ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4884 träffar.(ingen författare) ASTRONOMI. Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge. Stockholm 1978. 496 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Något nött skyddsomslag. The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy.

¶ 10836

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

(ingen författare) Upplands nation. 1933-1941. Uppsala 1942. 191s. Förlagets linneband. Något lös i bindningen, välläst.

¶ 10914

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1942. SEK

(ingen författare) Baron Klinkowström's America 1818-1820.. Translated and edited by Franklin D. Scott. Northwestern University Press 1952. 262 pp. Publisher's green cloth.

¶ 11329

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Northwestern University Press 1952. SEK

(ingen författare) BELGISKA DIPLOMATDOKUMENT 1905-1914. Rapporter från de belgiska sändebuden i Berlin, London och Parsi till utrikesministern i Bryssel. Utgivna av Kejserliga Tyska Utrikesdepartementet. Stockholm 1915. 262 s. Häftad. Ouppskuren. Omslagen nötta med förlust.

¶ 11340

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1915. SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. Eskilstuna 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 11347

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Eskilstuna 1994. SEK

(ingen författare) Västerlandets litteraturhistoria I-II. Almqvist & Wiksell 1963-1964. 464s + 639s + planscher. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Medverkan av Gösta Lindeskog, Gerhard Bendz, Gustaf Fredén, Peter Hallberg, Lennart Breitholz, Bernhard tarschys, Hans Lindström, Artur Lundkvist.. 2 volymer.

¶ 11417

[ ATA: 200Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1963-1964. SEK

(ingen författare) Litteraturens vägar. Gidlunds 1988. 357s. Häftad. Bidrag av Lars Lönnroth, Kurt Johannesson, Erik Gamby, Eric Johannesson, Bo Bennich-Björkman, Ulf Boëthius, Sven Möller Kristensen, Hans Hertel, Mary Örvig, Lena Kåreland, Sonja Svensson, Jan Stenkvist, Brigitte Mral, Örjan Lindberger, Ivar Lo-Johansson, Åke Kussak, Stefan Mählqvist, Hans Olof Johansson, Gunnar Hansson, Åke Åberg.

¶ 11423

[ ATA: 50Kr ] Pris: Gidlunds 1988. SEK

(ingen författare) De sandvigske samlinger. Veileder til De gamle verksteder. Lillehammer 1959. 290 s. Häftad.

¶ 12242

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Lillehammer 1959. SEK

(ingen författare) STUDIER I MODERNHISTORIA TILLÄGNADE JAR TORBACKE DEN 18 AUGUSTI 1990. Kristianstad 1990. 359 s. Förlagsinbunden.

¶ 12262

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Kristianstad 1990. SEK

(ingen författare) FRÅN VÄN TILL VÄN. FESTSKRIFT TILL OLOF MUSTELIN - HISTORIKER OCH BIBLIOTEKARIE - PÅ HANS 60-ÅRSDAG. Åbo 1984. 471 s. Ill. Häftad.

¶ 12427

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Åbo 1984. SEK

(ingen författare) A King´s Story. Cassell and Co London 1951. xvi,440pp + plates. Publishers gilt cloth. No dust-jacket. slightly rubbed.

¶ 12502

[ ATA: 100Kr ] Pris: Cassell and Co London 1951. SEK

(ingen författare) Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner 1973. L,660pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 12556

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kröner 1973. SEK

(ingen författare) Englische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner 1970. (8),613pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 12557

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kröner 1970. SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. Stockholm 1936. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

¶ 12624

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

(ingen författare) Odling för tanken. Carlssons 1993. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation från redaktören.

¶ 12749

[ ATA: 50Kr ] Pris: Carlssons 1993. SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Jönköping 1981. 160 s. Illustrerad. Häftad. Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

¶ 12797

[ ATA: 60Kr ] Pris: Jönköping 1981. SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. Uppsala 2002. 90 s. Häftad.

¶ 13485

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Uppsala 2002. SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholms Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 61 s. Ill. Pappband.

¶ 13694

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. Södertälje 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

¶ 14210

[ ATA: 75Kr ] Pris: Södertälje 1988. SEK

(ingen författare) RYSSLAND. OFFICIELL RAPPORT AV ENGELSKA FACKFÖRENINGSDELEGATIONEN TILL RYSSLAND OCH KAUKASUS I NOVEMBER OCH DECEMBER 1924. Stockholm 1925. 311 s. Ill. + 2 kartor. Halvfranskt band. Ryggen något nött.

¶ 14888

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. 308s. + utvikbar plansch. Häftad. Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

¶ 16192

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1986. SEK

(ingen författare) Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Norstedts 1923. XVI, 127s. + frontespis. Häftad.

¶ 16244

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norstedts 1923. SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

¶ 16251

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. Uppsala 1964. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ 16728

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1964. SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. Uppsala 2003. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 17510

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

(ingen författare) DISCIPLINAE NOVAE. Zur Entstehung neuer Denk- und Arbeitsrichtungen in der Naturwissenschaft. Festschrift zum 90. Geburtstag von Hans Schimank. Vanderhoeck & Ruprecht 1979. 148 pp. Softcover.

¶ 17668

[ ATA: 90 kr ] Pris: Vanderhoeck & Ruprecht 1979. SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. Lund 1993. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 17751

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1993. SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. Stockholm 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

¶ 18262

[ ATA: 50Kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 18435

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Vetenskapsmannen i samhället. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Stockholm 1977. 193 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

¶ 18594

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

(ingen författare) VETALAPANTSCHAVINSATI. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 232 pp. Softbound.

¶ 18905

[ ATA: 90 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. SEK

(ingen författare) LA ORIGINI DI VENEZIA. Sansoni 1954. 215 pp. Publisher's hardcover. Ex library. Good condition.

¶ 20308

[ ATA: 200 kr ] Pris: Sansoni 1954. SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA DEL RINASCIMENTO. Sansoni 1958. 249 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20309

[ ATA: 300 kr ] Pris: Sansoni 1958. SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA NELL'ETÀ ROMANTICA. Sansoni 1961. 179 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20310

[ ATA: 200 kr ] Pris: Sansoni 1961. SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. Stockholm 1954. 32 s. Häftad. Med bifogat program över 35-årsfesten.

¶ 20330

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1954. SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. Stockholm, Norstedts 1869. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

¶ 20668

[ ATA: 250Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts 1869. SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1866 + Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1866. (4),656 + (6),132s. + 1 utvikbar plansch. rikt guldornerat halvfranskt band.

¶ 20669

[ ATA: 200Kr ] Pris: SEK

(ingen författare) Docto Peregrino. Uddevalla 1992. 298,(2)pp. Illustrated. Publishers hardcover. Contributions by Thomas Hall, Per Bjurström, Börje Blomé, Hans Henrik Brummer, Gerhard Eimer, Allan Ellenius, Petru-Mircea Iliescu, Lars Olof larsson, Göran lindahl, Börje magnusson, Carl Nylander, Harald Peter Olsen, Götz Pochat, Rudolf Zeitler.

¶ 20801

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uddevalla 1992. SEK

(ingen författare) Heidelberger Kunstverein e. V. 1869-1969. Heidelberger Kunstverein 1969. 60, plates, (2)pp. Quarto. Soft covers.

¶ 21177

[ ATA: 75Kr ] Pris: Heidelberger Kunstverein 1969. SEK

(ingen författare) Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forchung. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. 312pp. Quarto. Illustrated. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 21181

[ ATA: 150Kr ] Pris: VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. SEK

(ingen författare) Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums Zweibrücken 1559-1959. Zweibrücken 1959. VII,138pp. + Berichtigungsbl. illustrated. Original wrappers.

¶ 21199

[ ATA: 40Kr ] Pris: Zweibrücken 1959. SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

¶ 21871

[ ATA: 150Kr. ] Pris: Norstedt & söner, Stockholm 1844. SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. Centraltryckeriet, Stockholm 1904. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

¶ 22671

[ ATA: 300Kr. ] Pris: Centraltryckeriet, Stockholm 1904. SEK

(ingen författare) Södermanland. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 22678

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. SEK

(ingen författare) En tapetserarbok från Karl Johan-tiden. Kungl.- husgerådskammaren 1979. 84s. Tvär oktav. Illustrerad. Förlagets klotryggsband.

¶ 23645

[ ATA: 150Kr ] Pris: Kungl.- husgerådskammaren 1979. SEK

(ingen författare) RUNDRADIONS HISTORIA I FINLAND 1926-1996. Porvoo 1997. 285 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 24051

[ ATA: 75 kr ] Pris: Porvoo 1997. SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. Stockholm 1955. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 25103

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. Göteborg 1971. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

¶ 25265

[ ATA: 80 kr ] Pris: Göteborg 1971. SEK

(ingen författare) HISTORISKA FÖRKLARINGAR. Föredrag vid Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära i Tusby 17-19 juni 1968. Oslo 1969. 128 s. Häftad. Innehåller bl.a. G. H. von Wrights uppsats "Om förklaringar i historievetenskapen".

¶ 25270

[ ATA: 125 kr ] Pris: Oslo 1969. SEK

(ingen författare) Individu et société a la renaissance. Colloque international, avril 1965. Bruxelles 1967. 303 pp. Ill. Softcover.

¶ 25592

[ ATA: 150 kr ] Pris: Bruxelles 1967. SEK

(ingen författare) Med rätten i fokus. Studentlitteratur 2005. 240 s. Häftad.

¶ 25928

[ ATA: 90 kr ] Pris: Studentlitteratur 2005. SEK

(ingen författare) Vikram-charita oder Simhasana-dvatrinshaka. Vom guten könig Vikrama. Die Erzählungen der zweiunddreissig Thronstatuetten. Südliche Rezension deutsch von Manfred Hesse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. 240 pp. Publisher's black cloth.

¶ 25930

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. SEK

(ingen författare) MONG DSI (MONG KO). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1921. 207 pp. Publisher's decorated cloth. Nametag on front fly leaf; else in very good condition.

¶ 26000

[ ATA: 750 kr ] Pris: Jena 1921. SEK

(ingen författare) LAO TSE. TAO TE KING. Das buch des alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1921. 118 pp. Publisher's decrated cloth. Name on front fly leaf; else in good condition.

¶ 26001

[ ATA: 300 kr ] Pris: Jena 1921. SEK

(ingen författare) DSCHUANG DSI. Das Wahre Buch vom südlichen Blütenland (Nan Hua Dschen Ging). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1920. 268 pp. Publisher's decoradted cloth. Name on inside of front board; else in good condition.

¶ 26002

[ ATA: 300 kr ] Pris: Jena 1920. SEK

(ingen författare) Das malerische und romantische Deutschland. Die Veduten des Reisewerks aus den Jahren 1836-1841. Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard. Dortmund 1979. 428 pp. Ill. Softcover.

¶ 26899

[ ATA: 100 kr ] Pris: Dortmund 1979. SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

¶ 26912

[ ATA: 75 kr ] Pris: Åbo 1974. SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

¶ 27624

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

(ingen författare) Rondom Bredero. Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. 90,(2)pp. Soft covers. Contributions by Prof. Dr. A.G.H. Bachrach, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Prof. Dr. A. Keersmaekers, Prof. Dr. G. Stuiveling.

¶ 28306

[ ATA: 50Kr ] Pris: Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. Uppsla 1972. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

¶ 28318

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsla 1972. SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad. Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

¶ 30027

[ ATA: 75Kr ] Pris: SKDB 1928. SEK

(ingen författare) L'égyptologue Conrade Leemans et sa correspondance. Contribution à l'histoire d'une science. Leiden Brill 1973. VII, 105 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30152

[ ATA: 125 kr ] Pris: Leiden Brill 1973. SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1941. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 30639

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). Norstedts 1909. 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

¶ 31189

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts 1909. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1819. Uppsala, Palmblad & C. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31795

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala, Palmblad & C. 1819. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1819. Upsala, Palmblad. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31796

[ ATA: 125Kr ] Pris: Upsala, Palmblad. 1819. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1821. Upsala, Palmblad & C., 1821 40s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31797

[ ATA: 100Kr ] Pris: Upsala, Palmblad & C., 1821 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1821. Upsala, Palmbld & C. 1821. (40)s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31798

[ ATA: 100Kr ] Pris: Upsala, Palmbld & C. 1821. SEK

(ingen författare) Storia d'Italia 1: I caratteri originali. Torino 1972. XXXVI, 1064 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 31897

[ ATA: 250 kr ] Pris: Torino 1972. SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. W&W, Stockholm 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

¶ 32384

[ ATA: 250Kr ] Pris: W&W, Stockholm 1892. SEK

(ingen författare) Tom Browns skolliv. Översättning i sammandrag från engelskan. Stockholm 1916. 216 s. Förlagets klotryggsband. Liten fettfläck efter prislapp å främre pärm; övrigt i gott skick.

¶ 32464

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1916. SEK

(ingen författare) Antike Kunst 1958 - 1987. Basel 1958-1987. Very good condition. 58 volumes. (Two numbers per year, except two years with one double number).

¶ 32778

[ ATA: 2500Kr ] Pris: Basel 1958-1987. SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. Uppsala 1972. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

¶ 32845

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1972. SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. Uppsala 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal. En dikt.

¶ 33976

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1910. SEK

(ingen författare) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa I:1-3, II, III, IV:1-2, V + Beiheft 1-3 + Ortsregister. Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. 12 volumes. Black cloth with dust jackets. Ortsregister black soft cover with dust jacket. Some dust jackets worn , a few with tape mendings.

¶ 34022

[ ATA: 1500Kr ] Pris: Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. Stockholm 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

¶ 34030

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1877. SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

¶ 34644

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1842. SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

¶ 34645

[ ATA: 100 kr ] Pris: Vesterås 1900. SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. Stockholm 1966. 16 s. Ill. Häftad.

¶ 34773

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil. Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

¶ 34775

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund 1948. SEK

(ingen författare) Sweriges och Norriges Calender för år 1858. Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess Wetenskaps-Academi. Stockholm 1858. 757 s. Klotband. Något nött.

¶ 35200

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1858. SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag. Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

¶ 35797

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

(ingen författare) Till Ellen Hagen. Festskrift tillägnad Ellen Hagen på åttioårsdagen den 15 september 1953. Stockholm 1953. 202 s. Häftad. Något nött.

¶ 35963

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

(ingen författare) History and the Biographies of the Great Martyrs Saint George the Roman and Saint George of Alexandria. Introduced by His Excellency Bishop Mettaos. Anba Rueis 1995. 136 (8) pp. Ill. Softcover.

¶ 36403

[ ATA: 90 kr ] Pris: Anba Rueis 1995. SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. Stockholm 1910. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar. Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

¶ 36567

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1910. SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. Stockholm 1975. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

¶ 36752

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

(ingen författare) United States Constitution. Constitution of the State of California as Last Amended November 1968. California State Printing Office 1969. 306 pp. Softcover.

¶ 36920

[ ATA: 60 kr ] Pris: California State Printing Office 1969. SEK

(ingen författare) Mötesplats Afrika. Söder om Sahara. Kulturhuset Stockholm 18 november 1983 - 20 maj 1984. Stockholm 1983. 336 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 37127

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. Linköping 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37258

[ ATA: 60 kr ] Pris: Linköping 1998. SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. Linköping 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37259

[ ATA: 60 kr ] Pris: Linköping 1992. SEK

(ingen författare) Register över offentliga institutioner i Stockholm med närmaste omnejd. Stockholm 1925. 67 (1) s. Häftad. Något nött. Telefonnummer till en viss Hasselrot antecknat med bläck å främre omslag. Särtryck ur Rikstelefon katalogen för 1925.

¶ 37441

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

(ingen författare) Konsten att ge liv och konsten att överleva. En serie seminarier om kvinnors liv och arbete anordnad av Norrbottensakademien. Stockholm 2000. 54 (2) s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 37593

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

(ingen författare) Rysk-Japanska kriget 1904-1905. Behandlat i föreläsningar vid ryska Nikolajevska generalstabsakademien. Öfversättning från ryskan af Axel Claëson I-III. Stockholm 1910. 3 vol. VIII, 137 + 315 (3) + 180 s. + kartor i ficka. Häftade. Omslagen nötta. Andra volymen med pappersförlust å främre omslag. Understrykningar med blyerts.

¶ 38120

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1910. SEK

(ingen författare) 100 Jahre Brücke zur Kunst. München Bruckmann 1958. 156 (4) pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 38277

[ ATA: 100 kr ] Pris: München Bruckmann 1958. SEK

(ingen författare) Kvinnor i statlig tjänst. Betänkande av utredningen angående kvinnors situation inom den statligt lönereglerade offentliga förvaltningen. Stockholm 1975. 397 (3) s. Häftad.

¶ 38751

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

(ingen författare) Telefonförteckning för Kanslihuset 1932. Namnanrop: Kanslihuset. Stockholm 1932. 7s Häftad.

¶ 38814

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

(ingen författare) Jens Olsen's World Clock. The City Hall of Copenhagen. Copenhagen 1966. 28 (4) pp. Ill. Original wrappers.

¶ 38886

[ ATA: 75 kr ] Pris: Copenhagen 1966. SEK

(ingen författare) Medeltidsstaden 2 1976: Arboga. Stockholm 1976. 43 s. Kartor. Häftad. Kvarto.

¶ 39293

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

» ny sökning

©2006-2017 Antikvariat Thomas Andersson