ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4884 träffar.(ingen författare) Taoist teachings from the Book of Lieh Tzu. Translated from the chinese with introduction and notes by Lionel Giles. John Murray, London 1959. Reprint of the second edition 1947. 112pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. The Wisdom of the East series.

¶ 53209

[ ATA: 100Kr ] Pris: John Murray, London 1959. Reprint of the second edition 1947. SEK

(ingen författare) Högre Allmänna Läroverket i Halmstad 1922. Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm 1922. 23s. Kvarto. Illustrerad. Klammerhäftad med dekorerat främre omslag.

¶ 54713

[ ATA: 100Kr ] Pris: Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm 1922. SEK

(ingen författare) Med lagen och svärdet. Kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899-1919. Helsingfors 1919. 226s. Häftad. Främre omslaget med liten pappersförlust (1 kvadratcentimeter).

¶ 55412

[ ATA: 75Kr ] Pris: Helsingfors 1919. SEK

(ingen författare) Louis de Broglie que nous avons connu. Fondation Louis de Broglie, Paris 1988. xlii,245pp. Softcover.

¶ 56099

[ ATA: 100Kr ] Pris: Fondation Louis de Broglie, Paris 1988. SEK

(ingen författare) Yi king. Le livre des transformations. Texte complet. Version allemande de Richard Wilhelm. Préfacée et traduite en francais par Etienne Perrot. Nouvelle édition revue et mise à jour. Librairie de M´dicis, Paris 1983. xxxii,804pp. Publisher´s decorated cloth.

¶ 56288

[ ATA: 200Kr ] Pris: Librairie de M´dicis, Paris 1983. SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

¶ 56576

[ ATA: 150Kr ] Pris: Dervy-Livres 1990 SEK

(ingen författare) Koranen. I översättning och sammandrag med historisk inledning av Åke Ohlmarks. Forum 1961. 347s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

¶ 56904

[ ATA: 75Kr ] Pris: Forum 1961. SEK

(ingen författare) Råby - Rekarne. En sörmlandssocken berättar. Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. 319s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 57084

[ ATA: 75Kr ] Pris: Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. SEK

(ingen författare) Bilder ur Åbo stads kulturhistoria under 1800-talet. Åbo 1952. 163s. Illustrerad. Häftad. Historiska samfundet i Åbo III.

¶ 57488

[ ATA: 100Kr ] Pris: Åbo 1952. SEK

(ingen författare) P. E. Svinhufvud 1861 - 1936. Utgiven av Festkommittén för P. E. Svinhufvuds 75-årsdag. Schildts, Helsingfors, 1936. 32s. + planscher. Kvarto. Häftad.

¶ 57869

[ ATA: 75Kr ] Pris: Schildts, Helsingfors, 1936. SEK

(ingen författare) Einstein. Hachette, 1972. 250pp. Illustrated. Hardcover with dustjacket. Name on fly leaf. Collection Génies et Réalitiés.

¶ 58207

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hachette, 1972. SEK

(ingen författare) Historia academiae Upsaliensis I - VIII. Grefing / Edman 1752 - 1795. (8),48 + (6),(49)-70 + (4),(71)-108 + (2),109-142 + (2),143-158 + (2), 159-166 + (2),167-176s. Sammanbundna i ett grått pappband.

¶ 58482

[ ATA: 3500Kr ] Pris: Grefing / Edman 1752 - 1795. SEK

(ingen författare) Så var det på min tid! 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. Örebro läns landsting, 1981. 584s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

¶ 58948

[ ATA: 75Kr ] Pris: Örebro läns landsting, 1981. SEK

(ingen författare) Sundelöfs societet. Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2015 183s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Nedre högra hörnet litet stött.

¶ 58960

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2015 SEK

(ingen författare) Oriental Literature or The Dabistan. Translated from the Original Persian by David Shea and Anthony Troyer. Introduction by A. V. Williams Jackson. Tudor Publishing, New York, 1937. (12), 411pp. Publisher´s cloth. Name on f.f.e.p. Smallstain on right margin of the first 2 leaves. Stained covers.

¶ 59217

[ ATA: 150Kr ] Pris: Tudor Publishing, New York, 1937. SEK

(ingen författare) Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515-1518. Utgifna genom Sven Tunberg. Norstedts, 1931. XVI, 111s. Häftad. Kung. samfundet för utgivande af handskrifter rörande skandinaviens historia, Historiska handlingar del 28:2.

¶ 59753

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts, 1931. SEK

(ingen författare) Gustaviansk mystik. Alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803. Inledning och kommentarer av Kjell Lekeby. Vertigo Förlag, Sala/ Södermalm, 2010. 539s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Inget skyddsomslag. Vertigos ockulta klassiker 2.

¶ 59831

[ ATA: 150Kr ] Pris: Vertigo Förlag, Sala/ Södermalm, 2010. SEK

(ingen författare) Växsjö, Sjörgrå och Lottefors. Utforskat och berättat av deltagare i en studiecirkel om bygden. + Unions Årsbok År 1912. Första årgången (Faksimil 1990, nr 198 i en plastficka på bakre pärmens insida.) Bollnäs, 1991. 410s. + 48s. Förlagets rexinband med skyddsomslag + klammerhäfte. Gott skick. Tryckt i 550 exemplar, detta är nummer 198.

¶ 59991

[ ATA: 400Kr ] Pris: Bollnäs, 1991. SEK

Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött. Nr 447 av 600.

¶ 22028

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1945. SEK

FEUERSTEIN, Emil, The Genius of the Jew. Udim Publishers, Tel Aviv, Israel, No date. 164pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s red hardcover with dustjacket.

¶ 57867

[ ATA: 125Kr ] Pris: Udim Publishers, Tel Aviv, Israel, No date. SEK

(Jan-Erik Wikström). Fritt sinne. Om liberalism & frisinne, kultur- & kyrkoliv, folkrörelser & massmedier. Atlantis 1992. 254 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 8274

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Atlantis 1992. SEK

(LINNÉ, Carl von), Linné i Skåne. P. A. Norstedt & Söner förlag, Stockholm 1975. 395s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 22641

[ ATA: 150Kr. ] Pris: P. A. Norstedt & Söner förlag, Stockholm 1975. SEK

(LINNÉ) LINNAEUS, Carolus N., Örtabok 1725. Utgiven av Svenska läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957. 320s. Illustrerad. Halvklotband.

¶ 15740

[ ATA: 150Kr. ] Pris: Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957. SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. 5 volymer. Allt som utkom.

¶ 10407

[ ATA: 2000Kr ] Pris: Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. SEK

[MIRCEA ELIADE], CARRASCO, David/ LAW, Jane Marie (eds.). Waiting for the Dawn. Mircea Eliade in Perspective. Foreword by Joseph Mitsou Kitagawa. Photographs by Lawrence G. Desmond. University Press of Colorado 1991. xx,174pp. Softcover. Weak crease on upper right corner of front cover.

¶ 57237

[ ATA: 250Kr ] Pris: University Press of Colorado 1991. SEK

[Mussolini, Benito]. SARFATTI, Margherita G., D v x. Milano 1926. 326 pp. Ill. Publisher's bright blue cloth. Lose in binding. Worn.

¶ 11208

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Milano 1926. SEK

[NILS VON ROSENSTEIN]. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886. Åttioåttonde delen. Senare bandet. Stockholm 1981. 716 s. Förlagets klotryggband. Gott skick.

¶ 45151

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

[RUTH MAIER], VOLD, Jan Erik, Ruth Maiers dagbok. Ett judiskt kvinnoöde. Sammanställd av Jan Erik Vold. Norstedts, 2009. 461s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick. Namn på smutstitelbladet;: Thorild Dahlqvist. Några bläckanteckningar på sista, blanka, bladet.

¶ 59918

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts, 2009. SEK

/NYGREN, Julius Aug./ Bihang till husläkaren innehållande Anwisning för Allmänheten att, då läkarebiträde saknas, på tjenligaste sätt behandla de fleste och wanligaste af yttre wåld samt af wåldsam muskelansträngning, uppwäckta Skador (Rubbningar, Sår eller Söndringar) hos Menniskans kroppsdelar, utgifwet af En Praktisk Läkare. Öbergs förlag, Stockholm 1839. (6),114,(2)s + (2)s reklam. Oskuren i tryckt originalomslag. Omslaget nött; det främre även med revor och pappersförluster, i nedre högra hörnet pappersförlust in i den tryckta ramen.

¶ 4477

[ ATA: 400Kr ] Pris: Öbergs förlag, Stockholm 1839. SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:1. 1371-1372. Stockholm 1970. 171 (5) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 43297

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:2. 1373-1374. Juni. Stockholm 1974. s. 171-293 (5). Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 43298

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

ÖBERG, Uno, Skutskärsemigranter i Nordamerika. Författarens Förlag, Spånga, 1974. 66s. + planscher. Illustrerad. Häftad.

¶ 58995

[ ATA: 100Kr ] Pris: Författarens Förlag, Spånga, 1974. SEK

ÖDEEN, Nils, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927. XVI,490s. Häftad. Solkiga omslag. Ouppskuren.

¶ 55738

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund 1927. SEK

ÖDMAN, N. P., Valda skrifter II:1-3. Svenska minnen och bilder / Från svenska småstäder och svensk landsbygd / Stycken på vers. Stockholm 1900. 236 + 334 + 64 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 38095

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1900. SEK

ÖGREN, Mats (red.), Makten framför allt. En antologi om statsminister Göran Persson. Stockholm 2005. 207 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 24372

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2005. SEK

ÖHMAN, Christer, Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska medeltidens historia. Rabén Prisma 1994. 247 s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 12823

[ ATA: 75Kr ] Pris: Rabén Prisma 1994. SEK

ÖHNGREN, Bo, Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. Uppsala 1974. 414 s. Häftad. Med dedikation.

¶ 50620

[ ATA: 70kr ] Pris: Uppsala 1974. SEK

ÖNNERFORS, Alf, Pliniana. In Plinii Maioris Naturalem Historiam Studia Grammatica Semantica Critica. Uppsala 1956. 196pp. Original wrappers.

¶ 5833

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1956. SEK

ÖRNEHOLM, Urban (ed), Four Eighteenth-century Medical Dissertations under the Presidency of Nils Rosén. Uppsala 2003. 284,(4)pp. original wrappers.

¶ 16676

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

¶ 50067

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1958 SEK

ÖSTBERG, Axel, Hantverkare i Falun 1773-1948. Falun 1948. 120 s. Ill. Häftad.

¶ 41451

[ ATA: 125kr ] Pris: Falun 1948. SEK

ÖSTE, Sven, Afrikas ansikte. Tolv ledare i närbild. Stockholm 1962. 259 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning. Omslaget något nött.

¶ 27239

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1962. SEK

ÖSTE, Sven, Vietnam. Hökens år. Stockholm 1966. 286 (2) s. Originalpocket.

¶ 50022

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

ÖSTEGREN, bertil, Makten och ärligheten. Om likheter och olikheter Stockholm 1970. 164 s. Ill. Häftad.

¶ 23855

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÖSTERBERG, Carin, Natur och kultur. Stockholm 1987. 336s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 16591

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Stockholm 1987. SEK

ÖSTERBERG, Eva, Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600. Lund 1977. 308 s. Häftad Prydligt streckad med blyerts.

¶ 42724

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund 1977. SEK

ÖSTERLING, Anders, Nicolovius och söderslätt. Stockholm 1957. 165 (3) s. Häftad.

¶ 41313

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

ÖSTERLING, Anders, Carl August Hagberg. Stockholm 1922. 201 (3) s. Häftad. Något nött.

¶ 41317

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1922. SEK

ÖSTERLING, Karin / Alma Öhrström, Trasmattor, bonader och längor. Ur Alma Öhrströms minnesalbum. Stockholm 1985. 135 (1) s. Ill. Förlagets pappband. Tväöroktav. Mycket gott skick.

¶ 39312

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

ÖSTERLUND-PÖTZSCH, Susanne, American Plus. Etnisk identitet hos finlandsvenskar i Nordamerika. Helsingfors 2003. 251 s. Ill. Häftad.

¶ 17239

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Helsingfors 2003. SEK

ÖZDALGA, Elisabeth / Sune Persson (ed.), Civil Democracy and the Muslim World. Istanbul 2002. 144 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 43616

[ ATA: 125 kr ] Pris: Istanbul 2002. SEK

ÅBERG, Åke, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. Uppsala 1987. 446 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 49704

[ ATA: 50kr ] Pris: Uppsala 1987. SEK

ÅBERG, Alf / Carin Österberg (red.), Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia. Stockholm 1972. 135 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 43477

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

ÅBERG, Alf / Ola Terje, Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Stockholm 1966. 166 (2) s. Ill. Förlagets dekorerade pappband. Något nöt.

¶ 40849

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

ÅBERG, Alf, Tragedin på torget. Natur och kultur 2002. 186s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 15063

[ ATA: 125Kr ] Pris: Natur och kultur 2002. SEK

ÅBERG, Alf, Klanernas krig. Med Bonnie Prince Chrlie i de skotska högländerna. Lts Förlag 1963. 132 s. Ill + karta. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 16943

[ ATA: 90 kr ] Pris: Lts Förlag 1963. SEK

ÅBERG, Alf, Digerdöden. Stockholm 1963. 90 s. Pocket.

¶ 24689

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

ÅBERG, Alf, Gustav Vasa 500 år. Stora jubileumsboken. Stockholm 1996. 80 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Swedish/English.

¶ 31843

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

ÅBERG, Alf, Baskerna. Ett frihetsälskande folk. Stockholm 1965. 105 (3) s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 37065

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

ÅBERG, Alf, Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. Stockholm 1987. 198 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på försättsbladet.

¶ 39940

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

ÅBERG, Alf, Av annan mening. Karolinen Axel Gyllenkrok. Stockholm 1998. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 40659

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

ÅBERG, Claes, Falsterbonäsets natur. En berättelse om naturen i Vellinge kommun. Vellinge 1992. 72 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

¶ 36778

[ ATA: 150 kr ] Pris: Vellinge 1992. SEK

ÅBERG, Leif (red.), Akademiska sjukhuset 1708-2008. Landets äldsta universitetssjukhus. Landstinget i Uppsala län 2008. 392s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 51719

[ ATA: 125Kr ] Pris: Landstinget i Uppsala län 2008. SEK

ÅBERG, Leif (red.), Från Linné till DNA. Naturhistoriska riksmuseet 2007. 228s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 54266

[ ATA: 100Kr ] Pris: Naturhistoriska riksmuseet 2007. SEK

ÅBERG, Martin, Politiken i svensk satir 1950-2000. Från folkhemspamp till välfärdsmanager. Nordic Academic Press 2006. 160 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 49819

[ ATA: 100kr ] Pris: Nordic Academic Press 2006. SEK

ÅDAHL, Karin (ed.), The Sultan´s Procession. The Swedish ebassy to Sultan Mehmed IV in 1657-1658 and the Rålamb Paintings. Swedish Research Institute in Istanbul, 2006. 343pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s cloth with dustjacket. Very Good.

¶ 59990

[ ATA: 400Kr ] Pris: Swedish Research Institute in Istanbul, 2006. SEK

ÅGREN, Henrik, Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. Uppsala 1998. 264 s. Dedikation.

¶ 7156

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1998. SEK

ÅGREN, Sigfrid, Sanning till 90%. Stockholm 1970. 270 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 48739

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÅHLÉN, Bengt, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Ordfronts förlag, Stockholm 1986. 270s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 16374

[ ATA: 75kr ] Pris: Ordfronts förlag, Stockholm 1986. SEK

ÅHLBERG, Lars-Olof, Realismbegreppet i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie. Uppsala 1988 315s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

¶ 5254

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1988 SEK

ÅHSBERG, Bengt, Studenter och storpolitik. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931. Lund 1995. 337 (5) s. Häftad med skyddsomslag.

¶ 40428

[ ATA: 120 kr ] Pris: Lund 1995. SEK

ÅKERBLOM, Lars, Sir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935. Uppsala 1976. 225 s. Häftad. Omslagen något slitna.

¶ 12213

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Uppsala 1976. SEK

ÅKERMAN, Brita, Alva Myrdal. Från storbarnkammare till fredspris. Stockholm 1997. 144 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12212

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

ÅMAN, Anders / Marta Järnfeldt-Carlsson (red.), Övre Norrlands kyrkor. Bebyggelsehistorisk tidskrift 22. Stockholm 1992. 253 s. Ill. Häftad. Kvarto. Gott skick.

¶ 32972

[ ATA: 150 kr. ] Pris: Stockholm 1992. SEK

ÅNGMAN, J. A., Försök till beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess gamla jern-bergslag. Nytryck. Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B. Hedemora 1925. 360,(2)s. + planscher. Trevligt linneband. Tillskrift på första blanka bladet (inte försättsbladet).

¶ 46225

[ ATA: 375Kr ] Pris: Nytryck. Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B. Hedemora 1925. SEK

ÅQVIST, Gösta, Frieden und Eidschwur. Studien zum Mittelalterlichen Germanischen Recht. Lund 1968. xii, 400pp. + folding table. Softcover. Rättshistoriskt bibliotek 14.

¶ 5932

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lund 1968. SEK

ÅSLUND, Leif, Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Uppsala 1992. 262 s. Häftad. Dedikation.

¶ 4595

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

ÅSTRAND, Göran, Här vilar berömda svenskar. Uppslagsbok och guide. Ordalaget 1999. 191 (1) s. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 40622

[ ATA: 200 kr ] Pris: Ordalaget 1999. SEK

ABÛ-L-`AL´ AL-MA´ARRÎ, L´Épître du pardon. Traduction, introduction et notes par Vincent-Mansour Monteil préface d´Etiemble. Gallimard, 1984. 318pp. Softcover. Some pencil annotations.

¶ 58619

[ ATA: 200Kr ] Pris: Gallimard, 1984. SEK

ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie. Poèmes traduits et présentés par Vincent Monteil. Sindbad 1983. 197pp. Softcover.

¶ 56252

[ ATA: 100Kr ] Pris: Sindbad 1983. SEK

ABDALLAH, Habib Ben, De l'iqta' étatique à l'iqta' militaire. Transition économique et changements sociaux à Baghdad, 247-447 del'Hégire/861-1055 ap. J. Uppsala 1986. 215 (5) pp. Original wrappers. In good condition.

¶ 40535

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1986. SEK

ABEL, Ulf (red.), Det gamla museet och utställningarna. Stockholm 1973. 124 s. Ill. Förlagets gröna klotband med skyddsomslag.

¶ 46577

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

ABEL, Ulf, Politik, dagdröm och väder. Uppsala 1957. 60s. Häftad.

¶ 10375

[ ATA: 50Kr ] Pris: Uppsala 1957. SEK

ABELL, Aage, Zur Protokoll des Kleinen Reichsrats in Kopenhagen am 26. Dezember 1863. Sonderdruck aus Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteiniscvhe Geschichte Band 95 1970. pp. 213-228. Softcover.

¶ 25159

[ ATA: 60 kr ] Pris: Sonderdruck aus Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteiniscvhe Geschichte Band 95 1970. SEK

ABUKHANFUSA, Karin m.fl. (red.), Arkiv hemma och ute. Stockholm 1995. 335 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 29788

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Att resa i arkiven. Stockholm 2004. 270 s. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 44559

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Spåren efter Nobel. Stockholm 2001. 298 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44563

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Arkivkonst. Stockholm 2000. 304 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44564

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Skuggsidor. Sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven. Stockholm 1999. 302 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44565

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Krig och fred i källorna. Stockholm 1998. 304 s. Ill.Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44566

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

ABUKHANFUSA, Kerstin m.fl. (red.), Grannar emellan. Stockholm 1997. 312 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44567

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

ADDAS, Claude, Quest for the Red Sulphur. The Life of Ibn `Arabi. Translated from the French by Peter Kingsley. The Islamic Texts Society, 2005. Reprint. XIV, 347pp. Softcover. Text on covers partly faded. Otherwise Very Good. Golden Palm Series.

¶ 59529

[ ATA: 250Kr ] Pris: The Islamic Texts Society, 2005. Reprint. SEK

ADELSKÖLD, Cl., Utdrag ur mitt dagsverks- och pro diverse-konto. Lefnadsminnen 1 - 4. Bonniers, Stockholm 1899-1901. 352+496+386+540s. + planscher. Röda guldornerade halvfranska band. Bundna i två band. 2 volymer Spricka i bakre falsen på andra volymen, cirka 2 centimeter, inget störande. 2 volymer

¶ 3392

[ ATA: 450Kr ] Pris: Bonniers, Stockholm 1899-1901. SEK

ADELSKÖLD, Cl., Äfventyr under en resa till Bornholm sommaren 1891. Verklighet och dikt, allvar och skämt af författaren till En resa till Nordkap. Med illustrationer. Stockholm, Hökerbergs, 1892. 142,(2)s. + planscher. Illustrerad. Förlagets röda dekorerade klotband med båda omslagen medbundna. Blekt rygg, i övrigt i mycket gott skick. Dedikation på det medbundna främre omslaget.

¶ 58465

[ ATA: 400Kr ] Pris: Stockholm, Hökerbergs, 1892. SEK

ADLERSPARRE, S. L.-D och Sigrid Leijonhufvud, Fredrika Bremer. Biografisk studie 1-2. Stockholm, Norstedts, 1896. VIII,415 + IV,432s. + frontispiser och planscher. Två klotband med dekorerade ryggar. Namn på försättsbladen.

¶ 58097

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts, 1896. SEK

AFANASIEV, Viktor, Den vetenskapliga kommunismens grunder. Göteborg 1979. 350 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 48375

[ ATA: 70kr ] Pris: Göteborg 1979. SEK

AGGE, Gunnar, I svart tjänst mellan vita stormakter. Tre år som abessinsk regeringsläkare i Ogaden. Stockholm 1935. 233 s. Ill. + utvikbar karta. Halvklotband.

¶ 26580

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1935. SEK

AGONITO, Rosemary (ed.), History of ideas on Woman: A Source Book. New York 1979. 414 pp. Softcover. Signature to front fly leaf. Fro Aristotle to Herbert Marcuse.

¶ 34198

[ ATA: 125 kr ] Pris: New York 1979. SEK

AHARONI, Yohanan, The Land of The Bible: A Historical Geography. Second Revised Edition. London 1979. xviii, 482 pp. Publisher's hardcover with dj. Some pencil underlining. Dj price clipped; else in good condition.

¶ 44217

[ ATA: 150 kr ] Pris: London 1979. SEK

AHLBÄCK, Ragna, Bonden i svenska Finland. Helsingfors 1983. Dedikation.

¶ 48310

[ ATA: 250Kr ] Pris: Helsingfors 1983. SEK

AHLENIUS, Holger, Frankrikes litteratur under medeltiden. Forum 1957. 582s. Förlagets Klotryggsband. Namnteckning på främre pärmens insida.

¶ 5793

[ ATA: 100Kr ] Pris: Forum 1957. SEK

AHLGREN, Stig, Den okände Karl Gerhard. Stockholm 1966. 291 (3) s. Ill. Förlagets klotband utan skyddsomslag. Liten fläck på ryggen.

¶ 46573

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

AHLQVIST. A., Ölands historia och beskrifning I-II:1-2. Calmar, 1822-1827. (6),VII,(1),3-450, 2 planscher + 298s.,frontispisplansch,plansch 1-14 + (2),VII,(1),320,(4)s,plansch 15-32. Samtida halvfranska band med blindpressade ryggar och förgylld titel. 3 Nötta falsar och hörn.Den utvikbara frontispisplanschen till del II:1 skuren i nederdelen in i planschen. Namnteckning på titelbladen. Namn på försättsbladen. En del blyertsanteckningar och någ OBS! 12 sidor subskribentförteckning i slutet av del I saknas i detta exemplar. I övrigt komplett. Gott exemplar.

¶ 59666

[ ATA: 2800Kr ] Pris: Calmar, 1822-1827. SEK

AHLSTRÖM, Göran / Benny Carlson, Vägval i valutafrågan. Sverige och Bretton Woods. Stockholm 2006. 304 s. Häftad.

¶ 32696

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2006. SEK

AHLUND, Mikael, Landskapets röster. Studier i Elias Martins bildvärld. Alantis 2011. 448s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Sidorna 290-298 litet skrynkliga i det nedre yttre hörnet, berör ej text/ bildytan.

¶ 53910

[ ATA: 100Kr ] Pris: Alantis 2011. SEK

AHNLUND, Nils, m.fl (red.), Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934 Stockholm 1934. 558 s. Häftad. Nött och naggat omslag.

¶ 44811

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1934. SEK

AHRENBERG, Albin, Ett flygarliv. Malmö Allhem 1957. 311 (5) s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Gott skick.

¶ 37566

[ ATA: 300 kr ] Pris: Malmö Allhem 1957. SEK

AIMAQ, Jasmine, For Europe or Empire? French Coloniel Ambitions and the European Army Plan. Lund University Press 1996. 314 pp. Softcover with dj. Very good condition.

¶ 49424

[ ATA: 350kr ] Pris: Lund University Press 1996. SEK

AITKEN, Robert, The Mind of Clover: Essays in Zen Buddhist Ethics. San Francisco 1984. xiv, 199 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30300

[ ATA: 100 kr ] Pris: San Francisco 1984. SEK

AL RASCHID BEY, Omar, Das hohe Ziel der Erkenntnis. Aranada Upanishad. R. Piper München 1917. 2. Auflage. XVI,173pp. Large octavo. Publishers vellum backed boards.

¶ 44014

[ ATA: 150Kr ] Pris: R. Piper München 1917. 2. Auflage. SEK

AL-BELÂDSORÎ, Bogen om Landenes Erobring. (Kitâb Futûchi ´L-Buldân).Kapitlerne 22-34. 49. Gyldendal, Köbenhavn 1946. 105s. Häftad.

¶ 5542

[ ATA: 125Kr ] Pris: Gyldendal, Köbenhavn 1946. SEK

AL-GHAZZALI, On the Treatment of the Harms of the Tongue. Translated by Muhammad Nur Abdus Salami. Introduction by Laleh Bakhtiar. Great books of the Islamic World, Chicago, 2002. 63pp. Softcover. Very good.

¶ 58651

[ ATA: 75Kr ] Pris: Great books of the Islamic World, Chicago, 2002. SEK

AL-JILANI, Shaikh `Abd Al-Qadir, Purification of the Mind. (Jila´ Al- Khatir). Translated by Shetha Al-Dargazelli/ Louay Fatoohi. Second Edition, Revised and Improved Translation. Luna Plena Publishing,, Birmingham, 2008. xiv,180pp. Softcover. Very Good apart from a slight crease on the upper cover.

¶ 58702

[ ATA: 100Kr ] Pris: Luna Plena Publishing,, Birmingham, 2008. SEK

ALBERTI, Leon Battista, Vom Hauswesen (Della famiglia). München 1986. XXXIII, 471 pp. Paperback. In good condition.

¶ 30926

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1986. SEK

ALBRECHT, Fritz, Ergebnisse von Dr. Haudes Beobachtungen der Strahlung und des Wärmehaushalters der Erdoberfläche an den beiden Standlagern bei Ikengüng und am Edsen-Gol 1931/32. Unter Mitwirkung von Paul Brosse. Stockholm 1941. 352 pp. + plates. Publisher's cloth, bound with original wrappers. Quarto. Very good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 43641

[ ATA: 750 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

ALDER, Ken, Världens mått. Berättelsen om hur metersystemet förändrade världen Norstedts 2003. 494s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 52225

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts 2003. SEK

ALDSKOGIUS, Rudolf (red.), Norrlands nation i Uppsala 1938-1942. Uppsala 1943. 211 s. Ill. Förlagets klotband. Gott skick.

¶ 30700

[ ATA: 70 kr ] Pris: Uppsala 1943. SEK

ALEKSEEV, V. P. (ed.), Paleolit i neolit mongol'skogo Altaya. (Paleolith and Neolith of the Mongol Altai). Novosibirsk 1990. 644 (4) pp. Ill. + fold out map. Publisher's decorated hardcover. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Very good condition.

¶ 44614

[ ATA: 750kr ] Pris: Novosibirsk 1990. SEK

ALFÖLDI, Andreas, Aion in Mérida und Aphrodisias. Mit Beiträgen von Elisabeth Alföldi-Rosenbaum, Kenan T. Erim u. Joyce Reynolds. Mainz 1979. X, 44 (2) pp. + 44 plates. Publisher's full cloth. Quarto. Prev owner's bookplate on inside of front board. I good conditon.

¶ 39352

[ ATA: 200 kr ] Pris: Mainz 1979. SEK

ALFIERI, Vittorio, Da La Vita di Vittorio Alfieri. Pagine scelte e coordinate secondo le norme de' nuovi programmi scolastici. Con introduzione e note di Carlo Calcaterra. Torino 1947. XVI, 247 pp. Original wrappers. One stain to back wrapper; else in good condition.

¶ 31480

[ ATA: 150 kr ] Pris: Torino 1947. SEK

ALI, Tariq, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity. London 2002. x, 342 pp. Publisher's hardcover with dj. Pencil underlining; else in good condition.

¶ 42283

[ ATA: 125 kr ] Pris: London 2002. SEK

ALLAN, D.G.C., William Shipley: Founder of the Royal Society of Arts. A Biography with Documents. London 1968. 240 pp. Ill. Publisher's hardcover with dust jacket.

¶ 11602

[ ATA: 125 Kr ] Pris: London 1968. SEK

ALLEGRO, John M., Dödahavsrullarna. Skriftfynden som kastat nytt ljus över Bibeln. Stockholm 1956. 205 s. Ill. Häftad.

¶ 29449

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1956. SEK

ALLEGRO, John, The Dead Sea Scrolls: A Reapprasial. Penguin Books 1966. 208 pp. Ill. Paperback. Very good condition.

¶ 42255

[ ATA: 75 kr ] Pris: Penguin Books 1966. SEK

ALLEMANN, Fritz R., Zwischen Stabilität und Krise. Etappen der deutschen Politik 1955-1963. München 1963. 309 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 31936

[ ATA: 100 kr ] Pris: München 1963. SEK

ALLEN, G.C., A Short Economic History of Modern Japan. Unwin University Books 1963. 237,(3)pp. Paperback.

¶ 23477

[ ATA: 75Kr ] Pris: Unwin University Books 1963. SEK

ALLEN, John, Rättvisans rebell. Desmond Tutu - en biografi. Örebro 2007. 490 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 38319

[ ATA: 150 kr ] Pris: Örebro 2007. SEK

ALLEN, Richard C., Korea's Syngman Rhee: An Unauthorized Portrait. Tokyo 1960. 260 pp. Softcover. Ex. library with two stamps.

¶ 48362

[ ATA: 100kr ] Pris: Tokyo 1960. SEK

ALM, Anna / Henrik Alm, Vad medeltida kyrkväggar berättar. Stockholm 1955. 120 s. Ill. + utvikbar bild. Förlagets pappband. Något nött och fuktad.

¶ 39960

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

ALMGREN, Bertil, Bronsnycklar och djurornamentik I-II. Från övergången från vendeltid till vikingatid. Text med planscher och tabeller. Uppsala 1955. 2 vol. 127 s. (+ kartor) + 56 planscher och utvikbara tabeller. Häftade.

¶ 34938

[ ATA: 425Kr ] Pris: Uppsala 1955. SEK

ALMGREN, Efraim, Tempel Riddare Orden i Norden 1887-1962. Trollhättan 1962. 414,(2)s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 16741

[ ATA: 250Kr ] Pris: Trollhättan 1962. SEK

ALMGREN, Hans, Alla tiders Arboga. Arboga 1985. 196 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 45395

[ ATA: 75kr ] Pris: Arboga 1985. SEK

ALMGREN, Oscar, Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. Uppsala, Lindblads 1923. 190,(2) + rättelselapp. Illustrerad. Häftad. Understrykningar i rött och blyerts.

¶ 15790

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uppsala, Lindblads 1923. SEK

ALMHULT, Artur, Svenska Akademien. Stockholm 1967. 95s.

¶ 3407

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

ALMHULT, Artur, Svenska akademien. Stockholm 1954. 80 s. Ill. Häftad. Namnteckning. Gtt sick.

¶ 49256

[ ATA: 40kr ] Pris: Stockholm 1954. SEK

ALMQVIST, Sven, Almqvist & Wicksell. Ett boktryckeriföretags historia. Perioden 1839-1910. Gebers 1979. 410s. Illusterad. Förlagsklotband med skyddsomslag.

¶ 3410

[ ATA: 75 kr ] Pris: Gebers 1979. SEK

ALSMARK, Gunnar / Tina Kallehave / Bolette Moldenhawer (ed.), Migration och tillhörighet. Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Göteborg 2007. 469 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick. Utgiven i samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds Universitet.

¶ 49737

[ ATA: 250kr ] Pris: Göteborg 2007. SEK

ALTHOFF, G. / H.-W. Goetz / E. Schubert, Mensch im Schatten der Kathedrale. Neuigkeiten aus dem Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1998. 358 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20256

[ ATA: 200 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1998. SEK

ALTHOFF, Gerd, GOETZ, Hans-Werner, SCHUBERT, Ernst, Menschen im Schatten der Kathedrale. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998. X,358pp. 4:o. Illustrated. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 20792

[ ATA: 250Kr ] Pris: Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1998. SEK

ALTHOFF, Gert, Otto III. Darmstadt 1996. 245 pp. Ill. Publisher's hardback.

¶ 10545

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Darmstadt 1996. SEK

ALVAREZ, A., Natt. En undersökning av nattlivet, det nattliga språket, sömnen och drömmarna. Leandermalmsten 1995. 336s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 5907

[ ATA: 140kr ] Pris: Leandermalmsten 1995. SEK

ALVING, Barbro, Personligt. Dagböcker och brev 1927-1935. Stockholm 1990. 236 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 48478

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

ALVING, Barbro, Personligt. Dagböcker och brev 1936-1939. Stockholm 1991. 260 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 48525

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

AMA ADHE The Voice that Remembers. A Tibetan Woman´s Inspiring Story of Survival.As told to Joy Blakeslee. Foreword by his holiness the Dalai Lama. Second printing. Wisdom Publications 1998. XIV,257. Softcover.

¶ 57231

[ ATA: 75Kr ] Pris: Second printing. Wisdom Publications 1998. SEK

AMANZE, James M., Islam in Botswana 1882-1995. Uppsala 2000. 85 pp. Softcover.

¶ 22211

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 2000. SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny (red.), Idé och klass. Texter kring den kommersiella revolutionens England. Stockholm 1972. 191 (3) s. Originalpocket.

¶ 42441

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny & Sverker Sörlin (Red.), Obemärkta: Det dagliga livets idéer. Carlssons 1995. 304 s. Häftad.

¶ 8647

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Carlssons 1995. SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny, Det okända landet. Tre studier om svenska utopister. Gidlunds 1981. 215 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 7273

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Gidlunds 1981. SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny, Tiden: ett äventyr. Om visionärer, uppror och idéer. Stockholm 1980. 208 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 18835

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny, Fantasin till makten! Utopiska idéer i västerlandet under fem hundra år. Stockholm 2004. 234 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 35332

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

AMBLER, Eric, En smutsig historia. Arthur Abdel Simpsons fortsatta öden och äventyr. Stockholm 1969. 198 s. Häftad. Något nött.

¶ 18526

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1969. SEK

AMBOLT, Nils, Latitude and Longitude Determinations in Eastern Turkistan and Northern Tibet Derived From Astronomical Observations. Stockholm 1923. 143 (1) pp. Ill. + maps in back pocket. Publisher's cloth, bound with original wrappers. Quarto. Very good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 43643

[ ATA: 600kr ] Pris: Stockholm 1923. SEK

AMIR-MOEZZI, Mohammad, Le guide divin dans le shî´isme originel. Aux sources de l´ésotérisme en Islam. Verdier 1992. 379pp. Softcover. A few pencilmarkings.

¶ 56400

[ ATA: 200Kr ] Pris: Verdier 1992. SEK

ANAND SALETORE, Bhasker, India's Diplomatic Relations with the West. Bombay 1958. xvii, 430 pp. + fold out maps. Publisher's red cloth.

¶ 32307

[ ATA: 300 kr ] Pris: Bombay 1958. SEK

ANDERSEN, Paul Nyboe, De ökonomiske sammenhaeng. Köbenhavn 1947. 155 s. Häftad. Något nött. Ryggens fot med pappersförlust.

¶ 33350

[ ATA: 150 kr ] Pris: Köbenhavn 1947. SEK

ANDERSEN, Per Sveaas, Westward is the course of Empires. A study in the shaping of an American idea: Frederick Jackson Turner´s Frontier. Oslo University Press 1956. 133pp. Paperback. dedication.

¶ 3552

[ ATA: 100Kr ] Pris: Oslo University Press 1956. SEK

ANDERSON, Ivar, Otto Järte - en man för sig. Bonniers 1965. 309s. + planscher. Förlagets klotband utan skyddsomslag.

¶ 46169

[ ATA: 60Kr ] Pris: Bonniers 1965. SEK

ANDERSON, Marian, Med sång genom livet. Gummessons 1957. 224s. + planscher. Häftad.

¶ 28191

[ ATA: 45Kr ] Pris: Gummessons 1957. SEK

ANDERSSON, Åke E. / Peter Sylwan, Framtidens arbete och liv. Stockholm 1997. 510 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 50028

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

ANDERSSON, Aron / Ingemar Jansson, Klenoder ur äldre svensk historia / Treasures of Early Sweden. Stockholm 1984. 149 s. Ill. Häftad.

¶ 32152

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

ANDERSSON, Bernt-Olov, Drömmar om rosor och järn. Metalls fackliga kamp i Sandviken 1906-2006. Svenska Metallindustriarbetareförbundets avd 135. Sandviken 2006. 320s. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag.

¶ 53538

[ ATA: 150Kr ] Pris: Sandviken 2006. SEK

ANDERSSON, Bo / Börje jorth / Bertil Nordenstig / Paul Lönnström / Ralph Steen / Bo Stråth, Centralt och lokalt - förr och nu. Södertälje 1982. 152 s. Häftad. Exlibris å insida av främre pärm.

¶ 41035

[ ATA: 100 kr ] Pris: Södertälje 1982. SEK

ANDERSSON, Gunnar, Australien. Natur och kultur. Studier och minnen. Stockholm 1915. VII, 264 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 37705

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1915. SEK

ANDERSSON, Hans (red.), Historia kring Göteborg. Stockholm 1967. 178 s. Ill. + karta. Originalpocket. Två sidor bruna efter tidningsurklip; övrigt i gott skick.

¶ 31082

[ ATA: 45 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

ANDERSSON, Hans, Borg Mesch. Drömmen om fjällen. Berättelsen om en tid då allt blev annorlunda. Ny upplaga. Arena, 1995. 223s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 14932

[ ATA: 150Kr ] Pris: Ny upplaga. Arena, 1995. SEK

ANDERSSON, Ingrid, Dalarna i kvinnominne. Kvinnoyrken i bilder kring sekelskiftet Dalarnas museum 1980 79s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 45746

[ ATA: 250Kr ] Pris: Dalarnas museum 1980 SEK

ANDERSSON, Ingvar, Sveriges historia. Stockholm 1943. 557s. Förlagets klotband. Blekt rygg.

¶ 3413

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

ANDERSSON, Ingvar, Skånes historia, senmedeltiden. Stockholm 1974. 477s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 3414

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

ANDERSSON, Ingvar, Sveriges historia. Natur och kultur 1953. 502,(2)s. Förlagets blå klotband. Namnteckning på försättsbladet. Blyertsstreckad.

¶ 15011

[ ATA: 50Kr ] Pris: Natur och kultur 1953. SEK

ANDERSSON, Ingvar, Sveriges historia. Stockholm 1943. 557 s. Ill. Förlagets blåa klotband. Ryggen något blekt.

¶ 30632

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

ANDERSSON, Ingvar, Martin Lamm. Stockholm 1950. 30 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 32563

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

ANDERSSON, Irene / Kenneth Johansson / Marie Lindstedt Cronberg (red.), Tid och tillit. En vänbok till Eva Österberg. Stockholm 2002. 468 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 50607

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

ANDERSSON, J. G., Kina genom tidsåldrarna. Stockholm 1959. 151 (1) s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 36946

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1959. SEK

ANDERSSON, Roger / Birgitta Fritz / Claes Gerjrot m.fl. (red.), Svenskt diplomatarium IX: häfte 1-4. (1366-1370 + register, rättelser och nytillkomna texter). Stockholm 1970-2000. 4 volymer. 938 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 43300

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1970-2000. SEK

ANDERSSON, Sven O., UNDÉN, Göran, Bygga upp och lägga ner. Ett reportage om en kooperativ förening. Rabén & Sjögren 1965. 109s. + planscher. Häftad.

¶ 53506

[ ATA: 75Kr ] Pris: Rabén & Sjögren 1965. SEK

ANDRÉ, Marius, Sanningen om Kristofer Columbus. Hans verkliga äventyr. Stockholm 1931. 224 s. Ill. Klotband. Ex bibliotek med stämplar.

¶ 10525

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Stockholm 1931. SEK

ANDRÉN, Arvid, Capri. Från stenålder till turiståldern. Uppsala 1975. 235 s. Ill. Häftad.

¶ 13999

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Uppsala 1975. SEK

ANDRÉN, Arvid, Det romerska London. Stockholm 1963. 78 s. + planscher. Häftad.

¶ 37913

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

ANDRÉN, Georg, Den unge Churchill. Stockholm 1972. 100 (4) s. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 41967

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

ANDRAE, carl Göran, Siare och nationalmonument. Historikern Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Uppsala 1983. 14 s. Häftad. Gott skick.

¶ 30810

[ ATA: 50 kr ] Pris: Uppsala 1983. SEK

ANDRAE, Tor / Geo Widengren, Muhammed. Hans liv och hans tro. Natur och Kultur, Stockholm, 1967. 214 s. Pocket. Blyertsstreckad.

¶ 29720

[ ATA: 50Kr ] Pris: Natur och Kultur, Stockholm, 1967. SEK

ANDRAE, Tor, Die Frage der religiösen Anlage. Religionsgeschichtlich beleuchtet. Uppsala 1932. 79 pp. Soft cover. Bookplate and name on titlepage. Some underlining and marginal notes.

¶ 12984

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Uppsala 1932. SEK

ANDREASSON, Hans, Liv och rörelse. Svenska missionskyrkans historia och identitet. Verbum, 2007. 384s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Studia theologica holmiensia 15.

¶ 60000

[ ATA: 100Kr ] Pris: Verbum, 2007. SEK

ANDREE, Mikael, Norrlands nation 1827-1927. Hundra år ur en studentnations liv. Stockholm 1927. 289,(3) s. Illustrerad. Halvklotband med främre omslaget medbundet (Levins bokbinderi Uppsala bokband). . Av detta arbete är tryckt en särskild uplaga om etthundra exemplar, av vilka detta är N:r 62.

¶ 36243

[ ATA: 250kr ] Pris: Stockholm 1927. SEK

ANDRESEN, Carl / Hartmut Erbse / Olof Gigon / Karl Schefold / Karl Friedrich Stroheker / Ernst Zinn (red.), DTV-Lexikon der Antike. (Complete in 13 Volumes) München 1969-1971. Paperback. In good condition. I. Philosophie, Literatur, Wissenschaft: Band 1-4. / II. Religion, Mythologie: Band 1-2. / III. Kunst: Band 1-2. / IV. Geschichte: Band 1-3. / V. Kulturgeschichte: Band 1-2.

¶ 38757

[ ATA: 500 kr ] Pris: München 1969-1971. SEK

ANDREWS, Richard/ SCHELLENBERGER, Paul, The Tomb of God. The Body of Jesus and the Solution to a 2,000-Year-Old Mystery. Little, Brown and Company, Great Britain, 1996. XII,513pp. + plates + folding map. Publisher´s hardcover with dustjacket Stain on the first leaf. Slightly soiled front edge.

¶ 58770

[ ATA: 100Kr ] Pris: Little, Brown and Company, Great Britain, 1996. SEK

ANDRONICOS, Manolis / Manolis Chatzidakis / Vassos Karageorghis, The Greek Museums. Athens 1975. 418 (2) pp. Richly ill. Publisher's red cloth with dj. In good condition.

¶ 44651

[ ATA: 200kr ] Pris: Athens 1975. SEK

ANEER, Cecilia, Skrädderi för kungligt bruk. Tillverkning av kläder vid det svenska hovet ca 1600-1635. Uppsala 2009. 564s. + register (insatt på bakre pärmens insida). Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick. Studia textilia 2.

¶ 50102

[ ATA: 400kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

ANGELA CONSTANTINIDES HERO. A Woman's Quest For Spiritual Guidance: The Correspondance of Princess Irena Eulogia Choumnaina Palaiologina. With an Introduction by John Meyendorff. Hellenic College Press 1986. 166 (4) pp. Publisher's printed cloth. Fine condition. Bilingual edition.

¶ 38920

[ ATA: 500 kr ] Pris: Hellenic College Press 1986. SEK

ANGELI, Diego, Storia romana di trent' anni 1770-1800. Garzanti 1945. 276 pp. Ill. Original wrappers.

¶ 31066

[ ATA: 100 kr ] Pris: Garzanti 1945. SEK

ANGERMANN, Norbert, Studien zur Livlandpolitik Ivan Groznyjs. Marburg/Lahn, J.G. Herder-Institut 1972. VIII,134,(2)pp. Original wrappers. Pencil-underlinings and annotations.

¶ 16633

[ ATA: 150Kr ] Pris: Marburg/Lahn, J.G. Herder-Institut 1972. SEK

ANGLADE, Joseph, Anthologie des Tronbadours. Paris 1953. 185 pp. Softcover. Fine condition.

¶ 25155

[ ATA: 150 kr ] Pris: Paris 1953. SEK

ANGOULVENT, Anne-Laure, Barockens anda. Alhambar 1996. 128 s. Pocket.

¶ 46315

[ ATA: 45kr ] Pris: Alhambar 1996. SEK

ANHEIER, Helmut / Yudhishthir Raj Isar (ed.), Conflicts and Tensions. London Sage 2007. 640 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 45064

[ ATA: 350kr ] Pris: London Sage 2007. SEK

ANKARLOO, Bengt (red.), Franska revolutionen. Tredje tryckningen. Studentlitteratur, 1994. 130s. Häftad. Blyertsstreckad.

¶ 60038

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tredje tryckningen. Studentlitteratur, 1994. SEK

ANKARLOO, Bengt/ Leif ELIASSON/ Kim SALOMON/ Sven TÄGIL (red.), Maktpolitik och husfrid. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad. Lund University Press 1991. XXVI,357s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 53044

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lund University Press 1991. SEK

ANNERBO, Thage (red.), Folkärna hembygdsförening 50 år. 1936-1976. Malung 1976. 60 s. Ill. Häftad. tväroktav.

¶ 37645

[ ATA: 60 kr ] Pris: Malung 1976. SEK

ANNUSWER, Bo / Ulla Bergquist / Svante Forenius / Bent Syse, Västerås 1000 år i centrum. Västerås 1990. 178 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 25222

[ ATA: 100 kr ] Pris: Västerås 1990. SEK

ANTELL, Elina/ GREN, Leif (red), Kulturmiljövård 2/ 1997. Tema: Kungsgårdar. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 50761

[ ATA: 75Kr ] Pris: SEK

ANTES, Peter / Bernhard Uhde, Aufbruch zur Ruhe. Texte und Gedanken über Meditation in Hinduismus, Buddhismus und Islam. Mainz 1974. 156 pp. Paperback. In good condition.

¶ 32535

[ ATA: 75 kr ] Pris: Mainz 1974. SEK

ANTONI, Carlo, Der Kampf wieder die Vernunft. Zur Entstehungsgeschichte des deutschen Freiheitsgedankens. Stuttgart 1951. 352 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20955

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stuttgart 1951. SEK

APPELBERG, Bertel, De fyra musketörerna enligt Alexandre Dumas och i verkligheten. Stockholm 1969. 120 s. Häftad.

¶ 46437

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1969. SEK

APPLEBAUM, Anne, Gulag. De sovjetiska lägrens historia. Stockholm 2004. 687,(1) s. +planscher.Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 40592

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

APPLEBY, John T., Johann Ohneland König von England. Stuttgart 1958. 280 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 30239

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stuttgart 1958. SEK

APPLEBY, Joyce / Lynn Hunt / Margaret Jacob, Telling the Truth About History. New York 1995. 322 pp. Softcover. Signature to front fly leaf; else in very good condition.

¶ 24585

[ ATA: 125 kr ] Pris: New York 1995. SEK

ARBERRY, A. J., (ed.), Religion in the Middle East I-II. Cambridge University Press 1976. 2 vol. 595 + 750 pp. ll. Publisher's hardcover with dj.

¶ 18620

[ ATA: 500 kr ] Pris: Cambridge University Press 1976. SEK

ARBMAN, Holger, Vikingarna - härnadståg, handelsvägar, kultur. Stockholm 1962. 223 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 23752

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1962. SEK

ARBMAN, Holger/ STENBERGER, Mårten, Vikingar i västerled. Bonniers 1935. 299s. Illustrerad. Häftad.

¶ 56116

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1935. SEK

ARCHENHOLZ, J. W. von, Historia om Stor-Britannien för Året 1791. I - VIII. Stockholm, Henrik Andersson Nordström 1794-1795. Frontispis,150,(2) + 38 + 55,(1) + 25,(1) + 61,(1) + 63,(1) + 127,(1) + 71,(1)s. Halvfranskt band. Bläckfläck i övre vänstra hörnet på de tre första bladen, utanför bild- och text. Etikett med text: Rektor Joh. Pipon, klistrad över namnteckning på titelbladet.

¶ 55622

[ ATA: 900Kr ] Pris: Stockholm, Henrik Andersson Nordström 1794-1795. SEK

ARDELIUS, Lars / Gunnar Rydströ (red.), Författarnas litteraturhistoria. De svenska författtarna från runristarna till Sonja Åkesson. Stockholm 1984. 479 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 24743

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

AREEN, Ernst E., Gustavianska Konstnärsbref. C. F. Sundvall till A. U. Wertmüller. Norstedt 1916. 174s. + planscher. Häftad.

¶ 55324

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norstedt 1916. SEK

ARFVIDSSON, Uno (red.), Bevara och förnya. JM Byggnads och Fastighets AB. Stockholm 1986. 188 s. ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 38822

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

ARIÈS, Philippe, Essais sur l´histoire de la mort en Occident du moyen âge à nos jours. Seuil 1975. 225pp. Softcover.

¶ 56161

[ ATA: 75Kr ] Pris: Seuil 1975. SEK

ARMSTRONG, Karen, Muhammed. En biografi. Forum, Stockholm, 2003. 305 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 13532

[ ATA: 100Kr ] Pris: Forum, Stockholm, 2003. SEK

ARNÖ, Ivar, Mälaren. Almqvist & Wiksell 1972. 277s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Skyddsomslagets framsida med några tre centimeter långa revor.

¶ 11436

[ ATA: 75Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1972. SEK

ARNELUND, Hans, Uppsalafängelsets historia. Länscellfängelset 1862-1912. Norrköping 1994. 146 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 40150

[ ATA: 125 kr ] Pris: Norrköping 1994. SEK

ARNEMAN, J., System uti Chirurgien. Joh. Crist. holmberg, Stockholm, 1801. (12),276s. Samtida halvfranskt band med guldornerad rygg. Något nött. Namnteckning på försättsbladets andra sida. Två sigillstämplar på titelbladet, en litet kladdig dito på sidan 1. Bandets skinnhörn har fläckat ett par blad både i början och i

¶ 6932

[ ATA: 1400Kr ] Pris: Joh. Crist. holmberg, Stockholm, 1801. SEK

ARNOLD, Paul, Il libro dei morti Maya. Roma 1980. 220 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 31533

[ ATA: 150 kr ] Pris: Roma 1980. SEK

ARNOLD, Tonni, Bror Blixen. En äventyrare. Gedins 1993. 323s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något nött.

¶ 57295

[ ATA: 100Kr ] Pris: Gedins 1993. SEK

ARNSTBERG, Karl-Olov (red.), Medaljens baksida. Om våld i vår tid. Stockholm 1997. 170 (2) s. Häftad. Gott skick.

¶ 40307

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

ARNSTBERG, Karl-Olov, Utforskaren. Studier i Sigurd Erixons etnologi. Stockholm 1989. 129 s. Ill. Häftad. Understrykningar i blyerts.

¶ 32207

[ ATA: 40kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

ARNSTBERG, Karl-Olov, Utforskaren. Studier i Sigurd Erixons etnologi. Stockholm 1989. 130 s. Ill. Häftad.

¶ 45779

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

ARONOWITSCH, Gregor, Bukowskis - mitt öde. Bonniers 1988. 197s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 3425

[ ATA: 75 kr ] Pris: Bonniers 1988. SEK

AROSIANA. Plock ur Arosbrödernas arkiv. Ser. I-IV. Stockholm 1910-1923. 80 (8) + 81 + 161 + 181 (22 + 8) s. Ill. Privat halvklotband.

¶ 36184

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1910-1923. SEK

ARPI, Gunnar, Hagfors och Nykroppa järnverks träkolsförsörjning. Uppsala 1940. 36s. Häftad. Geographica Nr 9

¶ 51592

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1940. SEK

ARUP, Erik, Studier i engelsk og tysk handels historie. En undersögelse af kommissionshandelns praksis og theori i engelsk og tysk handelsliv 1350-1850. Köbenhavn 1907. 516 s. Häftad. Fd. biblioteks exemplar med stämplar.

¶ 48400

[ ATA: 125kr ] Pris: Köbenhavn 1907. SEK

ARVIDSON, Gunnar, Arvidsons blandning. Stockholm 1989. 132 s. Förlagets pappband. Tillskrift. Gott skick.

¶ 25403

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

ARVON, Henri, Buddhismen. Allhambra 1993. 127 s. Pocket. Förlagsny.

¶ 24243

[ ATA: 40 kr ] Pris: Allhambra 1993. SEK

ARVON, Henri, Le Bouddhisme. Paris 1962. 128 pp. Original wrappers. Signature. Pages with underlining.

¶ 43856

[ ATA: 40 kr ] Pris: Paris 1962. SEK

ASCHOFF, Volker, Über den byzantinischen Feuertelegraphen und Leon den Mathematiker. München 1980. 41 pp. Ill. Softcover.

¶ 10713

[ ATA: 60 Kr ] Pris: München 1980. SEK

ASH, Timothy Garton, Ein Jahrhundert wird abgewählt. Dtv 1992. 421,(3)pp. Paperback.

¶ 22460

[ ATA: 75Kr ] Pris: Dtv 1992. SEK

ASH, Timothy Garton, Folket, det är vi. Bonniers 1990. 379s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 57331

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1990. SEK

ASHLEY, Maurice, England in the Seventeenth Century (1603-1714). London 1952. 256 pp. Paperback.

¶ 30245

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1952. SEK

ASHMORE, Harry S. / William C. Baggs, Mission To Hanoi: A Chronicle of Double-Dealing in High Places. New York 1968. 370 pp. paperback. Small signature.

¶ 48364

[ ATA: 75kr ] Pris: New York 1968. SEK

ASHRAWI, Hanan, Fredens sidor. En personlig berättelse. Stockholm 1995. 340 s. + karta. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 40282

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

ASK-UPMARK, Eik, Life, Death and Disease in Sweden. Stockholm 1957. 56 pp. Original wrappers. Very good condition.

¶ 42656

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

ASKEBERG, Fritz, Norden och Kontinenten i gammal tid. Uppsala 1944. VI,201s. Häftad. Radering på spikbladet.

¶ 58174

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1944. SEK

ASKER, Carl Philip, Bidrag till Svenska landtmäteriets Historia. (1872). 345, (1) s. Senare klotband. Sista c:a 50 sidorna med veck och fuktfläck i övre högra marginalen, Första c:a 10 sidorna med svag fuktfläck i övre vänstra marginalen. 2 namnteckningar på försättsbladet.

¶ 15010

[ ATA: 250Kr ] Pris: (1872). SEK

» ny sökning

©2006-2017 Antikvariat Thomas Andersson