ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4914 träffar.(ingen författare) Siddhanta des ramanuja. Texte zur Indischen Gottesmystik II ed. V. Walter OTTO. Jena 1917. 162 seiten. sunbleached wrappers. Die Religion des Alten Indien III.

[ ATA: 181 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) TYPES OF REDEMPTION. Contributions to the Theme of the Study-conference held at Jerusalem 14th to 19th July 1968. Ed. by R.J. ZWI WERBLOWSKY & C. JOUCO BLEEKER. Leiden, Brill, 1970. 261pp. Publisher's Cloth. No dustjacket. Some underlining and annotation by prof. Jan Bergman. Studies in the history of religions XVIII.

¶ Contributions by Gershom Scholem, Karl Kerény, David Flusser, Teruji Ishizu, Kurt Goldhammer and many others.

[ ATA: 185 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Isée discours. Texte établi et traduit par Pierre Roussel. Paris, Édition les belles lettres, 1922. 239 p. Demi-veau. (Half-lether).

[ ATA: 857 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) RES PUBLICA 46/47. AGORA. KANON - ATT GÖRA HISTORIA. Symposion, 1999. 614 s.

[ ATA: 1702 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) YALE FRENCH STUDIES 70. Images of Power: Medieval History/Discourse/Literature. New Haven, Yale University Press, 1986. 253 pp.

¶ Contr. by Brian Stock, Stephen Nichols, Eugene Vance, R. Howard Block, John D. Lyons, Kevin Brownlee, Bernard Cerquiglini, and others.

[ ATA: 2516 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Kring konst och kultur. Studier tillägnade Amos Anderson. Helsingfors 1948. 250s. Nött omslag.

[ ATA: 3411 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till ""Sveriges historia Utgiven och inledd av Ingvar Andersson. Stockholm u.å. 68s.

[ ATA: 3420 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Civibus et Rei Publicae. Festskrift till Georg Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960. Uppsala 1960. 551s. Förlagsklotband.

[ ATA: 3423 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Uppsala 1946. 376s. Häftad.

[ ATA: 3430 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) STORE DANSKE PERSONLIGHEDER I-II. FRA KNUD DEN STORE TIL CHRISTAN X &FRA TYCHO BRAHE TIL NIELS BOHR. Berlingske Forlag 1949. Vol I, 358 s. ´Vol II, 423 s. Ill. Förlagsband. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 3455 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Samlade och utgivna av Wolter Ehn. Uppsala 1982. 633s.

[ ATA: 3744 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) DEVIANTS AND ABANDONED IN FRENCH SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Vol. 4. Ed by Robert Forster and Orest Ranum. Translated by Elborg Forster and Patricia M. Ranum. Baltimore, John Hopkins University Press, 1978. 245 pp. Ill. Red original cloth.

[ ATA: 3955 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) FAMILY AND SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Ed by Robert Forster and Orest Ranum. Translated by Elborg Forster and Patricia M. Ranum. Baltimore, John Hopkins University Press, 1976. 261 pp. Ill. Paperback.

[ ATA: 3956 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) LAW, CUSTOM, AND THE SOCIAL FABRIC IN MEDIVEAL EUROPE. Essays in Honor of Bruce Lyon. Western Michigan University Press 1990. 304 pp. Paperback. (Studies in Mediveal Culture XXVIII)

[ ATA: 3962 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Högsrum - en sockenbeskrivning + Högsrum II, Minnen Människor Miljöer. Högsrums Hembygdsförening 1979-1987. 415 + 410 s. Förlagsklotband med skyddsomslag

¶ 2 volymer.

[ ATA: 4008 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning. Hälsingborg 1929. 83s. Häftad. illustrerad. Skadat omslag. tillskrift.

[ ATA: 4092 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Tanken och handen. Konstfack 150 år. Page One Publishing 1994. 400s. Kvartoformat. Illustrerad. Förlagspappband med skyddsomslag.

¶ Bidrag av Inez Svensson, Svante Hedin, Gösta Wessel, Ernst Nordin, Thomas Millroth, Agneta Liljedahl, Ulf Beckman,Hans Hedberg, Hedvig Hedqvist, Rebecka Tarschys, Åke Livstedt, Kerstin Wickman, Katja Waldén, Synnöve Mork, Pia Eldin, Gert Z Nordström

[ ATA: 4164 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) En annan historia. Sju folkliga historiker från Nils Månsson Mandelgren till Vilhelm Moberg. Ordfront 1982. 176s. Illustrerad. Häftad.

¶ Behandlar August Strindberg, Vilhelm Moberg, Fredrik Ström, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Nils Månsson Mandelgren, Ossian Håkansson

[ ATA: 4171 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Gefährten und Fiende des Menschen. Das Tier in der lebenswelt des alten Israel. Herausgegeben von Bernd Janowski, Ute Neumann-Gorsolke und Uwe Glessmer. Neukirchener 1993. 397pp. Paperback.

[ ATA: 4180 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) PREUSSENS KÖNIGE. Friedrich Wilhelm Prinz von Preussen (Herausgegeber). Güthersloh, Bertelsmann, 1971. 256 S. Geb. mit Schm.

[ ATA: 4392 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) FORSKNING I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1965-1990. Red. av Kjell Härnqvist och Nils-Eric Svensson. Gidlunds, 1990. 472 s. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 5100 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Byggnadsarbetarminnen Nordiska museet 1950. 246s. Illustrerad. Häftad. Svenskt liv och arbete n:r 10.

[ ATA: 6001 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. Redaktör: Torsten Althin. Stockolm 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad.

¶ Nr 137 av niohundranitto exemplar.

[ ATA: 6474 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. General Editor Ernest Kay. Melrose Press 1972. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

[ ATA: 6629 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar. Utgifna af H.L. von Dardel. Stockholm, Norstedts 1919. 390s.+frontispis. Häftad. Sista sidornas övre yttre marginal något fuktrandad . Blyertsstreckad.Något nött omslag.

[ ATA: 6718 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. Redaktörer: Anders Florén, Peter Reinholdsson. Uppsala 1992. 145s. Häftad. Opuscula Historica Upsaliensia 8.

[ ATA: 6728 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz professor emeritus den 1 juli 1986. Utgivna av Louise Bäckman, Ulf Drobin och Per-Arne Berglie. Bokförlaget Plus Ultra 1991. 384s. Förlagets dekorerade klotband.

¶ Bidrag av Per-Arne Berglie, Jan Bergman, Haralds Biezais, Svein Bjerke, Louise Bäckman, Ulf Drobin, Erik af Edholm, Carl-Martin Edsman, Jan Hjärpe, Nils G. Holm, Lauri Homko, Per Kvaerne, Tord Olsson, Birger A. Pearson, Juha Y. Pentikäinen, Olof Pettersson, Helmer Ringgren, Peter Schalk, Åke V. Ström, David Westerlund.

[ ATA: 6824 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590 med inledande studier. Utgiven av Jonas L:son Samzelius. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Örebro 1946. cxl,(2),234s. Illustrerad. Häftad. Närke. Studier över landskapets natur och odling N:r IV.

[ ATA: 7797 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Festskrift till 75-årsminnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856. Örebro läns museum 1931. 184s. Häftad.

[ ATA: 7924 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) GRAESKE PAPYRUSDOKUMENTER FRA PTOLEMAEERTIDEN. Oversatte av Tage larsen. Köbenhavn 1939. 219 s. + 3 tavler.

[ ATA: 8271 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) FONTES HISTORIAE RELIGIONIS CELTICAE. COLLEGIT IOANNES ZWICKER. Berlin 1934. 110 pp. Soft covers.

[ ATA: 8622 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. Stockholm 1964. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 8869 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Historia och religion. SKDB, Stockholm 1948. 112s. Häftad. Blyertsstreckad och ett rött streck.

¶ Bidrag av Georg Landberg, Eli F. Heckscher, Bertil Boëthius, H.S. Nyberg, Anna Söderblom, Karl Gustaf Hildebrand.

[ ATA: 8896 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Frans G. Bengtsson. En minnesbok under redaktion av Germund Michanek. Lindblads, Uppsala 1955. 286s+planscher. Häftad.

[ ATA: 9409 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. Uppsala 1971. 147s. Häftad.

[ ATA: 9939 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Diktarens mekanismer. Norma Borås 1989. 166s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Något nött och buckligt skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet, Gustaf Fröding-sällskapet XXI.

¶ Bidrag av Sven Stolpe, Teddy Brunius, Erland Lindbäck, Gottfrid Kallstenius, Erland Lindbäck.

[ ATA: 10200 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Gunnar Ekelöf och Gottfrid Walldén. Paul Åströms förlag, Jonsered 1990. 115s. Häftad. Två veck på främre omslagets nedre högra hörn.

[ ATA: 10207 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Om Fröding. Under redaktion av Ingvald Rosenblad. Gustaf Fröding sällskapet 1976. 173s. Förlagsinbunden. Namnteckning på försättsbladet. Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie vol. VIII.

[ ATA: 10225 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! Bonniers 1988. 313s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 10230 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Karlfeldts groningsgrund. Folkärna sockenbokskommitte 1964. 157s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ Bidrag av Johan Andersson, Herman Gallon, Erik Malmqvist, David Berglund, Erik Axel Karlfeldt, Kerstin Hed.

[ ATA: 10360 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) PASTON LETTERS. Ed by Norman Davis. Oxford 1958. 165 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 10539 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Ferdinand von Müller (1825-1896) Spuren eines australischen Botanikers in seiner Geburtsstadt Rostock. Rostock 1998. 94 pp. Ill (b/W & Clour). Soft cover. Beiträge zur Geschichte der Universität Rostock Heft 22.

[ ATA: 10710 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) DAS ALTERN AUS DER SICHT DER WISSENSCHAFTEN / L'INVECCHIAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLE SCIENZE. Innsbruk 1995. 186 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 10715 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) ARCHIVES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DES SCIENCES 44: No 133. Roma 1994. 220 pp. Soft covers.

[ ATA: 10717 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) CAAAL Manual. A Guide to the Use of the Classified Abstract Archive of the Alcohol Literature. New Jersy 1965. 155 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 10744 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Civilingenjör Alvar Lenning: Kombinationsmåttsatsernas uppfinnare. Stockholm 1954. 112 s. Ill.

[ ATA: 10771 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) ASTRONOMI. Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge. Stockholm 1978. 496 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Något nött skyddsomslag.

¶ The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy.

[ ATA: 10836 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Upplands nation. 1933-1941. Red: Tryggve Byström. Uppsala 1942. 191s. Förlagets linneband. Något lös i bindningen, välläst.

[ ATA: 10914 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Postgiroförteckning 1947. Utgiven i februari 1947 av Kungl. Generalpoststyrelsen. Göteborg 1947. 2064s. Förlagets klotryggsband med tryckta papppärmar. Första bladet med 2 centimeter lång reva i yttre marginalen, ingen pappersförlust. Övre och nedre högra hörnen något stötta. Håltagen i övre vänstra hörnet för upphängningssnöre. Några svaga fläckar på främre pärmen.

¶ Förteckningen upptager konton öppnade t. o. m. den 31 januari 1947.

[ ATA: 11024 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Baron Klinkowström's America 1818-1820.. Translated and edited by Franklin D. Scott. Northwestern University Press 1952. 262 pp. Publisher's green cloth.

[ ATA: 11329 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. Eskilstuna 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 11347 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Västerlandets litteraturhistoria I-II. Almqvist & Wiksell 1963-1964. 464s + 639s + planscher. Förlagsinbundna med skyddsomslag.

¶ Medverkan av Gösta Lindeskog, Gerhard Bendz, Gustaf Fredén, Peter Hallberg, Lennart Breitholz, Bernhard tarschys, Hans Lindström, Artur Lundkvist.. 2 volymer.

[ ATA: 11417 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Litteraturens vägar. Gidlunds 1988. 357s. Häftad.

¶ Bidrag av Lars Lönnroth, Kurt Johannesson, Erik Gamby, Eric Johannesson, Bo Bennich-Björkman, Ulf Boëthius, Sven Möller Kristensen, Hans Hertel, Mary Örvig, Lena Kåreland, Sonja Svensson, Jan Stenkvist, Brigitte Mral, Örjan Lindberger, Ivar Lo-Johansson, Åke Kussak, Stefan Mählqvist, Hans Olof Johansson, Gunnar Hansson, Åke Åberg.

[ ATA: 11423 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) De sandvigske samlinger. Veileder til De gamle verksteder. Lillehammer 1959. 290 s. Häftad.

[ ATA: 12242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) STUDIER I MODERNHISTORIA TILLÄGNADE JAR TORBACKE DEN 18 AUGUSTI 1990. Kristianstad 1990. 359 s. Förlagsinbunden.

[ ATA: 12262 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) FRÅN VÄN TILL VÄN. FESTSKRIFT TILL OLOF MUSTELIN - HISTORIKER OCH BIBLIOTEKARIE - PÅ HANS 60-ÅRSDAG. Åbo 1984. 471 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 12427 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) A King´s Story. With frontispiece and 22 pages of gravure illustrations. 2nd edition. Cassell and Co London 1951. xvi,440pp + plates. Publishers gilt cloth. No dust-jacket. slightly rubbed.

[ ATA: 12502 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Martin Christadler. Kröner 1973. L,660pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 12556 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Englische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Herausgegeben von Horst W. Drescher. Kröner 1970. (8),613pp. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 12557 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. Utarbetad av Karl Hildebrand och Eric Halllin. Stockholm 1936. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

[ ATA: 12624 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Odling för tanken. Red: Trygve Carlsson Carlssons 1993. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation från redaktören.

[ ATA: 12749 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Jönköping 1981. 160 s. Illustrerad. Häftad. (Nationalmusei utställningskatalog nr 450).

¶ Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

[ ATA: 12797 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. Uppsala 2002. 90 s. Häftad.

[ ATA: 13485 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholms Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 61 s. Ill. Pappband.

[ ATA: 13694 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. Södertälje 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

[ ATA: 14210 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) RYSSLAND. OFFICIELL RAPPORT AV ENGELSKA FACKFÖRENINGSDELEGATIONEN TILL RYSSLAND OCH KAUKASUS I NOVEMBER OCH DECEMBER 1924. Stockholm 1925. 311 s. Ill. + 2 kartor. Halvfranskt band. Ryggen något nött.

[ ATA: 14888 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. 308s. + utvikbar plansch. Häftad. (Uppsala stads historia VII).

¶ Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

[ ATA: 16192 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Utgiven av Generalstabens krigshistoriska avdelning. Norstedts 1923. XVI, 127s. + frontespis. Häftad.

[ ATA: 16244 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget. Militärlitteraturföreningens förlag N:r 189.

[ ATA: 16251 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. Uppsala 1964. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 16728 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. Uppsala 2003. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 17510 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. Lund 1993. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 17751 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Engsö - skärgård i Mälaren. Västerås kulturnämnd 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Västerås kulturnämnds skriftserie nr 18.

[ ATA: 18242 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. Stockholm 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Tekniska museets årsbok.

¶ Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

[ ATA: 18262 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 18435 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vetenskapsmannen i samhället. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Stockholm 1977. 193 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

[ ATA: 18594 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) VETALAPANTSCHAVINSATI. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 232 pp. Softbound.

[ ATA: 18905 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) LA ORIGINI DI VENEZIA. Sansoni 1954. 215 pp. Publisher's hardcover. Ex library. Good condition.

[ ATA: 20308 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA DEL RINASCIMENTO. Sansoni 1958. 249 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20309 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA NELL'ETÀ ROMANTICA. Sansoni 1961. 179 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20310 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. Stockholm 1954. 32 s. Häftad.

¶ Med bifogat program över 35-årsfesten.

[ ATA: 20330 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. Stockholm, Norstedts 1869. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

[ ATA: 20668 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1866 + Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1866. (4),656 + (6),132s. + 1 utvikbar plansch. rikt guldornerat halvfranskt band.

[ ATA: 20669 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Docto Peregrino. Uddevalla 1992. 298,(2)pp. Illustrated. Publishers hardcover. Suecoromana 1.

¶ Contributions by Thomas Hall, Per Bjurström, Börje Blomé, Hans Henrik Brummer, Gerhard Eimer, Allan Ellenius, Petru-Mircea Iliescu, Lars Olof larsson, Göran lindahl, Börje magnusson, Carl Nylander, Harald Peter Olsen, Götz Pochat, Rudolf Zeitler.

[ ATA: 20801 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Heidelberger Kunstverein e. V. 1869-1969. Heidelberger Kunstverein 1969. 60, plates, (2)pp. Quarto. Soft covers. Ausstellungskatalog.

[ ATA: 21177 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forchung. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. 312pp. Quarto. Illustrated. Publishers cloth with dust-jacket.

[ ATA: 21181 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums Zweibrücken 1559-1959. Zweibrücken 1959. VII,138pp. + Berichtigungsbl. illustrated. Original wrappers.

[ ATA: 21199 ] Pris: 40 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

[ ATA: 21871 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. Centraltryckeriet, Stockholm 1904. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

[ ATA: 22671 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Södermanland. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22678 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) En tapetserarbok från Karl Johan-tiden. Red: Lis Granlund. Kungl.- husgerådskammaren 1979. 84s. Tvär oktav. Illustrerad. Förlagets klotryggsband.

[ ATA: 23645 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) RUNDRADIONS HISTORIA I FINLAND 1926-1996. Porvoo 1997. 285 s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 24051 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. Stockholm 1955. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

[ ATA: 25103 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. Göteborg 1971. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

[ ATA: 25265 ] Pris: 80 SEK

(ingen författare) HISTORISKA FÖRKLARINGAR. Föredrag vid Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära i Tusby 17-19 juni 1968. Oslo 1969. 128 s. Häftad.

¶ Innehåller bl.a. G. H. von Wrights uppsats ""Om förklaringar i historievetenskapen"".

[ ATA: 25270 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Individu et société a la renaissance. Colloque international, avril 1965. Bruxelles 1967. 303 pp. Ill. Softcover.

[ ATA: 25592 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Med rätten i fokus. Studentlitteratur 2005. 240 s. Häftad.

[ ATA: 25928 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vikram-charita oder Simhasana-dvatrinshaka. Vom guten könig Vikrama. Die Erzählungen der zweiunddreissig Thronstatuetten. Südliche Rezension deutsch von Manfred Hesse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. 240 pp. Publisher's black cloth.

[ ATA: 25930 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) MONG DSI (MONG KO). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 3-15 Tausend. Jena 1921. 207 pp. Publisher's decorated cloth. Nametag on front fly leaf; else in very good condition.

[ ATA: 26000 ] Pris: 750 SEK

(ingen författare) LAO TSE. TAO TE KING. Das buch des alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 20.-40- Tausend. Jena 1921. 118 pp. Publisher's decrated cloth. Name on front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 26001 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) DSCHUANG DSI. Das Wahre Buch vom südlichen Blütenland (Nan Hua Dschen Ging). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. 3.-5. Tausend. Jena 1920. 268 pp. Publisher's decoradted cloth. Name on inside of front board; else in good condition.

[ ATA: 26002 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

[ ATA: 26912 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

[ ATA: 27624 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Rondom Bredero. Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. 90,(2)pp. Soft covers.

¶ Contributions by Prof. Dr. A.G.H. Bachrach, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Prof. Dr. A. Keersmaekers, Prof. Dr. G. Stuiveling.

[ ATA: 28306 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. Uppsla 1972. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

[ ATA: 28318 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar med korta lefnadsteckningar. Beijers u.å. 55s. + 50 Planscher. Häfte + klotryggsmapp med tryckta pappärmar och knytband. Något fläckade pärmar. Några porträtt mörknade i högre marginalen, långt från bilden.

[ ATA: 28735 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

[ ATA: 30027 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) L'égyptologue Conrade Leemans et sa correspondance. Contribution à l'histoire d'une science. Leiden Brill 1973. VII, 105 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 30152 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1941. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 30639 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). Meddelade af Anna Maria Roos. Norstedts 1909. 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

[ ATA: 31189 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1819. Utgifven af Nationernas Curatorer. Uppsala, Palmblad & C. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31795 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1819. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmblad. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31796 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1821. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmblad & C., 1821 40s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31797 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1821. Utgifven af Nationernas Curatorer. Upsala, Palmbld & C. 1821. (40)s. Häftad. Något lagerfläckad.

[ ATA: 31798 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Storia d'Italia 1: I caratteri originali. Torino 1972. XXXVI, 1064 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 31897 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) En lijten book som kallas Bonde-practica eller Vädher-book Innehållandes någhra sköna reglor huruledes man skal känna och lära heela åhrsens lopp alltijdh warandes åhr ifrå åhr. Faksimile av 1662 års upplaga. Stockholm 1901. opag. (ca 115 s.). Privat halvfranskt band.

[ ATA: 32130 ] Pris: 175 SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. Utg. Jacques Lagercrantz. W&W, Stockholm 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

[ ATA: 32384 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Tom Browns skolliv. Översättning i sammandrag från engelskan. Tredje upplagan. Stockholm 1916. 216 s. Förlagets klotryggsband. Liten fettfläck efter prislapp å främre pärm; övrigt i gott skick.

[ ATA: 32464 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Antike Kunst 1958 - 1987. Herausgegeben von der Vereinigung der Freunde Antiker Kunst. Basel 1958-1987. Very good condition.

¶ 58 volumes. (Two numbers per year, except two years with one double number).

[ ATA: 32778 ] Pris: 2500 SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. Uppsala 1972. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

[ ATA: 32845 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. Uppsala 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal.

¶ En dikt.

[ ATA: 33976 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa I:1-3, II, III, IV:1-2, V + Beiheft 1-3 + Ortsregister. Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. 12 volumes. Black cloth with dust jackets. Ortsregister black soft cover with dust jacket. Some dust jackets worn , a few with tape mendings.

[ ATA: 34022 ] Pris: 1500 SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. Stockholm 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

[ ATA: 34030 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

[ ATA: 34644 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

[ ATA: 34645 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. Stockholm 1966. 16 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 34773 ] Pris: 40 SEK

(ingen författare) Coniectanea Noetestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil.

¶ Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

[ ATA: 34775 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Sweriges och Norriges Calender för år 1858. Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess Wetenskaps-Academi. Stockholm 1858. 757 s. Klotband. Något nött.

[ ATA: 35200 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag.

¶ Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

[ ATA: 35797 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Till Ellen Hagen. Festskrift tillägnad Ellen Hagen på åttioårsdagen den 15 september 1953. Stockholm 1953. 202 s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 35963 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. Stockholm 1910. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar. (Meddelanden från Kungl. Civildepartementet XLIX).

¶ Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

[ ATA: 36567 ] Pris: 600 SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. Stockholm 1975. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

[ ATA: 36752 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) United States Constitution. Constitution of the State of California as Last Amended November 1968. California State Printing Office 1969. 306 pp. Softcover.

[ ATA: 36920 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Mötesplats Afrika. Söder om Sahara. Kulturhuset Stockholm 18 november 1983 - 20 maj 1984. Stockholm 1983. 336 s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 37127 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. Linköping 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37258 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. Linköping 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 37259 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Register över offentliga institutioner i Stockholm med närmaste omnejd. Stockholm 1925. 67 (1) s. Häftad. Något nött. Telefonnummer till en viss Hasselrot antecknat med bläck å främre omslag.

¶ Särtryck ur Rikstelefon katalogen för 1925.

[ ATA: 37441 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Konsten att ge liv och konsten att överleva. En serie seminarier om kvinnors liv och arbete anordnad av Norrbottensakademien. Stockholm 2000. 54 (2) s. Ill. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 37593 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Rysk-Japanska kriget 1904-1905. Behandlat i föreläsningar vid ryska Nikolajevska generalstabsakademien. Öfversättning från ryskan af Axel Claëson I-III. Stockholm 1910. 3 vol. VIII, 137 + 315 (3) + 180 s. + kartor i ficka. Häftade. Omslagen nötta. Andra volymen med pappersförlust å främre omslag. Understrykningar med blyerts. (Militärlitteratur-Föreningens förlag 108 1-3).

[ ATA: 38120 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) 100 Jahre Brücke zur Kunst. München Bruckmann 1958. 156 (4) pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 38277 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Telefonförteckning för Kanslihuset 1932. Namnanrop: Kanslihuset. Stockholm 1932. 7s Häftad.

[ ATA: 38814 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Jens Olsen's World Clock. The City Hall of Copenhagen. Copenhagen 1966. 28 (4) pp. Ill. Original wrappers.

[ ATA: 38886 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Medeltidsstaden 2 1976: Arboga. Stockholm 1976. 43 s. Kartor. Häftad. Kvarto. (Rapport från Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer).

[ ATA: 39293 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Om stat och kyrka. En sammanställning av remissyttranden. Stockholm 1970. 472 s. Häftad.

[ ATA: 39360 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Några anteckningar om Mjölkdroppen i anledning af dess tioåriga verksamhet i Sverige. Stockholm 1911. 67 (1) s. Gräddfärgat skinnband med pärmstämpel och kantförgyllning. Exlibris å insida av främre pärm.

[ ATA: 39667 ] Pris: 500 SEK

(ingen författare) Wis-Bok utgifven af föreningen original-träsnitt. Stockholm 1915. Opag. Trevligt halvpergamentband. Gott skick.

[ ATA: 39675 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Fredrik Wilhelm Scholanders uplandsresa 1851. En resedagbok utgiven och kommenterad av Gurli Taube. Malmö 1955. 51 (3) s. Förlagets pappband. Onumrerad.

[ ATA: 39701 ] Pris: 40 SEK

(ingen författare) Paper, Prices and Politics: An Evaluation of the Swedish Support to the Bai Bang Project in Vietnam. Stockholm 1999. 174 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 39819 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Utlåtande av Juristkommisionen i Wennerströmaffären. Stockholm 1964. 118 s. Häftad. (Statens offentliga utredningar 1964:15).

[ ATA: 40053 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Rapport av parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. Stockholm 1964. 46 s. Häftad. (Statens offentliga utredningar 1964: 17).

[ ATA: 40054 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Olof Rudbecks Fågelbok 1693-1710. Planscher och text i urval av Bertil Gullander. Stockholm 1971. 144 s. Färgplanscher. Förlagets dekorerade skinnband med helt guldsnitt. Kvarto. Nr 294 av 999.

¶ Med extra plansch.

[ ATA: 41190 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Teil III: Neuzeit. Braunschweig 1953. ca. 60 pp. Maps in colour. Publisher's half cloth. Quarto. Good condition.

[ ATA: 41949 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Andra världskrigets lexikon. Malmö 1952. 64 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

[ ATA: 43215 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Våra 30- och 40-tal. Redovisning av arbetet i en studiecirkel med forskningsanknytning 2003-2004. Sundsvall 2004. 98 s. Ill. Häftad. Gott skick. (SPU Rapport nr 1 2004).

[ ATA: 43311 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Skandinavskie Chteniya 1998 Goda. (Scandinavian Readings For 1998 Goda). 1999. 398 (2) pp. Publisher's hardcover. Very good condition. texts in Russian.

[ ATA: 43614 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Ocherki Istorii Russkoi Etnografii Fol'kloristiki i Antropologii X. (Studies in the History of Russian Ethnography, Folklore and Anthropology Vol. X). Moscow 1988. 214 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. Very good condition. Text in Russian.

[ ATA: 43621 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Från medeltid till dataålder. Festskrift till Sven Ulric Palme. Uddevalla, 1972. 277 s. Förlagsband med skyddomslag. Nött skyddsomslag. Tillskrift/Ded.

[ ATA: 44030 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Söderfors 300 år. Illustrationer av Gunnar Brusewitz. Stora Kopparbergs Bergslags AB, 1976. 163 s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag.

[ ATA: 44038 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Molae chartariae suecanae. Svenska pappersbruksföreningens tjugufemårsskrift I-II. Stockholm 1923. 198+388s. + planscher. Kvarto. Häftade. 2 volymer. Nötta omslag. En del förstrykningar.

[ ATA: 44042 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Arkheologiya SSSR. Epokha Bronzy Lesnoi Polosy SSSR. (The Archaeology of SSSR: The Bronze Era of the Forest Belt of SSSR). Moscow 1987. 470 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

[ ATA: 44116 ] Pris: 900 SEK

(ingen författare) Arkheologiya SSSR. Drevneishie Gosudarstu Kaukaza i Srednei Azij. (The Archaeology of SSSR: The Oldest States of Caucasus and Central Asia). Moscow 1985. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

[ ATA: 44117 ] Pris: 900 SEK

(ingen författare) Nova Acta Paracelsica. 2. Jahrbuch der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. Basel 1945. 200 pp. Original wrappers.

[ ATA: 44522 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Nova Acta Paracelsica. 1. Jahrbuch der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. Basel 1944. 192 pp. Original wrappers.

[ ATA: 44523 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Arkheologicheskie pamyatniki Yakutii. Basseiny Aldana i Olekmy. (The Archaeological Monuments of Yakutia. The Aldan and Olekma Basins). Novosibirsk 1983. 392 pp. Ill. + fold out plates. Publisher's decorated hardcover. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Very good condition.

[ ATA: 44608 ] Pris: 750 SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. Stockholm 1942. 12 s. + planscher. Häftad.

[ ATA: 44687 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Högbroforsen. Värdet och värdeförstörelsen. Ett genmäle från Svenska Handelsbanken. Stockholm 1955. 414 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 45229 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Obligationer. Andra, delvis omarbetade upplagan. Skandinaviska Kreditaktiebolaget 1937. 68 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 45257 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Örebro 700 år. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. Örebro 1965. 320 s. Ill. Förlagets blåa dekorerade konstläderband. Gott skick.

[ ATA: 45374 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Svenskarna och deras brottslingar. Utgiven av Svenska Deckarakademien. Stockholm 1980. 194 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 45473 ] Pris: 50 SEK

(ingen författare) Brottet mot Ungern. Natur och Kultur 1956. 80s. Häftad. Mycket gott skick.

¶ Bidrag av Torgny Segerstedt, Ture Nerman, Herbert Tingsten, Sara Lidman, Alf Åberg, Rudolf Frölén, Hans Granqvist, Mihály Vörösmarty, Calman de Pándy, Sándor Petöfi, László Hámori, Ferenc Kölcsey, Ferenc Erkel.

[ ATA: 45729 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Norge kämpar. Nordisk anda mot främmande bajonetter. Federativs, Stockholm 1941. 71,(1)s. Häftad. 1 - 3. tusendet. Nedre 4 centimetrarna på ryggen med pappersförlust. Liten fuktfläck i nedre vänstra hörnet av marginalen.

[ ATA: 45730 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Norsk front. Det norska folkets frihetskamp 1940-1941. Trots Allt!, Stockholm 1941. 3. upplagan. 7-8 tusendet. 184s. Häftad. Något nött omslag.

[ ATA: 45738 ] Pris: 60 SEK

(ingen författare) Historia nu. 18 Umeåforskare om det förflutna. En vänbok till Kerstin Strömberg-Back. Umeå 1988. 310s. Häftad.

[ ATA: 46542 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1917. Lund 1918. 280s. + planscher (några utvikbara). Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

[ ATA: 46834 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1919. Lund 1920. 335s. + plansch. Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

[ ATA: 46836 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1921. Lund 1922. 279s. + plansch. Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

[ ATA: 46838 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1924. Lund 1925. 237s. Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

[ ATA: 46841 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala 1968. 272 (4) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

[ ATA: 46905 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Den svenska Bibeln. Ett 450-års jubileum. Stockholm 1991. 430, (2) s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 47812 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Stora kopparberg. Specialupplaga som ersätter nr 4 av bolagets personaltidning Bergslaget. Stockholm 1964. ca 100 s. Rikt ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

[ ATA: 48074 ] Pris: 70 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Elfte delen.. Nya handlingar rörande Skandinaviens Historia. Första delen. Stockholm 1824. (14), 347, (1)s. + utvikbar plansch. Senare klotband. Några noteringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48327 ] Pris: 200 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Tredje delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1351 till och med 1384. Stockholm 1817. (8), 304, 48s. + 2 utvikbara planscher. Senare klotband. Lagerfläckad.

¶ Innehåller bl. a. Om de äldre Svenska Riddare-Orden; Handlingar rörande Dalkarlarnas Uppror år 1745.

[ ATA: 48328 ] Pris: 300 SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Fjerde delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Fortsättning af Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1385 till och med 1400. Stockholm 1817. (8), 350, (2), 20s. + 2 utvikbara planscher. Lagerfläckad. En del markeringar i rött eller grönt.

[ ATA: 48329 ] Pris: 400 SEK

(ingen författare) Korea: past And Present. Seoul Kwangmyong Publ. Company 1972. 444 pp. Color ill. Publisher's decoirated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

[ ATA: 48351 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Nie vergessene Heimat. Erinnerungsband an die Ostgebiete 1950. Hamburg Johannes Thordsen. 350 pp. Richly ill. Publisher's cloth. Quarto.

[ ATA: 48732 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm 2001. 233 (5) s. Häftad. Ett par sidor med bläckunderstrykningar; övrigt i gott skick. (Ds 2001:62)

[ ATA: 49816 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Kashigar. 1989. 80 (4) pp. Color ill. Softcover. In good condition.

¶ ISBN7-80547-008-1

[ ATA: 49839 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Rissho Kosei-Kai Tokyo 1966. 172 pp. Ill Publisher's cloth with dj. Ex. library with two small stamps; else in good condition.

[ ATA: 50168 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Notes des correspondances avec Monsieur Boissonade. Premier cahier pour les questions. L'Université Hosei 1978. 90+124 pp. Publisher's cloth with dj. Two stamps. Very good condition.

¶ Bilingual edition.

[ ATA: 50188 ] Pris: 250 SEK

(ingen författare) Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens donationsfonder. Tredje omarbetade upplagan 1979. 126s. Häftad. Signatur på framsidan.

[ ATA: 50227 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Några erfarenheter från fälttåget i Rumänien 1916-1917. sammanställda i Generalstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1924. 132 s. + karta. Häftad.

[ ATA: 50301 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Studies in Mortality. The sixth scandinavian demographic symposium 16-19 june 1982 in Kungälv, Sweden. Stockholm 1984. 107pp. Scandinavian population studies 6:3.

[ ATA: 50951 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) The Fertility Decline in the Nordic Countries. The fourth Scandinavian Demographic Symposium 10-12 June 1976 in Rungsted, Denmark. Copenhagen 1978. 163pp. Soft covers. Stamps and ticket. Scandinavian population studies 4.

[ ATA: 50952 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) The Ninth Nordic Demographic Symposium April 1989, Gausdal, Norway. Oslo 1989. 423pp. Soft covers. Blank spine. Scandinavian population studies 9.

[ ATA: 50954 ] Pris: 125 SEK

(ingen författare) Samling af testamenten och författningar om stipendier, gjorde af enskilde, för studerande vid kongl. Academien i Upsala. Tredje upplagan. Uppsala, Edman 1795. (12),364s. Något nött halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Eftersättsbladet saknas.

[ ATA: 51574 ] Pris: 500 SEK

(ingen författare) Taoist teachings from the Book of Lieh Tzu. Translated from the chinese with introduction and notes by Lionel Giles. John Murray, London 1959. Reprint of the second edition 1947. 112pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. The Wisdom of the East series.

[ ATA: 53209 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Högre Allmänna Läroverket i Halmstad 1922. Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm 1922. 23s. Kvarto. Illustrerad. Klammerhäftad med dekorerat främre omslag.

[ ATA: 54713 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Der Pfad zur Erleuchtung. Grundtexte der buddistischen Heilslehre. In deutscher Ûbersetzung von Helmuth von Glasenapp. Eugen Diedrerichs Verlag 1956. 220pp. Publisher´s cloth. No dustjacket.

[ ATA: 54816 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Med lagen och svärdet. Kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899-1919. Helsingfors 1919. 226s. Häftad. Främre omslaget med liten pappersförlust (1 kvadratcentimeter).

[ ATA: 55412 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Louis de Broglie que nous avons connu. Fondation Louis de Broglie, Paris 1988. xlii,245pp. Softcover.

[ ATA: 56099 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

[ ATA: 56576 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Koranen. I översättning och sammandrag med historisk inledning av Åke Ohlmarks. Forum 1961. 347s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 56904 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Råby - Rekarne. En sörmlandssocken berättar. Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. 319s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 57084 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) The New Newgate Calendar. edited with an introduction by Lord Birkett. The Folio Society, London 1960. 265pp. + plates. Publisher´s cloth with slipcase.

[ ATA: 57372 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Bilder ur Åbo stads kulturhistoria under 1800-talet. Åbo 1952. 163s. Illustrerad. Häftad. Historiska samfundet i Åbo III.

[ ATA: 57488 ] Pris: 100 SEK

(ingen författare) P. E. Svinhufvud 1861 - 1936. Utgiven av Festkommittén för P. E. Svinhufvuds 75-årsdag. Schildts, Helsingfors, 1936. 32s. + planscher. Kvarto. Häftad.

[ ATA: 57869 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) The development of Science in the Netherlands During the last half Century. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1930. (8),102pp. + plates. Publisher´s cloth. Name on small title.

[ ATA: 58127 ] Pris: 90 SEK

(ingen författare) Einstein. Hachette, 1972. 250pp. Illustrated. Hardcover with dustjacket. Name on fly leaf. Collection Génies et Réalitiés.

[ ATA: 58207 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) De tidiga upanisaderna. I översättning av Måns Broo och Martin Gansten. Nya Doxa, 2005. 368s. Förlagets pappband med skyddsomslag. Namn på titelbladet (bläck). Något blyertsstreckad.

[ ATA: 58448 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Historia academiae Upsaliensis I - VIII. Grefing / Edman 1752 - 1795. (8),48 + (6),(49)-70 + (4),(71)-108 + (2),109-142 + (2),143-158 + (2), 159-166 + (2),167-176s. Sammanbundna i ett grått pappband.

[ ATA: 58482 ] Pris: 3500 SEK

(ingen författare) Så var det på min tid! 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. Örebro läns landsting, 1981. 584s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

[ ATA: 58948 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Sundelöfs societet. Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2015 183s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Nedre högra hörnet litet stött.

[ ATA: 58960 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Oriental Literature or The Dabistan. Translated from the Original Persian by David Shea and Anthony Troyer. Introduction by A. V. Williams Jackson. Tudor Publishing, New York, 1937. (12), 411pp. Publisher´s cloth. Name on f.f.e.p. Smallstain on right margin of the first 2 leaves. Stained covers.

[ ATA: 59217 ] Pris: 150 SEK

(ingen författare) Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515-1518. Utgifna genom Sven Tunberg. Norstedts, 1931. XVI, 111s. Häftad. Kung. samfundet för utgivande af handskrifter rörande skandinaviens historia, Historiska handlingar del 28:2.

[ ATA: 59753 ] Pris: 75 SEK

(ingen författare) Gustaviansk mystik. Alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803. Inledning och kommentarer av Kjell Lekeby. Vertigo Förlag, Sala/ Södermalm, 2010. 539s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Inget skyddsomslag. Vertigos ockulta klassiker 2.

[ ATA: 59831 ] Pris: 150 SEK

Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött.

¶ Nr 447 av 600.

[ ATA: 22028 ] Pris: 100 SEK

FEUERSTEIN, Emil, The Genius of the Jew. Udim Publishers, Tel Aviv, Israel, No date. 164pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s red hardcover with dustjacket.

[ ATA: 57867 ] Pris: 125 SEK

(Jan-Erik Wikström). Fritt sinne. Om liberalism & frisinne, kultur- & kyrkoliv, folkrörelser & massmedier. Atlantis 1992. 254 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 8274 ] Pris: 60 SEK

(LINNÉ, Carl von), Linné i Skåne. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. P. A. Norstedt & Söner förlag, Stockholm 1975. 395s. Ill. Förlagsinbunden.

[ ATA: 22641 ] Pris: 150 SEK

(LINNÉ) LINNAEUS, Carolus N., Örtabok 1725. Utgiven av Svenska läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957. 320s. Illustrerad. Halvklotband.

[ ATA: 15740 ] Pris: 150 SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. folkets historia. Del 1 och 2 med gröna marmorerade snitt, del 3-5 med bruna marmorerade snitt. Falsarna till del två har släppt några centimeter från ryggens huvud räknat. Något nötta ryggar. Spår av borttagen etikett på första volymens bakre doublure, avfärgad på eftersättsbladet. Namnteckning bortraderad från samtliga bands försättsblad, med liten pappersförlust i del 3-5.

¶ 5 volymer. Allt som utkom.

[ ATA: 10407 ] Pris: 2000 SEK

[LUCIDOR]. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886.Tjugofjärde delen 1909, 1910. Stockholm 1912. 508 s. Vackert guldornerat halvfranskt band (Gustaf Nyholm). Namnteckning. s. 189-190 ett par rader streckade med gul highlighter (!); övrigt i gott skick.

[ ATA: 45868 ] Pris: 300 SEK

[MIRCEA ELIADE], CARRASCO, David/ LAW, Jane Marie (eds.). Waiting for the Dawn. Mircea Eliade in Perspective. Foreword by Joseph Mitsou Kitagawa. Photographs by Lawrence G. Desmond. University Press of Colorado 1991. xx,174pp. Softcover. Weak crease on upper right corner of front cover.

[ ATA: 57237 ] Pris: 250 SEK

[Mussolini, Benito]. SARFATTI, Margherita G., D v x. Milano 1926. 326 pp. Ill. Publisher's bright blue cloth. Lose in binding. Worn.

[ ATA: 11208 ] Pris: 200 SEK

[NILS VON ROSENSTEIN]. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886. Åttioåttonde delen. Senare bandet. Stockholm 1981. 716 s. Förlagets klotryggband. Gott skick.

[ ATA: 45151 ] Pris: 150 SEK

[RUTH MAIER], VOLD, Jan Erik, Ruth Maiers dagbok. Ett judiskt kvinnoöde. Sammanställd av Jan Erik Vold. Norstedts, 2009. 461s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick. Namn på smutstitelbladet;: Thorild Dahlqvist. Några bläckanteckningar på sista, blanka, bladet.

[ ATA: 59918 ] Pris: 100 SEK

/NYGREN, Julius Aug./ Bihang till husläkaren innehållande Anwisning för Allmänheten att, då läkarebiträde saknas, på tjenligaste sätt behandla de fleste och wanligaste af yttre wåld samt af wåldsam muskelansträngning, uppwäckta Skador (Rubbningar, Sår eller Söndringar) hos Menniskans kroppsdelar, utgifwet af En Praktisk Läkare. Öbergs förlag, Stockholm 1839. (6),114,(2)s + (2)s reklam. Oskuren i tryckt originalomslag. Omslaget nött; det främre även med revor och pappersförluster, i nedre högra hörnet pappersförlust in i den tryckta ramen.

[ ATA: 4477 ] Pris: 400 SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:1. 1371-1372. Stockholm 1970. 171 (5) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick. (Diplomatarium Suecanum. Utgivet av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien och Riksarkivet.).

[ ATA: 43297 ] Pris: 100 SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:2. 1373-1374. Juni. Stockholm 1974. s. 171-293 (5). Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick. (Diplomatarium Suecanum. Utgivet av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien och Riksarkivet.).

[ ATA: 43298 ] Pris: 100 SEK

ÖBERG, Uno, Skutskärsemigranter i Nordamerika. Författarens Förlag, Spånga, 1974. 66s. + planscher. Illustrerad. Häftad.

[ ATA: 58995 ] Pris: 100 SEK

ÖDEEN, Nils, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927. XVI,490s. Häftad. Solkiga omslag. Ouppskuren.

[ ATA: 55738 ] Pris: 150 SEK

ÖDMAN, N. P., Valda skrifter II:1-3. Svenska minnen och bilder / Från svenska småstäder och svensk landsbygd / Stycken på vers. Stockholm 1900. 236 + 334 + 64 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

[ ATA: 38095 ] Pris: 100 SEK

ÖGREN, Mats (red.), Makten framför allt. En antologi om statsminister Göran Persson. Stockholm 2005. 207 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 24372 ] Pris: 90 SEK

ÖHMAN, Christer, Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska medeltidens historia. Rabén Prisma 1994. 247 s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 12823 ] Pris: 75 SEK

ÖHNGREN, Bo, Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. Uppsala 1974. 414 s. Häftad. Med dedikation. (Studia Historica Upsaliensia 55).

[ ATA: 50620 ] Pris: 70 SEK

ÖRNEHOLM, Urban (ed), Four Eighteenth-century Medical Dissertations under the Presidency of Nils Rosén. Doctoral Dissertation. Uppsala 2003. 284,(4)pp. original wrappers. Studia Latina Upsaliensia 28.

[ ATA: 16676 ] Pris: 150 SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

[ ATA: 50067 ] Pris: 75 SEK

ÖSTBERG, Axel, Hantverkare i Falun 1773-1948. Falun 1948. 120 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 41451 ] Pris: 125 SEK

ÖSTE, Sven, Afrikas ansikte. Tolv ledare i närbild. Stockholm 1962. 259 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning. Omslaget något nött.

[ ATA: 27239 ] Pris: 75 SEK

ÖSTE, Sven, Vietnam. Hökens år. Stockholm 1966. 286 (2) s. Originalpocket.

[ ATA: 50022 ] Pris: 50 SEK

ÖSTEGREN, bertil, Makten och ärligheten. Om likheter och olikheter Stockholm 1970. 164 s. Ill. Häftad.

[ ATA: 23855 ] Pris: 75 SEK

ÖSTERBERG, Carin, Natur och kultur. Stockholm 1987. 336s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 16591 ] Pris: 100 SEK

ÖSTERLING, Anders, Nicolovius och söderslätt. Stockholm 1957. 165 (3) s. Häftad.

[ ATA: 41313 ] Pris: 70 SEK

ÖSTERLING, Anders, Carl August Hagberg. Stockholm 1922. 201 (3) s. Häftad. Något nött.

[ ATA: 41317 ] Pris: 75 SEK

ÖSTERLING, Anders, Ola Hansson. Stockholm 1966. 84 s. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.

[ ATA: 41770 ] Pris: 50 SEK

ÖSTERLING, Karin / Alma Öhrström, Trasmattor, bonader och längor. Ur Alma Öhrströms minnesalbum. Stockholm 1985. 135 (1) s. Ill. Förlagets pappband. Tväöroktav. Mycket gott skick.

[ ATA: 39312 ] Pris: 75 SEK

ÖZDALGA, Elisabeth / Sune Persson (ed.), Civil Democracy and the Muslim World. Istanbul 2002. 144 pp. Softcover. Very good condition. (Swedish Research Institute in Istanbul Transactions Vol. 7).

[ ATA: 43616 ] Pris: 125 SEK

ÅBERG, Åke, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. Uppsala 1987. 446 s. Ill. Förlagsinbunden. (Västerås kulturnämnds skriftserie 15).

[ ATA: 49704 ] Pris: 50 SEK

ÅBERG, Alf / Carin Österberg (red.), Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia. Stockholm 1972. 135 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

[ ATA: 43477 ] Pris: 50 SEK

ÅBERG, Alf / Ola Terje, Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Stockholm 1966. 166 (2) s. Ill. Förlagets dekorerade pappband. Något nöt.

[ ATA: 40849 ] Pris: 50 SEK

ÅBERG, Alf, De fann Sverige åt oss. Lts, Stockholm 1968. 166s + planscher. Förlagets klotband.

[ ATA: 10677 ] Pris: 90 SEK

ÅBERG, Alf, Tragedin på torget. Natur och kultur 2002. 186s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 15063 ] Pris: 125 SEK

ÅBERG, Alf, Klanernas krig. Med Bonnie Prince Chrlie i de skotska högländerna. Lts Förlag 1963. 132 s. Ill + karta. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16943 ] Pris: 90 SEK

ÅBERG, Alf, Digerdöden. Stockholm 1963. 90 s. Pocket.

[ ATA: 24689 ] Pris: 50 SEK

ÅBERG, Alf, Gustav Vasa 500 år. Stora jubileumsboken. Stockholm 1996. 80 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav.

¶ Swedish/English.

[ ATA: 31843 ] Pris: 125 SEK

ÅBERG, Alf, Baskerna. Ett frihetsälskande folk. Stockholm 1965. 105 (3) s. Ill. Förlagets pappband.

[ ATA: 37065 ] Pris: 90 SEK

ÅBERG, Alf, Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. Stockholm 1987. 198 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på försättsbladet.

[ ATA: 39940 ] Pris: 75 SEK

ÅBERG, Alf, Av annan mening. Karolinen Axel Gyllenkrok. Stockholm 1998. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 40659 ] Pris: 100 SEK

ÅBERG, Claes, Falsterbonäsets natur. En berättelse om naturen i Vellinge kommun. Vellinge 1992. 72 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

[ ATA: 36778 ] Pris: 150 SEK

ÅBERG, Leif (red.), Akademiska sjukhuset 1708-2008. Landets äldsta universitetssjukhus. Landstinget i Uppsala län 2008. 392s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 51719 ] Pris: 125 SEK

ÅBERG, Leif (red.), Från Linné till DNA. Naturhistoriska riksmuseet 2007. 228s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

[ ATA: 54266 ] Pris: 100 SEK

ÅBERG, Martin, Politiken i svensk satir 1950-2000. Från folkhemspamp till välfärdsmanager. Nordic Academic Press 2006. 160 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 49819 ] Pris: 100 SEK

ÅGREN, Henrik, Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. Akademisk avhandling. Uppsala 1998. 264 s. Dedikation. Studia Historica Upsaliensia 185.

[ ATA: 7156 ] Pris: 100 SEK

ÅGREN, Kurt, Adelns bönder och kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650-1680. Uppsala 1964. 230s. Häftad. dedikation.

[ ATA: 57380 ] Pris: 90 SEK

ÅGREN, Sigfrid, Sanning till 90%. Stockholm 1970. 270 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 48739 ] Pris: 60 SEK

ÅHLÉN, Bengt, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Red. Agneta Åhlén. Ordfronts förlag, Stockholm 1986. 270s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 16374 ] Pris: 75 SEK

ÅHLBERG, Lars-Olof, Realismbegreppet i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie. Akademisk avhandling. Uppsala 1988 315s. Häftad. Smutstitelbladet saknas. Aesthetica Upsaliensia 4.

[ ATA: 5254 ] Pris: 100 SEK

ÅHSBERG, Bengt, Studenter och storpolitik. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931. Akademisk avhandling. Lund 1995. 337 (5) s. Häftad med skyddsomslag.

[ ATA: 40428 ] Pris: 120 SEK

ÅKERBLOM, Lars, Sir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935. Akademisk avhandling. Uppsala 1976. 225 s. Häftad. Omslagen något slitna. Studia Historica Upsaliensia 76.

[ ATA: 12213 ] Pris: 75 SEK

ÅKERLUND, Andreas, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945. Uppsala 2010. 312s. Häftad. Mycket gott skick. Studia Historica Upsaliensia 240.

[ ATA: 52745 ] Pris: 90 SEK

ÅKERMAN, Brita, Alva Myrdal. Från storbarnkammare till fredspris. Stockholm 1997. 144 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 12212 ] Pris: 100 SEK

ÅMAN, Anders / Marta Järnfeldt-Carlsson (red.), Övre Norrlands kyrkor. Bebyggelsehistorisk tidskrift 22. Stockholm 1992. 253 s. Ill. Häftad. Kvarto. Gott skick.

[ ATA: 32972 ] Pris: 150 SEK

ÅNGMAN, J. A., Försök till beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess gamla jern-bergslag. Nytryck. Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B. Hedemora 1925. 360,(2)s. + planscher. Trevligt linneband. Tillskrift på första blanka bladet (inte försättsbladet).

[ ATA: 46225 ] Pris: 375 SEK

ÅQVIST, Gösta, Frieden und Eidschwur. Studien zum Mittelalterlichen Germanischen Recht. Lund 1968. xii, 400pp. + folding table. Softcover. Rättshistoriskt bibliotek 14.

[ ATA: 5932 ] Pris: 125 SEK

ÅSLUND, Leif, Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Akademisk avhandling. Uppsala 1992. 262 s. Häftad. Dedikation.

[ ATA: 4595 ] Pris: 75 SEK

ÅSTRAND, Göran, Här vilar berömda svenskar. Uppslagsbok och guide. Ordalaget 1999. 191 (1) s. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

[ ATA: 40622 ] Pris: 200 SEK

» ny sökning

© Antikvariat Thomas Andersson | Design & programmering: Artificial Design 2006