ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1303 träffar.BORCHARDT, Rudolf, Gesammelte Werke in Einzelbänden. 13 volumes (of 14). Stuttgart Klett-Cotta 1955-1985. 447 + 439 + 527 + 435 + 538 + 548 + 531 + 456 + 608 + 620 + 591+548 + 483 pp. Publisher's brown cloth with dj. In good condition.

¶ Reden / Dramen / Erzählungen / Der leidenschaftliche Gärtner/ Prosa I-VI / Gedichte / Übertragungen / Gedichte II - Übertragungen II. (Missing is Dante Comedia Deutsch.)

[ ATA: 31873 ] Pris: 2500 SEK

BORGSTRÖM, Eva, Om jag får be om ölost. Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. Anamma, Göteborg 1991. 272s. Häftad. Stämplad: Läsexemplar på smutstitelbladet.

[ ATA: 48321 ] Pris: 100 SEK

BORINSKI, Karl, Lessing 1-2. Berlin 1900. IX, 196 + XI, 230 pp. 2 volumes i one decorated cloth. Good condition.

[ ATA: 27543 ] Pris: 200 SEK

BOULTON, Marjorie, The Anatomy of Drama. London 1977. ix, 212 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 35285 ] Pris: 90 SEK

BOWRA, C. M., From Virgil to Milton. MacMillan 1967. Reprint. viii,248pp. Softcover. Pencil and ink annotations.

[ ATA: 52774 ] Pris: 75 SEK

BOYLE, Nicholas / Martin Swales (ed.), Realism in European Literature: Essays in Honour of J. P. Stern. Cambridge University Press 1986. x, 206 pp. Publisher's cloth with dj. A few pencil underlinings.

[ ATA: 42536 ] Pris: 200 SEK

BRÖNDSTEDT, Mogens / Sven Möller Kristensen, Danmarks literatur fra 1870 til Nutiden. 2. ögede uglebogsudgave 4 oplag. Köbenhavn 1977. 157 (3) s. Hägftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 39261 ] Pris: 75 SEK

BRÅKENHIELM, Carl Reinhold/ PETTERSSON, Torsten (red.), Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur. Nya Doxa 2001. 376s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 55102 ] Pris: 75 SEK

BRÄUER, Rolf (ed.), Dichtung des europäischen Mittelalters. En Führer durch die erzählende Literatur. München 1990. 576 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 34686 ] Pris: 125 SEK

BRAMSBÄCK, Birgit, Folklore and W. B. Yeats. The Function of Folklore Elements in Three Early Plays. Dissertation. Uppsala, Acta Upsaliensis, 1984. 178 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 51.

[ ATA: 924 ] Pris: 100 SEK

BRANDELL, Gunnar (red.), Synpukter på Strindberg. Stockholm 1964. 246 s. Pocket. Fed. bibliotkesexemplar med stämplar. Skydssplast å omslag.

[ ATA: 40687 ] Pris: 60 SEK

BRANDELL, Gunnar, Strindbergs infernokris. Bonniers 1950. 304 s. Häftad.

[ ATA: 10155 ] Pris: 150 SEK

BRANDELL, Gunnar, Nordiskt drama - studier och belysningar. Svenska Litteratursällskapet, Uppsala 1993. 104s. Häftad.

[ ATA: 57175 ] Pris: 90 SEK

BRANDES, Georg, Samlade skrifter I-XII. Köbenhavn 1899-1902. 12 vol. Privata halvfranska band. Ryggarna något nötta.

¶ Skrifterna komplett. Ytterligare 6 supplementband utgavs (avsl. 1910).

[ ATA: 33025 ] Pris: 800 SEK

BRANDES, Georg, Fugleperspektiv- Gyldendal, 1913. (8), 506,(2)s. Privat klotband (Levins Bokbinderi Upsala bokband). Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59608 ] Pris: 150 SEK

BRANDES, Georg, Udenlandske egne og personligheter. Gyldendal, 1893. (12), 435s. Privat halvklotband med omslagen medbundna (Levins Bokbinderi Upsala bokband). Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59610 ] Pris: 100 SEK

BRANDES, Georg, Esaias Tegnér. En litteratur-psykologisk studie. Auktoriserad öfversättning af O. A. Stridsberg. Seligmann, Stockholm, 1878. (8), 188s. Halvfranskt band med främre omslaget medbundet. Främre omslaget uppfodrat med liten papperslagning i övre marginalen. Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59611 ] Pris: 300 SEK

BRANDORF, Sten, Från den förbergade människan till den upplösta. Akademisk avhandling. Lund 1989. 226s. Häftad.

[ ATA: 10953 ] Pris: 75 SEK

BREITHOLTZ, Lennart, Studier i frihetstidens litteratur. Lund 1956. 200s. Nedre vänstra och övre högra hörnet något stötta.Delvis lätt blekt omslag. Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet 31.

[ ATA: 3646 ] Pris: 125 SEK

BRENEL, Hjalmar, Etiska motiv i Henrik Ibsens dramatiska diktning. Akademisk avhandling. Stockholm 1941. 320 s. Häftad. Omslaget något nött.

¶ Dedikation.

[ ATA: 22152 ] Pris: 90 SEK

BRERETON, Geoffrey, An Introduction to the French Poets: Villon to the Present Day. London 1957. xv, 302 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 32427 ] Pris: 100 SEK

BRINK, Lars, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Akademisk avhandling. Uppsala 1992. 335 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 38294 ] Pris: 150 SEK

BRINKMANN, Hennig, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. 2. unveränderte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979. VIII,204pp. Publishers cloth.

[ ATA: 22506 ] Pris: 125 SEK

BRINKMANN, Richard (Ed.), Begriffsbestimmung des literarischen Realismus. Darmstadt 1974. 496 pp. Publisher's hardcover. Some underlining. Wege der Forschung CCXII.

[ ATA: 14280 ] Pris: 125 SEK

BRIX, Hans, Danmarks digtere. Fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie. Köbenhavn 1965. 440 pp. Paperback.

[ ATA: 30824 ] Pris: 50 SEK

BROBERG, Jan, Brottsliga sidor. En bok om deckare. Bokád 1979 185 (3) s. Ill. Förlagsinbunden utan skyddsomslag.

[ ATA: 37094 ] Pris: 75 SEK

BROBERG, Jan, Mord för ro skull. Cavefors 1964. 302 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 49630 ] Pris: 100 SEK

BROHED, Ulla (red.), Ordets gåva. Malmö 1989. 97,(1)s. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 22134 ] Pris: 100 SEK

BROMLEY, John C., The Shakespearean Kings. With a Foreword by Gunnar Boklund. Colorado Associated University Press 1971. xiv, 138 pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition. Gunnar Boklund's copy. Inscribed by Bromley to his friend.

[ ATA: 49087 ] Pris: 200 SEK

BROMMER, Frank, Herakles. Die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur. Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1979. 87 pp. + Ill. Publisher's hardcover.

[ ATA: 20586 ] Pris: 100 SEK

BROOKE, Tucker / Matthias A Shaaber, The Renaissance (1500-1660). London 1967. x, 380, (40), xxi pp. Softcover. One crease to back cover. (Literary History of England II).

[ ATA: 36370 ] Pris: 90 SEK

BROOKS, Cleanth, Paradoxie im Gedicht. Zur Struktur der Lyrik. 1.-7. Tausend. Suhrkamp 1965. 138 (10) pp. Softcover with dj. Very good condition. (Edition Suhrkamp 124).

[ ATA: 42140 ] Pris: 50 SEK

BROOMANS, Petra, Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde. Carlssons 2001. 241s. Häftad.

[ ATA: 5825 ] Pris: 100 SEK

BROSTRÖM, Torben (red.), Danske digtere fortaeller eventyr. Köbenhavn 1987. 254 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 43342 ] Pris: 150 SEK

BROSTRÖM, Torben (red.), Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfattaren gör. Köbenhavn 1987. 220 (2) s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 43343 ] Pris: 100 SEK

BROSTRÖM, Torben / Sigrid Combüchen / Kjartan Flogstad (red.), Nordisk fantasi. En essaysamling. Oslo 1990. 176 s. Häftad.

¶ Einar Már Gudmundsson, Nöste Kendzior, Sigrid Combüchen, Elisabeth Möller Jensen, Helge Rönning, Erik Skyum-Mielsen, Arild Linneberg, Lars Saetre, Carl Gustav Bjurström.

[ ATA: 26748 ] Pris: 75 SEK

BROWN, Carolina, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. Carlssons 2012. 488s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57432 ] Pris: 200 SEK

BRUSEWITZ, Gunnar, Guldörnen och duvorna. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1989. 239 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 20575 ] Pris: 75 SEK

BRUUN, Patrick, Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 - 1985. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1985. 56s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med tejplagning. Dedikation till Phebe Fjellström.

[ ATA: 58472 ] Pris: 75 SEK

BURMAN, Carina, Mamsellen och förläggarna. Fredrika Bremers förlagskontakter 1828-1865. Uppsala 1995. 104s. Häftad. Litteratur och samhälle 30:1.

[ ATA: 5805 ] Pris: 60 SEK

BURMAN, Carina, Bremer. En biografi. Tusende. Stockholm 2001. 618 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37522 ] Pris: 100 SEK

BURMAN, Lars (Red.), Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören, drömmaren. Gidlunds 2001. 247 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12189 ] Pris: 100 SEK

BURMAN, Lars / Barbro Ståhle Sjönell (red.), Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser. Stockholm 1999. 151 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29308 ] Pris: 90 SEK

BURMAN, Lars, Den Svenska stormaktstidens sonett. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. 231 s. Häftad. Gott skick. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga Instituitonen vid Uppsala Universitet 25.

[ ATA: 2412 ] Pris: 75 SEK

BURMAN, Lars/ Barbro Ståhle SJÖNELL (red.), Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 12-14 oktober 2001. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 2002. 178s. Förlagets pappband med skyddsomslag. dedikation från en av bidragsförfattarna.

[ ATA: 51651 ] Pris: 75 SEK

BURT, Forrest D. / Cleve Want (ed.), Invention and Design: A Rethorical Reader. New York 1975. xvi, 334 pp. Softcover.

¶ EE Cummings / Leroi Jones / Langston Hughes / Germaine Greer / Charles Darwin / John Ruskin / Plato / Erik Erikson / Joan Didion / Virginia Woolf / Aaron Copland E/ Eldridge Cleaver / Erich Fromm / Thomas Henry Huxley / Bertrand Russell / Norman Mailer / Rollo May and many others.

[ ATA: 46364 ] Pris: 75 SEK

BURTON, Nina, Resans syster, poesin. Essäer och tolkningar. Stockholm 1993. 382 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 22614 ] Pris: 60 SEK

BURTON, Nina, Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Bonniers 1984. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55361 ] Pris: 90 SEK

BUTOR, Michel, Improvisations sur Flaubert. Editions de la difference 1984. 230 pp. Softcover. Wrappers with stains.

[ ATA: 48539 ] Pris: 75 SEK

CAIN, William E., The Crisis in Criticism: Theory, Literature and Reform in English Studies. Johns Hopkins University 1987. xx, 308 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 42573 ] Pris: 100 SEK

CAMPBELL, Oscar James / Edward G. Quinn (ed.), A Shakespeare Encyclopaedia. London Methuen 1966. xvi, 1014 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Quarto. Prev. owner's bookplate on inside of front board; else in good condition.

[ ATA: 49544 ] Pris: 250 SEK

CANETTI, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend / Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 / Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937. München Hanser, 1977 (dritte Auflage), 1980, 1985. 3 volumes. 374 (4) + 407 (3) + 353 (2) pp. Publisher's hardcover with dj. Small tear to dj on first volume; else in good condition.

[ ATA: 30854 ] Pris: 350 SEK

CANETTI, Elias, Den räddade tungan. Historien om en ungdom. Andra tryckningen. Forum, Stockholm 1981. 396 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 46496 ] Pris: 75 SEK

CAPPELEN, Bodil og Ronny SPAANS (red.), Tid å hausta inn. 31 forfattarar om Olav H. Hauge. Det Norske Samlaget, Oslo, 2008. 304s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57806 ] Pris: 100 SEK

CARLSON, Stig (red.), Arthur Lundkvist 3 mars 1956. Stockholm 1956. 215 s. Häftad.

[ ATA: 27186 ] Pris: 60 SEK

CARLSSON, Trygve (red.), Odling för tanken. Carlssons, Stockholm 1993. 320 s. Ill. Häftad. Dedikation

[ ATA: 20580 ] Pris: 75 SEK

CARPELAN, BHOLMSTRÖM, Roger (red.), Det förgrenade ljuset. En bok om Bo Carpelan och hans diktning. Helsingfors 2006. 344s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Med dedikation från redaktören.

[ ATA: 43461 ] Pris: 200 SEK

CARPENTER, Henry, J. R. R. Tolkien. En biografi. Stockholm 2002. 315 s. Ill. Förlagets pappband. Snedläst.

[ ATA: 29682 ] Pris: 90 SEK

CARR, John Dickson, Conan Doyle. Stockholm 1950. 351 s.+ frontispis (Porträtt av Conan Doyle). Ill. Häftad. Namnteckningar på främre omslagets insida.

[ ATA: 8242 ] Pris: 70 SEK

CARR, John Dickson, Conan Doyle. Stockholm 1950. 350 (2) s. Ill. Förlagets klotryggsband utan skyddsomslag.

[ ATA: 39248 ] Pris: 125 SEK

CARROLL, Joseph, The Cultural Theory of Matthew Arnold. University of California Press 1982. xix, 276 pp. Publisher's hardcover with dj. Excellent condition. Inscribed by author to Gunnar Boklund.

[ ATA: 49089 ] Pris: 150 SEK

CASTIGLIONE, Baldesar, Das Buch vom Hofmann (Il libro del Cortegiano). München 1986. 497 (3) pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 33348 ] Pris: 200 SEK

CAUDWELL, Christopher, Illusion und Wirklichkeit. Eine Studie über die Grundlagen der Poesie. Dresden 1966. 331 pp. Paperback. Fine condition.

[ ATA: 25868 ] Pris: 75 SEK

CAUDWELL, Christopher, Studien zu einer sterbenden Kultur. Dresden 1973. 181 pp. Paperback.

[ ATA: 25872 ] Pris: 60 SEK

CEDERBLAD, Sven, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten. Uppsala 1959. 239 s. Häftad. Understrykningar med blyerts. Thure Stenströms ex.

[ ATA: 14034 ] Pris: 75 SEK

CEDERBLAD, Sven, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten. Uppsala 1959. 238 s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick. Förlagsny.

[ ATA: 17002 ] Pris: 75 SEK

CEDERROTH, Sigvard/ HOLMQVIST, Bengt/ JANZON, Åke/ LINDNER, Sven, Elva diktanalyser. FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1958. 96s. Häftad. FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek Nr 38.

[ ATA: 59063 ] Pris: 50 SEK

CERQUIGLINI, Bernard / Hans Ulrich Gumbrecht (ed.), Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Wissenschaftsgesichte als Innovationsvorgabe. Erste Auflage. Frankfurt Suhrkamp 1983. 630 (2) pp. Paperback. In good condition. (Stw 411).

[ ATA: 44849 ] Pris: 100 SEK

CHRISTENSEN, Erik M., Henrik Ibsens anarkisme: de samlede vaerker I-II. Köbenhavn 1989. 2 vol. 548 s. Häftad. Med dedikation. kantstöt å den andra volymens övre högra hörn; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 39238 ] Pris: 500 SEK

CHRISTENSEN, Erik M., Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse. Odense University Press 1971. 210pp. Softcover. Stamps.

[ ATA: 57384 ] Pris: 75 SEK

CLAÉSSON, Dick, The Narratives of the Biographical Legend: The Early Works of William Beckford. Dissertation. Gothenburg University 2001. 369 pp. Softcover.

[ ATA: 7638 ] Pris: 200 SEK

CLAUDIUS, Matthias, Der Wanderbecker Bote. Herausgegeben von Werner Weber. Zürich 1947. 383 pp. Publisher's hardcover with dj Very good condition.

[ ATA: 30754 ] Pris: 90 SEK

CLAUREN, H., Mimili / Wilhelm Hauff Kontrovers-Predigt über H. Clausen. Stuttgart 1984. 179 pp. Paperback. In good condition. Reclam 2055.

[ ATA: 30834 ] Pris: 75 SEK

CLIFFORD, Paula M., The Inversion of the Subject in French Narrative Prose from 1500 to the Present Day. Oxford Blackwell 1973. 453 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 30580 ] Pris: 200 SEK

COHEN, Ralph (ed.), The Future of Literary Theory. New York 1989. xx, 446 pp. Softcover.

[ ATA: 42245 ] Pris: 150 SEK

COLES, Gladys Mary, The Flower of Light. A Biography of Mary Webb. Duckworth 1978. xxii,352pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 5040 ] Pris: 150 SEK

COLLIER, Peter / Helga Geyer-Ryan (ed.), Literary Theory Today. Cambridge 1992. x, 250 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 42576 ] Pris: 100 SEK

CON DAVIS, Robert /Ronald Schleifer, Criticism and Culture: The Role of Critique in Modern Literary Theory. London 1992. xiv, 260 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42240 ] Pris: 125 SEK

CONRADY, Karl Otto, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. hamburg 1967. 246 pp. Paperback.

[ ATA: 25865 ] Pris: 60 SEK

CORRIGAN, Beatrice (ed.), Italian Poets and English Critics 1755-1859: A Collection of Critical Essays. University of Chicago Press 1969. viii, 327 pp. Softcover. Small bump to bottom of spine; else in good condition.

[ ATA: 32213 ] Pris: 75 SEK

CROWDER, Richard, Carl Sandburg. Twayne 1964. 176pp. Paperback. Twayne´s United States Authors Series.

[ ATA: 12542 ] Pris: 75 SEK

CULLBERG, Johan, Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie. Stockholm 2006. 258 (2) s. Pocket. Mycket gott skick.

[ ATA: 39621 ] Pris: 50 SEK

CULLHED, Anders Minnesord. Litterära essäer. Symposion 1998. 208 s. Häftad.

[ ATA: 49622 ] Pris: 90 SEK

CULLHED, Anders, Tiden söker sin röst. Studier kring Erik Lindengrens Mannen utan väg. Stockholm 1982. 257 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget diskret lagat på baksidan med tape.

[ ATA: 2390 ] Pris: 200 SEK

CULLHED, Anders, Diktens tidrymd. studier i Francisco de Quevedo och hans tid. Symposion 1995. 545s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 55134 ] Pris: 125 SEK

CULLHED, Anna, The Language of passion: The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746-1806. Doctoral Dissertation. Uppsala 2001. 348 pp. Original wrappers.

[ ATA: 5142 ] Pris: 75 SEK

CULLHED, Anna, The Language of Passion: The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746-1806. Peter Lang 2002. 337 pp. Softcover. (European University Studies: Comparative Literature 18).

[ ATA: 13315 ] Pris: 100 SEK

CULLHED, Christina, Grappling with Patriarchies: Narrative Strategies of Resistance in Miriam Tlali's Writings. Dissertation. Uppsala 2006. 233 pp. sotcover. Very good condition.

[ ATA: 36278 ] Pris: 150 SEK

CURLE, Richard, Characters of Dostoevsky: Studies from Four Novels. London 1950. 224 pp. Publisher's hardcover. Underlining.

[ ATA: 11348 ] Pris: 65 SEK

CURRIE, Gregory, The Nature of Fiction. Cambridge University Press, 1980. xii,, 222pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil markings from the beginning up until p. 21. Good.

[ ATA: 59874 ] Pris: 300 SEK

CURTIS, Anthony, The Pattern of Maugham. Hamilton 1974. 278pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket. Dust-jacket with 2cm tear.

[ ATA: 4701 ] Pris: 100 SEK

DAHLBÄCK, Kerstin, Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. Stockholm, Natur och Kultur, 1994. 456 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 2364 ] Pris: 75 SEK

DAHLBÄCK, Maj, Siri von Essen i verkligheten. Efterord av Lars Dahlbäck. Stockholm, 1989. 381 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 8049 ] Pris: 75 SEK

DAHLGREN, Lotten, Ransäter. Värmländska släktminnen från adertonhundra-talets förra hälft. Tredje upplagan. Stockholm 1906. XV, 318 s. Ill. + utvikbar musikbilaga. Privat halvklotband. Gott skick.

[ ATA: 42365 ] Pris: 75 SEK

DAHLSTRÖM, Britt m.fl. (red.), Litteraturhandboken. Stockholm 1991. 800 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 22969 ] Pris: 90 SEK

DALIN, Olof von, Samlade skrifter. Åttonde delen. Kommentarer till brev, skrivelser m.m. av Ingemar Carlsson, James Massengale och Gun Carlsson. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, 2014. XVIII,454s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58551 ] Pris: 90 SEK

DANIELSSON, Annica, Tre antologier - tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975. Akademisk avhandling. Lund 1988. 296 s. Häftad med skydsomslag.

[ ATA: 14011 ] Pris: 100 SEK

DANIELSSON, Tommy, Om den isländska släktsagans uppbyggnad. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 97 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 11676 ] Pris: 125 SEK

DAY, Geoffrey, From Fiction to the Novel. Routledge & Kegan Paul 1987. viii+223pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 4766 ] Pris: 100 SEK

DE SANCTIS, Francesco, Saggi Critici. Con introduzione e note di Gustavo R. Ceriello. Milano 1953. 198 (2) pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 37363 ] Pris: 125 SEK

DEATH, Sarah/ FORSÅS-SCOTT, Helena (eds.), A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick. Norvik Press 1994. 301pp. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57139 ] Pris: 100 SEK

DELBLANC, Sven, Kritik och essåistik 1958-1991. Redaktör: Lars Ahlbom. Inledning: Karl Erik Lagerlöf. Symposion, 2007. 512s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58859 ] Pris: 90 SEK

DELBLANC, Sven, Strindberg - urtida, samtida, framtida. Red. Lars Ahlbom & Björn Meidal. Carlssons, 2007. 337s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58860 ] Pris: 75 SEK

DELBLANC, Sven, Det är du själv som bestämmer! Politik, samtidskritik och litteraturdebatt från tre decennier. Redaktörer Lars Ahlbom och Crister Enander. h:ström, 2009. 298s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Ded. från en av redaktörerna.

[ ATA: 58861 ] Pris: 70 SEK

DEMETZ, Peter, Thomas Green & Lowry, Nelson Jr., The Disciplines of Criticism: Essays in Literary Theory, Interpretation, and History. Yale University Press 1968. 616 pp. Publisher's cloth with dj. Prev. Owner stamp.

[ ATA: 13994 ] Pris: 150 SEK

DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI, Årbok 2003. Oslo 2004. 570s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55360 ] Pris: 100 SEK

DI DIO, Francois / Charles Autrand (ed.), Le Soleil Noir. Positions No. 1. La révolte en question. Paris 1952. 125 (3) pp. Plates and ill. in text. Original wrappers. Unopened and in good condition. With the original girdle: ""Ceci est un effort pour comprendre Camus"".

¶ First controversial issue (Februray 1952) of this French art and litterature journal, discussing the concept of revolt and Camus' L'Homme révolté in particular. Camus refused to let the editors publish his polemic aginst Andre Breton, as well as to contribute to the discussion in Le Soleil Noir. The editors do little to hide their contempt. With contributions amongst many others by: Jean Granier, Antonin Artaud (Lettre a Andre Breton), Lautreamont, De Sade, Garcia Lorca, Hans Bellmer, Max Ernst, Julien Gracq, Georges Bataille, Luigi Pirandello and many others. Good old modernist fighting!

[ ATA: 43819 ] Pris: 950 SEK

DICKSON, Walter, En livslivets diktare. Studier i Gunnar Björlingtext. Stockholm 1956. 230 s. Häftad.

[ ATA: 40569 ] Pris: 90 SEK

DONALDSON, E. Talbot, Speaking of Chaucer. New York 1972. 178 (2) pp. Softcover. Inscribed by author's sister on front fly leaf. In good condition.

[ ATA: 37105 ] Pris: 75 SEK

DONNER, Jörn / Maria Linqvist (red.), Elmer Diktonius brev. Heksingfors 1995. 456 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40563 ] Pris: 150 SEK

DOROSZ, Kristofer, Malcolm Lowry's Infernal Paradise. Dissertation. Uppsala 1976. 166 pp. Original wrappers. (Studia Anglistica Upsaliensia 27).

[ ATA: 934 ] Pris: 90 SEK

DOUBROVSKY, Serge, Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité. Mercure de France 1972. XX, 203pp. Soft covers. Signature and stamp.

[ ATA: 48324 ] Pris: 100 SEK

DRABBLE, Margaret (ed.), The Oxford Companion to English Literature. New Edition. Oxford 1989. 1155 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 27893 ] Pris: 125 SEK

DREWITZ, Ingeborg, Bettine von Arnim. Romantik - Revolution - Utopie. München 1978. 332 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 19050 ] Pris: 50 SEK

DROUGGE, Helga, The Significance of Congreve's 'Incognita'. Dissertation. Uppsala, 1976. 107 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 28.

[ ATA: 932 ] Pris: 60 SEK

DYBERG, Nils-Olof, Olof Dalin och tidsidéerna. En komparativ undersökning av hans diktning till omkring 1750. Uppsala 1946. 174 s. Häftad. Stämplar. Ouppskuren.

[ ATA: 13800 ] Pris: 100 SEK

ECO, Umberto, Kulturknäck. Liten guide till den livade kulturen. Stockholm 1990. 171 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 7085 ] Pris: 90 SEK

EDEL, Leon, The Modern Psychological Novel. Peter Smith, Gloucester, Mass. 1972. 210pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No dustjacket. Sunbleached spine. Signature and stamps of Prof. Thure Stenström.

[ ATA: 59607 ] Pris: 200 SEK

EDELFELT, Berta, Ur en gammal dagbok. En episod ur J. L. Runebergs liv. Med inledning av Werner Söderhjelm. Stockholm 1922. 193 s. Klotband. Fd Kalmar nations bibliotek. Stämpel. Gott skick.

[ ATA: 26930 ] Pris: 100 SEK

EDER, Doris L., Three Writers In Exile: Pound, Eliot and Joyce. New York 1984. 08 pp. Publisher's red cloth. Review stamp on front leaf; else in very good condition.

[ ATA: 48994 ] Pris: 250 SEK

EDLUND, Johan, Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan. Lunds universitet, 2015. 332s. Häftad. Mycket gott skick. Critica litterarum lundensis 13.

[ ATA: 59751 ] Pris: 200 SEK

EDSCHMID, Kasimir, Lebendiger Expressionismus. Frankfurt 1964. 158 pp. Paperback.

[ ATA: 30833 ] Pris: 60 SEK

EDSTRÖM, Vivi m.fl. (red.), Selma Lagerlöf och bildkonsten. Stockholm 1989. 134 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 49666 ] Pris: 90 SEK

EDSTRÖM, Vivi, Kvällsdoppet i Katthult. Essäer om Astrid Lindgren diktaren. Natur och Kultur 2004. 266s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55152 ] Pris: 150 SEK

EK, Sverker R., Verklighet och vision. Bonniers, Stockholm 1964. 545s. Häftad. Namnteckning på första sidan.

[ ATA: 10275 ] Pris: 100 SEK

EK, Sverker, Skämtare och allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar. Gleerups 1952. 382s. Något nött omslag.

[ ATA: 4001 ] Pris: 80 SEK

EK, Sverker, Studier i Wivalliusvisornas kronologi. Uppsala 1921. 85 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 27512 ] Pris: 60 SEK

EK, Thomas, En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik. Akademisk avhandling. Helsingfors 2003. 354 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 13452 ] Pris: 75 SEK

EKBOM, Torsten, Bildstorm. Stockholm 1995. 410 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7355 ] Pris: 100 SEK

EKEDAHL, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst. Akademisk avhandling. Stockholm 1999. 270 s. Ill. Häftad. Dedikation. Studia Rhetorica Upsaliensia 2.

[ ATA: 125 ] Pris: 125 SEK

EKELUND, Bo G., In the Pathless Forest. Doctoral dissertation. Uppsala 1995. 397pp. Original wrappers with dust-jacket.

[ ATA: 10223 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Modernism ockh klassicism. Akademisk avhandling. Stockholm 1974. 408s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 16473 ] Pris: 60 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Stockholm 1999. 263s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 18604 ] Pris: 40 SEK

EKELUND, Vilhelm, Elpidi. Hälsingborg, 1939. 327 s. Häftad.

[ ATA: 1397 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Vilhelm, Tyska utsikter. Nytt och gammalt om Emerson M.M. Stockholm 1913. 183s. Häftad.

[ ATA: 31335 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Vilhelm, Spår och tecken. Stockholm 1935. 260 s. Häftad.

[ ATA: 48439 ] Pris: 100 SEK

EKHOLM, Christer, Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap. Symposion 2005. 462s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55161 ] Pris: 100 SEK

EKLUND, Louise, Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Stockholm 1999. 263 s. ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2410 ] Pris: 90 SEK

EKMAN, Hans-Göran, Humor, grotesk och pikaresk. Akademisk avhandling. Bo Cavefors Bokförlag, Stockholm 1975. 240s. Häftad.

[ ATA: 16329 ] Pris: 75 SEK

EKNER, Reidar, Gunnar Ekelöf. En bibliografi. Stockholm, bonniers, 1970. 231 s. Häftad. Exlibris på insidan av främre omslaget. Namnteckningar på smutstitelbladet. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis VIII).

[ ATA: 1155 ] Pris: 100 SEK

EKNER, Reidar, Hans Larsson Om poesi. En analys av hans estetik. Stockholm 1962. 390 s. Häftad.

[ ATA: 35505 ] Pris: 75 SEK

ELIASSON,Torsten (red.), Moa berättar. Antologi Moa Martinsson. Stockholm 1987.. 224 s. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 30710 ] Pris: 65 SEK

ELLESTRÖM, Lars / Peter Luthersson / Anders Mortensen (red.), I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson. Lund University Press 1994. 342 s. Färgplanscher. Förlagets pappband. Gott skick.

[ ATA: 46769 ] Pris: 100 SEK

ELLESTRÖM, Lars, Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik. Akademisk avhandling Lund 1992. 394s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 415 ] Pris: 100 SEK

ELM. Estonian Literary Magazine. No 11. Tallinn 2000. 54 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 38305 ] Pris: 75 SEK

ELOVSON, Harald, Amerika i svensk litteratur 1750-1820. Gleerups 1930. 321,(1)s. Häftad. Dedikation på främre omslaget. Veck på omslagen.

[ ATA: 16619 ] Pris: 90 SEK

EMRICH, Wilhelm, Geist und Widergeist. Wahrheit und Lüge der Literatur. Studien. Bonn 1965. 333 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 23568 ] Pris: 100 SEK

EMRICH, Wilhelm, Protest und Verheissung. Studien zur klassischen und modernen Dichtung. Zweite Auflage. Frankfurt 1963. 265 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30727 ] Pris: 100 SEK

ENDERS, Horst (ed.), Die Werkinterpretation. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967. 394 pp. Publisher's hardcover. Wege der Forschung XXXVI.

[ ATA: 18855 ] Pris: 100 SEK

ENG, Gallie / Ragnhild Carlström / Cia Sutinen (red.), Vem är vem i barn-och undomslitteraturen. Författare och illustratörer utgivna i Sverige 1945-1980. Stockholm 1984. 372 s. Förlagets klotband. Tre tunna kryss på snittet; övrigt i gott skick.

[ ATA: 37120 ] Pris: 150 SEK

ENGBERG, Magnus, Vid kanten av tidvattnet. Tre författare - tre öar. Ytforum 1992. 108s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 57605 ] Pris: 125 SEK

ENGBLOM, Jerker, Martin Kochs roman Guds vackra värld. Akademisk avhandling. Sober förlag, Stockholm 1991. 251s. Häftad.

[ ATA: 10357 ] Pris: 75 SEK

ENGDAHL, Sven, Anders Österlings ungdomslyrik. En stilstudie. Uppsala 1942. 64s. Skrifter utgivna av samfundet för stilforskning. X.

[ ATA: 3634 ] Pris: 60 SEK

ENGELL, James (ed.), Johnson and His Age. Harvard University Press 1984. xii, 574 (2) pp. Softcover. In good condition. Presentation copy with signature from editor.

[ ATA: 48814 ] Pris: 125 SEK

ENGLER, Winfried (ed.), Die französische Roman im 19. Jahrhundert. Darmstadt 1976. VI, 491 (3) pp. Publisher's cloth. A few pages with pencil underlining. (Wege der Forschung CCCXCII).

[ ATA: 42214 ] Pris: 250 SEK

ENZENSBERGER, Hans Magnus, Avantgardets dilemma. Stockholm, Bonniers, 1964. 100 s. Häftad. (BLM-Biblioteket).

[ ATA: 1219 ] Pris: 90 SEK

ERFURTH, Sonja, Harry Martinson och vägen ut. Stockholm, Bonniers, 1981. 215 s.Ill. Inbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 2394 ] Pris: 70 SEK

ERICSSON, Catarina, A Child is a Child, You Know: the Inversion of Father and Daughter in Dickens´s Novels. Doctoral dissertation. Stockholm 1986. (viii),94pp. Original wrappers. Stockholm Studies in English LXVI.

[ ATA: 16451 ] Pris: 75 SEK

ERIKSSON, Åke, The Tragedy of Liberty. Civic Concern and Disillusionment in James Thomson´s Tragic Dramas. Doctoral Dissertation. Uppsala 2002. 144pp. Original wrappers. Studia Anglistica Upsaliensia 119.

[ ATA: 4842 ] Pris: 90 SEK

ERIKSSON, Göran O., I samma plan. Bonniers, 1966. 132 s. Förhandsexemplarsettikett å omslag och försättsblad.

[ ATA: 7053 ] Pris: 75 SEK

ERIKSSON, Helena, Husbands, Lovers, and Dreamlovers: Masculinity and Female Desire in Women's Novels of the 1970s. Disertation. Uppsala 1997. 143 pp. Softcover with dj.

[ ATA: 31512 ] Pris: 100 SEK

ERLANDSSON, Åke (Red.), Litterära samkdomare. Symposion 1987. 278 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 13567 ] Pris: 70 SEK

ERSKINE-HILL, Howard / Graham Storey (ed.), Revolutionary Prose of the English Civil War. Cambridge University Press 1983. viii, 264 pp. Ill. Publisher's cloth. Very good condition.

[ ATA: 7149 ] Pris: 125 SEK

ERZGRÄBER, Willi, Englische Lyrik von Shakespeare bis Dylan Thomas. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1969. 472 pp. Publisher's cloth. Ars Interpretandi I.

[ ATA: 20932 ] Pris: 75 SEK

ESPMARK, Kjell, Harry Martinson erövrar sitt språk. Bonniers 1970. 321s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Något nött.

[ ATA: 55236 ] Pris: 100 SEK

ESPMARK, Kjell, Harry Martinson. Mästaren. Norstedts 2005. 208s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tillskrift.

[ ATA: 55237 ] Pris: 100 SEK

EURENIUS, Wilhelm, Från Faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs Ihogkommelsze. Allhems 1958. 100s. Pappersförlust: 1 kvadratcentimeter å bakre omslag.

[ ATA: 3641 ] Pris: 70 SEK

EURENIUS, Wilhelm, Från Faiakernas ö till nordiske näset. Studier i Georg Stiernhielms Bröllopps Beswärs ihogkommelsze. Allhem 1958. 98s.Illustrerad. Häftad. Dedikation. Liten fläck på sida 1 och 3.

¶ Bibliofilupplagans nr 37 av 99 numrerade och av författaren signerade exemplar.

[ ATA: 7479 ] Pris: 250 SEK

EVERLING, Bo, Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Eric Lindorm till Gunnar Harding. Akademisk avhandling. Symposion 1993. 336 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 13568 ] Pris: 90 SEK

FABRE-LUCE, Anna (ed.), Mobiles. Essais sur la notion de mouvement. Vol. 1. Éditions Klincksieck 1973. 132 (2) pp. Softcovr. Very good condition. (Cahiers du XXeme siecle 1).

¶ Texts in French by: Michel Butor / René Micha / Jean-Toussaint Desanti / Henri Lebfèvre / Jean-Noel Vuarnet / Boris Rybak / Bernard d' Espagnat / Jean Charlot / René Lourau.

[ ATA: 50492 ] Pris: 100 SEK

FAHLGREN, Margaretha, Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv. Carlssons 1998. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55114 ] Pris: 60 SEK

FAHLSTRÖM, Susanna, Form and Philosophy in Sandor Weöres' Poetry. Doctoral Dissertation. Uppsala 1999. 243 pp. Original wrappers. Dedication. (Studia Uralica Upsaliensia 32).

[ ATA: 4826 ] Pris: 125 SEK

FEHRMAN, Carl, Diktaren och de skapande ögonblicken. Norstedts 1974. 239s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6307 ] Pris: 60 SEK

FEHRMAN, Carl, Vin och flickor och Fredmans stråke. Bellman och visans vägar. Stockholm 1977. 208 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29281 ] Pris: 60 SEK

FEIFEL, P. Eugen (ed), Geschichte der chinesischen Literatur. Mit Berücksichtigung ihres geistesgeschichtlichen Hintergrundes. Dargestellt nach Nagasawa Kikuya: Shina gakujutsu bungeishi. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Darmstadt 1959. XVIII, 432 pp. Softbound. Very good condition.

[ ATA: 42794 ] Pris: 100 SEK

FELLOWES, E. H. (ed.), English Madrigal Verse 1588-1632. Edited from the Original Song Books by E. H. Fellowes. Oxford University Press 1950. xxiv, 644 pp. Publisher's red cloth with dj.

[ ATA: 39853 ] Pris: 150 SEK

FENNEL, John/ STOKES, Antony, Early Russian Literature. Faber and Faber, London 1974. 295pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Name on fly leaf.

[ ATA: 53859 ] Pris: 200 SEK

FERTIG, Ludwig, Vor-Leben. Bekenntnis und Erziehung bei Thomas Mann. Darmstadt 1994. VIII, 312 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 10363 ] Pris: 75 SEK

FOGELQVIST, Torsten, Samuel Hedborn. Bonniers, Stockholm 1937. 305s.Häftad. Främre omslaget med ett par veck.

[ ATA: 8872 ] Pris: 90 SEK

FONTENROSE, Joseph, John Steinbeck. An introduction and interpretation. New York 1963. 150 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 17762 ] Pris: 50 SEK

FORSBERG, Niklas, Philosophy, Literature and the Inheritance of Language. Uppsala 2004. 232pp. Soft cover.

[ ATA: 20559 ] Pris: 100 SEK

FORSGREN, Adina, John Gay Poet 'of a Lower Order'. Comments on his Rural Poems and other Early Writings. Dissertation. Stockholm, Natur & Kultur, 1964. 249 pp.

[ ATA: 1021 ] Pris: 50 SEK

FORSS, Harald, Parnasssen i S:ta Clara. Stockholm 1968. 150 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Ded.

[ ATA: 23974 ] Pris: 100 SEK

FORSSELL, Pia / John Strömberg (red.), Historiska och litteraturhistoriska studier 79. Svenska litteratursällskapet i Finland 2004. 395s. Häftad.

¶ Hela årgången behandlar Runeberg. Bidrag av Horace Engdahl, Tore Wretö, Pertti Lassila, Lars Burman, Bo Pettersson, Karl-Johan Hansson, Håkan Möller, Lars Huldén, Johan Wrede, Krister Nordberg, Barbro Ståhle Sjönell, Merete Mazzarella, Barbara Lönnqvist, Ingrid Elam, Pia Forssell, Teivas Oksala, Kjell-Arne Brändström, Arne Toftegaard Pedersen, Matti Klinge, Olle Sirén, Robert Schweitzer, Liisa Lindgren, Torkel Jansson.

[ ATA: 16232 ] Pris: 100 SEK

FORSSELL, Pia / John Strömberg (red.), Historiska och litteraturhistoriska studier 81. Helsingfors 2006. 232 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 29599 ] Pris: 75 SEK

FORSTER, Leonard, The Poet´s Tongues. The de Carle Lectures at th University of Otago 1968. Cambridge University Press 1970. xiv,101,(1)pp. Publishers hardcover with dust jacket.

[ ATA: 35702 ] Pris: 125 SEK

FOSSHAMMAR, Lill, Les maladies dans quelques romans d' Honré de Balzac. comparaison avec des romans contemporains. Dissertation. Stockholm 1971. 182 pp. Softcover. Quarto. Typed.

[ ATA: 25229 ] Pris: 150 SEK

FOULKES, A. P., Literature and Propaganda. London 1983. viii (2) 124 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42578 ] Pris: 100 SEK

FOWLER, Roger, Linguistic Criticism. Oxford University Press 1986. 190 pp. Softcover. A few pencil underlinings; else in very good condition.

[ ATA: 42598 ] Pris: 75 SEK

FRÖDING, Gustaf, Dikter. Brev. Stockholm 1991. 342 s. Förlagets röda konstläderband.

[ ATA: 31263 ] Pris: 75 SEK

FRASER, Catherine C., Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg. Stockholm, Ordfront, 1994. 124 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 1417 ] Pris: 45 SEK

FRENZEL, Elisabeth, Stoff-, Motiv- und Symbolforschung. Dritte Auflage. Stuttgart 1970. 116 pp. Paperback.

[ ATA: 10308 ] Pris: 60 SEK

FRIBERG, Leif, Från sonett till drömtext. Gunnar Björlings väg mot modernismen Almqvist & Wiksell 2004. 365s. Häftad.

[ ATA: 55128 ] Pris: 250 SEK

FRICK, Lennart, Något annat. Rabén & Sjögren 1979. 285s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 6761 ] Pris: 75 SEK

FRIEDRICH, Hugo, Struktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart. Hamburg 1956. 214 pp. Paperback.

[ ATA: 10331 ] Pris: 60 SEK

FRIIS, Oluf, Den unge Johannes V. Jensen I-II. G. E. C. Gad, Köbenhavn 1974. 303 + 324s. Häftade med skyddsomslag. 2 volymer. Stämplad: Professorn i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet på försättsbladen. Thure Stenströms ex. Litet blyertsmarkeringar.

[ ATA: 57124 ] Pris: 100 SEK

FRITZDORF, Britta, Symbolstudier i Sven Delblancs Hedebysvit. Akademisk avhandling. Stockholm 1980. 145 s. Häftad.

[ ATA: 23563 ] Pris: 100 SEK

FROHOCK, W. M., The Novel of Violence in America. London Arthur Barker 1959. xii, 238 pp. Publisher's cloth. No dj. Inscription (from author?) on second leaf. In good condition.

[ ATA: 49084 ] Pris: 100 SEK

FRYCKSTEDT, Olov W. (ed.), Stephe Crane: Uncollected Writings. Uppsala 1963. LXXVIII, 452 pp. Original wrappers. Unopened and in good condition.

[ ATA: 34002 ] Pris: 125 SEK

FRYKMAN, Erik/ KJELLMER, Göran, Aspects of Shakespeare. Studentlitteratur 1991. 130pp. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55265 ] Pris: 75 SEK

FURULAND, Lars (red.), Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi. En bok för alla 2001. 320s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Dedikation.

[ ATA: 55451 ] Pris: 50 SEK

FURULAND, Lars / ÖRVIG, Mary, Utblick över barn- och ungdomslitteraturen. Debatt och analys. Stockholm 1991. 470 s. Förlagets pappband. Namnteckning och namnetikett å försättsblad. Ett fåtal sidor med överstrykningspenna. (Ord och bilder för barn och ungdom II).

[ ATA: 44833 ] Pris: 150 SEK

FURULAND, Lars, Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johansson. LTs 1976. 222s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 57110 ] Pris: 70 SEK

FURULUND, Lars (red.), Det moderna genombrottet i Nordens litteratur. W&W, Stockholm 1971. 467,(1)s. Häftad.

[ ATA: 23663 ] Pris: 75 SEK

FURUMARK, Erik, Besinningens konst. Hjalmar Bergmans romaner. Nya Doxa 2001. 189 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget fuktat. Litet understrykningar i blyerts.

[ ATA: 17515 ] Pris: 75 SEK

FYVEL, T.R., George Orwell. En bok om mannen som skrev 1984. Stockholm 1984. 266 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 9550 ] Pris: 90 SEK

G:SON BERG, Ruben, Om den poetiska friheten i 1800-talets svenska diktning. Studier i svensk värs. Akademisk avhandling. Göteborg 1903. 346 s. Privat halvklotband.

[ ATA: 40271 ] Pris: 200 SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Stockholm 1961. 135s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 12490 ] Pris: 50 SEK

GÖTLIND, Erik, De oerhörda orden. Litteraturestetiska och vetenskapsteoretiska problem. Scandinavian university books 1961. 135pp. Publisher´s cloth. No dust jacket. Hardcover.

[ ATA: 52315 ] Pris: 90 SEK

GÖTRICK, Kacke, Apadian Theatre and Modern Drama. Göteborg 1994. 271pp. illustrated. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55285 ] Pris: 150 SEK

GAMBY, Erik, Pär Götrek och 1800-talets svenska arbetarrörelse. Stockholm 1978. 305 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 14019 ] Pris: 125 SEK

GAUT, Berys / Dominic McIver Lopes (ed.), The Routledge Companion To Aesthetics. Routledge 2003. Reprint of 2001 edition. xviii, 581pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 48524 ] Pris: 150 SEK

GEDIN, David, Fältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Artonhundraåttitalet. Symposion 2004. 525s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namn på titelsidan: Bengt Landgren.

[ ATA: 55196 ] Pris: 125 SEK

GEETE, Anna Hamilton, I solnedgången. Minnen och bilder från Erik Gustaf Geijers senaste lefnadsår 1-4. Bonniers 1910-1914. 407+404+434+187s. Dekorerade originalklotband. Tillskrit. Något nötta.

¶ 4 volymer.

[ ATA: 4093 ] Pris: 150 SEK

GEIJERSTAM, Carl-Erik, Tankemöten. Essäer och porträtt. Stockholm 1992. 224 s. Förlagsinbunden med skyddsomlag.

[ ATA: 31541 ] Pris: 75 SEK

GERCKE, Alfred, Griechische Literaturgeschichte. Mit Berücksichtigung der Geschichte der Wissenschaften. Zweite, umgearbeitete Auflage. Leipzig 1905. 190 pp. Publisher's decorated cloth. Old signature to front fly leaf.

[ ATA: 38081 ] Pris: 60 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006