ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1298 träffar.DAHLBÄCK, Kerstin, Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. Stockholm, Natur och Kultur, 1994. 456 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 2364 ] Pris: 75 SEK

DAHLBÄCK, Maj, Siri von Essen i verkligheten. Efterord av Lars Dahlbäck. Stockholm, 1989. 381 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 8049 ] Pris: 75 SEK

DAHLGREN, Lotten, Ransäter. Värmländska släktminnen från adertonhundra-talets förra hälft. Tredje upplagan. Stockholm 1906. XV, 318 s. Ill. + utvikbar musikbilaga. Privat halvklotband. Gott skick.

[ ATA: 42365 ] Pris: 75 SEK

DAHLSTRÖM, Britt m.fl. (red.), Litteraturhandboken. Stockholm 1991. 800 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 22969 ] Pris: 90 SEK

DALIN, Olof von, Samlade skrifter. Åttonde delen. Kommentarer till brev, skrivelser m.m. av Ingemar Carlsson, James Massengale och Gun Carlsson. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, 2014. XVIII,454s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58551 ] Pris: 90 SEK

DANIELSSON, Annica, Tre antologier - tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975. Akademisk avhandling. Lund 1988. 296 s. Häftad med skydsomslag.

[ ATA: 14011 ] Pris: 100 SEK

DANIELSSON, Tommy, Om den isländska släktsagans uppbyggnad. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 97 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 11676 ] Pris: 125 SEK

DAY, Geoffrey, From Fiction to the Novel. Routledge & Kegan Paul 1987. viii+223pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 4766 ] Pris: 100 SEK

DE SANCTIS, Francesco, Saggi Critici. Con introduzione e note di Gustavo R. Ceriello. Milano 1953. 198 (2) pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 37363 ] Pris: 125 SEK

DEATH, Sarah/ FORSÅS-SCOTT, Helena (eds.), A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick. Norvik Press 1994. 301pp. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57139 ] Pris: 100 SEK

DELBLANC, Sven, Kritik och essåistik 1958-1991. Redaktör: Lars Ahlbom. Inledning: Karl Erik Lagerlöf. Symposion, 2007. 512s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58859 ] Pris: 90 SEK

DELBLANC, Sven, Strindberg - urtida, samtida, framtida. Red. Lars Ahlbom & Björn Meidal. Carlssons, 2007. 337s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58860 ] Pris: 75 SEK

DELBLANC, Sven, Det är du själv som bestämmer! Politik, samtidskritik och litteraturdebatt från tre decennier. Redaktörer Lars Ahlbom och Crister Enander. h:ström, 2009. 298s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Ded. från en av redaktörerna.

[ ATA: 58861 ] Pris: 70 SEK

DEMETZ, Peter, Thomas Green & Lowry, Nelson Jr., The Disciplines of Criticism: Essays in Literary Theory, Interpretation, and History. Yale University Press 1968. 616 pp. Publisher's cloth with dj. Prev. Owner stamp.

[ ATA: 13994 ] Pris: 150 SEK

DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI, Årbok 2003. Oslo 2004. 570s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55360 ] Pris: 100 SEK

DI DIO, Francois / Charles Autrand (ed.), Le Soleil Noir. Positions No. 1. La révolte en question. Paris 1952. 125 (3) pp. Plates and ill. in text. Original wrappers. Unopened and in good condition. With the original girdle: ""Ceci est un effort pour comprendre Camus"".

¶ First controversial issue (Februray 1952) of this French art and litterature journal, discussing the concept of revolt and Camus' L'Homme révolté in particular. Camus refused to let the editors publish his polemic aginst Andre Breton, as well as to contribute to the discussion in Le Soleil Noir. The editors do little to hide their contempt. With contributions amongst many others by: Jean Granier, Antonin Artaud (Lettre a Andre Breton), Lautreamont, De Sade, Garcia Lorca, Hans Bellmer, Max Ernst, Julien Gracq, Georges Bataille, Luigi Pirandello and many others. Good old modernist fighting!

[ ATA: 43819 ] Pris: 950 SEK

DICKSON, Walter, En livslivets diktare. Studier i Gunnar Björlingtext. Stockholm 1956. 230 s. Häftad.

[ ATA: 40569 ] Pris: 90 SEK

DONALDSON, E. Talbot, Speaking of Chaucer. New York 1972. 178 (2) pp. Softcover. Inscribed by author's sister on front fly leaf. In good condition.

[ ATA: 37105 ] Pris: 75 SEK

DONNER, Jörn / Maria Linqvist (red.), Elmer Diktonius brev. Heksingfors 1995. 456 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40563 ] Pris: 150 SEK

DOROSZ, Kristofer, Malcolm Lowry's Infernal Paradise. Dissertation. Uppsala 1976. 166 pp. Original wrappers. (Studia Anglistica Upsaliensia 27).

[ ATA: 934 ] Pris: 90 SEK

DOUBROVSKY, Serge, Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité. Mercure de France 1972. XX, 203pp. Soft covers. Signature and stamp.

[ ATA: 48324 ] Pris: 100 SEK

DRABBLE, Margaret (ed.), The Oxford Companion to English Literature. New Edition. Oxford 1989. 1155 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 27893 ] Pris: 125 SEK

DREWITZ, Ingeborg, Bettine von Arnim. Romantik - Revolution - Utopie. München 1978. 332 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 19050 ] Pris: 50 SEK

DROUGGE, Helga, The Significance of Congreve's 'Incognita'. Dissertation. Uppsala, 1976. 107 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 28.

[ ATA: 932 ] Pris: 60 SEK

DYBERG, Nils-Olof, Olof Dalin och tidsidéerna. En komparativ undersökning av hans diktning till omkring 1750. Uppsala 1946. 174 s. Häftad. Stämplar. Ouppskuren.

[ ATA: 13800 ] Pris: 100 SEK

ECO, Umberto, Kulturknäck. Liten guide till den livade kulturen. Stockholm 1990. 171 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 7085 ] Pris: 90 SEK

EDEL, Leon, The Modern Psychological Novel. Peter Smith, Gloucester, Mass. 1972. 210pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No dustjacket. Sunbleached spine. Signature and stamps of Prof. Thure Stenström.

[ ATA: 59607 ] Pris: 200 SEK

EDELFELT, Berta, Ur en gammal dagbok. En episod ur J. L. Runebergs liv. Med inledning av Werner Söderhjelm. Stockholm 1922. 193 s. Klotband. Fd Kalmar nations bibliotek. Stämpel. Gott skick.

[ ATA: 26930 ] Pris: 100 SEK

EDER, Doris L., Three Writers In Exile: Pound, Eliot and Joyce. New York 1984. 08 pp. Publisher's red cloth. Review stamp on front leaf; else in very good condition.

[ ATA: 48994 ] Pris: 250 SEK

EDLUND, Johan, Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan. Lunds universitet, 2015. 332s. Häftad. Mycket gott skick. Critica litterarum lundensis 13.

[ ATA: 59751 ] Pris: 200 SEK

EDSCHMID, Kasimir, Lebendiger Expressionismus. Frankfurt 1964. 158 pp. Paperback.

[ ATA: 30833 ] Pris: 60 SEK

EDSTRÖM, Vivi m.fl. (red.), Selma Lagerlöf och bildkonsten. Stockholm 1989. 134 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 49666 ] Pris: 90 SEK

EDSTRÖM, Vivi, Kvällsdoppet i Katthult. Essäer om Astrid Lindgren diktaren. Natur och Kultur 2004. 266s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55152 ] Pris: 150 SEK

EK, Sverker R., Verklighet och vision. Bonniers, Stockholm 1964. 545s. Häftad. Namnteckning på första sidan.

[ ATA: 10275 ] Pris: 100 SEK

EK, Sverker, Skämtare och allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar. Gleerups 1952. 382s. Något nött omslag.

[ ATA: 4001 ] Pris: 80 SEK

EK, Sverker, Studier i Wivalliusvisornas kronologi. Uppsala 1921. 85 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 27512 ] Pris: 60 SEK

EK, Thomas, En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik. Akademisk avhandling. Helsingfors 2003. 354 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 13452 ] Pris: 75 SEK

EKBOM, Torsten, Bildstorm. Stockholm 1995. 410 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7355 ] Pris: 100 SEK

EKEDAHL, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst. Akademisk avhandling. Stockholm 1999. 270 s. Ill. Häftad. Dedikation. Studia Rhetorica Upsaliensia 2.

[ ATA: 125 ] Pris: 125 SEK

EKELUND, Bo G., In the Pathless Forest. Doctoral dissertation. Uppsala 1995. 397pp. Original wrappers with dust-jacket.

[ ATA: 10223 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Modernism ockh klassicism. Akademisk avhandling. Stockholm 1974. 408s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 16473 ] Pris: 60 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Stockholm 1999. 263s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 18604 ] Pris: 40 SEK

EKELUND, Vilhelm, Elpidi. Hälsingborg, 1939. 327 s. Häftad.

[ ATA: 1397 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Vilhelm, Tyska utsikter. Nytt och gammalt om Emerson M.M. Stockholm 1913. 183s. Häftad.

[ ATA: 31335 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Vilhelm, Spår och tecken. Stockholm 1935. 260 s. Häftad.

[ ATA: 48439 ] Pris: 100 SEK

EKHOLM, Christer, Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap. Symposion 2005. 462s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55161 ] Pris: 100 SEK

EKLUND, Louise, Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Stockholm 1999. 263 s. ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2410 ] Pris: 90 SEK

EKMAN, Hans-Göran, Humor, grotesk och pikaresk. Akademisk avhandling. Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm 1975. 240s. Häftad.

[ ATA: 16329 ] Pris: 75 SEK

EKNER, Reidar, Gunnar Ekelöf. En bibliografi. Stockholm, bonniers, 1970. 231 s. Häftad. Exlibris på insidan av främre omslaget. Namnteckningar på smutstitelbladet. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis VIII).

[ ATA: 1155 ] Pris: 100 SEK

EKNER, Reidar, Hans Larsson Om poesi. En analys av hans estetik. Stockholm 1962. 390 s. Häftad.

[ ATA: 35505 ] Pris: 75 SEK

ELIASSON,Torsten (red.), Moa berättar. Antologi Moa Martinsson. Stockholm 1987.. 224 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 30710 ] Pris: 65 SEK

ELLESTRÖM, Lars / Peter Luthersson / Anders Mortensen (red.), I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson. Lund University Press 1994. 342 s. Färgplanscher. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 46769 ] Pris: 100 SEK

ELLESTRÖM, Lars, Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik. Akademisk avhandling Lund 1992. 394s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 415 ] Pris: 100 SEK

ELM. Estonian Literary Magazine. No 11. Tallinn 2000. 54 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 38305 ] Pris: 75 SEK

ELOVSON, Harald, Amerika i svensk litteratur 1750-1820. Gleerups 1930. 321,(1)s. Häftad. Dedikation på främre omslaget. Veck på omslagen.

[ ATA: 16619 ] Pris: 90 SEK

EMRICH, Wilhelm, Geist und Widergeist. Wahrheit und Lüge der Literatur. Studien. Bonn 1965. 333 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23568 ] Pris: 100 SEK

EMRICH, Wilhelm, Protest und Verheissung. Studien zur klassischen und modernen Dichtung. Zweite Auflage. Frankfurt 1963. 265 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30727 ] Pris: 100 SEK

ENDERS, Horst (ed.), Die Werkinterpretation. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967. 394 pp. Publisher's hardcover. Wege der Forschung XXXVI.

[ ATA: 18855 ] Pris: 100 SEK

ENG, Gallie / Ragnhild Carlström / Cia Sutinen (red.), Vem är vem i barn-och undomslitteraturen. Författare och illustratörer utgivna i Sverige 1945-1980. Stockholm 1984. 372 s. Förlagets klotband. Tre tunna kryss på snittet; övrigt i gott skick.

[ ATA: 37120 ] Pris: 150 SEK

ENGBERG, Magnus, Vid kanten av tidvattnet. Tre författare - tre öar. Ytforum 1992. 108s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57605 ] Pris: 125 SEK

ENGBLOM, Jerker, Martin Kochs roman Guds vackra värld. Akademisk avhandling. Sober förlag, Stockholm 1991. 251s. Häftad.

[ ATA: 10357 ] Pris: 75 SEK

ENGDAHL, Sven, Anders Österlings ungdomslyrik. En stilstudie. Uppsala 1942. 64s. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning. X.

[ ATA: 3634 ] Pris: 60 SEK

ENGELL, James (ed.), Johnson and His Age. Harvard University Press 1984. xii, 574 (2) pp. Softcover. In good condition. Presentation copy with signature from editor.

[ ATA: 48814 ] Pris: 125 SEK

ENGLER, Winfried (ed.), Die französische Roman im 19. Jahrhundert. Darmstadt 1976. VI, 491 (3) pp. Publisher's cloth. A few pages with pencil underlining. (Wege der Forschung CCCXCII).

[ ATA: 42214 ] Pris: 250 SEK

ENZENSBERGER, Hans Magnus, Avantgardets dilemma. Stockholm, Bonniers, 1964. 100 s. Häftad. (BLM-Biblioteket).

[ ATA: 1219 ] Pris: 90 SEK

ERFURTH, Sonja, Harry Martinson och vägen ut. Stockholm, Bonniers, 1981. 215 s.Ill. Inbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2394 ] Pris: 70 SEK

ERICSSON, Catarina, A Child is a Child, You Know: the Inversion of Father and Daughter in Dickens´s Novels. Doctoral dissertation. Stockholm 1986. (viii),94pp. Original wrappers. Stockholm Studies in English LXVI.

[ ATA: 16451 ] Pris: 75 SEK

ERIKSSON, Åke, The Tragedy of Liberty. Civic Concern and Disillusionment in James Thomson´s Tragic Dramas. Doctoral Dissertation. Uppsala 2002. 144pp. Original wrappers. Studia Anglistica Upsaliensia 119.

[ ATA: 4842 ] Pris: 90 SEK

ERIKSSON, Göran O., I samma plan. Bonniers, 1966. 132 s. Förhandsexemplarsettikett å omslag och försättsblad.

[ ATA: 7053 ] Pris: 75 SEK

ERIKSSON, Helena, Husbands, Lovers, and Dreamlovers: Masculinity and Female Desire in Women's Novels of the 1970s. Disertation. Uppsala 1997. 143 pp. Softcover with dj.

[ ATA: 31512 ] Pris: 100 SEK

ERLANDSSON, Åke (Red.), Litterära samkdomare. Symposion 1987. 278 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 13567 ] Pris: 70 SEK

ERSKINE-HILL, Howard / Graham Storey (ed.), Revolutionary Prose of the English Civil War. Cambridge University Press 1983. viii, 264 pp. Ill. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 7149 ] Pris: 125 SEK

ERZGRÄBER, Willi, Englische Lyrik von Shakespeare bis Dylan Thomas. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1969. 472 pp. Publisher's cloth. Ars Interpretandi I.

[ ATA: 20932 ] Pris: 75 SEK

ESPMARK, Kjell, Harry Martinson erövrar sitt språk. Bonniers 1970. 321s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Något nött.

[ ATA: 55236 ] Pris: 100 SEK

ESPMARK, Kjell, Harry Martinson. Mästaren. Norstedts 2005. 208s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tillskrift.

[ ATA: 55237 ] Pris: 100 SEK

EURENIUS, Wilhelm, Från Faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs Ihogkommelsze. Allhems 1958. 100s. Pappersförlust: 1 kvadratcentimeter å bakre omslag.

[ ATA: 3641 ] Pris: 70 SEK

EURENIUS, Wilhelm, Från Faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs ihogkommelsze. Allhem 1958. 98s.Illustrerad. Häftad. Dedikation. Liten fläck på sida 1 och 3.

¶ Bibliofilupplagans nr 37 av 99 numrerade och av författaren signerade exemplar.

[ ATA: 7479 ] Pris: 250 SEK

EVERLING, Bo, Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Eric Lindorm till Gunnar Harding. Akademisk avhandling. Symposion 1993. 336 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 13568 ] Pris: 90 SEK

FABRE-LUCE, Anna (ed.), Mobiles. Essais sur la notion de mouvement. Vol. 1. Éditions Klincksieck 1973. 132 (2) pp. Softcovr. Very good condition. (Cahiers du XXeme siecle 1).

¶ Texts in French by: Michel Butor / René Micha / Jean-Toussaint Desanti / Henri Lebfèvre / Jean-Noel Vuarnet / Boris Rybak / Bernard d' Espagnat / Jean Charlot / René Lourau.

[ ATA: 50492 ] Pris: 100 SEK

FAHLGREN, Margaretha, Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv. Carlssons 1998. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55114 ] Pris: 60 SEK

FAHLSTRÖM, Susanna, Form and Philosophy in Sandor Weöres' Poetry. Doctoral Dissertation. Uppsala 1999. 243 pp. Original wrappers. Dedication. (Studia Uralica Upsaliensia 32).

[ ATA: 4826 ] Pris: 125 SEK

FEHRMAN, Carl, Diktaren och de skapande ögonblicken. Norstedts 1974. 239s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6307 ] Pris: 60 SEK

FEHRMAN, Carl, Vin och flickor och Fredmans stråke. Bellman och visans vägar. Stockholm 1977. 208 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29281 ] Pris: 60 SEK

FEIFEL, P. Eugen (ed), Geschichte der chinesischen Literatur. Mit Berücksichtigung ihres geistesgeschichtlichen Hintergrundes. Dargestellt nach Nagasawa Kikuya: Shina gakujutsu bungeishi. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Darmstadt 1959. XVIII, 432 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 42794 ] Pris: 100 SEK

FELLOWES, E. H. (ed.), English Madrigal Verse 1588-1632. Edited from the Original Song Books by E. H. Fellowes. Oxford University Press 1950. xxiv, 644 pp. Publisher's red cloth with dj.

[ ATA: 39853 ] Pris: 150 SEK

FENNEL, John/ STOKES, Antony, Early Russian Literature. Faber and Faber, London 1974. 295pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Name on fly leaf.

[ ATA: 53859 ] Pris: 200 SEK

FERTIG, Ludwig, Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann. Darmstadt 1994. VIII, 312 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 10363 ] Pris: 75 SEK

FOGELQVIST, Torsten, Samuel Hedborn. Bonniers, Stockholm 1937. 305s.Häftad. Främre omslaget med ett par veck.

[ ATA: 8872 ] Pris: 90 SEK

FONTENROSE, Joseph, John Steinbeck. An introduction and interpretation. New York 1963. 150 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 17762 ] Pris: 50 SEK

FORSBERG, Niklas, Philosophy, Literature and the Inheritance of Language. Uppsala 2004. 232pp. Soft cover.

[ ATA: 20559 ] Pris: 100 SEK

FORSGREN, Adina, John Gay Poet 'of a Lower Order'. Comments on his Rural Poems and other Early Writings. Dissertation. Stockholm, Natur & Kultur, 1964. 249 pp.

[ ATA: 1021 ] Pris: 50 SEK

FORSS, Harald, Parnasssen i S:ta Clara. Stockholm 1968. 150 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Ded.

[ ATA: 23974 ] Pris: 100 SEK

FORSSELL, Pia / John Strömberg (red.), Historiska och litteraturhistoriska studier 79. Svenska litteratursällskapet i Finland 2004. 395s. Häftad.

¶ Hela årgången behandlar Runeberg. Bidrag av Horace Engdahl, Tore Wretö, Pertti Lassila, Lars Burman, Bo Pettersson, Karl-Johan Hansson, Håkan Möller, Lars Huldén, Johan Wrede, Krister Nordberg, Barbro Ståhle Sjönell, Merete Mazzarella, Barbara Lönnqvist, Ingrid Elam, Pia Forssell, Teivas Oksala, Kjell-Arne Brändström, Arne Toftegaard Pedersen, Matti Klinge, Olle Sirén, Robert Schweitzer, Liisa Lindgren, Torkel Jansson.

[ ATA: 16232 ] Pris: 100 SEK

FORSSELL, Pia / John Strömberg (red.), Historiska och litteraturhistoriska studier 81. Helsingfors 2006. 232 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29599 ] Pris: 75 SEK

FORSTER, Leonard, The Poet´s Tongues. The de Carle Lectures at th University of Otago 1968. Cambridge University Press 1970. xiv,101,(1)pp. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 35702 ] Pris: 125 SEK

FOSSHAMMAR, Lill, Les maladies dans quelques romans d' Honré de Balzac. comparaison avec des romans contemporains. Dissertation. Stockholm 1971. 182 pp. Softcover. Quarto. Typed.

[ ATA: 25229 ] Pris: 150 SEK

FOULKES, A. P., Literature and Propaganda. London 1983. viii (2) 124 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42578 ] Pris: 100 SEK

FOWLER, Roger, Linguistic Criticism. Oxford University Press 1986. 190 pp. Softcover. A few pencil underlinings; else in very good condition.

[ ATA: 42598 ] Pris: 75 SEK

FRÖDING, Gustaf, Dikter. Brev. Stockholm 1991. 342 s. Förlagets röda konstläderband.

[ ATA: 31263 ] Pris: 75 SEK

FRASER, Catherine C., Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg. Stockholm, Ordfront, 1994. 124 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1417 ] Pris: 45 SEK

FRENZEL, Elisabeth, Stoff-, Motiv- und Symbolforschung. Dritte Auflage. Stuttgart 1970. 116 pp. Paperback.

[ ATA: 10308 ] Pris: 60 SEK

FRIBERG, Leif, Från sonett till drömtext. Gunnar Björlings väg mot modernismen Almqvist & Wiksell 2004. 365s. Häftad.

[ ATA: 55128 ] Pris: 250 SEK

FRICK, Lennart, Något annat. Rabén & Sjögren 1979. 285s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6761 ] Pris: 75 SEK

FRIEDRICH, Hugo, Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart. Hamburg 1956. 214 pp. Paperback.

[ ATA: 10331 ] Pris: 60 SEK

FRIIS, Oluf, Den unge Johannes V. Jensen I-II. G. E. C. Gad, Köbenhavn 1974. 303 + 324s. Häftade med skyddsomslag. 2 volymer. Stämplad: Professorn i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på försättsbladen. Thure Stenströms ex. Litet blyertsmarkeringar.

[ ATA: 57124 ] Pris: 100 SEK

FRITZDORF, Britta, Symbolstudier i Sven Delblancs Hedebysvit. Akademisk avhandling. Stockholm 1980. 145 s. Häftad.

[ ATA: 23563 ] Pris: 100 SEK

FROHOCK, W. M., The Novel of Violence in America. London Arthur Barker 1959. xii, 238 pp. Publisher's cloth. No dj. Inscription (from author?) on second leaf. In good condition.

[ ATA: 49084 ] Pris: 100 SEK

FRYCKSTEDT, Olov W. (ed.), Stephe Crane: Uncollected Writings. Uppsala 1963. LXXVIII, 452 pp. Original wrappers. Unopened and in good condition.

[ ATA: 34002 ] Pris: 125 SEK

FRYKMAN, Erik/ KJELLMER, Göran, Aspects of Shakespeare. Studentlitteratur 1991. 130pp. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55265 ] Pris: 75 SEK

FURULAND, Lars (red.), Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi. En bok för alla 2001. 320s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Dedikation.

[ ATA: 55451 ] Pris: 50 SEK

FURULAND, Lars / ÖRVIG, Mary, Utblick över barn- och ungdomslitteraturen. Debatt och analys. Stockholm 1991. 470 s. Förlagets pappband. Namnteckning och namnetikett å försättsblad. Ett fåtal sidor med överstrykningspenna. (Ord och bilder för barn och ungdom II).

[ ATA: 44833 ] Pris: 150 SEK

FURULAND, Lars, Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson. LTs 1976. 222s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 57110 ] Pris: 70 SEK

FURULUND, Lars (red.), Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. W&W, Stockholm 1971. 467,(1)s. Häftad.

[ ATA: 23663 ] Pris: 75 SEK

FURUMARK, Erik, Besinningens konst. Hjalmar Bergmans romaner. Nya Doxa 2001. 189 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget fuktat. Litet understrykningar i blyerts.

[ ATA: 17515 ] Pris: 75 SEK

FYVEL, T.R., George Orwell. En bok om mannen som skrev 1984. Stockholm 1984. 266 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 9550 ] Pris: 90 SEK

G:SON BERG, Ruben, Om den poetiska friheten i 1800-talets svenska diktning. Studier i svensk värs. Akademisk avhandling. Göteborg 1903. 346 s. Privat halvklotband.

[ ATA: 40271 ] Pris: 200 SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Stockholm 1961. 135s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 12490 ] Pris: 50 SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Scandinavian university books 1961. 135pp. Publisher´s cloth. No dust jacket. Hardcover.

[ ATA: 52315 ] Pris: 90 SEK

GÖTRICK, Kacke, Apadian Theatre and Modern Drama. Göteborg 1994. 271pp. illustrated. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55285 ] Pris: 150 SEK

GAMBY, Erik, Pär Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse. Stockholm 1978. 305 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14019 ] Pris: 125 SEK

GAUT, Berys / Dominic McIver Lopes (ed.), The Routledge Companion To Aesthetics. Routledge 2003. Reprint of 2001 edition. xviii, 581pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 48524 ] Pris: 150 SEK

GEDIN, David, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet. Symposion 2004. 525s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namn på titelsidan: Bengt Landgren.

[ ATA: 55196 ] Pris: 125 SEK

GEETE, Anna Hamilton, I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår 1-4. Bonniers 1910-1914. 407+404+434+187s. Dekorerade originalklotband. Tillskrit. Något nötta.

¶ 4 volymer.

[ ATA: 4093 ] Pris: 150 SEK

GEIJERSTAM, Carl-Erik, Tankemöten. Essäer och porträtt. Stockholm 1992. 224 s. Förlagsinbunden med skyddsomlag.

[ ATA: 31541 ] Pris: 75 SEK

GERCKE, Alfred, Griechische Literaturgeschichte. Mit Berücksichtigung der Geschichte der Wissenschaften. Zweite, umgearbeitete Auflage. Leipzig 1905. 190 pp. Publisher's decorated cloth. Old signature to front fly leaf.

[ ATA: 38081 ] Pris: 60 SEK

GIBBON, Edward, En essay om studiet av litteratur. I översättning och med inledning av Teddy Brunius. Uppsala 1967. 108 (2) s. Häftad. Gott skick. Med dedikation från övers.

[ ATA: 48532 ] Pris: 60 SEK

GIBSON, Ian, Federico Garcia Lorca. Ett liv. Ateneum 1994. 720 s. Förlagsinbunden med skydsomslag. Snedläst. Hårt nött skyddsomslag.

[ ATA: 31332 ] Pris: 100 SEK

GIDE, André, Journal 1889-1939. Paris Pleiade 1948. 1372 pp. Publisher's decorated hardcover. Light water damage to upper margin. (Biblioteque de la Pleiade).

[ ATA: 48133 ] Pris: 125 SEK

GLASER, Hermann, LEHMANN, Jakob, LUBOS, Arno, Wege der deutschen Literatur. 16 Auflage. Ullstein 1974. 493pp. Paperback.

[ ATA: 12562 ] Pris: 50 SEK

GOLDMANN, Lucien, Pour une sociologie du roman. Paris 1970. 373 pp. Paperback. Prev. owner's stamp on front fly leaf.

[ ATA: 14045 ] Pris: 100 SEK

GOLDMANN, Lucien, Marxisme et sciences humaines. Paris 19770. 361 pp. Paperback. Prev. owner's stamp on front fly leaf.

[ ATA: 14046 ] Pris: 75 SEK

GOLDZAMT, Edmund, William Morris et la genèse sociale de l'architecture moderne. Ossolineum 1967. 58 pp. Ill. Original wrappers.

[ ATA: 32791 ] Pris: 200 SEK

GRAESKE, Caroline, Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap. Akademisk avhandling. Symposion 2003. 278 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 10046 ] Pris: 90 SEK

GRAHAM, Ilse, Schiller, ein Meister der tragischen Form. Die Theorie in der Praxis. Darmstadt 1974. 280 pp. Softbound. In good condition.

[ ATA: 45127 ] Pris: 75 SEK

GRANLID, Hans, Nya grepp i Rydbergs lyrik. Stockholm 1973. 164 s. Häftad.

[ ATA: 14035 ] Pris: 75 SEK

GRANLUND-LIND, Rigmor, Anpassning och protest. Ungdomslitteratur i DDR. Akademisk avhandling. Opal 1995. 353s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 443 ] Pris: 75 SEK

GRANQUIST, Raoul, Imitation as Resistance. Appropriations of English Literature an Nineteenth-Century America. Madison Teaneck 1995. 305pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 6866 ] Pris: 100 SEK

GRÜNINGER, Ingrid, TGAHRT, Reinhard, Rudolf Borchardt. Verzeichnis seiner Schriften. Deutsche Schillergesellschaft 2002. 430,(2)pp. Soft covers.

[ ATA: 26358 ] Pris: 200 SEK

GREENE, Gayle, Changing the Story: Feminist Fiction and the Tradition. Indiana University Press 1991. xiv, 302 (2) pp. Softcover. very good condition.

[ ATA: 50001 ] Pris: 125 SEK

GREENE, Gayle, Changing the Story. Feminist Fiction and the Tradition. Indiana University Press 1991. xiv,302,(4)pp. Soft covers. Signature on small title.

[ ATA: 51291 ] Pris: 125 SEK

GRELZ, Karin, Beyond the Noice of Time. Readings of Marina Tsvetaeva´s Memories of Childhood. Almqvist och Wiksell International, Stockholm/Sweden, 2004. 184s. Softcover. Stockholm Studies in Russian Literature 35.

[ ATA: 58975 ] Pris: 150 SEK

GREVENIUS, Herbert, Shaw - Rebellen. Stockholm 1959. 322 s. Privat linneband med främre omslaget medbundet. Gott skick.

[ ATA: 50038 ] Pris: 75 SEK

GRIERSON, Herbert / j.C. Smith, A Critical History of English Poetry. Penguin Books 1966. 512 pp. Paperback. In fine condition.

[ ATA: 18989 ] Pris: 75 SEK

GRIMM, Jacob / Wilhelm Grimm, Schriften und Reden. Stuttgart 1985. 288 pp. Paperback. Very good condition. Reclam 5311.

[ ATA: 30762 ] Pris: 90 SEK

GRIMM, Reinhold (ed.), Zur Lyrik-Diskussion. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 469 pp. Publisher's hardcover. Wege der Forschung CXI.

[ ATA: 18872 ] Pris: 125 SEK

GRIMM, Reinhold / Jost Hermand (ed.), Methodenfragen der deutschen Literaturwissenschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. 553 pp. Publisher's hardcover. Wege der Forschung CCXC.

[ ATA: 18892 ] Pris: 100 SEK

GROSS, Harvey, Sound And Form In Modern Poetry: A Study of Prosody From Thomas Hardy to Robert Lowell. University of Michigan Press 1964. 334 pp. Publsher's cloth with dj. Presentation copy signed by author. Very good condition.

[ ATA: 49016 ] Pris: 150 SEK

GRUNDTVIG, N. F S., Blikk paa poesiens historie og Bernhard Severin Ingemann. Köbenhavn 1985. 128 s. Häftad.

[ ATA: 31892 ] Pris: 75 SEK

GUMBRECHT, Hans Ulrich / Ursula Link-Heer (ed.), Epochenschwellen und Epochenstrukturen im Diskurs der Literur- und Sprachtheorie. Suhrkamp 1985. 534 (2) pp. Paperback. Very good condition. (Stw 486).

[ ATA: 42585 ] Pris: 200 SEK

GUNDER, Anna, Hyperworks: On Digital Literature and Computer Games. Doctoral Dissertation. Uppsala 2004. 424 (8) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 16560 ] Pris: 100 SEK

GUSTAFSSON ROSENQVIST, Barbro, Att skapa en ny värld. Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye. Akademisk avhandling. Stockholm 1999. 314 s. Häftad.

[ ATA: 127 ] Pris: 150 SEK

GUSTAFSSON, Karl Erik/ HEDLING, Erik/ HOLMBERG, Claes-Göran/ OSCARSSON, Ingemar/ WESTERSTRÖM, Jenny (red.), I ordets smedja. Festskrift till Per Rydén. Carlssons 2002. 495s. + tabula gratulatoria. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55260 ] Pris: 100 SEK

GUSTAFSSON, Karl Erik/ RYDÉN, Per (red.), Världens äldsta Post- och Inrikes Tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-talen. Atlantis 2005. 600s. Illustrerad. Dekorerat pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55115 ] Pris: 125 SEK

GUSTAFSSON, Lars / Lars Bäckström, Nio brev om romanen. Stockholm 1961. 129 s. Häftad.

[ ATA: 36409 ] Pris: 85 SEK

GUSTAFSSON, Madeleine, Med andras ögon. Om böcker mest. Stockholm 1978. 145 s. Häftad.

[ ATA: 36543 ] Pris: 40 SEK

GUSTAVSSON, Bo, The Soul under Stress: A Study of the Poetics of John Berryman's Dream Songs. Dissertation. Uppsala 1984. 135 pp. Soft covers. Studia Angelistica Upsaliensia 52.

[ ATA: 14007 ] Pris: 90 SEK

GYLLENSTEN, Lars & KLEIN, Georg, Hack i häl på Minerva. Stockholm 1993. 316s. förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2444 ] Pris: 75 SEK

HÄGGQVIST, Arne, Hjalmar Bergman-studier. Uppsala 1943. 100s. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning. XII.

[ ATA: 3633 ] Pris: 100 SEK

HÄLL, Jan, Vägen till landet som icke är. En essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner. Stockholm 2006. 300 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 48051 ] Pris: 150 SEK

HÄRDELIN, Alf (red.), Från hymn till skröna. Medeltida litteratur i ny belysning. Stockholm 1989. 202 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 20901 ] Pris: 70 SEK

HÄRDELIN, Alf (red.), Från hymn till skröna. Medeltida litteratur i ny belysning. Natur och Kultur, 1989. 202s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Några bläckunderstrykningar. Dedikation från utgivaren.

[ ATA: 59926 ] Pris: 60 SEK

HAAGE, Bernhard Dietrich, Studien zur Heilkunde im Parzival Wolframs von Eschenbach. Göppingen Kümmerle Verlag 1992. 408 (6) pp. Softcover. Review stamp. Exellent condition. (Göppinger Arbeiten zur Germanistik Nr. 565).

[ ATA: 11864 ] Pris: 750 SEK

HAAVARDSHOLM, Espen, Mannen från Jante. Ett porträtt av Aksel Sandemose. Stockholm 1990. 292 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 2365 ] Pris: 50 SEK

HAETTNER OLAFSSON, Eva, Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg. Lund 1985. 559s. + plansch. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet naggat i övre marginalen.

[ ATA: 55356 ] Pris: 100 SEK

HAGEN, Erik Bjerck, Litteratur og handling. Pragmatiske tanker om Ibsen, Hamsun, Solstad, Emerson og andre. Oslo 2000. 288 s. Häftad. Ryggen litet fläckad. Några sidor med blyertsunderstrykningar.

[ ATA: 39167 ] Pris: 150 SEK

HAGERFORS, Lennart, På väg in i femtiotalet. Akademisk avhandling. Stockholm 1979. 150,(2)s. Häftad.

[ ATA: 16475 ] Pris: 60 SEK

HALL, Tord, Vetenskapens Poesi. Uppsala 1998. 158s. Häftad med skyddsomslag. (Skrifter utgivna av föreningen för filosofi och specialvetenskap XII).

[ ATA: 7926 ] Pris: 90 SEK

HALLBERG, Peter m.fl (red.), Litteraturvetenskap. Nya mål och metoder. Stockholm 1966. 168 s. Pocket.

[ ATA: 40989 ] Pris: 35 SEK

HALLER, Rudolf, Geschichte der deutschen Lyrik. Vom Ausgang des Mittelalters bis zu Goethes Tod. München 1967. 467 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 19068 ] Pris: 60 SEK

HAMBURGER, Michael, Das Überleben der Lyrik. Berichte und Zeugnisse. München 1993. 261 s. Softcover.

[ ATA: 25858 ] Pris: 75 SEK

HANSELL, Sven, Livet, även om jag dog av det. Erik Beckmans väg till en ny romanform. Stockholm/Stehag, Symposion, 1991. 330 s. Ill. Några understrykningar i blyerts. Omslaget något slitet.

[ ATA: 4512 ] Pris: 75 SEK

HANSEN, Bente, Den marxistiska litteraturkritiken. W & W 1968. 99s. Pocket.

[ ATA: 53335 ] Pris: 50 SEK

HANSEN, Egon, Emotional Processes. iv,175,(5)pp. Original wrappers. Stockholm Studies in Psychology IV.

[ ATA: 16453 ] Pris: 125 SEK

HANSEN, Stig, 5 kineser. Möten med författare. Förord av Folke Isaksson. Askelin & Hägglund 1986. 148s. Häftad.

[ ATA: 55002 ] Pris: 75 SEK

HANSSON, Gunnar, Litteraturen och mottagarna. Lund 1972. 104 s. Häftad.

[ ATA: 22726 ] Pris: 50 SEK

HANSSON, Gunnar, Dikten och läsaren. Studier över diktupplevelsen. Stockholm 1959. 397 s. Häftad.

[ ATA: 24758 ] Pris: 50 SEK

HANSSON, Gunnar, Dikt i profil. Göteborg 1964. 64 s. Häftad.

[ ATA: 36977 ] Pris: 40 SEK

HANSSON, Gunnar, Vem gör litteraturens historia? Universitetet i Linköping, Tema kommunikation, 1990. 98s. Häftad med skyddsomslag. Forskning och svenskundervisning 8. SIC 32.

[ ATA: 58824 ] Pris: 75 SEK

HANSSON, Sven G., Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts diktning. Stockhol 1991. 222 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 26093 ] Pris: 125 SEK

HARDING, Gunnar (red.), De 9. Litterär kalender. Stockholm 2003. 215 (1) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 39816 ] Pris: 75 SEK

HARRIE, Ivar, Legenden om Bengtsson. Stockholm 1971. 346 (2) s. Förlagets klotband utan skyddomslag. Exlibis å insida av främre pärmen. Tidigare ägarestämpel å sista sidan.

[ ATA: 43793 ] Pris: 75 SEK

HARRIS, Alexandra, Romantic Moderns. English Writers, Artists and the Imagination from Virginia Woolf to John Piper. With 79 illustrations, 48 in colour. Thames Hudson 2010. 320pp. Illustrated. Publisher´s hard cover with dust jacket.

[ ATA: 53816 ] Pris: 100 SEK

HARRISON, G. B., Introducing Shakespeare. Stockholm 1944. 160 pp. Ill. Publisher's cloth.

[ ATA: 44737 ] Pris: 90 SEK

HASENCLEVER, Ludwig (ed.), Das Tragische und die Tragödie. Grundstätzliche Äußerungen deutscher Denker und Dichter. Berlin 1927. 169 (3) pp. Hardcover. Spine restored. In good condition.

[ ATA: 37347 ] Pris: 75 SEK

HATZFELD, Helmut (ed.), Don Quijote. Forschung und Kritik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1968. 499 pp. Ill. Publisher's hardcover. Wege der Forschung CLX.

[ ATA: 18878 ] Pris: 100 SEK

HAWTHORN, Jeremy (ed.), Criticism and Critical Theory. London 1984. xiv, 146 pp. Softcover. Some pencil underlining.

¶ Essays on Deconstruction by: Robert Crosman, R. A. Sharpe, John Corner, Colin Mercer, P. D. Juhl, Barbara Hill Rigney, Iain Wright, Maud Ellmann, Terry Lovell, Christopher Butler.

[ ATA: 42535 ] Pris: 75 SEK

HAWTHORN, Jeremy, Unlocking the Text: Fundamental Issues in Literary Theory. London 1987. 138 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining.

[ ATA: 42253 ] Pris: 75 SEK

HEDBERG, Anders, En strid för det som borde vara. Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891-1895. Gidlunds 2012. 293s. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på övre snittet.

[ ATA: 57505 ] Pris: 100 SEK

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav, Med dikten mot befrielse. Stockholm 1955. 235 (1) s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

[ ATA: 42506 ] Pris: 90 SEK

HEGGESTAD, Eva, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850 - 1950. Symposion 2003. 220s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Smutstitelbladet saknas.

[ ATA: 57260 ] Pris: 100 SEK

HEINE, Heinrich, Memoiren und Geständnisse. Mit einem Nachwort von Walter Zimorski und Anmerkungen von Bernd Kortländer. Artemis 1997. 214 (2) pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 37242 ] Pris: 90 SEK

HELGESSON, Stefan, Writing in Crisis. Ethics and History in Gordimer, Ndebele and Coetzee. University of KwaZulu-Natal Press 2004. xii,274pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55121 ] Pris: 150 SEK

HELLER, Erich, Nirgends wird Welt sein als innen. Versuche über Rilke. Frankfurt am Main 1975. 150 pp. Paperback. ST 288.

[ ATA: 27984 ] Pris: 75 SEK

HELLSTEN-WALLIN, Elisabet och Isak WALLIN, Denunge Atterbom och Romantiken. Uppsala 1954. 127s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 10598 ] Pris: 75 SEK

HELLSTEN, Stig, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists ""Det går an"". Akademisk avhandling. Uppsala 1951. 311s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 6289 ] Pris: 150 SEK

HELLSTEN, Stig, Kyrklig och radikal äktenskapsuppfattning i striden kring C.J.L. Almqvists ""Det går an"". Akademisk avhandling. Uppsala 1951. 311s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

[ ATA: 8951 ] Pris: 100 SEK

HELLSTRÖM, Martin, Förpackningens förvandlingar. Konsumtion och karneval i barnboken. Carlssons, 2011. 229s. Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 59749 ] Pris: 100 SEK

HELLSTRÖM, Pär Livskänsla och självutplåning. Studier kring framväxten av Gunnar Ekelöfs Strountesdiktning. Akademisk avhandling. Uppsala 1976. 336 s. Häftad. Understrykningar i blyerts.

[ ATA: 32094 ] Pris: 125 SEK

HELLSTRÖM, Pär / Tore Wretö (red.), Läskonst, skrivkonst, diktkonst. Uppsala 1987. 413 s. Häftad.

[ ATA: 20715 ] Pris: 60 SEK

HELLSTRÖM, Per (valgt og presentert), Sverige forteller. Svenske noveller. Den norske Bokklubben 1978. 559s. Förlagsinbunden. Dedikation.

[ ATA: 55291 ] Pris: 90 SEK

HENNING, Peter, Minne, jag, 1800. Litterär självframställning hos Atterbom, Geijer, Widerberg och Heidenstam. Makadam förlag, 2015. 256s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 59754 ] Pris: 125 SEK

HENRIKSON, Paula, Dramatikern Stagnelius. Akademisk avhandling. Symposion 2004. 569 s. Illustrerad.. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 14248 ] Pris: 75 SEK

HENRIKSON, Thomas, Romantik och marxism. Estetik och politik hos Otto Ville Kuusinen och Diktonius till och med 1921. Akademisk avhandling. Cavefors 1971. 418 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14037 ] Pris: 90 SEK

HERDER, Mats, Arbetsplatsbibliotek i Sverige. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 174s. Häftad.

[ ATA: 5827 ] Pris: 75 SEK

HERION-SARAFIDIS, Elisabeth, A Mode of Melancholy. A Study of William Styron's Novels. Dissertation. Uppsala, Acta Upsaliensis, 1995. 176 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 92.

[ ATA: 1026 ] Pris: 60 SEK

HEROLD, Christopher, Madame de Staël. Härskarinnan över en epok. Helsingfors 1960. 457 s. Häftad.

[ ATA: 10563 ] Pris: 70 SEK

HERRLIN, Olle, Den yttersta gränsen. Stockholm 1955 200s + planscher. Häftad.

[ ATA: 9422 ] Pris: 90 SEK

HEWISON, Robert, Under Siege. Literary Life in London 1939-45. Readers Union 1977. 219pp. Publisher's hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 4700 ] Pris: 100 SEK

HEWITT, Douglas, The Approach to Fiction: Good and bad readings of Novels. London 1972. 198 pp. Publisher's hardcover, no dj. Prev. owner's stamp and name on front fly leaf.

[ ATA: 14039 ] Pris: 100 SEK

HEYCK, E. / H. Weinrich, Französische Lyrik im 20. Jahrhundert. Göttingen 1964. 124 pp. Softcover.

[ ATA: 24853 ] Pris: 50 SEK

HEYMAN, Viveka, Den oärlige sanningssägaren och andra essayer. Carlssons 2000. 293 s. Häftad. Recensionsstämpel.

[ ATA: 2471 ] Pris: 60 SEK

HIBBETT, Howard, The Floating Wold in Japanese Fiction. New York, Groove Press, 1960. 232 pp. Ill. Evergreen Paperback. Soild.

[ ATA: 2272 ] Pris: 60 SEK

HILDEMAN, Karl-Ivar, En löskekarl. W & W, Stockholm 1977. 205s. Förlagsinbunden m. skyddsomslag. Dedikation på första bladet.

[ ATA: 16576 ] Pris: 60 SEK

HIRN, Yrjö, Det heliga skrinet. Studier i den katolska kyrkans poesi och konst. Stockholm 1909. XVI, 544 s. Privat halvfranskt band med fem upphöjda bind. Ryggen med ett par fläckar.

[ ATA: 49512 ] Pris: 250 SEK

HJÄRNE, Erland (red.), Två gammalsvenska andliga dikter. Uppsala 1915. 110 s. Häftad. Omslaget naggat i marginalerna.

¶ Upplaga om 150 exemplar, vara detta är nr. 38. Med dedikation.

[ ATA: 30083 ] Pris: 200 SEK

HOCHMAN, Baruch, The Fiction of S. Y. Agnon. Corell University Press 1970. xiv, 206 pp. Publisher's cloth with dj. Signature to front fly leaf. Dj somewhat worn.

[ ATA: 40413 ] Pris: 75 SEK

HOFMANN, Susanne, Bildung und Sehnsucht. Untersuchungen zum Mittelalterbild Rudolf Borchardts. Ferdinand Schöningh 1995. 264 pp. + plates. Softcover. Fine condition.

[ ATA: 31870 ] Pris: 200 SEK

HOHENDAHL, Peter Uwe (ed.), Sozialgeschichte und Wirkungsästhetik. Frankfurt 1974. 310 pp. Softcover.

[ ATA: 30813 ] Pris: 75 SEK

HOLANDER, Stefan, Trials of Device. Wallace Stevens and the Realities of Poetic Language. Lund 2005. 217,(1)pp. Quarto. Publisher´s soft cover.

[ ATA: 55105 ] Pris: 150 SEK

HOLM, Birgitta, Sara Lidman i liv och text. Stockholm 1998. 472 s. Ill. Förlagsinbunden utan skyddsomlag.

[ ATA: 6940 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Birgitta, Gösta Oswald. Hans liv och verk och hans förbindelse med det svenska 40-talet. Akademisk avhandling. Stockholm 1969. 392 s. Häftad.

[ ATA: 8142 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Birgitta, Sara Lidman i liv och text. Stockhollm 1998. 472 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Med dedikation från författaren.

[ ATA: 39057 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Gösta, Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria. Studentlitteratur 1970. Andra tryckningen. 269s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 55103 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Ingvar & VON PLATEN, Magnus, La Littérature Suédoise. Institut Suédois, Stockholm 1957. 240pp. Softcover.

[ ATA: 22318 ] Pris: 75 SEK

HOLM, Ingvar, Harry Martinson. Myter Målningar Motiv. Stockholm 1960. 360 s. + illustrationer. Förlagsklotband med främre omslag medbundet.

[ ATA: 4355 ] Pris: 100 SEK

HOLM, Invar, Harry Martinson. Myter Målningar Motiv. Stockholm 1960. 360 s. ill. Häftad. Ryggen fläckad. Något nött.

[ ATA: 37653 ] Pris: 40 SEK

HOLMBERG, Olle, Sigfrid Lindström. Stockholm 1951. 205 s. Ill.

[ ATA: 9551 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Olle, Visit hos Voltaire och andra litterära reseskisser. Stockholm 1961. 212 s. häftad.

[ ATA: 19611 ] Pris: 50 SEK

HOLMBERG, Olle, Thomas Mann och det tredje riket. Stockholm 1942. 84 (2) s. Häftad.

[ ATA: 40002 ] Pris: 50 SEK

HOLMES, Richard, Coleridge: Early Visions. London Penguin 1990. xvi, 409 (7) pp. Ill. Softcover. In good condition.

[ ATA: 39878 ] Pris: 90 SEK

HOLMGREN TROY, Maria In the first Person and in the House. The House Chronotope in four Works by American Women Writers. Doctoral Dissertation. Uppsala 1999. 235pp. Original wrappers. Studia Anglistica Upsaliensia 108.

[ ATA: 4818 ] Pris: 100 SEK

HOLMLÖV, Olle, Haren och snön. Essäer. Stockholm 2000. 232 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 34869 ] Pris: 70 SEK

HOLMQVIST, Bengt, Kritiska ögonblick. Essäer, artiklar 1946-1986. I urval av Torsten Ekbom och Olle Orrje. Stockholm 1987. 612 s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 4202 ] Pris: 75 SEK

HOLMQVIST, Bengt, Modern finlandsvensk litteratur. Stockholm 1951. 198 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 35960 ] Pris: 90 SEK

HOLMQVIST, Stig / Anders Mathlein, Resans mål. Svenska författare med aptit på världen. Stockholm 2000. 244 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29530 ] Pris: 75 SEK

HOLMSTRÖM, Roger, Att ge röst. Omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser. Helsingfors 2005. 200s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 44992 ] Pris: 75 SEK

HOLROYD, Michael (ed.), The Genius of Shaw. A Symposium. New Yor 1979. 238 pp. Illustrated. Publisher´s black cloth with dust-jacket.

[ ATA: 4694 ] Pris: 100 SEK

HOMÉN, Olaf, Poetik. Genomsedd och utgiven av Erik Ekelund. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1954. 382s. Häftad. Veck på bakre omslaget.

[ ATA: 58267 ] Pris: 100 SEK

HORAN, David, Oxford. A cultural and literary companion. Foreword by Colin Dexter, creator of Inspector Morse. Interlink Books, 2000. x,246pp. Illustrated. Softcover. Pencil linings. Cities of the Imagination.

[ ATA: 58045 ] Pris: 90 SEK

HOTOPF, W. H. N., Language, Thought and Comprehension. A Case Study of the Writings of I. A. Richards. London, Routledge & Kegan Paul, 1965. 349 pp. Green cloth with dj.

[ ATA: 2353 ] Pris: 100 SEK

HOUSTAN, John Porter, The Rethoric of Poetry in the Renaissance and Seventeenth Century. Louisiana State University Press 1983. 317 pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition.

[ ATA: 32729 ] Pris: 150 SEK

HSU, Kai-Yu, The Chinese Literary Scene: A Writer's Visit to the People's Republic. Penguin 1976. xvi, 268 pp. paperback. Very good condition.

[ ATA: 49317 ] Pris: 75 SEK

HUMPHREY, Richard, The Historical Novel as Philosophy of History. Three German Contributions: Alexis, Fontane, Döblin. Institute of Germanic Studies University of London 1986. x, 175 (3) pp. Softcover. In good condition. (Bithell Series of Dissertations Volume Ten).

[ ATA: 50130 ] Pris: 350 SEK

HUSS, Markus, Motståndets akustik. Språk och (o)ljud hos Peter Weiss 1946-1960. Ellerströms, 2014. 303s. Häftad. Eureka/ Ellerströms akademiska nr 43. Mycket gott skick.

[ ATA: 58790 ] Pris: 125 SEK

IHWE, Jens, Linguistik in der wissenschaft. Zur etwicklung einer modernen Theorie der Litterturwissenschaft. München, Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1972. 450 S. Grundfragen der Litteraturwissenschaft 4.

[ ATA: 3602 ] Pris: 90 SEK

ISAKSSON, Folke, Gnistor under himlavalvet. 25 kapitel om poesi. Stockholm 1983. 336 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 42698 ] Pris: 75 SEK

ISLING, Åke (red.), Södermanland i litteraturen - från Erikskrönikan till 80-talslyrik. Stockholm 1990. 368 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet naggat; övrigt i gott skick.

[ ATA: 35903 ] Pris: 90 SEK

IVARSON BERGSTEN, Birgitta, Förflytta berg till bokstäver. Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap. Akademisk avhandling. Rabén & Sjögren 1989. 280 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 4759 ] Pris: 75 SEK

IVINSKAYA, Olga, A Captive of Time: My Years with Pasternak. London 1978. 488 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23768 ] Pris: 125 SEK

JÖRGENSEN, John Chr., Litteraturen og hverdagen. Nye realisme-essays. Borgen 1979. 182 (10) s. Häftad.

[ ATA: 30922 ] Pris: 75 SEK

JÄRVSTAD, Kristin, Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige. Akademisk avhandling. Symposion 1996. 304s.Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 429 ] Pris: 90 SEK

JAMESON, Fredric, Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Verso, 1991. xxii,439pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Pencil linings.

[ ATA: 58047 ] Pris: 200 SEK

JAMISON, Kay Redfield, Touched With Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. New York 1993. xii, 370 pp. Publisher's hardcover with dj. Edges soiled.

[ ATA: 39339 ] Pris: 175 SEK

JAN, Eduard von, Französische Literaturgeschichte in Grundzügen. Leipzig 1937. XI, 377 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 30825 ] Pris: 60 SEK

JANNI, Ettore (ed.), I poeti minori dell'ottocento. Vol. I-IV. Milano 1955-1958. 4 volumes. 476 (4) + 476 (4) + 454 (1) + 438 (10) pp. Original wrappers. Very good condition. Nice set. (Biblioteca Universale Rizzoli).

¶ I: Classiciste e romantici / II: Poesia della patria ed eredità del risorgimento / III: RTeazioni romantiche e antiromantiche / IV: Da un seclo all'altro.

[ ATA: 37366 ] Pris: 750 SEK

JANSSON, Birgitta, Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal. Akademisk avhandling. Uppsala 1984. 182s. Häftad. Mycket gott skick. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 18).

[ ATA: 16331 ] Pris: 100 SEK

JANSSON, Bo G., Självironi, självbespegling och självreflexion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. 208 s. Häftad. (Skrifter utg av litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 27).

[ ATA: 5035 ] Pris: 50 SEK

JANSSON, Göte, Tegnér och politiken 1815-1840. Akademisk avhandling. Uppsala 1948. 544 s. Häftad.

[ ATA: 41164 ] Pris: 70 SEK

JANSSON, Sven-Bertil, Medeltidens rimkrönikor. Akademisk avhandling. Uppsala 1971. 236 s. Häftad.

[ ATA: 20524 ] Pris: 100 SEK

JANZON, Åke, Under poeternas himmel. En bok om svensk poesi. Stockholm 1961. 118 s. Häftad.

[ ATA: 25553 ] Pris: 40 SEK

JANZON, Ann-Mari, Tankens örnar och idyllens småfåglar. Akademisk avhandling. Stockholm 1991. vi, 165s. Häftad.

[ ATA: 10957 ] Pris: 90 SEK

JEANCOLAS, Claude, Rimbaud. Paris 1999. 750 pp. Ill. Softcover. Two creases to spine.

[ ATA: 28900 ] Pris: 250 SEK

JEFFARES, A. Norman, The Circus Animals. Essays on W.B. Yeats. Satanford University Press 1970. 183pp. Publisher´s cloth with dust-jacket. Dust-jacket a little worn and price-clipped.

[ ATA: 4704 ] Pris: 100 SEK

JEFFARES, A. Norman, W. B. Yeats: Man and Poet. London 1996. x, 338 pp. Softcover.

[ ATA: 28949 ] Pris: 150 SEK

JEFFERSON, Ann / David Robey (ed.), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction. Second Edition. London 1986. 240 pp. Softcover. Some underlining with pencil; else in good condition.

[ ATA: 42575 ] Pris: 100 SEK

JENS, Walter, Statt einer Literaturgeschichte. Tübingen 1978. 426 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 25127 ] Pris: 75 SEK

JEPPSSON, Ann-Lis, Tankar till salu. Genombrottsidéerna och de kommersiella lånbiblioteken. Akademisk avhandling. Uppsala 1981. 205 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 14013 ] Pris: 75 SEK

JOHANNESSON, Eric, Den läsande familjen. Familjetidskriften i Sverige 1850-1880. Akademisk avhandling. Uppsala 1980. 296 s. Ill. Häftad. Smutstitelbladet saknas. Nordiska muséets handlingar 96.

[ ATA: 5816 ] Pris: 75 SEK

JOHANNESSON, Kurt / Christer Åsberg, Asiens litteratur. Stockholm 1972. 124 s. Häftad. Namnteckning, kulspetsunderstrykningar, snedläst.

[ ATA: 49325 ] Pris: 60 SEK

JOHANSEN, Steen / Henning Höirup, Grundtvigs erindringer og erindringer om Grundtvig. Köbenhavn 1948. 303 (1) s. Häftad.

[ ATA: 40840 ] Pris: 100 SEK

JOHANSON, Klara, Brev. Stockholm 1953. 280 s. Häftad.

[ ATA: 10185 ] Pris: 70 SEK

JOHANSSON, Anders, Nonfiction. Göteborg 2008. 260 s. Häftad.

[ ATA: 44973 ] Pris: 100 SEK

JOHANSSON, Gotthard, Kritik. Stockholm 1941. 347 (5) s. Ill. Förlagets hlavklotband med främre omslag.

[ ATA: 48389 ] Pris: 150 SEK

JOHANSSON, Kerstin, Nutida kinesisk litteratur. Jakten efter det moderna. Carlssons 2013. 144s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55614 ] Pris: 90 SEK

JOHANSSON, Stefan, En omskriven historia. Svensk historisk roman och novell före 1867. Akademisk avhandling. Uppsala 2000. 226 s. Häftad. Gott skick. (Studia Historica Upsaliensia 193).

[ ATA: 407 ] Pris: 150 SEK

JOMMI, Goffredo, Realität der irrealen Dichtung. Don Quijote und Dante. Hamburg 1964. 155 pp. Paperback. Fine condition.

[ ATA: 25867 ] Pris: 75 SEK

JONES, John, Dostoevsky. Oxford University Press, 1985. 365pp. Softcover.

[ ATA: 59845 ] Pris: 75 SEK

JONG-GIL, Kim, The Darling Buds of May: Essays on English and Korean Poetry. Korea University Press 1991. 218 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 43355 ] Pris: 250 SEK

JONSSON, Inge, Humanistiskt credo. Norstedts 1988. 284s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 3997 ] Pris: 50 SEK

JONSSON, Inge, Den sköna lögnen. Stockholm 1986. 124 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 13165 ] Pris: 60 SEK

JORUNN KYDLAND, Anne/ GROVEN MUHREN, Dagne/ YSTAD, Vigdis, Henrik Wereland, Såmannen. Aschehoug 2208. 459s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation från en av redaktörerna.

[ ATA: 55368 ] Pris: 100 SEK

JOSEPHSON, Lennart, Strindbergs drama Fröken Julie. Almqvist & Wiksell 1965. 320s. Häftad. Främre nedre högra hörnet något stött.

[ ATA: 12486 ] Pris: 75 SEK

JOSEPHSON, Lennart, En orientering om Hamlet. Stockholm 1960. 112 s. Häftad.

[ ATA: 40852 ] Pris: 50 SEK

JOUBERT. Tankar om böcker och författare. Uppsala 1969. 69 (4) s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 40851 ] Pris: 40 SEK

JUHL, P. D., Interpretation. An Essay in the Philosophy of Literary Criticism. Princeton University Press 1986. x,332pp. Publisher´s softcover. Name on small title. Pencil underlinings/ Annotations.

[ ATA: 54775 ] Pris: 100 SEK

JULÉN, Björn, Hjärtats landsflykt. En Levertinstudie. Stockholm 1961. 339 s. Häftad.

[ ATA: 27245 ] Pris: 70 SEK

JULLIAN, Philippe, Oscar Wilde. Translated by Violet Wyndham. Readers Union. Constable. London 1970. (12),420pp. + plates. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57475 ] Pris: 100 SEK

JURY 1974, Tidskrift för deckarvänner nr 1-4. 144s. Illustrerad. Häftad.

¶ Dessa nummer utgavs tillsammans i en volym.

[ ATA: 12476 ] Pris: 250 SEK

KÖHLER, Ingeborg, Baudelaire et Hoffman. Doctoral dissertation. Uppsala 1979. 283pp. Original wrappers. Studia Romanica Upsaliensia 27.

[ ATA: 10603 ] Pris: 100 SEK

KÅRELAND, Lena (red.), Författare i Bror Hjorts hus. Uppsala 1989. 47 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 25646 ] Pris: 50 SEK

KÄRNBORG, Ulrika, Fredrika Bremer. Natur och kultur 2001. 185s. Illustrerad. Förlagsinbunden. Mycket gott skick.

[ ATA: 10756 ] Pris: 90 SEK

KABELL, Aage, Faser af dansk diktning. Rosenkilde og Bagger 1959. 228s. Grönt klotband (Levins, Uppsala) med omslagen medbundna.

[ ATA: 22496 ] Pris: 200 SEK

KABELL, Aage, Inledning til svensk metrik. Uppsala 1962. 91s. Häftad. Ouppskuren.

¶ På danska.

[ ATA: 55352 ] Pris: 100 SEK

KAHLER, Erich von, Untergang und Übergang. Essays. München 1970. 249 pp. Paperback.

[ ATA: 30829 ] Pris: 50 SEK

KAISTE, Jaana, Das eigensinnige Kind. Schrecken in pädagogischen Warnmärchen der Aufklärung und der Romantik. Uppsala 2005. 193 (7) pp. Ill. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 37046 ] Pris: 250 SEK

KAMRAS, Hugo, Den unge Heidenstam. personlighet och idéutveckling. Akademisk avhandling. Stockholm 1942. 422 s. Häftad. Bakre omslag och sista sidor med veck; övrigt i gott skick.

[ ATA: 23622 ] Pris: 75 SEK

KARLFELDT, Erik Axel, Tankar och tal. Stockholm 1932. 228 s. Förlagets halvpergamentband. Med exlibris.

[ ATA: 27825 ] Pris: 75 SEK

KARLSSON, Karin, Gabriel Jönsson. Sångaren vid Öresund. Bernces 1977. 305s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 55172 ] Pris: 50 SEK

KARLSTETTER, Klaus, Das Bild des ugendlichen in der deutschsprachigen Erzählliteratur der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg (1918) und der Diktatur (1933). Doctoral dissertation. Uppsala 1980. 207,(1)pp. Original wrappers. (Studia Germanistica Upsaliensia 26)

[ ATA: 20664 ] Pris: 100 SEK

KASSMAN, Charles, Per Anders Fogelström - Liv och litteratur. Stockholm 1986. 287 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget litet nött.

[ ATA: 14850 ] Pris: 100 SEK

KASSNER, Rudolf, Geistige Welten. Mit einem Vorwort von Carl J. Burckhardt. Berlin 1958. 190 pp. Paperback.

[ ATA: 31072 ] Pris: 50 SEK

KASSNER, Rudolf, Briefe an Tetzel. Pfullingen Neske 1979. 303 (1) pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

[ ATA: 38793 ] Pris: 100 SEK

KAYSER, Wolfgang, Kunst und Spiel. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961. 100,(2)pp. Soft covers.

[ ATA: 30015 ] Pris: 75 SEK

KEENE, Donald (ed.), Anthology of Japanese Literature: From the Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century. New York 1960. 442 (2) pp. Softcover. Crease to front wrapper.

[ ATA: 44077 ] Pris: 75 SEK

KELLA, Elisabeth, Beloved Communities: Solidarity and Difference in Fiction by Michael Ondaatje, Toni Morrison, and Joy Kogawa. Dissertation. Uppsla 2000. 258 pp. Softcover. (Studia Anglistica Upsaliensia 110).

[ ATA: 4862 ] Pris: 125 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006