ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1826 träffar.(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till ""Sveriges historia Utgiven och inledd av Ingvar Andersson. Stockholm u.å. 68s.

[ ATA: 3420 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Civibus et Rei Publicae. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960. Uppsala 1960. 551s. Förlagsklotband.

[ ATA: 3423 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Uppsala 1946. 376s. Häftad.

[ ATA: 3430 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Samlade och utgivna av Wolter Ehn. Uppsala 1982. 633s.

[ ATA: 3744 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Högsrum - en sockenbeskrivning + Högsrum II, Minnen Människor Miljöer. Högsrums Hembygdsförening 1979-1987. 415 + 410 s. Förlagsklotband med skyddsomslag

¶ 2 volymer.

[ ATA: 4008 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. Redaktör: Torsten Althin. Stockolm 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad.

¶ Nr 137 av niohundranitto exemplar.

[ ATA: 6474 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. General Editor Ernest Kay. Melrose Press 1972. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 6629 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. Redaktörer: Anders Florén, Peter Reinholdsson. Uppsala 1992. 145s. Häftad. Opuscula Historica Upsaliensia 8.

[ ATA: 6728 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590 med inledande studier. Utgiven av Jonas L:son Samzelius. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Örebro 1946. cxl,(2),234s. Illustrerad. Häftad. Närke. Studier över landskapets natur och odling N:r IV.

[ ATA: 7797 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Festskrift till 75-årsminnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856. Örebro läns museum 1931. 184s. Häftad.

[ ATA: 7924 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. Stockholm 1964. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 8869 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. Uppsala 1971. 147s. Häftad.

[ ATA: 9939 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. Eskilstuna 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11347 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) De sandvigske samlinger. Veileder til De gamle verksteder. Lillehammer 1959. 290 s. Häftad.

[ ATA: 12242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) STUDIER I MODERNHISTORIA TILLÄGNADE JAR TORBACKE DEN 18 AUGUSTI 1990. Kristianstad 1990. 359 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12262 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) FRÅN VÄN TILL VÄN. FESTSKRIFT TILL OLOF MUSTELIN - HISTORIKER OCH BIBLIOTEKARIE - PÅ HANS 60-ÅRSDAG. Åbo 1984. 471 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 12427 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. Utarbetad av Karl Hildebrand och Eric Halllin. Stockholm 1936. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

[ ATA: 12624 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Jönköping 1981. 160 s. Illustrerad. Häftad. (Nationalmusei utställningskatalog nr 450).

¶ Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

[ ATA: 12797 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. Uppsala 2002. 90 s. Häftad.

[ ATA: 13485 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. Södertälje 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 14210 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. 308s. + utvikbar plansch. Häftad. (Uppsala stads historia VII).

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Utgiven av Generalstabens krigshistoriska avdelning. Norstedts 1923. XVI, 127s. + frontespis. Häftad.

[ ATA: 16244 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget. Militärlitteraturföreningens förlag N:r 189.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. Uppsala 1964. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16728 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. Uppsala 2003. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. Lund 1993. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 17751 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Engsö - skärgård i Mälaren. Västerås kulturnämnd 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Västerås kulturnämnds skriftserie nr 18.

[ ATA: 18242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. Stockholm 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Tekniska museets årsbok.

¶ Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

[ ATA: 18262 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 18435 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. Stockholm 1954. 32 s. Häftad.

¶ Med bifogat program över 35-årsfesten.

[ ATA: 20330 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. Centraltryckeriet, Stockholm 1904. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

[ ATA: 22671 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Södermanland. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22678 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. Stockholm 1955. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25103 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. Göteborg 1971. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

[ ATA: 25265 ] Pris: 80 SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. Uppsla 1972. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

[ ATA: 28318 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar. Beijers u.å. 55s. + 50 Planscher. Häfte + klotryggsmapp med tryckta pappärmar och knytband. Något fläckade pärmar. Några porträtt mörknade i högre marginalen, långt från bilden.

[ ATA: 28735 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1941. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 30639 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). Meddelade af Anna Maria Roos. Norstedts 1909. 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

[ ATA: 31189 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) En lijten book som kallas Bonde-practica eller Vädher-book Innehållandes någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. Faksimile av 1662 års upplaga. Stockholm 1901. opag. (ca 115 s.). Privat halvfranskt band.

[ ATA: 32130 ] Pris: 175 SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. Utg. Jacques Lagercrantz. W&W, Stockholm 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

[ ATA: 32384 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. Uppsala 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. Stockholm 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

[ ATA: 34645 ] Pris: 100 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006