ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.MÖLLER-CHRISTENSEN, VILH./ K. E. Jordt Jörgensen, Bibelns växtvärld. Stockholm 1957. 146 s. Ill. Förlagets dekorerade halvklot med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet naggat; övrigt i gott skick.

[ ATA: 29017 ] Pris: 150 SEK

MÖLLER, Håkan, Den wallinska dikten. Från informatorsåren till Dödens ängel. Uppsala 2000. 554 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 13305 ] Pris: 100 SEK

MÄSTER ECKEHART, Predikningar I. Urval, översättning och kommentarer av Bertil Brisman. Artos 1984. Nytryck av upplaga 1961. 190s. Häftad. Exlibris på smutstitelbladet

[ ATA: 52852 ] Pris: 75 SEK

MÄSTER ECKEHART. Undervisande tal. Jämte andra predikningar. Björck & Börjesson, Stockholm 1922. 164 s. Häftad. Gott skick. Berömda filosofer XXII.

[ ATA: 35769 ] Pris: 125 SEK

MAGISTER MATHIAS, Vägen till Jerusalem. Valda texter ur Homo Conditus. Uppsala 1986. 216 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 14614 ] Pris: 100 SEK

MAIOR, Joannis, Magnum speculum exemplorum ex plusquam octoginta. Editio novissima et correctissima. Colonia, Conradi Butgenii 1618. (24),683,(71)pp. Contemporary blind tooled pigskin over wooden boards with clasps. 22 x 17 cm. Small worm hole on first and last leaves. Foxed. Dampstain in margins.

¶ Very nice and intact binding.

[ ATA: 55503 ] Pris: 2500 SEK

MALESTROIT, Yvonne-Aimée de, Écrits spirituels. Présentés par R. Laurentin. O.E.I.L., Paris 1987. 264pp. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 56236 ] Pris: 100 SEK

MALMESTRÖM, Elis, En undangömd värld. Andra upplagan. SKDB, Stockholm 1940. 184s. Förlagets klotryggsband med främre omslaget medbundet.

[ ATA: 8942 ] Pris: 75 SEK

MANN, Ulrich, Das Christentum als absolute Religion. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970. VI, 220 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 29677 ] Pris: 100 SEK

MANN, Ulrich, Einführung in die Religionsphilosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988. 2. Auflage. 145pp. Softcover.

[ ATA: 52570 ] Pris: 75 SEK

MANSON, T.W., The Teaching of Jesus. Studies in its form and content. 2nd editition,reprint. Cambridge University Press 1963. 351pp. Paperback.

[ ATA: 3244 ] Pris: 100 SEK

MANSON, William Jesus the Messiah. The Synoptic Tradition of the Revelation of God in Christ: with special Reference to Form-Criticism. 6th impression. Hodder and Stoughton, London 1952. 200pp. Publishers hardcover with dust-jacket. Cunningham Lectures.

[ ATA: 3038 ] Pris: 90 SEK

MANSON, William, Jesus the Messiah. The Synoptic Tradition of the Revelation of God in Christ: with Special Reference to Form-Criticism. 7th impression. Hodder & Stoughton 1956. 200pp. Publishers hardcover.

[ ATA: 3258 ] Pris: 100 SEK

MARROU, Henri-Irénée, St Augustin et l´augustinisme. Maîtres spirituels, 1987. 192pp. Illustrated. Soft cover/ pocket. Pencil markings.

[ ATA: 59077 ] Pris: 75 SEK

MARTENSEN, H., Den kristliga etiken. 1 Den allmänna delen. 2 Den speciella delen: 1 Den individuella etiken, 2 Den sociala etiken. Vol 1 & vol 2:1 i andra upplagan. Norstedts 1905, 1906. VIII,509,(3) + VIII,433,(1) + (2),385,(3)s. Förlagets dekorerade klotband. Namnteckning på försätsbladen.

¶ 3 volymer.

[ ATA: 16637 ] Pris: 500 SEK

MARTIN, James Alfred, The New Dialogue between Philosophy and Theology. A & C Black , London 1966. 211pp. Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 3029 ] Pris: 100 SEK

MARTINSON, Mattias, Perseverance without Doctrine: Adorno, Self-Critique and the Ends of Academic Theology. Dissertation. Peter Lang 2000. 391 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 22863 ] Pris: 400 SEK

MARTINSON, Mattias, Postkristen teologi. Experiment och tydningsförsök. Logos - pathos nr. 7. Glänta 2007. 275s. Häftad.

[ ATA: 52054 ] Pris: 125 SEK

MARTLING, Carl Henrik, Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft. Akademisk avhandling. Lund 1958. 483 s. Häftad. Tejpad reva över främre omslag; i övrigt i gott skick. Större delen ouppskuren.

¶ Dedikation.

[ ATA: 14444 ] Pris: 90 SEK

MARTLING, Martin, I törnets tecken. Stockholm 1958. 179s. häftad.

[ ATA: 8946 ] Pris: 75 SEK

MATHEWS, Basil, Jesu liv. 2 upplagan. SKDB 1935 534s + planscher och karta. Förlagsklotband.

[ ATA: 9196 ] Pris: 100 SEK

MAUSER, Ulrich, Gottesbild und Menschwerung. J.C.B. Mohr Tubingen 1971. 211pp. Publishers cloth with dust-jacket. Beiträge zur Historischen Theologie 43.

[ ATA: 3216 ] Pris: 150 SEK

MCCABE, Herbert OP, God Still Matters. Edited by Brian Davies OP. Continuum, 2005. xiv, 250pp. Soft cover. Very good condition.

[ ATA: 59324 ] Pris: 125 SEK

McGRATH, Alister E., Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Baarn 1994. 380 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20316 ] Pris: 100 SEK

McMANUS, Una / John Vharles Cooper, Befriad. Offer för Children of God. Stockholm 1982. 172 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tillskrift å försättsblad.

[ ATA: 35932 ] Pris: 75 SEK

MERTON, Thomas, Vägen till kontemplation. Andra upplagan. Stockholm 1955. 154 (2) s. Häftad med skyddsomslag. Något nött.

[ ATA: 49637 ] Pris: 75 SEK

MICHELSEN, Leif M., Transcendental meditasjon og kristen tro. Oslo 1974. 128 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 32532 ] Pris: 75 SEK

MICHELSEN, Leif M., Boken om begynnelsen. Kommentar till Första Mosebok. Stockholm 1982. 332 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 34689 ] Pris: 150 SEK

MILLER, Madeleine S. / J. Lane Miller (ed.), Harper's Encyclopedia of Bible Life. New York 1996. xviii, 423 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 30181 ] Pris: 150 SEK

MIRBT, Carl, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. Vierte, verbesserte und wesentlichen vermehrte Auflage. Tübingen 1924. XXXII, 650 pp. Publisher's half cloth. Small bump to top of spine. Very good condition.

[ ATA: 30426 ] Pris: 250 SEK

MODER TERESA, Hjärtats tysta bön. Libris, 1988. 103s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tillskrift på försättsbladet.

[ ATA: 58906 ] Pris: 75 SEK

MOE, Olaf, Johannes Uppenbarelse. Bibelns sista bok. Stockholm 1963. 269 s. Häftad med skyddsomslag. Tolkning av Nya Testamentet XI.

[ ATA: 11050 ] Pris: 125 SEK

MOGREN, Mikael / Mohammed Omar, Vem är du? En muslim och en kristen samtalar. Stockholm 200. 224 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 44972 ] Pris: 100 SEK

MONTAN, Erik, Du herrens tjänare..."". SKDB 1955. 370s.Häftad.

[ ATA: 8910 ] Pris: 75 SEK

MONTAN, Erik, Den milda rösten. Göteborg 1947. 171s. Häftad.

[ ATA: 8947 ] Pris: 75 SEK

MONTAN, Erik, Vittnen och ordets tjänare. Västerås 1950. 236s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 9805 ] Pris: 75 SEK

MONTGOMERY, Ingun, Värjostånd och lärostånd. Uppsala 1972. 450,(2)s. Häftad.

[ ATA: 21144 ] Pris: 175 SEK

MOROSOW, Nikolaus, Die Offenbarung Johannis. Eine astronomisch-historische Untersuchung. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Arthur Drews. Stuttgart Spemann 1912. XX, 229 pp. Ill. + Himmelskarten. Publisher's hardcover. Old owner's signature to front fly leaf. Small bump to top of spine; else in good condition.

[ ATA: 39028 ] Pris: 2500 SEK

MOSBECH, Holger, Sproglig fortolkning til apostlenes gerninger. Anden udgave. Köbenhavn 1945. 273 s. Häftad. Omslagen litet solkiga.

[ ATA: 13044 ] Pris: 90 SEK

MOWINCKEL, Sigmund, Religion og kultus. Oslo 1950. 146 s. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 28992 ] Pris: 60 SEK

MULLER, Mogens, Der Ausdruck ""Menschensohn"" in den Evangelien. Voraussetzungen und Bedeutung. Brill, Leiden 1984. 279pp. Publishers hardcover. Front fly-leaf missing. Acta Theologica Danica XVII.

[ ATA: 3306 ] Pris: 200 SEK

MURPHY, Nancey C., Reasoning and Rethoric In Religion. Valley Forge Trinity Press 1994. xviii, 282 pp. Softvover.

[ ATA: 47909 ] Pris: 350 SEK

MURRAY, Robert, Stockholms kyrkostyrelse intill 1630-talets mitt. Stockholm 1949. xxiv, 276 s. Häftad. Ouppskuern. Gott skick. Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia 20.

[ ATA: 6120 ] Pris: 125 SEK

MYSS, Caroline, Heliga kontrakt. Väck din gudomliga potential. Stockholm 2005. 432 s. Pocket. Mycket gott skick.

[ ATA: 42894 ] Pris: 60 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006