ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1243 träffar.KÄSEMANN, Ernst, Exegetische Versuche und Besinnungen. Zwiter Band. 2. Aflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1965. 304 S.

[ ATA: 2985 ] Pris: 90 SEK

KAH, Marianne, Die Welt der Römer mit der Seele suchend... Die Religiosität des Prudentius im Spannungsfeld zwischen pietas christiana und pietas Romana. Bonn 1990. xx, 369 (3) pp. Publisher's hardcover. Very good condition. (Hereditas. Studien zur Alten Kirchengeschichte 3).

[ ATA: 41217 ] Pris: 200 SEK

KALM, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra hälft. Stockholm 1948. 274 s. Något nött.

[ ATA: 13008 ] Pris: 100 SEK

KÜHL, Ernst, Der Brief des Paulus an die Römer. Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. 511 S. Geb.

[ ATA: 2983 ] Pris: 200 SEK

KASTLUND, Åke, Utpost i Incaland. SKDB 1956. 292s+planscher. Häftad. Veck på främre omslaget.

[ ATA: 8888 ] Pris: 60 SEK

KIEFFER, R., Le primat de l´amour. Cerf 1975. 122,(6)pp. Soft covers. Presentation copy. Ownership ticket.

[ ATA: 50891 ] Pris: 100 SEK

KIELER, Elsebet, Syndere og Helgner i Ny Testamente I-II. Kristi efterfölgelse / Det nye mennske. Köbenhavn 1994. 2 vol. 404 s. + 117 s. Häftad. Övre och undre snitt med ljusröd fläck. Några veckningar i övre hörnet av vol två.

[ ATA: 2974 ] Pris: 150 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Till självprövning samtiden anbefalld. Stockholm 1926. 128 s. Häftad. Liten pappersfölust å ryggens huvud.

[ ATA: 8915 ] Pris: 80 SEK

KIERKEGAARD, Sören, Valda stycken. Stockholm 1916. 230 (2) s. Häftad. Transparent plastfilm över omslagen. (Moderna tänkare XV).

[ ATA: 42291 ] Pris: 75 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar / Lars Rooth, I Jesu sällskap. Stockholm 1979. 270s+planscher. Häftad. Dedikation. Något nött.

[ ATA: 7853 ] Pris: 70 SEK

KILSTRÖM, Bengt Ingmar, Franciskanska perspektiv. Stockholm 1974. 107 s. Ill. Häftad. Undersrykningar och anteckningar i blyerts.

[ ATA: 23817 ] Pris: 40 SEK

KING, Karen L., The Gospel of Mary of Magdala. Jesus and the First Woman Apostle. Polebridge Press, 2003. x,230pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 58826 ] Pris: 100 SEK

KITAGAWA, Daisuke, The Pastor and the Race Issue. New York 1965. 141 pp. Publisher's hardcover with dj. Presentationcopy from author with signature.

[ ATA: 31963 ] Pris: 100 SEK

KITTEL, Gerhard, Religionshistorien och urkristendomen. SKDB, 1933. 143 s. Ill.

[ ATA: 7027 ] Pris: 75 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Missa Lincopensis. Stockholm 1941. 166 s. Häftad. (Samlingar och studier till Svenska Kyrkans historia 4).

[ ATA: 10705 ] Pris: 100 SEK

KJÖLLERSTRÖM, Sven, Praktisk teologi. En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer. Andra reviderade och utökade upplagan. Lund 1967. 319 s. Ill. Häftad. Understrykningar.

[ ATA: 28985 ] Pris: 125 SEK

KLÖVEDAL REICH, Ebbe, David - slagtens konge. Det danske Bibelselskab, Köbenhavn 1985. 133,(3)s. Häftad.

[ ATA: 22477 ] Pris: 50 SEK

KLEES, Hans, Die Eigenart des griechischen Glaubens an Orakel und Seher. Kohlhammer without date. 101pp. Original wrappers.

[ ATA: 4192 ] Pris: 150 SEK

KLINGER, Kurt, Ein Papst lacht. Die gesammelten Anekdoten Johannes XXIII. Frankfurt 1972. 144 pp. Paperback.

[ ATA: 31954 ] Pris: 50 SEK

KLINT, Stefan/ SYREENI, Kari (red.), SPEGLINGAR. Svensk 1900-tals litteratur i möte med biblisk tradition. Skellefteå, Norma, 2001. 240 s. Dedikation från en delförfattare.

[ ATA: 6025 ] Pris: 100 SEK

KLOO, Adolf, Hört och sett. Stockholm 1953. 160s. Häftad. Namnteckning och datering på första bladet.

[ ATA: 7737 ] Pris: 75 SEK

KLOSTERMANN, R. A., Erzbischof Basileios von Smyrna. Ein neugreichischer Prediger. Göteborg, 1962. 47 S. Studia Graeca et Latina Gothoburgensia XIII.

[ ATA: 2980 ] Pris: 60 SEK

KNOPF, Rudolf, Einführung in das Neue Testament. Bibelkunde des Neuen Testaments Geschichte und Religion des Urchristentums. Dritte Auflage. Giessen 1930. XVI, 408 pp. Publisher's decorated cloth. Underlinings in pencil.

[ ATA: 36971 ] Pris: 75 SEK

KNOWLES, Andrew, Upptäck tron. Örebro 1996. 96 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 44142 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Carl (red.) Sören Kierkegaard. Köbenhavn 1908. 283 s. Häftad. Något naggade omslag.

[ ATA: 24890 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Hal, N.F.S. Grundtvig. Natur och kultur, Stockholm 1941. 250s + planscher. Förlagets halvklotband. Försättsbladet saknas, fläckar efter tejp på pärmarnas insidor.

[ ATA: 9453 ] Pris: 75 SEK

KOCH, Klaus / Eckart Otto / Jürgen Roloff und Hans Schmoldt, Reclams Bibellexikon. Stuttgart 1978. 577 pp. + maps. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 25625 ] Pris: 100 SEK

KOCK, Augustin, En knvertits bekännelser. Uppsala 1927. 146 s. Ill. Privat halvklotband med främre omslag.

[ ATA: 37558 ] Pris: 100 SEK

KOESTENBAUM, Peter, Min syn på livet och döden. Stockholm 1984. 247 (1) s. Häftad.

[ ATA: 39363 ] Pris: 90 SEK

KOLMODIN, A., Profeten Nahum. Öfversättning och utläggning. Uppsala 1898. 165pp. Plastad rygg.

[ ATA: 3268 ] Pris: 75 SEK

KOLMODIN, A., Skriftens auktoritet enligt Luther. En undersökning. Stockholm 1919. 112 s. Häftad.

[ ATA: 36756 ] Pris: 90 SEK

KRISTENSON, Nils, Rädda familjen. Kristen opinionsbildning i befolkningspolitiska och sexualetiska frågor under 1930-talet. Akademisk avhandling. Uppsala 1997. 235 s. Häftad. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 39.

[ ATA: 13067 ] Pris: 75 SEK

KRISTOFERSSON, Sture, Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793. Akademisk avhandling. Stockholm 1939. xx,440s. Häftad.

[ ATA: 6183 ] Pris: 125 SEK

KRONHOLM, Tryggve / Anders Piltz (red.), Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia. Stockholm 1999. 150 s. Färg ill. Häftad med skyddsomslag. Gott skick.

¶ Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm måndagen se 27 oktober 1997, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin, Stockholm 1999. Med deltagarlista.

[ ATA: 42780 ] Pris: 90 SEK

KRONHOLM, Tryggve, Motifs from Genesis 1-11 in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian. With particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition. Dissertation. Lund, Gleerups, 1978. 251 pp. Softcover. Coniectanea Biblica. Old Testament Series XI.

[ ATA: 2982 ] Pris: 150 SEK

KROOK, Caroline (red.), Det hände i Storkyrkan. Minnen ur Sveriges historia. Stockholm 2006. 214 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37428 ] Pris: 100 SEK

KROOK, Caroline, Tankar om Herrens hus. Stockholm 2003. 206 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40609 ] Pris: 75 SEK

KROOK, Isak, Kristusbilden. En studie i svensk predikan omkring sekelskiftet. Stockholm 1947. 178 s. Häftad.

[ ATA: 34458 ] Pris: 125 SEK

KUMLIEN, Gunnar D., Svart international. Katolskt etos och eros. Natur och kultur 1951. 188s. Häftad. Några bläck- och blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 44050 ] Pris: 75 SEK

KUSS, Otto, Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und Erklärt. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. Regensburg 1966. 260 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 35196 ] Pris: 250 SEK

KUSSAK, Åke, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939. Akademisk avhandling. Stockholm 1982. 244 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 12304 ] Pris: 90 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006