ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4914 träffar.(ingen författare) Civilingenjör Alvar Lenning: Kombinationsmåttsatsernas uppfinnare. Stockholm 1954. 112 s. Ill.

[ ATA: 10771 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) ASTRONOMI. Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge. Stockholm 1978. 496 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Något nött skyddsomslag.

¶ The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy.

[ ATA: 10836 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Upplands nation. 1933-1941. Red: Tryggve Byström. Uppsala 1942. 191s. Förlagets linneband. Något lös i bindningen, välläst.

[ ATA: 10914 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Postgiroförteckning 1947. Utgiven i februari 1947 av Kungl. Generalpoststyrelsen. Göteborg 1947. 2064s. Förlagets klotryggsband med tryckta papppärmar. Första bladet med 2 centimeter lång reva i yttre marginalen, ingen pappersförlust. Övre och nedre högra hörnen något stötta. Håltagen i övre vänstra hörnet för upphängningssnöre. Några svaga fläckar på främre pärmen.

¶ Förteckningen upptager konton öppnade t. o. m. den 31 januari 1947.

[ ATA: 11024 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Baron Klinkowström's America 1818-1820.. Translated and edited by Franklin D. Scott. Northwestern University Press 1952. 262 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 11329 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. Eskilstuna 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11347 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Västerlandets litteraturhistoria I-II. Almqvist & Wiksell 1963-1964. 464s + 639s + planscher. Förlagsinbundna med skyddsomslag.

¶ Medverkan av Gösta Lindeskog, Gerhard Bendz, Gustaf Fredén, Peter Hallberg, Lennart Breitholz, Bernhard tarschys, Hans Lindström, Artur Lundkvist.. 2 volymer.

[ ATA: 11417 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Litteraturens vägar. Gidlunds 1988. 357s. Häftad.

¶ Bidrag av Lars Lönnroth, Kurt Johannesson, Erik Gamby, Eric Johannesson, Bo Bennich-Björkman, Ulf Boëthius, Sven Möller Kristensen, Hans Hertel, Mary Örvig, Lena Kåreland, Sonja Svensson, Jan Stenkvist, Brigitte Mral, Örjan Lindberger, Ivar Lo-Johansson, Åke Kussak, Stefan Mählqvist, Hans Olof Johansson, Gunnar Hansson, Åke Åberg.

[ ATA: 11423 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) De sandvigske samlinger. Veileder til De gamle verksteder. Lillehammer 1959. 290 s. Häftad.

[ ATA: 12242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) STUDIER I MODERNHISTORIA TILLÄGNADE JAR TORBACKE DEN 18 AUGUSTI 1990. Kristianstad 1990. 359 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12262 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) FRÅN VÄN TILL VÄN. FESTSKRIFT TILL OLOF MUSTELIN - HISTORIKER OCH BIBLIOTEKARIE - PÅ HANS 60-ÅRSDAG. Åbo 1984. 471 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 12427 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) A King´s Story. With frontispiece and 22 pages of gravure illustrations. 2nd edition. Cassell and Co London 1951. xvi,440pp + plates. Publishers gilt cloth. No dust-jacket. slightly rubbed.

[ ATA: 12502 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Martin Christadler. Kröner 1973. L,660pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 12556 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Englische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Horst W. Drescher. Kröner 1970. (8),613pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 12557 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. Utarbetad av Karl Hildebrand och Eric Halllin. Stockholm 1936. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

[ ATA: 12624 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Odling för tanken. Red: Trygve Carlsson Carlssons 1993. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation från redaktören.

[ ATA: 12749 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Jönköping 1981. 160 s. Illustrerad. Häftad. (Nationalmusei utställningskatalog nr 450).

¶ Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

[ ATA: 12797 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. Uppsala 2002. 90 s. Häftad.

[ ATA: 13485 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholms Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 61 s. Ill. Pappband.

[ ATA: 13694 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. Södertälje 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 14210 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) RYSSLAND. OFFICIELL RAPPORT AV ENGELSKA FACKFÖRENINGSDELEGATIONEN TILL RYSSLAND OCH KAUKASUS I NOVEMBER OCH DECEMBER 1924. Stockholm 1925. 311 s. Ill. + 2 kartor. Halvfranskt band. Ryggen något nött.

[ ATA: 14888 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. 308s. + utvikbar plansch. Häftad. (Uppsala stads historia VII).

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Utgiven av Generalstabens krigshistoriska avdelning. Norstedts 1923. XVI, 127s. + frontespis. Häftad.

[ ATA: 16244 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget. Militärlitteraturföreningens förlag N:r 189.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. Uppsala 1964. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16728 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. Uppsala 2003. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. Lund 1993. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 17751 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Engsö - skärgård i Mälaren. Västerås kulturnämnd 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Västerås kulturnämnds skriftserie nr 18.

[ ATA: 18242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. Stockholm 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Tekniska museets årsbok.

¶ Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

[ ATA: 18262 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 18435 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vetenskapsmannen i samhället. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Stockholm 1977. 193 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 18594 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) VETALAPANTSCHAVINSATI. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 232 pp. Softbound.

[ ATA: 18905 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) LA ORIGINI DI VENEZIA. Sansoni 1954. 215 pp. Publisher's hardcover. Ex library. Good condition.

[ ATA: 20308 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA DEL RINASCIMENTO. Sansoni 1958. 249 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20309 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA NELL'ETÀ ROMANTICA. Sansoni 1961. 179 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20310 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. Stockholm 1954. 32 s. Häftad.

¶ Med bifogat program över 35-årsfesten.

[ ATA: 20330 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. Stockholm, Norstedts 1869. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

[ ATA: 20668 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1866 + Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1866. (4),656 + (6),132s. + 1 utvikbar plansch. rikt guldornerat halvfranskt band.

[ ATA: 20669 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Docto Peregrino. Uddevalla 1992. 298,(2)pp. Illustrated. Publishers hardcover. Suecoromana 1.

¶ Contributions by Thomas Hall, Per Bjurström, Börje Blomé, Hans Henrik Brummer, Gerhard Eimer, Allan Ellenius, Petru-Mircea Iliescu, Lars Olof larsson, Göran lindahl, Börje magnusson, Carl Nylander, Harald Peter Olsen, Götz Pochat, Rudolf Zeitler.

[ ATA: 20801 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Heidelberger Kunstverein e. V. 1869-1969. Heidelberger Kunstverein 1969. 60, plates, (2)pp. Quarto. Soft covers. Ausstellungskatalog.

[ ATA: 21177 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forchung. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. 312pp. Quarto. Illustrated. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 21181 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums Zweibrücken 1559-1959. Zweibrücken 1959. VII,138pp. + Berichtigungsbl. illustrated. Original wrappers.

[ ATA: 21199 ] Pris: 40 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. Centraltryckeriet, Stockholm 1904. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

[ ATA: 22671 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Södermanland. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22678 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) En tapetserarbok från Karl Johan-tiden. Red: Lis Granlund. Kungl.- husgerådskammaren 1979. 84s. Tvär oktav. Illustrerad. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 23645 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) RUNDRADIONS HISTORIA I FINLAND 1926-1996. Porvoo 1997. 285 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 24051 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. Stockholm 1955. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25103 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. Göteborg 1971. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

[ ATA: 25265 ] Pris: 80 SEK

(ingen författare) HISTORISKA FÖRKLARINGAR. Föredrag vid Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära i Tusby 17-19 juni 1968. Oslo 1969. 128 s. Häftad.

¶ Innehåller bl.a. G. H. von Wrights uppsats ""Om förklaringar i historievetenskapen"".

[ ATA: 25270 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Individu et société a la renaissance. Colloque international, avril 1965. Bruxelles 1967. 303 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 25592 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Med rätten i fokus. Studentlitteratur 2005. 240 s. Häftad.

[ ATA: 25928 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vikram-charita oder Simhasana-dvatrinshaka. Vom guten könig Vikrama. Die Erzählungen der zweiunddreissig Thronstatuetten. Südliche Rezension deutsch von Manfred Hesse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. 240 pp. Publisher's black cloth.

[ ATA: 25930 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) MONG DSI (MONG KO). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 3-15 Tausend. Jena 1921. 207 pp. Publisher's decorated cloth. Nametag on front fly leaf; else in very good condition.

[ ATA: 26000 ] Pris: 750 SEK

(ingen författare) LAO TSE. TAO TE KING. Das buch des alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 20.-40- Tausend. Jena 1921. 118 pp. Publisher's decrated cloth. Name on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 26001 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) DSCHUANG DSI. Das Wahre Buch vom südlichen Blütenland (Nan Hua Dschen Ging). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 3.-5. Tausend. Jena 1920. 268 pp. Publisher's decoradted cloth. Name on inside of front board; else in good condition.

[ ATA: 26002 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Rondom Bredero. Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. 90,(2)pp. Soft covers.

¶ Contributions by Prof. Dr. A.G.H. Bachrach, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Prof. Dr. A. Keersmaekers, Prof. Dr. G. Stuiveling.

[ ATA: 28306 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. Uppsla 1972. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

[ ATA: 28318 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar. Beijers u.å. 55s. + 50 Planscher. Häfte + klotryggsmapp med tryckta pappärmar och knytband. Något fläckade pärmar. Några porträtt mörknade i högre marginalen, långt från bilden.

[ ATA: 28735 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) L'égyptologue Conrade Leemans et sa correspondance. Contribution à l'histoire d'une science. Leiden Brill 1973. VII, 105 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30152 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1941. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 30639 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). Meddelade af Anna Maria Roos. Norstedts 1909. 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

[ ATA: 31189 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1819. Utgifven af Nationernas Curatorer. Uppsala, Palmblad & C. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31795 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1819. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmblad. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31796 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1821. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmblad & C., 1821 40s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31797 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1821. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmbld & C. 1821. (40)s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31798 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Storia d'Italia 1: I caratteri originali. Torino 1972. XXXVI, 1064 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 31897 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) En lijten book som kallas Bonde-practica eller Vädher-book Innehållandes någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. Faksimile av 1662 års upplaga. Stockholm 1901. opag. (ca 115 s.). Privat halvfranskt band.

[ ATA: 32130 ] Pris: 175 SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. Utg. Jacques Lagercrantz. W&W, Stockholm 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

[ ATA: 32384 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Tom Browns skolliv. Översättning i sammandrag från engelskan. Tredje upplagan. Stockholm 1916. 216 s. Förlagets klotryggsband. Liten fettfläck efter prislapp å främre pärm; övrigt i gott skick.

[ ATA: 32464 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Antike Kunst 1958 - 1987. Herausgegeben von der Vereinigung der Freunde Antiker Kunst. Basel 1958-1987. Very good condition.

¶ 58 volumes. (Two numbers per year, except two years with one double number).

[ ATA: 32778 ] Pris: 2500 SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. Uppsala 1972. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

[ ATA: 32845 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. Uppsala 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa I:1-3, II, III, IV:1-2, V + Beiheft 1-3 + Ortsregister. Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. 12 volumes. Black cloth with dust jackets. Ortsregister black soft cover with dust jacket. Some dust jackets worn , a few with tape mendings.

[ ATA: 34022 ] Pris: 1500 SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. Stockholm 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

[ ATA: 34645 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. Stockholm 1966. 16 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 34773 ] Pris: 40 SEK

(ingen författare) Coniectanea Noetestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil.

¶ Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

[ ATA: 34775 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Sweriges och Norriges Calender för år 1858. Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess Wetenskaps-Academi. Stockholm 1858. 757 s. Klotband. Något nött.

[ ATA: 35200 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag.

¶ Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

[ ATA: 35797 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Till Ellen Hagen. Festskrift tillägnad Ellen Hagen på åttioårsdagen den 15 september 1953. Stockholm 1953. 202 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 35963 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. Stockholm 1910. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar. (Meddelanden från Kungl. Civildepartementet XLIX).

¶ Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

[ ATA: 36567 ] Pris: 600 SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. Stockholm 1975. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

[ ATA: 36752 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) United States Constitution. Constitution of the State of California as Last Amended November 1968. California State Printing Office 1969. 306 pp. Softcover.

[ ATA: 36920 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Mötesplats Afrika. Söder om Sahara. Kulturhuset Stockholm 18 november 1983 - 20 maj 1984. Stockholm 1983. 336 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 37127 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. Linköping 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37258 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. Linköping 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37259 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Register över offentliga institutioner i Stockholm med närmaste omnejd. Stockholm 1925. 67 (1) s. Häftad. Något nött. Telefonnummer till en viss Hasselrot antecknat med bläck å främre omslag.

¶ Särtryck ur Rikstelefon katalogen för 1925.

[ ATA: 37441 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Konsten att ge liv och konsten att överleva. En serie seminarier om kvinnors liv och arbete anordnad av Norrbottensakademien. Stockholm 2000. 54 (2) s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 37593 ] Pris: 75 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006