ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4884 träffar.HERNMARCK, Carl, Marieberg. En lysande representant för svenskt sjuttonhundratal. Stockholm 1946. 254 s. Ill. Häftad. Namnteckning, solkig och nött.

¶ 26516

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1946. SEK

HERNROTH, uno, Prosten E. P. Hyltenius och samhällslivet i Vislanda pastorat 1750-1830. Pro Carte 1983. 268 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 5056

[ ATA: 125 kr ] Pris: Pro Carte 1983. SEK

HERODOTOS. Herodotos historia. Översatt av Claes Lindskog. Stockholm 1968. 282 + 264 s. Pocket. 2 volymer.

¶ 18041

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

HEROLD, Christopher, Madame de Staël. Härskarinnan över en epok. Helsingfors 1960. 457 s. Häftad.

¶ 10563

[ ATA: 70 Kr ] Pris: Helsingfors 1960. SEK

HERRIOT, Edouard, Europa. Stockholm 1930. 298 s. Häftad.

¶ 41115

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1930. SEK

HERRMANNS, Ralph, Carl Gustaf von Rosen. Stockholm 1976. 264 s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag

¶ 21136

[ ATA: 50Kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

HERTTING, Anna / Jan Samuelsson (red.), Smärta och trötthet. Ohälsa i tiden. Lund 2000. 268 s. Häftad. Gott skick.

¶ 32511

[ ATA: 200 kr ] Pris: Lund 2000. SEK

HERTZBERG, Arthur (ed.), Judaism. New York 1963. xxiii, 262 pp. Paperback. Very good condition.

¶ 48114

[ ATA: 75kr ] Pris: New York 1963. SEK

HERZ, Ulrich (red.), Kooperativa klassiker. Dokument ur den svenska konsumentkooperationens idéhistoria. Stockholm 1974. 208 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 38753

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

HERZEN, Alexander, Childhood, Youth & Exile. Being Parts I & II of My Past and Thoughts. Translated by J. D. Duff. Introduction by Colin Ward. The Folio Society, London 1983. Publisher´s cloth with dustjacket.

¶ 56798

[ ATA: 150Kr ] Pris: The Folio Society, London 1983. SEK

HETTLING, Manfred / Paul Nolte (ed.), Nation und Gesellschaft in Deutschland. Historische Essays. München 1996. 360 pp. Softcover.

¶ 20355

[ ATA: 125 kr ] Pris: München 1996. SEK

HEUSS, Theodor, Schattenbeschwörung. Randfiguren der Geschichte. Tübingen 1999. 180 pp. Publisher's hardcover.

¶ 20962

[ ATA: 75 kr ] Pris: Tübingen 1999. SEK

HEUSS, Theodor, Erinnerungen 1905-1933. Tübingen 1965. 422 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 24166

[ ATA: 75 kr ] Pris: Tübingen 1965. SEK

HEUSS, Theodor, Deutsche Gestalten. Studien zum 19. Jahrhundert. Tübingen 1951. 488 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 24167

[ ATA: 75 kr ] Pris: Tübingen 1951. SEK

HEYN, Victor, Italien. Ansichten und Streiflichter. Herausgegeben von Walther Rehm. München (no year). 343 pp. Publisher's half cloth.

¶ 25825

[ ATA: 100 kr ] Pris: München (no year). SEK

HILDEBRAND, Bengt, Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1953. KVHAA 1953. 177s. Häftad. Signatur på försättsbladet.

¶ 50226

[ ATA: 75Kr ] Pris: KVHAA 1953. SEK

HILDEBRAND, Hans Hildebrand, Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid. En kortfattad öfversigt. Med 119 träsnitt. Stockholm 1875. 152 s. ill. Häftad. Omslagen litet naggade. Ryggen nött

¶ 43994

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1875. SEK

HILDEBRAND, K. G. M.fl., Fagerstabrukens historia I-V. Uppsala 1957-1959. 5 volymer. XII, 488 (+ karta) + XVI, 690 (+ plansch) + XVI, 802 (+ karta) + XII, 702 (+ planscher) + XIV, 644 s. Förlagets halvfranska band med övre guldnsitt. Gott skick. Del 5 obetydligt nött vid ryggens huvud och fot.

¶ 48083

[ ATA: 1000kr ] Pris: Uppsala 1957-1959. SEK

HILDEBRAND, Karl-Gustaf (red), Sågverksförbundet 1907-1957. Stockholm 1962. 444s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade halvklotband med skyddsomslag.

¶ 44037

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1962. SEK

HILDEBRAND, Karl-Gustaf, Expansion Crisis Reconstruction 1917-1939. Liber Förlag 1985. 496s. Soft covers. Första 10 sidorna med några millimeters nagg i nedre marginalen.

¶ 15948

[ ATA: 150Kr ] Pris: Liber Förlag 1985. SEK

HILDEBRAND, Karl, Afrika. Gebers 1936. 410s. Illustrerad. Häftad. Sven Rydbergs ex. Något nött.

¶ 16112

[ ATA: 100Kr ] Pris: Gebers 1936. SEK

HILDEBRAND, Karl, Sieverts kabelverk. Stockholm 1938. 396 s. Ill. Förlagets linneband.

¶ 37651

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1938. SEK

HILDEMAN, Karl-Ivar, Karlfeldt före Karlfeldt. Stockholm 1995. 215s. Förlagsinbunden med skyddsomslag

¶ 10359

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

HILL, Christopher, Uppochnervända världen. Radikala idéer under engelska revolutionen. Ordfront 1990. 410 s. Förlagets pappband,.

¶ 11708

[ ATA: 65 kr ] Pris: Ordfront 1990. SEK

HILL, Christopher, The Century of Revolution 1643-1714. Second Edition. New York 1982. 296 pp. Softcover.

¶ 49067

[ ATA: 100kr ] Pris: New York 1982. SEK

HILL, Leonidas E., Die Weizsäcker-Papiere 1933-1950. Frankfurt am main 1974. 684 pp. Publisher's green cloth with dj. Dj with one tear at bottom of spine. Else in good condition.

¶ 35584

[ ATA: 300 kr ] Pris: Frankfurt am main 1974. SEK

HILLBOM, Gunnar, C M Völschows manuskript. Stockholm 1981. 311 s. Häftad. Exlibris.

¶ 18812

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Stockholm 1981. SEK

HILLERDAL, Gunnar, Teologisk och filosofisk etik. Brytningar och syntenser i etikens historia från antiken till nutiden. Stockholm 1958. 274 s. (dubbla spalter). Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning.

¶ 48863

[ ATA: 250kr ] Pris: Stockholm 1958. SEK

HILLERUD, K.-I. / E. Ljungdahl / M. von Platen (red.), Bland böcker och människor. Bok- och personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983. Uddevalla 1983. 512 s. Ill. Häftad. Namnteckning i bläck å första baldet. Något snedläst.

¶ 16597

[ ATA: 75kr ] Pris: Uddevalla 1983. SEK

HILLIER, J., The Japanese Print: A New Approach. London 1960. xvi, 184 pp. Publisher's cloth with dj. Small signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ 45212

[ ATA: 100kr ] Pris: London 1960. SEK

HINNELLS, John R. / Eric J. Sharpe (ed.), Hinduism. Oriel 1972. x, 224 pp. Softcover. Some pages with yellow marker, else in good condition.

¶ 44072

[ ATA: 100 kr ] Pris: Oriel 1972. SEK

HIRN, Yrjö / Hilding Ekelund / C. A. Nordman / Marius af Schultén (red.), Vår stad. En bok om Helsingfors. Helsingfors Schildts 1947. 404 s. Ill. Häftad. Nött.

¶ 48512

[ ATA: 100kr ] Pris: Helsingfors Schildts 1947. SEK

HIRN, Yrjö, De lagerkrönta skoplaggen och andra uppsatser från åren 1902-1948. Stockholm 1951. 305s. Häftad. Etikett med hälsning från förlaget på smutstitelbladet. Övre högra hörnet något stött.

¶ 11409

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

HIRSCHFELDT, Lennart, Hundra artiklar i Upsala Nya Tidning. Uppsala 1983. 198,(2)s. Häftad.

¶ 23501

[ ATA: 50Kr ] Pris: Uppsala 1983. SEK

HIRTENSTEIN, S. / M. Tiernan. Muhyiddin Ibn Arabi. En minnesbok. Alhambra 1998. 423 (3) s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 12737

[ ATA: 100Kr ] Pris: Alhambra 1998. SEK

HJÄRNE, Erland (red.), Två gammalsvenska andliga dikter. Uppsala 1915. 110 s. Häftad. Omslaget naggat i marginalerna. Upplaga om 150 exemplar, vara detta är nr. 38. Med dedikation.

¶ 30083

[ ATA: 200 kr ] Pris: Uppsala 1915. SEK

HJÄRNE, Erland, Land och ledung. Ur Erland Hjärnes författarskap. I-II. Utgivet av Gösta Åqvist. Stockholm 1979. (10), 381, (3) + frontispis (porträtt) + (8), 402, (2) s. Häftade. 2 volymer. Mycket gott skick. Rättshistoriskt bibliotek 31 + 32.

¶ 37339

[ ATA: 290Kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

HJARTARSON, Stefán F., Kampen om fackföreningsrörelsen. Ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938. Uppsala 1989. 285 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 5075

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

HJARTARSON, Stefán F., Kampen om fackföreningsrörelsen. Uppsala 1989. 285s. Häftad.

¶ 12128

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

HJELM, Lennart, Från kungsladugård till lantbruksuniversitet. Uppsala 1977. 71s. Ill. Häftad.

¶ 22656

[ ATA: 50Kr. ] Pris: Uppsala 1977. SEK

HJELMGREN, Nina, Afghanistan framför ögonen. Cisco Vision 2004. 255 s. ill. Förlagets pappband. Gott skick. Med dedikation.

¶ 36439

[ ATA: 125 kr ] Pris: Cisco Vision 2004. SEK

HJELMQVIST, Bengt, Legenden om Lund. Lund 1994. 151 s. Ill. Häftad.

¶ 24047

[ ATA: 100 kr ] Pris: Lund 1994. SEK

HJERN, Kjell, Västkustsommar. Kamerareportage i det förgångna. Stockholm 1978. 119 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37419

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

HJERN, Olle (red.), Swedenborg som Söderbo. Stockholm 1992. 64 s. Ill. Häftad. Rec.stämpel. Gott skick.

¶ 48564

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

HJERN, Olle, Swedenborg och hans vänner i Göteborg. Stockholm 1991. 46 s. Förlagets pappband.

¶ 48562

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

HJERN, Olle, Om kvinnorna i Swedenborgs drömmar. En introduktion till Swedenborgs drömbok. Stockholm 1996. 10 (2) s. Häftad.

¶ 48563

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

HJORD, Bengt, Alf Åberg. Tryckta skrifter 1944-1990. Bibliografi utgive till 75-årsdagen den 14 juni 1991. Stockholm 1991. 291 (1) s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 41483

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

HJORTH WETTERSTRÖM, Harriet, Utö. Ön som var ett paradis. Stockholm 1945. 401s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets guldornerade halvfranska band med främre omslaget medbundet. Litet blekt rygg.

¶ 43482

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

HJORTH, Daniel, Bifigurer och några andra. Atlantis 1980. 239,(1)s. Illustrerad. Förlagets pappband.

¶ 15012

[ ATA: 70Kr ] Pris: Atlantis 1980. SEK

HJORTSÖ, Leo (red.), Platonselskabet. Konferencen i Köbenhavn 1971. Rapport. Med förord av Egil Wyller. Köbenhavn 1972. 54 (2) s. Häftad.

¶ 50527

[ ATA: 75kr ] Pris: Köbenhavn 1972. SEK

HO, Rhee Hyu, To The Young Korean Intellectuals. New Jersey 1981. 192 pp. Publisher's cloth with dj.

¶ 50174

[ ATA: 100kr ] Pris: New Jersey 1981. SEK

HOÀNG, Michel, Gengis Khan Fayard 1988. 417pp. Semi-hardcover. Stamped.

¶ 52239

[ ATA: 100Kr ] Pris: Fayard 1988. SEK

HOADLEY, mason C., Towards a Feudal Mode of Production: West Java, 1680-1800. Singapore 1994. x, 242 pp. Softcover.

¶ 40524

[ ATA: 100 kr ] Pris: Singapore 1994. SEK

HOBERG, Birgitta / Åke Nisbeth (ed.), The Cultural Heritage in Sweden. Stockholm 1981. 385 pp. Ill. Softcover. Quarto. In good condition.

¶ 43695

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

HOBSBAWM, E. J., Revolutionens tidsålder. Stockholm 1979. 452 s. + Planscher. Häftad. Rester efter bortagen namnetikett å smutstitelblad.

¶ 11361

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

HOCKETT, Homer Carey, The Critical Method in Historical Research and Writing. A rewritten and exspanded edition of the author´s Introduction to Research in American History. Macmillan 1966. 8th printing. xvi,330pp. Publisher´s cloth. Hard cover. No dust jacket. Signature.

¶ 51081

[ ATA: 100Kr ] Pris: Macmillan 1966. 8th printing. SEK

HOFFMAN, Jean G. H., La réforme en Suède 1523-1572. et la succession apolostique. Delachaux & Niestlé 1945. 333pp. Softcover. Name and a few stains on upper cover. Ink underlinings in the biographical section.

¶ 56505

[ ATA: 100Kr ] Pris: Delachaux & Niestlé 1945. SEK

HOFFMANN, Helmut, Die Religionen Tibets. Bon und Lamaismus in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Freiburg 1956. 214 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Signature on front fly leaf; else in good condition.

¶ 44721

[ ATA: 250kr ] Pris: Freiburg 1956. SEK

HOFFMEYER, Jesper, Livstecken. Betydelsens naturhistoria. Stockholm 1997. 204 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 41635

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

HOFFSTEDT, Ragnar, Sveriges utrikespolitik under krigsåren 1675-1679. Uppsala 1943. 349 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 5077

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1943. SEK

HOFMANN, Werner (ed.), EUROPA 1789: Aufklärung, Verklärung, Verfall. DuMont 1989. 455 pp. Ill. Large softcover.

¶ 19042

[ ATA: 300 kr ] Pris: DuMont 1989. SEK

HOFMANNSTAHL, Hugo v. & Carl J. Burckhardt, Briefwechsel. Frankfurt 1956. 343 pp. Publisher's hardcover with a little worn dj.

¶ 10520

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Frankfurt 1956. SEK

HOFMEISTER, Adolf, Der kampf um die Ostsee vom 9. bis 12. Jahrhundert. Darmstadt 1960. 104 pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

¶ 38541

[ ATA: 100 kr ] Pris: Darmstadt 1960. SEK

HOFRÉN, Erik (red.), Dalarna. Falun 1968. 219 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 34009

[ ATA: 125 kr ] Pris: Falun 1968. SEK

HOFRÉN, Erik / Birgitta Dandanell (red.), Turisternas Dalarna. Falun 1976. 262 s. Ill. Häftad.

¶ 34012

[ ATA: 150 kr ] Pris: Falun 1976. SEK

HOFSTEN, Erland von, Price indexes and quality changes. Forum, Stockholm 1952. 136 pp. Soft covers. Somewhat worn.

¶ 18406

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: Forum, Stockholm 1952. SEK

HOLAS, B., Les Dieux d´Afrique noire. Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A., Paris 1968. 284pp.Paperback. Ownership plate (Jan Bergman).

¶ 4177

[ ATA: 100Kr ] Pris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A., Paris 1968. SEK

HOLBORN, Hajo, A History of Modern Germany 1840-1945. Princeton University Press 1982. XV, 818 + XXVI pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

¶ 35813

[ ATA: 150 kr ] Pris: Princeton University Press 1982. SEK

HOLE, Frank / Robert F. Heizer, An Introduction to Prehistoric Archaeology. Third Edition. New York 1973. xvi, 574 pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. Protectice plastic over boards. A few pencil notes.

¶ 47060

[ ATA: 150kr ] Pris: New York 1973. SEK

HOLKERS, Märta, De svenska antikviteternas historia. Möbler och föremål 1525-1925. Tredje tryckningen. Bonniers, 2008. 336s. Kvarto. Förlagets dekorerade skinnryggsband.

¶ 60065

[ ATA: 250Kr ] Pris: Tredje tryckningen. Bonniers, 2008. SEK

HOLLAND ROSE, John, Napoleon. Efnadsteckning efter nya källor I-II. Stockholm 1907. 2 volymor. 510 (2) + 587 (5) s. Ill. Förlagets röda klotband. Något blekta ryggar.

¶ 45889

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1907. SEK

HOLLERTZ, Magnus, Resa omkring en mycket liten bit av Jorden. Stockholm 1949. 338 s. Ill. Häftad.

¶ 43612

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1949. SEK

HOLLISTER, C. Warren, Medieval Europe: A Short History. New York 1968. xvi, 362 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 37869

[ ATA: 90 kr ] Pris: New York 1968. SEK

HOLM, Gösta, Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria. Studentlitteratur 1970. Andra tryckningen. 269s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 55103

[ ATA: 100Kr ] Pris: Studentlitteratur 1970. Andra tryckningen. SEK

HOLM, Ingvar, Industrialismens scen. Ur revolutionernas och varumässornas teaterhistoria. Stockholm 1979. 471 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 15826

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

HOLM, Ingvar, Min Österlenbok. Om vackra stenar och andra sällsamma ting. Teckningar av Rolf Swedberg. Stockholm 1986. 256 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto.

¶ 44640

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

HOLM, Kjeld / Malthe Jacobsen / Bjarne Troelsen, Sören Kierkegaard og romantikerne. Köbenhavn 1974. 160 s. Pocket. Några sidor streckade med bläckpenna; övrigt i gott skick.

¶ 43452

[ ATA: 50 kr ] Pris: Köbenhavn 1974. SEK

HOLM, Lars, Jesper Swedbergs Swensk Ordabok - bakgrund och tillkomsthistoria. Uppsala 1986. 234s. Häftad.

¶ 5846

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1986. SEK

HOLM, Nils F. (red.), Det svenska svärdet. Tolv avgörande händelser i Sveriges historia. Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm 1948. 300s. + planscher. Häftad. Nött omslag med liten pappersförlust på främre omslagets övre högra hörn ( cirka 2 kvadratcentimeter).

¶ 52303

[ ATA: 75Kr ] Pris: Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm 1948. SEK

HOLM, Nils G. / Ulrika Wolf-Knuts (red.), Människan och tiden / Time and Humanity. Åbo 2003. 312 s. Ill. Häftad.

¶ 47813

[ ATA: 125kr ] Pris: Åbo 2003. SEK

HOLM, Thomas Campanius, Kort Beskrifning Om Provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania. Stockholm 1988. (24), 190, (2), 142, (1) s. + 6 planschblad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 43184

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1988. SEK

HOLMBERG, Åke, THULSTRUP, Åke, Historien efter 1914. Esselte Studium 1974. 206s. Förlagsinbunden.

¶ 5760

[ ATA: 100Kr ] Pris: Esselte Studium 1974. SEK

HOLMBERG, Åke, THULSTRUP, Åke, TORBACKE, Jarl, Världens historia 1870-1914. Esselte Studium 1974. 175s. Förlagsinbunden.

¶ 5755

[ ATA: 125Kr ] Pris: Esselte Studium 1974. SEK

HOLMBERG, Annelie, Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001. Uppsala 2009. 264 (2) s. Färgillustrationer. Häftad. Gott skick.

¶ 49914

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

HOLMBERG, Arne (red.), Kungl. svenska vetenskapsakademiens 200-årsjubileum år 1939. Uppsala 1940. 116 s. Ill. Häftad.

¶ 33767

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1940. SEK

HOLMBERG, Björn, Arméns förband, skolor och staber. En uppslagsbok. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 1993. 139 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 28039

[ ATA: 150kr ] Pris: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 1993. SEK

HOLMBERG, Erik J., Aten och Delfi. Malmö 1953. 163 (1) s. Il. Häftad. Något nött.

¶ 37297

[ ATA: 75 kr ] Pris: Malmö 1953. SEK

HOLMBERG, Erik J., Delphi and Olympia. Paul Åström Publ. 1979. 134 pp. + plates. Softcover. In good condition.

¶ 46271

[ ATA: 150kr ] Pris: Paul Åström Publ. 1979. SEK

HOLMBERG, Erik J., Athens. Paul Åström Publ. 1978. 128 pp. + plates. Softcover. One crease to front wrapper; else in good condition.

¶ 46272

[ ATA: 125kr ] Pris: Paul Åström Publ. 1978. SEK

HOLMBERG, Olle, Hjalmar Gullberg. Stockholm, 1966. 215s. Förlagsklotband med skyddsomslag. Namn på försättsbladet.

¶ 10183

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm, 1966. SEK

HOLMBERG, Olle, Sigfrid Lindström. Stockholm 1951. 205s. Häftad.

¶ 10371

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

HOLMBERG, Olle, Hjalmar Gullberg. Bonniers 1966. 215s + planscher. Fläckad rygg. Häftad.

¶ 10579

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1966. SEK

HOLMBERG, Olle, Thomas Mann och det tredje riket. Stockholm 1942. 84 (2) s. Häftad.

¶ 40002

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

HOLMBERG, Paul, Svensk polis på Cypern. 29 års FN-insatser för fred 1964-1993. Probus 1998. 292s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Nyskick.

¶ 46457

[ ATA: 150Kr ] Pris: Probus 1998. SEK

HOLMBERG, Paul, Mocambique och svenska fredsinsatser 1992-1994. Probus 1999. 255s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Nyskick.

¶ 46458

[ ATA: 150Kr ] Pris: Probus 1999. SEK

HOLMBERG, Sören, Riksdagen representerar svenska folket". Empiriska studier i representativ demokrati. Göteborg 1974. 452 s. Häftad Ryggen något nött. Understrykningar i blyerts.

¶ 26579

[ ATA: 150 kr ] Pris: Göteborg 1974. SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Tvång, tolerans, samverkan. Tre huvudperioder i kristendomens historia. Gleerup 1929. 246 s. Häftad. Något snedläst.

¶ 2948

[ ATA: 60Kr ] Pris: Gleerup 1929. SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Påvedömets historia 1800-1920. Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag 1920. 227 s. Häftad. Namnteckning, plastad rygg.

¶ 8299

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Sveriges Kristliga Studentrörelses Förlag 1920. SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Påvedömets historia 180-1920. SKDB, Stockholm 1920. 227s. Häftad.

¶ 9416

[ ATA: 75Kr ] Pris: SKDB, Stockholm 1920. SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, D. Johannes Matthiae Gothus och hans plats i Sveriges kyrkliga utveckling. Upsala 1903. x, 239s. Guldornerat halvfranskt band. Några fläckar på ryggen.

¶ 9445

[ ATA: 200Kr ] Pris: Upsala 1903. SEK

HOLMQUIST, Hjalmar, Svenska Kyrkan under Gustaf II Adolf 1611-1632. Stockholm 1938. 505 s. Ill. förlagets gröna klotband. Gott skick.

¶ 37098

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1938. SEK

HOLMQVIST, Eric, Aristokrater, bönder och byråkrater. Skånska riksdagsmän på 1800-talet. Stockholm 1980. 301 s. Ill. Förlagets pappband. Med dedikation.

¶ 28424

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

HOLMQVIST, Greta, Alla dessa år. Helsingborg 1993. 217 s. Ill. Förlagsets pappband. Gott skick.

¶ 36210

[ ATA: 125 kr ] Pris: Helsingborg 1993. SEK

HOLMQVIST, Hjalmar, Den ryska kyrkan under bolsjevikväldet. Stockholm 1926. 64 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 44688

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1926. SEK

HOLMQVIST, Lasse, Här är mitt liv. Höganäs 1994. 266 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 41099

[ ATA: 60 kr ] Pris: Höganäs 1994. SEK

HOLMQVIST, Wilhelm (red), Sveriges forntid och medeltid. Malmö 1949. 409,(1)s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade skinnband med helt guldsnitt, inre denteller (Nylén & Co). I skinnskodd kassett. Nummer 63 av 100 ex. inbunden i ett praktband för Hedvig Ulfsparre.

¶ 33505

[ ATA: 900Kr ] Pris: Malmö 1949. SEK

HOLMQVIST, Wilhelm / Karl-Erik Granath, Helgö. Den gåtfulla ön. Stockholm 1969. 198 (2) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Revor på skyddsomslaget.

¶ 39939

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1969. SEK

HOLMQVIST, Wilhelm, and others (ed.), Excavations at Helgö. Vol. I-XI. With numerous plates and fold out maps. Stockholm 1961-1988. 11 volumes. 242 (+ 77 plates and maps) + 290 (+ 79 plates and maps) + 236 (+ 49 plates and maps) + 269 (+ 24 plates) + 150 + 50 + 178 + 64 + 98 + 178 + 72 pp. Original wrappers (v Signature on front fly leaf. Very good condition. Several volumes with unopened pages.

¶ 44298

[ ATA: 2000kr ] Pris: Stockholm 1961-1988. SEK

HOLMSEN, Sverre, Morialand. Vinjetter tecknade av Agda Holmsen Stockholm 1953. 196 (3) s. Häftad.

¶ 45426

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

HOLMSTRÖM, Per, Bruksmakt och maktbruk. Robertsfors AB 1898-1968. Umeå 1988. 260 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 36240

[ ATA: 100 kr ] Pris: Umeå 1988. SEK

HOLROYD, Stuart, Krishnamurti: The Man, The Mystery and The Message. Element 1991. 162 pp. Softcover. A few pencil notes.

¶ 42947

[ ATA: 100 kr ] Pris: Element 1991. SEK

HOLST, Walfrid, Carl Gustaf Tessin. En grandseigneur från XVIII:de seklet. Stockholm 1936. 280 (2) s. Häftad.

¶ 41107

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

HOLTON, Gerald, Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein. Second Printing. Harvard University Press, 1974. 495pp. Rebound Publisher´s cloth. No dustjacket. Hardcover. Pencil annotations on first blank page. Pencil markings.

¶ 59882

[ ATA: 150Kr ] Pris: Second Printing. Harvard University Press, 1974. SEK

HOLTZMANN, Robert, Der Weltherrschaftsgedanke des mittelalterlichen Kaisertums und die Souveränität der europäischen Staaten. Darmstad 1959. 29 pp. Publisher's half cloth. Very good condition.

¶ 37901

[ ATA: 60 kr ] Pris: Darmstad 1959. SEK

HOOYKAAS, R., Religion and the Rise of Modern Science. Scottish Academic Press 1984. xiv, 162pp. Softcover.

¶ 52571

[ ATA: 75Kr ] Pris: Scottish Academic Press 1984. SEK

HOPKINS, Andrea, Six Medieval Women. The Lives of Joan of Arc. Eleanor of Aquitaine. Margery Kempe. Hildegard of Bingen. Christine de Pisan. Margaret Paston. Barnes & Noble 1997. 160pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s hardcover with dust jacket.

¶ 54532

[ ATA: 100Kr ] Pris: Barnes & Noble 1997. SEK

HOPPE, Gunnar / Gert Nylander / Ulf Olsson, Till landets gagn. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1917-1992. Stockholm 1993. 293 (3) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 41126

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1993. SEK

HOPPE, Ragnar, Målaren Elias Martin. Stockholm 1933. 322 s. Ill. Häftad. Kvarto. Nött.

¶ 40485

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1933. SEK

HORN, P., Henry M. Stanley 1841-1904. Levnadsteckning. Stockholm 1924. 196 s. + karta. Förlagets klotryggsband med dekorerade pärmar. Tidigare ägarestämpel å försättsblad.

¶ 45235

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1924. SEK

HORNA, Hernán, Five Essays on Post Colonial Latin American History. Uppsala 1994. 141s. Häftad.

¶ 6695

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uppsala 1994. SEK

HORNA, Hernán, Transport Modernization and Entrepreneurship in Nineteenth Century Colombia. Cisners & Friends. Uppsala 1992. 189 (7) pp. Softcover. Presentation copy from author. In good condition.

¶ 50534

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

HORNBERG, Eirik, Sveriges sjöförsvar från äldsta tider till våra dagar. Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1944. 79s. Ill. Häftad.

¶ 22322

[ ATA: 50Kr. ] Pris: Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1944. SEK

HORNBORG, Erik, Sveriges historia. Bonniers, 1940. 455 s. Förlagets helklotband.

¶ 5080

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Bonniers, 1940. SEK

HORNBORG, Erik, Det fria Finland 1917-1957. Norstedts 1957. 191,(1)s. Häftad.

¶ 16215

[ ATA: 60Kr ] Pris: Norstedts 1957. SEK

HORNWALL, Gert, Regeringskris och riksdagspolitik 1840-1841. Uppsala 1951. 465 s. Häftad.

¶ 12073

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Uppsala 1951. SEK

HOSKIN, M. A., William Herschel and the Construction of the Heavens. With Astrophysical Notes by D. W. Dewhirst. London 1963. 200 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 50716

[ ATA: 200kr ] Pris: London 1963. SEK

HOVI, Tuija/ PUURONEN, Anne (eds.), Traditions of Belief in Everyday Life. Åbo Akademi, Åbo, 2000. 205pp. Softcover. Religionsvetenskapliga skrifter nr 51.

¶ 59085

[ ATA: 100Kr ] Pris: Åbo Akademi, Åbo, 2000. SEK

HOVSTADIUS, Barbro, Brudkronor i Linköpings stift. Förvärv, form och tillverkning intill år 1800. Stockholm 1976. 300 s. Ill. Häftad.

¶ 13657

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

HROCHOVÁ, Vera, Aspects des Balkans Médiévaux. Univerzita Karlova, Praha 1989. 239pp. Softcover. Dedication.

¶ 23090

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Univerzita Karlova, Praha 1989. SEK

HROMÁDKA, Josef L., Sprung über die Mauer. Berlin 1961. 141 pp. Publisher's hardcover with dj. Worn dj.

¶ 26902

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1961. SEK

HSÜN, Lu, I de matta spåren av blod. Esäer och prosastycken 1918-36. Cavefors 1978. 471 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 22150

[ ATA: 90 kr ] Pris: Cavefors 1978. SEK

HSU, Francis L. K., Under the Ancestors' Shadow: Chinese Culture and Personality. London 1949. xiv, 318 (12) pp. Publisher's cloth with dj. Old signature.

¶ 50083

[ ATA: 150kr ] Pris: London 1949. SEK

HUA, Ellen Kei (ed.), Kung Fu Meditations: Chinese Proverbial Wisdom. New York 1974. No pag. (ca 100 pp.) Paperback. In good condition.

¶ 32992

[ ATA: 75 kr ] Pris: New York 1974. SEK

HUART, Clément, La perse antique et la civilisaton iranienne. Acev 35 figures dans la texte, 4 planches et une carte hors texte. Paris 1925. XV, 293 p. Ill. Original wrappers. Lower margin of front cover and first pages with water damage.

¶ 30351

[ ATA: 100 kr ] Pris: Paris 1925. SEK

HUBBARD, William H., Familiengeschichte. Materialien zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Beck 1983. 277pp. Soft covers. Signature.

¶ 51150

[ ATA: 100Kr ] Pris: Beck 1983. SEK

HUBERMAN, Leo, Människans rikedomar. Stockholm 1965. 287s. Pocket.

¶ 39934

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

HUCH, Ricarda, Alte und neue Götter. Büchergilde Gutenberg, Zürich 1930. 546,(2)pp. Publishers cloth. Spine faded.

¶ 22287

[ ATA: 100Kr ] Pris: Büchergilde Gutenberg, Zürich 1930. SEK

HUIZINGA, J., Mein Weg zur Geschichte. Letzte Reden und Skizzen. Basel 1947. 180 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 24164

[ ATA: 90 kr ] Pris: Basel 1947. SEK

HUIZINGA, J., Burgund. Eine Krise des germanisch-romanischen Verhältnisses. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. 55 pp. Publisher's harlf cloth.

¶ 37306

[ ATA: 70 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. SEK

HUIZINGA, Johan, Holländische Kultur im siebzehnten Jahrhundert. Suhrkamp 1977. 175,(9)pp. + plates. Paperback.

¶ 21702

[ ATA: 60Kr ] Pris: Suhrkamp 1977. SEK

HULDÉN, J. J., Severin Johansson. Ett amatörporträtt. Bonniers, 1935. 196 s. Ill.

¶ 5085

[ ATA: 60 Kr. ] Pris: Bonniers, 1935. SEK

HULDÉN, J.J., Severin Johansson. Bonniers 1935. 196s. + planscher. Halvfranskt band med främre omslaget medbundet.

¶ 13290

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 1935. SEK

HULT, Jan & Bengt Nyström (Ed.), Technology and Industry: A Nordic Heritage. Canton, Mass. 1992. 218 pp. Ill. Soft covers.

¶ 10826

[ ATA: 200 kr ] Pris: Canton, Mass. 1992. SEK

HULT, Karl, Från Norrbo Härad. Vesterås, Westm. Alleh. Boktr. A.-B 1904 - 1905. 79,(1) + 64s. Privat guldornerat halvklotband.

¶ 28814

[ ATA: 750Kr ] Pris: Vesterås, Westm. Alleh. Boktr. A.-B 1904 - 1905. SEK

HULTENBERG, Hugo, karakteristiska drag från Bonapartes ungdom. Stockholm, Thure Wahledows förlag 1919. 31,(1)s. Häftad.

¶ 16208

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm, Thure Wahledows förlag 1919. SEK

HULTHÉN, Pontus m.fl., Den sanna historien om Vandalerna. Museum Vandalorum, Värnamo. Värnamo 2001. 201s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Museum Vandalorum Publikation Nr. 1.

¶ 55182

[ ATA: 125Kr ] Pris: Värnamo 2001. SEK

HULTMAN, Johan, Annotationer öfver Konung Carl XII:s Hjeltebedrifter. Rediviva 1986. 209 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 3721

[ ATA: 75kr ] Pris: Rediviva 1986. SEK

HULTQVIST, Bengt, Space, Science and Me: Swedish Space Researche During the Post-War Period. Stockholm 1997. 180 pp. Il. Publisher's hardcover.

¶ 24906

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

HULTQVIST, Per, Försvar och skatter. Studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873. Göteborg, 1955. 373 s. Något nött med ett antal understrykningar i blyerts.

¶ 5088

[ ATA: 150 Kr. ] Pris: Göteborg, 1955. SEK

HUMBLA, Philibert (red.), Garvarsläkten Matton och läderhanteringen i Gästrikland 1852-1952. Gefle 1952. 359 s. Ill. Förlagets klotryggsband med illustrerade pärmar. Kvarto. Gott skick.

¶ 31561

[ ATA: 100 kr ] Pris: Gefle 1952. SEK

HUMBLA, Philibert (red.), Från Gästrikland 1936. Gävle 1936. 124 s. Ill. Häftad. Innehåller bl.a. Humblas Briggen Gerda s. 5-22 + plansch.

¶ 42983

[ ATA: 100 kr ] Pris: Gävle 1936. SEK

HUMBLE, Nils C., Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia. Lund 1944. 756 s. Ill. Häftad. Med dedikation.

¶ 34026

[ ATA: 600 kr ] Pris: Lund 1944. SEK

HUMPHREYS, Christmas, A Western Approach to Zen. London 1971. 212 pp. Softcover. Pencil underlinings.

¶ 32312

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1971. SEK

HUNNIUS, Curt, Dämonen, Ärzte, Alchemisten. Stuttgart 1962. 347 pp. Ill. Publisher's hardcover with dustjacket.

¶ 10337

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Stuttgart 1962. SEK

HUNZIKER, Peter, Medien, Kommunikation und Gesellschaft. Einführung in die Soziologie der Massenkommunikation. Darmstadt 1996. 152 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 46022

[ ATA: 75kr ] Pris: Darmstadt 1996. SEK

HUOVINEN, Sulo (red.), Finland i det svenska riket. Kulturfonden för Sverige och Finland. Stockholm 1986. 102 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 20696

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

HUPPERT, George, After the Black Death. A Social History of Early Modern Europe. Indiana University Press 1986. 171 pp. Paperback.

¶ 3934

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: Indiana University Press 1986. SEK

HUSTICH, Ilmari, Finland förvandlas. Schildts 1972. 125,(3)s. Häftad.

¶ 21683

[ ATA: 50Kr ] Pris: Schildts 1972. SEK

HUTCHINSON, John, The Imperfect Union: A History of Corruption in American Trade Unions. New York 1972. 477 pp. Paperback.

¶ 10551

[ ATA: 75 Kr ] Pris: New York 1972. SEK

HUXLEY, Thomas H., Menniskokroppens byggnad och förbättringar. Grunddragen af menniskans fysiologi. Landskrona 1871. 222 s. Ill. Mjukband. Namnteckning.

¶ 36981

[ ATA: 150 kr ] Pris: Landskrona 1871. SEK

HYRENIUS, Hannes, Livsvilja eller folkdöd. Sundqvist & Emond, Lund 1941. 160s. Häftad.

¶ 53689

[ ATA: 75Kr ] Pris: Sundqvist & Emond, Lund 1941. SEK

IFRAH, Georges, Histoire universelle des chiffres. Lorsque les nombres racontent les hommes. Seghers, Paris 1981. 568pp. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover. A few pencil markings and annotations.

¶ 56360

[ ATA: 150Kr ] Pris: Seghers, Paris 1981. SEK

IGGERS, Georg G., Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang. Göttingen 1993. 130 (2) pp. Original wrappers. Presentation copy with author's signature. Underlining with pencil.

¶ 39888

[ ATA: 125 kr ] Pris: Göttingen 1993. SEK

IKEDA, Daisaku, Buddhism: The First Millenium. Kodansha Ltd. 1977. 172 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 43836

[ ATA: 150 kr ] Pris: Kodansha Ltd. 1977. SEK

IKEMOTO, Yuiko, Income Distribution in Thailand: Its Changes, Causes, and Structure. Tokyo 1991. xiii, 192 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 36451

[ ATA: 300 kr ] Pris: Tokyo 1991. SEK

ILIFFE, John, Africans: The History of a Continent. Cambridge University Press 2004. x, 324 pp. Softcover. Signature to front fly leaf.

¶ 44745

[ ATA: 125 kr ] Pris: Cambridge University Press 2004. SEK

IMHOF, Arthur E. (ed), Biologie des Menschen in der Geschichte. Beiträge zur Sozialgeschichte der Neuzeit aus Frankreich und Skandinavien. Frommann-Holzboog 1978. 421pp. Soft covers. Dedication.

¶ 51163

[ ATA: 100Kr ] Pris: Frommann-Holzboog 1978. SEK

IMHOF, Arthur E., Geschichte sehen. Fünf Erzählungen nach historischen Bildern. Beck 1990. 186 pp. Ill. Paperback. Signed by Author.

¶ 13623

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Beck 1990. SEK

IMHOF, Arthur E., Reife des Lebens. Gedanken eines Historikers zum längeren Dasein. München 1988. 168 pp. Softcover. Signature. Very good condition.

¶ 50551

[ ATA: 50kr ] Pris: München 1988. SEK

INGDAHL, Kazimiera, Icke helt och hållet skall jag dö. Den judiska frågan i Polen. Carlssons, 2012. 494s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 60002

[ ATA: 125Kr ] Pris: Carlssons, 2012. SEK

INGEMARSDOTTER, Jenny, Ramism, Rhetoric and Reform. An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577-1645). Uppsala 2011. 322pp. Illustrated.Soft cover. Uppsala Studies in History of Ideas 42.

¶ 53619

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2011. SEK

INGERS, E. Bonden i svensk historia 1-3. Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, Stockholm 1949. Ill. Blå halvfranska band med guldsnitt. Obetydligt blekta ryggar.

¶ 15747

[ ATA: 750Kr. ] Pris: Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag, Stockholm 1949. SEK

INGRAO, Charles, The Habsburg Monarchy 1618-1815. Cambridge University Press 1995. xiii, 262 pp. Softcover. Signature to front fly leaf, a few creases to covers, else in good condition.

¶ 30456

[ ATA: 125 kr ] Pris: Cambridge University Press 1995. SEK

INSULANDER, Britt-Marie (red), Den Svenska Historien möter Värmland. Värmlands museum 1993. 303s. illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 46548

[ ATA: 50Kr ] Pris: Värmlands museum 1993. SEK

IRVINE, William, Apa eller ängel. Kontroversen om darwinismen. Stockholm 1957. 291 (5) s. Ill. Häftad.

¶ 37615

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

ISAACS, Ann Katherine (ed.), Political Systems and Definitions of Gender Roles. Pisa University Press 2001. 296 (2) pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 50636

[ ATA: 125kr ] Pris: Pisa University Press 2001. SEK

ISAACS, Ann Katherine (ed.), Languages and Identities in Historical Perspective. Pisa University Press 2005. 148 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 50640

[ ATA: 150kr ] Pris: Pisa University Press 2005. SEK

ISAACS, Arnold R., Without Honor: Defeat in Vietnam and Cambodia. Johns Hopkins University Press 1983. xvi, 560 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 49313

[ ATA: 125kr ] Pris: Johns Hopkins University Press 1983. SEK

ISACSON, Claes-Göran, Vägen till stormakt. Vasaättens krig. Norstedts, 2006. 504s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 58269

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts, 2006. SEK

ISHII, Ryosuke, A History of Political Institutions in Japan. University of Tokyo Press 1980. x, 172 pp. Plates. Publisher's cloth with dj. Ex library book with two stamps. In good condition.

¶ 43886

[ ATA: 100 kr ] Pris: University of Tokyo Press 1980. SEK

IUSTINUS. Trogi Pompei. Historiarum Philippicarum. Epitoma. Recensuit Iustus Ieep. Editio Minor. Teubner 1876. 273 pp. (with index). Private cloth. Light foxing. Some annotations in pencil.

¶ 35402

[ ATA: 150 kr ] Pris: Teubner 1876. SEK

IVINSKAJA, Olga, I tidens våld. Norstedts 1978. 348s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 28682

[ ATA: 60Kr ] Pris: Norstedts 1978. SEK

JÖNSSON, G. V., Fem års tjänst i franska främlingslegionen. Författarens förlag - Finja 1959. 282s. + planscher. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag. Signerad av författaren på titelbladet..

¶ 56686

[ ATA: 200Kr ] Pris: Författarens förlag - Finja 1959. SEK

JÖRÄLV, Lennart, Reliker och mirakel. Den heliga Birgitta och Vadstena. Stockholm 2003. 255,(1) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 14249

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

JÖRGENSEN, Johannes, Den heliga Birgitta av Vadstena. 2 volymer (1303-1373). Stockholm, Bonniers, 1942-44. Vol I, 309 s. Ill. Vol II, 362 s. Ill. Klotband.

¶ 2966

[ ATA: 200 Kr. ] Pris: Stockholm, Bonniers, 1942-44. SEK

JÄGERSKIÖLD, Stig, Gustaf Mannerheim 1906-1917. Stockholm 1965. 359 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 7211

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

JÄGERSKIÖLD, Stig, Allmosa eller socialförsäkring. En socialrättslig skiss. Uppsala 1977. 29 s. Häftad.

¶ 30787

[ ATA: 30 kr ] Pris: Uppsala 1977. SEK

JÄMTHAGEN, Sidney (red.), Fältjägarna 350 år 1646-1996. Stockholm 1996. 168 (2) s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 41093

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

JÄNDEL, Ragnar, Den trånga porten. En utvecklingshistoria. Stockholm 1924. 240 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

¶ 45870

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1924. SEK

JÄNES, Henno, Geschichte der Estnischen Literatur. Stockholm 1965. 188 pp. Original wrappers.

¶ 4325

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

JÄRBE, Bengt, Arbetsliv i Stockholm. Hantverkare och dagkarlar. Stockholm 1976. 305 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 10482

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

JÄRV, Harry, Läsarmekanismer. Cavefors, 1971. 482s. Illustrerad. Häftad/Pocket.

¶ 10187

[ ATA: 50Kr ] Pris: Cavefors, 1971. SEK

JAAKKOLA, Jalmari, Finlands östproblem. Wahlström & Widstrand, 1942. 100s. Häftad.

¶ 58172

[ ATA: 100Kr ] Pris: Wahlström & Widstrand, 1942. SEK

JACKSON, David P., The Mollas of Mustang. Historical, Religious and Oratorical Traditions of the Nepalese-Tibetan Borderland. Library of Tibetan Works & Archives xiv,248pp. Softcover. Red and green underlinings.

¶ 57791

[ ATA: 250Kr ] Pris: Library of Tibetan Works & Archives SEK

JACOBOWSKY, C. Vilh., Gustafsberg. Med bidrag av Marshall Lagerquist och Bo Lagercrantz. Stockholm 1958. 324 s. Ill. Häftad. Kvarto.

¶ 46915

[ ATA: 250kr ] Pris: Stockholm 1958. SEK

JACOBSOHN, Helmuth, Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Helmut Jungraithmayr. Georg Olms 1992. 177 pp. Publisher's cloth.

¶ 8302

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Georg Olms 1992. SEK

JACOBSOHN, Helmuth, Marie-Louise von Franz & Siegmund Hurwitz, ZEITLOSE DOKUMENTE DER SEELE. Zürich 1952. 212 pp. Publishers cloth with dust-jacket. Cont. H. Jacobsohn: Das Gespräch eines Lebensmüden mit seinem Ba; M.-L. Franz: Der Traum des Descartes; S. Hurwitz: Archetypische Motive in der Chassidischen Mystik.

¶ 8303

[ ATA: 300 Kr ] Pris: Zürich 1952. SEK

JACOBSON, Harald, Krigets kalender. Andra världskriget i fickformat. Stockholm 1945. 184 s. Häftad.

¶ 40241

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

JACOBSSON, Bengt, Nils Månsson Mandelgren - en resande konstnär i 1800-talets Sverige. Höganäs 1983. 229 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

¶ 24411

[ ATA: 60kr ] Pris: Höganäs 1983. SEK

JACOBSSON, Nils, Svenskar och indianer. Studier i svenskarnas insats i den tidigare protestantiska missionens historia. Stockholm 1922. 348 s. Ill. Häftad. Snedläst och nött. Med dedikation till förf. borson.

¶ 32321

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1922. SEK

JACOBSSON, Roger, Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1999-2004. En bibliografi. Umeå 2004. 31 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 30519

[ ATA: 90 kr ] Pris: Umeå 2004. SEK

JAKOBSON, Max, År av fruktan och hopp. Stockholm 2002. 508 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 17365

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

JAKOBSSON, Svante, Fattighushjonets värld i 1800-talets Stockholm. Uppsala 1982. 202s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 126.

¶ 54075

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1982. SEK

JAMES, E. O., Gravarna berättar. En bok om förhistoriska religioner. Prisma,Stockholm, 1963. 253s. Pocket.

¶ 44236

[ ATA: 50kr ] Pris: Prisma,Stockholm, 1963. SEK

JAMES, E.O., Religion der Vorzeit. DuMont 1960. 259 pp. Orig. Wrap.

¶ 8304

[ ATA: 90 Kr ] Pris: DuMont 1960. SEK

JAMES, Louis, Fictions for the Working Man. A Study of the Literature Produced for the Working Class in early Victorian England 1830-150. Oxford University Press 1963. 226 pp. Ill. Publ.'s cloth with dj.

¶ 4363

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: Oxford University Press 1963. SEK

JAMES, T. G. H., Egypt Revealed: Artist-Travellers in an Antique Land. London Folio Society 1997. 224 pp. Ill. Publisher's decorated cloth with original slip case. Very Good.

¶ 42440

[ ATA: 100Kr ] Pris: London Folio Society 1997. SEK

JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYÉ, Enthronement. The Recognition of the Reincarnate Masters of Tibet and the Himalayas. Translated and introduced by Ngawang Zangpo. Snow Lion Publications, 1997. 190pp. Illustrated. Softcover.

¶ 58053

[ ATA: 75Kr ] Pris: Snow Lion Publications, 1997. SEK

JAMMER, Max, Der Begriff der Masse in der Physik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1964. 248 pp. Softbound.

¶ 29679

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1964. SEK

JAMMER, Max, Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien. Darmstadt 1960. XV, 220 pp. Softbound. Very good condition.

¶ 37878

[ ATA: 100 kr ] Pris: Darmstadt 1960. SEK

JANET, Paul, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale I - II. Paris no year (ca 1920's). 2 vol. 608 + 779 pp. Nice private set of half cloths together with front and back covers.

¶ 26487

[ ATA: 750 kr ] Pris: Paris no year (ca 1920's). SEK

JANSE, Otto, Medeltidsminnen från Östergötland. Stockholm 1907. 180 s. Ill. Häftad. Äldre namnteckning å främro omslag.

¶ 24750

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1907. SEK

JANSON, E. Alfred, Hallstahammars bruks historia. Halstahammar 1953. 258 s. Ill. Förlagets klotryggsband med främre omslag. Kvarto. Gott skrick.

¶ 48377

[ ATA: 150kr ] Pris: Halstahammar 1953. SEK

JANSON, jan, Underbara uppfinningarbragder. Vad stora svenskar uträttat. Stockholm 1948. 174 s. Ill. Förlagets illustrerade klotryggsband.

¶ 29182

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1948. SEK

JANSSEN, Aase Luplau, Det astronomiske Ur i Domkirken i Strasbourg. Köbenhavn 1957. 12 pp. Ill. Häftad med originalomslag.

¶ 38884

[ ATA: 200 kr ] Pris: Köbenhavn 1957. SEK

JANSSON, Assar, Ur Kumla sockens historia. Västerås 1954. 358 s. Ill. Förlagets jhalvklotband med främre omslag. Nedre marginal litet fuktad.

¶ 38116

[ ATA: 200 kr ] Pris: Västerås 1954. SEK

JANSSON, E. Alfred, Hallstahammars bruks historia. Hallstahammar 1953. 257 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Kvarto.

¶ 37646

[ ATA: 150kr ] Pris: Hallstahammar 1953. SEK

JANSSON, Göte, Tegnér och politiken 1815-1840. Uppsala 1948. 544 s. Häftad.

¶ 41164

[ ATA: 70 kr ] Pris: Uppsala 1948. SEK

JANSSON, Sven-Bertil (red.), Erikskrönikan. Redigering, inledning och kommentar av Sven-Bertil Jansson. Tidens Förlag, 1992. 247s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 2798

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tidens Förlag, 1992. SEK

JANSSON, Valter, Nordiska Vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Uppsala & Köpenhamn 1951. 459s + kartor. Häftad. dedikation.

¶ 110

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala & Köpenhamn 1951. SEK

JANTZEN, Hans, Über den kunstgeschichtlischen Raumbegriff. Darmstadt 1962. 44 pp. Publisher's cloth. Very good condition.

¶ 38540

[ ATA: 75 kr ] Pris: Darmstadt 1962. SEK

JAPPE ALBERTS, W. & JANSEN, H. P. H., Welvaart in Wording. Den Haag, Martinus Nijhoff 1964. 304pp. Ill. Publisher's cloth with d j.

¶ 21468

[ ATA: 90Kr. ] Pris: Den Haag, Martinus Nijhoff 1964. SEK

JAROS, Karl, Kanaan, Israel, Palästina. Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes. Mainz 1992. 184 pp. Ill. Publisher's hardcover with dust-jacket.

¶ 8306

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Mainz 1992. SEK

JARRICK, Arne, Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Stockholm 1987. 173 s. Förlagsklotband med skyddsomslag.

¶ 4319

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

JEANSON, Gunnar / Julius Rabe, Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Stockholm 1927-1931. 280 + 376 s. Ill. Förlaget dekorerde klotband. Titelfält nötta.

¶ 15386

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1927-1931. SEK

JEANSON, Gunnar/ Julius RABE, Musiken genom tiderna. En populär framställning av den västerländska tonkonstens historia. Med illustrationer och notexempel. Trdje upplagan, reviderad av Julius Rabe. Gebers 1946. 678s. + illustrationer. Förlagets rödbruna halvfranska band.

¶ 51616

[ ATA: 100Kr ] Pris: Trdje upplagan, reviderad av Julius Rabe. Gebers 1946. SEK

JENS, Walter, Eine deutsche Universität. 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik. München 1981. 418 pp. Paperback.

¶ 21023

[ ATA: 60 kr ] Pris: München 1981. SEK

JENS, Walter, Republikanische Reden. München 1976. 197 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 25125

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1976. SEK

JENS, Walter, Einspruch. Reen gegen Vorurteile. München 1992. 336 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 25126

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1992. SEK

JENSEN, Ad. E., Mythos und Kult bei Naturvölkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen. Wiesbaden 1960. X, 406 pp. Publisher's full cloth. I good condition.

¶ 42427

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wiesbaden 1960. SEK

JENSEN, Bent, Gulag og Glemsel. Ruslands tragedie og Vestens hugkommelsestab i det 20. århundrede. Gyldendal 2003. 524 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 49827

[ ATA: 250kr ] Pris: Gyldendal 2003. SEK

JENSEN, Henrik (ed.), The Welfare State: Past, Present, Future. Pisa Universitty Press 2002. 224 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 50637

[ ATA: 125kr ] Pris: Pisa Universitty Press 2002. SEK

JENSEN, Henrik / Thiersen, Ib, Världshistoria. Stockholm 1982. 389 (3) s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 18273

[ ATA: 250Kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

JENSEN, Ing-Marie Pettersson/ Lena Berg Nilsson/ Catarina Karlsson (red.), Berättelser från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. Bergslagens Medeltidsmuseum, Norberg, 2013. 334s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59359

[ ATA: 150Kr ] Pris: Bergslagens Medeltidsmuseum, Norberg, 2013. SEK

JERKERT, Jesper (red.), Fakta eller fantasi? Föreställningar i vetenskaps gränstrakter. Stockholm 2007. 215 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 33276

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2007. SEK

JERN, Carl Henrik, Uraniaborg. Herresäte och himlaborg. Lund 1976. 230 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 28015

[ ATA: 300 kr ] Pris: Lund 1976. SEK

JERNECK, Benkt, Folket uten frykt. Norge 1942-43. Oslo, Johan Grundt Tanum 1945. 260s.Förlagets pappband. Något nött.

¶ 46156

[ ATA: 125Kr ] Pris: Oslo, Johan Grundt Tanum 1945. SEK

JERNSTRÖM, Frank, Sju liv. Esbo 1994. 228 s. Ill. Häftad.

¶ 29430

[ ATA: 100 kr ] Pris: Esbo 1994. SEK

JIT RIKHYE, Indar / Michael Harbottle / Björn Egge, The Thin Blue Line: International Peacekeeping and Its Future. Yale University Press 1974. xvi, 354 pp. Publisher's cloth with dj. A few underlinings in red and blue.

¶ 46338

[ ATA: 100kr ] Pris: Yale University Press 1974. SEK

JO NANG TARANATHA, The Origin of Tara Tantra. Translated and edited by David Templeman. Library of Tibetan Works and Archives, New Delhi 1995. x, 126 pp. Softcover. Text in English and Sanskrit.

¶ 23135

[ ATA: 75kr ] Pris: Library of Tibetan Works and Archives, New Delhi 1995. SEK

JOBST SEIDLER, Wolf, Der Verlust des alten Europa. Ansichten zur Geschichte und Gegenwart. Stuttgart 1996. 287 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20939

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stuttgart 1996. SEK

JOFFE, Maria, One Long Night. New Park Publ. 1987. 248 pp. Publisher's black cloth with dj.

¶ 38925

[ ATA: 100 kr ] Pris: New Park Publ. 1987. SEK

JOHAN NICOLAI MADVIG. Et mindeskrift udgivet af det Kongl. Danske Videnskabernes selskab og Carlsbergsfondet I-II. Köbenhavn 1955-1963. 2 vil. 270 (2) + 290 s. Förlagets klotband.

¶ 35007

[ ATA: 250 kr ] Pris: Köbenhavn 1955-1963. SEK

JOHANNESSON, Gösta, Skåne, Halland & Blekinge. Norstedts 1984. 329,(7)s. Illustrerad Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 28324

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts 1984. SEK

JOHANNESSON, Kurt, I Polstjärnans tecken. Studier i svensk barock. Uppsala 1968. 326s. Illustrerad. Häftad.

¶ 4151

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1968. SEK

JOHANNISON, Ture, Einar Löfstedt. Stockholm 1955. 28 s. Häftad. Ouppskuren.

¶ 26030

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

JOHANNISSON, Ture (red.), Arkiv för nordisk filologi. Åttiofemte bandet, sjätte följden, tredjebandet. Lund 1970. 270 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 45129

[ ATA: 75kr ] Pris: Lund 1970. SEK

JOHANSEN, Hans Chr. / Per MADSEN / Ole DEGN, Tre Danske Kystsamfund i Det 19. Århundrede Odense Universitetsforlag 1993. 201s. Häftad.

¶ 51087

[ ATA: 150Kr ] Pris: Odense Universitetsforlag 1993. SEK

JOHANSEN, Hans Chr., Befolkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede. Odense University Press 1975. 211s. Häftad. Biblioteksetikett och stämplar.

¶ 52565

[ ATA: 75Kr ] Pris: Odense University Press 1975. SEK

JOHANSEN, Jahn Otto, Tjekkoslovakia - 40 år etter. Oslo 2008. 40 s. Häftad.

¶ 45059

[ ATA: 75kr ] Pris: Oslo 2008. SEK

JOHANSEN, Maria, Offentlig skrift om det hemliga. Raison d'état, SOU och varulven. Göteborg Glänta 2005. 436 (2) s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 43738

[ ATA: 125 kr ] Pris: Göteborg Glänta 2005. SEK

JOHANSEN, Steen / Henning Höirup, Grundtvigs erindringer og erindringer om Grundtvig. Köbenhavn 1948. 303 (1) s. Häftad.

¶ 40840

[ ATA: 100 kr ] Pris: Köbenhavn 1948. SEK

JOHANSON, Curt, Lantarbetarna i Uppland 1918-1930. En studie i facklig taktik och organisation. Uppsala 1970. 400 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 30582

[ ATA: 60kr ] Pris: Uppsala 1970. SEK

JOHANSON, Donald, Lucy och människans förhistoria. Stockholm 1983. 358 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnetikett å främre pärmens insida; övrigt i gott skick.

¶ 44204

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

JOHANSON, Klara, Brev. Stockholm 1953. 280 s. Häftad.

¶ 10185

[ ATA: 70Kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

JOHANSON, Ulla, Fattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet. Stockholm 1984. 380s + karta. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag

¶ 11249

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

JOHANSSEN, Ernst, Geistesleben afrikanischer Völker im Lichte des Evangeliums. München, 1931. 263 pp. Orig. Wrap.

¶ 2964

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: München, 1931. SEK

JOHANSSON, Alf W. (red.), Dagens Nyheter. Minnesseminarium över Sven-Erik Larsson. Vittnesseminarium om DN och '68. Stockholm 2003. 88 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36621

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

JOHANSSON, Alf W., Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget. Stockholm 1997. 286 s. Förlagets pappband.

¶ 17060

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

JOHANSSON, Anders R., Arbetarrörelsen på en ö I-III:B. Örebro 2003-2006. 4 volymer. 496 + 560 + 313 + 7 + 314-596. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Med dedikation. Tre delar i fyra volymer.

¶ 36940

[ ATA: 1200 kr ] Pris: Örebro 2003-2006. SEK

JOHANSSON, Anders, Darwins skugga. Kalmar 2008. 124 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 50326

[ ATA: 100kr ] Pris: Kalmar 2008. SEK

JOHANSSON, Anders, I hjärtat av Kalmar. Barometerns förlag 1992. 111s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 57827

[ ATA: 75Kr ] Pris: Barometerns förlag 1992. SEK

JOHANSSON, Anders, De glömda blockadbrytarna. Krigsdramatik på svenska västkusten 1939-1945. Fischer & Co, 2016. 479s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på nedre snittet.

¶ 60076

[ ATA: 100Kr ] Pris: Fischer & Co, 2016. SEK

JOHANSSON, Bengt O. H., Svenska palatset i Konstantinopel. Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och adertonhundratalet. Stockholm 1968. 123 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

¶ 30769

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

JOHANSSON, Elsie, Vardagstankar. Uppsala 1989. 64 s. Ill. Häftad.

¶ 21349

[ ATA: 40 kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

JOHANSSON, Hemming, Hemming Johansson berättar några telefonminnen. Utgiven av telefonaktiebolaget L M Ericsson till direktören Hemming Johanssons åttioårsdag den 8 maj 1949. Stockholm 1949. 96 s. Ill. Förlagets klotband. Med dedikation från Hemming.

¶ 38969

[ ATA: 400 kr ] Pris: Stockholm 1949. SEK

JOHANSSON, J. Viktor, Verner von Heidenstam. Bonniers 1943. 62,(2)s. Häftad.

¶ 18692

[ ATA: 50Kr ] Pris: Bonniers 1943. SEK

JOHANSSON, J. Viktor, Från Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1952. 319 s. Ill. Häftad.

¶ 21640

[ ATA: 150kr ] Pris: Wahlström & Widstrand, Stockholm 1952. SEK

JOHANSSON, Kaj, Den torgförda biologin. Studier i populärvetenskapens problem och tematik. Göteborg 2003. 362 s. Häftad. Namnteckning och anteckningar å försättsblad. Texten har några understrykningar i rött.

¶ 44540

[ ATA: 100kr ] Pris: Göteborg 2003. SEK

JOHANSSON, Lage, Arbetets mening? En dagbok om miljöer och känslor. Stockholm 1975. 240 (1) s. Häftad. Gott skick.

¶ 41535

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

JOHANSSON, Lars-OLov, Levebrödet. Den informella ekonomin i 1930-talets Dalarna. Uppsala 1996. 288 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 41027

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

JOHANSSON, Magnus, Smart, Fast and Beautiful: On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden 1955-1995. Linköping 1997. Box-set with CD-ROM.

¶ 7162

[ ATA: 125kr ] Pris: Linköping 1997. SEK

JOHANSSON, O. Gävleborgare uti hedervärda bondeståndet vid riksdagarna 1809-1866. I-IV Hela länet. Edsbyn 1929. LIX, 125 (2) + 60 + 157 (2) + 146 (2) s. Ill. 4 volymer bundna i ett privat klotband med främre och bakre omslag. Bakre omslaget restaurerat; övrigt i gott skick.

¶ 31534

[ ATA: 350 kr ] Pris: Edsbyn 1929. SEK

JOHANSSON, Rune E. A., Pali Buddhist Texts. Explained to the Beginner. Lund 1973. 151 (1) pp. Private cloth, bound with original wrappers. Presentation copy with regards from the author.

¶ 39280

[ ATA: 500 kr ] Pris: Lund 1973. SEK

JOHANSSON, Simon, Bjärka-Säby områdets geologi. Stockholm 1925. 37 (3) s. Häftad. Kvarto.

¶ 45323

[ ATA: 200kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

JOHANSSON, Stefan, En omskriven historia. Svensk historisk roman och novell före 1867. Uppsala 2000. 226 s. Häftad. Gott skick.

¶ 407

[ ATA: 150kr ] Pris: Uppsala 2000. SEK

JOHANSSON, Stig, Slottsbyggarna. Byggförlaget, Stockholm 1995. 224 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Pärmarna något skeva.

¶ 24822

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Byggförlaget, Stockholm 1995. SEK

JOHNSON, Chalmers, Conspiracy at Matsukawa. University of California Pres 1972. x, 460 p. + plates. Publisher's hardcover with dj. Ex. library with stamps. In good condition.

¶ 48397

[ ATA: 200kr ] Pris: University of California Pres 1972. SEK

JOHNSON, Gustaf, Frödings lyriska översättningar. Norma, Borås 1987. 174s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Övre högra hörnet stött. Namnteckning på försättsbladet.

¶ 10370

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norma, Borås 1987. SEK

JOHNSON, Hewlett, The Upsurge of China. Peking 1961. 372 (2) pp. + 2 folding maps. Publisher's cloth backed volume. Signature to front leaf; in good condition.

¶ 49314

[ ATA: 150kr ] Pris: Peking 1961. SEK

JOHNSON, Lucy Black / Pyke Johnson (ed.), Cartoon Treasury: A Collection of the World's Funniest Cartoons. London 1956. ca 250 pp. Publisher's black cloth. Quarto. No dj.

¶ 43320

[ ATA: 125 kr ] Pris: London 1956. SEK

JOHNSON, Paul, Det modernas födelse 1815-1830. Ratio 1992. xii, 941s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

¶ 8415

[ ATA: 125Kr ] Pris: Ratio 1992. SEK

JOHNSON, Paul, The Birth of the Modern: World Society 1815-1830. London 1991. 1095 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 35620

[ ATA: 200 kr ] Pris: London 1991. SEK

JOHNSON, Paul, A History of the Modern World: From 1917 to 1980s. London 1984. vii, 817 pp. Softcover.

¶ 35634

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1984. SEK

JOHNSON, Paul, Moderna tider. Stockholm 1987. 942 pp. Ill. Förlagets svarta klotband utan skyddsomslag.

¶ 39142

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

JOHNSON, Seved / V. V. Dubin / V. V. Roginskij (ed.), La Suède et la Russie. Documents et Matériaux 1809-1818. Uppsala 1985. viii, 460 pp. + Color Plates. Publisher's hardcover with dj. Small quarto. In good condition.

¶ 7444

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1985. SEK

JOHNSON, Seved, Sverige och stormakterna 1800-1804. Lund 1957. xx, 263s. Häftad. Blyertsstreckad.

¶ 7932

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1957. SEK

JONAS Friedrich, Geschichte der Soziologie I-IV. Hamburg 1968-1969. 4 volumes. 259 + 253 + 259 + 285 pp. Paperback.

¶ 31470

[ ATA: 200 kr ] Pris: Hamburg 1968-1969. SEK

JONASON, Anders, Äreminne över en död Säpo-chef. Stockholm 1987. 248 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning.

¶ 21818

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

JONASON, Per, Kina - ett mysterium? Stockholm 1993. 278 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 41234

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1993. SEK

JONASSON, Anna / Carolina Vendil Pallin (red.), Ryssland. Politik, samhälle och ekonomi. Stockholm 2009. 328 s. Häftad. En sida med bläcknotering; övrigt i gott skick.

¶ 47993

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 2009. SEK

JONASSON, Gustaf, I väntan på uppbrott? Uppsala 1981. 115s. Häftad. Ded.

¶ 15800

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1981. SEK

JONASSON, Gustaf, Utländska krigsfångar i Örebro län under stora nordiska kriget. Kumla 1997. Pp. 353-372. Illustrerad. Häfte. Tillskrift på främre omslaget. Särtryck ur Krigsmakt och bygd.

¶ 16287

[ ATA: 50Kr ] Pris: Kumla 1997. SEK

JONASSON, Gustaf, Medeltidens Örebro. Stockholm 1984. 186 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 45401

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

JONSELL, Bengt, Bergianska botanister. Bergianska stiftelsen och dess professorer under det första seklet. Stockholm 1991. 142 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget litet nött.

¶ 25688

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

JONSSON, Henning, Norra Ny. En sockenkrönika. Karlstad, 1957. 216s. Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 59210

[ ATA: 250Kr ] Pris: Karlstad, 1957. SEK

JONSSON, Inge, Swedenborgs skapelsedrama De Cultu et Amore Dei. Stockholm 1961. 324 s. Häftad.

¶ 1455

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1961. SEK

JONSSON, J. V., Örebro läns Kongl. Hushållnings-sällskaps historia 1803-1902 jämte öfversikt öfver landthushållningens utveckling inom länet under samma tid. Örebro Dagblads tryckeri, Örebro 1902. 307 s. Häftad. Nött.

¶ 21864

[ ATA: 200Kr. ] Pris: Örebro Dagblads tryckeri, Örebro 1902. SEK

JONSSON, Marita, På Bellmans tid. Bonniers 2002. 176s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 50753

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 2002. SEK

JONSSON, Marita, På Bellmans tid. Bonniers 2002. 176s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 52465

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 2002. SEK

JORDAN, Karl, Investiturstreit und frühe Stauferzeit. München 1970. 206 (2) pp. Paperback. Very good condition.

¶ 42143

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1970. SEK

JORPES, Erik, Jöns Jacob Berzelius. Ett 100-årsminne.. Fritzes 1949. 56s. Illustrerad. Häftad.

¶ 56158

[ ATA: 50Kr ] Pris: Fritzes 1949. SEK

JOSEFSSON, Urban, Det romantiska tidehvarfvet. De svenska romantikernas medeltidsuppfattning. Uppsala 2002. 326 s. Häftad. Gott skick.

¶ 5206

[ ATA: 200 kr ] Pris: Uppsala 2002. SEK

JOSEPHSON, Matthew, The Robber Barons. Harvest 1995. (12),474pp. Paperback.

¶ 10859

[ ATA: 100Kr ] Pris: Harvest 1995. SEK

JOSEPHSON, Olle, Mäster Palm talar. Uppsala 1991. 79 s. Häftad.

¶ 26537

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1991. SEK

JOSEPHSON, Ragnar, Borgarhus i Gamla Stockholm. I. Byggnadshistoria på grundval af samfundet S:t Eriks Stockholmsregister. Samfundet S:t Erik, Stockholm 1916. XVI,410,(2)s. + utvikbar karta. Illustrerad. Häftad. Något nött. Veck å främre omslaget.

¶ 57351

[ ATA: 100Kr ] Pris: Samfundet S:t Erik, Stockholm 1916. SEK

JOSEPHUS, Flavius, Judarnas gamla historia. Rediviva 1988. X,982s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Kommenterat korrektur på förordet av Öyvind Sjöholm medföljer. Denna upplaga av Flavius Josephus, Judarnas gamla historia är utförd i faksimil efter en upplaga som utgavs i Köping 1889.

¶ 52022

[ ATA: 350Kr ] Pris: Rediviva 1988. SEK

JUHLIN-DANNFELT, H., Lantbrukets historia. Världshistorisk översikt av lantbrukets och lantmanna livets utveckling. Stockholm 1925. 875 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

¶ 25728

[ ATA: 400 kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

JULLIARD, Jacques, Fascism i antågande. Stockholm 1994. 109 s. Häftad. Understrykningar i blyerts; övrigt i gott skick.

¶ 36694

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1994. SEK

JUNG YOUNG LEE, Cosmic Religion. Harper Colophon Books 1978. 109pp. Softcover. Pencil markings.

¶ 52804

[ ATA: 75Kr ] Pris: Harper Colophon Books 1978. SEK

JUNGMARKER, Gunnar, Döderhultarn. Axel Petersson 1868-1925. Stockholm 1943. 169 (3) s. Ill. Rött halvfranskt band med främre omslg medbundet samt fem upphöjda bind. Något nött.

¶ 37776

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

JUZIK, Julia, Allahs svarta änkor. Tjetjeniens kvinnliga självmordsterrorister. Stockholm 2005. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 43014

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2005. SEK

KÖNIGER, Ernst, Aus der Geschichte der Heilkunst. Von Ärzten, Badern und Chirurgen. München 1958. 48 pp. + 50 plates. Publisher's hardcover.

¶ 14778

[ ATA: 90 Kr ] Pris: München 1958. SEK

KÖRNER, Brunhild, Die religiöse Welt der Bäuerin in Nordchina. Stockholm 1959. 86 (2) pp. + 12 plates. Publisher's cloth, bound with original wrappers. Quarto. Very good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 43649

[ ATA: 900 kr ] Pris: Stockholm 1959. SEK

KÅHRE, Georg, Strandhugg. Mariehamn 1986. 161 s. Häftad. Gott skick.

¶ 32500

[ ATA: 100 kr ] Pris: Mariehamn 1986. SEK

KÄLLSTRÖM, Per, Bosch i Sverige - en företagshistorik. Stockholm 1970. 214s. + planscher. Illustrerad. Förlagets klotband.

¶ 16186

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

KÄLVEMARK, Ann-Sofie (red.), Stock i stäv med vedertagna normer. Kvinnoforskning och kvinnojournalistik. Stockholm 1982. 134 s. Häftad. Fd. biblioteksexemplar med stämpel. Ett veck å främre omslag.

¶ 39750

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

KÄRFVE, Eva, Den stora ondskan i Valais. Symposion 1992. 256s. Häftad.

¶ 5728

[ ATA: 75kr ] Pris: Symposion 1992. SEK

KÄSTNER, Erhart, Die Studentrommel vom heiligen Berg Athos. Weisbaden 1956. 254 pp. Publisher's hardcover with worn dust-jacket.

¶ 8348

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Weisbaden 1956. SEK

KABBANI, Shaykh Muhammad Hisham, Keys to the Divine Kingdom. Lessons on Mystical Aspects of Man and Science. Islamic Supreme Council of America, 2005. xiv,88pp. Softcover. Very Good.

¶ 58647

[ ATA: 75Kr ] Pris: Islamic Supreme Council of America, 2005. SEK

KABO, Vladimir, The Road to Australia: Memoirs. Canberra 1998. 326 pp. Ill. Softcover. Very good condition. Presentation copy inscribed by author on front fly leaf.

¶ 42154

[ ATA: 150 kr ] Pris: Canberra 1998. SEK

KAEGBEIN,Paul, LENZ, Wilhelm, Fünfzig Jahre baltische Geschichtsforshcung 1947-1996. Köln 1997. 197pp. Original wrappers.

¶ 6661

[ ATA: 100Kr ] Pris: Köln 1997. SEK

KAEMMERER, Walter, Geschichtliches Aachen. Aachen 1975. (6),116,(6)pp. + plates & folding map. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 21195

[ ATA: 60Kr ] Pris: Aachen 1975. SEK

KAH, Marianne, Die Welt der Römer mit der Seele suchend... Die Religiosität des Prudentius im Spannungsfeld zwischen pietas christiana und pietas Romana. Bonn 1990. xx, 369 (3) pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

¶ 41217

[ ATA: 200 kr ] Pris: Bonn 1990. SEK

KAHK, Juhan, Peasant and Lord in the Process of Transition from Feudalism to Capitalism in the Baltics. (An Attempt of Interdisciplinary History). Tallinn 1982. 140pp. Soft covers with dust jacket. Signatures.

¶ 50948

[ ATA: 100Kr ] Pris: Tallinn 1982. SEK

KAHLE, Sigrid, Jag valde mitt liv. Bonniers, Stockholm 2003. 768s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Litet snedläst.

¶ 17357

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers, Stockholm 2003. SEK

KAHLE, Sigrid, Jag valde mitt liv. Bonniers, Stockholm 2003. 768s. + planscher. Illustrerad.. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation på titelbladet.

¶ 22387

[ ATA: 200Kr ] Pris: Bonniers, Stockholm 2003. SEK

KAHN, Jon, Simons längtan. Recito förlag, 2016. 351s. Häftad/ Danskt band.

¶ 60064

[ ATA: 100Kr ] Pris: Recito förlag, 2016. SEK

KAHRS, Eivind (ed.), Kalyanamitraraganam. Norwegian University Press 1986. xiv,312pp. + plates. Publishers hard cover with dust-jacket. Very good condition. Contributions by Pentti Aalto, Per-Arne Berglie, Carl Suneson, Jens Braarvig, Erik af Edholm, Gunilla Gren-Eklund, Hans Hendriksen, Jörundur Hilmarsson, Eivind Kahrs, Knut Kristiansen, Per Kvaerne, Gösta Liebert, Christian Lindtner, Georg von Simson, Prods O. Skjaervö, William L. Smith, Fredrik Thordarson, Bo Utas, Ruith Walldén

¶ 16402

[ ATA: 290 kr ] Pris: Norwegian University Press 1986. SEK

KAIJSER, Arne, I fädrens spår... Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar. Carlssons, 1994. 292s. Illustrerad. Häftad. Dedikation.

¶ 59993

[ ATA: 150Kr ] Pris: Carlssons, 1994. SEK

KAISER, Niels-Jörgen, Det nya Japan. Fotografier av Poul H. Hansen. Stockholm 1964. 198 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

¶ 45593

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

KAISTE, Jaana, Das eigensinnige Kind. Schrecken in pädagogischen Warnmärchen der Aufklärung und der Romantik. Uppsala 2005. 193 (7) pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 37046

[ ATA: 250 kr ] Pris: Uppsala 2005. SEK

KAIZUKA, Shigeki, Confusius. Translated by Geoffrey Bowas. London 1956. 192 pp. Publisher's hardcover with dj. Signature and prev. owner's bookplate on inside of front board. A Monograph.

¶ 50049

[ ATA: 125kr ] Pris: London 1956. SEK

KALÉN, Ture, QUESTIONES GRAMMATICAE GRAECAE. Gotenburg 1908. 111 pp. Orig Wrap. Worn covers.

¶ 8311

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Gotenburg 1908. SEK

KALB, Marvin / Bernard Kalb, Kissinger. New York 1975. 670 (2) pp. Paperback.

¶ 36928

[ ATA: 60 kr ] Pris: New York 1975. SEK

KALEVALA. I. Runot / II. Selityksia. Helsinki 1907. 2 volumes. IX, 300 (2) + XXX, 178 pp + 53 ill. Publisher's blue cloth. Prev. owner's bookplaet on inside of front board (Erik Green).

¶ 36161

[ ATA: 450 kr ] Pris: Helsinki 1907. SEK

KALNINS, Bruno, De baltiska staternas frihetskamp. Tiden 1950. 321s. Förlagets klotryggsband.

¶ 55398

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tiden 1950. SEK

KALTENMARK, Max, Lao Tseu et le tasoïsme. Maitres spirituels 190pp. Illustrated. Softcover.

¶ 56600

[ ATA: 75Kr ] Pris: Maitres spirituels SEK

KAMMEN, Michael, American Culture and American Tastes: Social Change and the 20th Century. New York 1999. 320 (2) pp. Softcover. Somehwhat worn and soiled to edges.

¶ 48812

[ ATA: 100kr ] Pris: New York 1999. SEK

KAN, Aleksander, Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrörelsen. Uppsala 1991. 187s. Häftad. Fd. biblioteksex med stämplar. Gott skick.

¶ 6691

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1991. SEK

KAN, Aleksander, Rysslands geopolitiska läge och säkerhetsprinciper - mot historisk bakgrund. Oslo 1994. 40 (4) s. Häftad. Med dedikation.

¶ 32800

[ ATA: 100 kr ] Pris: Oslo 1994. SEK

KAN, Aleksander, I påvente av frigjeringa. Sovjetisk historieteori mellom Stalin og Gorbatsjov. Norske Samlaget, Oslo 1988. 304s. Häftad. Dedikation.

¶ 50935

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norske Samlaget, Oslo 1988. SEK

KAN, Aleksandr, Skandinaviens historia. Göteborg 1981. 423 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 17080

[ ATA: 75Kr ] Pris: Göteborg 1981. SEK

KAPADIA, Sam / Jeppe Wikström (red.), Fred! 100 röster mot våld och krig. Mx Ström 2009. 192 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 49833

[ ATA: 75kr ] Pris: Mx Ström 2009. SEK

KAPLAN, Aryeh, Sefer Yetzirah. The Book of Creation. In Theory and Practice. Revised Edition. 4th printing. Samuel Weiser 2000. Revised edition first published 1997. xxvi,398pp. Softcover.

¶ 16145

[ ATA: 200Kr ] Pris: 4th printing. Samuel Weiser 2000. Revised edition first published 1997. SEK

KAPLAN, Jonathan, När livet kallar. Kirurg i katastrofområden. Stockholm 2003. 354 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 50270

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

KAPLAN, Leo, Das Problem der Magie und Psychoanalyse. Eine ethnopsychologische und psychoanalytische Untersuchung. Heidelberg 1927. 190 pp. Publisher's hardcover.

¶ 8310

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Heidelberg 1927. SEK

KARAGEORGHIS, V., Archaeologia Mundi: Zypern. München 1968. 278 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. One small pare loss and two creases to dj; else in good condition.§

¶ 43921

[ ATA: 200 kr ] Pris: München 1968. SEK

KARDELL, hans, Härjarö. Historia kring en gård i Trögden. Uppsala 1997. 120 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 28150

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1997. SEK

KARDELL, S. J., Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid. Östersund 1961. 152 s. Häftad. Gott skick.

¶ 25277

[ ATA: 50 kr ] Pris: Östersund 1961. SEK

KARLEN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Stockholm 1942. 654 s. Förlagets halvklotband. Något solkig.

¶ 13417

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

KARLFELDT, E.A., Skalden Lucidor. Norstedts 1915. 131,(1)s. Illustrerad. Förlagets gröna dekorerade klotband. Premiumtillskrift på försättsbladet.

¶ 15652

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts 1915. SEK

KARLFELDT, Erik Axel, Henry Fielding. Norma, Borås 1985. 152s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 10213

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norma, Borås 1985. SEK

KARLGREN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Norstedts 1942. 654s. Häftad.

¶ 6660

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts 1942. SEK

KARLGREN, Anton, Bolsjevikernas Ryssland. Bonniers 1925. 351,(1)s. Förlagets klotband.

¶ 28335

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1925. SEK

KARLGREN, Anton, Stalin. Bolsjevismens väg från leninism till stalinism. Stockholm 1942. 654 s. Förlagets halvklotband med främre omslag.

¶ 41774

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

KARLGREN, Bernhard, Östasien under nittonde århundradet. Stockholm, Norstedts, 1920. (6),88s. Illustrerad. Häftad. Nött. Namnteckning i blyerts. Stämpel: Friexemplar, på främre omslaget. Liten lagning av bakre omslaget.

¶ 58417

[ ATA: 120Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts, 1920. SEK

KARLMAN, Roland, Evidencing Historical Classifications in British and America Historiography 1930-1970. Uppsala 1976. 110 pp. Soft covers. Ex library copy with stamps and small damage to spine.

¶ 13817

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Uppsala 1976. SEK

KARLSOHN, Thomas, Teknik-retorik-kritik. Om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan. Carlssons 2009. 427s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 53305

[ ATA: 100Kr ] Pris: Carlssons 2009. SEK

KARLSON, K. F. / karl Thunander, Minne från Örebro, Nyköping och Jönköpings läroverk samt Uppsala universitet. Lund 1925. 98 (2) s. Häftad. Ouppskuren. Med biblioteksstämpel.

¶ 38970

[ ATA: 100kr ] Pris: Lund 1925. SEK

KARLSON, William, Kungligt, adligt, lärt och lekt. Gleerups Lund 1941. 291 s. Häftad.

¶ 5594

[ ATA: 75 kr ] Pris: Gleerups Lund 1941. SEK

KARLSSON, Åsa (red.), Järnkvinnor. Bergslagens kvinnodagar 1995. Uppsala 1996. 109 s. Häftad. Gott skick.

¶ 19028

[ ATA: 75kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

KARLSSON, Georg, Adaptability and Communication in Marriage: A Swedish Predictive Study of Martial Satisfaction. Uppsala 1951. 215 pp. Soft covers.

¶ 12070

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Uppsala 1951. SEK

KARLSSON, Gustav H., Från Rom till Asien. Carlssons 1992. 215s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

¶ 11041

[ ATA: 50Kr ] Pris: Carlssons 1992. SEK

KARLSSON, Harry, Den långa vägen. En skånsk byggmästare berättar. I Lund 1973. 286 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med en riss. Med dedikation.

¶ 25239

[ ATA: 200 kr ] Pris: Lund 1973. SEK

KARLSSON, Ingmar, Kina i våra hjärtan. Stockholm 1987. 247 s. Häftad.

¶ 23931

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

KARLSSON, J. A., Sörmländska slott och gårdar. Anteckningar och minnen antecknade av J. A. Karlsson 1-6. Nyköping 1923-1927. 108 (2) + 120 (2) + 95 (1) + 100 + 215 (1) s. 5 volymer (del 5 och 6 publicerad tillsammans) i ett halvfranskt band med fryra upphöjda bind.

¶ 39666

[ ATA: 950 kr ] Pris: Nyköping 1923-1927. SEK

KARLSSON, J. A., Sörmländska Slott och Gårdar I-VI. Anteckningar och minnen samlade av J. A. Karlsson. Nyköping 1923. 108 (2) + 120 (2) + 96 + 100 + 216 s. Komplett. Samanbundna i ett halvfranskt band. Ryggens huvud litet nött samt något fläckig.

¶ 50112

[ ATA: 500kr ] Pris: Nyköping 1923. SEK

KARLSSON, Sven Olof, Frihetens källa. Nordens betydelse för Europa. Stockholm 1992. 219 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

¶ 14495

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

KARNSTEDT, Torgny, Röster från gropen. Hofors metall 100 år. Hofors 2007. 352 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 42177

[ ATA: 150 kr ] Pris: Hofors 2007. SEK

KAROL, K. S., China: The Other Communism. New York 1968. xxxviii, 474 pp. Softcover.

¶ 36178

[ ATA: 75 kr ] Pris: New York 1968. SEK

KARONEN, Petri, Raastuvassa tavataan". Soumen kaupunkien hallinto- ja oikeuslaitoksen toimintaa ja virkamiehiä suurvalta-aikana. University of Jyväskylän 1995. 202 s.

¶ 4370

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: University of Jyväskylän 1995. SEK

KASSMAN, Charles, Arne Geijer och hans tid 1910-1956. Tiden 1989. 336s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

¶ 46522

[ ATA: 70Kr ] Pris: Tiden 1989. SEK

KASULIS, T. P., Zen Action. Zen Person. University of Hawaii 1987. xiv, 178 pp. Softcover. A few underlinings in pencil.

¶ 42607

[ ATA: 100 kr ] Pris: University of Hawaii 1987. SEK

KATZ, Otto, Neun Männer im Eis. Dokumente einer Polartragödie. Mit 62 Abbildungen. Berlin 1929. 203 (5) pp. Publisher's decorated boards. Boards soiled.

¶ 50042

[ ATA: 100kr ] Pris: Berlin 1929. SEK

KAUS, Gina, Katharina den Stora. Skoglunds, Stockholm 1936. 424s. + planscher. förlagets blå klotband.

¶ 10465

[ ATA: 100Kr ] Pris: Skoglunds, Stockholm 1936. SEK

KAUS, Gina, Katharina den stora. Stockholm 1948. 402 s. Ill. Häftad.

¶ 44412

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1948. SEK

KAWASAKI, Ichiro, Japan avslöjat. Stockholm 1970. 244 s. Häftad.

¶ 26726

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

KAZANTZAKIS, Nikos, Im Zauber der griechischen Landschaft. München 1980. 154 (6) pp. Ill. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 37296

[ ATA: 100 kr ] Pris: München 1980. SEK

KEARNEY, Hugh, The British Isles: A History of Four Nations. Cambridge University Pressv 1995. 324 pp. Paperback.

¶ 11590

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Cambridge University Pressv 1995. SEK

KEE, Howard Clark, Miracle in the Early Christian World: A Study in Sociohistorical Method. Yale University Press 1983. 320 pp. Publisher's hardcover. Name on inside of front board, tiped in cover on titlepage. Text is clean.

¶ 8312

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Yale University Press 1983. SEK

KEEGAN, John, Det första världskriget. Stockholm 2001. 493 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 13156

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

KEENE, Donald (ed.), Anthology of Japanese Literature: From the Earliest Era to the Mid-Nineteenth Century. New York 1960. 442 (2) pp. Softcover. Crease to front wrapper.

¶ 44077

[ ATA: 75 kr ] Pris: New York 1960. SEK

KEIL, Ernst-Edmund / Silke Spieler (ed.), Ostdeutsche Gedenktage 1986. Persönlichkeiten und historische Ereignisse. Bonn 1985. 273 (7) pp. Ill. Paperback. Excellent condition.

¶ 39265

[ ATA: 60 kr ] Pris: Bonn 1985. SEK

KEIM, Anton M., 11 Mal politischer Karneval. Weltgeschichte aus der Bütt. Mainz 1966. 250 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 18960

[ ATA: 75 kr ] Pris: Mainz 1966. SEK

KEIM, Jean A., Kinas historia. Tiden 1967. 255s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 53266

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tiden 1967. SEK

KEITH. Den svenska folkhären. Stockholm 1912. 231 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag; övrigt i gott skick.

¶ 31323

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1912. SEK

KEJSAR WILHELM II. Gestalter och händelser från åren 1878-1918. Stockholm 1922. 309 (3) s. Förlagets dekorerade klotband. Gott skick.

¶ 43805

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1922. SEK

KELEN, Emery, Dag Hammarskjöld. W & W 1966. 226s. Häftad. Kulspetsanteckning på smutstitelblad + inklistrat vykort på Backåkra.

¶ 55946

[ ATA: 75Kr ] Pris: W & W 1966. SEK

KELLER, Cornelius, Die Geschichte der Radioaktivität unter besonderer Berücksichtigung der Transurane. Stuttgart 1982. 110 pp. Ill. Publ. Cloth.

¶ 6029

[ ATA: 150 Kr. ] Pris: Stuttgart 1982. SEK

KELLER, Harald, Die Ostdeutsche Kolonialstadt des 13. jahrhunderts und ihre Südländischen Vorbilder. Weisbaden 1979. 72 pp. Softcover.

¶ 25154

[ ATA: 100 kr ] Pris: Weisbaden 1979. SEK

KELLER, Mechthild (ed.), Russen und Russland aus deutscher Sicht. band II: 18. jahrhundert: Aufklärung. München 1987. 682 pp. ill. publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 35581

[ ATA: 500 kr ] Pris: München 1987. SEK

KELLER, Mechthild / Ursula Dettbarn / Karl-Heinz Korn (ed.), Russen und Russland aus deutscher Sicht. band I: 9.-17. Jahrhundert. München 1985. 456 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 35580

[ ATA: 400 kr ] Pris: München 1985. SEK

KELLER, Werner, Denn sie entzündeten das Licht. Geschichte der Etrusker - die Lösung eines Rätsels. Mit 130 Abbildungen und Karten. München 1970. 416 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11334

[ ATA: 100 Kr ] Pris: München 1970. SEK

KELLEY, Kitty, Sinatra - His Way. Svensk översättning av Mikael Mörling. Stockholm 1987. 572 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag

¶ 4129

[ ATA: 80Kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

KELSAY, John, Arguing the Just War in Islam. Harvard University Press 2007. (6),263p. Publisher´s hardcover with dust jacket. First 50 pages with pencil underlinings.

¶ 52846

[ ATA: 150Kr ] Pris: Harvard University Press 2007. SEK

KENNAN, George F., Memoiren eines Diplomaten. München 1982. 586 pp. Paperback.

¶ 24168

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1982. SEK

KENNEDY, Edward M., Avgörandets år. Politik och program för 1970-talet. Stockholm 1968. 145 (3) s. Originalpocket. Liten namnstämpel; övrigt i gott skick.

¶ 46510

[ ATA: 40kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

KENNY, Anthony (ed.), The Oxford History of Western Philosophy. Oxford University Press 2000. vi, 450 (4) pp. Sofcover. A few pages with pencil underlining.

¶ 38942

[ ATA: 125 kr ] Pris: Oxford University Press 2000. SEK

KERN, Fritz, Recht und Verfassung im Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. 109 pp. Publisher's half cloth.

¶ 37307

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt. SEK

KERN, Fritz, Die Reichsgewalt des deutschen Königs nach dem Interregnum. Zeitgenössische Theorien. Darmstadt 1959. 66 pp. Publisher's hardcover. Very good condition.

¶ 38542

[ ATA: 75 kr ] Pris: Darmstadt 1959. SEK

KERNELL, Yngve, All världens väg. Stockholm 1977. 272 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto.

¶ 33300

[ ATA: 80 kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

KESTING, Marianne, Bertolt Brecht i bilder och dokument. Temapocket, Lund 1967. 166s. Illustrerad. Pocket.

¶ 10266

[ ATA: 75Kr ] Pris: Temapocket, Lund 1967. SEK

KETCHIVA, Paul de, En croupiers bekännelser. Stockholm 1929. 220 s. Häftad. Något nött.

¶ 45493

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1929. SEK

KEY, Ellen, Tankebilder I-II. Stockholm 1898. 2 volymer. 238 (2) + 278 (2) s. Två privata halvklotband. Något nötta.

¶ 40084

[ ATA: 500 kr ] Pris: Stockholm 1898. SEK

KHALDÛN, Ibn, Discours sur l´histoire universelle ( al-Muqaddima) I-III. Traduction nouvelle, préface et notes par Vincent Monteil. Commission Internationale pour la traduction des chefs-d´oeuvre, Beyrouth 1967, 1968, 1968. XL,476 + 477-928 + 929-1434pp. + plates and one folding table. Softcovers. 3 volumes. Vol. III slightly bumped on head of spine.

¶ 56165

[ ATA: 750Kr ] Pris: Commission Internationale pour la traduction des chefs-d´oeuvre, Beyrouth 1967, 1968, 1968. SEK

KHARE, Brij B., Things of the Mind: Dialogues With J. Krishnamurti. New York 1985. xiv, 184 pp. Publisher's cloth with dj. Some underlining with pencil. Dj worn to edges.

¶ 42948

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1985. SEK

KILLY, Walther, Deutscher Kitsch. Ein Versuch mit Beispielen. Göttingen 1970. 167 pp. Ill. Original wrappers. In good condition.

¶ 32505

[ ATA: 90 kr ] Pris: Göttingen 1970. SEK

KING, Henry C., Boken om Månen. Stockholm 1967. 144 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 10799

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

KIRBY, E. Stuart, Russian Studies of Japan: An Exploratory Survey. New York 1981. xv, 226 pp. Publisher's hardcover with dj. Ex library book with two stamps. In good condition.

¶ 43885

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1981. SEK

KIRCHNER, Walther, Western Civilization to 1500. Complete Political, Cultural, and Social History including Final Examinations. Barnes & Noble 1962. 4th printing. xx,326pp. Sofdt covers. Signature. Paper loss on front cover, 3 square centimeters.

¶ 50947

[ ATA: 75Kr ] Pris: Barnes & Noble 1962. 4th printing. SEK

KIRSTE, J., Orabazes. Wien 1917. 80 pp. Original wrappers. In good condition.

¶ 32671

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wien 1917. SEK

KISCH, Egon Erwin, Klassischer Journalismus. Die Meisterwerke der Zeitung. Gesammelt und herausgegeben von E. E. Kisch. Berlin 1923. 763 pp. Private leather backed volume.

¶ 6280

[ ATA: 400Kr ] Pris: Berlin 1923. SEK

KITTEL, Gerhard, Religionshistorien och urkristendomen. SKDB, 1933. 143 s. Ill.

¶ 7027

[ ATA: 75 Kr. ] Pris: SKDB, 1933. SEK

KITTSTEINER, Heinz D., Die Entstehung des modernen Gewissens. Darmstadt 1992. 544 pp. Softcover.

¶ 50510

[ ATA: 150kr ] Pris: Darmstadt 1992. SEK

KJELLIN, Helge, Sveriges kyrkor: Värmland. Grums härad I-II. Stockholm 1924- 2 vol. 157 s. Ill. Häftad. Bakre omslag samt sista trettio sidor fuktade.

¶ 37988

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1924- SEK

KJELLIN, Margareta / Nina Ericson, Den röda färgen. Boken om Falu rödfärg. Stockholm 1999. 280 s. Förlagets dekorerade faluröda klotband med skyddsomslag. Kvarto.

¶ 45318

[ ATA: 190kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

KJELLVARD, Henry, Det bevingade hjulets folk I-II. Minnesskrift vid Svenska Järnvägsmannaförbundets 50-årsjubileum. Stockholm 1949. 2 vol. 522 + 508 s. Ill. Förlagets röda halvklot. Ryggarna något solblekta. Gott skick.

¶ 32107

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1949. SEK

KLÖFVERSKJÖLD, E.G., Resan genom lifvet. Stockholm 1917. (8),122,(2)s. Häftad. Nött omslag.

¶ 16219

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1917. SEK

KLEBERG, Tönnes, Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteckning. Göteborg 1944. XVIII, 252 s. Häftad. Med dedikation.

¶ 29800

[ ATA: 90 kr ] Pris: Göteborg 1944. SEK

KLEEM, C. W. / E. H. K.SON BJÖRN, Sveriges försvar I-III. Historisk översikt av dess allmänna utveckling och de enskilda förbandens liv genom seklerna. Stockholm 1927-1928. 3 vol. 280 + 440 + 396 s. Ill. Förlagets dekorerade halvfranska band med övre guldsnitt. Kvarto. Något nötta och med blekta ryggar. Del I litet avvikande i färg. Pärmarna något skeva.

¶ 31432

[ ATA: 400 kr ] Pris: Stockholm 1927-1928. SEK

KLEIN, Anne, Knowledge and Liberation: Tibetan Buddhist Epistemology in Support of Transformative Religious Experience. New York 1986. 283 pp. Softcover. First fifty pages with pencil underlining; else in good condition.

¶ 30296

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1986. SEK

KLEIN, Ernst, Bilder i Sveriges historia. Svensk kultur från urtid till nutid. Stockholm 1931-1932. VIII, 448 s. Ill. Förlagets halvklotband.

¶ 31118

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1931-1932. SEK

KLEMM, Friedrich, Zur Kulturgeschichte der Technik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. 246 pp. Ill. Softcover.

¶ 24440

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. SEK

KLEMMING, G. E. (red.), Svenska medeltidens rim-krönikor 1-3. Stockholm 1865-1868. 3 vol. XXIII, 293 + 384 (XXXVIII) + XXVII, 303 s. Privata röda halvklotband. Ryggarna nötta. Inlagan litet lagerfläckad.

¶ 21472

[ ATA: 1500kr ] Pris: Stockholm 1865-1868. SEK

KLEWITZ, Hans-Walter, Reformpapsttum und Kardinalkolleg. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1957. 259 pp. Publisher's black cloth.

¶ 21062

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1957. SEK

KLEWITZ, Hans-Walter, Königtum, Hofkapelle und Domkapitel im 10. und 11 Jahrhundert. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1960. 63 p. Publisher's cloth.

¶ 25617

[ ATA: 90 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1960. SEK

KLINE, Morris, Matematiken i den västerländska kulturen. Stockholm 1968. 366 s. Ill. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag.

¶ 20455

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

KLINGE, Matti / Laura Kolbe, Helsinki. Tochter der Ostsee. Eine kurze Biographie. Helsinki 1999. 156 (2) pp. Softcover with dj. Very good condition.

¶ 50119

[ ATA: 125kr ] Pris: Helsinki 1999. SEK

KLINGE, Matti / Rainer Knapas / Anto Leikola / John Strömberg, Helsingfors universitet 1640-1990. Vol. I-II. Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808 / Kejserliga Alexanders Universitetet 1808-1917. Helsingfors 1988-1989. 2 volymer. 740 + 931 (13) s. Ill. Förlagets blå klotband med skyddsomslag. En tredje del har utkommit.

¶ 44926

[ ATA: 750kr ] Pris: Helsingfors 1988-1989. SEK

KLINGE, Matti, Östersjövälden. Ett illustrerat historiskt utkast. Stockholm 1985. 196 s. Ill. Häftad. Namnteckning. Integrerat vistikort från förlaget.

¶ 45200

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

KLINTBERG, Bengt af, Namnen i almanackan. Stockholm 2001. 452 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något nött.

¶ 42684

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

KLINTBORG, Staffan, Voffor språkar di på detta viset amerikasvenskarna? Kristianstad 2004. 158 s. Förlagets pappband. Mykcet gott skick.

¶ 40070

[ ATA: 200 kr ] Pris: Kristianstad 2004. SEK

KLOCKARE, Sigurd, Den unge Per Albin - marxisten. Tiden 1974. 309s. Pocket.

¶ 13300

[ ATA: 60Kr ] Pris: Tiden 1974. SEK

KLUGE, Alexander, Ur känslornas historia. I urval och översättning av Lars Bjurman. Symposion 2003. 224 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 49621

[ ATA: 100kr ] Pris: Symposion 2003. SEK

KLUGE, Friedrich, Die Elemente des gotischen. Eine erste Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Anastatischer Neudruck. Walter de Gruyter 1921. 133 pp. Publisher's cloth.

¶ 3583

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Walter de Gruyter 1921. SEK

KLUXEN, Kurt, Englische Verfassungsgeschichte: Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 233 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 21116

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. SEK

KNÖS, Börje, Guillaume Budé och den franska humanismens renässans. Stockholm 1939. 194 s. Häftad.

¶ 18098

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1939. SEK

KNAPAS, Rainer / Maria Vainio (red.), Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875-1905. Stockholm 2004. 486 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 17523

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

KNAST, Oscar F., Mitt etui. Stockholm 1943. 198 (4) s. Förlagets klotryggsband med båda omslagn medbundna. Spår av grönt papper å insida av bakre pärm; övrigt i gott skick.

¶ 31670

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

KNAST, Oscar F., En krögares gesällvandring. Stockholm 1942. 227 s. Häftad. Något snedläst och nött. Med dedikation.

¶ 31671

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

KNICKERBOCKER, Hubert, Svårt. Tyskland 1932, Stockholm 1932. 183 s. Häftad.

¶ 27511

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

KNIF, Henrik, Leva och låta leva i gamla Europa. Saint-Évremond Metastasio Fredenheim och Oxenstierna. Atlantis, 2010. 295s. Dekorerat flexband (Mjukt pappband).

¶ 59446

[ ATA: 100Kr ] Pris: Atlantis, 2010. SEK

KNIGGE, Adolph, Omgänget med människor. Öfversättning, efter femte tyska upplagan af G:n Löwegren. Del I-III. Götheborg C. G. Hjelmberg 1799. (12) 155 (1) + 184 + 159 (1) s. Tre volymer sammanbundna i ett samtida svart halvfranskt band. Genomgående lagerfläckad. Bandet nött

¶ 37839

[ ATA: 600 kr ] Pris: Götheborg C. G. Hjelmberg 1799. SEK

KNIGHT, Amy, Spies Without Cloaks: The KGB's Successors. Princeton University Press 1996. 318 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 35644

[ ATA: 125 kr ] Pris: Princeton University Press 1996. SEK

KNIGHT, Christopher/ LOMAS, Robert, The Hiram Key. Pharaohs, Freemasons and the Discovery of the Secret Scrolls of Jesus. Element Books 1999. Reprint of the 1997 Edition. xiv,384pp. + plates. Softcover. Good. One wrinkle on spine.

¶ 58667

[ ATA: 100Kr ] Pris: Element Books 1999. Reprint of the 1997 Edition. SEK

KNOEDLER, Franz, De egestionibus. Texte und Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Koproskopie. Würzburg 1979. 109 pp. Softcover.

¶ 21561

[ ATA: 100 kr ] Pris: Würzburg 1979. SEK

KNORR, Friedrich, Die mittelhochdeutsche Dichtung. Jena 1938. 209 (2) pp. Publisher's decorated cloth.

¶ 30659

[ ATA: 100 kr ] Pris: Jena 1938. SEK

KNUDSEN, H. Franklin, Jag var Quislings sekreterare. Fahlcrantz & Gumaelius, 1951. 219s. Häftad. Något nött.

¶ 58556

[ ATA: 125Kr ] Pris: Fahlcrantz & Gumaelius, 1951. SEK

KOBALIK, Steven (red.), Från fattigdom till överflöd. Wahlström & Widstrand, 1973. 350s. Häftad/ pocket.

¶ 59823

[ ATA: 75Kr ] Pris: Wahlström & Widstrand, 1973. SEK

KOCH, Carl, Der römische Jupiter. Darmstadt 1968. 136 pp. Publisher's cloth.

¶ 8320

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Darmstadt 1968. SEK

KOCH, Martin, Timmerdalen. En historia om kultur. Stockholm 1941. 419 s. Häftad.

¶ 29256

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

KOCHAN, Miriam, The Last Days of Imperial Russia. Weidenfeld and Nicolson London 1976. 224pp. Illustrated. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 12506

[ ATA: 100Kr ] Pris: Weidenfeld and Nicolson London 1976. SEK

KOCK, Wolfram, Medicinhistorisk exposé. Fingraf 1989. 190s. + planscher. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 46211

[ ATA: 125Kr ] Pris: Fingraf 1989. SEK

KOCKA, Jürgen (ed), Sozialgeschichte und Kulturanthropologie. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. pp.289-425. Ownership plate on small title.

¶ 45046

[ ATA: 75Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. SEK

KOELLREUTTER, Otto, Vom Sinn und wesen der nationalen Revolution. J.C.B. Mohr 1933. 35,(1)pp. Publishers wrappers. Unopened.

¶ 28781

[ ATA: 250Kr ] Pris: J.C.B. Mohr 1933. SEK

KOELLREUTTER, Otto, Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsocialismus. Pan-Verlagsgesellschaft, Berlin-Charlottenburg 2. 1935. 24,(6)pp. Publishers wrappers. Slightly waterstained in lower half of the spine.

¶ 28782

[ ATA: 350Kr ] Pris: Pan-Verlagsgesellschaft, Berlin-Charlottenburg 2. 1935. SEK

KOHLER, Alfred, Karl V. 1500-1558. Eine Biographie. C.H. Beck 2000. 424pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 21672

[ ATA: 150Kr ] Pris: C.H. Beck 2000. SEK

KOHT, Halvdan, SKARD, Sigmund, Norges röst i historia och litteratur. Natur och kultur 1944. 365,(3)s. Häftad. Fläckad rygg.

¶ 16664

[ ATA: 75Kr ] Pris: Natur och kultur 1944. SEK

KOKK, Enn, Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen. Stockholm 2001. 495 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 11991

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

KOLB, Eberhard, Die Weimarer Republik. München 2000. 310 pp. Softcover.

¶ 25620

[ ATA: 100 kr ] Pris: München 2000. SEK

KOLMODIN, Carl Gustaf, Johannes Kolmodin i brev och skrifter. Stockholm 1999. 139 s. Ill. Häftad.

¶ 17384

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

KOLONDY, Annette, The Lasy of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. The University of North Carolina Press 1975. 185 pp. Publisher's cloth with dj.

¶ 14770

[ ATA: 150 Kr ] Pris: The University of North Carolina Press 1975. SEK

KOMMER, Björn R., Kaiserlicher Glanz aus dem alten St. Petersburg. Augsburg 1991. 80 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 38253

[ ATA: 100 kr ] Pris: Augsburg 1991. SEK

KOMPPA, Jukka, Walter Frank ja taisteleva tiede. Aseena Ranskan historia. University of Jyväskylä 1995. 174 s.

¶ 4369

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: University of Jyväskylä 1995. SEK

KONSTHÖGSKOLANS ARKITEKTURSKOLA, Stavanger. Innerstaden - utvecklingshistoria och utvecklingsmöjligheter. Stockholm 1972. 169s. Kvarto. Illustrerad. Häftad. Den nordiska trästaden 5.

¶ 56931

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

KORFF, Gottfried / Reinhard Rürup (ed.), Berlin, Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt. Berlin 1987. 692 (4) pp. Ill. Softcover.

¶ 41169

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1987. SEK

KORFF, Gottfried / Winfried Ranke (ed.), Preussen. Versuch einer Bilanz. Hamburg 1981. 5 volumes in paper cassette. 611 + 351 + 288 + 271 + 359 pp. Paperback. Many many illustrations in colour and b/w. Ein Ausstellung der Berliner Festspiele 1981.

¶ 25877

[ ATA: 200 kr ] Pris: Hamburg 1981. SEK

KORHONEN, Arvi, Barbarossaplanen och Finland. Natur och kultur 1963. 331s. Halvklotband med omslagen medbundna. Namn på försättsbladet.

¶ 39516

[ ATA: 200Kr ] Pris: Natur och kultur 1963. SEK

KORNAI, János, The Road to a Free Economy: Shifting From a Socialist System. The Example of Hungary. New York 1990. 224 pp. Softcover. Some pencil underlining; else in good condition.

¶ 30452

[ ATA: 90 kr ] Pris: New York 1990. SEK

KORNHALL, Per, Korruption i Sverige. Leopard förlag, 2016. 288s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Recensionsstämpel på övre snittet.

¶ 60069

[ ATA: 75Kr ] Pris: Leopard förlag, 2016. SEK

KORP, Walter, Halkar Sverige efter. Sveriges ekonomiska tillväxt 1820-1990 i jämförande belysning. Stockholm 1992. 240 s. Häftad.

¶ 23412

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

KORPPI-TOMMOLA, Aura, Vänskapsband över Bottenhavet. Fadderortsrörelsen Sverige-Finland 1942-1980. Helsingfors 1982. XIV, 280s. + illustrationer. Förlagets dekorerade blå klotband. Tillskrift på försättsbladet. Något nött band.

¶ 46400

[ ATA: 100Kr ] Pris: Helsingfors 1982. SEK

KOSAKA, Masataka, 100 Million Japanese: The Postwar Experience. Tokyo 1972. 282 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition. Spine on dj tanned. The First Complete History.

¶ 43539

[ ATA: 100 kr ] Pris: Tokyo 1972. SEK

KOSELLECK, Reinhart (ed), Wandel und Beharrung in der Frühen Neuzeit. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1982. pp.431-571. Ownership plate on small title.

¶ 45040

[ ATA: 75Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1982. SEK

KOSMALA, Hans, Hebräer - Essener - Christen. Studien zur Vorgeschichte der Fruhchristlichen Verkunigung. Brill, Leiden 1959. 479pp. Publishers cloth.

¶ 3263

[ ATA: 200Kr ] Pris: Brill, Leiden 1959. SEK

KOVAC, Mirko, Malvinas levnadshistoria. Stockholm 1991. 84 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37518

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

KRAFT, Simon, Kring Erikskrönikan. Stockholm 1932. 8+20+80 s. Häftad. Ryggens fot lite nött. Särtryck ur Historisk tidskrift. Med dedikation.

¶ 24975

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

KRAMERS, J. H., Over de Kunst van de Islam. Met 44 afbeeldingen. Leiden Brill 1953. 102 pp. + Plates. Publisher's half cloth with dj. Dj worn with some tears; else in good condition.

¶ 37295

[ ATA: 250 kr ] Pris: Leiden Brill 1953. SEK

KRANTZ, Claes, I Krinolinens tidevarv. Göteborg 1937. 317s. Illustrerad. Häftad. Liten skada på främre omslagets övre vänstra hörn. Liten svart fläck på främre snittet. Dedikation.

¶ 10630

[ ATA: 75Kr ] Pris: Göteborg 1937. SEK

KRANTZ, Claes, Gestalter från kusten. Bohusländska tids- och personbilder. Stockholm 1942. 252 s. Ill. Häftad. Ryggen något nött. Bakre omslag med liten fuktskada.

¶ 25394

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

KRENZLIN, Michael / Gisold Lammel / Irina Goschenhofer (ed.), Kunstverhältnisse. Ein Paradigma kunstwissenschaftlicher Forschung. Zu Peter H. Feist. Berlin 1988. 138 (6) pp. Ill. Original wrappers. Upper corner creased; else good.

¶ 37298

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1988. SEK

KRISTELLER, Paul Oskar, Eight Philosophers of the Italian Renaissance. Stanford University Press 1966. xiv, 194 pp. Softcover.

¶ 49058

[ ATA: 125kr ] Pris: Stanford University Press 1966. SEK

KROCKOW, Christian von, Ett tyskt århundrade 1890-1990. Stockholm 1991. 374 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 2675

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

KRONER, Niels, A blueprint for better banking. Svenska Handelsbanken and a proven model for post-crash banking. With a foreword by Hilmar Kopper. Harriman House 2009. x,208pp. Publisher´s hard cover with dust jacket.

¶ 51005

[ ATA: 250Kr ] Pris: Harriman House 2009. SEK

KRONHOLM, Tryggve / Anders Piltz (red.), Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia. Stockholm 1999. 150 s. Färg ill. Häftad med skyddsomslag. Gott skick. Föreläsningar vid ett symposium i Stockholm måndagen se 27 oktober 1997, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin, Stockholm 1999. Med deltagarlista.

¶ 42780

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

KRONHOLM, Tryggve, Motifs from Genesis 1-11 in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian. With particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition. Lund, Gleerups, 1978. 251 pp. Softcover. Coniectanea Biblica. Old Testament Series XI.

¶ 2982

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund, Gleerups, 1978. SEK

KROOK, Caroline (red.), Det hände i Storkyrkan. Minnen ur Sveriges historia. Stockholm 2006. 214 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37428

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2006. SEK

KRUG, Antje, Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike. München 1985. 224 (4) pp. Ill. Softcover. Good condition.

¶ 42562

[ ATA: 300 kr ] Pris: München 1985. SEK

KU SAN. Nine Mountains: Dharma-Lectures of the Korean Meditation Master Ku San. Korea 1978. 224 pp. + plates. Softcover with dj. Inscription on front fly leaf; else in good condition.

¶ 42954

[ ATA: 250 kr ] Pris: Korea 1978. SEK

KUENEN, A., Religion nationale et religion universelle. Islam, israelitisme, judaisme et christianisme, buddhisme. Cinq lectures. Paris 1883. VIII, 278 pp. Elegant decorated half calf. Some foxing.

¶ 26640

[ ATA: 300 kr ] Pris: Paris 1883. SEK

KUGELBERG, Arvid, Gamla Linköpingsgårdar. Linköping 1972. 140 s. Ill. Häftad. Namn i bläck på främre omslagets insida. Lätt veck på bakre omslaget.

¶ 18409

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Linköping 1972. SEK

KUGELBERG, Fredrik, Albrecht von Graefe och hans tid. Ett blad ur ögonläkekonstens historia. Lund 1950. 128 s. Ill. Häftad.

¶ 27486

[ ATA: 60 kr ] Pris: Lund 1950. SEK

KULA, Witold, An Economic Theory of the Feudal Society: Towards a model of the Polish Economy 1500-1800. London 1976. 191 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 15827

[ ATA: 200 Kr ] Pris: London 1976. SEK

KULLBERG, O., (red.), Svensk apotekarkalender 1932. Sveriges apotekarkår i ord och bild. Motala 1932. 424 s. Förlagets blåa klotband. Namnteckning.

¶ 49300

[ ATA: 150kr ] Pris: Motala 1932. SEK

KUMLIEN, Björn, Biskop Karl av Västerås och Uppsalas ärkesätes flyttning. Stockholm 1967. 72 s. Häftad.

¶ 17859

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

KUMLIEN, Gunnar, Axelbrott. En diktators fall. Norstedts 1944. 299s. Häftad. Namn på smutstitelbladet. Litet veck på bakre omslaget.

¶ 46163

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts 1944. SEK

KUMM, Björn, Terrorismens historia. Utökad och reviderad varsion. Historiska Media 2002. 276s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 8424

[ ATA: 75Kr ] Pris: Utökad och reviderad varsion. Historiska Media 2002. SEK

KUMM, Björn, Che. Historiska Media 2007. 304s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 48152

[ ATA: 100Kr ] Pris: Historiska Media 2007. SEK

KUOLJOK, Susanna/ BRUN, Linnéa/ ANDERSSON, Annica, Samernas historia. Sametinget, Kiruna, 1996. 44s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 59454

[ ATA: 75Kr ] Pris: Sametinget, Kiruna, 1996. SEK

KURGAN, G. / Ph. Monreaux (ed.), La quantification en historie. Bruxelles 1973. 180 pp. Softcover. Fine.

¶ 25595

[ ATA: 200 kr ] Pris: Bruxelles 1973. SEK

KURLANSKY, Mark, 1968. De gränslösa drömmarnas år. Stockholm 2005. 416 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 48664

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 2005. SEK

KUROSAKI, Takashi, Risk and Household Behavior in pakistan's Agriculture. Tokyo 1998. x, 166 pp. Publisher's cloth with dj. Excelent condition.

¶ 43351

[ ATA: 150 kr ] Pris: Tokyo 1998. SEK

KURTÉN-LINDBERG, Birgitta, Homo Sum. Om det mänskliga hos människan. Lund 2005. 206 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 30916

[ ATA: 100 kr ] Pris: Lund 2005. SEK

KUSCH, Eugen, Land der Franken. Aufgenommen und beschrieben von Eugen Kusch mit einer Einführung von Kasimir Edschmid. Nürnberg 1961. 36 pp. + 150 plates. Publisher's brown cloth. In good condition.

¶ 36938

[ ATA: 100 kr ] Pris: Nürnberg 1961. SEK

KUUSE, Jan, Från redskap till maskiner. Mekaniseringsspridning och kommersialisering inom svenskt jordbruk 1860-1910. Göteborg 1970. 140 s. Häftad. Blyertsstreckad. Namnteckning. Nött.

¶ 5170

[ ATA: 75 kr ] Pris: Göteborg 1970. SEK

KUYLENSTIERNA, Carl W., Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman. Med särskild hänsyn till å desamma förbehållna enskilda rättigheter. Lund 1916. XI, 233 s. Häftad. Med dedikation. Något nött rygg.

¶ 37702

[ ATA: 500 kr ] Pris: Lund 1916. SEK

KUYLENSTIERNA, Oswald, Karl XII. Hans öden och hans personlighet. Norstedts 1925. 277s. Illustrerad. Häftad. Fläckad rygg.

¶ 6654

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts 1925. SEK

KVARNSTRÖM, Lars, Män i staten. Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897-1937. Stockholm 1998. 256 (4) s. Häftad. Med dedikation. Gott skick.

¶ 50654

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

L'ÉVÉNEMENT EUROPÉEN. Dialogues Eurafricains. Paris 1992. 313 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 31969

[ ATA: 75 kr ] Pris: Paris 1992. SEK

L'ORANGE, H. P., Art Forms and Civic Life in the Late Roman Empire. Princeton University Press 1972. vi, 132 pp. Ill. Softcover. Prev. owner's sticker on inside of front wrappers. Some pencil underlining.

¶ 44209

[ ATA: 75 kr ] Pris: Princeton University Press 1972. SEK

LA ROCHEFOUCAULD. Les Maximes. Suivies des Réflexions diverses et précédées d'un essai de Armand Hoog. Libraire Somogy 1945. 268 pp. Softcover. Worn spine.

¶ 27549

[ ATA: 75 kr ] Pris: Libraire Somogy 1945. SEK

LA SOUCHÈRE, Marie-Christine de, Une histoire du temps et des horloges. Ellipses, Paris 2007. 167pp. Illustrated.. Softcover.

¶ 56414

[ ATA: 100Kr ] Pris: Ellipses, Paris 2007. SEK

L´ORANGE, H. P., Keiseren på himmeltronen. Dreyer, 1949. 182s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade skinnryggsband. Inget skyddsomslag.

¶ 59971

[ ATA: 100Kr ] Pris: Dreyer, 1949. SEK

LÖBER, Bettina, Das Rauschen der Flügel Gabriels. Drei Erzählungen des Meisters der Erleuchtung Suhrawardi. DRP Rosenkreuz Verlag, 2006. 179pp. Publisher´s hardcover. Stamped on lower edge: Mängelexemplar. Very Good.

¶ 58763

[ ATA: 100Kr ] Pris: DRP Rosenkreuz Verlag, 2006. SEK

LÖFGREN, Erik O., Sverige - Norge och danska frågan 1848-49. Från stilleståndet i Malmö till den svensk-danska konventionen augusti 1849. Uppsala 1921. 285 s. + karta. Häftad. stämpel å försättsblad. Något nött och snedläst.

¶ 32921

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1921. SEK

LÖFSTEDT, Annie, En kvinna om böcker. Bonniers 1932. 160s. Häftad.

¶ 15605

[ ATA: 60Kr ] Pris: Bonniers 1932. SEK

LÖFSTRÖM, Inge, Från nyår till Sylvester kväll. Almanackan berättar. Stockholm 1975. 78 s. Häftad. Gott skick.

¶ 32799

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

LÖFSTRÖM, Thomas, Dalen där Buddha dör. Stockholm 1979. 291 s. Ill. Häftad.

¶ 30449

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

LÖNBORG, Sven, Statskonst. Stockholm 1945. 46 (2) s. Häftad. Med dedikation från förf. till Gunnar Tideström. De tyska kartorna.

¶ 43585

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

LÖNBORG, Sven, Från Viktor Rydbergs Göteborgstid. Göteborg 1934. 110 s. Häftad. Något nött. med dedikation till Herman Geijer.

¶ 48142

[ ATA: 100kr ] Pris: Göteborg 1934. SEK

LÖNNEBORG, Olof, Mwalimu och Ujamaa. Julius Karambage Nyerere och nationsbildningen i Tanzania. Umeå 1999. 303s. Häftad. Dedikation.

¶ 57937

[ ATA: 200Kr ] Pris: Umeå 1999. SEK

LÖRCHER, Siegfried, Zur Quantifizierung der >Sozialen Wohlfahrt< in Japan. Hamburg 1976. 205 (XIV) pp. Original wrappers. Ex. library with two stamps; else in good condition.

¶ 36460

[ ATA: 100 kr ] Pris: Hamburg 1976. SEK

LÖW, Konrad, Der Mythos Marx und seine Macher. Langen Müller, München 2001. 478pp. Hard covers.

¶ 21632

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Langen Müller, München 2001. SEK

LÄMML, Franz, Homo Faber: Triumph, Schuld, Verhängnis? Basel 1968. 160 pp. Softcover. Covers soild.

¶ 8353

[ ATA: 125 K ] Pris: Basel 1968. SEK

LÄUBLI, Walter, Sonnenland Toskana Umbrien. Zürich 1961. 95 pp. + fold out. Publisher's hardcover with dj

¶ 28128

[ ATA: 100 kr ] Pris: Zürich 1961. SEK

LÉ TURNER, Gerard, Antique Scientific Instruments. Dorset 1980. 168 pp. Ill. Softcover.

¶ 27406

[ ATA: 75 kr ] Pris: Dorset 1980. SEK

LÉVAI, Csaba / Vasile Vese (ed.), Tolerance and Intolerance in Historical Perspective. Pisa University Press 2003. 254 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 50639

[ ATA: 100kr ] Pris: Pisa University Press 2003. SEK

LÉVAI, Jenö, Raoul Wallenberg - hjälten i Budapest. Saxon & Lindström 1948. 263s. Illustrerad. Häftad.

¶ 55402

[ ATA: 100Kr ] Pris: Saxon & Lindström 1948. SEK

LÉVI-STRAUSS, Claude, Lodjurets historia. Norstedts, 1992. 286s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 59372

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts, 1992. SEK

LÉVI, Jean, Confucius. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 2002. 322pp. Softcover. Pencil markings in the beginning. In french.

¶ 56249

[ ATA: 100Kr ] Pris: Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 2002. SEK

LAARSS, R. H., Eliphas Lévi. Der Grosse Kabbalist und seine magische Werken. Haag Couvreur (no year) 219 (5) pp. Publisher's decorated hardcover.

¶ 46729

[ ATA: 100kr ] Pris: Haag Couvreur (no year) SEK

LACEY, Robert, Ford. Heinemann, London 1986. xx,778pp + plates. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 12507

[ ATA: 200Kr ] Pris: Heinemann, London 1986. SEK

LACH, Robert, Studien zur Entwickelungsgeschichte der ornamentalen Melopöie. Beiträge zur Geschichte der Melodie. Mit zahlreichen Notenbeilagen. Leipzig 1913. XV, 733 + 98 (2) pp. Publisher's black cloth. Quarto. Small signature on the somewhat soiled titlepage. Last blank page wrinkled in lower margin.

¶ 44198

[ ATA: 750 kr ] Pris: Leipzig 1913. SEK

LACHMANN / KRAUS (ed.), Gedichte Walthers von der Vogelweide. 10 Ausgabe. Berlin 1936. xxxii, 243 pp. Publisher's cloth. Pencil annotations.

¶ 27540

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1936. SEK

LADEMACHER, Horst, Geschichte der Niederlande. Politik - Verfassung - Wirtschaft. Darmstadt 1983. 580 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 11345

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Darmstadt 1983. SEK

LADURIE, Emmanuel Le Roy, Karnevalen i Romans. Från kyndelsmäss till askonsdag 1579-1580. Stockholm 1982. 352 s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 2544

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

LADURIE, Emmanuel Le Roy, Le Carnaval de Romans. De la Chandeleur au mercredi des Cendres 1579-1580. Gallimard 1979. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

¶ 5278

[ ATA: 125Kr ] Pris: Gallimard 1979. SEK

LADURIE, Emmanuel Le Roy, Familjen Platters sekel 1499-1628. Del 1: Tiggaren och professorn. Stockholm 1997. 456 + kartor. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 13546

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

LADURIE, Le Roy, La territoire de l'historien. Paris 1977. 544 pp. Paperback.

¶ 24321

[ ATA: 125 kr ] Pris: Paris 1977. SEK

LAEMMEL, Rudolf, Isaac Newton. Zürich 1957. 308 pp. Publisher's printed cloth with dj.

¶ 24171

[ ATA: 100 kr ] Pris: Zürich 1957. SEK

LAGERBERG, Hans, Förrädare. En bok om omöjliga och nödvändiga lojaliteter. Stockholm 2000. 412 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Svag rec. stämpel å övre snitt. Gott skick.

¶ 34574

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

LAGERBERG, Joen, I stället för memoarer. Stockholm 1968. 203 (3) s. Ill. förlagsinbunden med skyddsomslag. Något nött.

¶ 44820

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

LAGERCRANTZ, Bo, Navidrex. (En bok om porslinspottor. Gustavsbergs fabriker). Hälsingborg 1961. 32 s. Färg ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Något nött.

¶ 38823

[ ATA: 100 kr ] Pris: Hälsingborg 1961. SEK

LAGERCRANTZ, Olof / Eric Olsoni / Olavi Paavolainen / j. O. Tallqvist / Lauri Viljanen (red.), Hård höst. Debatt och värdering. Stockholm 1943. 279 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 36583

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

LAGERCRANTZ, Olof, Mina egna ord. Ett urval DN-artiklar från 1952 till 1975. W&W 1994. 230s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 7554

[ ATA: 70Kr ] Pris: W&W 1994. SEK

LAGERHOLM, Nils, Den svenska stormaktstiden högadliga begravningsskick 1650-1700. Stockholm 1965. 112 s. + planscher. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 45206

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

LAGERLÖF, Karl Erik, I dagens lågor. Botkyrka, Sverige, världen. Stockholm 2003. 251 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Recensionstämpel över snitt.

¶ 22562

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

LAGERLÖF, Karl Erik, Moralisten och drakarna. Minnen. Carlssons, 2010. 332s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 58061

[ ATA: 100Kr ] Pris: Carlssons, 2010. SEK

LAHGER, Håkan / Love Svensson, Blåsningen. Historien om kommersiell TV i Sverige. Stockholm 2003. 366 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 36213

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

LAKHO, Hameeda, Bakom dolda galler. Fången mellan två kulturer. En sann historia. Stockholm 2001. 229 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 15881

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

LAMA MIPHAM, Calm and Clear. Mi-pham 'Jam-dbyangs rnam-gyal rgya-mtsho. Berkeley 1973. 128 pp. Softcover. A few pencil undelinings.

¶ 46922

[ ATA: 100kr ] Pris: Berkeley 1973. SEK

LAMB, Harold, Djingis khan. Tema/ Rabén & Sjögren 1965. 223s. Pocket. Namn på smutstitelbladet.

¶ 53264

[ ATA: 60Kr ] Pris: Tema/ Rabén & Sjögren 1965. SEK

LAMBERT, David, Dinosaurier. Stockholm 1990. 254 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 44909

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

LAMBERT, Lars Uppsala på hovfotografens tid. En bok om Gunnar Sundgren och hans tid. Uppsala 2009. 301,(3)s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Förlagsnytt exemplar.

¶ 50578

[ ATA: 275Kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

LAMM, Martin (red.), Thorilds bref till C. F. Cramer. Med inledning och anmärkningar. Upsala 1907. 62 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 26285

[ ATA: 75 kr ] Pris: Upsala 1907. SEK

LAMM, Martin, Det moderna dramat. Bonniers 1948. (8),363(1)s. Häftad. Något fläckad rygg. Ouppskuren.

¶ 11817

[ ATA: 70Kr ] Pris: Bonniers 1948. SEK

LAMM, Martin, Strindberg och makterna. SKDB 1936. 163,(1)s. Förlagets halvklotband. Namn på försättsbladet.

¶ 16434

[ ATA: 100Kr ] Pris: SKDB 1936. SEK

LANCIANI, Rodolfo, The Destruction of Ancient Rome: A Sketch of the History of the Monuments. New York Macmillan1899. Fold out map + XV (1) + 379 (3) pp. Publisher's red cloth with gilt upper edge. Old signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ 39411

[ ATA: 750 kr ] Pris: New York Macmillan1899. SEK

LANDAU, David, Kissinger: The Uses of Power. Boston 1972. 270 pp. Publisher's cloth with dj. Dj worn with tears.

¶ 33203

[ ATA: 90 kr ] Pris: Boston 1972. SEK

LANDAU, Rom, Ignacy Paderewski. Musiker och statsman. Stockholm 1935. 262 (2) s. Förlagets blåa klotband med främre omslag. Namnteckning.

¶ 41113

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1935. SEK

LANDBERG, Anna (red.), Perspektiv på traditionen. Stockholm 1999. 248 s. Il. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 40219

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

LANDBERG, Georg, Män och minnen. Verbum, Stockholm 1967. 178s. Häftad/pocket. c:a 20 sidor lätt fläckade i övre marginalen.

¶ 9737

[ ATA: 50Kr ] Pris: Verbum, Stockholm 1967. SEK

LANDBERG, Hans, Krig på kredit. Svensk rustningsfinansiering våren 1655. Kristianstad 1969. 141 s. Häftad. Ouppskuren.

¶ 12104

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Kristianstad 1969. SEK

LANDELIUS, Otto Rob., Nerkingar som borgare och äventyrare i främmande land. Rundqvists bokförlag, Göteborg 1936. 111 s. Ill. Häftad.

¶ 21870

[ ATA: 125Kr. ] Pris: Rundqvists bokförlag, Göteborg 1936. SEK

LANDGREN, Bengt, Gunnar Tideström. Litteraturhistoriker och litteraturpedagog. Stockholm 2007. 376 s. Illustread. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 36219

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 2007. SEK

LANDQUIST, Solveig, Närgångenheter. Natur och kultur 171s. Häftad. Bläcknoteringar vid innehållsförteckningen.

¶ 10958

[ ATA: 75Kr ] Pris: Natur och kultur SEK

LANE, Edward William, De moderna egyptiernas seder och bruk. Alhambra 1998. xx, 483 s. Illustrerad. Förlagets pappband. Förlagsny. Mycket gott skick.

¶ 9954

[ ATA: 80Kr ] Pris: Alhambra 1998. SEK

LANG, Jennifer, An Assemblage of 19th Century Horses and Carriages. From the Original Sketches by the Late William Francis Freelove. London 1971. Ca 100 pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 42669

[ ATA: 90 kr ] Pris: London 1971. SEK

LANGE, Reinhold, Imperium zwischen Morgen und Abend. Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1972. 384 pp. Ill., Cloth w. wrappers. Owner's name (prof. Lennart Rydén).

¶ 18404

[ ATA: 200 Kr. ] Pris: Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1972. SEK

LÜSCH, Fritz, Lysekils historia. Lysekilsposten, Lysekil 1950. 174s. Illustrerad. Häftad.

¶ 54231

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lysekilsposten, Lysekil 1950. SEK

LARGE, David Clay, Where Ghosts Walked. Munich´s Road to the Third Reich. Norton 1997. XXVI,406pp. Illustrated. Publisher´s hard cover with dust jacket. Signature on fly leaf. Heavely underlined and marked in the foreword and first 89pages. (Review copy).

¶ 51267

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norton 1997. SEK

LARSON, Esbjörn, Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866. Uppsala 2005. 411,(5)s. Illustrerad. Häftad.

¶ 22787

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2005. SEK

LARSSON KRAUS, Jonas, Att odla ett samhälle. Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonst. Uppsala 2009. 269,(7) s. Häftad.

¶ 47003

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

LARSSON, Bo, De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008. 280s. Häftad med skyddsomslag. Upplands Fornminnesförenings Tidskrift 55.

¶ 58909

[ ATA: 150Kr ] Pris: Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, 2008. SEK

LARSSON, Hedvig, Jews and Gentils in Early Jewish Novels. Uppsala 2006. 340 pp. Softcover. In good condition.

¶ 34737

[ ATA: 200 kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

LARSSON, Hedvig, Jews and Gentiles in Early Jewish Novels. Uppsala 2006. 340pp. Softcover. Dedication.

¶ 58058

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

LARSSON, Janerik / Mats Kockberg, Det andra Finland. Stockholm 1984. 164 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 50120

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

LARSSON, Jeoorj, Jeoorj Larsson berättar. Hagfors hembygdsförening, 1972. 288s. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 59541

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hagfors hembygdsförening, 1972. SEK

LARSSON, Lars-Olof, Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? Prisma, 2002. 398 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 24728

[ ATA: 75Kr ] Pris: Prisma, 2002. SEK

LARSSON, Lars-Olof, SVANBERG, Jan, WINGREN, Bo, Allmän konsthistoria. Almqvist & Wiksell 1971. 227,(5)s. Illustrerad. Häftad.

¶ 28274

[ ATA: 75Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1971. SEK

LARSSON, Mats G., Väringar. Nordbor hos Kejsaren i Miklagård. Stockholm 1991. 161s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namnteckning å försättsblad.

¶ 4470

[ ATA: 90r ] Pris: Stockholm 1991. SEK

LARSSON, Mats, Smältdegeln. Stockholm 1986. 144 s. Förlagets pappband. gott skick.

¶ 37784

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

LARSSON, Sixten / Sven Söderholm (red.), Förteckning över byggnadsminnesmärken. Stockholm 1967. 110 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 30619

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

LARSSON, Sven-Erik, Bertil Ohlin. Atlantis 1998. 547s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 8389

[ ATA: 150Kr ] Pris: Atlantis 1998. SEK

LARSSON, Ulf (red.), Människor, miljöer och kreativitet. Nobelpriset 100 år. Stockholm 2001. 228 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 38284

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

LASLETT, Peter / Karla OOSTERVEEN / Richard M. SMITH (eds), Bastardy and its Comparative History Edward Arnold 1980. xvi,431,(1)pp.Publisher´s hard cover with dust jacket. Library ticket and stamp.

¶ 51078

[ ATA: 700Kr ] Pris: Edward Arnold 1980. SEK

LASSINANTTI, Ragnar, Synpunkter och skildringar. Luleå 1965. 250 (6) s. Häftad. Gott skick.

¶ 39852

[ ATA: 100 kr ] Pris: Luleå 1965. SEK

LAUESEN, Marcus, Fortaellinger af graenselandets historie 1-2. C. A. Reitzels Forlag, Köbenhavn 1938. 387 + 336s. Ill. Röda halvfranska band.

¶ 22057

[ ATA: 200Kr ] Pris: C. A. Reitzels Forlag, Köbenhavn 1938. SEK

LAURENZA, Domenico, Leonardo on Flight. Milan 2004. 120 pp. Ill. Softcover. Quarto. Very good condition. Lots of illustrations, diagrams and documentations.

¶ 35806

[ ATA: 200 kr ] Pris: Milan 2004. SEK

LAVEDAN, Pierre, Histoire de l'art I-II. Vol. I: Antiquité (Avec la collaboration de Simone Besques précédée d'une bibliographie générale et d'une méthodologie de l'histoire de l'art) Vol. II: Moyen âge et temps modernes (deuxième édition). Paris 1949-1950. 2 volumes. XLVIII, 322 (4) + XI, 583 (1) pp. Two private cloth volumes. Signature to front fly leaf. some weak annotations with pencil.

¶ 45498

[ ATA: 350kr ] Pris: Paris 1949-1950. SEK

LAVEN, Mary, Nunnorna i Venedig. 285s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 57976

[ ATA: 75Kr ] Pris: SEK

LAVER, James, Les idées et les moeurs au siècle de l'optimisme. Flammarion, Paris 1969. 268pp. Ill. Publisher's cloth. Name on first page.

¶ 23147

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Flammarion, Paris 1969. SEK

LAVER, James, The House of Haig. Markinch 1958. viii, 75 (3) pp. Publisher's red cloth. Very good condition.

¶ 50046

[ ATA: 100kr ] Pris: Markinch 1958. SEK

LAVILLE, Alain, Le Juge Michel. Pourqui est mort celui qui allait révéler les secrets de Marseille. Paris 1983. 545 (5) pp. Publisher's hardcover with dj. Prev. owner's stamp. Some underlining in red in the beginning.

¶ 46361

[ ATA: 100kr ] Pris: Paris 1983. SEK

LAWRENCE, D.H., Studier i klassisk amerikansk litteratur. Cavefors 1964. 270s. Häftad.

¶ 11420

[ ATA: 75Kr ] Pris: Cavefors 1964. SEK

LAWTON, Richard/ Robert LEE (eds), Urban Population Development in Western Europe from the Late-Eighteenth to the Early-Twentieth Century. Liverpool University Press 1989. xvi,288pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Tear on front dust jacket. Signature on fly leaf. Contributionbs by: Richard Lawton and Robert Lee; Henk van Dijk; Heinz Fassmann; J.-P. Poussou; Hans Oluf Hansen; Hans-Dieter Laux; Richard Lawton; David Dickson; David Sven Reher; Paul Deprez and Christian Vandenbroeke; Lorenzo del Panta.

¶ 50925

[ ATA: 100Kr ] Pris: Liverpool University Press 1989. SEK

LE BOHEC, Yann, Caesar. Alhambra 1997. 128 s. Häftad. Gott skick.

¶ 39534

[ ATA: 50 kr ] Pris: Alhambra 1997. SEK

LE COQ, Albert von, Auf Hellas Spuren in Ost-Turkistan. Berichte u. Abenteuer der 2. u. 3. Turfan Expedition. Mit 108 Abbildungen in Text und auf 52 Tafeln sowie 4 Karten. Leipzig 1926. XI, 166 (2) pp. Original wrappers. Wrappers worn with some creases.

¶ 29765

[ ATA: 600 kr ] Pris: Leipzig 1926. SEK

LE GOFF, Jacques, Die Intellektuellen im Mittelalter. dtv/ Klett-Cotta, 1993. 215pp. Softcover/ Pocket.

¶ 59385

[ ATA: 75Kr ] Pris: dtv/ Klett-Cotta, 1993. SEK

LEAKEY, Richard E., Människans ursprung. Stockholm 1981. 256 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 10811

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

LEANDER, Sigfrid (red.), Boken om Blekinge. Karlskrona 1942. 752 s. Privat halvklotband med främre omslaget medbundet.

¶ 42015

[ ATA: 250 kr ] Pris: Karlskrona 1942. SEK

LEBÈGUE, Henri, Les Parsini. En appendice Les manuscripts des Coeranides et tables générales par Marie Delcourt. Bruxelles Lamertine 1924. VIII, 2, 320 pp. Original wrappers. Wrappers and spine smewhat worn. Ex library copy with only two small weak stamps (one on front wrapper and one on last page). Pages unopened.

¶ 44520

[ ATA: 1200kr ] Pris: Bruxelles Lamertine 1924. SEK

LEBEDEV, G. S., Epokha vikingov v severnoj europe. (The viking era in northern europe). Leningrad 1985. 288pp. Illustrated. Publisher´s pictorial hard cover.

¶ 48629

[ ATA: 200Kr ] Pris: Leningrad 1985. SEK

LECHE, Hakon, Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar. Stockholm 1992. 190 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 41502

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

LECHE, Wilhelm, Några blad ur organismernas utvecklingshistoria. Med 141 afbildningar. Stockholm 1901. 79 s. Ill. Vackert klotband. Gott skick.

¶ 27806

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1901. SEK

LEDIN, Per, Mötesreferat i den tidiga socialdemokratiska pressen. Uppsala 1993. 82 s. Häftad.

¶ 26540

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1993. SEK

LEE, Carol Ann, Och glöm mig inte. Anne Frank 1929-1945. En biografi. Stockholm 1999. 284 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Överstruken namnteckning å försättsbald; övrigt i gott skick.

¶ 40686

[ ATA: 80 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

LEE, Mabel / A. D. Syrokomla-Stefanowska (ed.), Modernization of the Chinese Past. University of Sydney 1993. 181 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30540

[ ATA: 125 kr ] Pris: University of Sydney 1993. SEK

LEE, Man-Gap, Sociology and Social Change in Korea. Seoul 1986. V, 336 pp. Publisher's cloth with dj. Ex. library with stamps. Dj is slioghtly worn; else in good condition.

¶ 36463

[ ATA: 200 kr ] Pris: Seoul 1986. SEK

LEEUW, G. VAN DER, Phänomenologie der Religion. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1956. XII,808pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Small date on front free endpaper. Some Pencil Markings.

¶ 58736

[ ATA: 200Kr ] Pris: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1956. SEK

LEFFLER, Anne Charlotte, Kvinnlighet och erotik / Womanhood and Eroticism. Geemuyden Kiese 1999. 110 (4) s. Häftad. Gott skick.

¶ 43971

[ ATA: 125 kr ] Pris: Geemuyden Kiese 1999. SEK

LEGGETT, Trevor, The Chapter of the Self. Routledge 1978. xvi, 176 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Underlining with pencil.

¶ 42965

[ ATA: 150 kr ] Pris: Routledge 1978. SEK

LEHMANN, Edv., Myter och sagor på väg genom världen. Stockholm 1925. 220 s. Häftad. Ryggen nött.

¶ 29200

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

LEHMANN, Johannes, Die Kreuzfahrer. Abenteurer Gottes. Bertelsmann, München, 1976. 432pp. + plates. Publisher´s hardcover with dustjacket.

¶ 57865

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bertelsmann, München, 1976. SEK

LEICHT, Hans, Sturmwind über dem Abendland. Europa und der Islam im Mittelalter. Weisbaden 2002. 270 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 25219

[ ATA: 100 kr ] Pris: Weisbaden 2002. SEK

LEIDE, Arvid, Munckska tomten. Professorsgården som blev lasarett. Lund 1965. 116 s. Ill. Häftad.

¶ 42985

[ ATA: 90 kr ] Pris: Lund 1965. SEK

LEIJONHUFVUD, Göran / ENGQVIST, Agneta, Kineserna. Andra tryckningen. Wahlström & Widstrand 1986. 413 s. + karta. Förlagets pappband med skyddsomslag. Anteckning på försättsbladet.

¶ 40015

[ ATA: 75Kr ] Pris: Andra tryckningen. Wahlström & Widstrand 1986. SEK

LEIJONHUFVUD, Sigrid (utgivare), Lovisa Ulrika och Carl Gustaf Tessin. Stockholm, Norstedts 1920. XVI,266s. Häftad. Tapeförstärkta inre falsar.

¶ 12131

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts 1920. SEK

LEIJSTRÖM, Gunnar, Om obestämda artikeln. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. Uppsala 1934. viii,194s. Häftad.

¶ 6373

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1934. SEK

LEIKOLA, Anto / Juhani Lokki / Torsten Stjernberg / Johan Ulfvens (red.), Magnus von Wright. Dagbok 1841-1849 + Register. Helsingfors 1999. 2 vol. 431 s. Färg ill. + 54 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. (registerdelen häftad). Mycket gott skick.

¶ 37582

[ ATA: 300 kr ] Pris: Helsingfors 1999. SEK

LEKHOLM, Carl Gustaf (mfl.), Kring Malmöhus 1970. Malmö 1970. 220 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 20522

[ ATA: 50Kr. ] Pris: Malmö 1970. SEK

LEMNIUS, Wilhelm, Brev om omilt klimat, efterblivenhet och fostran. Uppsala, Appelbergs boktryckeri 1962. (28)s. Häftad.

¶ 16430

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala, Appelbergs boktryckeri 1962. SEK

LENK, Kurt (ed.), Ideologie. Ideologiekritik und Wissenssoziologie. Darmstad 1976. 400 pp. Softcover.

¶ 42270

[ ATA: 100 kr ] Pris: Darmstad 1976. SEK

LENNARTSSON, Rebecka, Malaria Urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. Symposion 2001. 335s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Inledande sidorna och några sidor i Summary blyertsstreckade.

¶ 13267

[ ATA: 125Kr ] Pris: Symposion 2001. SEK

LENNERHED, Lena (red.), Riv alla murar! Vittnesseminarier om sexliberalismen och om Pockettidningen R. Stockholm 2002. 121 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36619

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

LENNERHED, Lena (red.), Löntagarfonderna - en missad möjlighet? Stockholm 2002. 62 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36620

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

LENNERHED, Lena (red.), Upprorets estetik. Vittnesseminarier om kulturens politisering under 1960- och 1970-talet. Stockholm 2005. 93 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36622

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2005. SEK

LENNERHED, Lena, Sex i folkhemmet. Gidlunds 2002. 256s. Illustrerad. Häftad.

¶ 12817

[ ATA: 130Kr ] Pris: Gidlunds 2002. SEK

LENZNER, Robert, Den store Gettys liv och leverne. Biografi över en av världens rikaste män. Stockholm 1987. 347 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 7417

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

LEPENIES, Wolf (ed), Die Wissenschaften und ihre Geschichte. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1978. pp.433-559. Ownership plate on small title.

¶ 45031

[ ATA: 75Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1978. SEK

LEPENIES, Wolf (ed), Wissenschaften im Nationalsozialismus. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1986. pp.283-424. Ownership plate on small title.

¶ 45051

[ ATA: 150Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1986. SEK

LEPRÉVOST, Thierry / Georges Bernage, Hastings 1066. Norman Cavalry and saxon Infantry. With a Contribution by Eric Groult. Heimdal 2002. 80 pp. Ill. Publisher's hardcover. Quarto. Very good condition.

¶ 34616

[ ATA: 100 kr ] Pris: Heimdal 2002. SEK

LERICI, C. M., Instituto Italiano di Cultura Stoccolma. Milano 1967. ca 50 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 38252

[ ATA: 100 kr ] Pris: Milano 1967. SEK

LESSING, Hans-Ulrich, Die Idee einer Kritik der historischen Venunft. Alber, München 1984. 376pp. Soft covers.

¶ 30019

[ ATA: 150Kr ] Pris: Alber, München 1984. SEK

LESTHAEGHE, Ron J., The Decline of Belgian Fertility, 1800 - 1970. Princeton University Press 1977. xx,260pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Stamp and ticket.With erratum slip.

¶ 50922

[ ATA: 200Kr ] Pris: Princeton University Press 1977. SEK

LEUFVÉN, Edv., Hellenistiskt inflytande på judendomen i Palestina I. Uppsala 1915. 259 s. Häftad. Sliten och solkig. Ded. till Prof. Kolmodin.

¶ 8341

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 1915. SEK

LEVÉN, Torsten, Vendelbygd. Tierp 1955. 152s. Ill. Häftad. Förstärkt med tejp på båda sidorna av insidan av omslaget mot ryggen.

¶ 22661

[ ATA: 45Kr. ] Pris: Tierp 1955. SEK

LEVANDER, Lars, Fattigt folk och tiggare. Ur samhällsdjupen i forna tider. Stockholm 1974. 204 s. Häftad. Gott skick. Namnteckning.

¶ 46648

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

LEVEY, Michael, High Renaissance. London 1987. 320 pp. Softcover. Ex library copy with stamps and stickers.

¶ 49167

[ ATA: 75kr ] Pris: London 1987. SEK

LEVINE, David, Reproducing Families: The Political Economy of English Population History. Cambridge University Press 1987. 252 pp. Softcover. Ex library with two stamps. In good condition.

¶ 50561

[ ATA: 75kr ] Pris: Cambridge University Press 1987. SEK

LEVINE, David, Reproducing Families. The Political Economy of English Population History. Cambridge University Press 1987. x,251pp. Softcover. Signature on small title.

¶ 52564

[ ATA: 100Kr ] Pris: Cambridge University Press 1987. SEK

LEWAN, Bengt, Italienska bilder. Svenskarnas syn på Italien 1700-1800. Stockholm 1970. 126 s. Häftad.

¶ 4523

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

LEWAN, Bengt, Svenskar i Rom. Ur brev och reseminnen från sjuton- och anrtonhundratalet. Stockholm 1987. 239 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 25731

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

LEWENHAUPT, Adam, Nils Julius Lewenhaupt 1708-1776. Biografiska anteckningar. Stockholm 1938. 287 (1) s. Ill. Häftad.

¶ 41491

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1938. SEK

LEWIN, Leif, Upptäckten av framtiden. En lärobok i politisk idéhistoria. Stockholm 1990. 212 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 40893

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

LICHATSCHOW, Dimitri S., Die Kultur Russlands während der osteuropäischen Frührenaissance. Dresden 1962. 183 pp. Ill. Paperback.

¶ 25875

[ ATA: 60 kr ] Pris: Dresden 1962. SEK

LIDÉN, Oskar, Från sagornas ö. Lund 1946. 171s. Illustrerad. Häftad. Dedikation på främre omslaget. omslaget med marginalskador

¶ 10676

[ ATA: 100Kr ] Pris: Lund 1946. SEK

LIDFORSS, Bengt, Onda makter och goda. Uppsatser i blanddade ämnen. Malmö 19209. 235 s. Häftad. Ryggen nött.

¶ 26033

[ ATA: 75 kr ] Pris: Malmö 19209. SEK

LIDFORSS, Bengt, Naturvetenskapliga kåserier. Malmö 1908. 211 s. Häftad. Ryggen nött med ett par papperförluster.

¶ 26034

[ ATA: 50 kr ] Pris: Malmö 1908. SEK

LIDMAN, Sven, Gossen i grottan. Stockholm 1952. 306s. Häftad.

¶ 6719

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Stockholm 1952. SEK

LIDMAN, Sven, Lågan och lindansaren. Stockholm 1952. 274 s. Ill. Häftad med skyddsomslag.

¶ 19757

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1952. SEK

LIDMAN, Sven, Gossen i grottan + Lågan och lindansaren + Mandoms möda + Vällust och vedergällning. Natur och Kultur, 1952, 1952, 1954, 1957. Tusenden. 306 + 278 + 364 + 280s- + planscher. Häftade med skyddsomslag. 4 volymer. Delvis streckade i blyerts, något i bläck.

¶ 59602

[ ATA: 250Kr ] Pris: Natur och Kultur, 1952, 1952, 1954, 1957. Tusenden. SEK

LIDMAN, Tomas (utg.), Presidenten Fredrik Åkermans PM. Dagboksanteckningar 1841-65. Utgivna med kommentarer och med en inledning av Tomas Lidman. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Stockholm, 2015. 420s. + planscher. Förlagets svarta klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick. Handlingar del 38.

¶ 59240

[ ATA: 150Kr ] Pris: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Stockholm, 2015. SEK

LIDSTRÖM, Axel, Från skråtidens Örebro till den gryende arbetarrörelsen. Örebro 1951. 148s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Skyddsomslaget något naggat.

¶ 7816

[ ATA: 75Kr ] Pris: Örebro 1951. SEK

LIE, Tryggve, Hjemover. Tiden Norsk Forlag 1958. 231s + planscher. Häftad. Litet stött främre snitt.

¶ 12528

[ ATA: 150Kr ] Pris: Tiden Norsk Forlag 1958. SEK

LIEB, Norbert, München. München 1952. 308pp. Cloth with dj.

¶ 20613

[ ATA: 70Kr. ] Pris: München 1952. SEK

LIEBICH, André, From the Other Shore: Russian Social Democracy After 1921. Harvard University Press 1991. 476 pp. Softcover. Name on front fly leaf.

¶ 24562

[ ATA: 125 kr ] Pris: Harvard University Press 1991. SEK

LIEDMAN, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Stockholm 1998. 598 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 2753

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

LIEDMAN, Sven-Eric, Från Platon till Reagan. De politiska idéernas historia. Stockholm 1985. 308 s. Häftad. Snedläst. Streckad med blyerts.

¶ 42734

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

LIEDMAN, Sven-Erik, Israel Hwasser. Uppsala 1971. 243 s. Ill. Klotband.

¶ 4020

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1971. SEK

LIESTÖL, Knut / C. W. von Sydow, Folkevisor / Folksägner och folksagor. Stockholm 1931. VIII, 296, XXVIII (4) s. Häftad. Kavrto. Något nött och liten pappersförlust å främre omslag.

¶ 45864

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1931. SEK

LIETZMANN, Hans, Från fornkyrkan. Nyare fynd och forskningar. SKDB 1935. 77 s. + plancher.

¶ 7287

[ ATA: 75 Kr ] Pris: SKDB 1935. SEK

LIETZMANN, Hans, Symbole der alten Kirche. Bonn 1914. 40 (8) pp. Original wrappers. Title page missing. Worn wrappers.

¶ 30429

[ ATA: 100 kr ] Pris: Bonn 1914. SEK

LILJA, Fredrik, The Golden Fleece of the Cape. Capitalist expansion and labour relations in the periphery of transnational wool production, c. 1860-1950. Uppsala 2013. 225pp. Softcover. Studia Historica Upsaliensia 247.

¶ 56718

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 2013. SEK

LILJEGREN, Johan Gustaf, Run-Urkunder. Aftryck för Run-Forskningens Vänner. Stockholm Norstedt & Söner 1833. XII, 307 (1) s. Interfolierad. Modernt halvfranskt band. Ex libris å insida av främre pärm. Titelbladet och det följande bladet reparerade utan textförluster.

¶ 39671

[ ATA: 1500 kr ] Pris: Stockholm Norstedt & Söner 1833. SEK

LILJESTRÖM, Rita / Elisabeth Özdalga (ed.), Autonomy and Dependence in the Family: Turkey and Sweden in Critical Perspective. Istanbul 2002. 286 pp. Ill. Softcover. Quarto. Very good condition.

¶ 43659

[ ATA: 250 kr ] Pris: Istanbul 2002. SEK

LILL, Rudolf, Geschichte Italiens vom 16. Jahrhunderts bis zu den Anfängen des Faschismus. Darmstadt 1980. 351 pp. + maps. Publisher's hardcover.

¶ 11346

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Darmstadt 1980. SEK

LILLJEBJÖRN, E. G., Ludvig XV:s fader. En bild från L'ancien régime. Stockholm 1917. 88 s. + planscher. Trevligt privat halvfranskt band (G. Hedberg) med 5 upphöjda bind. Originalomslagen medbundna.

¶ 37387

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1917. SEK

LIMET, Henri / Julien Ries (ed.), L'expérience de la prière dans les grandes religions. Louvain 1980. 474 pp. Softcover. Good condition.

¶ 27496

[ ATA: 250 kr ] Pris: Louvain 1980. SEK

LINBERGER, Örjan / Nils Sylvan (red.), Den svenska prosan: Resor med ostindiefarare och gästgivarskjuts. Stockholm 1951. 370 s. Häftad. Två små fläckar å rygg.

¶ 24028

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

LINCK, Gudula, Zur Solzialgeschichte der chinesischen Familie im 13. Jahrhundert. Untersuchungen am Ming-Gong Shu-Pan Qing-Ming JI. Stuttgart 1986. 230 pp. Softcover. Ex library with one light stamp. In good condition.

¶ 49443

[ ATA: 200kr ] Pris: Stuttgart 1986. SEK

LINCOLN, Henry, Le temple retrouvé. traduit de l´anglais par Charlyne Valensin. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris, 1991. 253pp. Illustrated. Softcover. Pencil markings.

¶ 58056

[ ATA: 125Kr ] Pris: Pygmalion, Gérard Watelet, Paris, 1991. SEK

LINDAHL, Folke, Tocqueville's Civil Discourse: A Postmodernist Reading. Uppsala 1994. 70 pp. Sofcover.

¶ 29693

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1994. SEK

LINDBERG, Bo S., Inte vid helt sunda vätskor. Gustav Vasa och hans söner ur ett medicinhistoriskt perspektiv. Uppsala universitet, 2017. 157s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 60080

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala universitet, 2017. SEK

LINDBERG, Charles, Vi. Min maskin och jag. Stockholm 1933. 185 s. Ill. Förlagets klotryggsband med illustrerade pärmar. Något fuktad.

¶ 30920

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1933. SEK

LINDBERG, Folke / Folke Sleman, Privilegier, revolutioner och förordningar för Sveriges städer. Fjärde delen (1592-1611). Stockholm 1946. 856 s. Häftad. Nött med naggade omslag.

¶ 25245

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1946. SEK

LINDBERG, Folke, Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Prisma 1964. 256s. Pocket. Blyertsstreckad.

¶ 16442

[ ATA: 50Kr ] Pris: Prisma 1964. SEK

LINDBERG, Folke, Hantverk och skråväsen under medeltid och äldre vasatid. Stockholm 1989. 254 s. Häftad.

¶ 20526

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Stockholm 1989. SEK

LINDBERG, Gunilla, Synvinklar. Ideer och infall till hembygdsarbetet nu och i framtiden. Bygd och natur, Årsbok 1983. 144s. Illustrerad. Häftad.

¶ 50222

[ ATA: 50Kr ] Pris: Bygd och natur, Årsbok 1983. SEK

LINDBERG, Håkan (red.), Utgiven av Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Författad av Finlandssvenska forskare. Helsingfors 1948. 699 s. + 4 lösa kartor i ficka. Förlagets skinnryggsband (konstläder) med skyddsomslag.

¶ 45384

[ ATA: 200kr ] Pris: Helsingfors 1948. SEK

LINDBERG, Henrik, Att möta krisen. Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985. Uppsala 2002. 198s. Häftad med skyddsomslag.

¶ 53594

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2002. SEK

LINDBERG, Olof, Studier över pappersindustrins lokalisering A. Text + B. Kartor och diagram. Uppsala 1951. 248s+kartor. Häftade. 2 volymer.

¶ 7753

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1951. SEK

LINDBERG, Per, Gösta Ekman. Skådespelaren och människan. Stockholm 1942. 311 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Fd Kalmar nations bibliotek. Stämplar.

¶ 31269

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

LINDBERGH, Charles, Vi. Min maskin och jag. Stockholm 1927. 298 (2) s. Förlagets dekorerade klotband. Något nött.

¶ 37449

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1927. SEK

LINDBLAD, Gösta, Abraham Sahlstedt och den svenska substantivböjningen. Ett bidrag till det svenska skriftspråkets historia Lund 1919. xvi,265s. Privathalvklotband med omslagen medbundna.

¶ 6417

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lund 1919. SEK

LINDBLOM, Andreas (red.), Birgittaboken. Vadstena 1954. 106 s. Häftad. Märke efter borttagen tejp å främre omslag.

¶ 24744

[ ATA: 50 kr ] Pris: Vadstena 1954. SEK

LINDBORG, Rolf, Om Gud och världen. Thomas ab Aquinos lära om skapelsen. Göteborg 1983. 178 s. Häftad.

¶ 20878

[ ATA: 60 kr ] Pris: Göteborg 1983. SEK

LINDE, Gunnel, När jag var mamma. Höganäs 1993. 211 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 21946

[ ATA: 60 kr ] Pris: Höganäs 1993. SEK

LINDEBERG, Sven-Ola (red.), Mellan teologins krav och filosofins fria bruk. Johan Bilberg som filosof och kyrkoman. Örebro 2002. 165 s. Ill. Förlagets pappband. Sista tredjedelen asv sidorna fuktade.

¶ 26614

[ ATA: 100 kr ] Pris: Örebro 2002. SEK

LINDEBERG, Sven-Ola, Nödhjälp och samhällsneutralitet. Svensk aerbetslöshetspolitik 1920-1923. Lund 1968. 432 s. Häftad. Spår efter exlibris å insida av främre pärm; övrigt i gott skick.

¶ 32469

[ ATA: 125 kr ] Pris: Lund 1968. SEK

LINDELL, Inger (red.), Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61. Diplomatarisk utgåva med kommenterande inledning. Uppsala 2000. 239 (7) s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36273

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 2000. SEK

LINDENCRONA, Fredrik, Balkankriget 1912-1913. Operationerna i Thracien intill stilleståndet. Stockholm 1917. 262 (2) s. + utvikbara kartor. Häftad.

¶ 50305

[ ATA: 500kr ] Pris: Stockholm 1917. SEK

LINDER, Jan, Sverige i skottlinjen. Neutralitet med förhinder under kalla kriget. Stockholm 1998. 96 s. Häftad. Gott skick.

¶ 31312

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

LINDER, Jan/ LUNDBERG, Lennart, Hitlers vasaller och Sverige. Göring, Himmler och Ribbentrop. CKM Förlag, 2007. 233s. Illustrerad. Häftad.

¶ 59154

[ ATA: 75Kr ] Pris: CKM Förlag, 2007. SEK

LINDER, My Klockar, Kulturpolitik. Formeringen av en modern kategori. Uppsala 2014. 189s. Häftad.

¶ 57946

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2014. SEK

LINDER, Sven, Palästinische Volksgesänge. Aufgezeichnet und gesammelt von Sven Linder. Aus dem Nachlass herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Helmer Ringgren I. Mit einem Beitrag vom Herausgeber: Die Volksdichtung und das hohe Lied. Uppsala/ Wiesbaden. Lundequistska bokhandeln/ Harrassowitz 1952. 118pp. Soft cover. Small white paper sticker on the lower part of the spine.

¶ 53735

[ ATA: 250Kr ] Pris: Uppsala/ Wiesbaden. Lundequistska bokhandeln/ Harrassowitz 1952. SEK

LINDER, Tage, Biskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789. Scandinavian University Books, Uppsala 1960. XII,585s. Häftad. Interfolierat ex. Veck på främre omslagets nedre högra hörn.

¶ 12761

[ ATA: 175Kr ] Pris: Scandinavian University Books, Uppsala 1960. SEK

LINDERHOLM, E.M., Medeltidens korståg mot Islam. Sex radioföreläsningar. Stockholm 1928. 126s.. Förlagsinbunden. Blank rygg. Ryggen och litet av pärmarna är solblekta.

¶ 6198

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1928. SEK

LINDESKOG, Gösta, Das jüdisch-christliche Problem. Randglossen zu einer Forschungsepoche. Uppsala 1986. 241s. Softcover. Tillskrift.

¶ 52406

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1986. SEK

LINDESTRÖM, Per, Resa till Nya Sverige. Redigerad av Alf Åberg. Natur och Kultur 1962. 173s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

¶ 51391

[ ATA: 60Kr ] Pris: Natur och Kultur 1962. SEK

LINDFELT, Mikael, Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal. Nya Doxa 1999. 298s. Häftad.

¶ 57159

[ ATA: 125Kr ] Pris: Nya Doxa 1999. SEK

LINDGÄRDE, Valborg / Elisabeth Mansén (red.), Ljuva möten och ömma samtal. Om kärlek och vänskap på 1700-talet. Stockholm 1999. 304 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 26615

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

LINDGREN, Mereth, LYBERG, Louise, SANDSTRÖM, Birgitta & WAHLBERG, Anna Greta, Svensk konsthistoria. Bokförlaget Signum, Stockholm 1986. 541s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 22351

[ ATA: 150Kr ] Pris: Bokförlaget Signum, Stockholm 1986. SEK

LINDH, Thomas, Sverige i världen - att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter. Stockholm 2007. 83 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 38299

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2007. SEK

LINDHOLM, Lars, Johan Hinric Lidén. Lärd och resenär. Uppsala 1978. 318 s.

¶ 8059

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1978. SEK

LINDHOLM, Lars, Johan Hinric Lidén. Lärd och resenär. Uppsala 1978. 318s. Häftad. Namnteckning på smutstitelbladet.

¶ 53014

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1978. SEK

LINDINGER, Harry C., På strövtåg i Paris. Stockholm 1979. 120 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav.

¶ 45863

[ ATA: 70kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

LINDKVIST, Thomas, Landborna i Norden under äldre medeltid. Uppsala 1979. 179s. Häftad. Ded.

¶ 7741

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1979. SEK

LINDMARK, Margareta, Mormor Hild, rödakorssyster. Stockholm 2002. 119 s. Ill. Häftad.

¶ 26577

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

LINDMARKER, Ingmar, Ryska bilder. Stockholm 1964. 223 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomlag. Kvarto. Något nött.

¶ 38603

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

LINDNER, Jörg, Spåra och dokumentera det förflutna. Liber 1986. 212s. Häftad.

¶ 58223

[ ATA: 75Kr ] Pris: Liber 1986. SEK

LINDORM, Per-Erik / Sten Söderberg m.fl. (red.), Första list boken. Rysligt, roligare, roligast. Ett otal listor om tänkbart och otänkbart. Stockholm 1979. 286 (2) s Il. Förlagets pappband. Liten kvarto. Namnteckning. Tejplagning å rygg.

¶ 40910

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

LINDORM, Per-Erik, Vårt kristna arv. Från Ansgar till våra dagar. Stockholm 1952. 512 s. Förlagets skinnband med inre denteller. Kvarto. Tillskrift.

¶ 38600

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1952. SEK

LINDQUIST, G. E. E., Bland Nordamerikas indianer. Bilder ur indianernas utvecklingshistoria intill våra dgar. Med förord av Fil. d:r Karl Fries. Lindblads, Uppsala 1926. 238,(2)s. Illustrerad. Häftad.

¶ 51203

[ ATA: 250Kr ] Pris: Lindblads, Uppsala 1926. SEK

LINDQUIST, Sigurd, Manikeismens religionshistoriska ställning I. Några orienterande synpunkter i fråga om dess förhållande till den historiska miljön. Uppsala 1921. 132 s. Häftad. Omslagen nötta med lite pappersförluster. Namnteckning bortklippt från försättsblad.

¶ 31039

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1921. SEK

LINDQVIST, Axel, Lebende Vergangenheit. Deutsche Gestalten, Ideen, Werke nach 1770. Stockholm 1955. 340 (2) pp. Publisher's cloth.

¶ 39512

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

LINDQVIST, Cecilia, Tecknens rike. En berättelse om kineserna och deras skrivtecken. Första upplagan, femte tryckningen. Stockholm, 1992. 424 s. Illustrerad. Helklotband med skyddsomslag.

¶ 2312

[ ATA: 150Kr ] Pris: Första upplagan, femte tryckningen. Stockholm, 1992. SEK

LINDQVIST, Gunnar (red.), Lövstad slott. Linköping 1992. 278 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 35967

[ ATA: 150 kr ] Pris: Linköping 1992. SEK

LINDQVIST, Gunnar / Lars Thor / Trygve Carlsson (red.), Museiboken. Sveriges länsmuseer / The Regional Museums of Sweden. Stockholm 1984. 246 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

¶ 44648

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

LINDQVIST, Herman, Historien om Spanien. Bra Böcker, 1991. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namn på främre pärmens insida.

¶ 58349

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bra Böcker, 1991. SEK

LINDQVIST, Herman, Kungligt & mänskligt. 200 år med ätten Bernadotte i Sverige. Bonniers, 2010. 199s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag

¶ 59086

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers, 2010. SEK

LINDQVIST, Lars, Staden som försvann. Grythyttan 1972. 227 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12446

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Grythyttan 1972. SEK

LINDQVIST, Sten, Vår svenska guldålder. Uppsala 1945. 144 s. Ill. Häftad.

¶ 13630

[ ATA: 45 Kr ] Pris: Uppsala 1945. SEK

LINDQVIST, Sven, Antirasister. Människor och argument i kampen mot rasismen 1750-1900. Stockholm 1996. 174 s. Pocket.

¶ 9990

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

LINDQVIST, Sven, Dagbok och diktverk. Bonniers 1966. 475s. Häftad. Några små fläckar vid ryggens fot. Ouppskuren.

¶ 11823

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Bonniers 1966. SEK

LINDROTH, Sten (ed.), Swedish Men of Science. Edited and with an introduction by Sten Lindroth. Stockholm, 1952, 296s. Klotband. Inget skyddsomslag. Två sidor litet mörknsde efter tidningsurklipp.

¶ 59737

[ ATA: 250Kr ] Pris: Stockholm, 1952, SEK

LINDROTH, Sten, Svensk lärdomshistoria. 3. Frihetstiden. Stcoklholm 1978. 749 s. Ill. Förlagets klotband.

¶ 5765

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stcoklholm 1978. SEK

LINDROTH, Sten, Epoker och människor. Idéhistoriska uppsatser. W&W 1972. 239 s. pocket. Veck på ryggen.

¶ 11470

[ ATA: 40Kr ] Pris: W&W 1972. SEK

LINDROTH, Sten, Magnus Gabriel von Block. Stockholm 1973. 227 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12460

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

LINDROTH, Sten, Fru Lusta och Fru Dygd. Studie och porträtt. Stockholm 1957. 217 s. Ill. Häftad. Spår efter tidningsurklipp å insida av omslag och försättsblad.

¶ 12461

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

LINDROTH, Sten, Fru Lusta och Fru Dygd. Studier och porträtt. Stockholm 1957. 217 s. Förlagets klotband med omslagen medbundna. Namnteckning.

¶ 12462

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

LINDROTH, Sten, Christopher Polhem och Stora Kopparberget. Uppsala 1951. 234,(2)s + planscher. Förlagets guldornerade halvpergamentband med skyddsomslag.

¶ 15008

[ ATA: 400Kr ] Pris: Uppsala 1951. SEK

LINDROTH, Sten, Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia I: 1-2 - II. Kungl. Vetenskapsakademien 1967. XVIII,555,(1) + (6),557-867,(1) + XI,(1),615,(1)s. Illustrerad. Förlagets klotband. 3 volymer. Något nötta ryggar.

¶ 15947

[ ATA: 750Kr ] Pris: Kungl. Vetenskapsakademien 1967. SEK

LINDROTH, Sten, Svensk lärdomshistoria 1-4. Stockholm 1975-1981. 384+ 640 + 750 + 354 s. Illustrerade.. Förlagets klotband med skyddsomslag. 4 volymer. Något nötta. 1: Medeltiden. Reformationstiden. 2: Stormaktstiden. 3: Frihetstiden. 4: Gustavianska tiden.

¶ 31345

[ ATA: 400kr ] Pris: Stockholm 1975-1981. SEK

LINDROTH, Sten, Löjtnant Åhls äventyr. Svenska studier och gestalter. W & W 1967. 232s. Häftad. Stämplar. Utgallrad.

¶ 55147

[ ATA: 50Kr ] Pris: W & W 1967. SEK

LINDSTAM, Ragnar, Om kyrkor som har försvunnit och klockor som ha sjungit I-III. Huskvarna - Stockholm - Nässjö 1932-1943. 136 + 177 (3) + 187 s. Ill. Tre volymer sammanbundna med omslagen i ett privat linneband.

¶ 34602

[ ATA: 500 kr ] Pris: Huskvarna - Stockholm - Nässjö 1932-1943. SEK

LINDSTRÖM, Ingegerd, Anna Maria Roos - inte bara Sörgården. Ett reportage bland böcker och brev. Stockholm 1989. 351 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 34091

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

LINDSTRÖM, Jonas, Distribution and Differences: Stratification and the System of Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620-1820. Uppsala 2008. 255 (7) pp. Softcover. Very good condition.

¶ 44066

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 2008. SEK

LINDSTRÖM, Ulla, Och regeringen satt kvar! Ur min politiska dagbok 1960-1967. Stockholm 1970. 378 s. Ill. Häftad. Något nött.

¶ 12455

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

LINDWALL, Gustaf, Ingeniören vid Beach Street. John Ericssons liv i ny belysning. Stockholm 1937. 374 (2) s. Häftad. Samtida namnteckning å främre omslag samt försättsblad.

¶ 38067

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1937. SEK

LING-VANNERUS, Ulf, I katastrofens spår. Swedrelief 1978-1996. Stockholm 1999. 208 s. Ill. Förlagets pappband. Med dedikation.

¶ 46470

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

LING, Sofia, Kärringmedicin och vetenskap. Läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870. Uppsala 2004. 285 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 13314

[ ATA: 150kr ] Pris: Uppsala 2004. SEK

LINNÉ, Carl Von, Resor. Lund 1934. 123 s. Häftad. Ouppskuren. Liten pappersförlust å nedre hörn av främre omslag; övrigt i gott skick.

¶ 28032

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1934. SEK

LINNÉ, Carl von, Linnés Dalaresa, Iter Dalecarlicum, jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad Fodinas. Med utförlig kommentar. Stockholm 1953. XVI, 432 s. Planscher + 3 utvikbara kartor. Häftad. Namn respektive tillskrift på främre omslaget respektive smutstitelbladet.

¶ 28358

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

LINNÉ, Carl von, Sponsalia plantarum, eller Blomstrens biläger. Stockholm, Salvius, 1750. Stockholm 1971. 72 s. + utvikbar plansch. Häftad. Gott skick.

¶ 42740

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1971. SEK

LINNÉ, Carl von, Carl Linnaeus Blomsteruret (Horologium Plantarum). Utgiven av Telemark Fredbärj. Uppsala 1996. 16 s. Häftad.

¶ 45902

[ ATA: 50kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

LINNAEUS, Carl, Iter Lapponicum. Lappländska resan 1732. II: Kommentardel. Utgiven med kommentarer av Ingegerd Fries och Sigurd Fries. Redaktör Roger Jacobsson. Umeå 2003. 532 s. Kvarto. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. OBS! Endast kommentardel.

¶ 36424

[ ATA: 500kr ] Pris: Umeå 2003. SEK

LINNARSSON, A., Vadstena skola. AB Östgöta Correspondentens boktryckeri, Linköping 1931. 285s. Ill. Dekorerat klotband. Dedikation.

¶ 22667

[ ATA: 100Kr. ] Pris: AB Östgöta Correspondentens boktryckeri, Linköping 1931. SEK

LISSNER, Ivar, Rätselhafte Kulturen. Freiburg 1961. 371 pp. Publisher's hardcover.

¶ 8359

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Freiburg 1961. SEK

LITTLETON, C. Scott, Östliche Weisheit. Der grosse illustrierte Führer zu den Religionen und Philosophien Asiens. Gütersloh 1996. 176 pp. Ill Publisher's hardcover with dust-jacket.

¶ 8357

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Gütersloh 1996. SEK

LITTMANN, Enno (ed.), Arabische Märchen. Aus mündlicher Überlieferung gesammelt und übertragen von Enno Littmann. Leipzig n. y. (1950's). 480 pp. Publisher's hardcover with dj. Good conditon.

¶ 30120

[ ATA: 125 kr ] Pris: Leipzig n. y. (1950's). SEK

LIU, F. F., A Military History of Modern China 1924-1949. Princeton University Press, 1956. xii,312pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Signature on fly lesf. Small ticket on inside of front cover.

¶ 48611

[ ATA: 200Kr ] Pris: Princeton University Press, 1956. SEK

LIVINGSTON, Donald/ Marie MARTIN (ed.), Hume as Philosopher of Society, Politics and History. University of Rochester Press 1991. xx,168pp. Publisher´s cloth with dust jacket. Hard cover. Pencil markings (heavily on the first 60 pages.)

¶ 54030

[ ATA: 400Kr ] Pris: University of Rochester Press 1991. SEK

LJUNG, Lennart, Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978-1983. Utgivna genom Evabritta Wallberg. Stockholm, 2010 xiv, 500s. + frontispis. Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 31. Mycket gott skick.

¶ 59352

[ ATA: 250Kr ] Pris: Stockholm, 2010 SEK

LJUNGGREN, Carl Johan, Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808-1809. Utgifven af Reinh. Hausen. Andra upplagan. Svenska Litteratursällskapet i Finland 2006. Nytryck av 1903 års upplaga. (6).IV,153s. Häftad.

¶ 57500

[ ATA: 150Kr ] Pris: Andra upplagan. Svenska Litteratursällskapet i Finland 2006. Nytryck av 1903 års upplaga. SEK

LJUNGGREN, Hans (red.), Hyddor och helgedomar i huvudstaden. Väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840-1990. Stockholmsmonografier 1992. 268s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Stockholmsmonografier vol. 111.

¶ 57667

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholmsmonografier 1992. SEK

LJUNGGREN, K.G., Almanackorna och det svenska ordförrådet. Bidrag till svensk ordhistoria. Lund 1944. 156s. Häftad.

¶ 6335

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund 1944. SEK

LJUNGSTEDT, Karl, Grunddragen af modersmålets historia. En populär framställning. Stockholm, Seligmanns 1898. (4),204s. Mjukt klotband. Namn på främre pärmens insida.

¶ 54515

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm, Seligmanns 1898. SEK

LJUNGSTRÖM, Olof, Ämnessprängarna. Karolinska Institutet och Rockefeller Foundation 1930-1945. Karolinska Institutet University Press, 2010. 320s. Iluustrerad. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 59688

[ ATA: 125Kr ] Pris: Karolinska Institutet University Press, 2010. SEK

LLOYD, Allan, The King who Lost America: A Portrait of the Life and Times of George III. New York 1971. 369 pp. Publisher's hardcover with dust jacket.

¶ 11617

[ ATA: 100 Kr ] Pris: New York 1971. SEK

LOCKRIDGE, Kenneth A., The Fertility Transition in Sweden. Umeå 1983. 135pp. (some folding). Original wrappers.

¶ 16511

[ ATA: 125Kr ] Pris: Umeå 1983. SEK

LODENIUS, Anna-Lena, Tvåfrontskrig. Fackets kamp mot nazism och kommunism. Stockholm 2002. 353s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 17335

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

LODENIUS, peter, Islam och moderniteten. Helsingfors 2004. 218 s. Originalpocket. Understrykningar i blyerts.

¶ 35306

[ ATA: 75 kr ] Pris: Helsingfors 2004. SEK

LODHI, Abdulaziz Y., Oriental Influences in Swahili: A Study in Language and Culture Contacts. Gothenburg 2000. xiii, 253 (5) pp. Softcover. Excellent condition.

¶ 43335

[ ATA: 500 kr ] Pris: Gothenburg 2000. SEK

LOHMANN, Larry (ed.), Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power. Uppsala 2006. 359 pp. Ill. Softcover. Ex library copy with twio stamps; else in good condition.

¶ 35805

[ ATA: 250 kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

LOMBARD, Alf, Frithiof Rundgren. Uppsala 1976. Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis Nova Series 2:5. pp. 111-144.

¶ 35003

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1976. SEK

LORD FISHER, Memories by Admiral of the Fleet Lord Fisher. Hodder and Stoughton 1919. xvi,295pp. + plates. Publisher´s decorated cloth. No dustjacket. Name on title.

¶ 57413

[ ATA: 100Kr ] Pris: Hodder and Stoughton 1919. SEK

LORD MACAULAY. The History of England I-II. From the Accession of James the Second. A New Edition in Two Volumes. London 1883. 2 volumes. xxiv, 776 (12) + xi, 820 pp. Publisher's black cloth. Head of both spines worn with loss.

¶ 37762

[ ATA: 250 kr ] Pris: London 1883. SEK

LORENTS, Yngve, Krig och internationell politik 1914-1939. Stockholm 1950. Särtryck ur Folkens historia genom tiderna s. 239-592. Något nött. Med dedikation.

¶ 25349

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

LORENZEN, Vilh. (udg.), Kyrkliga byggnader deras inredning och skrud. Bonniers 1933. 342s. Kvarto. Illustrerad. Häftad

¶ 53562

[ ATA: 125Kr ] Pris: Bonniers 1933. SEK

LORENZONI, Patricia, Att färdas under dödens tecken. Frazer, imperiet och den försvinnande vilden. Göteborg 2007. (10),425s. Häftad.

¶ 53656

[ ATA: 100Kr ] Pris: Göteborg 2007. SEK

LORICHS, L.L., Riksdagsmän från Västmanlands län och Västerås stift 1719-1866. Västerås 1934 384s. Häftad.

¶ 44551

[ ATA: 200Kr ] Pris: Västerås 1934 SEK

LOTH, Heinrich, Vom Schlangenkult zur Christuskirche. Religion und Messianismus in Afrika. Berlin 1985. 271 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 8355

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Berlin 1985. SEK

LOTI, Aleksander (ed.), The Baltic Countries 1900-1914 Stockholm 1990. 422 pp. Softcover. Good condition. Proceedings from The 9th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stockholm, June 3-6, 1987

¶ 29398

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

LOUIS, Roger, British Strategy in the Far East 1919-1939. Oxford 1971. 284 pp. Publisher's cloth with dj. Ex. library with two stamps; in good condition.

¶ 47064

[ ATA: 200kr ] Pris: Oxford 1971. SEK

LOVELL, Bernard, Vad vi vet om universum. Stockholm 1968. 97 s. Ill. Pocket.

¶ 31233

[ ATA: 45 kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

LOYN, H.R., Anglo-Saxon England and the Norman Conquest. London 1970. 422 pp. Ill. Paperback.

¶ 11618

[ ATA: 75 Kr ] Pris: London 1970. SEK

LUCAS, D. W., The Greek Tragic Poets. Second Edition. New York 1964. xii, 274 (2) pp. Softcover.

¶ 49062

[ ATA: 125kr ] Pris: New York 1964. SEK

LUDENDORFF, Erich, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918. Mit zahlreichen Skissen und Plänen. Berlin 1919. VIII, 628 pp. + maps in back pocket. Publisher's decorated cloth. Top of spine worn. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 34004

[ ATA: 200 kr ] Pris: Berlin 1919. SEK

LUKACS, John, The End of the Twentieth Century and the End of the Modern Age. New York 1993. 291 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11358

[ ATA: 150 Kr ] Pris: New York 1993. SEK

LUKACS, John, Duellen. Kampen mellan Churchill och Hitler 10-maj - 31 juli 1940. Stockholm 1994. 332 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Snedläst. Omslaget något nött.

¶ 14957

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1994. SEK

LUKACS, John, Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung. München 1997. 367 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 35630

[ ATA: 90 kr ] Pris: München 1997. SEK

LUND, Anna-Lena (red.), Indianboken - skriven av dem själva. Stockholm 1992. 192 s. Ill. Häftad.

¶ 32542

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

LUND, Erik / Mogens Pihl / Johannes Slök, De europaeiske ideers historie. Oslo 1966. 385 s. Förlagets klotband med grönt snitt.

¶ 32811

[ ATA: 150 kr ] Pris: Oslo 1966. SEK

LUNDBERG, Birger, Längst i norr. Stockholm 1966. 111 (1) s. Ill. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

¶ 39850

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

LUNDBERG, Erik, Visby. Water-colours by Ferdinand Boberg. Text by Erik Lundberg. Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1939. 36 pp. + 62 plates. Softcover. Good condition. Signature on inside of front cover.

¶ 26565

[ ATA: 400 kr ] Pris: Stockholm, Nordisk Rotogravyr 1939. SEK

LUNDBERG, Jakob, Salabygden. Bilder och berätelser. Uppsala 1935. 142 + 26 s. Ill. Förlagets klotband med omslagen medbundna. Ryggen solblekt.

¶ 25836

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1935. SEK

LUNDBERG, Jakob, Minnen från gamla Sala. Sala 1953. 125 s. Ill. Förlagets klotband med omslagen medbundna. Ryggen solblekt.

¶ 25837

[ ATA: 125 kr ] Pris: Sala 1953. SEK

LUNDBERG, Jakob, Berättelser för stora och små. Sala 1955. 139 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 25838

[ ATA: 100 kr ] Pris: Sala 1955. SEK

LUNDBERG, Oskar, Runristningen från Eggjum och forntro om havet. Uppsala 1949. 48 s.

¶ 9037

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 1949. SEK

LUNDBERG, Oskar, Forntopografiska forskningsmetoder tillämpade på Kumla socken i Närke. Uppsala 1951. 59 s. Häftad.

¶ 9038

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Uppsala 1951. SEK

LUNDBLAD, Stefan, Hedersam handelsman eller verksam företagare. Den ekonmiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869. Uppsala 2007. 298 s. Ill. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 32456

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 2007. SEK

LUNDEN, Kåre, Dialog med fortida. Historie og historikarar frå 1184 til 1984. Oslo 1985. 269 s. Häftad. Gott skick.

¶ 37896

[ ATA: 125 kr ] Pris: Oslo 1985. SEK

LUNDGREN, Kurt, Stora Cronan. Byggandet, slaget, plundringen av Öland. En genomgång av historiens källmaterial. Lenstad 1997. 262 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 40314

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lenstad 1997. SEK

LUNDGREN, Lars O., I Minervas sällskap. Stockholm 1997. 96 s. Häftad.

¶ 12448

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

LUNDGREN, Lars O., Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllenstyen. Stockholm 1980. 208 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 29488

[ ATA: 40kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

LUNDGREN, Lars O., I Minervas sällskap. Svenska humanistiska förbundet 1896-1996. Ordfront, Stockholm 1997. 96s. Häftad. Svenska humanistiska förbundet 109.

¶ 57136

[ ATA: 50Kr ] Pris: Ordfront, Stockholm 1997. SEK

LUNDH, E. S., Äventyret bortom bergen. Några glimtar ur en dalapojkes liv och leverne. Malung 1986. 185 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 35588

[ ATA: 60 kr ] Pris: Malung 1986. SEK

LUNDHOLM, Kjell, Öjebyn förr och nu. En norrbotnisk kyrkplats och dess historia. Norrbottens museum, 1978. 94s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Dedicerad till Phebe Fjellström.

¶ 59568

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norrbottens museum, 1978. SEK

LUNDIN, Lars, Matthias Gottlunds Savolax. Järvsö 2004. 192 s. Ill. Förlagets pappband. Förlagsny i mycket gott skick.

¶ 36228

[ ATA: 200 kr ] Pris: Järvsö 2004. SEK

LUNDIN, Lars, Carl Axel Gottlunds 1800-tal. Svensk-Finska bilder. Järvsö 2001. 288 s. Ill. Förlagets pappband. Förlagsny i mycket gott skick.

¶ 36229

[ ATA: 200 kr ] Pris: Järvsö 2001. SEK

LUNDIN, Lars, Seder och sägner från Loos socken. Traditioner i en finnbygd efter uppteckningar av Imber Nordin-Grip. Järvsö 1998. 248 s. Ill. Förlagets pappband. Förlagsny i mycket gott skick.

¶ 36231

[ ATA: 200 kr ] Pris: Järvsö 1998. SEK

LUNDIN, Susanne, En liten skara äro vi... En studie av typografer vid 1900-talets första decennier. Carlssons 1992. 216s. Förlagsinbunden. Recensionsstämpel, Namnteckning på försättsbladet.Några kulspetsunderstrykningar och anteckningar på eftersättsbladet.

¶ 7454

[ ATA: 100Kr ] Pris: Carlssons 1992. SEK

LUNDIN, Susanne, Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund 1997. 160 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 49575

[ ATA: 75kr ] Pris: Lund 1997. SEK

LUNDKVIST, Artur, Vallmor från Taschkent. En resa i Sovjet-Unionen. Stockholm 1952. 229 (3) s. Häftad. Bakre omslag med ett veck. Vackert omslag av Peter Weiss.

¶ 38983

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1952. SEK

LUNDKVIST, Inga-Lill, Svängstolen. Mentalvård eller människovård i dagens Sverige. Stockholm 1975. 149 s. Pocket.

¶ 17103

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

LUNDMARK, Lennart, Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt och hur man bryter den. Stockholm 1993. 173 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 28167

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1993. SEK

LUNDQVIST, Rolf, Gåsberget. En skogsbiologisk inventering i Kopparbergs län. Falun 1986. 144 (2) s. Ill. Häftad. Kvarto. Något nött. Med dedikation.

¶ 49192

[ ATA: 250kr ] Pris: Falun 1986. SEK

LUNDSTRÖM, Enni, Strödda bref från svenskar i Italien. Göteborg 1914. VIII, 68 (2) s. Häftad. Gott skick.

¶ 29801

[ ATA: 100 kr ] Pris: Göteborg 1914. SEK

LUNDSTRÖM, Gösta, Frans Michael Franzén. Gumperts, Göteborg 1947. 372s + errataslip. Häftad.

¶ 11264

[ ATA: 150Kr ] Pris: Gumperts, Göteborg 1947. SEK

LUNDSTRÖM, Herman, Fynd och forskningar. Kritiska utflykter på den svenska kyrkohistoriens område. Första och andra häftet. Uppsala 1912-14. 100s+1 planscher. Häftade. 2 volymer.

¶ 6154

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1912-14. SEK

LUNDSTRÖM, Sven (red.), Gustav II Adolf och Uppsala universitet. Uppsala 1982. 190 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 20565

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Uppsala 1982. SEK

LUTYENS, Mary, Krishnamurti: The Years of Fulfilment. New York 1983. viii, 248 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Dj a little worn to edges.

¶ 42942

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1983. SEK

LUTZ, Heinrich / Friedrich Hermann Schubert / Hermann Weber, Frankreich und das Reich im 16. und 17. Jahrhundert. Göttingen 1968. 60 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 27490

[ ATA: 75 kr ] Pris: Göttingen 1968. SEK

LUTZ, Robert H., Wer war der gemeine Mann? Der dritte Stand in der Kreise des Spätmittelalters. München 1979. 122 pp. Softcover.

¶ 27473

[ ATA: 200 kr ] Pris: München 1979. SEK

LUUKANEN, Niio / Tapio Markkanen / Eeva Mäkelä-Henrikson, Liikkeen Lait / Rörelsens lagar. Newtons Principia 300 år. Helsingfors 1987. 119 s. Rikt ill. Häftad. Stämpel. Gott skick.

¶ 26799

[ ATA: 90 kr ] Pris: Helsingfors 1987. SEK

LYCHNOS. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2005. Uppsala 2005. 430 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 34095

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 2005. SEK

LYONS, F. S. L., Ireland Since the Famine. London 1987. 880 pp. Softcover. First pages with underlining.

¶ 44221

[ ATA: 90 kr ] Pris: London 1987. SEK

LYSANDER, Albert, Om Tegnér vid hundraårsfesten till hans minne, den 13 november 1882. Tal i carolinska universitetets aula. Gleerup, Lund 1882. 32s. Häfte. Främre omslaget och första bladet fuktskadat, sedan svagt marginalfläckad.

¶ 6071

[ ATA: 100Kr ] Pris: Gleerup, Lund 1882. SEK

LYTTKENS, Alice, Kvinnan söker sin väg. Den svenska kvinnans historia från liberalism till vår tid. Stockholm 1974. 351 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 32530

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

LYTTKENS, I. A. / F. A. Wulff, Rättskrivningsreformen av år 1906. handlingar. Lund 1910. 400 s. Häftad. Med dedikation.

¶ 25066

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund 1910. SEK

MÖLBJERG, Hans, Europa ser på dig. Tanke og billede gennem 3000 år. Olso 1992. 390 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12425

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Olso 1992. SEK

MÖLLER, Daniel, Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670-1760. Ellerström 2011. 435s. + Färgplanscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 52973

[ ATA: 125Kr ] Pris: Ellerström 2011. SEK

MÖLLER, Lennart (ed.), Images in Science. Karolinska University Press 2003. 240 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto. Reviewstamp on first leaf; else in good condition.

¶ 49824

[ ATA: 200kr ] Pris: Karolinska University Press 2003. SEK

MÖRNE, Arvid, Det övergivna samvetet. Uppsatser i urval. Helsingfors 1943. 200 s. Häftad.

¶ 40880

[ ATA: 125kr ] Pris: Helsingfors 1943. SEK

MÅRALD, Erland, I mötet mellan jordbruk och kemi. Agrikulturens framväxt på Lantbruksakademiens Experimentalfält 1850 - 1907. SHS Text & Tryck 1998. 200s.illustrerad. förlagsinbunden.

¶ 465

[ ATA: 100Kr ] Pris: SHS Text & Tryck 1998. SEK

MÅRTENSON, Gunnar, Historiallinen Helsinki / Det historiska Helsingfors. Helsingfors 1968. 169 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 24444

[ ATA: 100 kr ] Pris: Helsingfors 1968. SEK

MÛLLER, F. Max (ed.), The Sacred Books of China. The Texts of Taoism I-II. Translated by James Legge in two parts. Part I: The Tao Te Ching of Lao Tzu. The Writings of Chuang Tzu (Books I-XVII). Part II: The Writings of Chuang Tzu (Books XVIII-XXXIII). The T´ai Shang Tractate of Actions and Their Retributions. Appendices I-VIII. Dover Publications, first published 1962. Republication of the Oxford University Press 1891 Edition. xxii,396 + vi,340pp. Small surface damage on upper right corner of front cover on volume II, less than a square centimeter. Bookplate and name on first, blank, page. The Sacred Books of the East Vol. XXXIX - XL.

¶ 58193

[ ATA: 200Kr ] Pris: Dover Publications, first published 1962. Republication of the Oxford University Press 1891 Edition. SEK

MÄNTYLÄ. Ilkka, Suomalaisen juoppouden kasvu. Kustavilaisen kauden alkoholipolitiikka. Helsinki 1995. 253 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 3796

[ ATA: 100Kr ] Pris: Helsinki 1995. SEK

MACHIAVELLI, Niccolò, Opere. A cura di Mario Bonfantini. Milano Riccardo Ricciardi Editore 1963. XXXVIII,1157,(1)pp. Publisher´s cloth. Very good condition.

¶ 48925

[ ATA: 500Kr ] Pris: Milano Riccardo Ricciardi Editore 1963. SEK

MACHIAVELLI. Hauptwärke in eniem Band: Vom Staate / Vom Fürsten / Kleine Schriften. Köln 2000. 786 pp. Publisher's hardcover.

¶ 24163

[ ATA: 200 kr ] Pris: Köln 2000. SEK

MACKENZIE, Colin, Biggs den store tågrånaren. Bergh 1975. 343 (5) s. Förlagsinbunden utan skyddsomslag.

¶ 49968

[ ATA: 60kr ] Pris: Bergh 1975. SEK

MACKENZIE, Norman & Jeanne, The First Fabians. London 1977. 446 pp. Ill. Publisher's hardcover with worn dj.

¶ 11355

[ ATA: 150 Kr ] Pris: London 1977. SEK

MACMILLAN, Harold, At the End of the Day. 1961-1963. London 1973. 572 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 33211

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1973. SEK

MACNAMARA, Ellen, Everyday Life of The Etruscans. New York 1973. 214 pp. Ill. Publisher's hardcover with dust-jacet.

¶ 8381

[ ATA: 125 Kr ] Pris: New York 1973. SEK

MADSEN, Kjell, Elden och hjulet. En essä om indisk filosofi. Nya Doxa, 2003. 272s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 60051

[ ATA: 125Kr ] Pris: Nya Doxa, 2003. SEK

MAGEE, Bryan, Bonniers stora bok om filosofi. Från antikens naturfilosofer till dagens moderna tänkare. Stockholm 2001. 240s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 30444

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

MAGISTERIET 1. Tema: Natt. Uppsala 1996. 40 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick. Jean Paul (Richter) / Åsa Arketeg / Lina Gatte / E. M. Cioran / Johan Redin / Anna-Karin Brus / Tomas Bodén / Peter Jackson / Djalal ud-Din Rumi / Niclas Wiklund / Sohrab Sepehri.

¶ 33297

[ ATA: 50 kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

MAGISTERIET 2. Tema: Öken / Mikroskrift. Uppsala 1997. 48 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick. Jan Bäcklund / Bertil Malmberg / Martin Heidegger / Fritz Olsson / Farid ud-din Attar / Johan Redin / Lina Gatte / Åsa Arketeg / Anna-Karin Brus / Jens Nilsson / Peter Jackson / Niclas Wiklund.

¶ 33298

[ ATA: 60 kr ] Pris: Uppsala 1997. SEK

MAGISTERIET 3/4. Tema: Encyklopedi. Uppsala 1998. 72 (2) s. Ill. Häftad. Mycket gott skick. Johan Redin / Åsa Arketeg / Roman Jakobson / Hildegard av Bingen / Peter Jackson / Tomas Bodén / Gabor Bora / Anna-Karin Brus / Sören Ulrik Thomsen / Niclas Wiklund. Innehåller också en översättning av Eric A Havelocks "Den homeriska encyklopedin", ett kapitel från Preface to Plato.

¶ 33299

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1998. SEK

MAGNÚSSON, Sigurdur A., Northern Sphinx. Iceland and the Icelanders from the Settlement to the Present. Foreword by Magnus Magnusson. Reykjavik 1984. 2nd impression. xii,259pp. Soft covers. Signatures.

¶ 50943

[ ATA: 125Kr ] Pris: Reykjavik 1984. 2nd impression. SEK

MAGNUS, Philip, Gladstone: A Biography. London 1954. 482 pp. Ill. Publisher's hardcover. soiled.

¶ 11335

[ ATA: 90 Kr ] Pris: London 1954. SEK

MAGNUSSON, Gerhard, Socialdemokratien i Sverige I-III. Norstedts 1920-1924. (8),424 + (8),400 + (8),437,(1)s. + färgplanscher. Illustrerade. Förlagets halvfranska band med omslagen medbundna. Nötta och fläckade ryggar. 3 volymer.

¶ 35682

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norstedts 1920-1924. SEK

MAGNUSSON, Gert (red.), När man räknar bilar. Glimtar ur Möres förhistoria. Kalmar 2000. 167 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 34564

[ ATA: 125 kr ] Pris: Kalmar 2000. SEK

MAGNUSSON, Karl, Så var det den tiden. Lund 1945. 193 (3) s. Il. Häftad.

¶ 45588

[ ATA: 100kr ] Pris: Lund 1945. SEK

MAGNUSSON, Kjell, Migration, nation, kultur: Jugoslavien. En bibliografi. Uppsala 1984. viii,67pp. Publisher´s soft cover.

¶ 54133

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1984. SEK

MAGRIS, Claudio, Donau. Stockholm 1991. 400 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 9977

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

MAGUIRE, Henry, Art and Eloquence in Byzantium. Princeton University Press 1981. xxii, 148 pp. + 111 figures. Publisher's half cloth with dj. Dj just a little worn to upper edge; else in good condition.

¶ 42438

[ ATA: 500 kr ] Pris: Princeton University Press 1981. SEK

MAILLART, Ella, Oasis interdites. Avec vingt-trois photographies inédites de l'auteur. Présentation de Nicolas Bouvier et postface de Gilbert Etienne Lausanne 1971. 305 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Fine.

¶ 27551

[ ATA: 125 kr ] Pris: Lausanne 1971. SEK

MALMBORG, Boo von, Gripsholm. Ett slott och dess konstskatter. Stockholm 1966. 167 s. Il. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 22029

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

MALMBORG, Ingvar von (red.), Scenljus. Porträtt av sex Stockholmsteatrar. Stockholmia 2002. 224s. Illustrerad. Fölrlagets dekorerade pappband.

¶ 54996

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholmia 2002. SEK

MALMER, Mats P., Metodproblem inom järnålderns konsthistoria. Lund 1963. 280s. Häftad.

¶ 6609

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund 1963. SEK

MALMESTRÖM, Elis, Carl von Linné. Geniets kamp för klarhet. Stockholm 1964. 389 (3) s. Ill. Häftad.

¶ 39564

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

MALMQUIST, Axel, Borgmästarens dagbok I - II. I: 1942-1943. II: 1944-1945. Laholm 1972, 1975. 376 + 336s. Illustrerade. Häftade. 2 volymer.

¶ 57445

[ ATA: 150Kr ] Pris: Laholm 1972, 1975. SEK

MALMSTRÖM, Bernhard Elis, Samlade skrifter 1-8 (komplett). Örebro 1866-1873. 608 + 546 + 524 (viii) + 471 + 455 (+ register 39 s.) + 352 + 412 + 427 s. 8 st.något nötta halvfranska band. Innehåller hela verket Grunddragen af svenska vitterhetens historia (inkl. register), varav två volymer behandlar striderna mellan den gamla och nya skolan, samt estetiska avhandlingar och dikter.

¶ 21590

[ ATA: 900 kr ] Pris: Örebro 1866-1873. SEK

MALMSTRÖM, Joakim, Herrskapen och den lokala politiken. Eds socken ca 1650-1900. Uppsala 2006. 324 s. Häftad. Gott skick.

¶ 26454

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

MALMSTRÖM, Joakim, Herrskapen och den lokala politiken. Eds socken ca 1650-1900. Uppsala 2006. 324 (6) s. Förlagets pappband.

¶ 50587

[ ATA: 150kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

MAN RAY. Autoportrait. Traduit de l'américain par Anne Guérin. Paris 1964. 358 (2) pp. + Plates. Original back/gold wrappers. Very good condition.

¶ 41571

[ ATA: 275 kr ] Pris: Paris 1964. SEK

MANGÅRD, Carl, Svenska öden i Amerika. Lindblads 1939. 262s. Illustrerad. Häftad.

¶ 4157

[ ATA: 100Kr ] Pris: Lindblads 1939. SEK

MANKER, Ernst, På tredje botten. Minnesbilder. Stockholm 1967. 256 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 12443

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

MANN, Golo, Wallenstein. Bertelsmann, Ohne Jahr. 1126 pp. Publisher's cloth with dust-jacket.

¶ 10178

[ ATA: 125Kr ] Pris: Bertelsmann, Ohne Jahr. SEK

MANN, Golo, HEUSS, Alfred, LYNAR, Ernst Wilhelm Graf, (Ed.), Propyläen Weltgeschichte. Summa Historica. Die Grundzüge der Welthistorischen Epochen. Propyläen 1965. 736pp. + plates. Publishers halfleather with dust jacket. Very good condition.

¶ 46393

[ ATA: 250Kr ] Pris: Propyläen 1965. SEK

MANNERFELT, Måns, Svenska vägar och stigar. Stockholm 1936. 68 s. Häftad.

¶ 49173

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

MANNICHE, Jens Chr. Den radikale historikertradition. Studier i dansk historievidenskabs forudsaetninger og normer. Aarhus 1981. 439 (3) s. Häftad. Lite understrykningar i blyerts.

¶ 42884

[ ATA: 300 kr ] Pris: Aarhus 1981. SEK

MÜLLER-GANGLOFF, Erich, Mit der Teilung leben. Eine gemeindeutsche Aufgabe. München 1965. 188 pp. Paperback. Very good condition.

¶ 31081

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1965. SEK

MÜLLER, Werner, Indianische Welterfahrung. Stuttgart 1987. 112 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 29832

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stuttgart 1987. SEK

MARÉ, Eric de, Swedish Cross Cut: A Book on the Göta Canal. Malmö 1964. 240 s. Förlagsinbunden.

¶ 12440

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Malmö 1964. SEK

MARÍN, Francisco Marcos, Introductión a la Lingüística: Historia y Modelos. Madrid 1990. 222 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 50410

[ ATA: 125kr ] Pris: Madrid 1990. SEK

MARANÓN, Gregorio, Antonio Pérez. Insel-verlag 1959. 424s + 8 Tafeln. OLwd mit Schuber.

¶ 10571

[ ATA: 100Kr ] Pris: Insel-verlag 1959. SEK

MARCUS, Aage, Den blå draken. Levnadskonst och bildkonst i det gamla Kina. Stockholm 1953. 200 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Liten namnteckning å försättsbladet.

¶ 43128

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

MARIE, Franck, La résurrection du GRAND COCU. S.R.E.S. 1981. 144pp. Illustrated. Softcover.

¶ 57118

[ ATA: 200Kr ] Pris: S.R.E.S. 1981. SEK

MARIMONT, Hella, De guldsmidda nomaderna. Bilder ur diplomatins historia och vardag. Stockholm 1973. 170 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 38563

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

MARIN, Barbro, Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i Uppsala 1855-1966. Uppsala 1967. 56 s. Häftad. Gott skick.

¶ 49259

[ ATA: 60kr ] Pris: Uppsala 1967. SEK

MARKALE, Jean, Chartres et l´énigme des Druides. Pygmalion, Gèrard Watelet, Paris 1988. 317pp. + plates.. Softcover. Weak creases on cover.. Pencil markings.. Annotations on small title page.

¶ 56263

[ ATA: 75Kr ] Pris: Pygmalion, Gèrard Watelet, Paris 1988. SEK

MARKALE, Jean, L´énigme des vampires. Pygmalion, Gerard Watelet, Paris 1991. 309pp. Softcover.

¶ 56431

[ ATA: 125Kr ] Pris: Pygmalion, Gerard Watelet, Paris 1991. SEK

MARKALE, Jean, Montségur et l´énigme cathare. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1991. 317pp. Softcover. Pencil underlinings.

¶ 56432

[ ATA: 100Kr ] Pris: Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1991. SEK

MARKALE, Jean, Rennes-le-château et l´énigme de l´or maudit. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1989. 321pp. Softcover. Pencil underlinings. Weak crease on upper cover.

¶ 56433

[ ATA: 100Kr ] Pris: Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1989. SEK

MARKALE, Jean, Carnac et l´énigme de l´Atlantide. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1987. 309pp. Softcover. Pencil underlinings. Weak crease on upper cover.

¶ 56434

[ ATA: 100Kr ] Pris: Pygmalion, Gérard Watelet, Paris 1987. SEK

MARKALE, Jean, Cathedral of the Black Madonna. The Druids and the Mysteries of Chartres. Translated by Jon Graham. Inner Traditions, 2004. (6),296pp. + plates. Softcover. Very Good.

¶ 58841

[ ATA: 125Kr ] Pris: Inner Traditions, 2004. SEK

MARKLUND, Sixten, Norrbottningen Johan Jakob Rutberg. En opponent i ståndsriksdagen. Kalix 1994. 204 s. Häftad. Tillskrift.

¶ 20361

[ ATA: 75 kr ] Pris: Kalix 1994. SEK

MARKS, Robert W., Mengenlehre Schritt für Schritt. Wie CVomputer denken. Ein programmiertes Taschenbuch vom ABC der Mengenlehre. München 1970. 126 (2) pp. Il. Paperback. Very god condition.

¶ 37775

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1970. SEK

MARNHAM, Patrick, Jean Moulin. Ledare för den franska motståndsrörelsen. Översättning: Ulf Gyllenhak. CKM, 2004. 328s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Övre högra hörnet något stött. Gott skick.

¶ 59267

[ ATA: 100Kr ] Pris: CKM, 2004. SEK

MARR, David G., Vietnamese Anticolonialism 1885-1925. University of California 1971. xx,322 pp. Publisher's brown cloth. Small signature.

¶ 50166

[ ATA: 150kr ] Pris: University of California 1971. SEK

MARROU, Henri-Irénée, Über die historische Erkenntnis. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. 363 (1) pp. Softcover.

¶ 33284

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. SEK

MARSHALL, John, A Guide to Taxila. Cambridge University Press 1960. 196 pp. Ill. + fold out maps. Publisher's hardcover with dj.

¶ 27459

[ ATA: 125 kr ] Pris: Cambridge University Press 1960. SEK

MARSTRAND, Vilhelm, Bogstavskriftens aeldste oprindelse. Köbenhavn 1940. 23 s. Häftad. Liten pappaersförlust å främre omslag.

¶ 32282

[ ATA: 75 kr ] Pris: Köbenhavn 1940. SEK

MARTIN, Alf, England trots allt. Stockholm 1979. 203 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något nött.

¶ 25401

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

MARTIN, Franco Foresta, Scienza in città. Guida ai luoghi e ai musei scientifici di Roma. Electa 1992. 152 pp. Ill. Soft cover.

¶ 10716

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Electa 1992. SEK

MARTIN, Knut, Kungen kommer Helsingfors, Schildts 1943. 191s. Illustrerad. Häftad. Tillskrift på smutstitelbladet.

¶ 46155

[ ATA: 60Kr ] Pris: Helsingfors, Schildts 1943. SEK

MARTINIUS, Sture, Peasant Destinies: The History of Swedes Born 1810-12. Stockholm 1977. 154 pp. Publisher's cloth.

¶ 12441

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

MARTINOS, Nanno, Art and eligion in Thera: Reconstructing a Bronze Age Society. Athens 1984. 128 pp. Ill. Softcover. Small prev. owner's sticker on front fly elaf.

¶ 44205

[ ATA: 75 kr ] Pris: Athens 1984. SEK

MARTINSSON, Bengt-Göran, Bildningens moderna former. Utbildningsprogram om litteratur 1960-1976. Stockholm 2004. 159 s. Häftad.

¶ 24034

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

MARWICK, Arthur, The Nature of History. London 1990. 442 pp. Softcover. Signature on front fly leaf.

¶ 25255

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1990. SEK

MARX, Karl, Biographie. Berlin 1975. 901 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

¶ 24173

[ ATA: 125 kr ] Pris: Berlin 1975. SEK

MASSENGALE, James Rhea, The Musical-Poetic Method of Carl Michael Bellman. Uppsala 1979. 238 (2) pp. Original wrappers.

¶ 44178

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1979. SEK

MASSIE, Robert K., Peter the Great. New York 1980. xii, 911 pp + illustrations. Publisher's Cloth with Dust-jacket.

¶ 9004

[ ATA: 175Kr ] Pris: New York 1980. SEK

MASSINGHAM, H. J. / Hugh Massingham (ed.), The Great Victorians. London 1932. 556 pp. Publisher's decorated cloth. Spine a little soiled.

¶ 32666

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1932. SEK

MATADOR, Fernando Flores, Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och västerlandets arkaiska rötter. Lund 2001. 356 s. Ill. Häftad + heuristiskt instrument i plast. Fd. biblioteksexemplar med en stämpel å övre snitt; övrigt i gott skick.

¶ 39636

[ ATA: 125 kr ] Pris: Lund 2001. SEK

MATAR, Hishan, In the Country of Men. London Viking 2006. 244 (2) pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 45062

[ ATA: 100kr ] Pris: London Viking 2006. SEK

MATHIAS, Peter / John A. Davis (ed.), The First Industrial Revolutions. London 1994. 175 pp. Softcover. Underlining and some annotation.

¶ 25844

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1994. SEK

MATTI, Gunnar, Det intiutiva livet. Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid. Uppsala 1999. 288 s. Häftad.

¶ 486

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

MATTSSON, Eva, Ostende. En släkthistoria. Stockholm 2006. 298 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 32356

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2006. SEK

MATZ, Erling. Wasa. Stockholm u.å (1980-tal). 48 s. Färg ill. Häftad. Gott skick.

¶ 31103

[ ATA: 30 kr ] Pris: Stockholm u.å (1980-tal). SEK

MATZ, Friedrich, Göttererscheinung und Kultbild im minoischen Kreta. Mit 2 Abbildungen im Text und 40 auf 26 tafeln. Wiesbaden 1958. 70 pp + Tafeln. Softcover.

¶ 8378

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Wiesbaden 1958. SEK

MAUÉ, Hermann / Wolfgang Pülhorn (ed.), Anzeiger des germanischen Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut für Realienkunde. Nürnbwerg 1994. 328 pp. Ill. Publisher's hardcover. Very good condition.

¶ 44808

[ ATA: 75 kr ] Pris: Nürnbwerg 1994. SEK

MAUERSBERGER, Volker, Hitler in Weimar. Der Fal einer deutschen Kulturstadt. Berlin Rowohlt 1999. 345 (5) pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 49829

[ ATA: 100kr ] Pris: Berlin Rowohlt 1999. SEK

MAUGRAS, Gaston, Dernièrs années de la cour de lunéville Mme de Boufflers ses enfants et ses amis. Paris 1906. VIII461 (3) pp. Privaet half calf.

¶ 40116

[ ATA: 200 kr ] Pris: Paris 1906. SEK

MAUS, Hansjörg, Barbarossa. Kaiser des Abendlandes. Bertelsmann 1979. 141pp. Publisher´s hardcover with dust-jacket.

¶ 5598

[ ATA: 60Kr ] Pris: Bertelsmann 1979. SEK

MAYBAUM, Ignaz, Happiness outside the state. Judaism, Christianity, Islam: Three Ways to God. London, Oriel Press, 1980. 105 pp. Orig. Cloth with dust-jacket.

¶ 4043

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: London, Oriel Press, 1980. SEK

MAYER, Hans, Die unerwünschte Literatur. Deutsche Schriftsteller und Bücher 1968-1985. Frankfurt 1992. 256 pp. Paperback.

¶ 25862

[ ATA: 75 kr ] Pris: Frankfurt 1992. SEK

MAYER, Hans, Nach Jahr und Tag. Reden 1945-1977. Frankfurt 1978. 3001 pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 33334

[ ATA: 60 kr ] Pris: Frankfurt 1978. SEK

MAYER, Michael John, Security or Human Rights? US Foreign Policy Dilemma in Uzbekistan. Oslo 2006. 103 (17) pp. Original wrappers.

¶ 38332

[ ATA: 200 kr ] Pris: Oslo 2006. SEK

MAYER, Theodore (ed.), Adel und Bauern in deutschen Staat des Mittelalters. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstad 1976. 368 p. Publisher's hardcover.

¶ 20291

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstad 1976. SEK

MAZZARINO, Santo, Das Ende der antiken elt. München 61. 205 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 22003

[ ATA: 90 kr ] Pris: München 61. SEK

McCORMICK, Michael, Eternal Victory: Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the early Medieval West. Cambridge University Press 1986. xvi, 454 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 43495

[ ATA: 500 kr ] Pris: Cambridge University Press 1986. SEK

MCCURDY, John Chang / Teddy BRUNIUS, Sätra Brunn. Uppsala 1994. 173s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 52350

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1994. SEK

MCDANIEL, June, The Madness of the Saints: Ecstatic Religion in Bengal. University of Chicago Press 1989. 335 pp. Publisher's cloth. Ex library copy with usual stamps and tickets.

¶ 9274

[ ATA: 150 Kr ] Pris: University of Chicago Press 1989. SEK

MCDOWELL, R.B., Social Life in Ireland 1800-45. Cork 1976. 118 pp. Ill. Paperback.

¶ 11343

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Cork 1976. SEK

MCELWAIN, Thomas, Mythological Tales and the Allegancy Seneca. Stockholm 1978. 118 pp. Softcover.

¶ 17211

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

McGRATH, Alister E., Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf? Baarn 1994. 380 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20316

[ ATA: 100 kr ] Pris: Baarn 1994. SEK

McKELVEY, Blake, The Urbanization of America 1860-1915. Rutgers University Press 1963. ix, 370 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 49013

[ ATA: 150kr ] Pris: Rutgers University Press 1963. SEK

MCLEISH, John, Matematikens kulturhistoria. Forum 1994. 276s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 7359

[ ATA: 75Kr ] Pris: Forum 1994. SEK

McLEOD, Enid, Charles of Orleans: Prince and Poet. London 1969. 407 pp. Publisher's hardcover with dj. Dj is somewhat worn; else in good condition.

¶ 32537

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1969. SEK

MEDELIUS, Hans / Sten Rentzhog (red.), 90-tal: visioner och vägval. Fataburen 1991. Stockholm 1991. 296 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 24713

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

MEDVEDEV, Zhores A., The Rise and Fall of T. D. Lysenko. Translated by I. Michael Lerner. Columbia University Press, 1969. xx, 284pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Hardcover. Apart from circa 2 squarecentimeters paper loss on top of dustjacket´s spine in Very Good condition.

¶ 59213

[ ATA: 150Kr ] Pris: Columbia University Press, 1969. SEK

MEHRING, Franz, Karl Marx. Hans livs historia. Stockholm 1983. 768 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 43161

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

MEIER, Burkhardt, Potsdam. Berlin 1935. 31 s. + 96 plats and 1 fold out map. Original wrappers.

¶ 33059

[ ATA: 50 kr ] Pris: Berlin 1935. SEK

MEIER, Peg (ed.), Bring Warm Clothes. Letters and Photos from Minnesota´s Past. 8th Printing. Minneapolis Tribune, 1981. (12), 324pp. Square Quarto. Illustrated. Softcover.

¶ 59994

[ ATA: 125Kr ] Pris: 8th Printing. Minneapolis Tribune, 1981. SEK

MEINANDER, Nils, Det fria Finland formas. Söderströms 1980. 206 s. Ill. Häftad.

¶ 25337

[ ATA: 125 kr ] Pris: Söderströms 1980. SEK

MEINANDER, Nils, Finland mognar. Söderströms 1983. 170,(6)s. Häftad. Spår av borttagen prislapp på bakre omslaget.

¶ 28310

[ ATA: 100Kr ] Pris: Söderströms 1983. SEK

MEINANDER, Nils, Insyn och efterklokhet. Politiska minnen 1940-1962. Stockholm 1977. 272 s. Häftad. Tillskrift (möjligen dedikation) å försättsblad.

¶ 35414

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

MEINECKE, Friedrich, Geschichte des deutsch-englischen Bündnisproblems 1890-1901. München und Berlin, Oldenburg 1927. 268pp. Publishers parchment-backed hardcover. Ex-library copy with stamps.

¶ 21085

[ ATA: 100Kr ] Pris: München und Berlin, Oldenburg 1927. SEK

MEJER, Jörgen / David Bloch (red.), Filosofiske skoler i Athen. Köbenhavn 2005. 144 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 50529

[ ATA: 150kr ] Pris: Köbenhavn 2005. SEK

MEL'NIKOVA, E. A., Drevne-Skandinavskie geograficheskie sochineniya. (Old scandinavian geographic works). Moscow 1986. 232pp. + loose folding map. Illustrated. Publisher´s hard cover.

¶ 48628

[ ATA: 350Kr ] Pris: Moscow 1986. SEK

MELIN, Ragnar, Viskadalen. En geografisk studie. Stockholm 1922. 135 s. + karta. Häftad. Med dedikation.

¶ 24994

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1922. SEK

MELLBERG, Margaretha, Pedagogen och det skrivna ordet. Skrivkonst och folkskollärare i Sverige 1870-1920. Göteborg 1996. 280 s. Häftad. Gott skick.

¶ 41026

[ ATA: 100kr ] Pris: Göteborg 1996. SEK

MELLBOURN, Anders (red.), Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien. Lund 2009. 198 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 47997

[ ATA: 125kr ] Pris: Lund 2009. SEK

MELTZER, Milton, The Day the Sky Fell: A History of Terrorism. New York 2002. 290 pp. Softcover. Pencil underlining; else in good condition.

¶ 42282

[ ATA: 90 kr ] Pris: New York 2002. SEK

MELZER, Friso, Indische Weisheit und Christliche Erkenntnis. Tübingen 1948. 265 pp. Publisher's hardcover. Some underlining.

¶ 8377

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Tübingen 1948. SEK

MELZER, Friso, Das Licht der Welt. Beiträge zur Begegnung mit asiatischer Hochreligion. Stuttgart 1973. 196 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30523

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stuttgart 1973. SEK

MELZER, Friso, Antwort aus dem Schweigen. Der Guru als Seelsenführer. Begegnungen mit hinduistischer Lebensweisheit. Freiburg 1978. 127 pp. Paperback. Very good condition.

¶ 31939

[ ATA: 50 kr ] Pris: Freiburg 1978. SEK

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Dichtung und Geschichte in Spanien. Leipzig 1984. 312 pp. Paperback.

¶ 19061

[ ATA: 50 kr ] Pris: Leipzig 1984. SEK

MENABENUS, Appolonius, Det stora djuret. En 1500-talsskrift om älgen. Stockholm 1996. 162 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Med dedikation från översättaren.

¶ 34386

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

MESCHKE, Chr. (red.), Kulturlandskap i Älvdalar III. Stockholm 1979. 256 s. Ill. Häftad. kvarto.

¶ 38248

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

METTERNICH, Wolfgang, Der Dom zu Limburg and der Lahn. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1994. 246 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20336

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1994. SEK

METTING, C., Baltische Städte. Riga. Hannover-Döhren. VIII, 417 pp. Softcover. Fine condition.

¶ 36398

[ ATA: 200 kr ] Pris: Hannover-Döhren. SEK

METTKE, Heinz (ed.), Älteste deutsche Dichtung und Prosa. Leipzig 1976. 308 pp. Ill. Paperback.

¶ 19052

[ ATA: 50 kr ] Pris: Leipzig 1976. SEK

MEURERS, Jospeh, Kosmologie heute. Eine Einführung in ihre philosophischen und naturwissenschaftlichen Problemkreise. Darmstadt 1984. 339 pp. Soft covers.

¶ 8374

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Darmstadt 1984. SEK

MEURLING, Patrick (red.), Lärda sällskap. De regionala lärda sällskapen inför ett nytt millenium. Lund 2000. 144 s. Ill. Förlagets pappband. Myckey gott skick.

¶ 44191

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 2000. SEK

MEYER III, Stephen, The Five Dollar Day. Labor Management and Social Control in the Ford Motor Company, 1908-1921. State University of New York Press, 1981. 9th printing. x,249pp. Softcover. Some pencil markings.

¶ 58450

[ ATA: 75Kr ] Pris: State University of New York Press, 1981. 9th printing. SEK

MEYER-DIETRICH, Erika, Nechet und Nil. Ein ägyptischer Frauensarg des Mittleren Reiches aus religionsökologischer Sicht. Uppsala 2001. 328 pp. Original wrappers.

¶ 11665

[ ATA: 250Kr ] Pris: Uppsala 2001. SEK

MEYER-STEINEG, Th. / Karl SUDHOFF, Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildungen. Mit 208 Abbildungen im Text. Jena 1921. 444p. Illustreatd. Publisher´s cloth backed boards. Hard cover.

¶ 52372

[ ATA: 250Kr ] Pris: Jena 1921. SEK

MEYER, Erich, Mittelalterliche Bronzen. Hamburg 1960. 69 pp. 40 plates. Softcover.

¶ 31898

[ ATA: 50 kr ] Pris: Hamburg 1960. SEK

MEYER, Rudolf (ed.), Das Problem des Fortschrittes - Heute. Darmstadt 1969. 292 pp. Softbound. Very good condition.

¶ 37879

[ ATA: 75 kr ] Pris: Darmstadt 1969. SEK

MEYER, Werner, Deutsche Burgen Schlösser und Festungen. Frankfurt 1979. 236 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Dj with some tears.

¶ 32119

[ ATA: 100 kr ] Pris: Frankfurt 1979. SEK

MICHANEK, Germund / Ingvald Rosenblad (red.), Gustaf Frödigs brev I-II. Stockholm 1981-1982. 2 vol. 296 + 412 s. Förlagsinbundna med skyddsomslag.

¶ 40074

[ ATA: 140 kr ] Pris: Stockholm 1981-1982. SEK

MICHANEK, Germund, En morgondröm. Studier kring Frödings ariska dikt. Stockholm 1962. 392 s. Häftad. Nött.

¶ 11818

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1962. SEK

MICHEL, Wilhelm, Das Teuflische und Groteske in der Kunst. Mit 97 Abbildungen. Dreizehnte Auflage. München 1911. 129 (7) pp. Ill. Publisher's cloth backed volume. In good condition.

¶ 49957

[ ATA: 125kr ] Pris: München 1911. SEK

MICHELET Jules, La sorcière. Chronologie et préface par Paul Viallaneix. Paris 1966. 314 pp. Paperback.

¶ 43872

[ ATA: 90 kr ] Pris: Paris 1966. SEK

MICHNIK, Adam, En lektion i värdighet. Stockholm, Ordfront 1988. 288s. Häftad.

¶ 10440

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm, Ordfront 1988. SEK

MIDDLETON, Drew, The Defense of Western Europe. New York 1952. 313 pp. Publisher's hardcover.

¶ 31492

[ ATA: 70 kr ] Pris: New York 1952. SEK

MIGOT, André, Vandring mot Buddha. Norstedts 1957. 268 s. + planscher. Förlagsinbunden.

¶ 6512

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Norstedts 1957. SEK

MIHAJLOV, Mihajlo, Sommar i Moskva. Bonniers 1966. 157s. Häftad.

¶ 6916

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 1966. SEK

MILLBOURN, Ingrid, Rätt till maklighet. Om den svenska socialdemokratins lärprocess 1885-1902. Symposion 1990. 438 s. Häftad.

¶ 23203

[ ATA: 100 kr ] Pris: Symposion 1990. SEK

MILLER, Arthur, Tidskurvor. Norstedts, Stockholm 1988. 666s. + planscher. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 10190

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts, Stockholm 1988. SEK

MILLER, Edward, Portrait of a College: A History of the College of Saint John the Evangelist in Cambridge. Cambridge University Press 1961. 150 pp. Ill. Publisher's hardcover with worn dj.

¶ 11344

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Cambridge University Press 1961. SEK

MILLER, Jonathan, Vår sinnrika kropp och hur den utforskats. Stockholm 1982. 352s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Ex libris å insida av främre pärm.

¶ 9886

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

MILTON, Giles, Muskotkriget. Striden om de ostindiska kryddöarna. Lund 2001. 302 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 43006

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 2001. SEK

MINAMI, Hiroshi, The Psychology of the Japanese People. Translated by Albert R. Ikoma. University of Tokyo Press 19671. xvii, 178 pp. Publisher's cloth with dj. Ex library copy. Stamps. In good codnition. The Sense of Unhappiness.

¶ 45594

[ ATA: 100kr ] Pris: University of Tokyo Press 19671. SEK

MINDER, Robert, Die Entdecknung deutscher Mentalität. Essays. Leipzig 1992. 381 pp. Paperback.

¶ 25857

[ ATA: 75 kr ] Pris: Leipzig 1992. SEK

MINX, Eckard P., Von der Liberalisierungs- zur Wettbewerbspolitik. Internationale Wirtschaftspolitik zwischen Industrieländern nach dem Zweiten Weltkrieg. New York de Gruyter 1980. XVI, 347 pp. Publisher's cloth. Signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ 36458

[ ATA: 250 kr ] Pris: New York de Gruyter 1980. SEK

MIRBT, Carl, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus. Tübingen 1924. XXXII, 650 pp. Publisher's half cloth. Small bump to top of spine. Very good condition.

¶ 30426

[ ATA: 250 kr ] Pris: Tübingen 1924. SEK

MISAO, Tatsuta, Securities Regulations In Japan. University of Tokyo Press 1970. xii, 128 pp. Publisher's hardcover with dj. Ex. library witrh stamps. In good condition.

¶ 48350

[ ATA: 100kr ] Pris: University of Tokyo Press 1970. SEK

MISGELD, Klaus / Klas Å,ark (red.), Arbetsliv och arbetarrörelse. Modern historisk forskning i Sverige. Stockholm 1991. 120 (4) s. Häftad. Signatur å främre omslag; övrigt i gott skick. Med dedikation. Titeln handskriven å den blanka ryggen.

¶ 39886

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

MISPELAERE, Jan, Guldmynt eller äpple. Straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800. Uppsala 2009. 360s. Illustrerad. Häftad. Mycket gott skick. Studia Historica Upsaliensia 237.

¶ 48668

[ ATA: 150kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

MISSLYCKAD REVOLT. Hemlig rapport från Berlin av en tysk oppositionsman. Bonniers 1944. 169s. Häftad. Snedläst.

¶ 15929

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 1944. SEK

MITFORD, Nancy, Friedrich der Grosse. München 1976. 284 pp. Ill. Paperback.

¶ 21103

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1976. SEK

MITTEIS, Heinrich, Der Staat des hohen Mittelalters. Weimar 1959. 486pp. Original cloth.

¶ 20564

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Weimar 1959. SEK

MITTEIS, Heinrich, Der Staat des hohen Mittelalters. Hermann Böhlaus nachfolger, Weimar 1955. XII,486,(2)pp. Publishers green cloth.

¶ 22290

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hermann Böhlaus nachfolger, Weimar 1955. SEK

MITTERAND, Francois, La paille et le grain. Chronique. La rose au poing, Flammarion, 1975. 301pp. Softcover. Stamps on fly leaf.

¶ 58299

[ ATA: 75Kr ] Pris: La rose au poing, Flammarion, 1975. SEK

MITTERMAIER, karl, Die Politiker der Renaissance in Italien. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1995. 239 pp. Publisher's hardcover.

¶ 23567

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1995. SEK

MIZUNO, Kogen, Buddhist Sutras. Origin, Development, Transmission. Kosei Publishing, Tokyo 1991. Fourth printing. 220pp. Publisher´s soft cover.

¶ 54382

[ ATA: 100Kr ] Pris: Kosei Publishing, Tokyo 1991. Fourth printing. SEK

MIZUNO, Kosuke, Rural Industrialization in Indonesia: A Case Study of Community-Based Weaving Industry in West Java. Tokyo 1996. viii, 114 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 36445

[ ATA: 200 kr ] Pris: Tokyo 1996. SEK

MJÖBERG, Jöran, I Fridolins spår. Natur och kultur 1945. 266s + planscher. Häftad. Nött omslag.

¶ 12152

[ ATA: 100Kr ] Pris: Natur och kultur 1945. SEK

MJÖBERG, Jöran, Stunder längesedan. En humanist upplever. Stockholm 2004. 228 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 43009

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

MOBERG, Åsa, Så började 80-talet. Dagbok från folkkampanjen Nej till Kärnkraft. Stockholm 1980. 169 s. Häftad. Litet kludd på omslaget; övrigt i gott skick.

¶ 17110

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

MOBERG, Arvid, Kopparverket i Kåfjord. Ett bidrag till Nordkalottens historia. Norrbottens museum 1968. 144s. Illustrerad. Häftad. Namnteckning på försättsbladet Phebe Fjellström. Nedre vänstra hörnet stött. Bakre omslag med bläckfläckar.

¶ 43428

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norrbottens museum 1968. SEK

MOBERG, Carl-Allen, Tonkonstens historia i västerlandet I - II. Intill 1600 / Efter år 1600. Stockholm 1935. 158 + 224 s. Häftade. Med dedikation.

¶ 15380

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1935. SEK

MOBERG, Eva, Prima materia. Texter i urval. Stoxckholm 2003. 416 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 30703

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stoxckholm 2003. SEK

MODÉER, Kjell Å. Patriot i gränsland. Einar Hansen - entrepenör och mecenat. Atlantis 2002. 431s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

¶ 56336

[ ATA: 100Kr ] Pris: Atlantis 2002. SEK

MODEEN, Tore, De folkrättsliga garantierna för bevarandet av Ålandsöarnas nationella karaktär Mariehamn 1973. 235,(1)s. Häftad.

¶ 46794

[ ATA: 125Kr ] Pris: Mariehamn 1973. SEK

MODIG, Hans / Sven Rydberg, Vikmanshyttan: ett fall för Åslingsdoktrinen. Stockholm 1981. 82 s. Häftad.

¶ 17780

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

MODIN, Erik, Modins minnen. Rader ur min levnadshistoria, Bokmalens förlag, Östersund, 120s + plansch (författarens porträtt). Häftad. Tryckt i 300 exemplar.

¶ 59828

[ ATA: 200Kr ] Pris: Bokmalens förlag, Östersund, SEK

MOGHUL EMPEROR TIMUR. The Mulfuzat Timury or Autobiographical Memoirs of the Moghul Emperor Timur. Written In The Jagtay Turky Language. Turned Into Persian By Abu Talib Hussyny, And Translated Into English By Major Charles Stewart. Sang-E-Meel Publications Pakistan 1975. xvi, 154, 12 pp. Publisher's pictorial hardcover. Very good condition. Old bookstore stamp on front leaf.

¶ 49765

[ ATA: 600kr ] Pris: Sang-E-Meel Publications Pakistan 1975. SEK

MOLAJOLI, Bruno (ed.), Notizie su Capodimonte. Catalogo delle gallerie e del museo. Napoli 1958. 139 (5) pp. + 186 plates. Original wrappers. In good condition.

¶ 43698

[ ATA: 60 kr ] Pris: Napoli 1958. SEK

MOLIN, Harry, Karlholms bruks bok. En krönika kring ett upplandsbruk. Stockholm 1950. 335 s. Ill. Förlagets klotband. Mycket gott skick.

¶ 36884

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

MOLLAT, Michael, Die Armen im Mittelalter. München 1984. 299 pp. Softcover.

¶ 18817

[ ATA: 200 kr ] Pris: München 1984. SEK

MOMMSEN, Wolfgang J. (ed), Die Organisierung des Friedens: Demobilmachung 1918-1920. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1983. pp149-330. Ownership plate on small title.

¶ 45042

[ ATA: 100Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1983. SEK

MONCHI-ZADEH, Davoud, Taziya. Das persische passionsspiel. Mit teilweiser übersetzung der von litten gesammelten stücke. Almqvist & Wiksell 1967. 214pp. Softcover.

¶ 56519

[ ATA: 150Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1967. SEK

MONTAN, Erik, Vittnen och ordets tjänare. Västerås 1950. 236s. Häftad. Något nött omslag.

¶ 9805

[ ATA: 75Kr ] Pris: Västerås 1950. SEK

MONTEFIORE, Simon Sebarg, Potemkin och Katarina den stora - en kejserlig förbindelse. Stockholm 2006. 720 s. Ill. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 40638

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 2006. SEK

MONTELIUS, Sigvard, Fäbodväsendet i övre Dalarna. Stocklholm 1982. 82 s. Ill. Häftad. Understrykningar med bläck.

¶ 32618

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stocklholm 1982. SEK

MONTGOMERY MCGOVERN, William, Jungle Paths and Inca Ruins: The Record of an Expedition. London no year (1920's ?) 381 pp. Ill. + folding map. Publisher's hardcover. Pencil underlinings and map a little fragile int the outer margin.

¶ 26067

[ ATA: 300 kr ] Pris: London no year (1920's ?) SEK

MONTGOMERY-SILFVERSTOLPE, Malla, Memoarer. I urval och med inledning av Paul Fröberg. Natur och Lultur 1960. 258s. + porträtt. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött. Levande litteratur. Natur och Kulturs klassikerserie. Omfattar cirka en femtedel av originalet.

¶ 51386

[ ATA: 70Kr ] Pris: Natur och Lultur 1960. SEK

MONTGOMERY, Arthur, Industrialismens genombrott i Sverige. Ny och omarbetad upplaga. Stockholm 1947 368 s. Häftad.

¶ 6656

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1947 SEK

MONTGOMERY, Ingun, Värjostånd och lärostånd. Uppsala 1972. 450,(2)s. Häftad.

¶ 21144

[ ATA: 175Kr ] Pris: Uppsala 1972. SEK

MOORE, James / Norman Dahl, Scientists and Inventors: From Archimedes to Einstien. London 1979. 108 pp. Ill. Paperback.

¶ 31231

[ ATA: 40 kr ] Pris: London 1979. SEK

MOORE, Nigel (red.), Psykohistoria. Stockholm 1983. 234 s. Häftad. Gott skick.

¶ 39545

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

MOORHOUSE. Geoffrey, Sun Dancing. A Medieval Vision. Weidenfeld & Nicolson, London 1997. xii,241pp. Publisher´s hardcover with dust jacket.

¶ 53864

[ ATA: 100Kr ] Pris: Weidenfeld & Nicolson, London 1997. SEK

MORAIS, Fernando, Paulo Coelho. Ordens alkemist. Biografi. Bazar 2010. 572s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 55210

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bazar 2010. SEK

MORGAN, Philip (ed.), Cheshire: Including Lancashire, Cumbria and North Wales. Chichester 1978. (ca 200 pp). Softcover. In good condition.

¶ 36767

[ ATA: 100 kr ] Pris: Chichester 1978. SEK

MOROSOW, Nikolaus, Die Offenbarung Johannis. Eine astronomisch-historische Untersuchung. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Arthur Drews. Stuttgart Spemann 1912. XX, 229 pp. Ill. + Himmelskarten. Publisher's hardcover. Old owner's signature to front fly leaf. Small bump to top of spine; else in good condition.

¶ 39028

[ ATA: 2500 kr ] Pris: Stuttgart Spemann 1912. SEK

MORRIS, Brian, Antropological Studies of Religion: An Introductory Text. Cambridge University Press 1994. ix, 369 pp. Softcover. pp. 90-131 underlined with pencil.

¶ 36036

[ ATA: 100 kr ] Pris: Cambridge University Press 1994. SEK

MORRIS, Ian, Foragers, Farmers, and Fossil Fuels. How Human Values Evolve. Edited and with an introduction by Stephen Macedo. With commentary by Richard Seaford, Jonathan D. Spence, Christine M. Korsgaard & Margaret Atwood. Princeton University Press, 2015. xxiv,369pp. Illustrated. Publisher´s hardcover with dustjacket. Name and date on front free endpaper.

¶ 58956

[ ATA: 100Kr ] Pris: Princeton University Press, 2015. SEK

MORRISON, Robert G., Nietzsche and Buddhism: A Study in Nihilism and Ironic Affinities. Oxford University Press 2002. x, 250 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 42414

[ ATA: 250 kr ] Pris: Oxford University Press 2002. SEK

MORROW LINDBERGH, Anne, Norröver till Orienten. Norstedts 1935. 242s. + plansch. Förlagets halvklotband med främre omslaget medbundet. Bläcknoterin på baksidan av det medbundna främre omslaget . Främre pärmpappret något nött.

¶ 28322

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts 1935. SEK

MORROW, Felix, Spanien 1931-1937. Revolution och kontrarevolution. Stockholm 1976. 246 s. Häftad.

¶ 49516

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

MORTIMER BATTEN, H., Röde Ruff. En rävs historia. Stockholm 1937. 184 s. Ill. Förlagets klotband.

¶ 45241

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1937. SEK

MOSCATI, Sabatino, Die altsemitischen Kulturen. Stuttgart 1961. 244 pp. + plates. paperback. In good condition.

¶ 44424

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stuttgart 1961. SEK

MOSHER, Steven W., Den brustna Jorden. Landsbygdens Kina. Stockholm 1984. 274 (2) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 50116

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

MOSSA, Giovanni / Maurizio Baldassari, Vita economica di Roma nel medioevo. Roma 1971. 120 (8) pp. + ill. and fold out plates. Softcover with dj. Very good condition.

¶ 33345

[ ATA: 250 kr ] Pris: Roma 1971. SEK

MOULIN, Laure, Jean Moulin. En préface le discours de André Malraux. Paris 1983. 390 (6) pp. Publisher's hardcover with dj. Worn dj with a tear.

¶ 46362

[ ATA: 100kr ] Pris: Paris 1983. SEK

MOWAT, Farley, Kvinna i dimmornas land. Boken om Dian Fosseys liv och död bland Afrikas bergsgorillor. Höganäs 1988. 476 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 39539

[ ATA: 75 kr ] Pris: Höganäs 1988. SEK

MOWINCKEL, Sigmund, STUDIEN ZU DEM BUCHE EZRA-NEHEMIA III. Die Ezrageschichte und das Gesetz Moses. Oslo 1965. 185 pp. Softcover. Uncut.

¶ 8385

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Oslo 1965. SEK

MOYZISCH, L. C., Operation Cicero. Uppsala 1950. 189 s. Häftad.

¶ 37597

[ ATA: 50 k ] Pris: Uppsala 1950. SEK

MRAL, Birgitte, Den nya kvinnan. Alva Myrdal och medierna på 30-talet. Uppsala 1994. 106 s. Ill. Häftad.

¶ 26535

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1994. SEK

MRAL, Birgitte, Kommunikativt handlande i Domnarfvets arbetareförbund 1890/91. Uppsala 1992. 40 s. Häftad.

¶ 26536

[ ATA: 60 kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

MRAL, Brigitte, Vi ha ej plats för stämningsvers. Arbetarkultur och arbetardikt före sekelskiftet. Stockholm 1989. 142 s. Ill. Häftad. Hörnen å frärme snittet litet kantstötta.

¶ 45400

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

MUIR, Lynette R., Literature asnd Society in Medieval France: The Mirror and the Image 1100-1500. London 1985. x, 267 pp. Ill. Softcover.

¶ 32726

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1985. SEK

MUKTELL, Ing-Marie, Gods, godsägare och landsbor 1450-1520. Studier i senmedeltida frälsegodsens funktion. Göteborg 1982. ii, 321 (1) s. Häftad.

¶ 41047

[ ATA: 350 kr ] Pris: Göteborg 1982. SEK

MUNTHE, Arnold, Karl XII och den ryska sjömakten I-III. Stockholm 1924-1927. 3 volymer. 792 + 120 s. Med utvikbara kartor. Häftade.

¶ 42110

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1924-1927. SEK

MUNTHE, Gustaf, Konsthantverkaren Christian Precht. Ett bidrag till den svenska rokokons historia. Stockholm 1957. 357 s. Ill. Häftad. Ouppskuren och i gott skick.

¶ 15522

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

MUNTHE, Gustaf, Svensk konststöld und 1700-talet. Stockholm 1926. 134 s. + 89 planscher. Häftad. Ryggens huvud och omslagen övre marginal nötta.

¶ 32128

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1926. SEK

MUNTHE, Puck, Boken om San Michele, Tredje upplagan. Bonniers, 1930. XVIII,481s. Privat ljusblått halvklotband (Nils Hellmans bokbinderi Stockholm).

¶ 58339

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tredje upplagan. Bonniers, 1930. SEK

MURAD, Khurram, In the Early Hours. Reflections on Spiritual and Self Development. Edited by Riza Mohammed. Revival Publications, 2007. Reprint of the 2001 edition. XII,154p. Softcover. Very Good.

¶ 58654

[ ATA: 75Kr ] Pris: Revival Publications, 2007. Reprint of the 2001 edition. SEK

MURAKAMI, Hyoe / Edward G. Seidensticker (ed.), Guides to Japanese Culture. Tokyo 1977. x, 209 (3) pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 50076

[ ATA: 100kr ] Pris: Tokyo 1977. SEK

MURRAY, Robert, Andreas Murray 1695 - 1771. En personhistorisk studie. Stockholm 1980. 183s. + planscher. Häftad.

¶ 53865

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

MUSCHG, Walter (ed.), Die Schweizer Bilderchroniken des 15. und 16. Jahrhunderts. Einleitender Text von walter Muschg. Zürich 1941. 195 pp. + plates. Publischer's cloth with dj. Quarto.

¶ 37481

[ ATA: 400 kr ] Pris: Zürich 1941. SEK

MUSTELIN, Olof, Då Åbo akademi blev verklighet. Två föredrag. Åbo 1973. 64 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 43481

[ ATA: 50 kr ] Pris: Åbo 1973. SEK

MYRDAL, Alva, Spelet om nedrustningen. Rabén & Sjögren 1978. 444s. Häftad.

¶ 12605

[ ATA: 40Kr ] Pris: Rabén & Sjögren 1978. SEK

MYRDAL, Gunnar, Amerikas väg. En uppfodran till överflödssamhället. Stockholm 1963. 210 s.

¶ 11202

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

MYRDAL, Gunnar, Vår onda värld. Stockholm 1964. 216 (2) s. Förlagets dekorerade klotband med skyddsomslag.

¶ 39543

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

MYRDAL, Jan, Gubbsjuka. Stockholm 2002. 204 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 13492

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

MYRDAL, jan, Bericht aus einem chinesischen Dorf. Frankfurt 1967. 376 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 24220

[ ATA: 90 kr ] Pris: Frankfurt 1967. SEK

MYRDAL, jan, Kinesiska frågor från Liu Ling 1975. Stockholm 1975. 54 s. Pocket. Gott skick.

¶ 24759

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

MYRDAL, Jan, Rapport från en kinesisk by. Stockholm 1972. 329 s. Ill. Pocket. Något nött.

¶ 31519

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

MYRDAL, Jan, 5 år av frihet. 1830-1835. Daumier & Grandville mot bankirernas Kung Päron. Höganäs 1991. 383 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Folioformat.

¶ 34777

[ ATA: 600 kr ] Pris: Höganäs 1991. SEK

MYRDAL, Jan, Rapporter från en kinesisk by. Liu Lin 1962-1982. Stockholm 1985. 646 s. Il. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Insida av skyddsomslaget med en lagning. Ett veck å första tre sidorna.

¶ 40174

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

MYRDAL, Jan, Karriär. Stockholm 1976. 224 s. Pocket.

¶ 46741

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

MYRDAL, Jan, Moraliteter och garderingar. Stockholm 1970. 148 (2) s. Pocket. Datum skrivet å insida av främre omslag.

¶ 46742

[ ATA: 45kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

MYRDAL, Jan, Samtida. Stockholm 1969. 232 s. Pocket. Något nött.

¶ 46743

[ ATA: 45kr ] Pris: Stockholm 1969. SEK

MYRDAL, Janken, Framtiden - om femtio år. Global utveckling och ruralt-urbant i Norden. Institutet för Framtidsstudier 2008. 263s. Häftad.

¶ 50931

[ ATA: 200Kr ] Pris: Institutet för Framtidsstudier 2008. SEK

MYRDAL, Janken/ BÄÄRNHIELM, Göran, Kvinnor, barn & fester i medeltida mirakelberättelser och en nyöversättning av Brynolfsmiraklerna. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum 1994. 198s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 19

¶ 57786

[ ATA: 100Kr ] Pris: Skrifter från Skaraborgs länsmuseum 1994. SEK

MYRDAL, Robert, Styrelse Förvaltning Politik 1863-1919. Stockholm 1972. 439 s. Ill. Häftad.

¶ 17193

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

NÖLDEKE, Th. Aufsätze zur persischen Geschichte. Leipzig 1887. VI, 158 (2) pp. Private black half calf. Spine a litle worn; clean pages.

¶ 29766

[ ATA: 900 kr ] Pris: Leipzig 1887. SEK

NÖRGAARD, Erik, Titta en ballong. Bra böcker 1971. 198 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Överstruken namnteckning å försättsblad.

¶ 38290

[ ATA: 90 kr ] Pris: Bra böcker 1971. SEK

NÖRREGÅRD-NIELSEN, Hans Edvard, Gyldne dage og mörke naetter. Omkring Kongens nytorv. Köbenhavn 2000. 152 s. Ill. Häftad. Kvarto. Mycket gott skick.

¶ 45470

[ ATA: 150kr ] Pris: Köbenhavn 2000. SEK

NÄR VAR HUR 1982. Stockholm: Forum 1981. 440 s. Ill. Förlagets pappband. Främre och bakre falsar vid ryggens huvud spruckna ca 1 cm.

¶ 36929

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm: Forum 1981. SEK

NÄSSTRÖM, Gustaf / Gunnar Brusewitz, Kungliga Riddarholmen. Stockholm 1996. 124 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 39181

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

NACHMANSON, Ernst, Nya testamentet. En översik av dess yttre historia Uppsala 1931. 164s. 25 bilder. Häftad. Nött omslag.

¶ 6119

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uppsala 1931. SEK

NACHSTERN, Moritz/ ASNTZEN, Ragnar, Falskmyntner i Sachsenhausen. Hvordan en norsk jöde overlevde holocaust. Forord av Sidsel Nachtstern. Etterord av Bjarte Bruland. Spartacus, 2006. 266s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. På norska.

¶ 60062

[ ATA: 125Kr ] Pris: Spartacus, 2006. SEK

NADWI, Mohammad Akram, Al-Muhaddithat: the Women Scholars in Islam. Interface Publications, 2007. XXII,314pp. Illustrated. Softcover. Very Good.

¶ 58639

[ ATA: 250Kr ] Pris: Interface Publications, 2007. SEK

NAG, Martin, Omkring samfundsrefseren Alexander L. Kielland. Essays. Kvekerforlaget 1999. 187 s. Häftad.

¶ 12424

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Kvekerforlaget 1999. SEK

NAIR, Kusum, Three Bowls of Rice. India and Japan: Century of Effort. Michigan State University Press 1973. 228 pp. Publisher's cloth with dj. Ex. library copy with stamps; else in good condition.

¶ 33290

[ ATA: 75 kr ] Pris: Michigan State University Press 1973. SEK

NAPOLEON III. Julius Caesars historia I-II. Stockholm 1865-187. VIII, 434 (6) + 603 (11) s. 2 volymer bundet i ett modernt klotband. Titelbladet till första delen ej medbundet. Atlasbandet saknas. Inlagan med lagerfläckar.

¶ 35008

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1865-187. SEK

NARAIN, Iqbal, Twilight or Dawn: Political Change in India (1967-1971). Agra 1972. iv, 244 pp. Publisher's decorated cloth. Worn ex library copy.

¶ 49329

[ ATA: 100kr ] Pris: Agra 1972. SEK

NARAYAN, G., As the River Joins the Ocean: Reflections About J. Krishnamurti. Edwin House 1998. 92 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 42945

[ ATA: 100 kr ] Pris: Edwin House 1998. SEK

NAUMANN, Hans (ed.), Der Moderne Strukturbegriff. Materialien zu seiner Entwicklung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. 434 pp. Publisher's hardcover.

¶ 18873

[ ATA: 100kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1973. SEK

NAUMANN, Hans, Höfisches Lesebuch. Nach Problemen und Motiven ausgewählt und geordnet. Berlin 1931. 204 pp. Cloth Signature to front fly leaf. Some pencil annotations.

¶ 33333

[ ATA: 75 kr ] Pris: Berlin 1931. SEK

NEALE, J. E., Drottning Elisabet. Stockholm 1934. 397 s. Privat halvklotband.

¶ 39252

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1934. SEK

NEGASH, Tekeste, The Crisis of Ethiopian Education: Some Implications for Nation-building Uppsala 1990. xii,112,(4)pp. Soft covers with dust jacket Signature.

¶ 50944

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1990. SEK

NELSON, Axel, Om Uppsala universitet under medeltiden. Uppsala 1927. 47 s. Ill. Häftad. Med dediaktion. Ouppskuren.

¶ 33978

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1927. SEK

NELSON, Marie C., Bitter Bread: The Famine in Norrbotten 1867-1868. Uppsala 1988. 192 pp. Soft covers.

¶ 16969

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Uppsala 1988. SEK

NELSSON, Bertil, Hela Sverige skall försvaras! Svenska infanteriets historia från Brunkeberg 1471 till Sovjetunionens fall 1991. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2015. 232s. +2 utvikbara kartblad. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 58865

[ ATA: 150Kr ] Pris: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2015. SEK

NERMAN, Birger, Gamla Upsala svearikets hjärtpunkt. Stockholm 1943. 112 s. Ill. Häftad. Ouppskuren. lagerfläckar i övre marginal. Omslag litet solkiga.

¶ 27625

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

NERMAN, Birger, Det svenska rikets uppkomst. Stockholm 1925. IV,271s. + VIII planscher. Häftad. Namn på titelbladet.. Några få blyertsstreck. Något nött.

¶ 56122

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

NERMAN, Ture (red.), Ögonvittnen: Hjamlar Branting. Stockholm 1961. 224 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12421

[ ATA: 70 Kr ] Pris: Stockholm 1961. SEK

NERMAN, Ture, Sverige på glid. Stockholm 1967. 99 s. Häftad.

¶ 12422

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

NERMAN, Ture, Sverige på glid. Stockholm 1967. 99 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 23961

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

NERMAN, Ture, Trots allt! Minne och redovisning. Stockholm 1954. 253 (1) s. Häftad. Fd. bibliotek med exlibris och stämpel.

¶ 37334

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1954. SEK

NESDAL, Sigurd, Lodalen - fager og fårleg. Medforfattar og redigering: Arild Nesdal. Fototeknisk medarbeidar: Bodvar Sonstad. Oslo, 1983. 144s. + färgplanscher. Illustrerad. Förlagets klotband. Inget skyddsomslag. Norsk Folkeminnelags skrifter 125.

¶ 58122

[ ATA: 100Kr ] Pris: Oslo, 1983. SEK

NETTERSTAD, Märta, Så sjöng barnen förr. Textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842-1972. Stockholm 1982. 302 s. Förlagets pappband.

¶ 50191

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

NEUBACHER, Hermann, Die Festung der Löwen. Äthiopien von Salomon bis zur Gegenwart. Verlag Otto Walter 1959. 272 pp. Ill. Publisher's cloth with dust-jacket.

¶ 8383

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Verlag Otto Walter 1959. SEK

NEUMAN, E., Dateringen av den s. k. Karlskrönikans olika pertier och antalet författare. 34 s. + planscher. Häftad. Gott skick.

¶ 49580

[ ATA: 75kr ] Pris: SEK

NEUMAN, Maths (red.), Utredning angående myndigheternas förhållande i den s.k. kejneaffären m.m. Stockholm 1951. 323 s. Häftad. Något nött.

¶ 22046

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

NEUMANN, Friedrich, Das Nibelungenlied in seiner Zeit. Göttingen 1967. 203 (5) pp. Softcover.

¶ 36960

[ ATA: 60 kr ] Pris: Göttingen 1967. SEK

NEUMEYER, Fredrik, Fredrik Henrik af Chapman som konstnär och konstfrämjare. Uppsala 1944. 82s. Illustrerad. Häftad.

¶ 16224

[ ATA: 250Kr ] Pris: Uppsala 1944. SEK

NEUNSINGER, Silke, Die Arbeit der Frauen - die Krise der Männer. Die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939. Uppsala 2001. 293 (1) pp. Original wrappers with dust-jacket.

¶ 6849

[ ATA: 140Kr ] Pris: Uppsala 2001. SEK

NEVÉUS, Torgny (red.), Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala studentkår 1930-1990. Uppsala 1998. 496 s. Ill. Förlagets pappband. Tillskrift på försättsbladet

¶ 32208

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 1998. SEK

NEVÉUS, Torgny, Ett betryggande försvar. Värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885. Uppsala 1965. 374 s. Häftad. Interfolierad!

¶ 12099

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Uppsala 1965. SEK

NEVINS, Allan, COMMAGER, Henry Steele, U.S.A. Kooperativa förbundets bokförlag 1952. 563,(1)s. Förlagets klotband Gåvoetikett på försättsbladet.

¶ 18697

[ ATA: 50Kr ] Pris: Kooperativa förbundets bokförlag 1952. SEK

NEVIS, Allan / Henry Steel Commager, The Pocket History of the United States. New Enlarged Edition. New York 1956. 593 pp. Paperback.

¶ 19058

[ ATA: 50 kr ] Pris: New York 1956. SEK

NEWMAN, James R. (red.), Sigma I-VI. En matematikens kulturhistoria sammanställd och kommenterad av James R. Newman. Stockholm 1959. 6 vol. Förlagets rödbruna guldornerade halvfranska band med övre guldsnitt.

¶ 44416

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1959. SEK

NIBELIUS, Folke, Lord Chesterfield. SHF 1979. 144s. Häftad.

¶ 12536

[ ATA: 40Kr ] Pris: SHF 1979. SEK

NICHOLSON, R. A., A Literary History of the Arabs. Cambridge University Press 1966. xxxi, 506 pp. Publisher's blue cloth with dj. Very good condition.

¶ 29731

[ ATA: 400 kr ] Pris: Cambridge University Press 1966. SEK

NICKLASSON, Stina, Högerns kvinnor. Problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/1937. Uppsala 1992. 245 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

¶ 13776

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

NICKLASSON, Stina, Sophiasystern som blev politiker. Bertha Wellin pionjär för moderat politik. Stockholm 1995. 389+8 s. Kartonnage.

¶ 14132

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

NICOL, Donald M., Church and Society in the Last Centuries of Byzantium. The Birkbeck Lectures 1977. Cambridge University Press 1979. (10) 162 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 45504

[ ATA: 500 kr ] Pris: Cambridge University Press 1979. SEK

NICOLSON, Harold, Statsmän emellan. Stockholm 1936. 306 s. Häftad. Snedläst. Namnteckning. Något nött.

¶ 39204

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

NIEL, Fernand, Stonehenge. Temple mystérieux de la préhistoire. Robert Laffont 1974. 283pp. + plates. Softcover. Pencil annotations on first, blank, leaf. Pencil linings.

¶ 56616

[ ATA: 75Kr ] Pris: Robert Laffont 1974. SEK

NIELSEN, Erling, H. C. Andersen. Gyldendals Ugleböger 1963. 107,(5)s. Illustrerad. Häftad/Pocket.

¶ 22479

[ ATA: 50Kr ] Pris: Gyldendals Ugleböger 1963. SEK

NIEMAN, Heinz (ed.), Geschichte der deutschen Sozialdemokratie 1917-1945. Berlin 1982. 550 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 48703

[ ATA: 100kr ] Pris: Berlin 1982. SEK

NIESE, Benedictus / E. Hohl, Grundriss der römischen Geschichte. Nebst Quellenkunde. München 1923. VII, 462 (2) pp. Publisher's black cloth.

¶ 42095

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1923. SEK

NIEVO, Ippolito, La confessioni d'un Italiano 1-2. Milano Editione Rizzoli 1954. 2 vol. 924 pp. Paperback.

¶ 24347

[ ATA: 100 kr ] Pris: Milano Editione Rizzoli 1954. SEK

NIHLÉN, John (red.), Svensk bygd och natur. Kulturhistoriska förlaget, Göteborg 1954. 503s. Ill. Rött skinnband med guldsnitt.

¶ 23249

[ ATA: 150Kr. ] Pris: Kulturhistoriska förlaget, Göteborg 1954. SEK

NIHLÉN, John, Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till Småland mit Zusammenfassung auf Deutsch. Stockholm 1932. (2),211s.+ utvikbara kartor. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren. Något nött omslag. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie N:r 2.

¶ 58232

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

NIHLÉN, John, Studier rörande äldre svensk järntillverkning med särskild hänsyn till Småland mit Zusammenfassung auf Deutsch. Stockholm, 1932. (2),211s.+ utvikbara kartor. Illustrerad. Privatklotband med omslagen medbundna. Jernkontorets Bergshistoriska Skriftserie N:r 2. Namn på försättsbladet. Understrykningar/ antckningar i blyerts och någon i bläck.

¶ 58487

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm, 1932. SEK

NIJINSKY, Romola, Nijinsky. Med 15 helsidesplanscher. Stockholm 1934. 407 (1) s. Ill. Förlagets halvklotband. Namnteckning.

¶ 39739

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1934. SEK

NIJINSKY, Romola, Nijinsky. Med 15 helsidesplanscher. Stockholm 1934. 407 (1) s. Ill. Privat halvfranskt band med fyra upphöjda bind samt båda originalomslagen medbundna. Något snedläst. Namnteckning. Främr omslaget nött.

¶ 39740

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1934. SEK

NIKANDER, Hagar, & GARDBERG, Carl Jacob, Det gamla byggnadsskicket i Kronoby. Stadsplan och byggnadsskick i Borgå intill år 1834. Helsingfors 1950. 205 s. Ill. Häftad. Namnteckning på första bladet. Omslaget mycket nött. Obs! Två titlar i en volym.

¶ 18410

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Helsingfors 1950. SEK

NIKLASON, E. (red.), Logen Mälardrottningens minnesskrift vid Vasa Ordens av Amerika Stockholmsbesök 1934. Stockholm 1934. 18 s. + 47 s. bilder och reklam. Ill. Häftad. Fuktskadad.

¶ 18464

[ ATA: 40 Kr. ] Pris: Stockholm 1934. SEK

NIKOLAJEVA, Maria, När Sverige erövrade Ryssland. En studie i kulturernas samspel. Symposion 1996. 376 s. Förlagets pappband. Blyertsunderstrykningar.

¶ 39695

[ ATA: 100 kr ] Pris: Symposion 1996. SEK

NILEBRANT, Stig / Sven Rune Johansson, Från fjäderbrev till flygpost. Posthistoria, frimärksframställning och samlande. Stockholm 1974. 180 s. Ill. Förlagets pappband. Kvarto. Gott skick.

¶ 45918

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

NILSON, Anders, Kyrkskeppen berättar om Sjöfart och Historia på Öland. Lts 1980. 184s. Illustrerad. förlagsinbunden.

¶ 2743

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lts 1980. SEK

NILSSON, Carl-Axel, Järn och stål i svensk ekonomi 1885-1912. Lund 1972. 208 s. Häftad. Något snedläst. namnteckning.

¶ 32984

[ ATA: 300 kr ] Pris: Lund 1972. SEK

NILSSON, Hans (red.), Norrköpings historia. 1900-talet. Centrum fö4r lokalhistoria 2000. 588 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 42482

[ ATA: 150 kr ] Pris: Centrum fö4r lokalhistoria 2000. SEK

NILSSON, Harald (utg.), Opus mixtum. Uppsatser krin Uppsala universitets myntkabinett. Uppsala 2009. viii,291s. Illustrerad. Förlagets röda klotband. Studia numismatica upsaliensia 4.

¶ 57092

[ ATA: 200Kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

NILSSON, Ingemar (red), Vår bild av verkligheten. Idéhistoriska teman. Stockholm 1986. 128 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. Ronny Ambjörnsson / Tore Frängsmyr / Roger Qvarsell / Karin Johanisson m.fl.

¶ 46197

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

NILSSON, Karl N. Alvar, Överklass, Nazism och högerextremism 1945-1995. Stockholm 1998. 350 s. Ill. Häftad.

¶ 35180

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

NILSSON, Lars, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-talshistoria. Stockholm 1992. 268 s. Häftad. Namnteckning. Mycket gott skick.

¶ 50642

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

NILSSON, Lars, Historisk tätortsstatistik. Del 1: Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970. Stockholm 1992. 156s. Häftad. Signatur.

¶ 51090

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

NILSSON, Lars, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980. Stockholm 1989. 374s. Häftad.

¶ 51091

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

NILSSON, Louise, Färger, former, ljus. Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930. Uppsala 2010. 229s. Illustrerad. Häftad.

¶ 51485

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2010. SEK

NILSSON, Martin P:n (red.), Tideräkningen. Stockholm 1934. 150 (4) s. Ill. Häftad. Nött.

¶ 48038

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1934. SEK

NILSSON, Martin P:n, Grekisk religiositet. Stockholm 1946. 227 s. Häftad.

¶ 797

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1946. SEK

NILSSON, Martin P:N, Straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion. Stockholm 1937. 144 s. Häftad.

¶ 8519

[ ATA: 70 Kr ] Pris: Stockholm 1937. SEK

NILSSON, Martin P:N, Primitiv religion. Stockholm 1923. 208 s. Klotband. Ägarstämpel samt exlibris å omslagets inre pärmsida.

¶ 8520

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1923. SEK

NILSSON, Martin P:n, Primitiv religion. Gebers Stockholm 1923. 208s. Häftad. S. 29-30 med fläck. Något blyertsstreckad.

¶ 9781

[ ATA: 70Kr ] Pris: Gebers Stockholm SEK

NILSSON, Martin P:n, Forntidens historia. Ny, reviderad upplaga. Gebers 1948. 284s. Förlagets halvklotband med skyddsomslag. Namn på försättsbladet. Nött skyddsomslag.

¶ 18133

[ ATA: 75Kr ] Pris: Ny, reviderad upplaga. Gebers 1948. SEK

NILSSON, Martin P:n, Den stora folkvandringen i andra årtusendet f. Kr. Stockholm 1912. Särtryck ur Ymer 1912, häfte 2-4. s. 188-232, 308-333, 435-478. Nötta omslag. Med dedikation från författaren.

¶ 30146

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1912. SEK

NILSSON, Martin P., Die Religion der Griechen. Tübingen 1927. 96 pp. Soft cover.

¶ 8260

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Tübingen 1927. SEK

NILSSON, Martin P., Griechischer Glaube. Bern 1950. 225 (3) pp. Publisher's cloth.

¶ 42460

[ ATA: 100 kr ] Pris: Bern 1950. SEK

NILSSON, Nils J., Karlsöarna. P. A. Norstedt & Söner Förlag, Stockholm 1968. 148s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 22662

[ ATA: 50Kr. ] Pris: P. A. Norstedt & Söner Förlag, Stockholm 1968. SEK

NILSSON, Roland (red.), Bygg ut Ostkustbanan Härnösand - Umeå! Uppsala 1974. 68 s. Häftad.

¶ 38771

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1974. SEK

NILSSON, Sten Åke (Red.), Drottning Lovisa Ulrika och Vitterhetsakademin. Stockholm 2003. 231 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 14318

[ ATA: 160 Kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

NILSSON, Sten Åke(redaktör), Slotten & landskapet. Prisma 2002. 272 s. Illustrerad. Kvarto. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 13330

[ ATA: 175Kr ] Pris: Prisma 2002. SEK

NILSSON, Sture, Sällsamheter i Örebro. Stockholm 1987. 248 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 45392

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

NILSSON, Sture, Rysskräcken i Sverige. Fördomar och verklighet. Samspråk förlag, 1990 (2), 236s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Vår fantastiska historia.

¶ 59125

[ ATA: 75Kr ] Pris: Samspråk förlag, 1990 SEK

NILSSON, Thorsten, Socialdemokratisk ungdom och vad den vill. Stockholm 1939. 76 (4) s. Häftad.

¶ 45298

[ ATA: 65kr ] Pris: Stockholm 1939. SEK

NILSSON, Torsten, Människor och händelser i Norden. Tiden 1977. 405s. illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 7560

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tiden 1977. SEK

NILSSON, Torsten, Människor och händelser i Europa. Stockholm 1978. 302 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 46453

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

NILSSON, Torsten, Sverige och vietnamfrågan. Anföranden och uttalanden. Stockholm 1968. 124 s. Häftad. Litet bläckstreck (ca 3cm9 å främre omslag; övrigt i gott skick.

¶ 49326

[ ATA: 250kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

NIPPERDEY, Thomas, Reformation, Revolution, Utopie. Studien zum 16. Jahrhundert. Göttingen 1975.

¶ 20231

[ ATA: 75 kr ] Pris: Göttingen 1975. SEK

NISSEN, Jörgen, Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens väg. Symposion 1993. 366 s. Häftad. Ena hörnet litet kantstött.

¶ 12415

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Symposion 1993. SEK

NISSER, Marie (red.), Industriminnen. Ett urval industriminnen och andra teknikhistoriska monument. Stockholm 1974. 192 s. Ill. Häftad. Tväroktav. Gott skick.

¶ 42671

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

NIWANO, Nikkyo, Buddhism for Today: A Modern Interpretation of the Threefold Lotus Sutra. New York 1980. xxvii, 472 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30521

[ ATA: 200 kr ] Pris: New York 1980. SEK

NJARDVIK, Njödur P., Må vi få et barn hr. minister? Ministeriet for befolkningskontroll. Grevas 1970. 111 s. Häftad. Med dedikation till Olle Adolphson.

¶ 38054

[ ATA: 75 kr ] Pris: Grevas 1970. SEK

NJARDVIK, Njödur P., Solsången. Göteborg 1993. 280 pp. Original wrappers. Quarto. Med dedikation till Olle Adolphson. With summary in English.

¶ 38338

[ ATA: 600 kr ] Pris: Göteborg 1993. SEK

NJARDVIK, Njördur, Island i forntiden. En översikt över den fornisländska fristatens historia. Stockholm 1973. 112 s. Originalpocket. Med dedikation från författaren till Olle Adolphson.

¶ 35300

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

NOËL, É. (interrogateur), Le hasard aujourd´hui. Seuil 1991. 239pp. Softcover. Contributions by: H. Barreau, P.-M. de Biasi, J.-L. Boursin, A. Danchin, B. Diu, I. Ekeland, C. Faure, A. Jacquard, S. Lebovici, J.-M. Lévy-Leblond, J.-C. Milner, S. Moscovici, A. de Riclès, J.-C. Risset, D. Ruelle

¶ 56593

[ ATA: 75Kr ] Pris: Seuil 1991. SEK

NODERMANN, Maj, Nordisk folkkonst. Stockholm 1985. 56 s. Ill. Häftad. Förlagsny.

¶ 24435

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

NOLL, Peter, Den utmätta tiden. Med griftetal av Max Frisch och förord av Georg Klein. Stockholm 2000. 239 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 31419

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

NORBERG, Anders, Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen 1860-1910. Uppsala 1980. 137 s. Häftad.

¶ 40997

[ ATA: 75kr ] Pris: Uppsala 1980. SEK

NORBERG, Erik (red.), Karlberg Slott och skola. Utbildning till officer 1792-1992. Karlberg 1992. 3 vol. 470 +346+492 s. Ill. Förlagets blåa klotband.

¶ 22784

[ ATA: 600 kr ] Pris: Karlberg 1992. SEK

NORBERG, P., Folkundervisningen i Norbergs bergslag och Gunnilbo t.o.m. folkskolestadgans tillkomst. Västerås, Vestmanlands läns tidnings aktiebolags tryckeri 1945. 103 s. + 4 planscher. Häftad. Sned i ryggen.

¶ 20674

[ ATA: 60Kr. ] Pris: Västerås, Vestmanlands läns tidnings aktiebolags tryckeri 1945. SEK

NORBORG, Lars-Arne / Lennart Sjöstedt / Harald Gustafsson, Grannländernas historia. Tredje upplagan. Stockholm 1981. 293s. Förlagets pappband. Blyertsstreckad.

¶ 50591

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

NORBORG, Lars-Arne / Lennart Sjöstedt, Grannländernas historia. Stockholm 1970. 314 s. Ill. Förlagets pappband. Namnteckning. Gott skick.

¶ 9947

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

NORD, Lars, Spelet om opinionen. Möten mellan makthavare, medier och medborgare. Lund 1997. 160 s. Häftad. Understrykningar i blyerts.

¶ 14808

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Lund 1997. SEK

NORDAHL BRUN, Johan, Tanker til naermere eftertanke om vort synkende pengevaesen m. m. Norges handelshögskole, 1970. 23 + 1 s. Förlagsband. Facsimile av utg. Bergen 1815.

¶ 3479

[ ATA: 50 Kr. ] Pris: Norges handelshögskole, 1970. SEK

NORDBERG, Arne, Prosten Albert Nordberg 1871-1954. Skrivarförlaget/Norrbottens Bildningsförbund 1981. 232s. Illustrerad. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

¶ 30009

[ ATA: 60Kr ] Pris: Skrivarförlaget/Norrbottens Bildningsförbund 1981. SEK

NORDBERG, Michael, Maktkamp och mord. Politik i medeltidens Frankrike 1380-1408. Stockholm 1990. 229 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 6840

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

NORDBERG, Michael, Eldsjälen från Mallorca och andra medeltida skribenter. Stockholm 1998. 264 s. Färgill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tillskrift å försättsblad; övrigt i gott skick.

¶ 34188

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

NORDBLADH, Jarl, ROSVALL, Jan, Petroglyph Areas in N. Italy and S.E France. Val Camonica and Monte Bego. Some methodological considerations concerning the study of prehistoric images. Travel Report. Institute of Art History, University of Göteborg 1974. 102pp. Softcover.

¶ 53557

[ ATA: 100Kr ] Pris: Institute of Art History, University of Göteborg 1974. SEK

NORDELL, Bengt (red.), Vasamuseet. Regalskeppet i sitt nya hus. Höganäs 1990. 136 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kavrto.

¶ 31117

[ ATA: 90 kr ] Pris: Höganäs 1990. SEK

NORDENFELT, Lennart (red.), Hälsa, sjukdom, dödsorsak. Studier i begreppens teori och historia. Liber 1986. 166 s. Häftad. Gott skick.

¶ 50588

[ ATA: 125kr ] Pris: Liber 1986. SEK

NORDENFELT, Lennart (red.), Hälsa, sjukdom, dödsorsak. Studier i begreppens teori och historia. Liber Förlag, 1986. 165s. Häftad. Tillskrift. Något blyertsstreckad. Bidrag av Lennart Nordenfelt, Erik Falkum och Öivind Larsen, Eva Nyström, B. Ingemar, B. Lindahl.

¶ 59877

[ ATA: 100Kr ] Pris: Liber Förlag, 1986. SEK

NORDENMARK, N. V. E., Gustaf Svanberg: Redovisning för en lång lefnad. Uppsala 1949. 700 s. Häftad. Omslag och rygg nött.

¶ 12299

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Uppsala 1949. SEK

NORDENSKIÖLD, Erland, Sydamerika. Kampen om guld och silver 1498-1600. Uppsala 1919. 211 s. Ill. Häftad.

¶ 25120

[ ATA: 300 kr ] Pris: Uppsala 1919. SEK

NORDENSVAN, Georg, Gripsholm och dess konstskatter. Stockholm 1903. 150 s. Ill. Trevligt privat klotband med främre omslag. Gott skick.

¶ 33355

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1903. SEK

NORDFELDT, Stig, Gripen 100 år 1890-1990. Tekniska fabriken Gripen 1990. 72s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 16727

[ ATA: 150Kr ] Pris: Tekniska fabriken Gripen 1990. SEK

NORDH, Katarina, Aspects of Ancient Egyptian Curses and Blessings: Conceptual Background and Transmission. Uppsala 1996. XII, 232 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 50455

[ ATA: 1000kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

NORDIN, Svante, Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin. Lund, Doxa, 1984. 284 s. Häftad.

¶ 1970

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund, Doxa, 1984. SEK

NORDIN, Svante, Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Fjärde upplagan. Studentlitteratur, 2017. 679s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 5732

[ ATA: 350Kr ] Pris: Fjärde upplagan. Studentlitteratur, 2017. SEK

NORDIN, Sven-Erik, Studier av den svenska kol- och kokstrafiken. Stockholm 1945. 85 s. + 19 utvikbara kartor. Häftad med skyddsomslag.

¶ 12413

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

NORDLANDER, Johan, Norrländskt skolliv. Norstedts 1914. (14),173s. Häftad.

¶ 41867

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts 1914. SEK

NORDLUND, Roland, Kontribution eller satisfaktion. Pommern och de svenska krigsfinanserna 1633. Särtryck ur Historisk Tidskrift 3/1974. 81 s. Häftad.

¶ 19015

[ ATA: 75 kr ] Pris: Särtryck ur Historisk Tidskrift 3/1974. SEK

NORDLUND, Roland, Krig genom ombud. Ss. 273-451. Häftad. Särtryck ur Studia Historica Upsaliensia XXXVI.

¶ 20666

[ ATA: 125Kr ] Pris: SEK

NORDSTRÖM, Alf / KW Gullers, Sverige. En resa genom tiderna. Stockholm 1961. ca 100 s. Färg ill. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött.

¶ 45380

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1961. SEK

NORDSTRÖM, G. Hilding, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894. Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1938. 934 s. Ouppskuren, omslag och rygg slitna.

¶ 5071

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1938. SEK

NORDSTRÖM, G. Hilding, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894. Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1938. 934 s. Förlagets helklotband.

¶ 5074

[ ATA: 150 Kr. ] Pris: Kooperativa Förbundets Bokförlag, 1938. SEK

NORDSTRÖM, J.J., Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia; efter de äldre Lagarne till sednare hälften af sjuttonde seklet I - II:2 (2),XXII,390 + (2),1-384 + 385-858s.. Halvfranska band. 3 volymer. Delvis hårt nötta band. Ryggens övre del, 3 centimeter på del II:1 har släppt i falsarna. Lagerfläckade. Namn på titelbladen. Del II:2 med klipp i försättsbladet. Yttre falsarna med några sp

¶ 48791

[ ATA: 500Kr ] Pris: SEK

NORDSTRÖM, Stefan, Gener genom generationer. Stockholm 1995. 248 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 40006

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

NORDSTRÖM, W. E., Academia Aboensis Rediviva 1918-1968. Ekenäs 1968. 648 s. Häftad med skyddsomslag.

¶ 25234

[ ATA: 90 kr ] Pris: Ekenäs 1968. SEK

NORDSTRÖM,Stig G./ Gunnar RICHARDSON/ Bengt THELIN (red.), Skolledare minns. Uppsala 1990. 254s. Häftad.

¶ 52824

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1990. SEK

NORELL, Olle / Gunnar Erkner, Nolaskogs. Surströmmingskusten och landet. Stockholm 1970. 205 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget något nött. Namnteckning.

¶ 26919

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

NORIN, Erik, Geologic Reconnaissance in the Chinese T'ien-Shan. Stockholm 1941. XII, 229 (1) + 23 plates and 3 maps and plate in end pocket. Publisher's cloth bound with front wrapper. Quarto. Very good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 43568

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

NORIN, Erik, Geology of Western Quruq Tagh Eastern T'ien-Shan. Stockholm 1937. XVI, 194 (4) + 43 plates and fold outs in back pocket. Publisher's cloth, bound with original wrappers. Quarto. Very good condition. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 43647

[ ATA: 750 kr ] Pris: Stockholm 1937. SEK

NORLÉN, Håkan (red.), Tal över blandade ämnen. Uppsala 1981. 152 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 12282

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uppsala 1981. SEK

NORLANDICA. Norrlands nations skriftserie VIII. Festskrift till nationshusets 100-årsjubileum den 11 oktober 1989. Uppsala 1989. 288 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 36753

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

NORLING, N. S. (red.), Ur Gävle stads historia. Utgiven till femhundraårsjubileet. Gävle 1946. 852 s. Ill. Förlagets gröna dekorerade klotband. Nr 289 av 500 ex.

¶ 32688

[ ATA: 500 kr ] Pris: Gävle 1946. SEK

NORMAN, Hans, Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915. Uppsala 1974. 372s. Häftad. Dedikation. Studia Historica Upsaliensia 62.

¶ 6617

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1974. SEK

NORMAN, Hans, Närkingarna under Napoleonkrigen. Örebro läns militära förband under brytningsskedet 1805 - 1814. Kumla 1989. ss. 299-342. Illustrerad. Klammerhäftad med tryckt omslag. Namn på främre omslaget. Dedikation. Särtryck ur Närkingar i krig och fred.

¶ 52147

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kumla 1989. SEK

NORMAN, Hans/ RUNBLOM, Harald, Transatlantic Connections. Nordic Migration to the New World after 1800. Norwegian University Press, 1987. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dedication.

¶ 58484

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norwegian University Press, 1987. SEK

NORMAN, Nils, Den unge Strindberg och väckelserörelsen. Lund 1953. 362 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 46868

[ ATA: 60kr ] Pris: Lund 1953. SEK

NORRMAN, David, Gustav Adolfs politik mot Ryssland och Polen under Tyska kriget (1630-1632). Uppsala 1943. XXIV,308s. Häftad.

¶ 16286

[ ATA: 120Kr ] Pris: Uppsala 1943. SEK

NORRMAN, Ragnar (red.), Kyrka mitt i byn. Perspektiv på Uppsala stifts historia 1601-2010. Stiftshistoriska kommittén i Uppsala 2009.. 222s. Förlagets dekorerade pappband. Uppsala stifts herdaminne. I:6.

¶ 54578

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stiftshistoriska kommittén i Uppsala 2009.. SEK

NORSTRÖM, Vitalis, Radikalismen ännu en gång. En replik till Ellen Key, Allen Vannérus, Hjalmar Branting m.fl. Stockholm 1903. 105 s. Häftad. Understrykningar och noteringar i blyerts.

¶ 30343

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1903. SEK

NOSTRADAMUS, The Illustrated Prophecies. The New and Authoritative Translation to Commemorate Nostradamus´ 500th Anniversary by Peter Lemesurier. 2003. xviii,422pp. + plates. ublisher´s hardcover with dustjacket. Very Good.

¶ 58657

[ ATA: 150Kr ] Pris: 2003. SEK

NOTELID, Michel, Det andra påseendet I-II. En studie av övergångar i den arkeologiska disciplinens historia. + Den omvända diskursen Uppsala 2000-2001. 2 volymer. 227 + 43 s. Häftad.

¶ 438

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 2000-2001. SEK

NOTHIN, Torsten, Svenskar under ämbetsmän och fogdevälde. W&W 1956. 169,(1)s. Privatklotband av bibliotekstyp med båda omslagen medbundna..

¶ 28731

[ ATA: 60Kr ] Pris: W&W 1956. SEK

NOVÁKY, György, Sockersjudare och kompanihandel. Motsättningen mellan kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet. Uppsala 1989. 92 s. Häftad. Namnteckning. Gott skick.

¶ 15971

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

NOVE, Alec, Political Economy and Soviet Socialism. London 1982. xii, 250 pp. Softcover. A few pencil underlinings; else in very good condition.

¶ 42597

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1982. SEK

NOVIKOV. V., Fotoreporter v ekspeditsii. Katalog fotovystavki Vladimira Novikov. (Photo Reporter In the Expedition: The Catalogue of Vladimir Novikov's Photo Expedition.) Novosibirsk 1987. 52 pp. Original wrappers. Quarto. In good condition.

¶ 44579

[ ATA: 200kr ] Pris: Novosibirsk 1987. SEK

NUGAJEV, Rinat M., Reconstruction of Mature Theory Change. A Theory-Change Model. Frankfurt am Main 1999. 199pp.

¶ 2497

[ ATA: 125Kr ] Pris: Frankfurt am Main 1999. SEK

NUMELIN, Ragnar, Fältforskare och kammarlärde. Drag ur socialantropologiens idéhistoria. Gebers 1947. 261s. Häftad.

¶ 5585

[ ATA: 125Kr ] Pris: Gebers 1947. SEK

NUMMELA, Ilkka, Inter arma silent revisores rationum. Toisen maailamandsodan aiheuttama taloudellinen rasitus Soumessa vuosina 1939-1952. University of Jyväskylä 1993. 336 s.

¶ 4381

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: University of Jyväskylä 1993. SEK

NURBAKHSH, Javad, In the Paradise of the Sufis. Translated from the Original Persian. Third Edition. Khaniqahi-Nimatillahi Publications, London/ New York, 1989. Copyright 1979. 127pp. Softcover. Very Good.

¶ 58696

[ ATA: 125Kr ] Pris: Third Edition. Khaniqahi-Nimatillahi Publications, London/ New York, 1989. Copyright 1979. SEK

NURBAKHSH, Javad, Sufism V. Gratitude, Patience, Trust-in-God, Aspiration, Veracity, Zeal, Valour, Altruism, Shame. Translated by Terry Graham under the supervision of Dr. Javad Nurbakhsh in collaboration with Neal and Sima Johnston. Designed by Jane Lewisohn. Khaniqahi-Nimatullahi Publications, London/ New York, 1991. xii,159pp. Softcover. Very Good.

¶ 58803

[ ATA: 100Kr ] Pris: Khaniqahi-Nimatullahi Publications, London/ New York, 1991. SEK

NYBERG, H. S. (red.), Orientering i språkvetenskap. Stockholm 1943. 185 s. Häftad.

¶ 30289

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1943. SEK

NYBERG, H. S., Johan Adam Tingstadius orientalist och biskop. Norstedts, 1953. 397 s. Snedläst.

¶ 7030

[ ATA: 150 Kr. ] Pris: Norstedts, 1953. SEK

NYBERG, H. S., Studien zum Religionskampf im alten Testament. Leipzig B. G. Teubner. 58 pp. With dedication.

¶ 24017

[ ATA: 300 kr ] Pris: Leipzig B. G. Teubner. SEK

NYBERG, Kurt Wolmar, Omvänt perspektiv i bildkonst och kontrovers. En kritisk begreppshistoria från det gångna seklet. Uppsala 2001. X, 304 s. + 40 planscher. Häftad med skyddsomslag. Tillskrift.

¶ 489

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 2001. SEK

NYBLAEUS, Axel, Esaias Tegnér. Hans öfvertygelser i religiösa och filosofiska ämnen jämte en öfversigt af hans uppfostringslära. Lund 1882. 84 (2) s. Privat halvklotband. Exlibris å insida av främre pärm.

¶ 38166

[ ATA: 350 kr ] Pris: Lund 1882. SEK

NYBLOM, Knut, Några minnen från Geijersgården i Uppsala. Särtryck ur Meddelanden från Stiftelsen Geijersgården i Uppsala 2. 1942. 20 s. Ill. Häftad.

¶ 49263

[ ATA: 75kr ] Pris: Särtryck ur Meddelanden från Stiftelsen Geijersgården i Uppsala 2. 1942. SEK

NYCANDER, Svante, Svenskarna och spriten. Sober förlag 1996. 304s. Häftad.

¶ 41341

[ ATA: 250Kr ] Pris: Sober förlag 1996. SEK

NYCOP, Carl-Adam, Väcka, oroa, förarga. En tidningsmans memoarer. Stockholm 1988. 320 s. Ill. Förtlagsinbunden med skyddsomslag. Ur bibliotek. Stämpel å försättsblad. Gott skick.

¶ 33205

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1988. SEK

NYCOP, Carl-Adam, 75 år Sverige. Höganäs 1976. 267 (3) s. Ill. häftad. kvarto.

¶ 40501

[ ATA: 75 kr ] Pris: Höganäs 1976. SEK

NYCOP, Carl-Adam, Bilderna. Höganäs 1979. 226 s. Rikt ill. Förlagets konstläderband med pärmbild. Kvarto.

¶ 49163

[ ATA: 125kr ] Pris: Höganäs 1979. SEK

NYGREN, Ernst / Jan Liedgren / Birgitta Fritz m.fl. (red.), Svenskt diplomatarium VII: häfte 1-6. 1356-1360 + register, rättelser och nytillkomna texter). Stockholm 1976-1987. 6 volymer. 611 (1) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick (dock med svag fuktfläck å sjätte volymens främre omslag).

¶ 43301

[ ATA: 700 kr ] Pris: Stockholm 1976-1987. SEK

NYGREN, Ingemar, Riksgäldskontoret 1939-1945. Statens upplåning för beredskap och räntestabilisering. Göteborg 1979. 216 s. Häftad.

¶ 12078

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Göteborg 1979. SEK

NYLÉN, Erik, Kring järnålderns andra period. Stockholm 1956. 36 s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 44274

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1956. SEK

NYMAN, Åsa / Karl-Hampus Dahlstedt (red.), Sagor från Edsele. Upptecknade och översatta av Frans Bergvall. Uppsala 1991. 303 (3) s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 37583

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1991. SEK

NYMAN, Alf, En drottnings visdom. Christina av Sverige som moralist och människokännare. Lund 1942. 84 s. Häftad. Insida av omslag har färgats av gul tejp. Anteckning med tusch å försätts- och titelblad. I övrigt i gott skick, text utan anmärkningar.

¶ 12408

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Lund 1942. SEK

NYMAN, Magnus, Press mot friheten. Opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-1786. Uppsala 1988. 297s. Häftad med skyddsomslag.

¶ 7542

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1988. SEK

NYMAN, Thure (red.), Berömda böcker. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm 1964. 178s. Ill. Förlagets klotband. Namnteckning på första bladet.

¶ 16369

[ ATA: 90Kr. ] Pris: Sällskapet Bokvännerna, Stockholm 1964. SEK

NYQVIST, Anette, Rottrådar. handbok för historielösa. Stockholm 2003. 184 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 23566

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

NYSTRÖM, Per, Att göra historia. En kritisk studie av historieämnet som kunskapsorganiserande system. Uppsala 2011. 212s. Häftad.

¶ 52743

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 2011. SEK

O'CONNOR, Joseph, Guvernörens hustru. Stockholm 2008. 571 (7) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 43511

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 2008. SEK

O'NEILL, John P. / Ellen Shultz (ed.), Greek Art of the Aegean Islands. New York 1979. 238 pp. Ill. Softcover. Quarto. In good condition.

¶ 44235

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1979. SEK

OAKLEY, Ann, Woman's Work: The Housewife, past and Present. New York 1974. X, 275. Publisher's cloth.

¶ 39050

[ ATA: 100 kr ] Pris: New York 1974. SEK

OBERHAMMER, Vinzenz (ed.) Kunst und Geist Frankreichs im 18. Jahrhundert. Wien 1966. XI, 454 pp. 96 plates and illustrations. Softcover. Lower right corner bumped.

¶ 31903

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wien 1966. SEK

OBERMEIER, Siegfried, Münchens goldene Jahre. Bertelsmann, München 1976. 320pp. Illustrated. Publishers hardcover with dustjacket. Dustjacket a bit worn at top.

¶ 23478

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bertelsmann, München 1976. SEK

OBERMEIER, Siegfried, Walther von der Vogelweide. Der Spielmann des Reiches. Berlin 1982. 350 pp. Paperback.

¶ 24703

[ ATA: 50 kr ] Pris: Berlin 1982. SEK

ODÉN, Birgitta (red.), Lund under expansion. Lund 1990. 397 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Liten skada å skyddsomslagets bakre övre marginal; övrigt i gott skick.

¶ 28122

[ ATA: 125 kr ] Pris: Lund 1990. SEK

ODÉN, Birgitta, Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia. Lund 1998. 111 s. Häftad.

¶ 11802

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Lund 1998. SEK

ODHE, Thorsten, Det ekonomiska livets mästare. Vad indexen berätta. Stockholm 1933. 72 s. Häftad.

¶ 45222

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1933. SEK

OHANIAN, Hans C., Einstein´s Mistakes. The Human Failings of Genius. Norton, 2008. xxii, 394pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. Inscribed on f.f.e.p. otherwise in Very Good condition.

¶ 59307

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norton, 2008. SEK

OHLÉN, Carl-E., Dagligt liv i Skåne. Boken om liv och leverne i landskapet från 1800 till 1920. Göteborg 1970. 495 s. Ill. Förlagets dekorerade skinnband. Liten numrering i kulspets å insida av främre pärm; övrigt i mycket gott skick.

¶ 26517

[ ATA: 250 kr ] Pris: Göteborg 1970. SEK

OHLÉN, Carl-Eric, Sverige under 1800-talet. Bilder och texter. Höganäs 1972. 246 s. Ill. Förlagets halvklotband. Tväroktav. Gott skick.

¶ 27438

[ ATA: 75kr ] Pris: Höganäs 1972. SEK

OHLANDER, Ann-Sofie, Kärlek, Död & Frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i Sverige. Norstedts 1986. 161 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 7178

[ ATA: 75kr ] Pris: Norstedts 1986. SEK

OHLIN, Bertil, Bertil Ohlins memoarer. Ung man blir politiker. Bonniers 1972. 356s. Illustrerad. Häftad. Nött.

¶ 4111

[ ATA: 60Kr ] Pris: Bonniers 1972. SEK

OHLIN, Bertil, Bertil Ohlins memoarer. Ung man blir politiker. Stockholm 1972. 356 s. Häftad.

¶ 46419

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

OHLMARKS, Åke, Vårt nordiska arv. Från 10.000 f.Kr. till medeltidens början. Stockholm 1979. 262 (2) s. Ill Förlagets konstläderband. Gott skick. Nr 1409 av 2000.

¶ 35328

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

OHLMARKS, Åke, Alt-Uppsala und Urnes. Untersuchung zur entstehung der Dreischiffstabkriche und des ältesten germanisch-heidnischen Kulthauses. Lund 1945. 30 pp. Original wrappers. Presentation copy from author with isncription. Very good condition.

¶ 49579

[ ATA: 250kr ] Pris: Lund 1945. SEK

OHLSON, Bengt (red.), Aktuellt om historia 1990/3-4. Botnia. 300 s. Ill. Häftad. Med dedikation från Phebe Fjellström.

¶ 39296

[ ATA: 45 kr ] Pris: SEK

OHLSSON, Bror-Erik (red.), Överhet och allmänhet. Kronofogden i Rekarne fögderi under tidigt 1800-tal. Eskilstuna 1989. 240 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 25521

[ ATA: 90 kr ] Pris: Eskilstuna 1989. SEK

OHLSSON, Curt, Dialog och växt. Sigtuna 1992. VIII,127,(3)pp. Illustrerad. Häftad.

¶ 22458

[ ATA: 100Kr ] Pris: Sigtuna 1992. SEK

OHLSSON, Johan, Ur Alfta sockens historia. Alfta församling 1967. 177s. Illustrerad. Häftad.

¶ 9401

[ ATA: 100Kr ] Pris: Alfta församling 1967. SEK

OHLSSON, Werner, Olle Rospigg berättar. Minnen från Värmdön oh Gamla Stan. Stockholm 1965. 175 (1) s. Förlagets halvklotband med skyddsomslag.

¶ 40270

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

OHM, Thomas, Die Liebe zu Gott in den nichtchristlichen Religionen. Die Tatsachen der Religionsgeschichte und die christliche Religion. Freiburg 1950. XVI, 544 pp. Publisher's cloth with dj.

¶ 27456

[ ATA: 250 kr ] Pris: Freiburg 1950. SEK

OKA, Takashi, Prying Open the Door: Foreign Workers in Japan. Washington 1994. xii, 84 pp. Softcover.

¶ 44707

[ ATA: 75kr ] Pris: Washington 1994. SEK

OKLADNIKOV, A. P., Paleolith Mongolii. (The Paleolith of Mongolia). Novosibirsk 1986. 231 (1) pp. Ill. Publisher's green hardcover. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Very good condition. Text in Russian.

¶ 43624

[ ATA: 700 kr ] Pris: Novosibirsk 1986. SEK

OKPU, Ugbana, Ethnic Minority Problems in Nigerian Politics: 1960-1965. Uppsala 1977. 189pp. Softcover. Studia historica upsaliensia 88.

¶ 57934

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1977. SEK

OLAI, Birgitta, Storskiftet i Ekebyborna. Svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasocken. Uppsala 1983. 289 s. Ill. Häftad

¶ 40991

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 1983. SEK

OLAISON, Niklas, Låt oss skapa människan! Stratifieringsprocesser i Thomas Hobbes filosofi. Stockholm 2001. 233 s. Häftad.

¶ 2464

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

OLÁN, Eskil, Svenska brännvinets historia från Sten Stures dagar till husbehovsbränningens slut. Med 60 bilder. Göteborg 1922. 144s. Kvarto. Rikt illustrerad. Häftad.

¶ 54479

[ ATA: 200Kr ] Pris: Göteborg 1922. SEK

OLAUS MAGNUS. Historia om de nordiska folken. Stockholm 1982. 1087 (15) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 43021

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

OLDEBERG, Andreas, Det nordiska bronsåldersspännets historia med särskild hänsyn till dess gjuttekniska utformning i Sverige KVHAAH 1933. 279s. Illustrerad. Häftad. Ouppskuren.

¶ 57359

[ ATA: 125Kr ] Pris: KVHAAH 1933. SEK

OLDENBERG, Hermann, Die Literatur des alten Indien. Stuttgart und Berlin 1923. IV, 299 pp. Publisher's half cloth. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Old signature on front fly leaf.

¶ 29738

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stuttgart und Berlin 1923. SEK

OLENDER, Maurice, Les langues du paradis. Aryens et Sémites: un couple providentiel. Préface de Jean-Pierre Vernant. Paris, Gallimard, Édition du Seuil, 1989. 218 p.

¶ 3378

[ ATA: 150 Kr. ] Pris: Paris, Gallimard, Édition du Seuil, 1989. SEK

OLIVER, Roland(red), Afrikas kulturarv. Stockholm, Gummessons 1961. 125,(1)s. + planscher. Häftad.

¶ 18711

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm, Gummessons 1961. SEK

OLJELUND, Ivan, Svenska brev. Stockholm 1923. 196 s. Ill. Smakfullt privat halvfranskt band.

¶ 41291

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1923. SEK

OLJELUND, Ivan, Nya svenska brev. Stockholm 1925. 199 (1) s. Smakfullt privat halvfranskt band.

¶ 41292

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

OLOFSSON, Elisabet (ed.), Sweden - Africa / Suéde - Afrique. Stockholm 1992. 174 pp. Ill. Softcover.

¶ 26568

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

OLOFSSON, Sven Ingemar, Umeå Stads historia 1888-1972. Umeå 1969. 704 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 18382

[ ATA: 100Kr ] Pris: Umeå 1969. SEK

OLOFSSON, Sven Ingemar, Kulturländernas historia i sammandrag. Stockholm 1964. 336 s. Häftad. Liten fläck å bakre omslag.

¶ 42788

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

OLOFSSON, Sven, Till ömsesidig nytta. Entreprenörer, framgång och sociala relationer i centrala Jämtland ca. 1810-1850. Uppsala 2011. 361s. Illustrerad. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 243.

¶ 53911

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2011. SEK

Olrik, Hans, Riddarväsen och korstågskultur. Norstedts 1925. 160s. illustrerad. Häftad. Omslaget litet solkigt.

¶ 46198

[ ATA: 50Kr ] Pris: Norstedts 1925. SEK

OLSCHKI, Leonardo, Italien: Genius und Geschichte. Darmstadt 1958. 598 (2) pp. Ill. Softbound. Very good condition.

¶ 42791

[ ATA: 75 kr ] Pris: Darmstadt 1958. SEK

OLSEN, Bo, Afrika under två miljoner år. Lund 1971. 402s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

¶ 10662

[ ATA: 100Kr ] Pris: Lund 1971. SEK

OLSEN, Gunnar, Traehesten, hundehullet og den spankse kappe. Köbenhavn 1960. 152 s. Ill.

¶ 11583

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Köbenhavn 1960. SEK

OLSEN, Kåre & NORDENFALK, Carl (red.), Gyllene böcker. Caslon Press Boktryckeri, Stockholm 1952. 96 s. + xxiv planscher. Ill. Häftad.

¶ 18811

[ ATA: 40 Kr. ] Pris: Caslon Press Boktryckeri, Stockholm 1952. SEK

OLSEN, Maj, Sofie Sager. Revoltör mot dubbelmoral. Stockholm 1975. 142 (2) s. Förlagets pappband.

¶ 16752

[ ATA: 50Kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

OLSEN, Per, Ekbátana tur/retur. Essays om liv og lyst isaer i dansk litteratur. AKA-PRINT, Århus 2003. 160s. Illustrerad. Häftad. Övre högra hörnet något stött.

¶ 52527

[ ATA: 75Kr ] Pris: AKA-PRINT, Århus 2003. SEK

OLSHEDEN, Jan, OLSSON, Stellan, Vad gjorde farfar i Amerika? Norstedts 1968. 159s. Illustrerad. Förlagsinbunden.

¶ 11443

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts 1968. SEK

OLSON, Emil (Red.), Utdrag ur Magnus Erikssons Landslag. Med inledning, anmärkning och glossar. Lund 1956. 181 s. Häftad.

¶ 12374

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Lund 1956. SEK

OLSON, EMIL (UTG.), Utdrag ur Magnus Erikssons Landslag. Med inledning, anmärkning och glossar. Fjärde uplagan. Gleerups 1956. XXVI,181s. Häftad. Noteringar i rött och blått.

¶ 53870

[ ATA: 70Kr ] Pris: Fjärde uplagan. Gleerups 1956. SEK

OLSON, Erik, Den 100-åriga ölfejden. Stockholm 1956. 21 s. Häftad.

¶ 12359

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Stockholm 1956. SEK

OLSSON, Åke, Modernare tider - ett sätt att se Sverige. Författarförlaget 1987. 213s. Förlagets pappband.

¶ 16661

[ ATA: 60Kr ] Pris: Författarförlaget 1987. SEK

OLSSON, Bengt-Erik, Petter Stenberg 1821-1906. Halländsk falskmyntare, frånge på Malmö fästning. Örkelljunga 1999. 176 s. Ill. Förlagsinbunden. Förlagsny.

¶ 15088

[ ATA: 75Kr ] Pris: Örkelljunga 1999. SEK

OLSSON, Birger, Hässelby slott. Från herresäte till nordiskt kulturcentrum. Stockholm 1988. 128 s. Il. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 33028

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1988. SEK

OLSSON, Bror, Tegnér som akademiker. Lund 1946. 35 s. Häftad. Omslaget litet nött i kanterna. Med ded. till Johan Nordström.

¶ 25088

[ ATA: 100 kr ] Pris: Lund 1946. SEK

OLSSON, Gunnar, Stat och kyrka i Sverige vid medeltidens slut. Göteborg 1947. 328 s. Häftad. Anteckningar i blyerts. Lite fläckar över rygg.

¶ 29459

[ ATA: 200 kr ] Pris: Göteborg 1947. SEK

OLSSON, Gustaf, Folken i maskintidsåldern. Stockholm 1932. 261 s. Häftad. Ryggen nött. Namnteckning (Sten Carlsson).

¶ 23201

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

OLSSON, Henry, Vinlövsranka och hagtornskrans. Norstedts, Stockholm 1970. 310s. + planscher. Förlagsklotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget nött.

¶ 10204

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts, Stockholm 1970. SEK

OLSSON, Henry, Fröding. Ett diktarporträtt. Stockholm 1950. 414 s + planscher. Häftad. Något nött.

¶ 11413

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

OLSSON, Jan Olof (red.), Det glada Stockholm. Med teckningar av Stig Claeson. Stockholm 1979. 178 (2) s. Förlagets papband utan skyddsomslag. Gott skick.

¶ 45525

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

OLSSON, Jan Olof, Någonstans i Sverige. Stockholm 1974. 256 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget med ett par revor; övrigt gott skick.

¶ 27025

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

OLSSON, Jan Olof, I Dublins vackra stad. Stockholm 1968. 187 (3) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Något nött.

¶ 48037

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

OLSSON, Jan Olof, Den okände soldaten 1914-1918: Alla de unga lejonen / The Yanks are coming. Stockholm 1975. 2 vol. 398 s. Ill. Häftade. Gott skick.

¶ 49886

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

OLSSON, Mikael, Ownership Reform and Corporative Governance: The Slovak Privatisation Process in 1990-1996. Uppsala 1999. xviii, 370 pp. Softcover. Inscribed by athour on front leaf. In good condition.

¶ 46383

[ ATA: 250kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

OLSSON, Reinhold, Norrländskt sågverksliv under ett sekel. Nordiska museet 1949. 176s. Illustrerad. Häftad. Namn på försättsbladet: Phebe Fjellström. Ouppskuren. Fläck på ryggen och främre omslaget av en enkronas storlek.

¶ 41849

[ ATA: 100Kr ] Pris: Nordiska museet 1949. SEK

OLSSON, Sven W. (red.), Samuel Agriconius Åkerhielms brev till Josias Cederhielm och Vellengk 1700-1702. Stockholm 1979. 219 s. Förlagets klotband med skyddsomslag

¶ 28865

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

OLSSON, Ulf, Finansfursten. K. A. Wallenberg 1853-1938. Atlantis, Stockholm 2006. 503. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 36216

[ ATA: 125Kr ] Pris: Atlantis, Stockholm 2006. SEK

OMBERG, Ture, Bergsmän i hyttelag. Bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-årsperiod från mitten av 1700-talet. Uppsala 1992. 183 s. Häftad. Kulspetskommentar på sista blanka bladet.

¶ 13778

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

ONASCH, Konrad, Gross-Nowgorod. Aufsteig und Niedergang einer russischen Stadtrepublik. München 191969. 203 pp. Ill. Publisher's cloth with dj and one fold-out map. Two repaired damages to dj.

¶ 25774

[ ATA: 100 kr ] Pris: München 191969. SEK

ONSLOW, Richard, The Squire: Georg Alexander Baird Gentleman Rider 1861-1893. London 1980. 178 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11205

[ ATA: 100 Kr ] Pris: London 1980. SEK

OPPERMANN, Hans (ed.), Wege zu Vergil. Drei Jahrzehnte Begegnungen in Dichtung und Wissenschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Dramstadt 1966. XV, 488 pp. Publisher's cloth

¶ 819

[ ATA: 125kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Dramstadt 1966. SEK

OREDSSON, Sverker (red.), Tsar Peter och Kung Karl. Två härskare och deras folk. Stockholm 1998. 309 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 29364

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

ORIGO, Iris, The Merchant of Prato. Folio Society 1984. 371pp. Publisher´s decorated cloth with slipcase.

¶ 57379

[ ATA: 175Kr ] Pris: Folio Society 1984. SEK

ORIOLI, Giovanni, Memorie romane dell'Ottocento. Capelli Editore 1963. 292 pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 27498

[ ATA: 300 kr ] Pris: Capelli Editore 1963. SEK

ORTNER, Eugen, Glück und Macht der Fugger. München 1979. 391 pp. Paperback.

¶ 19049

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1979. SEK

ORUP, Lars, Första världskriget. Åren 1914-1918. Hälsingborg 1967. 144 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

¶ 41192

[ ATA: 100 kr ] Pris: Hälsingborg 1967. SEK

OSTERGREN, Robert C., A Community Transplanted. The Trans-Atlantic Experience of a Swedish Immigrant Settlement in the Upper Middle West, 1835-1915. Uppsala 1988. xvi,400pp. Soft covers with dust jacket. Signature.

¶ 51160

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1988. SEK

OSTERROTH, Franz / Dieter Schuster, Chronik der deutschen Sozial Demokrati. Hannover 1963. 672 pp. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 37471

[ ATA: 100 kr ] Pris: Hannover 1963. SEK

OTERO, Luis Miguel Martinez, Fulcanelli. Une biographie impossible. Traduit du Castillan par Cristina Sans. Arista 1989. 187pp. + plates. Softcover. A few pencil markings.

¶ 57785

[ ATA: 100Kr ] Pris: Arista 1989. SEK

OTTESEN-JENSEN, Elise, Livet skrev vidare. Bonniers 1966. 223,(1)s. + planscher. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

¶ 17404

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1966. SEK

OTTESEN-JENSEN, Elsie, Arbetarrörelsen - männens eller mänsklighetens rörelse? Federativs 1980. 151 s. Häftad.

¶ 23196

[ ATA: 60 kr ] Pris: Federativs 1980. SEK

OTTO, Walter F., Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion. Hamburg 1956. 134 pp. Paperback.

¶ 21114

[ ATA: 50 kr ] Pris: Hamburg 1956. SEK

OTTOKAR, Nicola, Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Torino 1962. XVIII, 225 (5) pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Excellent condition.

¶ 32882

[ ATA: 150 kr ] Pris: Torino 1962. SEK

OVERLAND, Viveka / Anders Franck (red.), Jonsered. Stenåldersboplats Bruksort Kunskapssamhälle. Uddevalla 2005. 260 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 46886

[ ATA: 250kr ] Pris: Uddevalla 2005. SEK

OXENSTIERNA, Johan, Betraktelser. Med inledning av Sten Lindroth. Uppsala 1959. 44 (4) s. Häftad. Nr 370 av 500 ex.

¶ 39233

[ ATA: 60 kr ] Pris: Uppsala 1959. SEK

OZMENT, Steven, Kropp och ande. Privatliv i renässansens Tyskland. Natur och Kultur 2001. 365s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 6773

[ ATA: 75Kr ] Pris: Natur och Kultur 2001. SEK

OZMENT, Steven, Borgmästarens dotter. En skandal i en tysk stad på 1500-talet. Stockholm 1998. 264 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 13566

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

P:N NISSON, Martin, Letter to Professor Arthur D. Nock on Some Fundamental Concepts in the Science of Religion. Reprinted from Harvard Theological Review 1949. pp. 71-107 pp. Softcover. Many underlinings. Worn.

¶ 26904

[ ATA: 75 kr ] Pris: Reprinted from Harvard Theological Review 1949. SEK

PÖHLMANN, Robert von, Griechische Geschichte und Quellenkunde. München 1914. VI, 378 pp. Publisher's black cloth.

¶ 42096

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1914. SEK

PÅLSSOPN, Roland / Sven Söderholm (red.), Förteckning över byggnadsminnesmärken. Stockholm 1976. 384 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 32475

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

PÄRSSON, Anita, Dövas utbildning i Sverige 1889-1971. Göteborg 1997. 406 s. Ill. Häftad.

¶ 12084

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Göteborg 1997. SEK

PAETZOLD, Heinz, Ernst Cassirer von Marburg nach New York. Eine Philosophische Biographie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1995. 240 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 1525

[ ATA: 100kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1995. SEK

PAGEL, Karl, Die Hansa. Georg Westermann 1963. 380pp. + plates. Publishers cloth with dust-jacket. Lower right corner slightly bumped.

¶ 16634

[ ATA: 150Kr ] Pris: Georg Westermann 1963. SEK

PAGOLD, Susanne, De långas sammansvärjning. Undersökande modereportage. Stockholm 1999. 221 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag .Ett veck å främre omslag; övrigt i gott skick.

¶ 32497

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

PAIS, Abraham, Subtle is the Lord... The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford University Press. 7th printing of the 1982 edition. xvi,552pp. + plates. Publisher´s cloth with dustjacket. Fröman´s copy. Pencil underlinings/ annotations.

¶ 58197

[ ATA: 100Kr ] Pris: Oxford University Press. 7th printing of the 1982 edition. SEK

PALEOLOGUE, Maurice, Kejsar Alexander II:s tragiska kärlekssaga. Helsingfors 1924. 169 s. Ill. Privat halvklotband. Gott skick.

¶ 39192

[ ATA: 200 kr ] Pris: Helsingfors 1924. SEK

PALLIS, Kis, Casanova. Stockholm 1946. 268 s. Häftad.

¶ 43202

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1946. SEK

PALLIS, marco, Cimes et lamas (Peaks and Lamas). Traduit de l´anglais par G. Sellier-Leclercq. 4e mille. Éditions Albin Michel, Paris 1955. Softcover with dustjacket Some red and blue markings. Small surface damage on front dustjacket, approximately 1 squarecentimeter.

¶ 58017

[ ATA: 125Kr ] Pris: 4e mille. Éditions Albin Michel, Paris 1955. SEK

PALM, Göran, En orättvis betraktelse. Norstedts 1966. 208s. Häftad. Namnteckning.

¶ 6008

[ ATA: 60 kr ] Pris: Norstedts 1966. SEK

PALM, Göran, Bokslut från LM. 1-2. Författarförlaget 1972-1974. 190+325 s. Originalpocket.

¶ 12366

[ ATA: 125 kr ] Pris: Författarförlaget 1972-1974. SEK

PALM, Rolf, Die Sarazenen. Econ Verlag 1978. 454pp+plates. Publishers hardcover without dust-jacket.

¶ 8852

[ ATA: 100Kr ] Pris: Econ Verlag 1978. SEK

PALMBORG, Nils, Litteratörernas Lund. Lund 1985. 362 s. Ill. Förlagets pappband. Namnteckning. Gott skick.

¶ 33038

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1985. SEK

PALME, Sven Ulric, Kungligt och kvinnligt. LT:s 1958. 191s. Illustrerad. Häftad Tillskrift på smutstitelbladet.

¶ 13303

[ ATA: 70Kr ] Pris: LT:s 1958. SEK

PALME, Sven Ulric, Hur Frankrike blev Frankrike. Stockholm 1967. 232 s. Ill. Originalpocket.

¶ 44628

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

PALME, Sven Ulric, I den historiska trapetsen. Teckningar av Gunnar Brusewitz. LTs 1952. 279s. Illustrerad. Förlagets klotryggsband. Inget skyddsomslag.

¶ 46203

[ ATA: 60Kr ] Pris: LTs 1952. SEK

PALMER, Torsten/ WERNER, Birgitta/ PALMER, Maya (red.), Bilder från Stockholms malmar 1894 - 1912. Foto Oscar Heimer. En bok från TV:s bildarkiv Sveriges Radio. Andra upplagan. Stockholm 1973. 145s. Kvarto. Illustrerad.

¶ 57249

[ ATA: 100Kr ] Pris: Andra upplagan. Stockholm 1973. SEK

PALMGREN, Alvar, Hippophanês Rhamnoides auf Åland. Helsingfors 1912. 188 pp. 10 plates and fold out map. Original wrappers. Fine condition.

¶ 23990

[ ATA: 250 kr ] Pris: Helsingfors 1912. SEK

PALMLUND, Evald, Väderhatt och väderflöjel. Erik Lindorm och tidningarna 1905-1924. Lund 1981. 298 s. Ill. Häftad. Något blyertsstreckad.

¶ 37051

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1981. SEK

PALMSTIERNA, Carl-Fredrik, Fjädern i min hand. Bonniers 1976. 255s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget något nött och med en tre centimeter lång reva.

¶ 15597

[ ATA: 50Kr ] Pris: Bonniers 1976. SEK

PALOSUO, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections: Jewish Testimonies from Hungaury 1920-1945. Uppsala 2008. xiii, 272 pp. Softcover.

¶ 39861

[ ATA: 150kr ] Pris: Uppsala 2008. SEK

PALUDAN-MÜLLER, C., De förste Konger af den Oldenborgske Slaegt. Omrids og tanker til forstaaelse af Danmarks historie i overgangen fra middelalderen til den nyere tid. Köbenhavn 1874. (12) 634 (2) s. Svart halvfranskt band. Fd. biblioteks ex. med två stämplar (Fornby Folkhögskola). Försättsblad saknas. Bandet något nött.

¶ 48496

[ ATA: 150kr ] Pris: Köbenhavn 1874. SEK

PAONE, Michele, Lecce elegia del barocco. Congedo 1979. 328 pp. Ill. Publisher's decorated cloth with dj. Very good condition.

¶ 43663

[ ATA: 350 kr ] Pris: Congedo 1979. SEK

PARACELSUS, The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus. Translted from the German by Arthur Edward Waite. Forgotten Books, 2007. (12), 157pp. Softcover. Very Good.

¶ 59852

[ ATA: 250Kr ] Pris: Forgotten Books, 2007. SEK

PARKMAN, Lars, Kirurgisk sjukvård i Örnsköldsvik. En tillbakablick på åren 1873-1978. Örnsköldsviks Medicinhistoriska Förening 1995. 64,(2)s. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 52248

[ ATA: 75Kr ] Pris: Örnsköldsviks Medicinhistoriska Förening 1995. SEK

PARR, G., The Cathode Ray Tube and its Applications. London 1944. viii, 180 pp. Publisher's blue cloth.

¶ 31176

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1944. SEK

PARRINDER, Geoffrey, Religion in Africa. Penguin 196253 pp. Paperback.9. Worn spine.

¶ 13495

[ ATA: 50 Kr ] Pris: Penguin 196253 pp. Paperback.9. SEK

PATAI, Raphael, The Hebrew Goddess. Third Enlarged Edition. Foreword by Merlin Stone. Wayne State University Press, Detroit, 1998. Fifth Printing. 369pp. + plates. Softcover. Very Good.

¶ 59168

[ ATA: 200Kr ] Pris: Wayne State University Press, Detroit, 1998. Fifth Printing. SEK

PATERSON-Smyth, Bibeln och dess urkunder. En skildring om rabbinerna och de gamla handskrifterna. Uppsala 1927. 192 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 34706

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1927. SEK

PATWARDHAN, Sunanda, A Vision of the Sacred: My Personal Journey With Krishnamurti. Edwin House 1999. 120 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 42944

[ ATA: 100 kr ] Pris: Edwin House 1999. SEK

PAUL, Elliot, Fransmän. En bok om konsten att förstå sig på mat, kärlek och andra nöjen i Frankrike. Stockholm 1956. 189 s. Förlagets halvklot med främre omslag.

¶ 25490

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1956. SEK

PAUL, Hermann, Prinzipien der Sprachgeschichte. Vierte Auflage. Halle, Max Niemeyer, 1909. XVI,428pp. Publisher´s cloth. Stamped. Pencil underlinings.

¶ 57794

[ ATA: 100Kr ] Pris: Vierte Auflage. Halle, Max Niemeyer, 1909. SEK

PAUL, Sigrid, Begegnungen I-II. Zur Geschichte persönlicher Dokumente in Ethnologie, Soziologie, Psychologie. München 1979. 2 volumes. XXI, 414 + VI, 542 pp. With index. English summaryOriginal wrappers. Small bump to upper right corner of volume one; else in good condition. Extensive study on the concept of the other and the use of personal documents and subjective interference in the history of the social- and antropological sciences.

¶ 2112

[ ATA: 200kr ] Pris: München 1979. SEK

PAULSEN, marit, Den stressade potatisen. Stockholm 1985. 135 s. Häftad.

¶ 32725

[ ATA: 45 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

PAYNE, Robert, Guldet från Troja. Hur Heinrich Schliemann upptäckte grekernas fornskatter. Stockholm 1961. 227 (1) s. Ill. Förlagets dekorerade klotryggsband med skyddsomslag.

¶ 39396

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1961. SEK

PECHEL, Rudolf, Deutsche Rundschau. Rütten & Loening, 1961. 463,(1)pp. Paperback. Stamped , A within a ring, on last page.

¶ 22260

[ ATA: 60Kr ] Pris: Rütten & Loening, 1961. SEK

PEDERSEN, Ole, Livstydning i den nordiske mytologi. Dansklaererforeningen 1987. 184 s. Häftad.

¶ 49395

[ ATA: 100kr ] Pris: Dansklaererforeningen 1987. SEK

PEHRSON, Torsten, Zootomiska Institutets historia 1880-1960. Stockholm 2007. 108 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 35354

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 2007. SEK

PEHRSSON, Per, Lützenboken. Stiftelsen Lützenfondens minnesskrift. SKDB 1932. 159s. Kvarto. Illustrerad. Pappband. Förlagets, delvis blindpressade, dekorerade pappband. Ouppskuren. Dedicerad till Ärkebiskop Yngve Brillioth.

¶ 54307

[ ATA: 200Kr ] Pris: SKDB 1932. SEK

PELTONEN, Matti (ed.), Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa. Helsinki 1996. 344 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 3554

[ ATA: 100Kr ] Pris: Helsinki 1996. SEK

PEM, Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Aus Berlins glanzvollsten Tagen und Nächten. Berlin 1962. 248 pp. Softcover.

¶ 11206

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Berlin 1962. SEK

PENIAKOFF, Vladimir, Private Army. London 1950. 512 pp. Publisher's hardcover dj. Worn dj.

¶ 13672

[ ATA: 75 Kr ] Pris: London 1950. SEK

PENN, Jack, The Right to Look Human. Johannesburg 1976. 255 pp. Ill. Softcover.

¶ 35950

[ ATA: 75 kr ] Pris: Johannesburg 1976. SEK

PEPE, Gabriele, Francesco d'Assisi tra Medioevo e Rinascimento. Mandura 1965. 217 (7) pp. Softcover with dj. Very good condition.

¶ 33347

[ ATA: 300 kr ] Pris: Mandura 1965. SEK

PERNLER, Sven-Erik, Gotlands medeltida kyrkoliv - biskop och prostar. En kyrkorättslig studie. Uppsala 1977. 301 s. Förlagets pappband.

¶ 36559

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 1977. SEK

PERNOUD, Régine, La femme au temps des Cathédrales. Paris 1984. 306 pp. Ill. Softcover.

¶ 18979

[ ATA: 125 kr ] Pris: Paris 1984. SEK

PERNOUD, Régine, Herrscherin in Bewegter Zeit. Blanca von Kastilien, Königin von Frankreich. München 1991. 333 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 18997

[ ATA: 125 kr ] Pris: München 1991. SEK

PERNOUD, Régine, Königin der Troubadoure. Elenore von Aquitanien. München 1979. 267 pp. paperback.

¶ 19057

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1979. SEK

PERNOUD, Régine, Les hommes de la Croisade. Paris 1984. 344 pp. Paperback.

¶ 30242

[ ATA: 75 kr ] Pris: Paris 1984. SEK

PERROT, Etienne, Coran teint. Le livre rouge suivi de mémoires d´un chemineau et d´un choix de poésies chymiques. La fontaine de Pierre, paris 1979. 336pp. Softcover.

¶ 56100

[ ATA: 100Kr ] Pris: La fontaine de Pierre, paris 1979. SEK

PERS, Anders, Gamla papper angående Mora socken dess äldsta skattelängder efter Kammararkivets handlingar till trycket befordrade och med en efterskrift försedda av Anders Pers. Västerås, 1927. 232s. + utvikbar plansch. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 59449

[ ATA: 250Kr ] Pris: Västerås, 1927. SEK

PERSSON, Christer, Axel, främling, människa. Stockholm 1981. 234 s. Häftad.

¶ 45173

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

PERSSON, Lena (Red.), Radio - om bok för radioter. Stockholm 1994. 299 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 12362

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1994. SEK

PERSSON, Mathias, Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753-1792. Uppsala 2009. 296 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 49406

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 2009. SEK

PERSSON, Mats, Förnuftskampen. Vitalis Norström och idealismens kris. Symposion 1994. 496 s. Häftad.

¶ 387

[ ATA: 100Kr ] Pris: Symposion 1994. SEK

PERSSON, Per Evert (red.), Bollnäs under tusen år 1000-2000. Bollnäs 1999. 344 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 39868

[ ATA: 200 kr ] Pris: Bollnäs 1999. SEK

PERTICONE, Giacomo, La politica italiana dal primo al secondo dopoguerra. Dott. A. Giuffrè, Milano 1965. 784pp. Publisher's hardcover with d j.

¶ 23047

[ ATA: 300Kr. ] Pris: Dott. A. Giuffrè, Milano 1965. SEK

PETERICH, Eckart / Josef Rast, Griechenland. Ein kleiner Führer. Freiburg 1978. 429 pp. Ill. Publisher's hardcover. In good condition.

¶ 30364

[ ATA: 90 kr ] Pris: Freiburg 1978. SEK

PETERSON, Bengt / Beate George, Två faraoner. Arkeologi och historia kring Sesostrisi och Tutanchamun. Stockholm 1973. 112 s. Ill. Häftad.

¶ 27821

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

PETERSON, Claes, Peter the Great's Administrative and Judicial Reforms: Swedish Antecendets and the Process of Reception. Stockholm 1979. 448 pp. Publisher's hardcover. With author's signature. In good condition.

¶ 34391

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

PETERSON, Hans, Elise ensam. En kärlekshistoria. Stockholm 1972. 307 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 26305

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

PETERSON, Hans, Elise och de andra. En kärlekshistoria. Stockholm 1973. 286 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 26306

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

PETERSON, Martin, International Interest Organizations and the Transmutation of Postwar Society. Stockholm 1979. XX,720pp. Soft covers.

¶ 11847

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

PETERSON, Thage G., Resan mot Mars. Anteckningar och minnen. Stockholm 1999. 715 (3) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 46418

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

PETERSSON, H. Bertil A., Anglo-Saxon Currency. King Edgar´s Reform to the Norman Conquest. 294pp. + folding plate and erratum slip. Soft cover with dust jacket. Signature on fly leaf.

¶ 50933

[ ATA: 250Kr ] Pris: SEK

PETISCUS, A. H., Olympen eller hellenernes och romarnes mytologi jemte egyptiernes, hinduernes och de fornnordiska folkens gudalära. Stockholm 1878. 344 s. Ill. Förlagets dekorerade röda klotband. Ryggen bleknad.

¶ 34791

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1878. SEK

PETIT-DUTAILLIS, Charles, La monarchie féodale en France et en Angleterre. Paris 1971. 476 pp. Paperback.

¶ 19048

[ ATA: 60 kr ] Pris: Paris 1971. SEK

PETRASCH, Ernst (ed.), Medaillen der Renaissance und des Barock. Eine Auswahl aus den Beständen des Badischen Landesmuseums. Karlsruhe 1969. 10 pp. + 58 plates. Softcover.

¶ 24187

[ ATA: 60 kr ] Pris: Karlsruhe 1969. SEK

PETRELLI, T. J. / A. Lagrelius (red.), Narvatroféer i statens trofésamling. Stockholm 1907. 21 (3) + 17 planscher. Häftad. Kvarto.

¶ 40506

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1907. SEK

PETRI, Lennart, Sverige i stora världen. Minnen & reflexioner från 40 års diplomattjänst. Förord av Lars Bergquist. Atlantis 1996. 536s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Tillskrift på grekiska på smutstitelbladet.

¶ 56203

[ ATA: 100Kr ] Pris: Atlantis 1996. SEK

PETRIE, Charles, Philip II of Spain. London 1964. 319 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 11582

[ ATA: 75 Kr ] Pris: London 1964. SEK

PETTERSON, Lars (red.), I nationens intresse. Ett och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik. Uppsala 1999. 157s. Häftad. Bidrag av Henrik Höjer, Stefan Johansson, Samuel Edquist, Lars Jönses.

¶ 6696

[ ATA: 70Kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

PETTERSSON, Ann-Marie, Nyköping under frihetstiden. Borgare och byråkrater i den lokala politiken. Uppsala 1972. 257 s. Häftad.

¶ 34742

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1972. SEK

PETTERSSON, Hans, Jorden och radium. Ett bidrag till Jordens utvecklingshistoria. Bonniers 1940. 161s. Illustrerad. Klotband (Levins bokbinderi Uppsala bokband). Fläck i övre marginalen på ss. 60-61.

¶ 57209

[ ATA: 150Kr ] Pris: Bonniers 1940. SEK

PETTERSSON, Johan, KRISTIANSSON, Gunnel, Hällristningar på Tjörn. Dalaförlaget 1977. 149s. Förlagsinbunden med skyddsomslag Skyddsomslaget har tre revor.

¶ 5777

[ ATA: 150Kr ] Pris: Dalaförlaget 1977. SEK

PETTERSSON, Lars, Kaksikymmentäneljäkulmaisen ristikirkon syntyongelmia. On Finnish Cruciformed Timber-Churches with Twenty-Four Corners: Problems Concerning their Origin. Helsinki 1978. 150 pp. Ill. Softcover with dj. Quarto. Very good condition. Text in Finnish.

¶ 32944

[ ATA: 750 kr ] Pris: Helsinki 1978. SEK

PETTERSSON, Olof (red.), Heliga skrifter ur religionernas dokument. Texter sammanställda och kommenterade av Olof Pettersson. Stockholm 1970. 343 s. Häftad. Omslagen med plastöverdrag, insidan av pärmarna förstärkta med papp. Texten har en del anteckningar och understrykningar.

¶ 8509

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

PETTERSSON, Olof, Chiefs and Gods: Religious and Social Elements in the South Eastern Bantu Kinship. Lund 1953. 403 pp. Original wrappers.

¶ 178

[ ATA: 250Kr ] Pris: Lund 1953. SEK

PETTERSSON, Olof, Tro och rit. Religionsfenomenologisk översikt. Stockholm 1972. 358 s. Häftad. Omslag och rygg något slitna.

¶ 8508

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

PETTERSSON, Olof, Afrikas religioner. Stockholm 1966. 358 (2) s. Ill. Förlagsinbunden med skydsomslag.

¶ 42277

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

PETTERSSON, Oskar, Politisk vetenskap och vetenskaplig politik. Uppsala 2003. 221s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 13316

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

PETTERSSON, Rune, Helhetens harmoni. Intryck från japan. Cicada 1986. 134 s. Il. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 36453

[ ATA: 60 kr ] Pris: Cicada 1986. SEK

PETTERSSON, Täpp-John (red.), Mora. Ur Mora, Sollerö, Venjans och Våmhus socknars historia 1-2. Mora kommun 1984, 1988. 627,654s. Förlagets klotband. Inga skyddsomslag. Främre omslaget medbundet i båda volymerna. 2 volymer.

¶ 58635

[ ATA: 400Kr ] Pris: Mora kommun 1984, 1988. SEK

PEYREFITTE, Alain, När Kina vaknar kommer världen att darra. Uppsala 1976. 448 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 36180

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 1976. SEK

PFANDL, Ludwig, Spanische Kultur und Sitte des 16. und 17. Jahrhunderts. Eine Einführung in die Blütezeit der spanischen Literatur und Kunst. Kempten 1924. XV, 288 pp. Plates. Publisher's black haldf claf with decorated spine. Spine a little worn.

¶ 44823

[ ATA: 150kr ] Pris: Kempten 1924. SEK

PHILIPSON, Malin, Picassos 'Trois musiciens' (1921). Uppsala 1980. 71s. Ill. Häfte.

¶ 23051

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Uppsala 1980. SEK

PICHOT, André, Die Geburt der Wissenschaft. Von den Babyloniern zu den frühen Griechen. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991. 576 pp. Publisher's hardcover.

¶ 20415

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991. SEK

PICKNETT, Lynn/ PRINCE, Clive, The Templar Revelation. Secret Guardians of the True Identity of Christ. Touchstone/ Simon & Schuster, 1998. Second printing. 432pp. + Plates. Softcover. Very Good.

¶ 58669

[ ATA: 100Kr ] Pris: Touchstone/ Simon & Schuster, 1998. Second printing. SEK

PIDAL, Ramón Menéndez, Det eviga Spanien. Natur och Kultur 1952. 175s. + porträtt. Häftad. Liten fläck på bakre omslaget.

¶ 46819

[ ATA: 150Kr ] Pris: Natur och Kultur 1952. SEK

PIHL, Christopher, Arbete. Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige. Uppsala 2012. 261s. Häftad. Studia Historica Upsaliensia 246.

¶ 54960

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2012. SEK

PILTZ, Anders (ed.), Studium Upsalense: Specimens of the Oldest Lecture Notes Taken in the Mediaeval University of Uppsala. Uppsala 1977. 382 pp. Original wrappers. Presentationcopy to prof. Sven Lundström. Some annotations and a few pages with creases.

¶ 34477

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 1977. SEK

PIPER, Nikolaus / Theo Sommer (ed.), Zeit Punkte: Zeit der Ökonomen. Ein kritische volkwirtschaftlichen Denkens. Die Zeit 1993. 114 pp. Ill. Original wrappers. Quarto.

¶ 38254

[ ATA: 100 kr ] Pris: Die Zeit 1993. SEK

PIRENNE, H., Economic and Social History of Medieval Europe. Routledge & Kegan Paul 1953. xii, 243 (1) pp. Publisher's cloth with dust-jacket.

¶ 16643

[ ATA: 125Kr ] Pris: Routledge & Kegan Paul 1953. SEK

PIRENNE, Henri, Geschichte Europas. Büchergilde Gutenberg, 1961. 627,(1)pp. Publishers cloth with dust-jacket. Dust-jacket damaged and repaired.

¶ 22261

[ ATA: 100Kr ] Pris: Büchergilde Gutenberg, 1961. SEK

PITAUVAL, Fransyska Rättegångshistorier från Sextonde och Sjuttonde Århundradena, berättade af Pitauval. Fahlun, P.A. Huldbergs boktryckeri 1843. 60s. Blankt omslag. Reva (2 cm) och namnteckning på främre omslaget. Lagerfläckad.

¶ 12148

[ ATA: 400Kr ] Pris: Fahlun, P.A. Huldbergs boktryckeri 1843. SEK

PITZ, Ernst, Europäsiches Städtewesen und Bürgertum von der Sätantike bis zum hohen Mittelalter. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991. 423 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 18963

[ ATA: 150 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1991. SEK

PLATEN, Gustaf von, Min vän Stig Ahlgren. Fischer & Co 1997. 365s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 11637

[ ATA: 75Kr ] Pris: Fischer & Co 1997. SEK

PLATEN, Gustaf von, Resa till det förflutna - lättsinne i allvarstid. Stockholm 1993. 351 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12355

[ ATA: 70Kr ] Pris: Stockholm 1993. SEK

PLATEN, Gustaf von, Nittonhundra. Stockholm 1999. 396 s. Ill. Förlagsinbunden utan skyddsomslag. Namnteckning. Understrykningar svagt i blyerts.

¶ 26523

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

PLATEN, Gustaf von, I midnattssyndens land. Forum 1969. 176s. Häftad. Datum på smutstitelbladet.

¶ 28707

[ ATA: 75Kr ] Pris: Forum 1969. SEK

PLATEN, Magnus von, Diktare och domare. Svenska Akademiens pristävlingar. Stockholm 1986. 183 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 9301

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

PLATEN, Magnus von, Den unge Vilhelm Moberg. Bonniers 1978. 343s. Förlagsinbunden. Inget skyddsomslag. Namn och datum på försättsbladet. Fyra första bladen med litet veck i nedre högra hörnet.

¶ 11422

[ ATA: 50Kr ] Pris: Bonniers 1978. SEK

PLATEN, Magnus von, Skandalen på Operakällaren och andra essayer. Fischer & Co. 1996. 168 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12354

[ ATA: 60kr ] Pris: Fischer & Co. 1996. SEK

PLECHANOV, G. V., Den monoteistiska historieuppfattningens utveckling. Stockholm 1972. 283 s. Originalpocket.

¶ 13421

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

PLESNER, K.F., Engelsk Arthur-digtning. Köbenhavn 1925. 96s. Häftad. Namnteckning i rött på titelbladet. Handskriven rygg-titel.

¶ 11056

[ ATA: 75Kr ] Pris: Köbenhavn 1925. SEK

PLOETZ, Karl, Världshistorien i årtal. Prisma 1988. 302s. Förlagets dekorerade pappband. Något nött.

¶ 16444

[ ATA: 50Kr ] Pris: Prisma 1988. SEK

PLOETZ, Karl, Auszug aus der Geschichte. Würzburg 1956. 1455 pp. Publisher's cloth.

¶ 20851

[ ATA: 125 kr ] Pris: Würzburg 1956. SEK

PLUMPTRE, C. E., General Sketch of the History of Pantheism I-II. London W. W. Gibbings 1878. Complete in 2 volumes. viii, 395 + (6) 347 pp. (with index). Nice dark green cloth. Old signatures to front fly leafs. Text clean and bright. No markings. In very good condition. Vol. I: From the Earliest Times to the Age of Spinoza / Vol. II: From the Age of Spinoza to the Commencement of the Nineteenth Century.

¶ 31673

[ ATA: 1000 kr ] Pris: London W. W. Gibbings 1878. SEK

POBÉ, Marcel / Josef Rast, Provance. Führer durch das Land im Licht. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1962. 472 pp. Ill. Softbound. In good condition.

¶ 33287

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1962. SEK

POENSGEN, Georg, Ottheinrich. Gedenkschrift zur vierhundertjährigen Wiederkehr seiner Kurfürstenzeit in der Pfalz (1556-1559). Heidelberg 1956. 324 pp. + XL plates. Softcover with dj.

¶ 24776

[ ATA: 90 kr ] Pris: Heidelberg 1956. SEK

POLHEM, Christopher, Christopher Polhems efterlämnade skrifter I. Uppsala 1947. XIV,373,(3)s. Häftad. Något nött omslag. Dedikation från utgivaren till Sven G. Svensson på främre omslaget.

¶ 10996

[ ATA: 200Kr ] Pris: Uppsala 1947. SEK

POLIAKOV, Léon, Histoire de l'antisémitisme 1-2. L'âge de la foi / L'âge de la science. Paris 1981. 2 volumes. 492 +542 pp. Paperback. One crease to front wrapper of volume two; else in very good condition.

¶ 43370

[ ATA: 250 kr ] Pris: Paris 1981. SEK

PONTÉN, Gottfrid, Högbo och Sandvikens församlings historia 1869-1969. Stockholm 1969. 128s. Illustrerad. Häftad.

¶ 9195

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1969. SEK

POSTEL-VINAY, Karoline, Corée au coeur de la nouvelle Asie. Paris 2002. 318 (10) pp. Softcover. Very good condition.

¶ 43900

[ ATA: 150 kr ] Pris: Paris 2002. SEK

POTORTI, David, September 11th Families For Peaceful Tomorrows: Turning Our Grief Into Action For Peace. New York 2003. 246 pp. Softcover. Signed by the author. In good condition.

¶ 49574

[ ATA: 50kr ] Pris: New York 2003. SEK

POULSEN, Frederik, Oraklet i Delphi. Historie, Kunst, Religion. Köbenhavn 1919. (10) 342 s. Ill. Praktfullt halvfranskt band med båda omslagen medbundna.

¶ 31559

[ ATA: 350 kr ] Pris: Köbenhavn 1919. SEK

POULSEN, Fredrik, Rom i Kejsertiden. Köbenhavn 1927. 15 s. Originalt omslag.

¶ 37753

[ ATA: 50 kr ] Pris: Köbenhavn 1927. SEK

POULSEN, Vagn, Fidias. Stockholm 1949. 112 s. Ill. Förlagets halvklotband med något nött skyddsomslag.

¶ 781

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1949. SEK

POWELL, Lyman P., Mary Baker Eddy. En levnadsteckning. Stockholm 1931. 406 s. Ill. Förlagets blåa klotband. Fd. biblioteksexemplar med exlibris och stämplar. Övrigt i gott skick.

¶ 37713

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1931. SEK

POWELL, Lyman P., Mary Baker Eddy. Stockholm 1931. 406 s. Förlagets skinnryggsband med fem upphöjda bind. Något nött Numrerad upplaga om 600 ex. Detta är 444.

¶ 44495

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1931. SEK

POWER, Brian, Den siste kejsaren av Kina. Stockholm 1989. 278 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Överstruken namnteckning å försättsblad; övrigt i gott skick.

¶ 35886

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

PRAKASH, Gyan (ed.), After Colonialism: Imperial Histories and Postcolonial Displacements. Princeton University Press 1995. viii, 352 (2) pp. Softcover. In good condition.

¶ 43364

[ ATA: 150 kr ] Pris: Princeton University Press 1995. SEK

PRAUSE, Gerhard, Niemand hat Kolumbus ausgelacht. Fälschungen und Legenden der Geschichte richtiggestalten. Düsseldorf 1969. 319 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11207

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Düsseldorf 1969. SEK

PRAZ, Mario (ed.), Tre drammi elisabettiani. A cura di Mario Praz. Napoli Edizioni Scientifice Italiane 1958. 492 (6) pp. Original wrappers. Presentation copy signed by Praz. Critical edition with complete English texts of Beaumont Fletcher's The Maid's Tragedy, John Webster's The Duchess of Malfi and John Ford's 'Tis Pity She's a Whore.

¶ 49011

[ ATA: 600kr ] Pris: Napoli Edizioni Scientifice Italiane 1958. SEK

PRAZ, Mario, Fiori freschi. Firenze 1944. 374 pp. Private half cloth with front cover. Presentation copy from the author. Signed.

¶ 27524

[ ATA: 400 kr ] Pris: Firenze 1944. SEK

PRICE, Roger (ed.), 1848 in France. London 1975. 192 pp. Ill. Softcover.

¶ 35632

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1975. SEK

PRIEST, Dana, The Mission. W.W. Norton 2003. 429,(3)pp. Illustrated. Publishers hardcover with dust jacket.

¶ 26368

[ ATA: 100Kr ] Pris: W.W. Norton 2003. SEK

PRIESTLEY, J. B., Människan och tiden. Stockholm 1964. 320 s. Ill. Kvarto. Förlagsinbunden.

¶ 10812

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

PRIESTLEY, J. B., The Edwardians. Penguin 2000. 302 pp. Ill. Large paperback.

¶ 12718

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Penguin 2000. SEK

PRINGLE, Heather, Mumiekongressen. Vetenskap, besatthet och den eviga döden. Stockholm 2001. 263 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 20555

[ ATA: 70kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

PRIOR, Jim, A Balance of Power. London, Hamish Hamilton 1986. (10),278pp. + plates. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 16691

[ ATA: 100Kr ] Pris: London, Hamish Hamilton 1986. SEK

PRITCHARD, James B. (ed), The Ancient Near East. Volume I. An Anthology of Texts and Pictures. Princeton University Press 1993. xx,380pp. Illustrated. Softcover.

¶ 51481

[ ATA: 125Kr ] Pris: Princeton University Press 1993. SEK

PROSS, Christian, Paying For The Past: The Struggle Over Preparations For Surviving Victims of the Nazi Terror. Johns Hopkins University 1998. xxii, 266 pp. Publisher's red cloth with dj. Very good condition.

¶ 47863

[ ATA: 125kr ] Pris: Johns Hopkins University 1998. SEK

PROSS, Harry (ed.), Die Zerstörung der deutschen Politik. Dokumente 1871-1933. Frankfurt 1959. 380 pp. Paperback.

¶ 31075

[ ATA: 75 kr ] Pris: Frankfurt 1959. SEK

PROSS, Harry, Jugend Eros Politik. Büchergilde Gutenberg 1965. 524pp. Illustrated. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 22258

[ ATA: 100Kr ] Pris: Büchergilde Gutenberg 1965. SEK

PROSS, Harry, Literatur und Politik. Walter-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1963. 376pp. + plates. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 22259

[ ATA: 100Kr ] Pris: Walter-Verlag, Olten und Freiburg im Breisgau 1963. SEK

PRUSEK, Jaroslav, Chinese History and Literature: Collection of Studies. Prague Czechoslovak Academy of Sciences 1970. 586 (2) pp. Publisher's decorated blue cloth with dj. Dj with a couple of tears. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 44074

[ ATA: 500 kr ] Pris: Prague Czechoslovak Academy of Sciences 1970. SEK

PSELLO, Michele, Imperio di Bisanzio (Cronografia) I-II. Fondazione Lorenzo Villa 1984. 2 volumes. XLIII, 403 (11) + 474 (10) pp. Publisher's hardcover with dj. In original slip-case.Very good condition.

¶ 43490

[ ATA: 750 kr ] Pris: Fondazione Lorenzo Villa 1984. SEK

PUBOLS, Daniel, Makt och moral. Kyrkan och arbetarrörelsen. Stockholm 2004. 142 s. Häftad.

¶ 21618

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

PUHLE, Hans-Jürgen (ed), Kapitalismus, Korporatismus, Keynesianismus. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. pp.159-291. Ownership plate on small title.

¶ 45045

[ ATA: 100Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. SEK

PURSCHE, Werner, Timmermansämbetet i Stockholm före 1700. 1-2. Stockholm 1979. 360+1056s. Illustrerad. Del 1 förlagspappband, del 2 häftad. ex libris å smutstitelbladet. 2 volymer.

¶ 4101

[ ATA: 350Kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

PYE, Michael, Skilful Means: A Concept in Mahayana Buddhism. Duckworth 1978. 211 pp. Softcover.

¶ 17787

[ ATA: 200 kr ] Pris: Duckworth 1978. SEK

PYLE, Robert Michael, Where Bigfoot Walks: Crossing the Dark Divide. Boston 1995. 338 pp. Softcover.

¶ 29595

[ ATA: 125 kr ] Pris: Boston 1995. SEK

PZ [PÖNITZ, Carl Edvard], Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde. Zur unterhalten Belehrung für Eingewihte und Laien im Kreigswesen. 1-2 (vol. 3 missing). Stuttgart und Tübingen 1854. XII, 451 + VI, 496 pp. 2 volumes in contemporary half calf.

¶ 27620

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stuttgart und Tübingen 1854. SEK

QUIDING, Nils Herman, Slutliqvid med Sveriges lag, i fyra böcker uppgjord af Nils Nilsson, Arbetskarl. Gidlunds 1978. (4),185,(1) + (8),155,(1) + 156 + 113,(1),XXX,(1)s. Förlagets pappband.

¶ 18305

[ ATA: 75Kr ] Pris: Gidlunds 1978. SEK

QVARNSTRÖM, Ludwig, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri. Historia, reception, historiografi. Uppsala 2010. 511s. Ilustrerad. Häftad. Ars Suetica 22.

¶ 53912

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2010. SEK

QVIST, Gunnar, Fredrika Bremer och kvinnans emancipation. Akademiförlaget, Göteborg 1969. VIII, 296s. Häftad.

¶ 9987

[ ATA: 125Kr ] Pris: Akademiförlaget, Göteborg 1969. SEK

RÖHL, Magnus, Ur den svenska trecentobildens historia. Två studier rörande framför allt Dante, Divina commedia och Inferno V. Stockholm, 1986. 114 s. Häftad. Streckad samt ryggen något nött.

¶ 8072

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm, 1986. SEK

RÖNNQUIST, Ralf, Historia och nationalitet. Lund 1990. 273s. Häftad. Exlibris.

¶ 11535

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lund 1990. SEK

RÅLAMB, Hans Gustaf, En swensk adelsmans äfwentyr. Stockholm 2001. 208 s. Förlagets klotband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 37836

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

RÓNA-TAS, András, Wiener Vorlesungen zur Sprach- und Kulturgeschichte Tibets. Wien 1985. 398 pp. Private cloth, bound with original wrappers. Very good condition.

¶ 44720

[ ATA: 750kr ] Pris: Wien 1985. SEK

RÄDEKER, Wilhelm, Lemgoer Häuser. Lemgo 1955. 80 pp. Ill. Original wrappers. In good condition.

¶ 37664

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lemgo 1955. SEK

RABTEN, Geshe / Geshe Dhargyey, Advice From a Spiritual Friend: Buddhist Thought Transformation. London 1984. 160 pp. Softcover. A few pencil lines; else in very good condition.

¶ 42617

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1984. SEK

RADZINSKIJ, Edvard, Rasputin. Rysslands svarte eminens. Stockholm 2004. 536 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Skyddsomslagetmed små revor och en liten pappersförlust nedtill på ryggen.

¶ 26447

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 2004. SEK

RAHM, Gunnar (red.), FOLKAREBYGDEN 1977. Avesta 1977. 9 s. Ill. Häftad.

¶ 28099

[ ATA: 50 kr ] Pris: Avesta 1977. SEK

RAJASEKHAR, N. (ed.), Goa Then and Now, 1961-1981. Government of Goa 1981. 154 pp Ill. Original wrappers. Bstract markings in ballpoint on back wrapper.

¶ 42661

[ ATA: 70 kr ] Pris: Government of Goa 1981. SEK

RAMBERG, Ingrid (red.), Blod och andra band. Om identitet, tillhörighet och konsten att vara människa. Tumba 2004. 136 s. Ill. Häftad Tväroktav.

¶ 31667

[ ATA: 75 kr ] Pris: Tumba 2004. SEK

RAMEL, Stig, Pojken i dörren. Minnen. Stockholm 1995. 415 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 14108

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

RAMEL, Stig, Gustaf Mauritz Armfelt 1757-1814. Dödsdömd kungagunstling i Sverige, ärad stadsgrundare i Finland. Stockholm 1997. 399s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 14373

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

RAMSAY, Henrik, Nordenskiöld. Sjöfararen. Stockholm 1950. 315 (1) s. Ill. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 39839

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

RAMSBY, Åge, Maktens moduler. En bok om Sveriges Radio/TV. Stockholm 1972. 234 (2) s. Häftad. Gott skick.

¶ 46452

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

RAMSTRÖM, Martin, Emanuel Swedenborg's Investigations in Natural Science and the Basis for His Statements Concerning the Functions of the Brain. Uppsala 1910. 59 pp. Original wrappers. With Frontespice. Quarto. Unopened and in good condition.

¶ 33979

[ ATA: 250 kr ] Pris: Uppsala 1910. SEK

RANDVER, Gunnel Weidel, Sonja Kovalevsky. Trevi 1981. 224s. + planscher. Häftad. Något nött. Första sidan delvis mörknad av bifogat tidningsurklipp.Namnteckning: Thorild Dahlqvist.

¶ 5672

[ ATA: 100Kr ] Pris: Trevi 1981. SEK

RANKE, Friedrich, Gott Welt und Humanität in der deutschen Dichtung des Mittelalters. Darmstadt / Tübingen 1952. 108 pp. Publisher's half cloth. Very good condition.

¶ 37899

[ ATA: 60 kr ] Pris: Darmstadt / Tübingen 1952. SEK

RANKE, Leopold von, Preussische Geschichte. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg und Leipzig, ohne Jahr. 893,(3)pp. + plates. Publishers cloth. Name on fly-leaf.

¶ 22449

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg und Leipzig, ohne Jahr. SEK

RANKE, Leopold, Geschichte und Politik. Friedrich der Grosse, Politisches Gespräch und andere Meisterschriften. Leipzig 1936. 428 pp. Publisher's hardcover. Name and quote on front fly leaf. One stain.

¶ 24642

[ ATA: 60 kr ] Pris: Leipzig 1936. SEK

RANKKA, Erik, Deux miracles de la Sainte Vierge par Gautier de Coinci. Uppsala 1955. X, 206 pp. Original wrappers. In good condition.

¶ 8534

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1955. SEK

RANTA, Raimo, Vanhan Suomen Talouselämä 1721-1743. Helsinki 1985. 2 volumes. 749 pp. Softcover.

¶ 3794

[ ATA: 200Kr ] Pris: Helsinki 1985. SEK

RÜCK, Friedrich, Fred utan säkerhet 1919-1939. Stockholm 1944. 368s. Häftad.

¶ 55416

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm 1944. SEK

RASK, Lennart (red.), Västmanland svenskt mittland. Stockholm 1956. 415 (1) s. + utvikbar karta. Ill. Förlagets halvfranska band. Gott skick.

¶ 41448

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1956. SEK

RASMUSSON, Nils Ludvig, Medaljer och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1986. Stockholm 1992. 148s. + VIII planscher. Illustrerad. Häftad.

¶ 44549

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

RAWICZ, Slavomir, Flykten från Stalins läger. Historiska Media, 2007. 272s. Häftad.

¶ 58013

[ ATA: 60Kr ] Pris: Historiska Media, 2007. SEK

REALE, Egidio, Die Ursprünge des modernen Italiens. Zürich 1944. 349 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20324

[ ATA: 100 kr ] Pris: Zürich 1944. SEK

REDONDI, Pietro, Galileo: Heretic. Penguin 1989. 356 pp. Ill. Paperback. Slightly worn. Underlinings in pencil.

¶ 10795

[ ATA: 70 Kr ] Pris: Penguin 1989. SEK

REES, Laurence, Auschwitz. Den slutliga lösningen. Prisma, 2007. 393s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 60041

[ ATA: 100Kr ] Pris: Prisma, 2007. SEK

REHNBERG, Mats, Vad skall vi göra med de blanka gevär? Femton kapitel ur soldaternas liv. Stockholm 1967. 316 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Namnteckning.

¶ 37092

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

REICHELT, Karl Ludvig, Fromhetstyper og helligdommer i Öst-Asia. En religionspsykologisk undersökelse I - III. Oslo/Köbenhavn 1947. 232 + 309 + 343pp. + plates. Förlagets halvklotband. 3 volymer. Blrtsunderstrykningar i vol. I och II.

¶ 52285

[ ATA: 250Kr ] Pris: Oslo/Köbenhavn 1947. SEK

REICHRATH, Hans L., Ludwig Diehl 1894-1982. Evangelischer Presseverlag, Pfalz 1995. 207pp. Hard cover.

¶ 20551

[ ATA: 125Kr. ] Pris: Evangelischer Presseverlag, Pfalz 1995. SEK

REID, B.L., The Lives of Roger Casement. Yale University Press 1976. 532 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11331

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Yale University Press 1976. SEK

REIMSCHNEUIDER, Margarete, Augengott und heilige Hochzeit. Leipzig 1953. 317 pp. Publisher's cloth.

¶ 8533

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Leipzig 1953. SEK

REININGHAUS, Frieder, Schubert och världshuset. Musik på Metternichs tid. Ordfront 1981. 244 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 14372

[ ATA: 75 kr ] Pris: Ordfront 1981. SEK

REISCHAUER, Edwin O. / Albert M. Craig, Japan: Tradition and Transformation. Tuttle Comp. 1981. x, 348 pp. Softcover. Ex. library with two stamps.

¶ 48342

[ ATA: 60kr ] Pris: Tuttle Comp. 1981. SEK

RELIQUET, Philippe, Ritter, Tod und Teufel. Gilles de Rais: Monster, Märtyrer, Weggefährte Jeanne d'Arcs. München 1990. 313 pp. Ill. Paperback.

¶ 23986

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1990. SEK

REMGÅRD, Arne, Carl Gustaf Tessin och 1746-1747 års riksdag. Gleerups 1968. 246s. Häftad.

¶ 53022

[ ATA: 125Kr ] Pris: Gleerups 1968. SEK

RENAN, Ernst, Dialogues et fragments philosophiques. Paris 1895. XXI, 335 pp. Black half calf. Very good condition.

¶ 27547

[ ATA: 300 kr ] Pris: Paris 1895. SEK

RENTZHOG, Sten (red.), Jämten 1973. Östersund 1973. 216 s. Ill. Förlagets dekorerade klotryggsband.

¶ 44692

[ ATA: 60kr ] Pris: Östersund 1973. SEK

RENTZHOG, Sten, Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen. Carlssons, 2007. 528s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ryggens huvud litet stött.

¶ 60030

[ ATA: 100Kr ] Pris: Carlssons, 2007. SEK

RENVALL, Pentti, Den moderna historieforskningens principer. Stockholm 1965. 301 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Omslaget nött. En del blyertsunderstrykningar. Ryggens huvud kantstött.

¶ 20476

[ ATA: 80 kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

RETZ, Kardinal de, En upprorsmans minnen. Översättning, urval och efterskrift av Lorenz von Numers. Natur och Kultur 1963. 274s. + utvikbar genealogisk tabell. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

¶ 51390

[ ATA: 60Kr ] Pris: Natur och Kultur 1963. SEK

RETZIUS, Gustaf, Finland i Nordiska Museet. Några bidrag till kännedomen om finnarnes gamla odling. Med 95 träsnitt samt en karta öfver Finland. Stockholm 1881. 176 s. Ill. + kolorerad karta. Privat halvklotband. Gott skick.

¶ 34018

[ ATA: 350 kr ] Pris: Stockholm 1881. SEK

REUCHER, Theo, Das Glas hat einen Sprung. Darmstadt 1994. 380 pp. Publisher's hardcover.

¶ 8548

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Darmstadt 1994. SEK

REUTERSKIÖLD, Edgar, Zarathustras religionshistoriska ställning. Stockholm 1914. 208 s. Häftad. Omslagen något nötta. Litet blyertsstreckad.

¶ 8532

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Stockholm 1914. SEK

REUTERSKIÖLD, Edgar, Till frågan om uppkomsten af sakramentala måltider med särskild hänsyn till totemismen. Uppsala 1908. IV, 168s. Häftad. Främre omslag med dedikation och fläck på denna.

¶ 9795

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1908. SEK

RHODE, Gotthard, Kleine Geschichte Polens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. XVI, 543 pp. Softbound.

¶ 27411

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. SEK

RICHARDS, J. M., Goa. Vikas Publ. 1982. xii, 144 pp. Ill. Publisher's blue cloth with dj. Dj is worn to edges.

¶ 42658

[ ATA: 75 kr ] Pris: Vikas Publ. 1982. SEK

RICHARDSON, Gunnar, Tekniken människan och samhället. Humanistiska inslag i 1940- och 1950-talens tekniska utbildning. Skara 1987. 173 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 35598

[ ATA: 200kr ] Pris: Skara 1987. SEK

RICHARDSON, Hugh M., Tibet and Its History. Second Edition, Revised and Updated. Boulder 1984. 327 (3) pp. Ill. Publisher's blue cloth with dj. Prev. owner's bookplate on inside of front board; Dj a little worn with tears.

¶ 44600

[ ATA: 200kr ] Pris: Boulder 1984. SEK

RICHARDSON, Robert D., Myth and Literature in the American Renaissance. Indiana University Press 1978. viii, 310 pp. Publisher's cloth with dj. Presentation copy from author. Very good condition.

¶ 48997

[ ATA: 200kr ] Pris: Indiana University Press 1978. SEK

RICHERT, J. G., Om vattenledningar och vattenaflopp. Stockholm, Joh. Beckman, 1869. (8),86s. + 6 utvikbara planscher. Interfolierad med ett fåtal anteckningar. Mjukt skinnband. Blank rygg. Nött band.

¶ 58413

[ ATA: 450Kr ] Pris: Stockholm, Joh. Beckman, 1869. SEK

RICHTER, Werner, Bismarck. Eine Biographie. Frankfurt 1977. 661 pp. Paperback.

¶ 25860

[ ATA: 70 kr ] Pris: Frankfurt 1977. SEK

RIDDERSTEDT, Lars, Anna Cederström på Kungshamn. Uppsala 1992. 105s. Illustrerad. Förlagets pappband. Delvis blekt band.

¶ 25236

[ ATA: 75 kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

RIEDEL, Matthias, Eisen und Kohle für das Dritte Reich. Paul Pleigers Stellung in der NS-Wirtschaft. Göttingen 1973. 375 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good conditon.

¶ 35577

[ ATA: 400 kr ] Pris: Göttingen 1973. SEK

RIEHL-HEYSE, Herbert, CSU. Die Partei, die das schöne Bayern erfunden hat. München 1979. 238 (2) pp. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 38181

[ ATA: 90 kr ] Pris: München 1979. SEK

RIEMSCHNEIDER, Margarete, Der Wettergott. Fragen zur vorgeschichtlichen Religion. Leipzig 1956. 186 pp. Publisher's hardcover with dj. Dj a little worn.

¶ 30422

[ ATA: 150 kr ] Pris: Leipzig 1956. SEK

RIESS, Curt, Das Schauspielhaus Zürich. Sein oder Nichtsein eines ungewöhnlichen Theaters. Langen Müller 1988. 448 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 49577

[ ATA: 100kr ] Pris: Langen Müller 1988. SEK

RIESTETER, Peter P. / Hed Wimmer, Egypten. Malmö 1963. 25 s. + planscher. Förlagets klotryggsband. Kvarto. namnteckning. Enstaka blyertsunderstrykningar i texten.

¶ 43321

[ ATA: 75 kr ] Pris: Malmö 1963. SEK

RIETZ, B., En gammal Wendists anteckningar och minnen. Rikt illustrerad. Malmö 1936. 415 (1) s. Häftad. Något nött.

¶ 38556

[ ATA: 75 kr ] Pris: Malmö 1936. SEK

RILEY, James C., Sickness, Recovery and Death: A History and Forecast of Ill Health. University of Iowa Press 1989. xvi, 295pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Signature on fly leaf.

¶ 51144

[ ATA: 100Kr ] Pris: University of Iowa Press 1989. SEK

RIMSCHA, Hans von, Geschichte Russlands. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970. XX, 696 pp. Softbound. Very good condition.

¶ 29946

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1970. SEK

RINALDIS, Aldo de, L´Arte in Roma dal Seicento al Novecento. Licino Cappelli Editore, Bologna 1948. 312pp. + 218plates. Blue cloth.

¶ 21154

[ ATA: 250Kr ] Pris: Licino Cappelli Editore, Bologna 1948. SEK

RINCHEN DOLMA TARING, Daughter of Tibet. The Autobiography. Wisdom Publications London, 1986. (First published 1970). 324pp. + plates. Softcover.

¶ 58027

[ ATA: 100Kr ] Pris: Wisdom Publications London, 1986. (First published 1970). SEK

RINGBOM, Lars-Ivar, Paradisus terrestris. Myt, bild och verklighet. Helsingforsiae 1958. 446pp. Quarto. Illustrated. Softcover. No dustjacket. Acta societatis scientiarum fennicae. Nova series C., I.

¶ 59631

[ ATA: 400Kr ] Pris: Helsingforsiae 1958. SEK

RINGMAR, Richard, Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet. Aktörer och institutionella spelregler i bergsmansbruket, 1650-1870. Uppsala 1999. 274s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Dedikation.

¶ 589

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

RINMAN, Thorsten / Rigmor Broaefors, Sjöfartens historia. Göteborg 1982. 269 s. Ill. Förlagets röda skinnband. Gott skick.

¶ 26745

[ ATA: 100 kr ] Pris: Göteborg 1982. SEK

RISSLER, Pehr, Anteckningar om Jemtlands län. Östersund 1959. XXII, 85s.+ frontispis. Förlagets klotband. Detta nytryck är utfört i en upplaga av 400 ex.

¶ 25820

[ ATA: 150Kr ] Pris: Östersund 1959. SEK

RISTE, Olav/ NÖKLEBY, Berit, Norway 1940-45. The Resistance Movement. Thirs edition, 5th Printing. Aschehoug, 1999. 93pp. Illustrated. publisher´s decorated hardcover.

¶ 60074

[ ATA: 75Kr ] Pris: Thirs edition, 5th Printing. Aschehoug, 1999. SEK

RITTER VON SRBIK, Heinrich, Metternich. Der Staatsman un der Mensch. Bd. I - II. München 1925. 2 vols. XIV,787 + IX,644 pp. Illustrated. Publisher's cloth. Boards a little soiled.

¶ 11321

[ ATA: 700 Kr ] Pris: München 1925. SEK

RITZ, J. M., Das Antlitz Bambergs. Meisenbach 1947. 56 pp. Ill. Softcover.

¶ 20335

[ ATA: 40 kr ] Pris: Meisenbach 1947. SEK

RIZVI, Sajjad H., Mulla Sadra Shirazi: His Life and Works and the Sources for Safavid hilosophy. Published by Oxford University Press on behalf of the University of Manchester, 2007. viii,191p. Softcover. Very Good. Journal of Semitic Studies. Supplement 18.

¶ 58801

[ ATA: 200Kr ] Pris: Published by Oxford University Press on behalf of the University of Manchester, 2007. SEK

ROBERT, Henri, Ryktbara historiska gestalter. Skoglunds 1925. (4),301s. + planscher. Halvklotband. Exlibris, namnteckning på smutstitelbladet.

¶ 13222

[ ATA: 75Kr ] Pris: Skoglunds 1925. SEK

ROBERT, Henri, Ryktbara historiska prorträtt. Skoglunds 1927. (4),257s. + planscher. Halvklotband. Exlibris. Namnteckning på smutstitelbladet.

¶ 13225

[ ATA: 75Kr ] Pris: Skoglunds 1927. SEK

ROBERTS, Micahel, Gustav Vasa. Stockholm 1970. 281 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 30657

[ ATA: 65 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ROBERTSON, J. G., Goethe. Med förord av Martin Lamm. Stockholm 1928. 250 s. Häftad.

¶ 41930

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1928. SEK

ROBERTSON, Peter, The Early Years. The Niels Bohr Institute 1921-1930. Foreword by Aage Bohr. Akademisk Forlag, Universitetsforlaget i Köbenhavn, 1979. 175pp. Illustrated. Publisher´s decorated hardcover. Very Good. Name on front free endpaper.

¶ 58313

[ ATA: 250Kr ] Pris: Akademisk Forlag, Universitetsforlaget i Köbenhavn, 1979. SEK

ROBERTSON, Tom, Making New Ambitions Work: The Transformation of Norwegian Special Operations Forces. Oslo 2007. 98 (4) pp. Softcover. Very good condition.

¶ 39890

[ ATA: 200 kr ] Pris: Oslo 2007. SEK

ROBIE, David, Och världen blundar... Wiken 1989. 284,(4)s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 18698

[ ATA: 100Kr ] Pris: Wiken 1989. SEK

ROBINSON, Christopher, French Literature In The Nineteenth Century. London 1978. 216 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 46327

[ ATA: 100kr ] Pris: London 1978. SEK

ROBSAHM, Carl, Anteckningar om Swedenborg. Med en inledande självbiografisk text av Emanuel Swedenborg: Svar på ett brev från en vän. Stockholm 1989. 79 (3) s. Häftad. Liten fläck å främre omslag. Understrykningar i blyerts.

¶ 48566

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

RODDICK, Anita, Body and Soul. Den fantastiska berättelsen om kvinnan bakom succén The Body Shop. Stockholm 1992. 256 s. Ill. Förlagets pappband. Namnteckning.

¶ 38560

[ ATA: 80 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

RODES, John E., Germany: a History. Holt, Rinehart and Winston 1964. xvi,703,(1)pp. Publisher´s cloth. No dust jacket. Hard cover. Signature on fly leaf.

¶ 50924

[ ATA: 100Kr ] Pris: Holt, Rinehart and Winston 1964. SEK

RODHE, Edbard, Geijer och samhället. En studie i svensk tradition. Stockholm 1942. 550 s. Häftad.

¶ 43463

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

RODHE, Sten, Deliever us from Evil. Studies on the Vedic Ideas of Salvation. Lund 1946. (8), 207pp. Softcover. Mostly unopened. Very Good.

¶ 176

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Lund 1946. SEK

RODWELL, Sally, A Visitor's Guide to Historic Hing Kong. Hong Kong 1992. 208 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 43899

[ ATA: 75 kr ] Pris: Hong Kong 1992. SEK

RODZIANKO, Paul, Mannerheim. Krigaren och mäniskan. Stockholm 1942. 259 (3) s Ill. Förlagets klotband.

¶ 40473

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

ROGGE, O. John, Hjärntvätt och bekännelser. Historia och metoder från inkvisitationen till Moskva och Mao Tse-tung. Stockholm 1960. 248 s. Häftad. Namnteckning. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 28054

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1960. SEK

ROJAS, Mauricio, Latinamerikas sociala och ekonomiska historia. Studentlitteratur 1988. 203 s. Häftad. Några sidor med prydliga understrykningar i blyerts. Namnteckning.

¶ 37188

[ ATA: 150 kr ] Pris: Studentlitteratur 1988. SEK

ROLAND, Berthold (ed.), Albrecht von Brandenburg. Kurfürst - Erzkanzler - Kardinal 1490-1545. Mainz 1990. 252 pp. Ill. Publisher's hardcover.

¶ 23170

[ ATA: 150 kr ] Pris: Mainz 1990. SEK

ROLLAND, Romain, Mahatma Gandhi. Norstedts 1924. 134s. Häftad. Exlibris.

¶ 46821

[ ATA: 50Kr ] Pris: Norstedts 1924. SEK

ROMANO, Ruggiero, Tra due crisi: L'Italia del rinascimento. Torino 1971. 211 pp. Paperback. In good condition.

¶ 30932

[ ATA: 90 kr ] Pris: Torino 1971. SEK

ROOS, Anna Maria, Hem och hembygd i Önnemo. Andra skolåret. Stockholm 1986. 310 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 31634

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1986. SEK

ROOS, Saga, Bröllosresa i Belgiska Kongo. Fritzes, 1950. 191s. + planscher. Häftad. Några sidor slarvigt uppskurna.

¶ 58557

[ ATA: 150Kr ] Pris: Fritzes, 1950. SEK

ROOSVAL, Johnny, Gotländsk vitriarius. De medeltida gotländska glasmålningarnas bestånd och historia. Generalstabens litografiska anstalts förlag, Stockholm 1950. XII,224s. + 54 planscher. Kvarto. Privat elegant halvklotband med omslagen medbundna (Upsala bokhantverk, Thure Anderson). Några millimeterstora fläckar vid ryggens fot.

¶ 52042

[ ATA: 600Kr ] Pris: Generalstabens litografiska anstalts förlag, Stockholm 1950. SEK

ROQUEBERT, Michel, L'Epopée cathare. Tome 1. 1198-1212: L'invasion Toulouse 1985. 596 pp. Publisher's black cloth with dj. Small writing on blank front fly leaf; else in very god condition.

¶ 44645

[ ATA: 250kr ] Pris: Toulouse 1985. SEK

ROSÉN, Bo, Italien. Mångfaldens land. En bok om natur, miljö och kultur. Stockholm 1979. 208 s. Förlagets pappband

¶ 27422

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

ROSÉN, Bo, Mina fjäll. Stockholm 1964. 160 s. Ill förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 44769

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

ROSÉN, Thomas, The Slavonic Translation of the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas. Uppsala 1997. 173 pp. Softcover.

¶ 29745

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1997. SEK

ROSÈN-HOCKERSMITH, Eva, Buddhismen i Bangladesh. En studie av en minoritetsreligion. Uppsala 1985. 191 s.

¶ 8531

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 1985. SEK

ROSANDER, Göran (red.), Strömkarlarna. En etnologisk skildring av flottare i dalälvsområdet. Falun 1984. 268 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 29474

[ ATA: 200 kr ] Pris: Falun 1984. SEK

ROSBORN, Sven, Glimtar från ett svunnet Malmö. Malmö museum 1981. 112s. Ill. Häftad. Liten skada på ryggen.

¶ 22677

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Malmö museum 1981. SEK

ROSELL, Ingrid, Magnus Gabriel de la Gardies kyrkobyggnadsverksamhet i Sverige. Stockholm 1972. 143 s. + 86 fig. Häftad.

¶ 20913

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

ROSEN, Brita von, Sällsamheter i Södermanland. Rabén & Sjögren, 1984. 254s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59687

[ ATA: 75Kr ] Pris: Rabén & Sjögren, 1984. SEK

ROSEN, Edgar R., Königreich des Südens - Italien 1943/44. Göttinge 1988. 109 pp. Softcover.

¶ 20915

[ ATA: 90 kr ] Pris: Göttinge 1988. SEK

ROSENBERG, C., Nordboernes aandsliv fra oldtiden til vore dage. Förste bind: Hedenhold. Köpenhavn 1878. 506 s. Klotband.

¶ 8542

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Köpenhavn 1878. SEK

ROSENIUS-Högman, Ruth, Helgeandshus hospital och lasarett i Västmanland 1345-1900. Västerås 1953. 500 s. Häftad. Namnteckning. Nött omslag.

¶ 20363

[ ATA: 125 kr ] Pris: Västerås 1953. SEK

ROSENTHAL, Gérard, Avocat de Trotsky. Paris 1975. 330 (6) pp. Ill. Softcover.

¶ 46356

[ ATA: 100kr ] Pris: Paris 1975. SEK

ROSNER, Neal, On the Road to Freedom: A Pilgrimage to India. San Ramon 1987. 190 pp. Softcover. Some underlinings with pencil.

¶ 29904

[ ATA: 75 kr ] Pris: San Ramon 1987. SEK

ROSS KOMITO, David, Nagarjuna's Seventy Stanzas: A Buddhist Psychology of Emptiness. New York 1987. 226 pp. Softcover. In good condition. Commentary on Nagarjuna's text by Geshe Sonam Rinchen. Translation of text and commentary by Tenzin Dorjee and David Ross Komito.

¶ 42417

[ ATA: 150 kr ] Pris: New York 1987. SEK

ROSTOW, Walt W., Stadien wirtschaftlichen Wachstums. Eine Alternative zur marxistischen Entwicklungstheorie. Göttingen 1967. 213 pp. Softcover.

¶ 27988

[ ATA: 100 kr ] Pris: Göttingen 1967. SEK

ROTBERG, Robert I. / Theodore K. Rabb (eds), Population and Economy. Population and History from the Traditional to the Modern World. Cambridge University Press 1986. (10), 219pp. Soft covers.

¶ 51084

[ ATA: 125Kr ] Pris: Cambridge University Press 1986. SEK

ROTH, Hans Ingvar, Mångfaldens gränser. Stockholm 1996. 128 (2) s. Häftad. Delvis streckad med blyerts.

¶ 42210

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

ROTHSCHILD, Joseph, Return to Diversity: A Political History of East Central Europe Since World war II. Oxford University Press 1993. xii, 299 pp. Softcover. Signature to front fly leaf. In good condition.

¶ 30454

[ ATA: 75 kr ] Pris: Oxford University Press 1993. SEK

ROUSSEAU, Hervé, La pensée chrétienne. Paris 1973. 125 (3) pp. Paperback.

¶ 36206

[ ATA: 60 kr ] Pris: Paris 1973. SEK

ROWEN, Herbert H., THE RYME AND REASON OF POLITICS IN EARLY MODERN EUROPE. COLLECTED ESSAYS. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992. 320 pp. Cloth with dust jacket.

¶ 3913

[ ATA: 300 Kr. ] Pris: Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1992. SEK

ROWLAND, John, The Automobile Man: The Story of Henry Ford. Guildford 1974. 158 pp. Publisher's hardcover with dj. A very small loss of paper on front of dj; else in very good condition.

¶ 38898

[ ATA: 100 kr ] Pris: Guildford 1974. SEK

ROWLEY, H. H., The Growth of the Old Testament. London 1967. 190 pp. Softcover. Weak pencil underlining.

¶ 42466

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1967. SEK

ROY, Arundhati, De oändliga rättvisans matematik. Essäer, artiklar, tal. Stockholm 2003. 260 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 35333

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 2003. SEK

ROZWENC, Edwin C. (ed), The Causes of the American Civil War. Heath and Company 1965. xii,233pp. Soft covers. stamps. Worn covers.

¶ 50938

[ ATA: 75Kr ] Pris: Heath and Company 1965. SEK

RUDBLOM, Sten, Sture Petrén. Stockholm 1977. 36 s. Häftad.

¶ 27231

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

RUDHART. Einige Worte über Wallensteins Schuld. Fest-Rede gelesen in der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München zur Feier ihres 91. Stiftungstages am 28. Maerz 1850. München 1850. 45 pp. Original wrappers. Quarto. Creases to upper corner; else in good condition.

¶ 37414

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1850. SEK

RUDHOLM, Sten, Sture Petrén. Norstedts 1977. 36s. Häftad.

¶ 51872

[ ATA: 40Kr ] Pris: Norstedts 1977. SEK

RUDOLPH, Lloyd I., HOEBER RUDOLPH, Susanne, In Pursuit of Lakshmi. University of Chicago Press 1987. xviii, 529pp. Paperback.

¶ 7821

[ ATA: 125Kr ] Pris: University of Chicago Press 1987. SEK

RUIN, Hans, Hem till sommaren. W&W 1960. 245,(3)s. Illustrerad. Förlagets Klotryggsband med båda omslgen medbundna och med skyddsomslag. Skyddsomslaget litet skadat i övre marginalen.

¶ 16788

[ ATA: 50Kr ] Pris: W&W 1960. SEK

RUIN, Olf, Mellan samlingsregering och tvåpartisystem. Bonniers 1968. 399s. Häftad. Recensionsstämpel på sista sidan.

¶ 10678

[ ATA: 125Kr ] Pris: Bonniers 1968. SEK

RUIN, Olof, Amerikabilder. Natur & Kultur 1994. 236s. Förlagsinbunden med skyddsomslag..

¶ 8400

[ ATA: 100Kr ] Pris: Natur & Kultur 1994. SEK

RUNA, Fyra Lapplandsskizzer. A. V. Carlsons Bokförlags-aktiebolag, Stockholm 1911. 163s. Dekorerat klotband.

¶ 23234

[ ATA: 75Kr. ] Pris: A. V. Carlsons Bokförlags-aktiebolag, Stockholm 1911. SEK

RUNBLOM, Harald, Svenska företag i Latinamerika. Etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940. Uppsala 1971. 347 s. Häftad.

¶ 12087

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1971. SEK

RUNBLOM, Harald, Majoritet och minoritet i östersjöområdet. Natur och kultur 1995. 166,(2)s. Häftad.

¶ 13348

[ ATA: 75 kr ] Pris: Natur och kultur 1995. SEK

RUNDBERG, Arvid, 100 år i luften. Motorflygets historia i ord och bild. Stockholm 1965. 275 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Omslaget är nött med revor; övrigt i gott skick.

¶ 38891

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

RUNEBY, Nils, Dygd och vetande. Ur de bildades historia. Stockholm 1995. 519 s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 16003

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

RUNEBY, Nils, Student Ideologies and Cultural Radicalism - Some Swedish Evidence. Stockholm 198. 15 p. Softcover.

¶ 25887

[ ATA: 60 kr ] Pris: Stockholm 198. SEK

RUNMARK, Bo, Det okända palatset på Blasieholmen. Historia, ägare, hyresmän. Berghs 1989. VIII,257s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag. Dedikation.

¶ 52104

[ ATA: 125Kr ] Pris: Berghs 1989. SEK

RUSINEK, Michak, Copernicus. Världsalltets upptäckare. Till 500-årsminnet av hans födelse. Stockholm 1973. 250 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 42189

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

RUSSELL ANDRUS, J. / Azizali F. Mohammed, Trade, Finance and Development in Pakistan. Oxford University Press 1966. xii, 290 pp. Publisher's green cloth with dj. Signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ 45592

[ ATA: 100kr ] Pris: Oxford University Press 1966. SEK

RUSSELL, Bertrand, Memoarer I-III. Stockholm 1967-1969. 3 volymer. 355 + 434 + 351 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 2025

[ ATA: 350 kr ] Pris: Stockholm 1967-1969. SEK

RUSSELL, Bertrand, Västerlandets visdom. Redigerad av Paul Foulkes. Stockholm 1961. 320 s. Rikligt ill. Förlagets klotband. Kvarto.

¶ 46878

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1961. SEK

RUSSELL, D. S., The Jews from Alexander to Herod. Oxford University Press 1991. 329 pp. Paperback. Goodf condition. Underlining in ink.

¶ 22234

[ ATA: 90 kr ] Pris: Oxford University Press 1991. SEK

RUSSIER, Gabrielle, Brev från fängelset. Stockholm 1971. 137 (5) s. Häftad.

¶ 48765

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1971. SEK

RYDÉN, Mats, Atterbom och hembygdens natur. Särtryck ur Sinnenas rike Stenströms 1989. s. 42-52. Ill. Häftad med originalomslag. Med dedikation.

¶ 41408

[ ATA: 50 kr ] Pris: Särtryck ur Sinnenas rike Stenströms 1989. SEK

RYDÉN, Reine, Marknaden, miljön och politiken. Småbrukarnas och ekoböndernas förutsättningar och strategier 1967-2003. Uppsala 2005. 286 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 50628

[ ATA: 175kr ] Pris: Uppsala 2005. SEK

RYDÉN, Thomas, Det anglosaxiska köpenhamnsevangeliariet. Det Kongelige Bibliotek G. Kongl. Saml. 10:2 Lund 2001. 216 s. + planscher. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 49708

[ ATA: 250kr ] Pris: Lund 2001. SEK

RYDBECK-ZUHR, Ingrid, Barn av min tid. Bonniers 1992. 368s. Förlagspappband med skyddsomslag. Skyddsomslaget nött.

¶ 4104

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1992. SEK

RYDBECK, Olof, I maktens närhet. Diplomat, Radiochef, FN-ämbetsman. Stockholm 1990. 304 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 46424

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

RYDBERG, Harald, Partiskomakeriet i Närke. 1800-talets skohantverk från "Tyskskomakeriet" till de första skofabrikerna. Särtryck ur Från Bergslag och Bondebygd 1970. 62 s. Ill. Häftad med originalomslag.

¶ 21869

[ ATA: 75Kr ] Pris: Särtryck ur Från Bergslag och Bondebygd 1970. SEK

RYDBERG, Sven, 1000 ans a Stora Kopparberget. Stockholm 1981. 96 pp. Ill. Publisher's hardcover. Excellent condition. Text in French.

¶ 10491

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

RYDBERG, Sven, Det stora Kopparberget. En tidsresa. Gidlunds 1988 254 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 15745

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Gidlunds 1988 SEK

RYDBERG, Sven, Dalarnas industrihistoria 1800-1980. Några huvudlinjer. Stockholm 1992. 304 s. Illustrerad. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 15981

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

RYDBERG, Sven, Stora Kopparberg 1000 Jahre Industritätigkeit. Stockholm 1979. 96 pp. Ill. Publisher's hardcover. Excellent condition. Text in German

¶ 28104

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

RYDBERG, Sven, Stora Kopparberg. Six Hundred Years of Industrial Enterprise. Falun 1960. 80 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. With author's signature.

¶ 39742

[ ATA: 100 kr ] Pris: Falun 1960. SEK

RYDEBERG, Göran, Skatteköpen i Örebro län 1701-1809. Uppsala 1985. 210 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 50618

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 1985. SEK

RYDELIUS, Ellen, Med Ellen Rydelius i Holland. Stockholm 1957. 192 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 50114

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

RYDEN, Lennart, Das Leben des heiligen Narren Symeon von Leontios von Neapolis. Uppsala 1963. 205pp. Uncut in original wrappers. Unopened. Dedication. Studia Graeca Upsaliensia 4

¶ 4188

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1963. SEK

RYDZEVSKAYA, E. A., Drevnyaya Rus´i Skandinaviya v IX-XIV vv. (Old Rus and Scandinavia in the IX-XIV cc.) Moscow 1978. 240pp. Publisher´s hardcover. In Russian.

¶ 54667

[ ATA: 200Kr ] Pris: Moscow 1978. SEK

RYSTAD, Göran (red.), Historia kring trettioåriga kriget. Stockholm 1994. 162 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 26937

[ ATA: 65kr ] Pris: Stockholm 1994. SEK

S. CHO / Nils Runeby (ed.), Traditional Thought and Ideological Change: Sweden and Japan in the Age of Industrialisation. Stockholm 1988. 253 pp. Softcover. Erased signature to front fly leaf; else in good condition.

¶ 31966

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1988. SEK

SÖDERBAUM, H. G. (red.), Jac. Berzelius reseanteckningar. Stockholm 1903. 431 s. Häftad. Ouppskuren och i gott skick. Stämpel å försättsblad.

¶ 33909

[ ATA: 500 kr ] Pris: Stockholm 1903. SEK

SÖDERBAUM, H. G. (red.), Jac. Berzelius Biografiska anteckningar. Stockholm 1979. 155 s. Förlagets klotband med skyddsomlag.

¶ 33910

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1979. SEK

SÖDERBERG, Bengt, Gotland i historien. Stockholm 1955. 98 s. Ill. Häftad.

¶ 24270

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

SÖDERBERG, Kjell E.G., Lotsarna på Ulvön. Några anteckningar kring Ulvö lotsplats historia. Örnsköldsvik 1978. 275 s. Illustrerad. Kvarto. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 2612

[ ATA: 250Kr ] Pris: Örnsköldsvik 1978. SEK

SÖDERBERG, Maria, I krigets skugga. Kvinnobilder från Afghanistan. Stockholm 1989. 136 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick. Med dedikation.

¶ 48741

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

SÖDERBERG, Sten (red.), Ögonblicket åt framtiden. Bilder tagna av medlemmar i Pressfotografernas Klubb. Med inledning av Prins Wilhelm. Allhems 1955. 254 s. Ill. Förlagets röda halvfranska band med 5 upphöjda bind och övere guldsnitt samt skyddsomslag. Omslaget nött med revor. Tillskrift å försättsblad.

¶ 31446

[ ATA: 200 kr ] Pris: Allhems 1955. SEK

SÖDERBERG, Ulf, Gustav I:s arv och eget i Uppland. En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning. Stockholm 1977. 276 s. Häftad.

¶ 22760

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

SÖDERBERG, Verner / OLSSON, Henry / HECKSCHER, Gunnar, Johan August Hazelius. En levnadsteckning. Norstedts 1936. 584s. Illustrerad. Häftad. Något nött.

¶ 4236

[ ATA: 150kr ] Pris: Norstedts 1936. SEK

SÖDERBLOM, Nathan, Naturlig religion och religionshistoria. Bonniers 1914. 118,(2)s. Häftad. Nött omslag.

¶ 11135

[ ATA: 125Kr ] Pris: Bonniers 1914. SEK

SÖDERHJELM, Alma, Finlands ära, skyldighet och vilja. Bonniers, 1940. 275s. Häftad.

¶ 58145

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers, 1940. SEK

SÖDERLIND, Göran (red.), Muntligt berättande i Norden. Stockholm 1996. 200 s. Häftad. mycket gott skick.

¶ 36693

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

SÖDERLUND, Gösta, Slutlikvid. Stockholm 1982. 235 s. Ill. Häftad. Med dedikation.

¶ 28025

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1982. SEK

SÖDERLUND, Gösta, Redaktör (s). Stockholm 1973. 114 s. Häftad. Gott skick.

¶ 45221

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1973. SEK

SÖDERMAN, Inga, Jordbruksnedläggelse och storleksrationalisering 1951-1961. Uppsala 1963. 91 (3) s. + utvikbar karta. Häftad. Med dedikation.

¶ 34065

[ ATA: 60 kr ] Pris: Uppsala 1963. SEK

SÖHRMAN, Ingmar, Sverige och de romanska kulturerna. Uppsala 1989. 101 s. Il. Häftad. Utgallrad från Historiska institutionens bibliotek. Med stämplar.

¶ 26786

[ ATA: 60kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

SÖRENSEN, Villy, Jesus och kristus. Stockholm 1995. 306 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 42717

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

SÖRENSON, Ulf (red.), Stockholm huvudstaden. Samfundet S:t Erik, Stockholm 2007. 245s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 54975

[ ATA: 125Kr ] Pris: Samfundet S:t Erik, Stockholm 2007. SEK

SÖRLIN, Sverker, Mörkret i människan. Andra tryckningen. Natur och Kultur 2004. 739s. + planscher. Förlagets pappband med skyddsomslag. Europas idéhistoria 1492-1918.

¶ 54673

[ ATA: 150Kr ] Pris: Andra tryckningen. Natur och Kultur 2004. SEK

SÖRLIN, Sverker, Kroppens geni. Marit, Petter och skidåkning som lidelse. Weyler, 2011. 383s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 58420

[ ATA: 100Kr ] Pris: Weyler, 2011. SEK

SÄFVE, Torbjörn, Skulle jag sörja, då vore jag tokot. En bok om Lucidor. Samspråk förlag, 1990. (4), 128s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Vår fantastiska historia.

¶ 59124

[ ATA: 75Kr ] Pris: Samspråk förlag, 1990. SEK

SÄVE-SÖDERBERGH, Torgny, Egyptisk egenart. Grundproblem i gammalegyptisk kultur. Stockholm 1970. 123 (5) s. Ill. Pocket,. Några understrykningar och noteringar i blyerts.

¶ 46574

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

SÄVE, P. A., Gotländska skrifter I. Visby 1978. 270 s. Förlagsinbunden med skydsomslag. Namnteckning.

¶ 26920

[ ATA: 75 kr ] Pris: Visby 1978. SEK

SÄVSTRÖM, August, En talmans levnadsminnen. Stockholm 1949. 270,(2) s. Ill. Enklare brunt skinnband , s.k provinsband. Nött band. Titeln felstavad i titelfältet.

¶ 12286

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1949. SEK

SÉE, Henri, Die Ursprünge des modernen Kapitalismus. Ein historischer Grundriss. Bern 1948. 28 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 24702

[ ATA: 100 kr ] Pris: Bern 1948. SEK

SÈDE, Gerard de, Le mystère gothique. Des runes aux cathedrales. Éditions Robert Laffont, Paris 1976. 238pp. + plates. Softcover. Worn. Some pencil markings.

¶ 56269

[ ATA: 100Kr ] Pris: Éditions Robert Laffont, Paris 1976. SEK

SACHAROV, Andrej D., Sacharov har ordet. Stockholm 1974. 142 (2) s. Originalpocket. Gott skick.

¶ 41293

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

SAHLBERG, Gardar, Den aristokratiska ligan. Sammansvärjningen mot gustaf III. Bonniers 1969. 282s. Förlagsinbunden med skyddomslag. Skyddsomslaget nött.

¶ 5556

[ ATA: 75Kr ] Pris: Bonniers 1969. SEK

SAHLGREN, Une, Från mekanisk verkstad till internationell industrikoncern. Scandia Vabis 1939-1960. Uppsala 1989. 214 s. Häftad.

¶ 12083

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 1989. SEK

SAINATH, Palagummi, Alla älskar en rejäl torka. Förord Jan Myrdal. Översättning Hans O. Sjöström. Stockholm 1999. 420 s. Häftad. Gott skick.

¶ 46638

[ ATA: 125kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

SAINT-SIMON. Erinnerungen der Hof Ludwigs XIV. Stuttgart 1983. 421 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 30935

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stuttgart 1983. SEK

SAKURAI, Tadayoshi, Niku-Dan människooffer. En japansk infanteriofficers dagbok. Med 4 kartskisser och 6 illustrationer. Stockholm 1911. 232 s. Grönt klotband.

¶ 26895

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1911. SEK

SALEWSKI, Michael, Deutschland Eine politische Geschichte. Beck, München 1993. 291,(5) + 469,(3)pp. Paperback.

¶ 28340

[ ATA: 100Kr ] Pris: Beck, München 1993. SEK

SALISBURY, Harrison E., De ryska revolutionerna 1900-1930. Rabén & Sjögren 1979. 286s. Folio. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 5379

[ ATA: 100Kr ] Pris: Rabén & Sjögren 1979. SEK

SALISBURY, Harrison E., Tiananmen Diary: Thirteen Days In June. Unwin 1989. 176 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 50183

[ ATA: 75kr ] Pris: Unwin 1989. SEK

SALTZA, Grefve Edvard Fredrik von, Familjeanekdoter och minnen från barndomen. Utgivna af Nils Sjöberg. Stockholm, Bröderna Lagerströms förlag 1912. (8),97,(1)s. + frontespis. Privat halvklotband.

¶ 54896

[ ATA: 150Kr ] Pris: Stockholm, Bröderna Lagerströms förlag 1912. SEK

SAMHABER, Ernst, Upptäcktsresornas historia. Stockholm, LTs Förlag, 1964. 463 s. Ill. Klotband med skyddsomslag.

¶ 2534

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: Stockholm, LTs Förlag, 1964. SEK

SAMPSON, Anthony, The Changing Anatomy of Britain. London 1982. 476 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 33209

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1982. SEK

SAMSON, Mike L., Population Mobility in the Netherlands 1880-1910. A Case Study of Wisch in the Achterhoek. Uppsala 1977. 180 pp. Softcover. Presentation copy from author.

¶ 50623

[ ATA: 75kr ] Pris: Uppsala 1977. SEK

SAMUELSSON, Kurt, Från stormakt till välfärdsstat. Svensk samhällsutveckling under 300 år. Stockholm 1968. 348 s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 12339

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

SAMUELSSON, Kurt, Minnen 1921-1958. Stockholm 1983. 280 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 46455

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

SÁNCHEZ, José Ramón Bertomeu & Antonio García Belmar (Ed.), Abriendo las Canjas Ingras. Colección de instrumentos científicos de la Universitat de València. València 2002. 462 pp. Ill. Quarto. Publisher's hardcover. Bumped corners.

¶ 13677

[ ATA: 400 Kr ] Pris: València 2002. SEK

SANDÉN, Börje m.fl. (red.), Vad hände egentligen? Tema Tidsbilder Rapporter I-III. Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut 1990-1993. 3 volymer. 204 + 256 + 296 s. Ill. Första volymen häftad, vol. 2-3 i förlagets pappband. Namnteckning. Gott skick.

¶ 45370

[ ATA: 350kr ] Pris: Upplands-Bro kulturhistoriska forskningsinstitut 1990-1993. SEK

SANDBERG, Arnold, Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800. Linköping 1948. 761 s. Häftad. Utmönstrad. Stämplar och namnteckning.

¶ 17769

[ ATA: 150 kr ] Pris: Linköping 1948. SEK

SANDBERG, Erik, Skara stads äldre gator och torg. Bergers bokhandel, Skara 1948. 64 s. Ill. Häftad.

¶ 24803

[ ATA: 90Kr. ] Pris: Bergers bokhandel, Skara 1948. SEK

SANDBLAD, Henrik, Bönder, borgare, präster och andra. En kulturhistorisk skildring kring släkten Sandblad. Tre Böcker förlag 1988. 265s. Illustrerad. Häftad. dedikation

¶ 4270

[ ATA: 60Kr ] Pris: Tre Böcker förlag 1988. SEK

SANDBLAD, Henrik, Olympia och Valhalla. Idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens framväxt. Stockholm 1985. 426 s. Ill. Häftad. Förlagsny. Mycket gott skick.

¶ 7176

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

SANDE, Berith (red.), I eldsjälars spår. Speglingar av värmländskt föreningsliv. En antologi utgiven av Folkrörelsernas arkiv Värmland. Folkrörelsernas arkiv för Värmland, 2009. 190s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Mycket gott skick.

¶ 59357

[ ATA: 75Kr ] Pris: Folkrörelsernas arkiv för Värmland, 2009. SEK

SANDEGREN, Johannes, Om Sydindiens Rövarekaster och deras religiösa värld. Studier och upplevelser. Stockholm 1924. VIII, 264 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 30115

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1924. SEK

SANDEMOSE, Aksel, Reisen til Kjörkelvik. Oslo 1969. 190 s. Häftad.

¶ 44724

[ ATA: 100kr ] Pris: Oslo 1969. SEK

SANDERS, Hanne / Ole Vind (red.), Grundtvig. Nyckeln till det danska? Göteborg 2003. 302 (2) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Rec.exemplar. Understrykningar i blyerts.

¶ 46776

[ ATA: 100kr ] Pris: Göteborg 2003. SEK

SANDEWALL, Allan, Separatismen i övre norrland 1820-1855. Uppsala 1952. XVI, 312 s. Häftad.

¶ 23033

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1952. SEK

SANDGREN, Fredrik, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i övre Jämtland 1870-1890. Uppsala 1999. 188 s. Häftad. Gott skick. Med dedikation.

¶ 37795

[ ATA: 150 kr ] Pris: Uppsala 1999. SEK

SANDKLEF, Albert, Kulknappen och Carl XII:s död. En fortsatt undersökning och ett genmäle. Lund 1941. 207 s. + planscher. Häftad. Ryggens huvud och fot samt inre falsar förstärkta med tejp.

¶ 12337

[ ATA: 75kr ] Pris: Lund 1941. SEK

SANDKLEFF, Albert / Carl-Fredrik Palmstierna / Nils Strömbom / Sam Clason, Carl XII:s död. Stockholm 1940. 408 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 17803

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1940. SEK

SANDKLEFF, Albert / Carl-Fredrik Palmstierna / Nils Strömbom / Sam Clason, Carl XII:s död. Stockholm 1940. 406 (2) s. Ill. Hätad. Något nött.

¶ 41506

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1940. SEK

SANDQVIST, Tom, Ni sjunger så vackert. En bok om kärlek, främlingskap och invandring. Symposion 1999. 253 s. Häftad. Gott skick.

¶ 28471

[ ATA: 100 kr ] Pris: Symposion 1999. SEK

SANDSTRÖM, Allan, Officerarna som fick nog. Anjalamännen och Gustaf III:s ryska krig 1788-1790. Libris, 1996. 208s. Förlagets pappband med skyddsomslag

¶ 4311

[ ATA: 100Kr ] Pris: Libris, 1996. SEK

SANDSTRÖM, Allan, Attentatet mot Hitler. Stockholm 1988. 173 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 38139

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1988. SEK

SANDSTRÖM, Gösta E., Byggarna. Teknik och kultur från vasshus och pyramid till järnväg och högdamm. Stockholm 1968. 280 s. Ill. Kvarto. Förlagsinbunden. Försättsblad solkiga; i övrigt ett trevligt ex.

¶ 10813

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

SANFORD, John, Observing the Constellations: The Mitchell Beazley Guide to the Stars. London 1989. 176 pp. Ill. Quarto. Publisher's hardcover with dustjacket.

¶ 10834

[ ATA: 90 Kr ] Pris: London 1989. SEK

SAPIEHA, Prinsessan Virgilia, Mitt liv i Polen. Stockholm 1941. 406 s. Förlagets halvklotband med båda opmslagen medbundna.

¶ 41112

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

SARDE, Michèle, Colette. Michael Joseph, London, no date. 479pp. Illustrated. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 10258

[ ATA: 100Kr ] Pris: Michael Joseph, London, no date. SEK

SASHID, Ahmed, Vägen mot kaos. USA:s politiska haveri i Afghanistan, Pakistan och Centralasien. Svenska Afghanistankommittén, 2008. 579s. Häftad.

¶ 59949

[ ATA: 75Kr ] Pris: Svenska Afghanistankommittén, 2008. SEK

SASTRI, Nilakanta, A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar. Oxford University Press 1976. 521 pp. Ill. Soft covers. A little solide. Text on spine faded.

¶ 8538

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Oxford University Press 1976. SEK

SAUL, John Ralston, Den omedvetna civilisationen. Göteborg 1998. 160 s. Häftad.

¶ 41957

[ ATA: 90 kr ] Pris: Göteborg 1998. SEK

SAVIR, Uri, Processen. Moderna Tider förlag 1998. 287s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 13276

[ ATA: 100Kr ] Pris: Moderna Tider förlag 1998. SEK

SAVORY, R. M. (ed.), Introduction to the Islamic Civilisation. Cambridge University Press 1987. 204 pp. ll. Large Paperback. Creasing to front and back cover; else in good condition.

¶ 19179

[ ATA: 100 kr ] Pris: Cambridge University Press 1987. SEK

SCHÖFFLER, Herbert, Deutscher Geist im 18. Jahrhundert. Essays zur Geistes- und Religionsgeschichte. Göttingen 1967. 317 pp. Softcover. Lower corner slightly bumped.

¶ 27987

[ ATA: 100 kr ] Pris: Göttingen 1967. SEK

SCHÖIER, Staffan/ WERMELIN, Stefan, Hasse & Tage. Svenska Ord & Co. Saga & sanning. Andra tryckningen.Bonniers, 2005. 295s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerdae klotryggsban. Gott skick.

¶ 59989

[ ATA: 125Kr ] Pris: Andra tryckningen.Bonniers, 2005. SEK

SCHÖN, Ebbe, Kungar, krig och katastrofer. Rabén Prisma 204s. + planscher. illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 41828

[ ATA: 75Kr ] Pris: Rabén Prisma SEK

SCHÖNE, Lothar, Neuigkeiten vom Mittelpunkt der Welt. Der Kampf ums Theater in der Weimarer Republik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995. XII,312pp. Illustrated. Publishers hardcover. Very good condition.

¶ 30005

[ ATA: 75Kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995. SEK

SCHÛCK, Henrik, Vår förste författare. Gebers, Stockholm 1916. 228s. Häftad. Något nött omslag.

¶ 9740

[ ATA: 75Kr ] Pris: Gebers, Stockholm 1916. SEK

SCHAEDER, Hildegard, Moskau das Dritte Rom. Studien zur Geschichte der politischen Theorien in der slawischen Welt. Darmstadt 1957. VIII, 216 pp. Softbound. Good condition.

¶ 42789

[ ATA: 75 kr ] Pris: Darmstadt 1957. SEK

SCHALK, Peter / Astrid van Nahl, Auch im Angesicht des Todes werden wir leben. Ilamtamile sein im Kreig und in der Fremde. Dortmund 2006. 202 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 36562

[ ATA: 300 kr ] Pris: Dortmund 2006. SEK

SCHÜCK, Adolf (Red.), SKÄINGE STADS HISTORIA. Linköping 1929. 236 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband. Bandet något solkigt.

¶ 10510

[ ATA: 250 Kr ] Pris: Linköping 1929. SEK

SCHÜCK, Henrik (red.), Geijers ungdomsbrev. Familjebrev av Erik Gustaf Geijer. Stockholm 1920. 337 s. Privat klotband. Fd. biblioteksexemplar med exlibris å insida av främre pärm.

¶ 37911

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1920. SEK

SCHÜCK, Henrik, Messenius. Några blad ur vasatidens kulturhistoria. Stockholm 1920. 321 s. Häftad. Snedläst.

¶ 12333

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Stockholm 1920. SEK

SCHÜCK, Henrik, Hufvuddragen af den medeltida kulturens historia. Stockholm 1907. 181 s. Ill. Klotband.

¶ 12336

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1907. SEK

SCHÜCK, Henrik, Stockholm vid fjortonhundratalets slut. Andra upplagan. På uppdrag av svenska akademien omarbetad och utgiven av Tord O:son Nordberg. Stockholm 1951. 524 s. Ill. + karta. Förlagets halvklot med främre omslag. Ett par små fläckar å rygg, annars i gott skick.

¶ 29061

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

SCHÜCK, Henrik, Henrik Schücks anteckningar till Svenska Akademiens historia 1883-1912. V. Svenska Akademien och litteraturen 1901-1912. Svenska Akademien, Stockholm 1998. 247s. Häftad.

¶ 52379

[ ATA: 125Kr ] Pris: Svenska Akademien, Stockholm 1998. SEK

SCHÜCK, Henrik, Bidrag till svensk bokhistoria. Föreningen för bokhandtverk, Stockholm, 1900. 180s. + 1 utvikbar plansch. Förlagets blå klotband. Något nött.

¶ 59504

[ ATA: 125Kr ] Pris: Föreningen för bokhandtverk, Stockholm, 1900. SEK

SCHÜCK, Herman, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och författaren. Stockholm 1994. 190 s. Häftad. Gott skick.

¶ 46770

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1994. SEK

SCHÜCKING, Levin L., Shakespeare und der Tragödienstil seiner Zeit. Bern Francke 1947. 184 pp. Publisher's cloth with dj. Signature to front fly leaf. Very good condition.

¶ 44674

[ ATA: 100kr ] Pris: Bern Francke 1947. SEK

SCHÜLER, Heinrich, Brasilien. Ein Land der Zukunft. Mit 19 Talfeln. Berlin 1924. 257 pp. Ill. Publisher's printed cloth.

¶ 25981

[ ATA: 250 kr ] Pris: Berlin 1924. SEK

SCHAPIRA, Jacques/ LERNER, Henri, Émile Mayer. Un prophète bâilloné. Préface de Jean Locature. Éditions Michalon 1995. 307pp. Softcover. Pencil annotations on first page refering to underlinings in the text.

¶ 55902

[ ATA: 75Kr ] Pris: Éditions Michalon 1995. SEK

SCHAPIRO, Meyer, Modern konst. 1800-talet och 1900-talet. Valda studier i översättning av Leif Janzon och Nina Weibull. Stockholm 1981. 318 s. Ill. + färgplanscher. Häftad.

¶ 20803

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

SCHARF, Betty R., The Sociological Study of Religion. London 1973. 190 pp. Softcover. A few pages with weak pencil underlining.

¶ 42468

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1973. SEK

SCHARF, Helmut, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Denkmals. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1984. 374 pp. + 192 plates. Publisher's hardcover.

¶ 18936

[ ATA: 75 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1984. SEK

SCHARTAU, Sigurd, Malmö högre allmänna läroverk under den danska tiden. Festskrift. Malmö 1929. (8) 203 (1) s. Privat klotband med båda originalomslagen medbundna. Liten namnteckning.

¶ 43323

[ ATA: 100 kr ] Pris: Malmö 1929. SEK

SCHARTAU, Sigurd, Malmö Högre Allmänna Läroverk under den danska tiden. Festskrift. (8),203s. + utvikbar plansch. Kvarto. Illustrerad. Häftad.

¶ 54715

[ ATA: 75Kr ] Pris: SEK

SCHEDIN, Bo (red.), Anders Diös 75 år. Gävle 1966. 198 s. + Planscher. Häftad. Gott skick.

¶ 31105

[ ATA: 70 kr ] Pris: Gävle 1966. SEK

SCHEEBEN, Heribert Christian, Albertus Magnus. Köln 1955. 225 pp. + 16 plates. Publisher's hardcover with worn dj.

¶ 24179

[ ATA: 90 kr ] Pris: Köln 1955. SEK

SCHEELE, Carl Wilhelm, Manuskript 1756-1777 + atlas. Stockholm, K. Svenska Vetenskapsakademien 1942. (8),173,(3) + (8),182,(2)s. Oktav + Tvär kvarto. Rödbruna halvfranska band. Något blekta ryggar. Exlibris Arne Fredga. 2 volymer.

¶ 15662

[ ATA: 1200Kr ] Pris: Stockholm, K. Svenska Vetenskapsakademien 1942. SEK

SCHEFER, Hubert W., Das Berufsethos des Arztes Paracelsus. Aarau 1990. XII, 106 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 27488

[ ATA: 150 kr ] Pris: Aarau 1990. SEK

SCHEFFER, C. G. U., Heraldisk spegel. Stockholm 1964. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 22229

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

SCHEFFER, C. G. U., Svensk vapenbok för landskap, län och städer. Stockholm 1967. 76 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 40445

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1967. SEK

SCHEFFER, C. G. U., Stora Amaranterordens historia. Bröderna Lagerströms förlag. Stockholm 1942. 203s. Illustrerad. Halvklotband med omslagen medbundna (Nord. Kompaniet. N.B. A. Bokb.A.B. 1943). Exlibris: Josef Sachs, Rut & Carl Kjellberg. Stämpel Röda Korset.

¶ 57429

[ ATA: 500Kr ] Pris: Bröderna Lagerströms förlag. Stockholm 1942. SEK

SCHELLEN, H. Der elektromagnetische Telegraph in den Hauptstadien seiner Entwicklung und in seiner gegenwärtigen Ausbildung und Anwendung nebst einem Anhange über den Betrieb der elektrischen Uhren. Braunschweig 1854. XII, 259 pp. Ill. + fold-out. Beautyful decorated half calf. Lower part of spine damaged and repaired; else in good condition. Ex. library from old swedish school with one modest stamp on front fly leaf.

¶ 26879

[ ATA: 3000 kr ] Pris: Braunschweig 1854. SEK

SCHIEDER, Theodor / Ernst Deuerlein (ed.), Reichsgründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretationen. Stuttgart 19770. 475 pp. Publisher's cloth with dj. Essays by Erich Angermann, Karl Bosl, Walter Bußmann, Ernst Deuerlein, Jochen Dittrich, Jean-Baptiste Duroselle, Elisabeth Fehrenbach, Lothar Gall, Oswald Hauser, Ernst Rudolf Huber, Eberhard Kolb, Rudolf Lill, Theodor Schieder, Hans-Josef Steinberg, Adam Wandruszka u. Wolfgang Zorn.

¶ 26806

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stuttgart 19770. SEK

SCHIEDER, Wofgang (ed), Literatur und Sozialgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1983. 152pp. Ownership plate on small title.

¶ 45041

[ ATA: 75Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1983. SEK

SCHIEDER, Wolfgang (ed), Faschismus in autoritären Systemen. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1986. pp.135-285. Ownership plate on small title.

¶ 45052

[ ATA: 150Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1986. SEK

SCHILDHAUER, Johannes / Konrad Fritze / Walter Stark, Die Hanse. Mit 20 Abbildungen und 2 Karten. Berlin 1974. 288 pp. Il. Publisher's hardcover.

¶ 31021

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1974. SEK

SCHILLER, Bernt / Birgitta Odén, Statistik för historiker. Stockholm 1970. 306 s. Häftad.

¶ 44636

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

SCHILLER, Bernt, ODÉN, Birgitta, Statistik för historiker. Almqvist & Wiksell 1970. 306s. Häftad. Några blyertsunderstrykningar.

¶ 46214

[ ATA: 80Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1970. SEK

SCHINDLER, Peter, Vesterledens Munkevaesen med saerligt henblick paa Benedikt af Nurcia. Bd. I - II (av III). Köpenhavn 1931-1935. 341 + 587 s. Ill. Häftade. Omslag och ryggar fläckiga och nötta.

¶ 8565

[ ATA: 250 Kr ] Pris: Köpenhavn 1931-1935. SEK

SCHISSLER, Pehr, Jerlsö sokns i helsingeland beskrifning. Stockholm 1972. (8), 92 s. Utvikbara tabeller. Förlagets pappband.

¶ 22232

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

SCHLESINGER, Arthur M., The Coming of the New Deal. Heinemann 1960. x,658pp. Publishers cloth with dust-jacket. Name on fly-leaf.

¶ 12583

[ ATA: 125Kr ] Pris: Heinemann 1960. SEK

SCHLESINGER, Walter, Die Entstehung der Landesherrschaft. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969. 265pp. Soft covers.

¶ 21643

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1969. SEK

SCHLOSSER, Eric, Snabbmatslandet. Ett mål för McWorld. Stockholm 2002. 495 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 31665

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2002. SEK

SCHMÖKEL, Hartmut, Hammurabi von Babylon. Die Errichtung eines Reiches. München 1958. 112 pp. Softcover.

¶ 31907

[ ATA: 60 kr ] Pris: München 1958. SEK

SCHMID, Marion (ed.), Exempla Historica 14: Mittelalter. Päpste, Kirchenfürsten, Ordensgründer. München 1984. 170 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 42147

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1984. SEK

SCHMID, Marion (ed.), Exempla Historica 15: Mittelalter. Mystiker und Gelehrte. München 1984. 150 pp. Ill. Softcover. In good condition.

¶ 42148

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1984. SEK

SCHMIDT-PHISELDECK, Kay, Eduard Meyer og de historiske problemer. Aarhus 1932. 162 s. Häftad. Namn å omslag. Något nött.

¶ 24201

[ ATA: 150 kr ] Pris: Aarhus 1932. SEK

SCHMIDT, Alfred (ed.), Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. Suhrkamp 1970. 264 (4) s. Paperback. Some pencil underlining.

¶ 40186

[ ATA: 60 kr ] Pris: Suhrkamp 1970. SEK

SCHMIDT, Charles, Histoire et doctrine des Cathares. Avec une préface de Jean Duvernoy et dix reproductions de gravures anciennes. Reprint. Jean Curutchet les Éditions Harriet, Bayonne 1983. XII,392 + 320pp. + plates. Publisher´s gilt hardcover. Tirage limité a 300 exemplaires.

¶ 56463

[ ATA: 400Kr ] Pris: Reprint. Jean Curutchet les Éditions Harriet, Bayonne 1983. SEK

SCHMIDT, Hartwig, Archäologische Denkmäler in Deutschland. Rekonstruiert und wieder aufgebaut. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2000. 160 pp. Ill. Publisher's hardcover. Very good condition.

¶ 31895

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2000. SEK

SCHMIDT, Hermann / Klaus Benz / Werner Hanfgarn, Mainz. Bilder aus einer geliebten Stadt. Mainz1976. No pag. (ca 100 pp.). Ill. Quarto. Publisher's hardcover with dj. Very good condition.

¶ 28126

[ ATA: 100 kr ] Pris: Mainz1976. SEK

SCHMITZ, Helene / Nils Uddenberg, System och passion. Linné och drömmen om naturens ordning. Stockholm 2007. 256 s. Rikt ill. Förlagets illustrerade klotryggsband. Mycket gott skick.

¶ 36673

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 2007. SEK

SCHNABL, Ludwig, Drömmar och mål. Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm 1946. 196s. Häftad. Spår efter gem på några sidors övre marginal. Några rödpennemarkeringar.

¶ 28790

[ ATA: 125Kr ] Pris: Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm 1946. SEK

SCHNEER, Cecil J., Klarnande världsbild. De naturvetenskapliga idéernas historia. Stockholm 1960. 335 s. Häftad. Något nött.

¶ 34435

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1960. SEK

SCHNEIDER, Hans, Impressionen Freiburg im Breisgau. Mit Bildern von Manfred Elsässer, Helmut Hartwig und Hans Karger. 5 völlig erneuerte Auflage. Freiburg 1987. ca 200 pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. Quarto. In good condition.

¶ 46483

[ ATA: 100kr ] Pris: Freiburg 1987. SEK

SCHNEIDER, Peter, Efter muren. En resa genom den tyska nationalkänslan. Stockholm 1992. 257 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 29048

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1992. SEK

SCHNEIDER, Reinhold, Das Inselreich. Gesetz und Grösse der britischen Macht. Leipzig 1936. 574 pp. Publisher's hardcover.

¶ 20907

[ ATA: 90 kr ] Pris: Leipzig 1936. SEK

SCHNELL, Ivar, Fornt och nutida i Nyköping. Stockholm 1952. 32 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 31094

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1952. SEK

SCHNELL, Ivar, LILJEROTH, Erik, Södermanland. Allhems förlag Malmö 1965. 479s. Illustrerad. Kvarto. Förlagets halvfranska band. Porto inom Sverige kostar lika mycket som boken.

¶ 44705

[ ATA: 145Kr ] Pris: Allhems förlag Malmö 1965. SEK

SCHNELLMANN, Paul Werner / Hedi Mattenberger, Greklands två ansikten. Stockholm 1959. ca 150 s. Rikt illustrerad. Förlagets pappband. Första och sista sidorna lätt fuktade i övre marginal. Övrigt i gott skick.

¶ 34928

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1959. SEK

SCHOENBERNER, Franz, Bekenntnisse eines europäischen Intellektuellen. München 1964. 350 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20339

[ ATA: 75 kr ] Pris: München 1964. SEK

SCHOEPS, hans-Joachim, Rückblicke. Die letzten dreissig jahre 81925-1955) und danach. Berlin 1963. 244 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20319

[ ATA: 60 kr ] Pris: Berlin 1963. SEK

SCHOLEM, Gershom, Judaica 2. Frankfurt 1970. 26 (6) pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 44615

[ ATA: 100kr ] Pris: Frankfurt 1970. SEK

SCHOLEM, Gershom, Judaica 3. Studien zur jüdische Mystik. Frankfurt 1981. 270 (10) pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 44616

[ ATA: 100kr ] Pris: Frankfurt 1981. SEK

SCHOLEM, Gershom, Judaica 4. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Frankfurt 1984. 285 (11) pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 44617

[ ATA: 100kr ] Pris: Frankfurt 1984. SEK

SCHOLEM, Gershom, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Suhrkamp 1980. 490 (6) pp. Paperback. Very good condition.

¶ 48973

[ ATA: 150kr ] Pris: Suhrkamp 1980. SEK

SCHRÖDER, Eric August, Handbok i philosophiens historia I-III. Tredje volymen utgifven med ett företal af P. D. A. Atterbom. Upsala 1846-1849. 3 vol. 379 (1) + 590 + XXI (1) 334 s. Moderna halvfranska band. Gott skick.

¶ 39674

[ ATA: 750 kr ] Pris: Upsala 1846-1849. SEK

SCHRÖDER, Hans-Christoph (ed), Kontroversen über Historiographie. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1981. pp.145-324. Ownership plate on small title.

¶ 45035

[ ATA: 75Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1981. SEK

SCHRÖDER, Hans-Christoph (ed), Politischer Radikalismus im 17. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. pp.423-545. Ownership plate on small title.

¶ 45047

[ ATA: 125Kr ] Pris: Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1984. SEK

SCHRÖDER, Hans, Lübeck. Aufnahmen von Wilhelm Castelli. Berlin 1943. 48 pp. 120 plates. Publisher's hardcover with dj.

¶ 33058

[ ATA: 75 kr ] Pris: Berlin 1943. SEK

SCHRÖDER, Hasse, Möt Mälaren. Stockholm 2000. 189 (3) s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Tväroktav. Gott skick.

¶ 38369

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

SCHRÖDER, Rudolf Alexander, Christentum und Humanismus. München 1946. 39 (1) pp. Original wrappers. Signature to front fly leaf.

¶ 39276

[ ATA: 50 kr ] Pris: München 1946. SEK

SCHRÖDER, Winfried (ed.), Französische Aufklärung. Bürgerliche Emanzipation, Literatur und Bewusstseinsbildung. Leipzig 1974. 961 (7) pp. Publisher's cloth with dj.

¶ 49561

[ ATA: 75kr ] Pris: Leipzig 1974. SEK

SCHRAM, Stuart, Mao Tse-Tung. Stockholm 1968. 374 s. Originalpocket.

¶ 43884

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1968. SEK

SCHRIER, Arnold / Joyce Story (ed.), A Russian Looks at America: The Journey of Aleksandr Borisovich Lakier in 1857. Froeword by Henry Steele Commager. Univeristy of Chicago Press 1979. 272 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 38343

[ ATA: 100 kr ] Pris: Univeristy of Chicago Press 1979. SEK

SCHUBERT, Ernst, Einführung in die Grundprobleme der deutschen Geschichte im Spätmittelalter. Darmstadt 1992. 328 pp. Softcover.

¶ 18818

[ ATA: 200 kr ] Pris: Darmstadt 1992. SEK

SCHUCHARDT, H., Die romanischen Lehnwörter im Berberischen. Wien 1918. 82 pp. Original wrappers. Very good condition.

¶ 30161

[ ATA: 200 kr ] Pris: Wien 1918. SEK

SCHUCHARDT, H., Berberische Hiatustilgung. Wien 1916. 60 pp. Original wrappers. Very good condition.

¶ 30162

[ ATA: 200 kr ] Pris: Wien 1916. SEK

SCHULMAN, Allan, I underhållningens kvarter. Stockholm 1974. 140 (2) s. Ill. förlagets pappband.

¶ 38562

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

SCHUMACHER, ERNST, Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 1918-1933. Rütten & Loening, Berlin 1955. 597pp. Publisher´s blue cloth. Hard cover. No dust jacket.

¶ 53890

[ ATA: 200Kr ] Pris: Rütten & Loening, Berlin 1955. SEK

SCHWARZSCHILD, Leopold, The Red Prussian: The Life and Legends of Karl Marx. London 1948. 383 pp. Publisher's hardcover.

¶ 24333

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1948. SEK

SCHWERIN, H. H. von, Skånska herrgårdar under svensk tid. Stockholm 1935. VIII, 424 s. Ill. + utvikbar karta. Förlagets halvklot.

¶ 32144

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1935. SEK

SCIPIO, Rudolf, I vildmarken. Berättelser ur indianlifvet. Med planscher. Stockholm 1901. 139 s. Ill. Förlagets klotryggsband med illustrerade pärmar. Något snedläst. Liten reva å ryggens fot. Namnteckning å insida av främre pärm.

¶ 31264

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1901. SEK

SCMITT, Jean-Claude, Den heliga vinthunden. Sankt Guinefort, helgon och hund. Författarförlaget 1985. 285 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 2543

[ ATA: 75kr ] Pris: Författarförlaget 1985. SEK

SE-HEE, Yoo (ed.), Political Leadership and Economic Development: Korea and China. Hanyang University 1983. 240 pp. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 36449

[ ATA: 300 kr ] Pris: Hanyang University 1983. SEK

SEDOV, V. V., Arkheologiya SSSR. Vostochnye slavyane v VI-XIII vv. (The Archaeology of the SSSR: The Eastern Slavs in the VI-XIII cc.) Moscow 1982. 324 (4) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

¶ 44113

[ ATA: 900 kr ] Pris: Moscow 1982. SEK

SEGELBERG, Eric, Masbuta. Studies in the Ritual of the Mandaean Baptism. Uppsala 1958. 198pp. + errata leaf. Softcover. Dedication.

¶ 32115

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1958. SEK

SEGERSTEDT, Torgny T. (ed.), The frontiers of Human Knowledge. Uppsala 1978. 308pp. Soft covers. Stamps on first and last pages. Old library copy.

¶ 20562

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Uppsala 1978. SEK

SEGERSTEDT, Torgny T., Den akademiska friheten under gustaviansk tid. Uppsala 1974. 245 + 147 s. Häftad.

¶ 9938

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1974. SEK

SEGERSTEDT, Torgny T., Svenska Akademien i sin samtid. En idéhistorisk studie. I-III. Stockholm 1986-1992. 3 volymer. 363 + 238 + 492 s. Ill. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Med dedikation.

¶ 13132

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1986-1992. SEK

SEGERSTEDT, Torgny T., Tekniskt bestånd och social struktur. Några problemställningar. Uppsala 1962. 54 s. Häftad.

¶ 19009

[ ATA: 50 kr ] Pris: Uppsala 1962. SEK

SEGERSTEDT, Torgny T., Nils von Rosenstein. Samhällets människa. Stockholm 1981. 716 s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation. Några noteringar av Thorild Dahlquist i blyerts.

¶ 20460

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

SEGERSTEDT, Torgny, I dag. Stockholm 1945. 355 (1) s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna.

¶ 40450

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

SEGERSTEDT, Torgny, Händelser och människor. Gebers 1926. VIII,375s. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

¶ 53139

[ ATA: 70Kr ] Pris: Gebers 1926. SEK

SEGRÈ, Emilio. From Falling Bodies to Radio Waves. Classical Physicists and Their Discoveries. W. H. Freeman, New York, 1984. Third Printing. xii,298pp. Illustrated. Softcover. A few pages with pencil underlinings. Name on front free endpaper.

¶ 58319

[ ATA: 100Kr ] Pris: W. H. Freeman, New York, 1984. Third Printing. SEK

SEHRAI, Fidaullah, A Guide To Takht-I-Bahi. Peshawar 1986. xiv, 88 pp. + 36 plates. Original wrappers. Signature and of underlining in ball point.

¶ 49837

[ ATA: 200kr ] Pris: Peshawar 1986. SEK

SEIBT, Ferdinand (ed.), Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen. München 1978. 496 pp. Ill. Softcover.

¶ 19046

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1978. SEK

SEIBT, Ferdinand, Glanz und Elend des Mittelalters. Goldmann Verlag, Berlin 1987. 670pp. Ill. Soft covers.

¶ 20517

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Goldmann Verlag, Berlin 1987. SEK

SEIDLMAYER, Michael, Das Mittelalter. Umrisse und Ergebnisse des Zeitalters Unser Erbe. Göttingen 1967. 70 pp. Softcover.

¶ 24852

[ ATA: 50 kr ] Pris: Göttingen 1967. SEK

SEIERSTAD, Åsne, Hundra och en dag. En reportageresa. Stovkholm 2004. 348 s. Förlagets pappband.

¶ 46256

[ ATA: 70kr ] Pris: Stovkholm 2004. SEK

SEKIGUCHI, Shindai, Zen: A Manual for Westerners. Tokyo 1970. 111 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 30409

[ ATA: 100 kr ] Pris: Tokyo 1970. SEK

SELLBERG, Erland / Staffan Källsröm (red), Motströms. Kritiken av det moderna. Festskrift till Nils Runeby. Stockholm 1991. (4) 351 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 15908

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

SELLIAH, Amirthalingam, Murukak Katavul Valipatu: A Study of the Worship of God Murukan in Malaiyakam on Ilam and in Tamilakam. Uppsala 2003. 398 pp. Ill. Softcover. Very good condition.

¶ 30085

[ ATA: 300 kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

SELLING, Dagmar, Alexander Seton (1768-1828) som fornforskare. With an English Summary. Stockholm 1945. 138 s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppskuren.

¶ 44271

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1945. SEK

SEMENTOWSKY-KURILO, Nikolaus, Alexander I. von Russland. Napoleons Gegenspieler um Europas Schicksal. Frankfurt 1967. 374 pp. ppareback.

¶ 19067

[ ATA: 70 kr ] Pris: Frankfurt 1967. SEK

SEMJONOW, Juri, Sibirien. Eroberung und Erschliessung der Wirtschaftlichen Schatzkammer des Ostens. Berlin 1954. 466 (2) pp. Ill + fld out map. Publisher's cloth with dj. In good condition.

¶ 34046

[ ATA: 100 kr ] Pris: Berlin 1954. SEK

SEN, K. M., Hinduism: The World's Oldest Faith. London 1969. 160 pp. Paperback.

¶ 31509

[ ATA: 60 kr ] Pris: London 1969. SEK

SENIOR, Michael, Vem är vem i mytologin. 1200 mytologiska gestalter från hela världen. Stockholm 1989. 227 s. Ill. Förlagets pappband med skyddsomslag. Något nött.

¶ 795

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

SEPPELT, F. X., Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 1949. XIV, 449 (1) pp. + Plates. Publisher's decorated cloth.

¶ 41229

[ ATA: 125 kr ] Pris: München 1949. SEK

SERNANDER, Rutger, Uppsala kungsäng. Utgiven av Gustaf Sandberg. Stockholm 1948. 210 s. + 2 utvikabara bilder. Häftad. Namnteckning å försättsblad.

¶ 24746

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1948. SEK

SERRES, Michel, Le Tiers-Instruit. Paris 1991. 252 pp. Softcover. A few pages with underlining; else in good condition.

¶ 8166

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Paris 1991. SEK

SESMAT, Augustin, Le système absolu classique et les mouvements réels. Étude historique et critique Hermann, Paris 1936. 691pp. Softcover. Worn cover. Some pencil markings.

¶ 56379

[ ATA: 650Kr ] Pris: Hermann, Paris 1936. SEK

SETTERWALL, Kristian, Svensk historisk bibliografi 1771-1874. Utgiven av Sven Ågren. Uppsala 1937. XII, 912 s. Häftad.

¶ 49020

[ ATA: 600kr ] Pris: Uppsala 1937. SEK

SEVCENKO, Ihor, Byzantinum and the Slavs in Letters and Culture. Harvard University Press 1991. xii, 740 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

¶ 45502

[ ATA: 400kr ] Pris: Harvard University Press 1991. SEK

SEVERY, Merle (red.), Världsreligionerna. Stockholm 1980. 420 s. Ill. Förlagets konstskinnband med skyddsomslag.

¶ 46644

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

SHAHAR, Shulamith, Kindheit im Mittelalter. Artemis & Winkler 1991. 390,(2)pp. illustrated. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 20793

[ ATA: 100Kr ] Pris: Artemis & Winkler 1991. SEK

SHAHID, Irfan, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century. Volume II: 1 Toponymy, Monuments, Historical Geography and Frontier Studies. Washington 2002. xxxvi, 468 (2) pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 43500

[ ATA: 400 kr ] Pris: Washington 2002. SEK

SHÜCK, Henrik, Kgl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien 1- VIII. Stockholm 1932-1944. Häftade. 8 volymer.

¶ 6829

[ ATA: 1000Kr ] Pris: Stockholm 1932-1944. SEK

SHARPE, Kevin, Reading Revolutions: The Politics of Reading in Early Modern England. Yale University Press 2000. 358 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Very good condition.

¶ 7152

[ ATA: 200kr ] Pris: Yale University Press 2000. SEK

SHAW, Robert, Visits to High Tartary, Yarkand and Kashgar. With an Introduction by Peter Hopkirk. Oxford University Press, Hong Kong, 1988. Reprint of 1871 edition. xvi,486pp. + plates and folding map. Publisher´s hardcover with dustjacket.

¶ 58019

[ ATA: 200Kr ] Pris: Oxford University Press, Hong Kong, 1988. Reprint of 1871 edition. SEK

SHELLY, Monica & Margret Winck (Ed.), Aspects of European Cultural Diversity. Routledge 1995. 274 pp. Ill. Large Paperback.

¶ 13526

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Routledge 1995. SEK

SHERBURNE, George / Donald F Bond, The Restoration and the Eighteenth Century. London 1967. ix, 409, (44), xxi pp. Softcover. Signature. One crease to front cover.

¶ 36371

[ ATA: 90 kr ] Pris: London 1967. SEK

SHERWOOD, Robet, Roosevelt och hans förtrogne. Stockholm 1951. 652 (2) s.Förlagets hlavklotband med skyddsomslag.

¶ 42524

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1951. SEK

SHURA, Arya, Girlyanda Dzhatak Ili Skazaniya o Podvigakh Bodkhisattvy. (Girland Jataka or Stories About The Deeds Of The Bodhisattua. Translated from sanskrit by A. P. Barannikou and O. F. Vokova). Moscow 1962. 348 pp. + errata slip. Publisher's cloth. Prev. owner's bookplate on inside of front board.

¶ 44081

[ ATA: 300 kr ] Pris: Moscow 1962. SEK

SIAPKAS, Johannes, Heterological Ethnicity: Conceptualizing Identities in Ancient Greece. Uppsala 2003. x,331pp. Softcover. (Boreas 27).

¶ 13320

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

SIBELIUS, Patrick, Natural Contradictions and the Concepts of Action in Mechanics. Åbo 1990. 188 pp. Soft covers.

¶ 10828

[ ATA: 100Kr ] Pris: Åbo 1990. SEK

SIDENBLADH, Elis, Urmakare i Sverige under äldre tider. Andra, reviderade och kompletterade upplagan. Stockholm 1947. 256 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Mycket svagt fuktad i texdelens nedre marginal.

¶ 45320

[ ATA: 400kr ] Pris: Stockholm 1947. SEK

SIEDLER, Wolf Jobst, Behauptungen. Berlin 1965. 196 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 21074

[ ATA: 90 kr ] Pris: Berlin 1965. SEK

SIEVERT, Hedwig, Kiel Einst und Jetzt. Kiel, Walter G. Mühlau Verlag 1966. (6)pp. + 96 plates,(2)pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 21193

[ ATA: 50Kr ] Pris: Kiel, Walter G. Mühlau Verlag 1966. SEK

SIGURD, I svenska bondehem. Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1904. 208s. Rött halvfranskt band.

¶ 22082

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Hugo Gebers Förlag, Stockholm 1904. SEK

SILAMIKELIS, Valentin, Baltutlämningen. Under Baltikums flagga. Dagboksanteckningar. Contra Förlag, Stockholm 1996. 400 s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 43210

[ ATA: 100Kr ] Pris: Contra Förlag, Stockholm 1996. SEK

SILENKO, Annemarie, Desirée. Översättning av Knut Stubbendorff. Stockholm 1985. 496 s. Förlagets pappband.

¶ 41095

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

SILLÉN, Gunnar, Stiga vi mot djupet. Om dokumentationen av industri- och arbetarminnen. Malmö 1977. 112 s. Il. Häftad.

¶ 37413

[ ATA: 60 kr ] Pris: Malmö 1977. SEK

SILVERSTOLPE, G. A., Historisk-Geografisk lärobok. Första delen. Stockholm 1807. (8) 112 (60) s. Trevligt halvfranskt band. Namteckning från tiden å titelblad. I gott skick. Del två, en atlas, saknas.

¶ 32132

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1807. SEK

SIMMONS, Ian, Miljöhistoria. En introduktion. Studentlitteratur 1994. 198 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 50555

[ ATA: 200kr ] Pris: Studentlitteratur 1994. SEK

SIMMONS, Ian, Miljöhistoria. En introduktion. Studentlitteratur 1994. 198 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 50601

[ ATA: 200kr ] Pris: Studentlitteratur 1994. SEK

SIMON, Irving B. / Åke Hallberg, Från typ till ord och bok. En bok för alla om det tryckta ordets utveckling från träblock till elektronisk sättning. Halmstad 1968. 112 s. Ill. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Omslaget något nött.

¶ 45517

[ ATA: 60kr ] Pris: Halmstad 1968. SEK

SIMONIS, Heide / Udo Simonis (ed.), Japan: Economic and Social Studies in Development. Harrassowitz 1974. 340 pp. Publisher's green cloth. Stamps. In good condition.

¶ 50431

[ ATA: 150kr ] Pris: Harrassowitz 1974. SEK

SIMONSSON, Ingmar, Bellmans värld. Astrate förlag, 1995. 223s. Häftad.

¶ 59951

[ ATA: 50Kr ] Pris: Astrate förlag, 1995. SEK

SIMONSSON, Ragnar, Millerands presidentur. En studie över presidentmakt och parlamentarism i Frankrike. Uppsala 1938. XVI, 319 (1) s. Häftad. Gott skick. Ouppskuren.

¶ 41968

[ ATA: 125 kr ] Pris: Uppsala 1938. SEK

SIMROCK, Karl (trans.), Das Nibelungenlied. In der Übertragung von Karl Simrock. Berlin Julius Bard 190. 360 pp. Publisher's decorated cloth. Text in black and red. In good condition.

¶ 37245

[ ATA: 300 kr ] Pris: Berlin Julius Bard 190. SEK

SINGER, S. Fred (ed), Is There an Optimum Level of Population? McGraw-Hill 1971. xvi,426pp. Publisher´s hard cover with dust jacket. Signature.

¶ 51083

[ ATA: 150Kr ] Pris: McGraw-Hill 1971. SEK

SINGH, Kavaljit, Finansbomben. Globala penningflöden ur ett medborgerligt perspektiv. Symposion 2001. 244 s. Häftad. Gott skick.

¶ 42193

[ ATA: 100 kr ] Pris: Symposion 2001. SEK

SITWELL, Osbert, Left Hand, Right Hand! An Autobiography of Osbert Sitwell. The First Volume. London Macmillan 1950. xvi, 272 pp. Ill. + fold out table. Publisher's red cloth with dj (price clipped).

¶ 43869

[ ATA: 75 kr ] Pris: London Macmillan 1950. SEK

SIUKONEN, Jyrki, Muissa maailmoissa. Maapallon ulkopuolisten olentojen kulttuurihistoriaa. Helsinki 2003. 195 pp. Ill. Softcover.

¶ 14777

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Helsinki 2003. SEK

SIVERSSON, Nils-Åke/ HAMMARSON, Stig/ SVENSSON, Roland, Västergötland sett från himlen. En hisnande färd över ett histriskt landskap. Västergötland from the air. Trafik-Nostalgiska Förlaget, 2010. 144s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Gott skick.

¶ 60007

[ ATA: 100Kr ] Pris: Trafik-Nostalgiska Förlaget, 2010. SEK

SJÖBERG, Gösta, Algot Eriksson. Roman. Stockholm 1937. 321 s. Häftad. Med dedikation.

¶ 28026

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1937. SEK

SJÖBERG, Johan, Makt och vanmakt i fadersväldet. Studentpolitik i Uppsala 1780-1850. Uppsala 2002. 237s. Häftad.

¶ 6862

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 2002. SEK

SJÖBORG, N. H., Samlingar för nordens fornälskare. Rediviva 1978. 108 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 12329

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Rediviva 1978. SEK

SJÖCRONA, C. H., Ungdomsminnen från länsresidenset Marieholm och Mariestad, Skara, Västgöta- och Sörmlands herrgårdar samt Uppsala. Göteborg 1941. 120 s. Ill. Häftad. Omslagen nötta.

¶ 45247

[ ATA: 75kr ] Pris: Göteborg 1941. SEK

SJÖCRONA, C.H., Ungdomsminnen från länsresidenset Marieholm och Mariestad, Skara, Västgöta- och Sörmlandsherrgårdar samt Uppsala. Göteborg 1941. 120s. Illustrerad. Stor oktav. Elegant mörkblått halvfranskt band. Bibliofilupplagans nr 23 av 100.

¶ 28262

[ ATA: 500Kr ] Pris: Göteborg 1941. SEK

SJÖDÉN, C. C., Stockholms borgerskap under Sturetiden med särskild hänsyn till dess politiska ställning. En studie i Stockholms stads historia. Stockholm 1950. 322 s. Halvklotband med omslagen medbundna.

¶ 16940

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockholm 1950. SEK

SJÖDIN, Anna-Pya, The Happening of Tradition: Vallabha on Anumana in Nyayalilavati. Uppsala 2006. 196 pp. Softcover. Excellent condition.

¶ 45455

[ ATA: 500kr ] Pris: Uppsala 2006. SEK

SJÖGREN, Henrik, En kultursidas upp gång och fall. Finkultur och masskultur i Kvällsposten 1950-1971. Carlssons 2008. 830s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Dedikation.

¶ 51908

[ ATA: 125Kr ] Pris: Carlssons 2008. SEK

SJÖGREN, Iréne, Nils Rosén von Rosenstein. Mannen som förlängde livet. En trilogi. Carlssons, 2006. 470s. + planscher. Illustrerad. Förlagets papband med skyddsomslag. Gott skick. Dedikation.

¶ 58862

[ ATA: 150Kr ] Pris: Carlssons, 2006. SEK

SJÖHOLM, Öyvind, Tidens vagn. Från Mariatorget till Odinslund. Artiklar i urval och en bibliografi. Brandstedts förlag 1997. 440s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Ett par blad med skrynkligt övre högra hörn.

¶ 55242

[ ATA: 50Kr ] Pris: Brandstedts förlag 1997. SEK

SJÖHOLM, Gunnar, Readings in Mo Ti Chapters XXVI-XXVIII on the Will of Heaven. Lund 1982. 242 pp. Ill. Original wrappers.

¶ 8562

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Lund 1982. SEK

SJÖHOLM, Gunnar, Vad lärde Mo Ti? Fyra aktualiteter. Studentlitteratur 1987. 82 (2) s. Häftad. Gott skick.

¶ 44064

[ ATA: 100 kr ] Pris: Studentlitteratur 1987. SEK

SJÖKVIST, Peter, The Early Latin Poetry of Sylvester Johannis Phrygius. Edited, with Introduction, Translation and Commentary. Uppsala 2007. 408 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 43010

[ ATA: 250 kr ] Pris: Uppsala 2007. SEK

SJÖLINDER, Rolf, Presbyterian Reunion in Scotland 1907-1921: Its Background and Development. Uppsala 1962. 416 pp. Soft covers. Dedikation. Exlibris. Smutstitelbladet delvis mörknat av bilagt tidningsurklipp.

¶ 11613

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Uppsala 1962. SEK

SJÖSTRAND, Per Olof, Hur Finland vanns för Sverige. En historia för nationalstater. Uppsala 1996. 124 s. Häftad. Gott skick.

¶ 6698

[ ATA: 125kr ] Pris: Uppsala 1996. SEK

SJÖVALL, Einar (red.), Bengt Lidforss. En minnesskrift på initiativ av studentföreningen D. Y. G. och Lunds arbetarkommun och under medverkan av fränder och vänner. Framtiden, Malmö 1923. XVI,166s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets skinnband. Välbevarat ex.

¶ 54525

[ ATA: 100Kr ] Pris: Framtiden, Malmö 1923. SEK

SKÖLD, Christer (red.), Fo 63. En minnesskrift för, om och av anställda. Piteå 2000. 432 (4) s. IIl. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 41482

[ ATA: 100 kr ] Pris: Piteå 2000. SEK

SKÖLD, Nils, I fredens tjänst. Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67. Stockholm 1990. 272 s. Ill. Förlagets pappband. Tillskrift.

¶ 46469

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1990. SEK

SKAGEGÅRD, Lars-Åke, Den fantastiska historien om Alfred Nobel och Nobelpriset. Stockholm 1993. 104 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 49567

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1993. SEK

SKALWEIT, Stephan, Reich und Reformation. Berlin 1967. 457 pp. Ill. Publisher's cloth with dj.

¶ 33279

[ ATA: 150 kr ] Pris: Berlin 1967. SEK

SKARBACK, Sören, Göteborg på Karl XII:s tid. Göteborg 1994. 336 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.

¶ 45860

[ ATA: 125kr ] Pris: Göteborg 1994. SEK

SKARD, Sigmund, Det levande ordet. Ei bok om Matias Skard. Oslao 1972. 461 s. Ill Förlagsinbunden med skyddsomslag. Dedikation till prof. Gunnar Tideström.

¶ 12323

[ ATA: 150 Kr ] Pris: Oslao 1972. SEK

SKARD, Sigmund, Mennesket Halvdan Koht. Olso 1982. 275 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Dedikation till prof. Gunnar Tideström.

¶ 12324

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Olso 1982. SEK

SKARD, Sigmund, Trans-Atlantica: Memoirs of a Norwegian Americanist. Oslo 1978. 216 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 12325

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Oslo 1978. SEK

SKARIN FRYKMAN, Birgitta / Elisbateh Tegnér (ed.), Working Class Culture. International Symposium in Gothenburg 1986. Göteborg 1989. 354 pp. Softcover.

¶ 25172

[ ATA: 125 kr ] Pris: Göteborg 1989. SEK

SKARSGÅRD, Lars, Research and reasoning. Scandinavian University Books, 1968 XII,226s + XII plates. Original wrappers.

¶ 10852

[ ATA: 125Kr ] Pris: Scandinavian University Books, 1968 SEK

SKELTON, Geoffrey, Wieland Wagner: The Positive Sceptic. London 1971. 222 pp. Ill. Publisher's hardcovr with dj. In good condition.

¶ 36469

[ ATA: 100 kr ] Pris: London 1971. SEK

SKOGSBERG, Bertil, På filmens vingar. Flygfilmens historia i ord och bild. Höganäs 1981. 224 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag Omslaget litet nött.

¶ 28661

[ ATA: 75 kr ] Pris: Höganäs 1981. SEK

SKOTT, Staffan, Aldrig mer! En bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten. Hjalmarson & Högberg 1999. 246s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 50749

[ ATA: 75Kr ] Pris: Hjalmarson & Högberg 1999. SEK

SKOTTSBERG, Carl (red.), Pehr Kalms brev till friherre Sten Carl Bielke. Åbo 1960. 254 s. Häftad. Namnteckning.

¶ 45119

[ ATA: 90 kr ] Pris: Åbo 1960. SEK

SLASKO GRAMMATICUS. Svea rikes krönika. Under konung Tjabos fjärde regeringsår. Teckningar av André Prah. Stockholm 1978. 136 s. Ill. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 48768

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

SLOTTA, Rainer, Einführung in die Industriearchäologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. 201 pp. + 80 plates. Publisher's hardcover.

¶ 18914

[ ATA: 90 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1982. SEK

SMARTT BELL, Madison, Lavoisier och kemin. Den nya vetenskapens födelse i revolutionens tid. Nora 2006. 180 s. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 39170

[ ATA: 150 kr ] Pris: Nora 2006. SEK

SMITH, Ann (red.), Röster i Bohuslän. Stockholm 1995. 250 s. Ill. Förlagets pappband. Gott skick.

¶ 46846

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1995. SEK

SMITH, D. Howard, Chinese Religions. London 1968. xiv, 222 pp. Ill. Publisher's red cloth with dj. Dj worn to edges and with one tear. date on front fly leaf; else in good condition.

¶ 42431

[ ATA: 150 kr ] Pris: London 1968. SEK

SMITH, Göran, Ratos och anorna. En familje- och företagskrönika 1866-1991. 1991. 144 s. Ill. Förlagets gröna kllotband. Gott skick.

¶ 36239

[ ATA: 100 kr ] Pris: 1991. SEK

SMITH, Ingram, The Transparent Mind: A Journey With Krishnamurti. Ewin House 1999. 200 pp. Softcover. A few pencil notes.

¶ 42946

[ ATA: 100 kr ] Pris: Ewin House 1999. SEK

SMITH, John Maynard, The Theory of Evolution. Second Edition. Harmondsworth 1966. 336 pp. Paperback. In good condition.

¶ 44229

[ ATA: 75 kr ] Pris: Harmondsworth 1966. SEK

SMITH, R. E. F., Peasant farming in Muscovy. Cambridge University Press 1977. xii,289pp. + plates. Publisher´s hardcover with dustjacket. Dust jacket repaired. Signature on fly leaf.

¶ 51846

[ ATA: 150Kr ] Pris: Cambridge University Press 1977. SEK

SMITH, Thomas C., Nakahara. Family Farming and Population in a Japanese Village, 1717-1830- Stanford University Press, 1977. xvi,183pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Dustjacket priceclipped. Stamps.

¶ 57804

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stanford University Press, 1977. SEK

SMITHERS, A.J., A Real Life Ripping Yarn. London 1978. 191 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 11330

[ ATA: 150 Kr ] Pris: London 1978. SEK

SMULDERS, LILY EVERSDIJK, Et år blandt yogier i Indien og Tibet. Med 32 portrætter tecknade av författarinnan. Borgens Forlag, 1961. 280,(2)s. Häftad. Namn på smutstitelbladet.

¶ 44028

[ ATA: 125Kr ] Pris: Borgens Forlag, 1961. SEK

SNEPP, Frank, Decent Interval: An Insider's Account of Saigon's Indecent End Told by the CIA's Chief Strategy Analyst in Vietnam. New York 1977. xii, 590 (2) pp. Ill. Publisher's hardcover with dj. Dj a little worn to upper edge.

¶ 47019

[ ATA: 75kr ] Pris: New York 1977. SEK

SNOW, Edgar, The Other Side of the River: Red China Today. London 1963. Second Impression. xvi, 810 pp. Publisher's cloth with dj. Dj slightly worn; else in good condition.

¶ 49312

[ ATA: 100kr ] Pris: London 1963. Second Impression. SEK

SOBOUL, Albert, Die Grosse Französische Revolution. Athenäum 1988. XVIII,616pp. + 2 folding plates. Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 21236

[ ATA: 100Kr ] Pris: Athenäum 1988. SEK

SOHL, Klaus (ed.), Leipzig. Aus Vergangenheit und Gegenwart. Beiträge zur Stadtgeschichte 5. Laipzig 1988. 366 pp. Ill. Publisher's cloth with dj. Dj repaired; else in good condition.

¶ 33291

[ ATA: 100 kr ] Pris: Laipzig 1988. SEK

SOININEN, Maritta, Samhällsbilder i vardande. Politisk socialistatio och den finska andra generationen. Stockholm 1989. 300 s. Häftad.

¶ 22627

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1989. SEK

SOKA GAKKI (ed.), Cries For Peace: Experiences of Japanese Victims of World War II. Tokyo 1978. 234 (2) pp. Softcover. Very good condition.

¶ 50178

[ ATA: 75kr ] Pris: Tokyo 1978. SEK

SOLDERS, Severin, Älvdalens sockens historia I-VI:2 (komplett). Stockholm 1936. 7 vol. ca 1200 s. Ill. Häftade. Ryggarna något fläckade; övrigt i gott skick.

¶ 33194

[ ATA: 1200 kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

SOLLINGER, Göran, Sjuk- och begravningskassor och andra understödskassor i Kungl. bibliotekets samlingar. Stockholm 1985. 557 s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ 36176

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

SOMMER, Ferdinand, Zum Zahlwort. München 1951. 100 pp. Original wrappers. In good condition.

¶ 30263

[ ATA: 150 kr ] Pris: München 1951. SEK

SOMMER, Theo (ed.), Denken an Deutschland. Zum Problem der Wiedervereinigung - Ansichten und Einsichten. Hamburg 1966. 215 (1) pp. Softcover. In good condition.

¶ 38961

[ ATA: 75 kr ] Pris: Hamburg 1966. SEK

SOPER, Alexander C., La collezione Auriti: Bronzi Cinesi, Coreani, Giapponesi. Roma 1976. VIII, 56 pp. + 78 plates. Original wrappers.

¶ 32884

[ ATA: 130 kr ] Pris: Roma 1976. SEK

SOPHRONY, Archimandrite, The Monk of Mount Athos: Staretz Silouan 1866-1938. London 1973. 124 pp. Softcover.

¶ 31931

[ ATA: 75 kr ] Pris: London 1973. SEK

SORENSEN, Theodore C., Kennedy. Stockholm Bonniers 1966. 608 s. Ill. Förlagsklotband med plastade pärmar. Liten tillskrift å försättsbladet; övrigt i gott skick.

¶ 5627

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm Bonniers 1966. SEK

SOURDEL, Janine et Dominique, Dictionnaire historique de l´islam. PUF 1996. XII,1010pp. Publisher´s cloth with dustjacket. Pencil annotations on fly leaf.

¶ 56461

[ ATA: 500Kr ] Pris: PUF 1996. SEK

SOUVARINE, Boris, Stalin. En kritisk studie över bolsjevismen. Stockholm 1940. 420 s. Häftad Namnteckning.

¶ 41114

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1940. SEK

SPÖRL, Johannes, Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968. 146pp. Publishers cloth.

¶ 22504

[ ATA: 125Kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1968. SEK

SPÅNGBERG, Valfrid, Adolf Hedin i liv och gärning. Uppsala 1925. 290 s. Ill. Häftad. Övre marginalen å försättsblad borriven.; övrigt i gott skick.

¶ 25543

[ ATA: 60 kr ] Pris: Uppsala 1925. SEK

SPEED, John, The Counties of Britain. A Tudor Atlas by John Speed. Introduction by Nigel Nicolson. County Commentaries by Alasdair Hawkyard. Published in association with The British Library. Pavilion Books 1988. 288pp. Quarto.Illustrated. Publisher´s hardcover with dust jacket.

¶ 54338

[ ATA: 200Kr ] Pris: Pavilion Books 1988. SEK

SPEGEL, Hakvin, Dagbok. Ånyo utgiven av Sune Hildebrand. Stockholm 1923. XX, 174 s. Häftad. Gott skick. Nr 406 av 55 ex.

¶ 41784

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1923. SEK