ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1298 träffar.BENN, Gottfried, Briefe an F.W. Oelze 1932-1945. Vorwort von F.W. Oelze. Weisbaden Limes 1977. 479 (1) pp. Publisher's red cloth with dust jacket.

[ ATA: 28245 ] Pris: 125 SEK

BENNETT, H. S., Chaucer and The Fifteenth Century. Oxford University Press 1947. viii, 326 pp. Publisher's blue cloth. Signature. In good condition.

[ ATA: 49090 ] Pris: 100 SEK

BENNICH-Björkman, Bo, Termen litteratur i svenskan 1750-1850. Uppsala 1970. 140s. Häftad. Delvis bleknat omslag.

[ ATA: 11821 ] Pris: 70 SEK

BERGENGREN, Göran (red.), Sinnenas rike. Till Per Daniel Amadeus Atterbom. Stockholm 1989. 114 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Några få små bläckstreck.

¶ Med bidrag av Göran Bergengren, Horace Engdahl, Bengt Emil Johnson, Yngve Kernell, Mats Rydén och Carl Henrik Svenstedt.

[ ATA: 41364 ] Pris: 90 SEK

BERGENMAR, Jenny, Förvildade Hjärtan. Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Symposion 2003. 237s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55119 ] Pris: 200 SEK

BERGMAN, Enar, Diktens värld och politikens. Bertil Malmberg och Tyskland 1908-1928. Natur & Kultur 1967. 422s. Häftad. Något nött. första 100 sidorna blyertsstreckade.

[ ATA: 5042 ] Pris: 80 SEK

BERGMAN, Hjalmar, Brev. I urval av Johannes Edelfelt. Stockholm 1964. 212 s. Förlagets halvklot med skyddsomslag.

[ ATA: 26978 ] Pris: 60 SEK

BERGMAN, Leif (red.), Evert Taube-sällskapet. Årsskrift 1988. Stockholm 1989. 126 (2) s. Ill. häftad.

¶ Herrn får ett uppdrag.

[ ATA: 38202 ] Pris: 60 SEK

BERGMAN, Per, Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin. Stockholm 1971. 116 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 33193 ] Pris: 100 SEK

BERGMAN, Sune, De små stegen i Vilhelm Ekelunds aforismer. Västerås 1950. 168 s. Ill. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 1378 ] Pris: 100 SEK

BERGMANN, Sven Arne, Getabock och gravlilja. Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text. Akademisk avhandling. Göteborg 1997. 473s. Häftad.

[ ATA: 445 ] Pris: 100 SEK

BERGNER, Heinz (ed.), Lyrik des Mittelalters I - II. Stuttgart Reclam 1983. 578 + 446 pp. Paperback. Good condition.

[ ATA: 20394 ] Pris: 100 SEK

BERGQUIST, Olle, Om 'Frälsarens dyra blod' och tidningsläsning hos Gud. Studier i Fredrika Bremers religiositet och författarskap. Skellefteå 1995. 308 s. Inbunden med skyddsomslag. Skada på skyddsomslagets framsida, annars i gott skick.

[ ATA: 2399 ] Pris: 90 SEK

BERGSTEN, Staffan & Gunilla (red.), Lyrik i tid och otid. Uppsala 1971. 281 s. Häftad.

[ ATA: 20714 ] Pris: 75 SEK

BERGSTEN, Staffan, Mary Poppins and Myth. Almqvist & Wiksell International 1978. (8),78,(2). Publisher´s cloth. Presentation copy.

[ ATA: 55255 ] Pris: 75 SEK

BERGSTRAESSER, Arnold, Staat und Dichtung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1967. 297,(3)pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 20999 ] Pris: 100 SEK

BERGVALL, Åke / Anders Tyrberg / Elisabeth Wennö (red.), Berätta och förstå? Sju essäer. Karlstad 2006. 186 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 38307 ] Pris: 75 SEK

BERGVALL, Åke, The Enabling of Judgement.Sir Philip Sidney and the Education of the Reader. Uppsala 1989. 137pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55171 ] Pris: 100 SEK

BEYER, Edvard, Profiler og problemer. Oslo 1966. 139 s.

[ ATA: 8124 ] Pris: 90 SEK

BEZZOLA, Reto, Liebe und Abenteuer im höfischen Roman. Hamburg 1961. 256 pp. Paperback.

[ ATA: 25866 ] Pris: 60 SEK

BICKEL, Ernst, Geschichte der römischen Literatur. Heidelberg, Carl Winter, 1937. 587 S. Gebunden.

[ ATA: 771 ] Pris: 125 SEK

BIEDERMANN, E., KIRSCH, F.-M., MAGNUSSON, G. & NYHLÉN, L.-O. (Ed.), Sozusagen. Stockholm 1996. 273pp. Soft covers. Schriften des germanischen Instituts Universität Stockholm, nr. 23.

[ ATA: 16572 ] Pris: 125 SEK

BILLARD, Pierre, André Gide & Marc Allégret. Le roman secret. Plon 2006. 322pp. A few pencil markings. Softcover.

[ ATA: 56323 ] Pris: 75 SEK

BILLING, AnnaCarin, Hvad er sannhet? Akademisk avhandling. Solum Förlag 2003. 272s. Häftad.

[ ATA: 11657 ] Pris: 100 SEK

BIRGANDER, Per, Boris Vian romancier Étude des techniques narratives. Lund Gleerup 1981. 230 pp. Original wrappers. (Études Romanes de Lund 33).

[ ATA: 39191 ] Pris: 350 SEK

BIRKELAND, Bjarte, Olav Duuns soger og forteljingar. Forteljekunst og tematikk. Oslo 1976. 253 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 13996 ] Pris: 100 SEK

BJÖRCK, Staffan, Lyriska läsövningar. Tredje upplagan. Lund, Gleerup bokförlag 1963. 211 s. Klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 20716 ] Pris: 50 SEK

BJÖRKLUND, Jenny, Hoppets lyrik. Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. Akademisk avhandling. Symposion 2004. 409 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

[ ATA: 14252 ] Pris: 60 SEK

BJÖRKMAN, Ingrid, Nini Roll Ankers Stampetrilogi. Tillkomst, bakgrund, budskap. Akademisk avhandling. Uppsala 1979. 149s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

[ ATA: 6581 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKMAN, Ingrid, Nini Roll Ankers Stampetrilogi. Tillkomst, bakgrund, budskap. Uppsala 1979. 149s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 55374 ] Pris: 90 SEK

BJÖRKMAN, Margareta, Original och översättning. Om två romaner av Restif de la Bretonne. Uppsala 1996. 134s. Häftad. (Litteratur och samhälle 31:2).

[ ATA: 5817 ] Pris: 75 SEK

BJÖRKMAN, Margareta, Läsarnas nöje. Kommersiella lånbibliotek i Stockholm 1783-1809. Akademisk avhandling. Uppsala 1992. 594 s. Häftad. (Skrifter utgivna av avdelningen för littertursociologi vid litteratursociologiska institutionen 29).

[ ATA: 9429 ] Pris: 125 SEK

BJÖRKSTÉN, Ingmar, Leopardväckning. Tio författare och den utsatta borgerligheten. Stockholm 1979. 307 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24285 ] Pris: 50 SEK

BLIKSTRAND, Liv, Natur og normer hos Sigrid Undset. Oslo 1995. 342 s. Häftad.

[ ATA: 13658 ] Pris: 75 SEK

BLOMBERG, Erik, Mosaik. Litteratur, teater, konst etc. 1930-1940. Stockholm 1940. 292 s. Häftad.

[ ATA: 31504 ] Pris: 50 SEK

BLUM, Léon, Stendahl et le Beylisme. 2nd thousand. Albin Michel, Paris, no date. 316pp. Hard-cover with original wrappers tipped-in. Ex library copy.

[ ATA: 10592 ] Pris: 90 SEK

BODIN, Helena, Hjalmar Gullberg och bysantismen-som paradoxer i tid och rum. Akademisk avhandling. Norma, Skellefteå 2002. 290s. Häftad.

[ ATA: 6846 ] Pris: 90 SEK

BORCHARDT, Rudolf, Vivian, Briefe, Gedichte, Entwürfe. Marbach 1985. 231 pp. Ill. Publisher's hardcover. Upper right corner bumped.

[ ATA: 31857 ] Pris: 75 SEK

BORCHARDT, Rudolf, Kindheit und Jugend. Von ihm selbst erzählt. Hamburg 1966. 103 pp. Publisher's cloth.

[ ATA: 31859 ] Pris: 100 SEK

BORCHARDT, Rudolf, L'Italia e la poesia tedesca. Aufsätze und Reden 1904-1933. Frankfurt 1988. 166 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

[ ATA: 31861 ] Pris: 100 SEK

BORCHARDT, Rudolf, Bacchische Epiphanie. Textkritisch herausgegeben und mit einem Nachwort von Bernhard Fischer. München 1992. 208 pp. + facsimile. Softcover with dj. Fine condition.

[ ATA: 31862 ] Pris: 150 SEK

BORCHARDT, Rudolf, Gesammelte Briefe I-VI (of a planned edition of 20). Briefwechsel. Edition Tenschert. Edited by Gerhard Schuster and Hans Zimmermann. Hanser 1994-1996. 6 volumes. 449 (2) + 483 (2) + 604 (2) + 579 (2) + 613 (2) + 587 (2) pp. Pubklisher's green cloth with dj. Very good condition.

¶ I: Rudolf Borchardt Hugo von Hofmannstahl / II: 1895-1906 / III: 1907-1913 / IV: 1914-1923 / V: 1924-1930 / VI: 1931-1935.

[ ATA: 31872 ] Pris: 2000 SEK

BORCHARDT, Rudolf, Gesammelte Werke in Einzelbänden. 13 volumes (of 14). Stuttgart Klett-Cotta 1955-1985. 447 + 439 + 527 + 435 + 538 + 548 + 531 + 456 + 608 + 620 + 591+548 + 483 pp. Publisher's brown cloth with dj. In good condition.

¶ Reden / Dramen / Erzählungen / Der leidenschaftliche Gärtner/ Prosa I-VI / Gedichte / Übertragungen / Gedichte II - Übertragungen II. (Missing is Dante Comedia Deutsch.)

[ ATA: 31873 ] Pris: 2500 SEK

BORGSTRÖM, Eva, Om jag får be om ölost. Kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. Anamma, Göteborg 1991. 272s. Häftad. Stämplad: Läsexemplar på smutstitelbladet.

[ ATA: 48321 ] Pris: 100 SEK

BORINSKI, Karl, Lessing 1-2. Berlin 1900. IX, 196 + XI, 230 pp. 2 volumes i one decorated cloth. Good condition.

[ ATA: 27543 ] Pris: 200 SEK

BOULTON, Marjorie, The Anatomy of Drama. London 1977. ix, 212 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 35285 ] Pris: 90 SEK

BOWRA, C. M., From Virgil to Milton. MacMillan 1967. Reprint. viii,248pp. Softcover. Pencil and ink annotations.

[ ATA: 52774 ] Pris: 75 SEK

BOYLE, Nicholas / Martin Swales (ed.), Realism in European Literature: Essays in Honour of J. P. Stern. Cambridge University Press 1986. x, 206 pp. Publisher's cloth with dj. A few pencil underlinings.

[ ATA: 42536 ] Pris: 200 SEK

BRÖNDSTEDT, Mogens / Sven Möller Kristensen, Danmarks literatur fra 1870 til Nutiden. 2. ögede uglebogsudgave 4 oplag. Köbenhavn 1977. 157 (3) s. Hägftad. Mycket gott skick.

[ ATA: 39261 ] Pris: 75 SEK

BRÅKENHIELM, Carl Reinhold/ PETTERSSON, Torsten (red.), Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur. Nya Doxa 2001. 376s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 55102 ] Pris: 75 SEK

BRÄUER, Rolf (ed.), Dichtung des europäischen Mittelalters. En Führer durch die erzählende Literatur. München 1990. 576 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

[ ATA: 34686 ] Pris: 125 SEK

BRAMSBÄCK, Birgit, Folklore and W. B. Yeats. The Function of Folklore Elements in Three Early Plays. Dissertation. Uppsala, Acta Upsaliensis, 1984. 178 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 51.

[ ATA: 924 ] Pris: 100 SEK

BRANDELL, Gunnar (red.), Synpukter på Strindberg. Stockholm 1964. 246 s. Pocket. Fed. bibliotkesexemplar med stämplar. Skydssplast å omslag.

[ ATA: 40687 ] Pris: 60 SEK

BRANDELL, Gunnar, Strindbergs infernokris. Bonniers 1950. 304 s. Häftad.

[ ATA: 10155 ] Pris: 150 SEK

BRANDELL, Gunnar, Nordiskt drama - studier och belysningar. Svenska Litteratursällskapet, Uppsala 1993. 104s. Häftad.

[ ATA: 57175 ] Pris: 90 SEK

BRANDES, Georg, Samlade skrifter I-XII. Köbenhavn 1899-1902. 12 vol. Privata halvfranska band. Ryggarna något nötta.

¶ Skrifterna komplett. Ytterligare 6 supplementband utgavs (avsl. 1910).

[ ATA: 33025 ] Pris: 800 SEK

BRANDES, Georg, Fugleperspektiv- Gyldendal, 1913. (8), 506,(2)s. Privat klotband (Levins Bokbinderi Upsala bokband). Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59608 ] Pris: 150 SEK

BRANDES, Georg, Udenlandske egne og personligheter. Gyldendal, 1893. (12), 435s. Privat halvklotband med omslagen medbundna (Levins Bokbinderi Upsala bokband). Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59610 ] Pris: 100 SEK

BRANDES, Georg, Esaias Tegnér. En litteratur-psykologisk studie. Auktoriserad öfversättning af O. A. Stridsberg. Seligmann, Stockholm, 1878. (8), 188s. Halvfranskt band med främre omslaget medbundet. Främre omslaget uppfodrat med liten papperslagning i övre marginalen. Namn på främre pärmens insida: Teddy Brunius.

[ ATA: 59611 ] Pris: 300 SEK

BRANDORF, Sten, Från den förbergade människan till den upplösta. Akademisk avhandling. Lund 1989. 226s. Häftad.

[ ATA: 10953 ] Pris: 75 SEK

BREITHOLTZ, Lennart, Studier i frihetstidens litteratur. Lund 1956. 200s. Nedre vänstra och övre högra hörnet något stötta.Delvis lätt blekt omslag. Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet 31.

[ ATA: 3646 ] Pris: 125 SEK

BRENEL, Hjalmar, Etiska motiv i Henrik Ibsens dramatiska diktning. Akademisk avhandling. Stockholm 1941. 320 s. Häftad. Omslaget något nött.

¶ Dedikation.

[ ATA: 22152 ] Pris: 90 SEK

BRERETON, Geoffrey, An Introduction to the French Poets: Villon to the Present Day. London 1957. xv, 302 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 32427 ] Pris: 100 SEK

BRINK, Lars, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910-1945. Akademisk avhandling. Uppsala 1992. 335 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 38294 ] Pris: 150 SEK

BRINKMANN, Hennig, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. 2. unveränderte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1979. VIII,204pp. Publishers cloth.

[ ATA: 22506 ] Pris: 125 SEK

BRINKMANN, Richard (Ed.), Begriffsbestimmung des literarischen Realismus. Darmstadt 1974. 496 pp. Publisher's hardcover. Some underlining. Wege der Forschung CCXII.

[ ATA: 14280 ] Pris: 125 SEK

BRIX, Hans, Danmarks digtere. Fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie. Köbenhavn 1965. 440 pp. Paperback.

[ ATA: 30824 ] Pris: 50 SEK

BROBERG, Jan, Brottsliga sidor. En bok om deckare. Bokád 1979 185 (3) s. Ill. Förlagsinbunden utan skyddsomslag.

[ ATA: 37094 ] Pris: 75 SEK

BROBERG, Jan, Mord för ro skull. Cavefors 1964. 302 s. Häftad. Nött.

[ ATA: 49630 ] Pris: 100 SEK

BROHED, Ulla (red.), Ordets gåva. Malmö 1989. 97,(1)s. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 22134 ] Pris: 100 SEK

BROMLEY, John C., The Shakespearean Kings. With a Foreword by Gunnar Boklund. Colorado Associated University Press 1971. xiv, 138 pp. Publisher's cloth with dj. Excellent condition. Gunnar Boklund's copy. Inscribed by Bromley to his friend.

[ ATA: 49087 ] Pris: 200 SEK

BROMMER, Frank, Herakles. Die zwölf Taten des Helden in antiker Kunst und Literatur. Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1979. 87 pp. + Ill. Publisher's hardcover.

[ ATA: 20586 ] Pris: 100 SEK

BROOKE, Tucker / Matthias A Shaaber, The Renaissance (1500-1660). London 1967. x, 380, (40), xxi pp. Softcover. One crease to back cover. (Literary History of England II).

[ ATA: 36370 ] Pris: 90 SEK

BROOKS, Cleanth, Paradoxie im Gedicht. Zur Struktur der Lyrik. 1.-7. Tausend. Suhrkamp 1965. 138 (10) pp. Softcover with dj. Very good condition. (Edition Suhrkamp 124).

[ ATA: 42140 ] Pris: 50 SEK

BROOMANS, Petra, Detta är jag. Stina Aronsons litteraturhistoriska öde. Carlssons 2001. 241s. Häftad.

[ ATA: 5825 ] Pris: 100 SEK

BROSTRÖM, Torben (red.), Danske digtere fortaeller eventyr. Köbenhavn 1987. 254 s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 43342 ] Pris: 150 SEK

BROSTRÖM, Torben (red.), Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfattaren gör. Köbenhavn 1987. 220 (2) s. Häftad. Namnteckning.

[ ATA: 43343 ] Pris: 100 SEK

BROSTRÖM, Torben / Sigrid Combüchen / Kjartan Flogstad (red.), Nordisk fantasi. En essaysamling. Oslo 1990. 176 s. Häftad.

¶ Einar Már Gudmundsson, Nöste Kendzior, Sigrid Combüchen, Elisabeth Möller Jensen, Helge Rönning, Erik Skyum-Mielsen, Arild Linneberg, Lars Saetre, Carl Gustav Bjurström.

[ ATA: 26748 ] Pris: 75 SEK

BROWN, Carolina, Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. Carlssons 2012. 488s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57432 ] Pris: 200 SEK

BRUSEWITZ, Gunnar, Guldörnen och duvorna. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1989. 239 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 20575 ] Pris: 75 SEK

BRUUN, Patrick, Svenska litteratursällskapet i Finland 1885 - 1985. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, 1985. 56s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med tejplagning. Dedikation till Phebe Fjellström.

[ ATA: 58472 ] Pris: 75 SEK

BURMAN, Carina, Mamsellen och förläggarna. Fredrika Bremers förlagskontakter 1828-1865. Uppsala 1995. 104s. Häftad. Litteratur och samhälle 30:1.

[ ATA: 5805 ] Pris: 60 SEK

BURMAN, Carina, Bremer. En biografi. Tusende. Stockholm 2001. 618 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37522 ] Pris: 100 SEK

BURMAN, Lars (Red.), Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören, drömmaren. Gidlunds 2001. 247 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12189 ] Pris: 100 SEK

BURMAN, Lars / Barbro Ståhle Sjönell (red.), Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser. Stockholm 1999. 151 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 29308 ] Pris: 90 SEK

BURMAN, Lars, Den Svenska stormaktstidens sonett. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. 231 s. Häftad. Gott skick. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga Instituitonen vid Uppsala Universitet 25.

[ ATA: 2412 ] Pris: 75 SEK

BURMAN, Lars/ Barbro Ståhle SJÖNELL (red.), Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 12-14 oktober 2001. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 2002. 178s. Förlagets pappband med skyddsomslag. dedikation från en av bidragsförfattarna.

[ ATA: 51651 ] Pris: 75 SEK

BURT, Forrest D. / Cleve Want (ed.), Invention and Design: A Rethorical Reader. New York 1975. xvi, 334 pp. Softcover.

¶ EE Cummings / Leroi Jones / Langston Hughes / Germaine Greer / Charles Darwin / John Ruskin / Plato / Erik Erikson / Joan Didion / Virginia Woolf / Aaron Copland E/ Eldridge Cleaver / Erich Fromm / Thomas Henry Huxley / Bertrand Russell / Norman Mailer / Rollo May and many others.

[ ATA: 46364 ] Pris: 75 SEK

BURTON, Nina, Resans syster, poesin. Essäer och tolkningar. Stockholm 1993. 382 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 22614 ] Pris: 60 SEK

BURTON, Nina, Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Bonniers 1984. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55361 ] Pris: 90 SEK

BUTOR, Michel, Improvisations sur Flaubert. Editions de la difference 1984. 230 pp. Softcover. Wrappers with stains.

[ ATA: 48539 ] Pris: 75 SEK

CAIN, William E., The Crisis in Criticism: Theory, Literature and Reform in English Studies. Johns Hopkins University 1987. xx, 308 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 42573 ] Pris: 100 SEK

CAMPBELL, Oscar James / Edward G. Quinn (ed.), A Shakespeare Encyclopaedia. London Methuen 1966. xvi, 1014 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Quarto. Prev. owner's bookplate on inside of front board; else in good condition.

[ ATA: 49544 ] Pris: 250 SEK

CANETTI, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend / Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 / Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937. München Hanser, 1977 (dritte Auflage), 1980, 1985. 3 volumes. 374 (4) + 407 (3) + 353 (2) pp. Publisher's hardcover with dj. Small tear to dj on first volume; else in good condition.

[ ATA: 30854 ] Pris: 350 SEK

CANETTI, Elias, Den räddade tungan. Historien om en ungdom. Andra tryckningen. Forum, Stockholm 1981. 396 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 46496 ] Pris: 75 SEK

CARLSON, Stig (red.), Arthur Lundkvist 3 mars 1956. Stockholm 1956. 215 s. Häftad.

[ ATA: 27186 ] Pris: 60 SEK

CARLSSON, Trygve (red.), Odling för tanken. Carlssons, Stockholm 1993. 320 s. Ill. Häftad. Dedikation

[ ATA: 20580 ] Pris: 75 SEK

CARPELAN, BHOLMSTRÖM, Roger (red.), Det förgrenade ljuset. En bok om Bo Carpelan och hans diktning. Helsingfors 2006. 344s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Med dedikation från redaktören.

[ ATA: 43461 ] Pris: 200 SEK

CARPENTER, Henry, J. R. R. Tolkien. En biografi. Stockholm 2002. 315 s. Ill. Förlagets pappband. Snedläst.

[ ATA: 29682 ] Pris: 90 SEK

CARR, John Dickson, Conan Doyle. Stockholm 1950. 351 s.+ frontispis (Porträtt av Conan Doyle). Ill. Häftad. Namnteckningar på främre omslagets insida.

[ ATA: 8242 ] Pris: 70 SEK

CARR, John Dickson, Conan Doyle. Stockholm 1950. 350 (2) s. Ill. Förlagets klotryggsband utan skyddsomslag.

[ ATA: 39248 ] Pris: 125 SEK

CARROLL, Joseph, The Cultural Theory of Matthew Arnold. University of California Press 1982. xix, 276 pp. Publisher's hardcover with dj. Excellent condition. Inscribed by author to Gunnar Boklund.

[ ATA: 49089 ] Pris: 150 SEK

CASTIGLIONE, Baldesar, Das Buch vom Hofmann (Il libro del Cortegiano). München 1986. 497 (3) pp. Paperback. In good condition.

[ ATA: 33348 ] Pris: 200 SEK

CAUDWELL, Christopher, Illusion und Wirklichkeit. Eine Studie über die Grundlagen der Poesie. Dresden 1966. 331 pp. Paperback. Fine condition.

[ ATA: 25868 ] Pris: 75 SEK

CAUDWELL, Christopher, Studien zu einer sterbenden Kultur. Dresden 1973. 181 pp. Paperback.

[ ATA: 25872 ] Pris: 60 SEK

CEDERBLAD, Sven, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten. Uppsala 1959. 239 s. Häftad. Understrykningar med blyerts. Thure Stenströms ex.

[ ATA: 14034 ] Pris: 75 SEK

CEDERBLAD, Sven, Erik Sjöberg (Vitalis) före debuten. Uppsala 1959. 238 s. Häftad. Ouppskuren och i mycket gott skick. Förlagsny.

[ ATA: 17002 ] Pris: 75 SEK

CEDERROTH, Sigvard/ HOLMQVIST, Bengt/ JANZON, Åke/ LINDNER, Sven, Elva diktanalyser. FIB:s Lyrikklubb, Stockholm, 1958. 96s. Häftad. FIB:s Lyrikklubbs Bibliotek Nr 38.

[ ATA: 59063 ] Pris: 50 SEK

CERQUIGLINI, Bernard / Hans Ulrich Gumbrecht (ed.), Der Diskurs der Literatur- und Sprachhistorie. Wissenschaftsgesichte als Innovationsvorgabe. Erste Auflage. Frankfurt Suhrkamp 1983. 630 (2) pp. Paperback. In good condition. (Stw 411).

[ ATA: 44849 ] Pris: 100 SEK

CHRISTENSEN, Erik M., Henrik Ibsens anarkisme: de samlede vaerker I-II. Köbenhavn 1989. 2 vol. 548 s. Häftad. Med dedikation. kantstöt å den andra volymens övre högra hörn; övrigt i mycket gott skick.

[ ATA: 39238 ] Pris: 500 SEK

CHRISTENSEN, Erik M., Verifikationsproblemet ved litteraturvidenskabelig meningsanalyse. Odense University Press 1971. 210pp. Softcover. Stamps.

[ ATA: 57384 ] Pris: 75 SEK

CLAÉSSON, Dick, The Narratives of the Biographical Legend: The Early Works of William Beckford. Dissertation. Gothenburg University 2001. 369 pp. Softcover.

[ ATA: 7638 ] Pris: 200 SEK

CLAUDIUS, Matthias, Der Wanderbecker Bote. Herausgegeben von Werner Weber. Zürich 1947. 383 pp. Publisher's hardcover with dj Very good condition.

[ ATA: 30754 ] Pris: 90 SEK

CLAUREN, H., Mimili / Wilhelm Hauff Kontrovers-Predigt über H. Clausen. Stuttgart 1984. 179 pp. Paperback. In good condition. Reclam 2055.

[ ATA: 30834 ] Pris: 75 SEK

CLIFFORD, Paula M., The Inversion of the Subject in French Narrative Prose from 1500 to the Present Day. Oxford Blackwell 1973. 453 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 30580 ] Pris: 200 SEK

COHEN, Ralph (ed.), The Future of Literary Theory. New York 1989. xx, 446 pp. Softcover.

[ ATA: 42245 ] Pris: 150 SEK

COLES, Gladys Mary, The Flower of Light. A Biography of Mary Webb. Duckworth 1978. xxii,352pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 5040 ] Pris: 150 SEK

COLLIER, Peter / Helga Geyer-Ryan (ed.), Literary Theory Today. Cambridge 1992. x, 250 pp. Softcover. A few pages with pencil underlining; else in very good condition.

[ ATA: 42576 ] Pris: 100 SEK

CON DAVIS, Robert /Ronald Schleifer, Criticism and Culture: The Role of Critique in Modern Literary Theory. London 1992. xiv, 260 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42240 ] Pris: 125 SEK

CONRADY, Karl Otto, Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. hamburg 1967. 246 pp. Paperback.

[ ATA: 25865 ] Pris: 60 SEK

CORRIGAN, Beatrice (ed.), Italian Poets and English Critics 1755-1859: A Collection of Critical Essays. University of Chicago Press 1969. viii, 327 pp. Softcover. Small bump to bottom of spine; else in good condition.

[ ATA: 32213 ] Pris: 75 SEK

CROWDER, Richard, Carl Sandburg. Twayne 1964. 176pp. Paperback. Twayne´s United States Authors Series.

[ ATA: 12542 ] Pris: 75 SEK

CULLBERG, Johan, Gustaf Fröding och kärleken. En psykologisk och psykiatrisk studie. Stockholm 2006. 258 (2) s. Pocket. Mycket gott skick.

[ ATA: 39621 ] Pris: 50 SEK

CULLHED, Anders Minnesord. Litterära essäer. Symposion 1998. 208 s. Häftad.

[ ATA: 49622 ] Pris: 90 SEK

CULLHED, Anders, Tiden söker sin röst. Studier kring Erik Lindengrens Mannen utan väg. Stockholm 1982. 257 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslaget diskret lagat på baksidan med tape.

[ ATA: 2390 ] Pris: 200 SEK

CULLHED, Anders, Diktens tidrymd. studier i Francisco de Quevedo och hans tid. Symposion 1995. 545s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

[ ATA: 55134 ] Pris: 125 SEK

CULLHED, Anna, The Language of passion: The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746-1806. Doctoral Dissertation. Uppsala 2001. 348 pp. Original wrappers.

[ ATA: 5142 ] Pris: 75 SEK

CULLHED, Anna, The Language of Passion: The Order of Poetics and the Construction of a Lyric Genre 1746-1806. Peter Lang 2002. 337 pp. Softcover. (European University Studies: Comparative Literature 18).

[ ATA: 13315 ] Pris: 100 SEK

CULLHED, Christina, Grappling with Patriarchies: Narrative Strategies of Resistance in Miriam Tlali's Writings. Dissertation. Uppsala 2006. 233 pp. sotcover. Very good condition.

[ ATA: 36278 ] Pris: 150 SEK

CURLE, Richard, Characters of Dostoevsky: Studies from Four Novels. London 1950. 224 pp. Publisher's hardcover. Underlining.

[ ATA: 11348 ] Pris: 65 SEK

CURRIE, Gregory, The Nature of Fiction. Cambridge University Press, 1980. xii,, 222pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Pencil markings from the beginning up until p. 21. Good.

[ ATA: 59874 ] Pris: 300 SEK

CURTIS, Anthony, The Pattern of Maugham. Hamilton 1974. 278pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket. Dust-jacket with 2cm tear.

[ ATA: 4701 ] Pris: 100 SEK

DAHLBÄCK, Kerstin, Ändå tycks allt vara osagt. August Strindberg som brevskrivare. Stockholm, Natur och Kultur, 1994. 456 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 2364 ] Pris: 75 SEK

DAHLBÄCK, Maj, Siri von Essen i verkligheten. Efterord av Lars Dahlbäck. Stockholm, 1989. 381 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

[ ATA: 8049 ] Pris: 75 SEK

DAHLGREN, Lotten, Ransäter. Värmländska släktminnen från adertonhundra-talets förra hälft. Tredje upplagan. Stockholm 1906. XV, 318 s. Ill. + utvikbar musikbilaga. Privat halvklotband. Gott skick.

[ ATA: 42365 ] Pris: 75 SEK

DAHLSTRÖM, Britt m.fl. (red.), Litteraturhandboken. Stockholm 1991. 800 s. Förlagets pappband.

[ ATA: 22969 ] Pris: 90 SEK

DALIN, Olof von, Samlade skrifter. Åttonde delen. Kommentarer till brev, skrivelser m.m. av Ingemar Carlsson, James Massengale och Gun Carlsson. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm, 2014. XVIII,454s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 58551 ] Pris: 90 SEK

DANIELSSON, Annica, Tre antologier - tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975. Akademisk avhandling. Lund 1988. 296 s. Häftad med skydsomslag.

[ ATA: 14011 ] Pris: 100 SEK

DANIELSSON, Tommy, Om den isländska släktsagans uppbyggnad. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 97 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 11676 ] Pris: 125 SEK

DAY, Geoffrey, From Fiction to the Novel. Routledge & Kegan Paul 1987. viii+223pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 4766 ] Pris: 100 SEK

DE SANCTIS, Francesco, Saggi Critici. Con introduzione e note di Gustavo R. Ceriello. Milano 1953. 198 (2) pp. Original wrappers. Very good condition.

[ ATA: 37363 ] Pris: 125 SEK

DEATH, Sarah/ FORSÅS-SCOTT, Helena (eds.), A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick. Norvik Press 1994. 301pp. Publisher´s hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57139 ] Pris: 100 SEK

DELBLANC, Sven, Kritik och essåistik 1958-1991. Redaktör: Lars Ahlbom. Inledning: Karl Erik Lagerlöf. Symposion, 2007. 512s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58859 ] Pris: 90 SEK

DELBLANC, Sven, Strindberg - urtida, samtida, framtida. Red. Lars Ahlbom & Björn Meidal. Carlssons, 2007. 337s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 58860 ] Pris: 75 SEK

DELBLANC, Sven, Det är du själv som bestämmer! Politik, samtidskritik och litteraturdebatt från tre decennier. Redaktörer Lars Ahlbom och Crister Enander. h:ström, 2009. 298s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Ded. från en av redaktörerna.

[ ATA: 58861 ] Pris: 70 SEK

DEMETZ, Peter, Thomas Green & Lowry, Nelson Jr., The Disciplines of Criticism: Essays in Literary Theory, Interpretation, and History. Yale University Press 1968. 616 pp. Publisher's cloth with dj. Prev. Owner stamp.

[ ATA: 13994 ] Pris: 150 SEK

DET NORSKE VIDENSKAPS-AKADEMI, Årbok 2003. Oslo 2004. 570s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 55360 ] Pris: 100 SEK

DI DIO, Francois / Charles Autrand (ed.), Le Soleil Noir. Positions No. 1. La révolte en question. Paris 1952. 125 (3) pp. Plates and ill. in text. Original wrappers. Unopened and in good condition. With the original girdle: ""Ceci est un effort pour comprendre Camus"".

¶ First controversial issue (Februray 1952) of this French art and litterature journal, discussing the concept of revolt and Camus' L'Homme révolté in particular. Camus refused to let the editors publish his polemic aginst Andre Breton, as well as to contribute to the discussion in Le Soleil Noir. The editors do little to hide their contempt. With contributions amongst many others by: Jean Granier, Antonin Artaud (Lettre a Andre Breton), Lautreamont, De Sade, Garcia Lorca, Hans Bellmer, Max Ernst, Julien Gracq, Georges Bataille, Luigi Pirandello and many others. Good old modernist fighting!

[ ATA: 43819 ] Pris: 950 SEK

DICKSON, Walter, En livslivets diktare. Studier i Gunnar Björlingtext. Stockholm 1956. 230 s. Häftad.

[ ATA: 40569 ] Pris: 90 SEK

DONALDSON, E. Talbot, Speaking of Chaucer. New York 1972. 178 (2) pp. Softcover. Inscribed by author's sister on front fly leaf. In good condition.

[ ATA: 37105 ] Pris: 75 SEK

DONNER, Jörn / Maria Linqvist (red.), Elmer Diktonius brev. Heksingfors 1995. 456 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 40563 ] Pris: 150 SEK

DOROSZ, Kristofer, Malcolm Lowry's Infernal Paradise. Dissertation. Uppsala 1976. 166 pp. Original wrappers. (Studia Anglistica Upsaliensia 27).

[ ATA: 934 ] Pris: 90 SEK

DOUBROVSKY, Serge, Pourquoi la nouvelle critique. Critique et objectivité. Mercure de France 1972. XX, 203pp. Soft covers. Signature and stamp.

[ ATA: 48324 ] Pris: 100 SEK

DRABBLE, Margaret (ed.), The Oxford Companion to English Literature. New Edition. Oxford 1989. 1155 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 27893 ] Pris: 125 SEK

DREWITZ, Ingeborg, Bettine von Arnim. Romantik - Revolution - Utopie. München 1978. 332 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 19050 ] Pris: 50 SEK

DROUGGE, Helga, The Significance of Congreve's 'Incognita'. Dissertation. Uppsala, 1976. 107 pp. Studia Anglistica Upsaliensia 28.

[ ATA: 932 ] Pris: 60 SEK

DYBERG, Nils-Olof, Olof Dalin och tidsidéerna. En komparativ undersökning av hans diktning till omkring 1750. Uppsala 1946. 174 s. Häftad. Stämplar. Ouppskuren.

[ ATA: 13800 ] Pris: 100 SEK

ECO, Umberto, Kulturknäck. Liten guide till den livade kulturen. Stockholm 1990. 171 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 7085 ] Pris: 90 SEK

EDEL, Leon, The Modern Psychological Novel. Peter Smith, Gloucester, Mass. 1972. 210pp. Publisher´s cloth. Hardcover. No dustjacket. Sunbleached spine. Signature and stamps of Prof. Thure Stenström.

[ ATA: 59607 ] Pris: 200 SEK

EDELFELT, Berta, Ur en gammal dagbok. En episod ur J. L. Runebergs liv. Med inledning av Werner Söderhjelm. Stockholm 1922. 193 s. Klotband. Fd Kalmar nations bibliotek. Stämpel. Gott skick.

[ ATA: 26930 ] Pris: 100 SEK

EDER, Doris L., Three Writers In Exile: Pound, Eliot and Joyce. New York 1984. 08 pp. Publisher's red cloth. Review stamp on front leaf; else in very good condition.

[ ATA: 48994 ] Pris: 250 SEK

EDLUND, Johan, Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan. Lunds universitet, 2015. 332s. Häftad. Mycket gott skick. Critica litterarum lundensis 13.

[ ATA: 59751 ] Pris: 200 SEK

EDSCHMID, Kasimir, Lebendiger Expressionismus. Frankfurt 1964. 158 pp. Paperback.

[ ATA: 30833 ] Pris: 60 SEK

EDSTRÖM, Vivi m.fl. (red.), Selma Lagerlöf och bildkonsten. Stockholm 1989. 134 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 49666 ] Pris: 90 SEK

EDSTRÖM, Vivi, Kvällsdoppet i Katthult. Essäer om Astrid Lindgren diktaren. Natur och Kultur 2004. 266s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 55152 ] Pris: 150 SEK

EK, Sverker R., Verklighet och vision. Bonniers, Stockholm 1964. 545s. Häftad. Namnteckning på första sidan.

[ ATA: 10275 ] Pris: 100 SEK

EK, Sverker, Skämtare och allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar. Gleerups 1952. 382s. Något nött omslag.

[ ATA: 4001 ] Pris: 80 SEK

EK, Sverker, Studier i Wivalliusvisornas kronologi. Uppsala 1921. 85 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 27512 ] Pris: 60 SEK

EK, Thomas, En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik. Akademisk avhandling. Helsingfors 2003. 354 s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 13452 ] Pris: 75 SEK

EKBOM, Torsten, Bildstorm. Stockholm 1995. 410 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 7355 ] Pris: 100 SEK

EKEDAHL, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst. Akademisk avhandling. Stockholm 1999. 270 s. Ill. Häftad. Dedikation. Studia Rhetorica Upsaliensia 2.

[ ATA: 125 ] Pris: 125 SEK

EKELUND, Bo G., In the Pathless Forest. Doctoral dissertation. Uppsala 1995. 397pp. Original wrappers with dust-jacket.

[ ATA: 10223 ] Pris: 100 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Modernism ockh klassicism. Akademisk avhandling. Stockholm 1974. 408s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 16473 ] Pris: 60 SEK

EKELUND, Louise, Rabbe Enckell. Gräshoppans och Orfeus diktare. Stockholm 1999. 263s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 18604 ] Pris: 40 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006