ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 223 träffar.HINDE, Robert H. (ed.), Non-Verbal Communication. Cambridge University Press 1977. xiv, 444 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 42547 ] Pris: 100 SEK

HORMIGO, María Tadea Díaz, Morfología. Cádiz 2003. 430 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50422 ] Pris: 250 SEK

HOUSTON, Susan H., A Survey of Psycholinguistics. The Hague, Mouton, 1972. 299 p.

[ ATA: 1103 ] Pris: 100 SEK

HURFORD, James R. / Brendan Heasley, Semantics: A Coursebook. Cambridge University Press 1985. vii, 293 (1) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 41709 ] Pris: 100 SEK

INGERS, Ingemar, Språk i Lund. Stockholm 1957. 140 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 17).

[ ATA: 32328 ] Pris: 45 SEK

JACOBSON HALLANDER, Nuengelsk lingvistik. Uppsala 1972. 88s.

[ ATA: 3838 ] Pris: 60 SEK

JESPERSEN, Otto, The Philosophy of Grammar. First edition. London 1924. 359 pp. Publisher's blue cloth. Signature on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 30164 ] Pris: 150 SEK

JESPERSEN, Otto, Efficiency in Linguistic Change. Köbenhavn 1941. 90 pp. Original wrappers. Lower margin of front wraper stained; else in unopened and good condition.

[ ATA: 34163 ] Pris: 150 SEK

JOHAN NICOLAI MADVIG. Et mindeskrift udgivet af det Kongl. Danske Videnskabernes selskab og Carlsbergsfondet I-II. Köbenhavn 1955-1963. 2 vil. 270 (2) + 290 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 35007 ] Pris: 250 SEK

JOHANSSON, Iréne, Funktionella aspekter på satsintonationen i svenska. Akademisk avhandling. Umeå 1978. 209 s. Häftad.

[ ATA: 9107 ] Pris: 90 SEK

KÄLLSKOG, Margareta, Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. Akademisk avhandling. Uppsala 1990. 234 s. Häftad.

[ ATA: 9111 ] Pris: 75 SEK

KARLGREN, Hans (utg.), Homeosemi. Stockholm, Skriptor 1974. 184s. Häftad.

¶ Bidrag av Hans Karlgren, Jan Anward, Eva Braroe, Nils-Erik Enkvist, C.W. Welin, Ferenc Kiefer.

[ ATA: 16450 ] Pris: 100 SEK

KATZ, Jerrold J. (ed.), The Philosophy of Linguistics. Oxford University Press 1985. vi, 259 (1) pp. Softcover. Very Good.

[ ATA: 41702 ] Pris: 100 SEK

KATZNER, Kenneth, The Languages of the World. New Edition 1995. Reprint. x, 378pp. Softcover.

[ ATA: 52569 ] Pris: 75 SEK

KOCH, W. A., From Morpheme to Texteme/Vom Morphem zum Textem. Hildesheim, Georg Olms, 1969. 245 pp.

[ ATA: 1461 ] Pris: 90 SEK

LANGENDOEN, D. Terence, The Study of Syntax. The Generative-Transformational Approach to the Structure of American English. New York, Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1969. 174 pp. Paperback.

[ ATA: 876 ] Pris: 70 SEK

LARSSON, Lars-Gunnar, Studier i de östersjöfinska språkens partitivbruk. Akademisk avhandling. Uppsala 1981. 162 s. Häftad.

[ ATA: 9087 ] Pris: 100 SEK

LAWTON, Denis, Social Class, Language and Education. London, Routledge and Kegan Paul, 1968. 181 p. Hardcover, no dust-jacket. Underlined

[ ATA: 1092 ] Pris: 75 SEK

LEECH, Geoffrey N. / Michael H. Short, Style in Fiction: A Linguistic Introducton to English Fictional Prose. Longman 1985. xiv, 402 pp. Paperback. Very good condition.

[ ATA: 42587 ] Pris: 100 SEK

LEECH, Geoffrey, Semantics: The Study of Meaning. Second, revised and updated edition. London 1981. xii, 384 pp. Softcover. Signature on front fly leaf and pen underlining on first pages.

[ ATA: 41712 ] Pris: 75 SEK

LEISI, Ernst, Der Wortinhalt. Seine Struktur im deutschen und englischen. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1953. 119 S. Gebunden.

[ ATA: 1077 ] Pris: 60 SEK

LEPSCHY, Giulio C., Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. Nymphenburger Verlagshandlung 1969. 259 S.

[ ATA: 7586 ] Pris: 90 SEK

LEPSCHY, Giulio C., Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. 2 durchgesehene Auflage. Nymphenburger 1969. 258 (2) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 50498 ] Pris: 50 SEK

LERNER, Jean Yves, Semantische und syntaktische Relationen im Satz. Prolegomena. Umeå 1972. 105 (3) pp. Mimeographed. Original wrappers. Quarto.

[ ATA: 49239 ] Pris: 100 SEK

LINDBERG, Carl, Terrängordet Köl (käl, Kielas). En betydelsehistorisk och -geografisk undersökning. Akademisk avhandling. Uppsala 1941. 320 s. + karta. Häftad.

[ ATA: 9128 ] Pris: 75 SEK

LINDBLOM, Johannes, Om spårket i den svenska bibelöversättningen av 1917. Stockholm 1955. 46 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 13).

[ ATA: 32324 ] Pris: 60 SEK

LINDQUIST, Torkel, A War of Words: From Lod to Twin Towers. Defining Terrorism in Arab and Israeli Newspapers 1972-1996 (2001) - A Study in Propaganda, Semantics and Pragmatics. Dissertation. Uppsala 2003. 186 pp. Softcover. Very good condition. (Studia Semitica Upsaliensia 19).

[ ATA: 21631 ] Pris: 250 SEK

LJUNGGREN, K. J. (utg.), FESTSKRIFT TILL JÖRAN SAHLGREN. Lund 1944. 530 s. Häftad.

[ ATA: 9152 ] Pris: 100 SEK

LOMAN, Bengt, Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och else. Akademisk avhandling. Lund 1961. 315 s. Häftad. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New series 4.

[ ATA: 6369 ] Pris: 75 SEK

LOMBARD, Alf, Frithiof Rundgren. Uppsala 1976. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis Nova Series 2:5. pp. 111-144.

[ ATA: 35003 ] Pris: 90 SEK

LORIMER, D. L. R., The Burushaski Language I-III. Oslo 1935-1938. 3 vol. LXII, 464 (+ plates and fold out map) + VII, 418 (4) + XVI, 545 (3) pp. Publisher's blue cloth. Signature to ront fly leaf. Small bump to front board on vol three; else in good unmarked condition.

¶ Vol. I:Introduction and Grammar. With a Foreword by G. Morgenstierne; Vol. II: Texts and Translations; Vol. III: Vocabularies and Index.

[ ATA: 30166 ] Pris: 4000 SEK

LUQUE, Juan de Dios / Antonio Pamies / Francisco José Manjón, Diccionario del Insluto. Barcelona 2000. 486 pp. Softcovero. Very good condition.

[ ATA: 50349 ] Pris: 175 SEK

LYONS, John, Chomsky. Collins/Fontana 1970. 120 (6) pp. Paperback. Signature and notes on first 3 pages and last page; else in good condition.

[ ATA: 1054 ] Pris: 70 SEK

LYONS, John, Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University Press 1971. 519 (1) pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 3371 ] Pris: 90 SEK

LYONS, John, Language and Lingustics: An Introduction. Cambridge University Press 1983. xii, 356 pp. Softcover.

[ ATA: 42546 ] Pris: 75 SEK

MÄGISTE, Edith, Speed Memory Performance in Bilinguals. Dissertation. Stockholm 1982. (6), 6, 14, 10, 8, 12, 20 pp in one volume. Softcover.

[ ATA: 23007 ] Pris: 100 SEK

MALMBERG, Bertil, Nya vägar inom språkforskningen. En orientering i modern lingvistik. 2:a uppl. Stockholm 1962. 255 s. Förlagets klotband.

[ ATA: 25558 ] Pris: 90 SEK

MANDELBAUM, David G., Selected Writings of Edward Sapir in Language, Culture and Personality. University of California Press 1958. xv, 617 pp. Publisher's cloth. In good condition.

[ ATA: 39347 ] Pris: 250 SEK

MARÍN, F. Marcos, Aproximación a la gramática española. Tercera edición corregida. Madrid 1972. XXIV, 344 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50351 ] Pris: 75 SEK

MARÍN, Francisco Marcos, Introductión a la Lingüística: Historia y Modelos. Madrid 1990. 222 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50410 ] Pris: 125 SEK

MARKEY, Thomas L., The Verbs Varda and Bliva in Scandinavian. With Special Emphasis on Swedish. Doctoral dissertation. Uppsala 1969. viii,309pp+maps.

[ ATA: 6355 ] Pris: 150 SEK

MARKSTRÖM, Herbert, Om utvecklingen av Gammalt A framför U i nordiska språk. Tilljämning och omljud + Kartbilaga. Akademisk avhandling. Uppsala 1954. 190s. Häftade.. 2 volymer. Några blyertsnoteringar.

[ ATA: 6354 ] Pris: 75 SEK

MARTINET, André, A Functional View of Language. Oxford 1962. viii, 163 (3) pp. Publisher's blue cloth.

[ ATA: 44832 ] Pris: 90 SEK

MAYS, Wolfe/ BROWN, S. C. (eds.), Linguistic Analysis and Phenomenology. Bucknell University Press 1969. viii,307pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Slightly worn dust jacket. Price clipped. Name on fly leaf.

[ ATA: 53999 ] Pris: 125 SEK

MEDINA, Joaquin Garrido, Lógica y Lingüística. Madrid 1988. 240 pp. Softcovr. Very good conditon.

[ ATA: 50430 ] Pris: 150 SEK

MELEFORS, Evert, Byngen, smissen och listar. Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland. 1 Typologi och ordbildning. Akademisk avhandling. Uppsala 1983. 235 s. Häftad. Studier till en svensk ortnamnsatlas 13.

[ ATA: 9133 ] Pris: 75 SEK

MELIN-KÖPILÄ, Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan. Språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter. Akademisk avhandling. Uppsala 1996. 234s. Häftad. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 41.

[ ATA: 5841 ] Pris: 75 SEK

MILLER, George A., Language and Communication. New York, McGraw-Hill, 1951. 298 p. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 1141 ] Pris: 90 SEK

NESSER, Anne, Se oli kurja käya koulusa"". Bruket av inre och yttre likalkasus i sverigefinska skolbarns språk. Akademisk avhandling. Uppsala 1986. 160 s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget Studia Uralica et Altaica Upsaliensia 16.

[ ATA: 9132 ] Pris: 75 SEK

NEWMEYER, Frederick J. (ed.), Language: The Socio-Cultural Context. Cambridge University Press 19889. x, 292 (2) pp. Softcover. Very good condition. (Linguistics: The Cambridge Survey Volume IV).

[ ATA: 42590 ] Pris: 125 SEK

NILSSON, Gunvor, Aktig-ord förr och nu. En historisk-semantisk studie av aktig-avledningar i svenskan. Akademisk avhandling. Uppsala 1993. 140 s. Häftad. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet 31.

[ ATA: 9130 ] Pris: 90 SEK

NILSSON, Jan, Plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Akademisk avhandling. Umeå 1975. 183 s. Häftad. Umeå Studies in Humanities 8.

[ ATA: 9131 ] Pris: 90 SEK

NORDLANDER, Gerd, Veva jämt, din fan! Om rytm och klang i Nils Ferlins lyrik. Akademisk avhandling. Uppsala 1994. 189 s. Häftad. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 37.

[ ATA: 9129 ] Pris: 75 SEK

NYBERG, H. S. (red.), Orientering i språkvetenskap. Stockholm 1943. 185 s. Häftad.

[ ATA: 30289 ] Pris: 60 SEK

ORDÓÑEZ, Salvador Gutiérrez, Principios de sintaxis funcional. Madrid 1997. 600 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50354 ] Pris: 125 SEK

PÉREZ, Carlos Paz, La Sexualidad en el Habla Cubana. Madrid 1998. 158 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50348 ] Pris: 125 SEK

PÉREZ, Julio Calvo, Introducción a la pragmática del español. Madrid 1989. 286 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50395 ] Pris: 90 SEK

PALMER, Harold E., The Scientific Study and Teaching of Languages. Oxford University Press 1968. 232 pp. Softcover.

[ ATA: 17603 ] Pris: 75 SEK

PAUL, Hermann, Prinzipien der Sprachgeschichte. Vierte Auflage. Halle, Max Niemeyer, 1909. XVI,428pp. Publisher´s cloth. Stamped. Pencil underlinings.

[ ATA: 57794 ] Pris: 100 SEK

PEREIRO, Carmen Cabeza, Las completivas de sujeto en español. Compostella 1997. 192 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50415 ] Pris: 125 SEK

PETÖFI, János S., Beiträge zu einer Ko-Textuellen Texttheorie. Uppsala 1971. 133 pp. Original wrappers.

[ ATA: 36707 ] Pris: 300 SEK

PETTERSSON, Per A., Om böjning av icke-neutrala substantiv i eskilstunaspråket. Inom- och utomspråkligt betingad variation. Akademisk avhandling. Uppsala 1979. xii,176s. Häftad. Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 13.

[ ATA: 6423 ] Pris: 100 SEK

PODADERA, Luis Miranda, Ortografía práctica de la lengua española. 3 edición. Barcelona (no year). 324 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50421 ] Pris: 75 SEK

PRESTON, Dennis R., Sociolinguistics and Second Language Acquisition. Oxford, Blackwell, 1989. 326 pp. Paperback. Language in Society 14.

[ ATA: 1982 ] Pris: 150 SEK

QUILIS, Antonio / Manuel Esgueva / M. Luz Gutiérrez / Pilar Ruiz-Va, Lengua española. Madrid 1992. 554 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50352 ] Pris: 125 SEK

REGNÉLL, Hans, Semantik. Filosofiska och språkvetenskapliga grundfrågor inom betydelseläran. 2. upplagan. Stockholm, Läromedelsförlagen/Norstedts, 1971. 193 s. Häftad. Dedikation. Något nött.

[ ATA: 1102 ] Pris: 75 SEK

REICHLING, A. J. B. N. / E. M. Uhlenbeck / B. van den Berg / A. A. Weijnen / F. J. M. L. de Tollenaere / C. Soeteman, Taalonderzoek in onze tijd. Haag 1962. 128 pp. Softcover. Presentation copy with signature from Tollenaere. In god condition.

[ ATA: 44929 ] Pris: 150 SEK

REINHAMMAR, Vidar, Pronomenstudier. Akademisk avhandling. Uppsala 1975. 229 s. + kartor. Häftad.

[ ATA: 9139 ] Pris: 70 SEK

ROBINS, R. H., General Linguistics an Introductory Survey. London, Longmans, 1964. 390 p. Hardcover with dust-jacket. Longman's Linguistics Library.

[ ATA: 1087 ] Pris: 125 SEK

RODRÍGUEZ, Luis Cortés, Tendencias actuales en el estudio del español hablado. Almería 1994. 156 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50356 ] Pris: 125 SEK

ROEGIEST, Eugeen, Les prépositions A et DE en espagnol contemporain. Valeurs contextuelles et signification générale. Gent 1980. 368 pp. Publisher's blue cloth with dj. Very good condition.

¶ No 60 of 600.

[ ATA: 50411 ] Pris: 400 SEK

RONGE, Hans H., Konung Alexander. Filologiska studier i en fornsvensk text. Akademisk avhandling. Uppsala 1957. 329 + 24 s. Med planscher. Häftad. Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala Universitet 3.

[ ATA: 5935 ] Pris: 75 SEK

RONGE, Hans H., Rimlista till Konung Alexander. Uppsala 1964. 92 s. Häftad.

[ ATA: 9140 ] Pris: 75 SEK

ROSELL, Erland, Prefixet o- i nordiska språk. En betydelsehistorisk studie. Del I: Fornnordiska. Akademisk avhandling. Uppsala 1942. 199s. Gallrad ur Upplands Nations bibliotek.

[ ATA: 208 ] Pris: 75 SEK

ROSTVIK, Allan, Har och Harg. Akademisk avhandling. Uppsala 1967. 176+15s. Häftad. Främre omslaget och de två första bladen med 2 centimeter långa revor nedtill.

[ ATA: 6334 ] Pris: 125 SEK

RUDSÄNGER, Hans, Sats, struktur och perspektiv. Subjektsdiskussioner. Akademisk avhandling. Uppala 1985. 145 s. Häftad.

[ ATA: 30172 ] Pris: 75 SEK

SAN JOSE, Valerio Baez, Fundamentos Críticos de la Gramática de Dependencias. Madrid 1988. 164 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50428 ] Pris: 150 SEK

SANDERS, Willy, Sprachkritikastereien und was der 'Fachler' dazu sagt. Darmstadt, Wissenschaftlische Buchgesellschaft, 1992. 177 S. Gebunden.

[ ATA: 1106 ] Pris: 100 SEK

SEUREN, Pieter A. M., Western Lingustics. An Historical Introduction. Blackwell, 1998. xvi, 570pp. Softcover. A few pencil underlinings in the beginning.

[ ATA: 59129 ] Pris: 250 SEK

SILÉN, Beatrice, Agentadverbialet i modern svenska. Studier i Nordisk filologi, utgivna av Ann-Marie Ivars, nr. 76. Akademisk avhandling. Helsingfors 1997. 222 s. Häftad. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr. 607.

[ ATA: 18474 ] Pris: 75 SEK

SKÖLD, Tryggve, Wortstudien. Stockholm 1992. 253 pp. Soft covers. Umeå Studies in Humanities 109.

[ ATA: 9162 ] Pris: 70 SEK

SLOBIN, Dan I., Psycholinguistics. Glenview, Scott, Foresman and Company, 1971. 148 p. Paperback. Notes and unerlineings.

[ ATA: 1090 ] Pris: 70 SEK

SMEDBERG, Einar, Peder Månssons landsmansskap. En dialektgeografisk undersökning. Akademisk avhandling. Uppsala 1920. 78 s. Häftad. Omslag nött med revor, gallringsstämpel. Texten i gott skick.

[ ATA: 9158 ] Pris: 70 SEK

SMITH, Neil, The Twitter Machine. Reflections on Language. Oxford, Blackwell, 1989. 275 pp. Paperback.

[ ATA: 1462 ] Pris: 125 SEK

SOMMER, Friedrich, Vergleichende Syntax der Schulsprachen. Dritte Auflage. Teubner 1931. VIII, 126 (6) pp. Publisher's hardcover. In good condition.

[ ATA: 34986 ] Pris: 150 SEK

SPRÅKMINNET 1. från Nastastenen till Nerikes Allehanda. Örebro 1997. 143 s. Häftad.

[ ATA: 9160 ] Pris: 50 SEK

STOCKWELL / SCHACHTER / PARTEE, The Major Syntactic Structures of English. Holt, Rinehart and Winston 1973. 847 pp. Softcover. Upper left corner bumped.

[ ATA: 3831 ] Pris: 125 SEK

TANDEFELT, Marika, Mellan två språk. En fallstudie om språkbevarande och språkbyte i Finland. Uppsala 1988. 285 s. Häftad. Studia Multiethnica Upsaliensia 3.

[ ATA: 9173 ] Pris: 100 SEK

TERNER, Erik, Studier över räkneordet En och dess sekundära användningar, förnämligast i nysvenskan. Akademisk avhandling. Uppsala 1922. 234 s. Häftad. Omslag och rygg nötta, texten ouppskuren.

[ ATA: 9183 ] Pris: 90 SEK

TIEDEMANN, Jörg, Recycling Translations. Doctoral Dissertation. Uppsala 2003. x,130,(2)pp. Original wrappers.

[ ATA: 16673 ] Pris: 100 SEK

TJÄDER, Börje, Behandlingen av palatalt r i substantivens pluralformer under fornsvensk och nysvensk tid. Akademisk avhandling. Uppsala 1961. 174 s. + karta. Häftad. Skrifter utgivna av Institautionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 9.

[ ATA: 9184 ] Pris: 75 SEK

TORREGO, Leonardo Gómez, Manual de español correcto I-II. 5-7 edición. Madrid 1996. 2 volumes. 358 + 462 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50420 ] Pris: 250 SEK

TROUBETZKOY, N. S., Principles de Phonologie. Paris 1957. xxxiv, 396 pp. Original wrappers. Spine mended with tape, text with some pencil notes.

[ ATA: 32401 ] Pris: 75 SEK

TRYPUCKO, Jozef (ed.), Studia Slavica Gunnaro Gunnarsson Sexagenario Dedicata. Uppsala 1960. 196 (2) pp. Original wrappers. Ex library with two stamps; in good condition. (Studia Slavica Upsaliensia 1).

¶ Contributions by Astrid Baecklund, Carin Davidsson, Zbigniew Folejewski, Gunnar Jacobsson, Lennart Kjellberg, N.P. Nikolaev, Nils Åke Nilsson, Karin pontoppidan-Sjövall, Allan Ringheim, Jurij Semjonow, Lennart Stenborg, Jósef Trypucko, Emil Walter.

[ ATA: 39887 ] Pris: 75 SEK

ULLMANN, Stephen, The Principles of Semantics. Oxford 1967. 352 pp. Publisher's cloth with dj. Dj is worn with tears. Miscoloring to boards. Internally in very good condition.

[ ATA: 42586 ] Pris: 125 SEK

ULLMANN, Stephen, Semantics. An Introduction to the Science of Meaning. Blackwell 1964. Reprint of 1962 edition. (10),278pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 53323 ] Pris: 100 SEK

ULLMANN, Stephen, Language and Style. Collected Papers. Blackwell 1966. reprint of 1964 edition. x,270pp. Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover.

[ ATA: 53324 ] Pris: 100 SEK

VENDRYES, J., Le langage. Introduction linguistique a l'histoire. Paris 1921. XXVIII, (8), 439 s. Original wrappers.

[ ATA: 30142 ] Pris: 90 SEK

VIGUERA, Manuel ariza, Manual de Fonología Histórica del Español. Madrid 1990. 200 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50427 ] Pris: 125 SEK

WALLWORK, J. F., Language and Linguistics: An Introduction to the Study of Language. London 1969. vii, 184 pp. Softcover.

[ ATA: 41713 ] Pris: 75 SEK

WARTBURG, W. v., Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Halle, Max Nemwyer, 1843. 209 S.

[ ATA: 1100 ] Pris: 100 SEK

WEINREICH, Uriel, On Semantics. University of Pennsylvania Press 1980. xviii, 420 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 41714 ] Pris: 150 SEK

WELIN, Carl Wilhelm, Studies in Computational Text Comprehension. Stockholm 1979. 193 pp. Softcover.

[ ATA: 17804 ] Pris: 100 SEK

WELLANDER, Erik, Die Bedeutungsentwickelung der Partikel AB in der mittelhochdeutschen Verbalkomposition. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Bedeutungslehre. Akademische Abhandlung. Uppsala, Appelbergs boktryckeri, 1911. 116 S. Ex library copy.

[ ATA: 1146 ] Pris: 75 SEK

WILLIAMS, Edwin, Thematic Structure in Syntax. MIT Press 1995. xii, 266 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50346 ] Pris: 75 SEK

WITTING, Claes, Bidrag till studiet avfonetisk modifikation. Akademisk avhandling. Uppsala 1956. 198 s. Ill. Häftad. Veck å främre omslag.

[ ATA: 17298 ] Pris: 75 SEK

WOTJAK, Gerd / Alexandra Veiga (ed.), La description del verbo erspañol. Compostella 1990. 285 (15) pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50412 ] Pris: 200 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006