ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 142 träffar.(ingen författare) Maritim arkeologi. Borås 1994. 203s. Illustrerad. Förlagsinbunden. Sjöhistorisk årsbok 1994 - 1995.

[ ATA: 613 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Boken om havet 1 - 2. Sohlmans 1950 - 1951. 504s + karta +520s. Förlagets halvfranska band. (del 3 & 4 utkom)

[ ATA: 2599 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Flottan: Båtar och pråmar. Data. 1977. C:a 45s. A4. Klammerhäftad. Veck å främre omslag. Försvarets Matewrielverk. Huvudavdelningen för marinmaterial.

[ ATA: 2632 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Sankt Erik. Isbrytare . museifartyg. Stockholm 1983. 158s. Illustrerad. Sjöhistorisk årsbok 1981-1982.

[ ATA: 2646 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Från hamnar och hav. Samlade av Torsten Cederlund och Axel Ylander. SKDB 1934. 304s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 18259 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) 5-th exposition of the polish maritime graphic art 1969. Gdansk 1969. 12 pp. + 24 loose plates + 8pp.

[ ATA: 31120 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Sjöslaget vid La Plata. En sammanställning av officiella engelska och tyska kommunikéer samt radiomeddelanden om sjöstriden vid la Plata. Stockholm 1940. 64 s. Il. Häftad. Nött och med ryggen skadad.

[ ATA: 31316 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1940. Stockholm 1940. 132 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 33186 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1941. Stockholm 1941. 133 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33187 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Vikingarnas segel sällskap 1942. Stockholm 1942. 128 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33188 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Karolinska Förbundets Årsbok 2004. Stormakten som sjömakt. Marina bilder från karolinsk tid. Lund 2005. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav.

[ ATA: 40561 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Vraket vid Hammar. Rapport från besiktning av skeppsvrak vid Hammar i Ångermanälven. Örnsköldsvik 1984. 37 s. Ill. Häftad. Kvarto. Mycket gott skick.

[ ATA: 47962 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Sjöhistorisk årsbok 1953-1954 Stockholm 1954. 213s. + 53sidor med annonser. Illustrerad. Häftad.

¶ Innehåller bl.a.: Glamann, En ostindisk Rejse eller Thomas Thomson på Galejan; Arne, Svensk sjöfart och handel med Kina under 1800-talets förra hälft; Alm, Flottans handvapen; Seitz, 1683 års amiralitetsvärja; Åkerlund, Att rekonstruera modeller.

[ ATA: 54117 ] Pris: 400 SEK

ÖSTBERG, M. / T. Sahlin, Örlogsflottan i bild och ord. Stockholm 1934. 80 s. Ill. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 45640 ] Pris: 125 SEK

ÅBERG, Eric, Åren på bryggan. Stockholm 1978. 160 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 34949 ] Pris: 100 SEK

ÅKERMAN, Anders, Stockholms skärgård från A till Ö. Tredje reviderade upplagan. Natur och Kultur, Stockholm, 1995. 304s. Illustrerad.. Förlagets dekorerade.pappband. Tillskrift.

[ ATA: 41218 ] Pris: 90 SEK

ALBE, Gerhard, Om fartygsmodeller. Stockholm 1947. 95s. Illustrerad. Häftad. Statens sjöhistoriska museum. Meddelanden I. Namn på främre omslaget.

[ ATA: 53483 ] Pris: 100 SEK

ALLANSSON, Ove, De kosmiska havens bokanjärer. Stockholm 2005. 264 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 23336 ] Pris: 90 SEK

ALLCARD, Clare, Havets vagabonder. Rabén Prisma 1994. 255,(1)s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 35740 ] Pris: 100 SEK

ANDERSSON, Åke, Engelska till sjöss 2. Stockholm 1967. 128 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 34958 ] Pris: 125 SEK

BENNETT, G. M., Spökflottan. Stockholm 1950. 275 s. Häftad. Ryggen skadad med pappersförlust.

[ ATA: 33632 ] Pris: 75 SEK

BERG, Kerstin G:son, Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stockholm1984. 394s. Illustrerad. Häftad. (Nordiska museets Handlingar 100).

[ ATA: 9855 ] Pris: 80 SEK

BERGKVIST, Sven O, OLLS, Bert, Strandhugg på västkusten. Rabén & Sjögren 1974. 120s. illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget har ett par några millimeter långa revor.

[ ATA: 10927 ] Pris: 75 SEK

BERGMARK, Ingemar, Kyrka och sjöfolk. En studie i Svenska kyrkans sjömansvård 1911-1933. Akademisk avhandling. Uppsala 1974. 236 s. + planscher. Häftad. Med dedikation. Något nött. (Studia Missionalia Upsaliensia 23).

[ ATA: 41054 ] Pris: 100 SEK

BJÖRKLUND, Anders, Lundebusar och bondesjåare. Ur sjöfartens och stuveriets historia i Ådalen. Stockholm 1978. 252 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 38146 ] Pris: 100 SEK

BLENNER, Hans / Bengt Ohrelius, VÅR MARIN 1959. Hörsta 1958. 64 s. ill. Halvklotband.

[ ATA: 18788 ] Pris: 75 SEK

BLIDBERG, Einar, Nautisk studie ang sovjet-tankern TSESIS' grundstötning utanför Käringklubb i Södertäljeleden den 26 okt 1977. Stockholm 1984. 40 s. Häftad. Kavrto. (Forum Navale. Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet Nr 39).

[ ATA: 34080 ] Pris: 150 SEK

BLOCK, Hannes-Peter, Ordbok för båtfolket. Stockholm 1983. 173 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26242 ] Pris: 250 SEK

BOËTHIUS, Axel, Ruiner och nyodling kring de romerska kejsarnas hamnar. Särtryck ur Jorden runt, september 1935. s. 468-486. Ill. Häftad. Med dedikation från förf. å titelbladet.

[ ATA: 39421 ] Pris: 200 SEK

BOLDT-CHRISTMAS, G. E. F., Loggbok bland valfångare. Bonniers, Stockholm 1950. 290 s. + 2 kartor. Ill. Klotband.

[ ATA: 18448 ] Pris: 125 SEK

BOLLING, G. / S. Carlesson / B. Åhlund, Vår flotta. Dess fartyg, vapen och hjälpmedel. Folkförsvarets förlags Ab u.å (1950-tal). 86 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 28500 ] Pris: 125 SEK

BOUSSEL, Patrice, D-Day Beaches Pocket Guide. Béranger 1964. 221 pp. Ill. + large map. Publisher's hardcover.

[ ATA: 25519 ] Pris: 100 SEK

BRANGE, Ivar & BRINGMARK, Gösta & PERSSON, John E., Liber 1973. 348s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

[ ATA: 2705 ] Pris: 150 SEK

BRASSEY, A., En sjöfärd omkring jorden under elfva månader om bord å jakten Sunbeam. Stockholm 1881. 395 (5) s. Ill. + utvikbar karta. Förlagets bruna dekorerade klotband. Namnteckning å försättsblad.

[ ATA: 45871 ] Pris: 200 SEK

BROCKHAUS, Peter / Ulrich Stanciu, Windsurfing. Grundteknik och taktik för nöjesseglare och tävlare. Halmstad 1981. 212 s. Ill. Förlagets pappband. Spår efter borttagen pislapp å bakre pärm; övriogt i gott skick.

[ ATA: 35974 ] Pris: 75 SEK

BUDKER, Paul, Baleines et baleiniers. Paris 1957. 193 pp. Ill. Publisher's decorated cloth.

[ ATA: 27735 ] Pris: 100 SEK

CARLZON, Lars, 75 år med Sjömansinstitutet. Stockholm 1992. 94 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 29477 ] Pris: 60 SEK

CEDERBLAD, Carl Olof, Stockholms skeppsgård 1605-1640. Personalens struktur och organisation. Stockholm 1966. 144 s. + ill. Häftad. Kvarto. Främre omslag med ett veck.

[ ATA: 33369 ] Pris: 200 SEK

CHATTERTON, K. Keble, Old Ship Prints. London 1967. (xii) 182 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Dj worn.

[ ATA: 26070 ] Pris: 250 SEK

CHICHESTER, Francis, Klipper-skeppens väg. Bonniers 1968. 274s. Förlagsklotband med nött skyddsomslag.

[ ATA: 2550 ] Pris: 75 SEK

COLOMB, P. H., Sjökriget. Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat. Tredje upplagan. Linköping 1903. XXVIII, 543 (3) s. Ill. Förlagets blåa klotband.

[ ATA: 45897 ] Pris: 450 SEK

COOPER, Bill och Laurel, ABC för långfärdsseglare Rabén Prisma, 1996. 232s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57894 ] Pris: 90 SEK

DRUMMOND, Maldwin, Salt-Water Palaces. Introduction by Admiral of the Fleet The Earl Mountbatten of Burma. New York 1980. 140 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Dj a little worn.

[ ATA: 28514 ] Pris: 150 SEK

EASTLAND, Jonathan, Kamera till sjöss. Stockholm 1977. 127 s. Ill. Förlagets pappband. Skador (knackade) å baksida av bakre pärm; övrigt i gott skick.

[ ATA: 26029 ] Pris: 100 SEK

EDWARDS, Kenneth, Operation Neptun. Stockholm 1947. 339 s. + kartor. Ill. Häftad. Nött med nött rygg.

[ ATA: 27650 ] Pris: 100 SEK

EK, Elsa Christina, Ångbåts-Befälhavaren. Jemtbokens förlag 1983. 220s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Spår av prislapp på främre omslag.

[ ATA: 2567 ] Pris: 60 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006