. 5. Auflage. Paderborn, Ferdinand Schöning 1872. XII,476pp. Contemporary half cloth. Hardcover. Pencil (and a few in ink) underlinings on the first 40 pages, and a few later on. Nice copy.

¶ Bibliothek der ältesten deutschen Litteratur Denkmäler. I. Band.

[ ATA: 52504 ] Pris: 250 SEK

STAUFFER, Ethelbert, Jesus. Gestalt und Geschichte. Bern 1957. 172 pp. Paperback.

[ ATA: 34385 ] Pris: 50 SEK

STAVE, Erik, Samhällsliv egendom och arbete i bibelns ljus. SKDB, Stockholm 1927-28. 249 + 188s. Häftade.

¶ 2 volymer.

[ ATA: 9248 ] Pris: 125 SEK

STEINBÜCHEL, Theodor, Vom Menschenbild des christlichen Mittelalters. Darmstadt / Tübungen 1951. 48 pp. Publisher's harlf cloth. Very good condition.

[ ATA: 37900 ] Pris: 60 SEK

STEINGRIMSSON, Sigurdur Örn, Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literar- und formkritische Untersuchung von Ex 6,28 - 11,10. Doctoral dissertation. Gleerup 1979. 242pp. Coniectanea Biblica. Old Testament Series 14.

[ ATA: 3137 ] Pris: 75 SEK

STEINMANN, Jean, Johannes der Täufer in Selbstzeugnisse und Bilddokumenten. Hamburg 1960. 176 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 31955 ] Pris: 50 SEK

STENBERG, Ragnar, Våra medeltida kyrkor före de gotiska katedralernas tid. Stockholm 1938. 224 s. Ill. Häftad. Nött. Ryggens huvud med pappersförlust.

[ ATA: 25959 ] Pris: 100 SEK

STENBORG, Georg (Ed.), Revelationes factae cuidam post mortem regis Christofori. Edited with an Introduction. Uppsala 1996. 78pp. Soft covers. Studia Seminarii Latini Upsaliensis 6.

[ ATA: 13064 ] Pris: 90 SEK

STENDAHL, Krister, Den heliga veckan. Petra 1985. 72 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 48504 ] Pris: 90 SEK

STENGÅRD, Elisabeth, Såsom en människa. Kristustolkningar i svensk 1900-talskonst. Stockholm 1986. 290 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23026 ] Pris: 200 SEK

STEPHAN, Horst, Der evangelische Glaube und seine Weltanschauung. Töpelmann 1921. XVI, 336pp. Publisher´s pictorial hard cover.

[ ATA: 46827 ] Pris: 100 SEK

STEPHENSON, Gunther (ed.), Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1976. 354 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18915 ] Pris: 75 SEK

STEPHENSON, Gunther (hrsg), Der Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft. Darmstadt 1976. XIV,354pp. Publisher´s hardcover. Ownership ticket.

[ ATA: 50897 ] Pris: 70 SEK

STIBE, Sven, Poul Bjerres människouppfattning och hans syn på religionen. Akademisk avhandling. Uppsala 1974. 236 s.

[ ATA: 3095 ] Pris: 90 SEK

STOLPE, Sven (red.), Profeter och diktare. Från E. G. Geijer till Hj. Gullberg. Stockholm 1942. 519 (1) s. Förlagets halvklotband med främre omslag.

[ ATA: 40522 ] Pris: 150 SEK

STOLPE, Sven, Die Christliche Phalanx. Kämpfende Dichtung in Frankreich. Eduard Wancura Verlag n.d. 371pp. Publishers cloth.

[ ATA: 3138 ] Pris: 100 SEK

STOLPE, Sven, Birgitta i Sverige. Stockholm 1974. 224 s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 4506 ] Pris: 75 SEK

STOLT, Bengt, Kyrklig skrud enligt svensk tradition. Diakonistyrelsens förlag, Stockholm 1964. 162s. + planscher. Förlagets kloryggsband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 52034 ] Pris: 250 SEK

STRÖM, Åke V., Uppenbarelseboken och vår tid. Uppsala 1939. 188s. Häftad.

[ ATA: 6477 ] Pris: 50 SEK

STRÖM, Åke V., Svenskt och tyskt om folk och kyrka. Stockholm 1935. 96s. Häftad.

[ ATA: 8863 ] Pris: 75 SEK

STRÖM, Åke V., Vetekornet. Akademisk avhandling. SKDB, Stockholm 1944. xvi,498s. Häftad. Acta Seminarii Neotestamentici Upsaliensis edenda curavit A. Fridrichsen

[ ATA: 8920 ] Pris: 125 SEK

STUPPERICH, Robert, Die Reformation in Deutschland. Originalausgabe. München 1972. 280 (8) pp. + large map in pocket. paperback.

[ ATA: 36962 ] Pris: 75 SEK

STUTZ, Ulrich, Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germanischen Kirchenrechts. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1955. 97 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 30723 ] Pris: 100 SEK

SUARÈS, Carlo, The Cipher of Genesis. The Original Code of the Qabala as Applied to the Scriptures. Fourth Printing.. Samuel Wiser, 1999. 232pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 59172 ] Pris: 100 SEK

SULLIVAN, Denis F. (ed.), The Life of Saint Nikon. Text, Translation and Commentary by Denis F. Sullivan. Hellenic College Press 1987. 314 pp. Publisher's black cloth. Very good condition.

[ ATA: 38923 ] Pris: 750 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Den heliga Birgitta. Ormungens moder som blev Kristi brud. Wahlström & Widstrand 1973. 255s. Förlagsklotband med skyddsomslag. Omslaget något naggat. försättsbladet med bortklippt namnteckning (förmodligen).

[ ATA: 3147 ] Pris: 90 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Teresa från Avila och religionspsykologien. Uppsala 1971. 40s. Häfte.

[ ATA: 5835 ] Pris: 75 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Glöm inte bort vad du har. Religion - auktoritet. Indiskt eller kristet? Proprius 1985. 132 s. Häftad. Exlibris.

[ ATA: 13017 ] Pris: 150 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Religionen och rollerna. Ett psykologiskt studium av fromheten. Fjärde upplagan. SKDB, 1966. 556s. Förlagets blåa klotband med skyddsomslag. Nött skyddsomslag. Liten datering på försättsbladet.

[ ATA: 36530 ] Pris: 125 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Skatten i åkern. Proprius 1990. 95s. Häftad. Dedikation. Exlibris.

[ ATA: 50882 ] Pris: 75 SEK

SUNDÉN, Hjalmar, Konungen och riket. Om den gudomliga världsstyrelsen. Proprius 1983. 181s. Häftad. Dedikation. Exlibris. Övre högra hörnet stött.

[ ATA: 50902 ] Pris: 150 SEK

SUNDBERG, Halvar G., Stat och kyrka enligt gällande svensk rätt. Uppsala 1961. 37 s. Häftad.

[ ATA: 19007 ] Pris: 50 SEK

SUNDELIN, Robert, Vid Guds hand. 3 upplagan. SKDB, 1952. 143s. Häftad.

[ ATA: 9202 ] Pris: 75 SEK

SUNDERMEIER, Theo, Mission, Bekenntnis und Kirche. Missionstheologische Probleme des 19. Jahrhunderts bei C.H. Hahn. Verlag der Rheinischen Missions-Gesellschaft. 215pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 3274 ] Pris: 100 SEK

SUNDKLER, Bengt / Gudmar Sommarström, Svensk missionsatlas. Stockholm 1957. 50 s. Förlagets klotryggsband med illustrerade pärmar.

[ ATA: 32026 ] Pris: 125 SEK

SUNDKLER, Bengt, Church of South India. The Movement Towards Union 1900-1947. Lutterworth Press, London 1954. 457pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Dustjacket worn. A few pencil underlinings.

[ ATA: 52521 ] Pris: 100 SEK

SUNDQVIST, Alfons, John Bunyan. Gummessons, Stockholm 1978. 240s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Blyertsstreckad.

[ ATA: 9880 ] Pris: 90 SEK

SUNDSTEDT, Arthur, Pingstväckelsen I-III. Pingstväckelsen - dess upkomst och första utvecklingsskede / Pingstväckelsen och dess vidare utveckling / Pingstväckelsens genombrott. Stockholm 1969-1971. 304 + 283 + 320 s. Ill. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Omslagen lite nötta och naggade.

¶ Ytterligare två delar utkom.

[ ATA: 36937 ] Pris: 300 SEK

SUNDSTRÖM, Erland, Siare och sibyllor. Stockholm 1944. 274s. Illustrerad.

[ ATA: 3143 ] Pris: 75 SEK

SVÄRDSTRÖM, Svante, Biblia Dalecarlica. Stockholm 1965. 91 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ Text in Swedish, French, English and German.

[ ATA: 37763 ] Pris: 75 SEK

SVALFORS, Ulrika, Andlighetens ordning. En diskursiv läsning av tidskriften Pilgrim. Uppsala universitet, 2008. 232s. Häftad. Gott skick. Uppsala Studies in Faith and Ideologies 20.

[ ATA: 59004 ] Pris: 150 SEK

SVENUNGSSON, David, Strövtåg i Fornkyrkans Rom. Verbum 1973. 155s. Häftad. Exlibris. Något nött

[ ATA: 51280 ] Pris: 75 SEK

SVERKSTRÖM, Lars, Livet omkring döden. Stockholm 1991. 126 s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 14789 ] Pris: 75 SEK

SWANSTRÖM, André, Separatistledare i 1700-talets Österbotten. Åbo 2004. 275s. Häftad.

[ ATA: 53028 ] Pris: 200 SEK

SWANTZ, Marja Liisa, Beyond the Forestline: The Life and Letters of Bengt Sandkler. Herefordshire 2002. 340 pp. Soft covers.

[ ATA: 16854 ] Pris: 100 SEK

SWEDENBORG, Emanuel, Angelic Wisdom Concerning The Divine Love and The Divine Wisdom. From the Latin. London Swedenborg Society 1968. xiii, 318 pp. Softcover. Somewhat worn wrappers with one crease to upper right corner of front wrapper; else in good condition.

[ ATA: 48568 ] Pris: 75 SEK

SWEDENBORG, Emanuel, Angelic Wisdom Concerning The Divine Providence. From the Latin. London Swedenborg Society 1949. xxviii, 359 pp. Softcover. Somewhat worn wrappers with light bump to upper left corner; else in good condition.

[ ATA: 48569 ] Pris: 100 SEK

SWEDENBORG, Emanuel, Forerunner of a Reasoned Philosophy concerning the Infinite, the Final Cause of Creation. Also the Mechanism of the Operation of the Soul and Body. London Swedenborg Society 1965. xix, 235 pp. Publisher's hardcover. A few pages with pencil underlining; else in good condition.

[ ATA: 48570 ] Pris: 100 SEK

SWEDENBORG, Emanuel, The Spiritual Life and The Word Of God. London Swedenborg Society 1955. iv, 153 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 48571 ] Pris: 75 SEK

SWEDENBORG, Emanuel, The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine. London Swedenborg Society 1972. xiv, 112 pp. Softcover. Signature. In good condition.

[ ATA: 48572 ] Pris: 75 SEK

SWEDENBORG, Emmanuel, Le livre des rêves. (Drömboken). Journal des années 1743-1744 présenté et traduit par Régis Boyer. Pandora/ Le Milieu 1979. 156pp. Softcover. Some pencil underlinings.

[ ATA: 56509 ] Pris: 150 SEK

TÖRNGREN, Anna, Opium för folket. Till kritiken av religionshistorien. Cavefors 1969. 296 s. Originalpocket.

[ ATA: 39579 ] Pris: 50 SEK

TÖRNQVIST, Jonathan, Min tro och andras. Stockholm 1948. 313 (7) s. Häftad. Ouppskuren. Med dedikation.

[ ATA: 39918 ] Pris: 75 SEK

TÖRNWALL, Gustaf, Själavård förr och nu. SKDB, Stockholm 1946. 248s. Häftad.

[ ATA: 9733 ] Pris: 75 SEK

TEICHMANN, Frank, Der Mensch und sein Tempel. Chartres. Schule und Kathedrale. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991. 308 pp. Ill. Publisher's hardcover with decrated boards. Very good condition.

[ ATA: 19036 ] Pris: 200 SEK

TEMNÉUS, Bosse (ed.), The Wisdom of Rome: Report from a Field Study to Rome 1998. Uppsala 1998. 234 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 34738 ] Pris: 150 SEK

TENGSTRÖM, Emil, Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung. Gothenburg 1964. 202 pp. Publisher's cloth. Underlinings in pencil.

[ ATA: 34390 ] Pris: 250 SEK

TERGEL, Alf, Kyrkan och tredje världen. Verbum 1991. 534s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 6413 ] Pris: 150 SEK

TERGEL, Alf, Church and Society in the Modern Age. Uppsala 1995. 275 pp. Softcover.

[ ATA: 33725 ] Pris: 75 SEK

TERGEL, Alf, Tro och religion i historia och samhälle. Nya Doxa 2002. 210 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 43531 ] Pris: 100 SEK

TERGEL, Algot, Svenska kyrkans lekmannaskola. 50 år i kyrkans tjänst. Falun 1972. 172s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 6490 ] Pris: 45 SEK

TERGEL, Algot, Ett liv i bön. Verbum/ Studiebokförlaget, 1976. 121s. Häftad. Nött rygg. Tillskrift på titelbladet.

[ ATA: 58896 ] Pris: 60 SEK

THERESIA VON JESU. Weg der Vollkommenheit. München 1963. 432 pp. Publisher's blue cloth with dj. Very good condition. Sämtliche Schriften Bd. 6.

[ ATA: 30188 ] Pris: 200 SEK

THODE, Henry, Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien. Vollständige Ausgabe. Wien 1934. 870 pp. Ill. Publisher's blue cloth.

[ ATA: 24894 ] Pris: 150 SEK

THOMAS VON AQUIN, Summe gegen die Heiden. Erster Band. Buch 1. Herausgegeben und übersetzt von Karl Albert und Paulus Engelhardt unter Mitarbeit von Leo Dumpelmann. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974. XXIV, 373pp. Softcover. A few insignificant stains on the upper cover. Very Good.

[ ATA: 59744 ] Pris: 100 SEK

THOMAS VON AQUIN, Summa gegen die Heiden. Dritter Band, Teil 1-2. Herausgegeben und übersetzt von Karl Allgaier. Lateinischer text besorgt und mit Anmerkungen versehen von Leo Gerken. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1990. XVIII, 363 + XVIII, 385pp. Publisher´s hardcover. 2 volumes. Very Good.

[ ATA: 59745 ] Pris: 200 SEK

THOMAS VON AQUIN, Summa gegen die Heiden. Vierter Band. Herausgegeben und übersetzt von Markus H. Wörner. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1996. XVIII, 580pp. Publisher´s hardcover. Very Good.

[ ATA: 59746 ] Pris: 100 SEK

THOMAS, George F., . Christian Ethics and Moral Philosophy New York 1955. xvi, 539 pp. Softcover.

[ ATA: 3161 ] Pris: 125 SEK

THOMASSEN, Ejnar, Dostojevskij. En livsskildring. Med förord av Alf Ahlberg. Stockholm 1942. 241 (3) s. Häftad.

[ ATA: 39938 ] Pris: 75 SEK

THORELL, Olof, Fem moseböcker på fornsvenska. En språklig undersökning på grundval av de bevarade handskrifterna. akademisk avhandling. Stockholm & Köpenhamn 1951. 236 s. Häftad. Namnteckning. Nordiska texter och undersökningar 18.

[ ATA: 92 ] Pris: 60 SEK

THOULESS, Robert H., Religionspsykologi i översiktlig framställning. SKDB 1926. 334s. Förlagets klotryggsband. Försättsbladet saknas.

[ ATA: 9237 ] Pris: 75 SEK

THOULESS, Robert H., Religionspsykologi i översiktlig fgramställning. Stockholm 1926. 334 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 13006 ] Pris: 60 SEK

THUNBERG, Anne-Marie/ Lars, Makten att vara människa. Om brott, straff, våld och mänskligt värde. Gummessons kursiv 1972. 124s. Pocket. Exlibris.

[ ATA: 50980 ] Pris: 50 SEK

THUNBERG, Lars, Det saliga bytet. Frälsningsschema och frälsarbild i teologihistorien. Akademisk avhandling. Uppsala 1977. 422 s. Häftad. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 16.

[ ATA: 13066 ] Pris: 150 SEK

THUNBERG, Lars, Mänsklighetstanken i äldre och nyare teologi. Uppsala 1974. 232 s. Häftad. Ett par streck i bläck. Studia Doctrinae Christianae Upsaliensia 13.

[ ATA: 13077 ] Pris: 125 SEK

THUNBERG, Lars, Världsekumenik. Stockholm 1961. 115 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 22886 ] Pris: 90 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006