ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 223 träffar.(ingen författare) Readings in Applied English Linguistics. Ed. by Harold B. Allen. Second Edition. New York, Appleton-Century-Crofts, 1964. 535 p. Paperback.

[ ATA: 1075 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Introductory Readings on Language. Ed. by Wallace L. Anderson and Norman C. Stageberg. Revised Edition. New York, Holt, Reinhart and Winston, 1966. 551 p. Paperback.

[ ATA: 1076 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Language, Meaning and Maturety. Selections from ETC: A Review of General Semantics 1943-1953. Ed. by S. I. Hayakawa. First Edition. New York, Harper & Brothers, 1954. 364 p. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 1091 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Psycholinguistics. A Book of Readings. Ed. by Sol Saporta and Jarvis R. Bastian. New York, Holt, Reinhart and Winston, 1961. 551 p. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 1104 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Words. Proceedings of an International Symposium Lund 25-26 August 1995. Ed. by Jan Svartvik. Stockholm, Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademin, 1996. 249 p. Konfernser 36.

[ ATA: 1114 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Verbal Behavior and Learning: Problems and Processes. Ed. by Charles N. Cofer and Barbara S. Musgrave. New York, McGraw-Hill, 1951. 397 p. Hardcover, no dust-jacket.

[ ATA: 1142 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) SPRÅK OCH TRADITION. FESTSKRIFT TILL SVEN BENSON. Uppsala 1983. 241 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 9053 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) SED OCH SÄGEN. FESTSKRIFT TILL EDWIN BERGER den 13/5 1956. Uppsala 1956. 133 s. Häftad. Ouppskuren.

[ ATA: 9062 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) DIALEKTSUDIER TILLÄGNADE GUNNAR HEDSTRÖM. Uppsala 1950. 187 s. Häftad.

[ ATA: 9076 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) OPPHAV OG SAMBAND. Heidersskrift til Ingeborg Hoff på 70-årsdagen 15. November 1981. Universitetsforlaget 1981. 393 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 9078 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) NORDISKA NAMN. EN FESTSKRIFT TILL LENNART MOBERG 13 DECEMBER 1974. Uppsala 1974. 331 s. Häftad.

[ ATA: 9137 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) BIDRAG TILL NORDISK FILOLOGI TILLÄGNADE EMIL OLSON DEN 9 JUNI 1936. Lund 1936. 415 s. Häftad.

[ ATA: 9144 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) SVERIGES MEDELTIDA PERSONNAMN HÄFTE 1 Aabiörn-Ar(n)vidh. Uppsala 1974. 80 s. Häftad.

[ ATA: 9147 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) SVERIGES MEDELTIDA PERSONNAMN. HÄFTE 3. Biorn-Botvidh. Uppsala 1974. 80 s. Häftad.

[ ATA: 9148 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) ALLAN ROSTVIK DEN 22 Mars 1990. EN HYLLNINGSSKRIFT. Uppsala 1990. 140 s. Häftad. Rullad.

[ ATA: 9163 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) ORD OCH STRUKTUR. studier i nyare svenska tillägnade Gun Widmark den 31 juli 1980. Uppsala 1980. 457 s. Häftad.

[ ATA: 9172 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Language and Society. Essays Presented to Arthur M. Jensen on his Seventieth Birthday. Copenhagen 1961. 203 pp. Softcover. A couple of stains to back wrapper; else in uncut and good condition.

¶ Essays by Karl Brunner, Louis Hjelmslev, Bernhard Karlgren, Bertil Malmberg, André Martinet, Randolph Quirk, Eric G. Turner and many others.

[ ATA: 30593 ] Pris: 200 SEK

AHLGREN, Inger, Interaction Between Form and Content in Linguistic Perception. Dissertation. Stockholm 1975. 102 pp. Softcover.

[ ATA: 17266 ] Pris: 100 SEK

AITCHISON, Jean, Language Change: Progress or Decay? 2nd Edition. Cambridge University Press, 1991. xii, 258pp. Soft covers. Some pencil underlinings. Good. Cambridge Approaches to Linguistics.

[ ATA: 59888 ] Pris: 75 SEK

ALLAN, Keith, Linguistic Meaning. Volume Two. Routledge 1986. xi, 348 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 41706 ] Pris: 125 SEK

ALLAN, Keith, Linguistic Meaning I-II. Routledge 1986. 2 volumes. xxiv, 452 + xii, 348 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50347 ] Pris: 200 SEK

ALLWOOD, Jens / Lars-Gunnar Andersson / Östen Dahl, Logic in Lingusitics. Cambridge University Press 1993. x, 186 pp. Softcover. Very good condition. (Cambridge Textbooks in Lingusitics).

[ ATA: 50342 ] Pris: 75 SEK

ALMGREN, Birgitta, Germanistik und Nationalsozialismus: Affirmation, Konflikt und Protest. Doctoral dissertation. Uppsala 1997. 304 pp. Original wrappers. Studia Germanistica Upsaliensia 36.

[ ATA: 8006 ] Pris: 75 SEK

ALONSO, César Hernández, Nueva sintaxis de la lengua española. Salamanca 1995. 240 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50429 ] Pris: 90 SEK

BALLMER, Thomas T., Sprachrekonstruktionssysteme und einige ihrer Anvendungsmöglichkeiten in Satz- und Textlinguistik. Scriptor Verlag Kronberg 1975. (6),378pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 55019 ] Pris: 100 SEK

BERGMAN, Gösta, Rätt och fel i språket. Stockholm 1962. 100 s. Häftad. (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk spårkvård 26).

[ ATA: 32331 ] Pris: 100 SEK

BLECKERT, Lars, Centralsvensk diftongering som satsfonetiskt problem. Akademisk avhandling. Uppsala 1987. 194 s. Häftad. Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 21.

[ ATA: 9060 ] Pris: 90 SEK

BLOOMFIELD, Leonard, Language. London 1961. ix, 566 pp. Publisher's blue cloth with dj. Dj is worn.

[ ATA: 39345 ] Pris: 125 SEK

BOGURAEV, Branimir / James Pustejovsky (ed.), Corpus Processing for Lexical Acquisition. MIT Press 1996. xviii, 246 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

[ ATA: 50345 ] Pris: 250 SEK

BORGSTRÖM, Carl H. J., Innföring i sprogvidenskap. 2 opplag. Oslo 1961. Ix, 164 s. + kartor. Förlagets klotryggsband. Mycket gott skick.

[ ATA: 30567 ] Pris: 100 SEK

BRODDA, Benny, (K)overta kasus i svenskan. Akademisk avhandling. Stockholm 1973. 90 s. Häftad. Kvarto.

[ ATA: 17586 ] Pris: 75 SEK

BROWN, Keith, Lingustics Today. Fontana 1984. 284 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 42600 ] Pris: 75 SEK

BRUNIUS, Teddy, Ord och övertygelser. Stockholm 1955. 216s.

[ ATA: 3702 ] Pris: 75 SEK

BRYLLA, Eva, Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material. Akademisk avhandling. Uppsala 1987. 211 s. Skrifter utgivna av Ortnamnsarkivet i Uppsala B:6.

[ ATA: 9052 ] Pris: 90 SEK

BUTLER, Christopher / Ricardo Mairal / Javier martín Arista / Francisco J. Ruiz de Mendoza, Nuevas perspectivas en Gramática Funcional. Barcelona 1999. 284 pp. Softcover. Very good condition. (Ariel Lingüística).

[ ATA: 50404 ] Pris: 75 SEK

CABRERA, Juan Carlos Moreno, Fundamentos de Sintaxis General. Madrid 1987. 144 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50406 ] Pris: 100 SEK

CAIRNS, Helen S., & Charles E. Cairns. Psycholinguistics. A Cognitive view of Language. New York, Holt, Reinhart and Winston, 1974. 252 p. Paperback.

[ ATA: 1120 ] Pris: 75 SEK

CANN, Ronnie, Formal Semantics: An Introduction. Cambridge University Press 1994. xviii, 344 pp. Softcover. Very good condition. (Cambridge Textbooks in Lingusitics).

[ ATA: 50341 ] Pris: 150 SEK

CARBÓ, Maria Luisa Hernanz, El infinitivo en español. Bellaterra 1982. 570 (4) pp. Softcover.

[ ATA: 50425 ] Pris: 100 SEK

CASSIRER, Peter, Deskriptiv stilistik. En begrepps- och metoddiskussion. Akademisk avhandling. Göteborg, Almqvist & Wiksell, 1970. 140 s. Häftad. Nordistica Gothoburgensia 4.

[ ATA: 1072 ] Pris: 90 SEK

CHOMSKY, Noam, Vår kunskap om det mänskliga språket. 2 utvidgade svenska utgåvan. Alhambra 1999. 94s. Häftad. Förlagsny.

[ ATA: 7221 ] Pris: 45 SEK

CLIFFORD, Paula M., The Inversion of the Subject in French Narrative Prose from 1500 to the Present Day. Oxford Blackwell 1973. 453 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 30580 ] Pris: 200 SEK

COHEN, David, El aspecto verbal. Madrid 1993. 294 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 50359 ] Pris: 100 SEK

COLLINDER, Björn, Introduktion i språkvetenskapen. Uppsala 1941. 224 s. Häftad.

[ ATA: 1137 ] Pris: 70 SEK

COLLINDER, Björn, Språket. Inledning till det vetenskapliga språkstudiet. Norstedts, Stockholm, 1959. 275 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40204 ] Pris: 75 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006