ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 171 träffar.BRATT, K.A., Kampen om folken. Tidens 1929. 304s. Häftad.

[ ATA: 15899 ] Pris: 125Kr SEK

BYSTRÖM, Oscar, Från gamla mötesplatser. Norstedts 1914. (4),175,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 15898 ] Pris: 125Kr SEK

CARLESON, E., Flygvapnets uppgifter. Riksförbundet för Sveriges Försvar, Stockholm 1941. 63s. Ill. Häftad.

[ ATA: 23127 ] Pris: 90Kr. SEK

CARLSWÄRD, Tage, Den trådlösa telegrafien under världskriget med hänsyn huvudsakligen till tyska förhållanden, Stockholm 1923. 114s. + karta. Häftad. Namn på främre omslaget.

[ ATA: 35728 ] Pris: 200Kr SEK

CAVALLI, Överste E., Det svenska pansarvapnet. Folkförsvaret förlags AB 1957. 116s + annonser och rättelselapp. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 12492 ] Pris: 200Kr SEK

COLOMB, P. H., Sjökriget. Dess grundregler och dess förande historiskt behandlat. Linköping 1903. XXVIII, 543 (3) s. Ill. Förlagets blåa klotband.

[ ATA: 45897 ] Pris: 450kr SEK

CYRUS, Allan, Den optiska krigstelegrafien. Stockholm 1912. 76s. + plansch.

[ ATA: 35737 ] Pris: 100Kr SEK

DELBRÜCK, Hans, Geschichte der Kriegskunst. de Gruyter, Berlin 1962. xxi,(1),(10),552,(4) + 11,(1)pp. Publishers cloth + original wrappers in pocket inside front cover. Pencilunderlinings and annotations.

[ ATA: 16269 ] Pris: 300Kr SEK

DODSON, Kenneth, Stormbåtar till anfall. Bonniers, Stockholm 1955. 428 s. Klotband.

[ ATA: 21894 ] Pris: 90Kr. SEK

EDHOLM, Erik Af / Curt Dahlgren, Stridsgaser och rök i lantkriget. Stockholm 1926. 188 s. + kartor. Häftad.

[ ATA: 29111 ] Pris: 200 kr SEK

EHNMARK, Anders (red.), Guerrilla. En antologi. Stockholm 1968. 205 (3) s. Originalpocket. Gott skick.

[ ATA: 41965 ] Pris: 60 kr SEK

EHRENSVÄRD, C. A., Hårt mot hårt. Blixtanfall och blixtförsvar. Stockholm 1943. 147 s. Ill. Häftad. Något fuktad.

[ ATA: 30861 ] Pris: 90 kr SEK

ELLIOTT, Murray, Vasili: The Lion of Crete. London 1992. 221 pp. Ill. Softcover.

¶ The heroic story of a New Zealand special agent behind enemy lines during World War II.

[ ATA: 38121 ] Pris: 75 kr SEK

ERICSON, Lars, Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen. Lund 1996. 292 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 31822 ] Pris: 125 kr SEK

ETT KARLBERGSÅR av -n-. Norstedts 1924. 202s. Häftad. Något fuktfläckad rygg och 5x1 cm av nedre marginalen på främre omslaget.

[ ATA: 15630 ] Pris: 100Kr SEK

EXERCISREGLEMENTE FÖR INFANTERIET. Fastställt 1904. Stockholm 1914. VIII,239,(1)s. Förlagets klotband. Namn på främre pärmen och på titelbladet.

[ ATA: 11900 ] Pris: 100Kr SEK

FALLENIUS, C. M., Några exempel från kriget mellan Frankrike och Tyskland 1870-71. Stockholm 1900. 72 s. + kartbilagor. Häftad.

[ ATA: 29114 ] Pris: 200 kr SEK

FLECK, Richard von, Über den Balkankrieg 1912. Mit 3 Beilagen. Wien 1913. 30 pp. + maps. Original wrappers.

[ ATA: 50299 ] Pris: 250kr SEK

FLEX, Walter, Die russische Frühjahrsoffensive 1916. Oldenburg 1919. 102 pp. + maps in pocket. Original wrappers.

[ ATA: 31401 ] Pris: 200 kr SEK

FREDENBERG, Alfred, Anteckningar rörande det svenska indelta infanteriets uppkomst och utveckling från äldsta tider. Stockholm, Militärlitteratur-föreningens förlag 1883. VIII,233,(1)s. Halvklotband (Hedberg). Namnstämpel på främre pärmens insida.

[ ATA: 24549 ] Pris: 1200Kr SEK

GEBSATTEL, Freiherr Ludwig von, Von Nancy bis zum Kamp des Romains 1914. Oldenburg 1922. 159 pp. Ill. + fold outs in pocket. Original wrappers.

[ ATA: 31389 ] Pris: 150 kr SEK

GEIJER, Reinhold, Försvarsreformen. Den nya härordningen och det nya sjöförsvaret. Stockholm 1914. 129 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag. Omslag och första sida med veck.

[ ATA: 31320 ] Pris: 60 kr SEK

GENERALSTABEN, Erfarenheter beträffande härorganisationernas utveckling under och efter världskriget sammanställda i generalstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1925. 211,(1)s. Häftad. Namn på främre omslaget.

¶ Särtryck ur Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidsskrift 1924, bih. n:r 2.

[ ATA: 35734 ] Pris: 200Kr SEK

GUÉRIN, Léon, Histoire de la marine contemporaine de France. Depuis 1784 jusqu' à 1848. Paris Adlophe Delahays 1855. (10) 730 (2) pp. + engaved plates. Publisher's pictorial cloth with gilt edges. 10 cm of front hinge cracked. Some ware to corners; else in good condition.

[ ATA: 48728 ] Pris: 1000kr SEK

HACKETT, John m.fl. (red.), Den tredje verdens krig. En fremtidshistorie. Lademan 1978. 363 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 39266 ] Pris: 90 kr SEK

HAFSTRÖM, Georg (red.), Kungl. Sjökrigsskolan I-II. Minnesskrift utgiven med anledning av Kungl. Sjökrigsskolans 75-årsjubileum hösten 1942. Stockholm 1942. 2 vol. 274 + 667 s. Ill. Förlagets dekorerade linneband.

[ ATA: 35911 ] Pris: 200 kr SEK

HARRIS, John, Havet skall inte få dem. Gebers 1954. 294 s. Klotband. Främre omslaget medbundet.

[ ATA: 21892 ] Pris: 75Kr. SEK

HEINÄMIES, Vilho, Sju minuter på havet. Pansarbåten Ilmarinens undergång. Stockholm 2005. 168 s. Ill. Förlagsets pappband. Gott skick.

[ ATA: 39894 ] Pris: 100 kr SEK

HEYDEMANN, Kurt, Die Schlacht bei St. Quentin 1914. 1 Teil: Der rechte Flügel der deutschen 2. Armee am 29. und 30. August. Oldenburg 1922. 213 pp. Ill + fold outs in pocket. Original wrappers.

[ ATA: 31390 ] Pris: 100 kr SEK

HOLM, T., Kriget. Stockholm 1932. 96s. Häftad.

[ ATA: 16265 ] Pris: 75Kr SEK

HOLM, T., Översikt över sveriges krig under 1600-talets senare hälvt. Stockholm 1927. 209 s. + kartor. Häftad. Något nött.

[ ATA: 29112 ] Pris: 125 kr SEK

HOLM, T., Kriget. Några historiska synteser till belysning av fredsfrågan. Stockholm 1932. 96 s. Häftad.

[ ATA: 29117 ] Pris: 60 kr SEK

HOLMBERG, Björn, Arméns förband, skolor och staber. En uppslagsbok. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 1993. 139 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 28039 ] Pris: 150kr SEK

HOLMSTRÖM, Maths, Studier över ett rörligt kustförsvar. Stockholm 1929. 156,(2)s. Illustrerad. Häftad. Blekt rygg.

[ ATA: 15636 ] Pris: 150Kr SEK

HORNBERG, Eirik, Sveriges sjöförsvar från äldsta tider till våra dagar. Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1944. 79s. Ill. Häftad.

[ ATA: 22322 ] Pris: 50Kr. SEK

HULTMAN, Johan, Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. Rediviva 1986. 209 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 3721 ] Pris: 75kr SEK

IMMANUEL, Friedrich, Lehnerts handbuch für den Truppenführer. Für Feldgebrauch, Felddienst, Herbstübungen, Übungsritte, Kriegsspiel, taktische Arbeiten, Unterricht. Berlin 1912. XX, 204 pp. Ill. + fold outs. Publisher's printed cloth. Signature to front board.

[ ATA: 31383 ] Pris: 200 kr SEK

IMMANUEL, Friedrich, Handbuch der Taktik I-II. Berlin 1910. 2 volumes. X, 433 + VI, 304 pp. Fold out plates. Green cloth. Old signature to front fly leaf.

[ ATA: 36170 ] Pris: 900 kr SEK

IVERSEN, Ivar A., Foreign Policy in God's Name: Evangelical Influence on US Policy Towards Sudan. Oslo 2007. 78 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 46386 ] Pris: 75kr SEK

JÄMTHAGEN, Sidney (red.), Fältjägarna 350 år 1646-1996. Stockholm 1996. 168 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 41093 ] Pris: 125 kr SEK

JUNGSTEDT, Hugo, Försvars-anfallsstriden i fältkriget. Stockholm 1919. 256s. + kartor + rättelselapp. Häftad.

[ ATA: 35724 ] Pris: 150Kr SEK

JUNGSTEDT, Hugo, Försvarsställningar. En applikatorisk studie. (Med 2 kartor). Norstedts 1911. (2),VI,198s. + kartor. Mjukt blått klotband.

[ ATA: 51837 ] Pris: 250Kr SEK

KEITH. Den svenska folkhären. Stockholm 1912. 231 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag; övrigt i gott skick.

[ ATA: 31323 ] Pris: 70 kr SEK

KING-HALL, Stephen, Defence in the Nuclear Age. London 1959. 223 (1) pp. Publisher's hardcover with dj. A few pencil underlinings. Dj with tears.

[ ATA: 40528 ] Pris: 75 kr SEK

KIRCHBACH, Arndt von, Kämpfe in der Champagne (Winter 1914-Herbst 1915). Oldenburg 1919. 119 pp. + maps in pcoket. Original wrappers.

[ ATA: 31395 ] Pris: 150 kr SEK

KLÖFVERSKJÖLD, E.G., Resan genom lifvet. Stockholm 1917. (8),122,(2)s. Häftad. Nött omslag.

[ ATA: 16219 ] Pris: 75Kr SEK

KLEEM, C. W. / E. H. K.SON BJÖRN, Sveriges försvar I-III. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Stockholm 1927-1928. 3 vol. 280 + 440 + 396 s. Ill. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Kvarto. Något nötta och med blekta ryggar. Del I litet avvikande i färg. Pärmarna något skeva.

[ ATA: 31432 ] Pris: 400 kr SEK

KONOW, Jan von (red.), Skånska kavalleriregementet. K 2. 1928 - 1952. Föreningen Skånska Husarer/ CAL- Förlaget, 1992. 290s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58395 ] Pris: 200Kr SEK

KRAFT AF HOHENLOHE-INGELFINGEN, Prins, Bref i militära ämnen 2. Infanteriet. Stockholm, Militärlitteratur-föreningens förlag 1887. (4),188s. Halvfranskt band. Hårt nött rygg. Pappersetikett på nedre delen av ryggen.

[ ATA: 20670 ] Pris: 50Kr SEK

KRAPPE, Inge / Alf Resare (red.), Försvarets civilförvaltning 1634-1865 / Försvarets civilförvaltning 1865-1994. Karlstad 1994. 2 vol. 282 (2) + 173 (1) s. Ill. Förlagets konstläderband.

[ ATA: 40556 ] Pris: 300 kr SEK

LANDQUIST, D., Förspelet till andra världskriget. Hörsta förlag 1958 248s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Några en à två centimeter långa revor på skyddsomslaget.

[ ATA: 15904 ] Pris: 100Kr SEK

LECHE, Hakon, Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar. Stockholm 1992. 190 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 41502 ] Pris: 100 kr SEK

LEWENHAUPT, Adam, Nils Julius Lewenhaupt 1708-1776. Biografiska anteckningar. Stockholm 1938. 287 (1) s. Ill. Häftad.

[ ATA: 41491 ] Pris: 75 kr SEK

LINDENCRONA, Fredrik, Balkankriget 1912-1913. Operationerna i Thracien intill stilleståndet. Stockholm 1917. 262 (2) s. + utvikbara kartor. Häftad.

[ ATA: 50305 ] Pris: 500kr SEK

LINDER, Jan, Sverige i skottlinjen. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. Stockholm 1998. 96 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 31312 ] Pris: 40 kr SEK

LING-VANNERUS, Ulf, I katastrofens spår. Swedrelief 1978-1996. Stockholm 1999. 208 s. Ill. Förlagets pappband. Med dedikation.

[ ATA: 46470 ] Pris: 100kr SEK

LJUNG, Lennart, Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978-1983. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm, 2010 xiv, 500s. + frontispis. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 31. Mycket gott skick.

[ ATA: 59352 ] Pris: 250Kr SEK

LORD FISHER, Memories by Admiral of the Fleet Lord Fisher. Hodder and Stoughton 1919. xvi,295pp. + plates. Publisher´s decorated cloth. No dustjacket. Name on title.

[ ATA: 57413 ] Pris: 100Kr SEK

LUDENDORFF, Erich, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918. Mit zahlreichen Skissen und Plänen. Berlin 1919. VIII, 628 pp. + maps in back pocket. Publisher's decorated cloth. Top of spine worn. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

[ ATA: 34004 ] Pris: 200 kr SEK

MARSHALL, S. L. A., Soldater i strid. Hörsta förlag, Stockholm 1952. 218 s. Klotband. Främre omslaget medbundet. Några kulspetsstreck.

[ ATA: 21900 ] Pris: 125Kr. SEK

MAYER, Michael John, Security or Human Rights? US Foreign Policy Dilemma in Uzbekistan. Oslo 2006. 103 (17) pp. Original wrappers.

[ ATA: 38332 ] Pris: 200 kr SEK

MAYER, Michael, US Grand Strategy and Central Asia: Merging Geopolitics and Ideology. Oslo 2008. 143 (5) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 46385 ] Pris: 75kr SEK

MCNAB, Andy, Bravo två noll. Den sanna berättelsen om en kommandostyrka bakom fiendelinjerna i Irak. Femte tryckningen. Stockholm 1997. 362 s. + planscher och kartor. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 13160 ] Pris: 90kr SEK

MISSLYCKAD REVOLT. Hemlig rapport från Berlin av en tysk oppositionsman. Bonniers 1944. 169s. Häftad. Snedläst.

[ ATA: 15929 ] Pris: 100Kr SEK

MOLLSTADIUS, Axel, Jönkiöpings Fältartillerie 1691-1699. Jönköping 1947. 34s. Häfte. Något fläckat omslag.

¶ Särtryck ur Kamratföreningen Smålandsartilleristers årsbok 1947.

[ ATA: 5567 ] Pris: 50Kr SEK

MUNTHE, Arnold, Karl XII och den ryska sjömakten I-III. Stockholm 1924-1927. 3 volymer. 792 + 120 s. Med utvikbara kartor. Häftade.

[ ATA: 42110 ] Pris: 600 kr SEK

MUTIUS, Erhard, Die Schlacht bei Longwy. Oldenburg 1919. 79 pp. + maps in pocket. Original wrappers.

[ ATA: 31392 ] Pris: 200 kr SEK

NEVÉUS, Torgny, Ett betryggande försvar. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. Uppsala 1965. 374 s. Häftad.

¶ Interfolierad!

[ ATA: 12099 ] Pris: 100 Kr SEK

NORBERG, Erik (red.), Karlberg Slott och skola. Utbildning till officer 1792-1992. Karlberg 1992. 3 vol. 470 +346+492 s. Ill. Förlagets blåa klotband.

[ ATA: 22784 ] Pris: 600 kr SEK

NORDENSVAN, C. O., Handbok för svenska arméns befäl I-II. Stockholm 1910-1911. X, 387 + X, 461 s. Förlagets klotband. Namnteckning.

[ ATA: 31365 ] Pris: 450 kr SEK

NORDENSVAN, C.O., Utkast till organisation af svenska Armén jämte beräkningar. Stockholm 1912 (4),80s. Häftad. Namn på främre omslaget.

[ ATA: 35732 ] Pris: 90Kr SEK

NYSTRÖM, Georg, Öfversikt af Tyska Rikets härväsende. Stockholm 1905. VI,279s. + utvikbar karta. Mjukt blått klotband. Exlibris: Fredrik Strömholm.

[ ATA: 51838 ] Pris: 150Kr SEK

ODENCRANTS, Arvid, Fotografi och fotogrammetri. Stockholm 1929. 208s. + planscher. Illustrerad. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 15644 ] Pris: 75Kr SEK

ODENCRANTS, Arvid, Fotografi och fotogrammetri. Stockholm 1929. 208s. + illustrationer. Häftad.

[ ATA: 35736 ] Pris: 100kr SEK

ORUP, Lars, Första världskriget. Åren 1914-1918. Hälsingborg 1967. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 41192 ] Pris: 100 kr SEK

PALMSTIERNA, K.H., Kavalleristiska erfarenheter från världskriget. Stockholm 1921. 117,(1)s. + kartor. Häftad.

[ ATA: 35725 ] Pris: 300Kr SEK

PEHLEMANN. Die Kämpfe der Bugarmee. Oldenburg 1918. 63 pp. + maps in pocket. Original wrappers.

[ ATA: 31399 ] Pris: 90 kr SEK

PETERSHAGEN, Rudolf, Gewissen in Aufruhr. Verlag der Nation 1966. 336 pp. + plates. Publisher's decorated cloth with dj.

[ ATA: 50303 ] Pris: 90kr SEK

POSSONY, Stefan T., Strategic Air Power: The Pattern of Dynamic Security. Washington 1949. xii, 313 pp. Publisher's hardcover with dj. Dj worn but protected in Brodart.

[ ATA: 35569 ] Pris: 100 kr SEK

REHNBERG, Mats, Vad skall vi göra med de blanka gevär? Femton kapitel ur soldaternas liv. Stockholm 1967. 316 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Namnteckning.

[ ATA: 37092 ] Pris: 125 kr SEK

REUTERSVÄRD, Knut, Kadettlif på karlberg för 50 år sedan. Stockholm, Lindström 1908. 152s. Blått halvklotband (Nils Ericson, Stockholm).

[ ATA: 31200 ] Pris: 125Kr SEK

RIETZ, B., En gammal Wendists anteckningar och minnen. Rikt illustrerad. Malmö 1936. 415 (1) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 38556 ] Pris: 75 kr SEK

ROBERTS, Shawn / Jody Williams, After The Guns Fall Silent: The Enduring Legacy of Landmines. Washington 1995. X (2) 554 pp. + fold outs. Softcover. Quarto. Lower right corner bumped; else in good condition.

[ ATA: 45567 ] Pris: 100kr SEK

ROBERTSON, Tom, Making New Ambitions Work: The Transformation of Norwegian Special Operations Forces. Oslo 2007. 98 (4) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 39890 ] Pris: 200 kr SEK

RYDEBERG, F., Från tsararmé till bolsjevikarmé. Stockholm 1933. 94,(2)s. Häftad. Blekt rygg, något blyertsstreckad, veck å bakre omslag.

[ ATA: 15648 ] Pris: 75Kr SEK

SAHLÉN, Gösta, LINNELL, Carl-Gustaf, Motstånd mot stormakt. Norstedts 1950. 212s. Häftad.

[ ATA: 15628 ] Pris: 75Kr SEK

SCHÜTTEL, Lothar, Fällskärmstrupper och luftinfanteri. Stockholm 1938. 73 s. Häftad.

[ ATA: 29118 ] Pris: 150 kr SEK

SEDERHOLM, M., HALLGREN, Y., Underhållstjänsten i krig. Stockholm 1938. 148s. Häftad.

[ ATA: 15634 ] Pris: 75Kr SEK

SKÖLD, Christer (red.), Fo 63. En minnesskrift för, om och av anställda. Piteå 2000. 432 (4) s. IIl. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 41482 ] Pris: 100 kr SEK

SKÖLD, Nils, I fredens tjänst. Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67. Stockholm 1990. 272 s. Ill. Förlagets pappband. Tillskrift.

[ ATA: 46469 ] Pris: 100kr SEK

SMEDBERG, Marco, Militär ledning. Från Napoleonkrigen till Bosnienkrisen. Lund 2001. 320 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 45787 ] Pris: 90kr SEK

SPEIDEL, Hans, Rommel och invasionen 1944. Bonniers 1950. (4),158,(6)s. 2 kartor. Häftad. Snedläst. Något nött rygg.

[ ATA: 16222 ] Pris: 200Kr SEK

STÅLHANE, H., Sommeslaget den 8. augusti 1918. Stockholm 1934. 205s. + 9 kartor i ficka på bakre omslaget.

[ ATA: 16253 ] Pris: 125Kr SEK

STÅLHANE, H., Invasionen i Belgien. Stockholm 1916. 190 s. Ill. + utvikbar karta. Häftad.

[ ATA: 48376 ] Pris: 150kr SEK

STEWART, Graeme, Tysta hjältar. En dokumentär om SAS-styrkan, världens skickligaste elitförband. Stockholm 2000. 206 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40657 ] Pris: 150 kr SEK

» ny sökning

©2006-2019 Antikvariat Thomas Andersson