ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 4884 träffar.(ingen författare) Siddhanta des ramanuja. Texte zur Indischen Gottesmystik II Jena 1917. 162 seiten. sunbleached wrappers.

¶ 181

[ ATA: 100Kr ] Pris: Jena 1917. SEK

(ingen författare) TYPES OF REDEMPTION. Contributions to the Theme of the Study-conference held at Jerusalem 14th to 19th July 1968. Ed. by R.J. ZWI WERBLOWSKY & C. JOUCO BLEEKER. Leiden, Brill, 1970. 261pp. Publisher's Cloth. No dustjacket. Some underlining and annotation by prof. Jan Bergman. Studies in the history of religions XVIII. Contributions by Gershom Scholem, Karl Kerény, David Flusser, Teruji Ishizu, Kurt Goldhammer and many others.

¶ 185

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Leiden, Brill, 1970. SEK

(ingen författare) Isée discours. Texte établi et traduit par Pierre Roussel. Paris, Édition les belles lettres, 1922. 239 p. Demi-veau. (Half-lether).

¶ 857

[ ATA: 250 Kr. ] Pris: Paris, Édition les belles lettres, 1922. SEK

(ingen författare) RES PUBLICA 46/47. AGORA. KANON - ATT GÖRA HISTORIA. Symposion, 1999. 614 s.

¶ 1702

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Symposion, 1999. SEK

(ingen författare) YALE FRENCH STUDIES 70. Images of Power: Medieval History/Discourse/Literature. New Haven, Yale University Press, 1986. 253 pp. Contr. by Brian Stock, Stephen Nichols, Eugene Vance, R. Howard Block, John D. Lyons, Kevin Brownlee, Bernard Cerquiglini, and others.

¶ 2516

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: New Haven, Yale University Press, 1986. SEK

(ingen författare) Kring konst och kultur. Studier tillägnade Amos Anderson. Helsingfors 1948. 250s. Nött omslag.

¶ 3411

[ ATA: 75Kr ] Pris: Helsingfors 1948. SEK

(ingen författare) Svensk historia i rysk version. Rysk kommentar till "Sveriges historia Stockholm u.å. 68s.

¶ 3420

[ ATA: 60Kr ] Pris: Stockholm u.å. SEK

(ingen författare) Studier tillägnade Anton Blanck den 29 december 1946. Uppsala 1946. 376s. Häftad.

¶ 3430

[ ATA: 70Kr. ] Pris: Uppsala 1946. SEK

(ingen författare) STORE DANSKE PERSONLIGHEDER I-II. FRA KNUD DEN STORE TIL CHRISTAN X &FRA TYCHO BRAHE TIL NIELS BOHR. Berlingske Forlag 1949. Vol I, 358 s. ´Vol II, 423 s. Ill. Förlagsband. Biblioteksstämplar.

¶ 3455

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Berlingske Forlag 1949. SEK

(ingen författare) Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Uppsala 1982. 633s.

¶ 3744

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 1982. SEK

(ingen författare) DEVIANTS AND ABANDONED IN FRENCH SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Baltimore, John Hopkins University Press, 1978. 245 pp. Ill. Red original cloth.

¶ 3955

[ ATA: 200 Kr. ] Pris: Baltimore, John Hopkins University Press, 1978. SEK

(ingen författare) FAMILY AND SOCIETY. Selections from the Annales Economies, Sociétés, Civilisations. Baltimore, John Hopkins University Press, 1976. 261 pp. Ill. Paperback.

¶ 3956

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: Baltimore, John Hopkins University Press, 1976. SEK

(ingen författare) LAW, CUSTOM, AND THE SOCIAL FABRIC IN MEDIVEAL EUROPE. Essays in Honor of Bruce Lyon. Western Michigan University Press 1990. 304 pp. Paperback.

¶ 3962

[ ATA: 125 Kr. ] Pris: Western Michigan University Press 1990. SEK

(ingen författare) Hälsingborgs Eldbegängelseanläggning. Hälsingborg 1929. 83s. Häftad. illustrerad. Skadat omslag. tillskrift.

¶ 4092

[ ATA: 60Kr ] Pris: Hälsingborg 1929. SEK

(ingen författare) En annan historia. Sju folkliga historiker från Nils Månsson Mandelgren till Vilhelm Moberg. Ordfront 1982. 176s. Illustrerad. Häftad. Behandlar August Strindberg, Vilhelm Moberg, Fredrik Ström, Fabian Månsson, Alfred Kämpe, Nils Månsson Mandelgren, Ossian Håkansson

¶ 4171

[ ATA: 75Kr ] Pris: Ordfront 1982. SEK

(ingen författare) Gefährten und Fiende des Menschen. Das Tier in der lebenswelt des alten Israel. Neukirchener 1993. 397pp. Paperback.

¶ 4180

[ ATA: 150Kr ] Pris: Neukirchener 1993. SEK

(ingen författare) PREUSSENS KÖNIGE. Friedrich Wilhelm Prinz von Preussen (Herausgegeber). Güthersloh, Bertelsmann, 1971. 256 S. Geb. mit Schm.

¶ 4392

[ ATA: 100 Kr. ] Pris: Güthersloh, Bertelsmann, 1971. SEK

(ingen författare) FORSKNING I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 1965-1990. Gidlunds, 1990. 472 s. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 5100

[ ATA: 50Kr ] Pris: Gidlunds, 1990. SEK

(ingen författare) Byggnadsarbetarminnen Nordiska museet 1950. 246s. Illustrerad. Häftad.

¶ 6001

[ ATA: 75Kr ] Pris: Nordiska museet 1950. SEK

(ingen författare) Studera och probera. En hyllnings skrift till Carl Sahlin på hans åttioårsdag den 15. december 1941. Stockolm 1941. (20),216s. Förlagsinbunden. Namnstämpel på försättsbladet. Något nött . Ryggens huvud något skadad. Nr 137 av niohundranitto exemplar.

¶ 6474

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockolm 1941. SEK

(ingen författare) Dictionary of Scandinavian Biography. Melrose Press 1972. xxxvi,467pp.Publishers hardcover with dust-jacket.

¶ 6629

[ ATA: 100Kr ] Pris: Melrose Press 1972. SEK

(ingen författare) Presidenten S.A. Leijonhufvuds minnesanteckningar. Stockholm, Norstedts 1919. 390s.+frontispis. Häftad. Sista sidornas övre yttre marginal något fuktrandad . Blyertsstreckad.Något nött omslag.

¶ 6718

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts 1919. SEK

(ingen författare) Att forska i det förflutna. Forskarskola i historia 1992. Uppsala 1992. 145s. Häftad.

¶ 6728

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

(ingen författare) Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz professor emeritus den 1 juli 1986. Bokförlaget Plus Ultra 1991. 384s. Förlagets dekorerade klotband. Bidrag av Per-Arne Berglie, Jan Bergman, Haralds Biezais, Svein Bjerke, Louise Bäckman, Ulf Drobin, Erik af Edholm, Carl-Martin Edsman, Jan Hjärpe, Nils G. Holm, Lauri Homko, Per Kvaerne, Tord Olsson, Birger A. Pearson, Juha Y. Pentikäinen, Olof Pettersson, Helmer Ringgren, Peter Schalk, Åke V. Ström, David Westerlund.

¶ 6824

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Bokförlaget Plus Ultra 1991. SEK

(ingen författare) Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590 med inledande studier. Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Örebro 1946. cxl,(2),234s. Illustrerad. Häftad.

¶ 7797

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stiftelsen Saxons Närkesarkiv, Örebro 1946. SEK

(ingen författare) Festskrift till 75-årsminnet av stiftandet av Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen den 1 oktober 1856. Örebro läns museum 1931. 184s. Häftad.

¶ 7924

[ ATA: 100Kr ] Pris: Örebro läns museum 1931. SEK

(ingen författare) DET RÖDA LUND. Berättelser om 1968 och studentrevolten. Red. av Kim Salomon och Göran Blomqvist. Lund 1998. 189 s.

¶ 8091

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Lund 1998. SEK

(ingen författare) GRAESKE PAPYRUSDOKUMENTER FRA PTOLEMAEERTIDEN. Oversatte av Tage larsen. Köbenhavn 1939. 219 s. + 3 tavler.

¶ 8271

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Köbenhavn 1939. SEK

(ingen författare) FONTES HISTORIAE RELIGIONIS CELTICAE. COLLEGIT IOANNES ZWICKER. Berlin 1934. 110 pp. Soft covers.

¶ 8622

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Berlin 1934. SEK

(ingen författare) Ordens-sällskapet W.F. Stockholmslogen 1865 7/1 1965. Stockholm 1964. 104s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 8869

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Historia och religion. SKDB, Stockholm 1948. 112s. Häftad. Blyertsstreckad och ett rött streck. Bidrag av Georg Landberg, Eli F. Heckscher, Bertil Boëthius, H.S. Nyberg, Anna Söderblom, Karl Gustaf Hildebrand.

¶ 8896

[ ATA: 70Kr ] Pris: SKDB, Stockholm 1948. SEK

(ingen författare) Frans G. Bengtsson. En minnesbok under redaktion av Germund Michanek. Lindblads, Uppsala 1955. 286s+planscher. Häftad.

¶ 9409

[ ATA: 75Kr ] Pris: Lindblads, Uppsala 1955. SEK

(ingen författare) Religionslexikonet. Översättning Joachim Retzlaff. Bearbetning Per Beskow och Jonas Svensson. Andra tryckningen. 6:e-23:e tusendet. Forum 1997. 587s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 9822

[ ATA: 150Kr ] Pris: Andra tryckningen. 6:e-23:e tusendet. Forum 1997. SEK

(ingen författare) Den akademiska friheten under frihetstiden. Uppsala 1971. 147s. Häftad.

¶ 9939

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1971. SEK

(ingen författare) Diktarens mekanismer. Norma Borås 1989. 166s. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Något nött och buckligt skyddsomslag. Namnteckning på försättsbladet, Bidrag av Sven Stolpe, Teddy Brunius, Erland Lindbäck, Gottfrid Kallstenius, Erland Lindbäck.

¶ 10200

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norma Borås 1989. SEK

(ingen författare) Gunnar Ekelöf och Gottfrid Walldén. Paul Åströms förlag, Jonsered 1990. 115s. Häftad. Två veck på främre omslagets nedre högra hörn.

¶ 10207

[ ATA: 50Kr ] Pris: Paul Åströms förlag, Jonsered 1990. SEK

(ingen författare) Om Fröding. Gustaf Fröding sällskapet 1976. 173s. Förlagsinbunden. Namnteckning på försättsbladet.

¶ 10225

[ ATA: 75Kr ] Pris: Gustaf Fröding sällskapet 1976. SEK

(ingen författare) Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! Bonniers 1988. 313s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 10230

[ ATA: 100Kr ] Pris: Bonniers 1988. SEK

(ingen författare) Karlfeldts groningsgrund. Folkärna sockenbokskommitte 1964. 157s. Illustrerad. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Bidrag av Johan Andersson, Herman Gallon, Erik Malmqvist, David Berglund, Erik Axel Karlfeldt, Kerstin Hed.

¶ 10360

[ ATA: 75Kr ] Pris: Folkärna sockenbokskommitte 1964. SEK

(ingen författare) PASTON LETTERS. Ed by Norman Davis. Oxford 1958. 165 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 10539

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Oxford 1958. SEK

(ingen författare) Ferdinand von Müller (1825-1896) Spuren eines australischen Botanikers in seiner Geburtsstadt Rostock. Rostock 1998. 94 pp. Ill (b/W & Clour). Soft cover.

¶ 10710

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Rostock 1998. SEK

(ingen författare) DAS ALTERN AUS DER SICHT DER WISSENSCHAFTEN / L'INVECCHIAMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELLE SCIENZE. Innsbruk 1995. 186 pp. Ill. Softcover.

¶ 10715

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Innsbruk 1995. SEK

(ingen författare) ARCHIVES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DES SCIENCES 44: No 133. Roma 1994. 220 pp. Soft covers.

¶ 10717

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Roma 1994. SEK

(ingen författare) CAAAL Manual. A Guide to the Use of the Classified Abstract Archive of the Alcohol Literature. New Jersy 1965. 155 pp. Publisher's hardcover.

¶ 10744

[ ATA: 125 Kr ] Pris: New Jersy 1965. SEK

(ingen författare) Civilingenjör Alvar Lenning: Kombinationsmåttsatsernas uppfinnare. Stockholm 1954. 112 s. Ill.

¶ 10771

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Stockholm 1954. SEK

(ingen författare) ASTRONOMI. Det internationella standardverket om universum sammanställt vid universitetet i Cambridge. Stockholm 1978. 496 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Namnteckning. Något nött skyddsomslag. The Cambridge Encyclopaedia of Astronomy.

¶ 10836

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1978. SEK

(ingen författare) Upplands nation. 1933-1941. Uppsala 1942. 191s. Förlagets linneband. Något lös i bindningen, välläst.

¶ 10914

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1942. SEK

(ingen författare) Baron Klinkowström's America 1818-1820.. Translated and edited by Franklin D. Scott. Northwestern University Press 1952. 262 pp. Publisher's green cloth.

¶ 11329

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Northwestern University Press 1952. SEK

(ingen författare) BELGISKA DIPLOMATDOKUMENT 1905-1914. Rapporter från de belgiska sändebuden i Berlin, London och Parsi till utrikesministern i Bryssel. Utgivna av Kejserliga Tyska Utrikesdepartementet. Stockholm 1915. 262 s. Häftad. Ouppskuren. Omslagen nötta med förlust.

¶ 11340

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1915. SEK

(ingen författare) SÖRMLAND I ADOLPH TÖRNEROS BREV. Lokalhistoriska sällskapet i norra Södermanland Årsbok 1994. Eskilstuna 1994. 237 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 11347

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Eskilstuna 1994. SEK

(ingen författare) Västerlandets litteraturhistoria I-II. Almqvist & Wiksell 1963-1964. 464s + 639s + planscher. Förlagsinbundna med skyddsomslag. Medverkan av Gösta Lindeskog, Gerhard Bendz, Gustaf Fredén, Peter Hallberg, Lennart Breitholz, Bernhard tarschys, Hans Lindström, Artur Lundkvist.. 2 volymer.

¶ 11417

[ ATA: 200Kr ] Pris: Almqvist & Wiksell 1963-1964. SEK

(ingen författare) Litteraturens vägar. Gidlunds 1988. 357s. Häftad. Bidrag av Lars Lönnroth, Kurt Johannesson, Erik Gamby, Eric Johannesson, Bo Bennich-Björkman, Ulf Boëthius, Sven Möller Kristensen, Hans Hertel, Mary Örvig, Lena Kåreland, Sonja Svensson, Jan Stenkvist, Brigitte Mral, Örjan Lindberger, Ivar Lo-Johansson, Åke Kussak, Stefan Mählqvist, Hans Olof Johansson, Gunnar Hansson, Åke Åberg.

¶ 11423

[ ATA: 50Kr ] Pris: Gidlunds 1988. SEK

(ingen författare) De sandvigske samlinger. Veileder til De gamle verksteder. Lillehammer 1959. 290 s. Häftad.

¶ 12242

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Lillehammer 1959. SEK

(ingen författare) STUDIER I MODERNHISTORIA TILLÄGNADE JAR TORBACKE DEN 18 AUGUSTI 1990. Kristianstad 1990. 359 s. Förlagsinbunden.

¶ 12262

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Kristianstad 1990. SEK

(ingen författare) FRÅN VÄN TILL VÄN. FESTSKRIFT TILL OLOF MUSTELIN - HISTORIKER OCH BIBLIOTEKARIE - PÅ HANS 60-ÅRSDAG. Åbo 1984. 471 s. Ill. Häftad.

¶ 12427

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Åbo 1984. SEK

(ingen författare) A King´s Story. Cassell and Co London 1951. xvi,440pp + plates. Publishers gilt cloth. No dust-jacket. slightly rubbed.

¶ 12502

[ ATA: 100Kr ] Pris: Cassell and Co London 1951. SEK

(ingen författare) Amerikanische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner 1973. L,660pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 12556

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kröner 1973. SEK

(ingen författare) Englische Literatur der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Kröner 1970. (8),613pp. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 12557

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kröner 1970. SEK

(ingen författare) Riksdagens minnesfest 1935. Stockholm 1936. VIII,174s + planscher. Nedre högra hörnet stött.

¶ 12624

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1936. SEK

(ingen författare) Odling för tanken. Carlssons 1993. 320s. Illustrerad. Häftad. Dedikation från redaktören.

¶ 12749

[ ATA: 50Kr ] Pris: Carlssons 1993. SEK

(ingen författare) Bauer. En konstnär och hans sagovärld. Jönköping 1981. 160 s. Illustrerad. Häftad. Bidrag av Per Bjurström, Gunnar Lindqvist, Agneta Börtz-Laine, Hans Holmberg.

¶ 12797

[ ATA: 60Kr ] Pris: Jönköping 1981. SEK

(ingen författare) CARL CEDERBLAD. Forskare, författare och föreläsare. Uppsala 2002. 90 s. Häftad.

¶ 13485

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Uppsala 2002. SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholms Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 61 s. Ill. Pappband.

¶ 13694

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Från Viking Sten till Gustaf Dalén. Södertälje 1988. 132s. Illustrerad. Förlagets pappband.

¶ 14210

[ ATA: 75Kr ] Pris: Södertälje 1988. SEK

(ingen författare) RYSSLAND. OFFICIELL RAPPORT AV ENGELSKA FACKFÖRENINGSDELEGATIONEN TILL RYSSLAND OCH KAUKASUS I NOVEMBER OCH DECEMBER 1924. Stockholm 1925. 311 s. Ill. + 2 kartor. Halvfranskt band. Ryggen något nött.

¶ 14888

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

(ingen författare) Från Östra Aros till Uppsala. Uppsala 1986. 308s. + utvikbar plansch. Häftad. Bidrag av Helmer Gustavsson, Olle Ferm, Lars Ersgård, Jan Helmer Gustafsson, Leif Jonsson, Göran Dahlbäck, Lars Gezelius, Monika Asztalos, Sigurd Rahmqvist.

¶ 16192

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1986. SEK

(ingen författare) Georg Karl von Döbelns berättelse om fälttåget i Savolaks 1789. Norstedts 1923. XVI, 127s. + frontespis. Häftad.

¶ 16244

[ ATA: 150Kr ] Pris: Norstedts 1923. SEK

(ingen författare) Sveriges försvar enligt 1942 års femårsplan. Stockholm 1942. VII,163s. Häftad. Namnteckning på främre omslaget.Veck på främre omslaget.

¶ 16251

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

(ingen författare) 25 Midsomrar på Bonäsgården 1938-1963. Uppsala 1964. 55,(1)s. Illustrerad. Häftad.

¶ 16728

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1964. SEK

(ingen författare) AKTER OCH IAKTTAGELSER. Landsarkivet i Uppsala 100 år. Uppsala 2003. 220 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 17510

[ ATA: 90 Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

(ingen författare) DISCIPLINAE NOVAE. Zur Entstehung neuer Denk- und Arbeitsrichtungen in der Naturwissenschaft. Festschrift zum 90. Geburtstag von Hans Schimank. Vanderhoeck & Ruprecht 1979. 148 pp. Softcover.

¶ 17668

[ ATA: 90 kr ] Pris: Vanderhoeck & Ruprecht 1979. SEK

(ingen författare) När livet var som bäst. En bok till Gösta Berg. Lund 1993. 320 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 17751

[ ATA: 75 kr ] Pris: Lund 1993. SEK

(ingen författare) DAEDALUS 1980. Stockholm 1980. 158,(2)s. Ilustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Bidrag: Lindqvist, Industrins historia - ett forskningsområde inför nya uppgifter; Biörnstad, Industriminnesvård - en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken; Nisser, Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet; Gustafsson, Industrihistorisk forskning; Glete, Teknikhistoria - viktig i ekonomisk och historisk forskning; Lindqvist, Teknikhistoria - motiv och mål; Sörbom, Teknikern, vetenskapsmannen och vetenskapshistorikern; Ingelstam och Schiller, Teknik och social förändring; Wrigglesworth, Nytt liv på Göteborgs Remfabrik?.; Lindgren, Georg och Edvard Scheutz´första differensmaskin återfunnen; Dyring, De nya bilderna. m.m.

¶ 18262

[ ATA: 50Kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

(ingen författare) Nya Murbruksfabrikens i Stockholm Aktiebolag 1889-1964. Stockholm 1964. 62 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 18435

[ ATA: 90 Kr. ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Vetenskapsmannen i samhället. Symposier vid Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala 1976-1977. Stockholm 1977. 193 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Ouppskuren och i mycket gott skick.

¶ 18594

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1977. SEK

(ingen författare) VETALAPANTSCHAVINSATI. Die fünfundzwanzig Erzählungen eines Dämons. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. 232 pp. Softbound.

¶ 18905

[ ATA: 90 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1966. SEK

(ingen författare) LA ORIGINI DI VENEZIA. Sansoni 1954. 215 pp. Publisher's hardcover. Ex library. Good condition.

¶ 20308

[ ATA: 200 kr ] Pris: Sansoni 1954. SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA DEL RINASCIMENTO. Sansoni 1958. 249 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20309

[ ATA: 300 kr ] Pris: Sansoni 1958. SEK

(ingen författare) LA CIVILTÀ VENEZIANA NELL'ETÀ ROMANTICA. Sansoni 1961. 179 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

¶ 20310

[ ATA: 200 kr ] Pris: Sansoni 1961. SEK

(ingen författare) En hög rymd. Uppsatser ur Studiekamraten av John Berg, Natanael Beskow, Erik Hedèn, Odal Ottelin. Stockholm 1954. 32 s. Häftad. Med bifogat program över 35-årsfesten.

¶ 20330

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1954. SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1869 + Kongl. rigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1869 + Chefens för landtförsvars-departementet betänkande om landtförsvarets organisation. Stockholm, Norstedts 1869. (4),110 + 546 + 155,(1)s + 3 utvikbara planscher. Rikt gudornerat halvfranskt band. Några små ytskador på främre pärmen, djuriskt upphov. Något lagerfläckad. Streckad, svagt, i rött och grönt.

¶ 20668

[ ATA: 250Kr ] Pris: Stockholm, Norstedts 1869. SEK

(ingen författare) Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens tidskrift år 1866 + Kongl. Krigs-vetenskapsakademiens handlingar år 1866. (4),656 + (6),132s. + 1 utvikbar plansch. rikt guldornerat halvfranskt band.

¶ 20669

[ ATA: 200Kr ] Pris: SEK

(ingen författare) Docto Peregrino. Uddevalla 1992. 298,(2)pp. Illustrated. Publishers hardcover. Contributions by Thomas Hall, Per Bjurström, Börje Blomé, Hans Henrik Brummer, Gerhard Eimer, Allan Ellenius, Petru-Mircea Iliescu, Lars Olof larsson, Göran lindahl, Börje magnusson, Carl Nylander, Harald Peter Olsen, Götz Pochat, Rudolf Zeitler.

¶ 20801

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uddevalla 1992. SEK

(ingen författare) Heidelberger Kunstverein e. V. 1869-1969. Heidelberger Kunstverein 1969. 60, plates, (2)pp. Quarto. Soft covers.

¶ 21177

[ ATA: 75Kr ] Pris: Heidelberger Kunstverein 1969. SEK

(ingen författare) Bau- und Bildkunst im Spiegel internationaler Forchung. VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. 312pp. Quarto. Illustrated. Publishers cloth with dust-jacket.

¶ 21181

[ ATA: 150Kr ] Pris: VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1989. SEK

(ingen författare) Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum des Herzog-Wolfgang-Gymnasiums Zweibrücken 1559-1959. Zweibrücken 1959. VII,138pp. + Berichtigungsbl. illustrated. Original wrappers.

¶ 21199

[ ATA: 40Kr ] Pris: Zweibrücken 1959. SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska uppgifter om Örebro län. Norstedt & söner, Stockholm 1844. 81 s. Häftad. Namn på titelbladet. Tejpad rygg.

¶ 21871

[ ATA: 150Kr. ] Pris: Norstedt & söner, Stockholm 1844. SEK

(ingen författare) Aktiebolaget Wahlén & Block. Katalog nr 20. Centraltryckeriet, Stockholm 1904. 200s. Ill. Dekorerat klotband.

¶ 22671

[ ATA: 300Kr. ] Pris: Centraltryckeriet, Stockholm 1904. SEK

(ingen författare) Södermanland. Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. 120s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 22678

[ ATA: 75Kr. ] Pris: Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991. SEK

(ingen författare) En tapetserarbok från Karl Johan-tiden. Kungl.- husgerådskammaren 1979. 84s. Tvär oktav. Illustrerad. Förlagets klotryggsband.

¶ 23645

[ ATA: 150Kr ] Pris: Kungl.- husgerådskammaren 1979. SEK

(ingen författare) RUNDRADIONS HISTORIA I FINLAND 1926-1996. Porvoo 1997. 285 s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 24051

[ ATA: 75 kr ] Pris: Porvoo 1997. SEK

(ingen författare) Stockholmsdjäknar och södralatinare. Stockholm 1955. 136 s. Häftad. Ouppskuren. Gott skick.

¶ 25103

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

(ingen författare) EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG från begynnelsen till våra dagar. Göteborg 1971. 66 s. Ill. Förlagets pappband i kassett.

¶ 25265

[ ATA: 80 kr ] Pris: Göteborg 1971. SEK

(ingen författare) HISTORISKA FÖRKLARINGAR. Föredrag vid Nordiska fackkonferensen för historisk metodlära i Tusby 17-19 juni 1968. Oslo 1969. 128 s. Häftad. Innehåller bl.a. G. H. von Wrights uppsats "Om förklaringar i historievetenskapen".

¶ 25270

[ ATA: 125 kr ] Pris: Oslo 1969. SEK

(ingen författare) Individu et société a la renaissance. Colloque international, avril 1965. Bruxelles 1967. 303 pp. Ill. Softcover.

¶ 25592

[ ATA: 150 kr ] Pris: Bruxelles 1967. SEK

(ingen författare) Med rätten i fokus. Studentlitteratur 2005. 240 s. Häftad.

¶ 25928

[ ATA: 90 kr ] Pris: Studentlitteratur 2005. SEK

(ingen författare) Vikram-charita oder Simhasana-dvatrinshaka. Vom guten könig Vikrama. Die Erzählungen der zweiunddreissig Thronstatuetten. Südliche Rezension deutsch von Manfred Hesse. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. 240 pp. Publisher's black cloth.

¶ 25930

[ ATA: 100 kr ] Pris: Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1985. SEK

(ingen författare) MONG DSI (MONG KO). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1921. 207 pp. Publisher's decorated cloth. Nametag on front fly leaf; else in very good condition.

¶ 26000

[ ATA: 750 kr ] Pris: Jena 1921. SEK

(ingen författare) LAO TSE. TAO TE KING. Das buch des alten vom Sinn und Leben. Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1921. 118 pp. Publisher's decrated cloth. Name on front fly leaf; else in good condition.

¶ 26001

[ ATA: 300 kr ] Pris: Jena 1921. SEK

(ingen författare) DSCHUANG DSI. Das Wahre Buch vom südlichen Blütenland (Nan Hua Dschen Ging). Aus dem Chinesischen verdeutscht und erläutert von Richard Wilhelm. Jena 1920. 268 pp. Publisher's decoradted cloth. Name on inside of front board; else in good condition.

¶ 26002

[ ATA: 300 kr ] Pris: Jena 1920. SEK

(ingen författare) Das malerische und romantische Deutschland. Die Veduten des Reisewerks aus den Jahren 1836-1841. Mit einem Nachwort von Marianne Bernhard. Dortmund 1979. 428 pp. Ill. Softcover.

¶ 26899

[ ATA: 100 kr ] Pris: Dortmund 1979. SEK

(ingen författare) Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 50 år. Åbo 1974. 87 s. Häftad.

¶ 26912

[ ATA: 75 kr ] Pris: Åbo 1974. SEK

(ingen författare) Matrikel över Uppsala ärkestift 1963. Prästmötets utgåva. Stockholm 1963. 397 s. Häftad. Rygg och omslag med några fläckar.

¶ 27624

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

(ingen författare) Rondom Bredero. Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. 90,(2)pp. Soft covers. Contributions by Prof. Dr. A.G.H. Bachrach, Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey, Prof. Dr. A. Keersmaekers, Prof. Dr. G. Stuiveling.

¶ 28306

[ ATA: 50Kr ] Pris: Tjeenk Willink-Noorduijn N.V., Culemborg 1970. SEK

(ingen författare) NORLANDICA VI. Uppsla 1972. 255,(1)s. Illustrerad. Häftad. Liten fläck ( en kvadratcentimeter) på främre omslaget.

¶ 28318

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsla 1972. SEK

(ingen författare) Minnesskrift vid allmänna svenska prästföreningens 25-årsjubileum 1928. SKDB 1928. 127,(1)s. Illustrerad. Häftad. Nr. 67 av 200 numrerade exemplar.

¶ 30027

[ ATA: 75Kr ] Pris: SKDB 1928. SEK

(ingen författare) L'égyptologue Conrade Leemans et sa correspondance. Contribution à l'histoire d'une science. Leiden Brill 1973. VII, 105 pp. Softcover. In good condition.

¶ 30152

[ ATA: 125 kr ] Pris: Leiden Brill 1973. SEK

(ingen författare) Beskrivande katalog över Nationalmusei målningssamling. Utländska (icke nordiska) konstnärers arbeten. Stockholm 1941. XXIX, 336 s. + planscher. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 30639

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1941. SEK

(ingen författare) Ett gammalt familjearkiv (Det Franzén-Grafströmska). Norstedts 1909. 366,(2)s. Illustrerad. Blekt rikt dekorerat halvfranskt band. (F. Beck & son).

¶ 31189

[ ATA: 125Kr ] Pris: Norstedts 1909. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1819. Uppsala, Palmblad & C. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31795

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala, Palmblad & C. 1819. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1819. Upsala, Palmblad. 1819. 36s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31796

[ ATA: 125Kr ] Pris: Upsala, Palmblad. 1819. SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala vår-termin 1821. Upsala, Palmblad & C., 1821 40s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31797

[ ATA: 100Kr ] Pris: Upsala, Palmblad & C., 1821 SEK

(ingen författare) Förteckning öfver samtelige studerande nationernas närvarande ledamöter vid Kongl. Academien i Upsala höst-termin 1821. Upsala, Palmbld & C. 1821. (40)s. Häftad. Något lagerfläckad.

¶ 31798

[ ATA: 100Kr ] Pris: Upsala, Palmbld & C. 1821. SEK

(ingen författare) Storia d'Italia 1: I caratteri originali. Torino 1972. XXXVI, 1064 pp. Publisher's hardcover with dj.

¶ 31897

[ ATA: 250 kr ] Pris: Torino 1972. SEK

(ingen författare) Svenska Turistföreningens årsskrift 1892. W&W, Stockholm 1892. 403pp. + reklam. Illustrerad. Häftad. Nött.

¶ 32384

[ ATA: 250Kr ] Pris: W&W, Stockholm 1892. SEK

(ingen författare) Tom Browns skolliv. Översättning i sammandrag från engelskan. Stockholm 1916. 216 s. Förlagets klotryggsband. Liten fettfläck efter prislapp å främre pärm; övrigt i gott skick.

¶ 32464

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1916. SEK

(ingen författare) Antike Kunst 1958 - 1987. Basel 1958-1987. Very good condition. 58 volumes. (Two numbers per year, except two years with one double number).

¶ 32778

[ ATA: 2500Kr ] Pris: Basel 1958-1987. SEK

(ingen författare) Upplands kyrkor Del XI. Kyrkohistorisk vägledning. Uppsala 1972. 230 s. Ill. Förlagets klotryggsband. Med dediaktion.

¶ 32845

[ ATA: 90 kr ] Pris: Uppsala 1972. SEK

(ingen författare) Vid K. Vetenskaps societetens i Upsala tvåhundraårsfest den 19 november 1910. Uppsala 1910. 7 s. Häftad. Svag fuktrand i nedre marginal. En dikt.

¶ 33976

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1910. SEK

(ingen författare) Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa I:1-3, II, III, IV:1-2, V + Beiheft 1-3 + Ortsregister. Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. 12 volumes. Black cloth with dust jackets. Ortsregister black soft cover with dust jacket. Some dust jackets worn , a few with tape mendings.

¶ 34022

[ ATA: 1500Kr ] Pris: Wolfenbüttel, Berlin, Düsseldorf O.J. - 1963. SEK

(ingen författare) Upsala Universitets Fyrahundraårs Jubelfest. September 1877. Stockholm 1877. 388 (2) s. Häftad. Nött och söndrigt ex.

¶ 34030

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1877. SEK

(ingen författare) Topografiska och statistiska undersökningar om Westerås län. Stockholm 1842. 87 s. + utvikabar tabell. Förlagets gråpappomslag. Något nött. Inlagan något lagerfläckad.

¶ 34644

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1842. SEK

(ingen författare) Djäkneberget vid Vesterås skildradt af en gammal djäkne. Med vyer, karta, anmärkningar och register. Vesterås 1900. Utvikbar kart + 7 planscher + 80 s. Häftad. Ryggen nött med pappersförluster.

¶ 34645

[ ATA: 100 kr ] Pris: Vesterås 1900. SEK

(ingen författare) Christina. Drotting av Sverige. Nationalmuseum 1966. Stockholm 1966. 16 s. Ill. Häftad.

¶ 34773

[ ATA: 40 kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

(ingen författare) Coniectanea Neotestamentica. Edenda Curaverunt Anton Friedrichsen et Harald Riesenfeld XII. Lund 1948. 54 pp. Original wrappers. Top of spine worn. Some underlining in pencil. Gunnar Rudberg: Zu den Partizipen im neuen Testament / Apokalypse und Enneade. A.-J. Festugière: Coniectanea. Harald Riesenfeld: Note sur supplémentaire sur I Cor. XIII. Anton Friedrichsen: Aus Glauben zu Glauben, Röm. 1, 17.

¶ 34775

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund 1948. SEK

(ingen författare) Sweriges och Norriges Calender för år 1858. Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigste förordnande af dess Wetenskaps-Academi. Stockholm 1858. 757 s. Klotband. Något nött.

¶ 35200

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1858. SEK

(ingen författare) Religion, humanism och morgondagens värld. Stockholm 1942. 147 (5) s. Förlagets halbvklotband med fränre omslag. Med bridrag av Gunnar Aspelin, Gunnar Beskow, Harry Blomberg, Axel Dam, Olle Holmberg, Pär Lagerkvist, Hans Larsson, Bertil Malmberg, Fredrik Paasche, Sven Stolpe, Lydia Wahlström, Anders Örne.

¶ 35797

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

(ingen författare) Till Ellen Hagen. Festskrift tillägnad Ellen Hagen på åttioårsdagen den 15 september 1953. Stockholm 1953. 202 s. Häftad. Något nött.

¶ 35963

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1953. SEK

(ingen författare) History and the Biographies of the Great Martyrs Saint George the Roman and Saint George of Alexandria. Introduced by His Excellency Bishop Mettaos. Anba Rueis 1995. 136 (8) pp. Ill. Softcover.

¶ 36403

[ ATA: 90 kr ] Pris: Anba Rueis 1995. SEK

(ingen författare) Redogörelse för lockouterna och storstrejken i Sverige år 1909 I-II. Stockholm 1910. 2 volymer. (268 + 227) + 290 s. Med kartor och fig. Häftade. Ryggarna nötta. Främre omslag och första sidor med fukt fläckar. Volym I: A. Allmän redogörelse: Konfliktens förutsättningar, uppkomst och förlopp, myndigheternas åtgärder, ekonomiska påföljder m. m. B. Bilagor: Speciella utredningar och redogörelser. Volym II: Handlingar och aktstycken till belysande af konfliktens förlopp, parters och myndigheters åtgärder m. m. En tredje del med statistik utkom även.

¶ 36567

[ ATA: 600 kr ] Pris: Stockholm 1910. SEK

(ingen författare) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur 1-2. Stockholm 1975. 2 volymer. 242 + 487 s. Häftad. Något nött. Phebe Fjellströms exemplar.

¶ 36752

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

(ingen författare) United States Constitution. Constitution of the State of California as Last Amended November 1968. California State Printing Office 1969. 306 pp. Softcover.

¶ 36920

[ ATA: 60 kr ] Pris: California State Printing Office 1969. SEK

(ingen författare) Mötesplats Afrika. Söder om Sahara. Kulturhuset Stockholm 18 november 1983 - 20 maj 1984. Stockholm 1983. 336 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 37127

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1983. SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1998. Linköping 1998. 143 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37258

[ ATA: 60 kr ] Pris: Linköping 1998. SEK

(ingen författare) Ikaros Flygvapenmusei årsbok 1992. Linköping 1992. 128 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 37259

[ ATA: 60 kr ] Pris: Linköping 1992. SEK

(ingen författare) Register över offentliga institutioner i Stockholm med närmaste omnejd. Stockholm 1925. 67 (1) s. Häftad. Något nött. Telefonnummer till en viss Hasselrot antecknat med bläck å främre omslag. Särtryck ur Rikstelefon katalogen för 1925.

¶ 37441

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1925. SEK

(ingen författare) Konsten att ge liv och konsten att överleva. En serie seminarier om kvinnors liv och arbete anordnad av Norrbottensakademien. Stockholm 2000. 54 (2) s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 37593

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 2000. SEK

(ingen författare) Rysk-Japanska kriget 1904-1905. Behandlat i föreläsningar vid ryska Nikolajevska generalstabsakademien. Öfversättning från ryskan af Axel Claëson I-III. Stockholm 1910. 3 vol. VIII, 137 + 315 (3) + 180 s. + kartor i ficka. Häftade. Omslagen nötta. Andra volymen med pappersförlust å främre omslag. Understrykningar med blyerts.

¶ 38120

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1910. SEK

(ingen författare) 100 Jahre Brücke zur Kunst. München Bruckmann 1958. 156 (4) pp. Color ill. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

¶ 38277

[ ATA: 100 kr ] Pris: München Bruckmann 1958. SEK

(ingen författare) Kvinnor i statlig tjänst. Betänkande av utredningen angående kvinnors situation inom den statligt lönereglerade offentliga förvaltningen. Stockholm 1975. 397 (3) s. Häftad.

¶ 38751

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1975. SEK

(ingen författare) Telefonförteckning för Kanslihuset 1932. Namnanrop: Kanslihuset. Stockholm 1932. 7s Häftad.

¶ 38814

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1932. SEK

(ingen författare) Jens Olsen's World Clock. The City Hall of Copenhagen. Copenhagen 1966. 28 (4) pp. Ill. Original wrappers.

¶ 38886

[ ATA: 75 kr ] Pris: Copenhagen 1966. SEK

(ingen författare) Medeltidsstaden 2 1976: Arboga. Stockholm 1976. 43 s. Kartor. Häftad. Kvarto.

¶ 39293

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1976. SEK

(ingen författare) Om stat och kyrka. En sammanställning av remissyttranden. Stockholm 1970. 472 s. Häftad.

¶ 39360

[ ATA: 200 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

(ingen författare) Några anteckningar om Mjölkdroppen i anledning af dess tioåriga verksamhet i Sverige. Stockholm 1911. 67 (1) s. Gräddfärgat skinnband med pärmstämpel och kantförgyllning. Exlibris å insida av främre pärm.

¶ 39667

[ ATA: 500 kr ] Pris: Stockholm 1911. SEK

(ingen författare) Wis-Bok utgifven af föreningen original-träsnitt. Stockholm 1915. Opag. Trevligt halvpergamentband. Gott skick.

¶ 39675

[ ATA: 250 kr ] Pris: Stockholm 1915. SEK

(ingen författare) Fredrik Wilhelm Scholanders uplandsresa 1851. En resedagbok utgiven och kommenterad av Gurli Taube. Malmö 1955. 51 (3) s. Förlagets pappband. Onumrerad.

¶ 39701

[ ATA: 40kr ] Pris: Malmö 1955. SEK

(ingen författare) Paper, Prices and Politics: An Evaluation of the Swedish Support to the Bai Bang Project in Vietnam. Stockholm 1999. 174 pp. Softcover. In good condition.

¶ 39819

[ ATA: 150 kr ] Pris: Stockholm 1999. SEK

(ingen författare) Utlåtande av Juristkommisionen i Wennerströmaffären. Stockholm 1964. 118 s. Häftad.

¶ 40053

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Rapport av parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären. Stockholm 1964. 46 s. Häftad.

¶ 40054

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Olof Rudbecks Fågelbok 1693-1710. Planscher och text i urval av Bertil Gullander. Stockholm 1971. 144 s. Färgplanscher. Förlagets dekorerade skinnband med helt guldsnitt. Kvarto. Nr 294 av 999. Med extra plansch.

¶ 41190

[ ATA: 300 kr ] Pris: Stockholm 1971. SEK

(ingen författare) Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Teil III: Neuzeit. Braunschweig 1953. ca. 60 pp. Maps in colour. Publisher's half cloth. Quarto. Good condition.

¶ 41949

[ ATA: 75 kr ] Pris: Braunschweig 1953. SEK

(ingen författare) Andra världskrigets lexikon. Malmö 1952. 64 s. Häftad. Namnteckning å främre omslag.

¶ 43215

[ ATA: 100 kr ] Pris: Malmö 1952. SEK

(ingen författare) Våra 30- och 40-tal. Redovisning av arbetet i en studiecirkel med forskningsanknytning 2003-2004. Sundsvall 2004. 98 s. Ill. Häftad. Gott skick.

¶ 43311

[ ATA: 90 kr ] Pris: Sundsvall 2004. SEK

(ingen författare) Skandinavskie Chteniya 1998 Goda. (Scandinavian Readings For 1998 Goda). 1999. 398 (2) pp. Publisher's hardcover. Very good condition. texts in Russian.

¶ 43614

[ ATA: 200 kr ] Pris: 1999. SEK

(ingen författare) Ocherki Istorii Russkoi Etnografii Fol'kloristiki i Antropologii X. (Studies in the History of Russian Ethnography, Folklore and Anthropology Vol. X). Moscow 1988. 214 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover. Very good condition. Text in Russian.

¶ 43621

[ ATA: 200 kr ] Pris: Moscow 1988. SEK

(ingen författare) Från medeltid till dataålder. Festskrift till Sven Ulric Palme. Uddevalla, 1972. 277 s. Förlagsband med skyddomslag. Nött skyddsomslag. Tillskrift/Ded.

¶ 44030

[ ATA: 60Kr ] Pris: Uddevalla, 1972. SEK

(ingen författare) Söderfors 300 år. Illustrationer av Gunnar Brusewitz. Stora Kopparbergs Bergslags AB, 1976. 163 s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade linneband med skyddsomslag.

¶ 44038

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stora Kopparbergs Bergslags AB, 1976. SEK

(ingen författare) Arkheologiya SSSR. Epokha Bronzy Lesnoi Polosy SSSR. (The Archaeology of SSSR: The Bronze Era of the Forest Belt of SSSR). Moscow 1987. 470 (2) pp. Ill. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

¶ 44116

[ ATA: 900 kr ] Pris: Moscow 1987. SEK

(ingen författare) Arkheologiya SSSR. Drevneishie Gosudarstu Kaukaza i Srednei Azij. (The Archaeology of SSSR: The Oldest States of Caucasus and Central Asia). Moscow 1985. Publisher's decorated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

¶ 44117

[ ATA: 900 kr ] Pris: Moscow 1985. SEK

(ingen författare) Nova Acta Paracelsica. 2. Jahrbuch der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. Basel 1945. 200 pp. Original wrappers.

¶ 44522

[ ATA: 100kr ] Pris: Basel 1945. SEK

(ingen författare) Nova Acta Paracelsica. 1. Jahrbuch der schweizerischen Paracelsus-Gesellschaft. Basel 1944. 192 pp. Original wrappers.

¶ 44523

[ ATA: 125kr ] Pris: Basel 1944. SEK

(ingen författare) Arkheologicheskie pamyatniki Yakutii. Basseiny Aldana i Olekmy. (The Archaeological Monuments of Yakutia. The Aldan and Olekma Basins). Novosibirsk 1983. 392 pp. Ill. + fold out plates. Publisher's decorated hardcover. Prev. owner's bookplate on inside of front board. Very good condition.

¶ 44608

[ ATA: 750kr ] Pris: Novosibirsk 1983. SEK

(ingen författare) Svensk kyrkoskrud. Gammal och ny. Stockholm 1942. 12 s. + planscher. Häftad.

¶ 44687

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 1942. SEK

(ingen författare) Högbroforsen. Värdet och värdeförstörelsen. Ett genmäle från Svenska Handelsbanken. Stockholm 1955. 414 s. Häftad. Gott skick.

¶ 45229

[ ATA: 70kr ] Pris: Stockholm 1955. SEK

(ingen författare) Obligationer. Andra, delvis omarbetade upplagan. Skandinaviska Kreditaktiebolaget 1937. 68 s. Häftad. Gott skick.

¶ 45257

[ ATA: 75kr ] Pris: Skandinaviska Kreditaktiebolaget 1937. SEK

(ingen författare) Örebro 700 år. En krönika från äldre tid och nutid. Illustrerad. Örebro 1965. 320 s. Ill. Förlagets blåa dekorerade konstläderband. Gott skick.

¶ 45374

[ ATA: 75kr ] Pris: Örebro 1965. SEK

(ingen författare) Svenskarna och deras brottslingar. Utgiven av Svenska Deckarakademien. Stockholm 1980. 194 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 45473

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1980. SEK

(ingen författare) Brottet mot Ungern. Natur och Kultur 1956. 80s. Häftad. Mycket gott skick. Bidrag av Torgny Segerstedt, Ture Nerman, Herbert Tingsten, Sara Lidman, Alf Åberg, Rudolf Frölén, Hans Granqvist, Mihály Vörösmarty, Calman de Pándy, Sándor Petöfi, László Hámori, Ferenc Kölcsey, Ferenc Erkel.

¶ 45729

[ ATA: 150Kr ] Pris: Natur och Kultur 1956. SEK

(ingen författare) Norge kämpar. Nordisk anda mot främmande bajonetter. Federativs, Stockholm 1941. 71,(1)s. Häftad. 1 - 3. tusendet. Nedre 4 centimetrarna på ryggen med pappersförlust. Liten fuktfläck i nedre vänstra hörnet av marginalen.

¶ 45730

[ ATA: 60Kr ] Pris: Federativs, Stockholm 1941. SEK

(ingen författare) Norsk front. Det norska folkets frihetskamp 1940-1941. Trots Allt!, Stockholm 1941. 3. upplagan. 7-8 tusendet. 184s. Häftad. Något nött omslag.

¶ 45738

[ ATA: 60Kr ] Pris: Trots Allt!, Stockholm 1941. 3. upplagan. 7-8 tusendet. SEK

(ingen författare) Historia nu. 18 Umeåforskare om det förflutna. En vänbok till Kerstin Strömberg-Back. Umeå 1988. 310s. Häftad.

¶ 46542

[ ATA: 125Kr ] Pris: Umeå 1988. SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1917. Lund 1918. 280s. + planscher (några utvikbara). Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

¶ 46834

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund 1918. SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1919. Lund 1920. 335s. + plansch. Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

¶ 46836

[ ATA: 250Kr ] Pris: Lund 1920. SEK

(ingen författare) Karolinska förbundets årsbok 1924. Lund 1925. 237s. Elegant gråvitt halvklotband med blå titeletikett och marmorerade pärmpapper.

¶ 46841

[ ATA: 250Kr ] Pris: Lund 1925. SEK

(ingen författare) Corona Amicorum. Studier tillägnade Tönnes Kleberg. Uppsala 1968. 272 (4) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 46905

[ ATA: 100kr ] Pris: Uppsala 1968. SEK

(ingen författare) Den svenska Bibeln. Ett 450-års jubileum. Stockholm 1991. 430, (2) s. Illustrerad. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 47812

[ ATA: 100Kr ] Pris: Stockholm 1991. SEK

(ingen författare) Stora kopparberg. Specialupplaga som ersätter nr 4 av bolagets personaltidning Bergslaget. Stockholm 1964. ca 100 s. Rikt ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Kvarto.

¶ 48074

[ ATA: 70kr ] Pris: Stockholm 1964. SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens Historia. Elfte delen.. Nya handlingar rörande Skandinaviens Historia. Första delen. Stockholm 1824. (14), 347, (1)s. + utvikbar plansch. Senare klotband. Några noteringar i rött eller grönt.

¶ 48327

[ ATA: 200Kr ] Pris: Stockholm 1824. SEK

(ingen författare) Handlingar rörande Skandinaviens historia. Fjerde delen. + Kronologiskt register öfver tryckta handlingar i Svenska historien. Fortsättning af Tredje Afdelningen. Som innehåller Handlingar ifrån 1385 till och med 1400. Stockholm 1817. (8), 350, (2), 20s. + 2 utvikbara planscher. Lagerfläckad. En del markeringar i rött eller grönt.

¶ 48329

[ ATA: 400Kr ] Pris: Stockholm 1817. SEK

(ingen författare) Korea: past And Present. Seoul Kwangmyong Publ. Company 1972. 444 pp. Color ill. Publisher's decoirated hardcover with dj. Quarto. In good condition.

¶ 48351

[ ATA: 100kr ] Pris: Seoul Kwangmyong Publ. Company 1972. SEK

(ingen författare) Nie vergessene Heimat. Erinnerungsband an die Ostgebiete 1950. Hamburg Johannes Thordsen. 350 pp. Richly ill. Publisher's cloth. Quarto.

¶ 48732

[ ATA: 75kr ] Pris: Hamburg Johannes Thordsen. SEK

(ingen författare) Etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm 2001. 233 (5) s. Häftad. Ett par sidor med bläckunderstrykningar; övrigt i gott skick.

¶ 49816

[ ATA: 100kr ] Pris: Stockholm 2001. SEK

(ingen författare) Kashigar. 1989. 80 (4) pp. Color ill. Softcover. In good condition. ISBN7-80547-008-1

¶ 49839

[ ATA: 75kr ] Pris: 1989. SEK

(ingen författare) Notes des correspondances avec Monsieur Boissonade. Premier cahier pour les questions. L'Université Hosei 1978. 90+124 pp. Publisher's cloth with dj. Two stamps. Very good condition. Bilingual edition.

¶ 50188

[ ATA: 250kr ] Pris: L'Université Hosei 1978. SEK

(ingen författare) Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens donationsfonder. Tredje omarbetade upplagan 1979. 126s. Häftad. Signatur på framsidan.

¶ 50227

[ ATA: 75Kr ] Pris: Tredje omarbetade upplagan 1979. SEK

(ingen författare) Några erfarenheter från fälttåget i Rumänien 1916-1917. sammanställda i Generalstabens krigshistoriska avdelning. Stockholm 1924. 132 s. + karta. Häftad.

¶ 50301

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1924. SEK

(ingen författare) Transformationen af antikke ideer. Princip- og metodespörgsmål. Platonselskabet Symposium i Helsingfors 25-27 augusti 1977. Köbenhavn 1978. 100 s. Häftad. Kvarto.

¶ 50528

[ ATA: 100kr ] Pris: Köbenhavn 1978. SEK

(ingen författare) Studies in Mortality. The sixth scandinavian demographic symposium 16-19 june 1982 in Kungälv, Sweden. Stockholm 1984. 107pp.

¶ 50951

[ ATA: 125Kr ] Pris: Stockholm 1984. SEK

(ingen författare) The Fertility Decline in the Nordic Countries. The fourth Scandinavian Demographic Symposium 10-12 June 1976 in Rungsted, Denmark. Copenhagen 1978. 163pp. Soft covers. Stamps and ticket.

¶ 50952

[ ATA: 100Kr ] Pris: Copenhagen 1978. SEK

(ingen författare) The Ninth Nordic Demographic Symposium April 1989, Gausdal, Norway. Oslo 1989. 423pp. Soft covers. Blank spine.

¶ 50954

[ ATA: 125Kr ] Pris: Oslo 1989. SEK

(ingen författare) Samling af testamenten och författningar om stipendier, gjorde af enskilde, för studerande vid kongl. Academien i Upsala. Tredje upplagan. Uppsala, Edman 1795. (12),364s. Något nött halvklotband. Namnteckning på försättsbladet. Eftersättsbladet saknas.

¶ 51574

[ ATA: 500Kr ] Pris: Tredje upplagan. Uppsala, Edman 1795. SEK

(ingen författare) Taoist teachings from the Book of Lieh Tzu. Translated from the chinese with introduction and notes by Lionel Giles. John Murray, London 1959. Reprint of the second edition 1947. 112pp. Publisher´s hardcover with dustjacket. The Wisdom of the East series.

¶ 53209

[ ATA: 100Kr ] Pris: John Murray, London 1959. Reprint of the second edition 1947. SEK

(ingen författare) Högre Allmänna Läroverket i Halmstad 1922. Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm 1922. 23s. Kvarto. Illustrerad. Klammerhäftad med dekorerat främre omslag.

¶ 54713

[ ATA: 100Kr ] Pris: Cederquists grafiska aktiebolag, Stockholm 1922. SEK

(ingen författare) Med lagen och svärdet. Kring svenska studenters insats i finländsk politik 1899-1919. Helsingfors 1919. 226s. Häftad. Främre omslaget med liten pappersförlust (1 kvadratcentimeter).

¶ 55412

[ ATA: 75Kr ] Pris: Helsingfors 1919. SEK

(ingen författare) Louis de Broglie que nous avons connu. Fondation Louis de Broglie, Paris 1988. xlii,245pp. Softcover.

¶ 56099

[ ATA: 100Kr ] Pris: Fondation Louis de Broglie, Paris 1988. SEK

(ingen författare) Yi king. Le livre des transformations. Texte complet. Version allemande de Richard Wilhelm. Préfacée et traduite en francais par Etienne Perrot. Nouvelle édition revue et mise à jour. Librairie de M´dicis, Paris 1983. xxxii,804pp. Publisher´s decorated cloth.

¶ 56288

[ ATA: 200Kr ] Pris: Librairie de M´dicis, Paris 1983. SEK

(ingen författare) Évangile selon Thomas. Présentation, Traduction et Commentaires de Émile Gillabert, Pierre Bourgois, Yves Haas. Dervy-Livres 1990 407pp. Softcover.

¶ 56576

[ ATA: 150Kr ] Pris: Dervy-Livres 1990 SEK

(ingen författare) Koranen. I översättning och sammandrag med historisk inledning av Åke Ohlmarks. Forum 1961. 347s. Förlagets pappband. Inget skyddsomslag.

¶ 56904

[ ATA: 75Kr ] Pris: Forum 1961. SEK

(ingen författare) Råby - Rekarne. En sörmlandssocken berättar. Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. 319s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 57084

[ ATA: 75Kr ] Pris: Skrivarverkstaden, Eskilstuna 1992. SEK

(ingen författare) Bilder ur Åbo stads kulturhistoria under 1800-talet. Åbo 1952. 163s. Illustrerad. Häftad. Historiska samfundet i Åbo III.

¶ 57488

[ ATA: 100Kr ] Pris: Åbo 1952. SEK

(ingen författare) P. E. Svinhufvud 1861 - 1936. Utgiven av Festkommittén för P. E. Svinhufvuds 75-årsdag. Schildts, Helsingfors, 1936. 32s. + planscher. Kvarto. Häftad.

¶ 57869

[ ATA: 75Kr ] Pris: Schildts, Helsingfors, 1936. SEK

(ingen författare) Einstein. Hachette, 1972. 250pp. Illustrated. Hardcover with dustjacket. Name on fly leaf. Collection Génies et Réalitiés.

¶ 58207

[ ATA: 150Kr ] Pris: Hachette, 1972. SEK

(ingen författare) Historia academiae Upsaliensis I - VIII. Grefing / Edman 1752 - 1795. (8),48 + (6),(49)-70 + (4),(71)-108 + (2),109-142 + (2),143-158 + (2), 159-166 + (2),167-176s. Sammanbundna i ett grått pappband.

¶ 58482

[ ATA: 3500Kr ] Pris: Grefing / Edman 1752 - 1795. SEK

(ingen författare) Så var det på min tid! 50 berättelser från svunnen tid i Örebro län. Örebro läns landsting, 1981. 584s. Illustrerad. Förlagets dekorerade klotband. Inget skyddsomslag.

¶ 58948

[ ATA: 75Kr ] Pris: Örebro läns landsting, 1981. SEK

(ingen författare) Sundelöfs societet. Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2015 183s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Nedre högra hörnet litet stött.

¶ 58960

[ ATA: 75Kr ] Pris: Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2015 SEK

(ingen författare) Oriental Literature or The Dabistan. Translated from the Original Persian by David Shea and Anthony Troyer. Introduction by A. V. Williams Jackson. Tudor Publishing, New York, 1937. (12), 411pp. Publisher´s cloth. Name on f.f.e.p. Smallstain on right margin of the first 2 leaves. Stained covers.

¶ 59217

[ ATA: 150Kr ] Pris: Tudor Publishing, New York, 1937. SEK

(ingen författare) Handlingar till Sten Sture d. y:s historia 1515-1518. Utgifna genom Sven Tunberg. Norstedts, 1931. XVI, 111s. Häftad. Kung. samfundet för utgivande af handskrifter rörande skandinaviens historia, Historiska handlingar del 28:2.

¶ 59753

[ ATA: 75Kr ] Pris: Norstedts, 1931. SEK

(ingen författare) Gustaviansk mystik. Alkemister, kabbalister, magiker, andeskådare, astrologer och skattgrävare i den esoteriska kretsen kring G. A. Reuterholm, hertig Carl och hertiginnan Charlotta 1776-1803. Inledning och kommentarer av Kjell Lekeby. Vertigo Förlag, Sala/ Södermalm, 2010. 539s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Inget skyddsomslag. Vertigos ockulta klassiker 2.

¶ 59831

[ ATA: 150Kr ] Pris: Vertigo Förlag, Sala/ Södermalm, 2010. SEK

(ingen författare) Växsjö, Sjörgrå och Lottefors. Utforskat och berättat av deltagare i en studiecirkel om bygden. + Unions Årsbok År 1912. Första årgången (Faksimil 1990, nr 198 i en plastficka på bakre pärmens insida.) Bollnäs, 1991. 410s. + 48s. Förlagets rexinband med skyddsomslag + klammerhäfte. Gott skick. Tryckt i 550 exemplar, detta är nummer 198.

¶ 59991

[ ATA: 400Kr ] Pris: Bollnäs, 1991. SEK

Donum Grapeanum. Festskrift till överbibliotekarie Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. Uppsala 1945. 640 s. Förlagets halvklotband med båda omslagen medbundna. Något nött. Nr 447 av 600.

¶ 22028

[ ATA: 100 kr ] Pris: Uppsala 1945. SEK

FEUERSTEIN, Emil, The Genius of the Jew. Udim Publishers, Tel Aviv, Israel, No date. 164pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s red hardcover with dustjacket.

¶ 57867

[ ATA: 125Kr ] Pris: Udim Publishers, Tel Aviv, Israel, No date. SEK

(Jan-Erik Wikström). Fritt sinne. Om liberalism & frisinne, kultur- & kyrkoliv, folkrörelser & massmedier. Atlantis 1992. 254 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 8274

[ ATA: 60 Kr ] Pris: Atlantis 1992. SEK

(LINNÉ, Carl von), Linné i Skåne. P. A. Norstedt & Söner förlag, Stockholm 1975. 395s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 22641

[ ATA: 150Kr. ] Pris: P. A. Norstedt & Söner förlag, Stockholm 1975. SEK

(LINNÉ) LINNAEUS, Carolus N., Örtabok 1725. Utgiven av Svenska läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957. 320s. Illustrerad. Halvklotband.

¶ 15740

[ ATA: 150Kr. ] Pris: Almqvist & Wiksell, Stockholm 1957. SEK

(STRINNHOLM, A.M.), Svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider 1-5. Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. (16),619,(1) + (4),683,(1), två utvikbara kartor + (6),891,(1) + (8),699,(1) + (4),351,(1),289,(3)s. Samtida halvfranska band. Del 1 och 2 har från del 3-5 avvikande blindpressning på ryggarna. Samtliga fem volymer med enhetlig guldornering. Del 1 och 2 med ryggtitel: Svenska folkets historia, del 3-5 med ryggtitel: Svens. 5 volymer. Allt som utkom.

¶ 10407

[ ATA: 2000Kr ] Pris: Stockholm, Johan Hörberg 1834-1854. SEK

[MIRCEA ELIADE], CARRASCO, David/ LAW, Jane Marie (eds.). Waiting for the Dawn. Mircea Eliade in Perspective. Foreword by Joseph Mitsou Kitagawa. Photographs by Lawrence G. Desmond. University Press of Colorado 1991. xx,174pp. Softcover. Weak crease on upper right corner of front cover.

¶ 57237

[ ATA: 250Kr ] Pris: University Press of Colorado 1991. SEK

[Mussolini, Benito]. SARFATTI, Margherita G., D v x. Milano 1926. 326 pp. Ill. Publisher's bright blue cloth. Lose in binding. Worn.

¶ 11208

[ ATA: 200 Kr ] Pris: Milano 1926. SEK

[NILS VON ROSENSTEIN]. Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886. Åttioåttonde delen. Senare bandet. Stockholm 1981. 716 s. Förlagets klotryggband. Gott skick.

¶ 45151

[ ATA: 150kr ] Pris: Stockholm 1981. SEK

[RUTH MAIER], VOLD, Jan Erik, Ruth Maiers dagbok. Ett judiskt kvinnoöde. Sammanställd av Jan Erik Vold. Norstedts, 2009. 461s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Gott skick. Namn på smutstitelbladet;: Thorild Dahlqvist. Några bläckanteckningar på sista, blanka, bladet.

¶ 59918

[ ATA: 100Kr ] Pris: Norstedts, 2009. SEK

/NYGREN, Julius Aug./ Bihang till husläkaren innehållande Anwisning för Allmänheten att, då läkarebiträde saknas, på tjenligaste sätt behandla de fleste och wanligaste af yttre wåld samt af wåldsam muskelansträngning, uppwäckta Skador (Rubbningar, Sår eller Söndringar) hos Menniskans kroppsdelar, utgifwet af En Praktisk Läkare. Öbergs förlag, Stockholm 1839. (6),114,(2)s + (2)s reklam. Oskuren i tryckt originalomslag. Omslaget nött; det främre även med revor och pappersförluster, i nedre högra hörnet pappersförlust in i den tryckta ramen.

¶ 4477

[ ATA: 400Kr ] Pris: Öbergs förlag, Stockholm 1839. SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:1. 1371-1372. Stockholm 1970. 171 (5) s. Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 43297

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÖBERG, Jan (red.), Svenskt diplomatarium X:2. 1373-1374. Juni. Stockholm 1974. s. 171-293 (5). Häftad. Ouppskuren. Mycket gott skick.

¶ 43298

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1974. SEK

ÖBERG, Uno, Skutskärsemigranter i Nordamerika. Författarens Förlag, Spånga, 1974. 66s. + planscher. Illustrerad. Häftad.

¶ 58995

[ ATA: 100Kr ] Pris: Författarens Förlag, Spånga, 1974. SEK

ÖDEEN, Nils, Studier i Smålands bebyggelsehistoria. Ett bidrag till svensk ortnamnsforskning. Lund 1927. XVI,490s. Häftad. Solkiga omslag. Ouppskuren.

¶ 55738

[ ATA: 150Kr ] Pris: Lund 1927. SEK

ÖDMAN, N. P., Valda skrifter II:1-3. Svenska minnen och bilder / Från svenska småstäder och svensk landsbygd / Stycken på vers. Stockholm 1900. 236 + 334 + 64 s. Ill. Förlagets dekorerade klotband.

¶ 38095

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1900. SEK

ÖGREN, Mats (red.), Makten framför allt. En antologi om statsminister Göran Persson. Stockholm 2005. 207 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 24372

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 2005. SEK

ÖHMAN, Christer, Helgon, bönder och krigare. Berättelser ur den svenska medeltidens historia. Rabén Prisma 1994. 247 s. + planscher. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 12823

[ ATA: 75Kr ] Pris: Rabén Prisma 1994. SEK

ÖHNGREN, Bo, Folk i rörelse. Samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900. Uppsala 1974. 414 s. Häftad. Med dedikation.

¶ 50620

[ ATA: 70kr ] Pris: Uppsala 1974. SEK

ÖNNERFORS, Alf, Pliniana. In Plinii Maioris Naturalem Historiam Studia Grammatica Semantica Critica. Uppsala 1956. 196pp. Original wrappers.

¶ 5833

[ ATA: 125Kr ] Pris: Uppsala 1956. SEK

ÖRNEHOLM, Urban (ed), Four Eighteenth-century Medical Dissertations under the Presidency of Nils Rosén. Uppsala 2003. 284,(4)pp. original wrappers.

¶ 16676

[ ATA: 150Kr ] Pris: Uppsala 2003. SEK

ÖST, Anna-Lisa, Med barnatro genom världen. Lapp-Lisa berättar om sitt liv. Stockholm 1958 104 s. Il. Häftad.

¶ 50067

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1958 SEK

ÖSTBERG, Axel, Hantverkare i Falun 1773-1948. Falun 1948. 120 s. Ill. Häftad.

¶ 41451

[ ATA: 125kr ] Pris: Falun 1948. SEK

ÖSTE, Sven, Afrikas ansikte. Tolv ledare i närbild. Stockholm 1962. 259 s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag. Namnteckning. Omslaget något nött.

¶ 27239

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1962. SEK

ÖSTE, Sven, Vietnam. Hökens år. Stockholm 1966. 286 (2) s. Originalpocket.

¶ 50022

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

ÖSTEGREN, bertil, Makten och ärligheten. Om likheter och olikheter Stockholm 1970. 164 s. Ill. Häftad.

¶ 23855

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÖSTERBERG, Carin, Natur och kultur. Stockholm 1987. 336s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 16591

[ ATA: 100Kr. ] Pris: Stockholm 1987. SEK

ÖSTERBERG, Eva, Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-1600. Lund 1977. 308 s. Häftad Prydligt streckad med blyerts.

¶ 42724

[ ATA: 150 kr ] Pris: Lund 1977. SEK

ÖSTERLING, Anders, Nicolovius och söderslätt. Stockholm 1957. 165 (3) s. Häftad.

¶ 41313

[ ATA: 70 kr ] Pris: Stockholm 1957. SEK

ÖSTERLING, Anders, Carl August Hagberg. Stockholm 1922. 201 (3) s. Häftad. Något nött.

¶ 41317

[ ATA: 75 kr ] Pris: Stockholm 1922. SEK

ÖSTERLING, Karin / Alma Öhrström, Trasmattor, bonader och längor. Ur Alma Öhrströms minnesalbum. Stockholm 1985. 135 (1) s. Ill. Förlagets pappband. Tväöroktav. Mycket gott skick.

¶ 39312

[ ATA: 75kr ] Pris: Stockholm 1985. SEK

ÖSTERLUND-PÖTZSCH, Susanne, American Plus. Etnisk identitet hos finlandsvenskar i Nordamerika. Helsingfors 2003. 251 s. Ill. Häftad.

¶ 17239

[ ATA: 125 Kr ] Pris: Helsingfors 2003. SEK

ÖZDALGA, Elisabeth / Sune Persson (ed.), Civil Democracy and the Muslim World. Istanbul 2002. 144 pp. Softcover. Very good condition.

¶ 43616

[ ATA: 125 kr ] Pris: Istanbul 2002. SEK

ÅBERG, Åke, Västerås mellan Kellgren och Onkel Adam. Uppsala 1987. 446 s. Ill. Förlagsinbunden.

¶ 49704

[ ATA: 50kr ] Pris: Uppsala 1987. SEK

ÅBERG, Alf / Carin Österberg (red.), Natur och Kultur 50 år. Ur ett bokförlags historia. Stockholm 1972. 135 (3) s. Ill. Förlagets klotband med skyddsomslag.

¶ 43477

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1972. SEK

ÅBERG, Alf / Ola Terje, Kungaslott och adelsborgar från vasatiden. Stockholm 1966. 166 (2) s. Ill. Förlagets dekorerade pappband. Något nöt.

¶ 40849

[ ATA: 50kr ] Pris: Stockholm 1966. SEK

ÅBERG, Alf, Tragedin på torget. Natur och kultur 2002. 186s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 15063

[ ATA: 125Kr ] Pris: Natur och kultur 2002. SEK

ÅBERG, Alf, Klanernas krig. Med Bonnie Prince Chrlie i de skotska högländerna. Lts Förlag 1963. 132 s. Ill + karta. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 16943

[ ATA: 90 kr ] Pris: Lts Förlag 1963. SEK

ÅBERG, Alf, Digerdöden. Stockholm 1963. 90 s. Pocket.

¶ 24689

[ ATA: 50 kr ] Pris: Stockholm 1963. SEK

ÅBERG, Alf, Gustav Vasa 500 år. Stora jubileumsboken. Stockholm 1996. 80 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Swedish/English.

¶ 31843

[ ATA: 125 kr ] Pris: Stockholm 1996. SEK

ÅBERG, Alf, Baskerna. Ett frihetsälskande folk. Stockholm 1965. 105 (3) s. Ill. Förlagets pappband.

¶ 37065

[ ATA: 90 kr ] Pris: Stockholm 1965. SEK

ÅBERG, Alf, Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655. Stockholm 1987. 198 s. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband. Recensionsstämpel på försättsbladet.

¶ 39940

[ ATA: 75Kr ] Pris: Stockholm 1987. SEK

ÅBERG, Alf, Av annan mening. Karolinen Axel Gyllenkrok. Stockholm 1998. 174 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 40659

[ ATA: 100 kr ] Pris: Stockholm 1998. SEK

ÅBERG, Claes, Falsterbonäsets natur. En berättelse om naturen i Vellinge kommun. Vellinge 1992. 72 s. Ill. Förlagets pappband. Tväroktav. Gott skick.

¶ 36778

[ ATA: 150 kr ] Pris: Vellinge 1992. SEK

ÅBERG, Leif (red.), Akademiska sjukhuset 1708-2008. Landets äldsta universitetssjukhus. Landstinget i Uppsala län 2008. 392s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.

¶ 51719

[ ATA: 125Kr ] Pris: Landstinget i Uppsala län 2008. SEK

ÅBERG, Leif (red.), Från Linné till DNA. Naturhistoriska riksmuseet 2007. 228s. Kvarto. Illustrerad. Förlagets dekorerade pappband.

¶ 54266

[ ATA: 100Kr ] Pris: Naturhistoriska riksmuseet 2007. SEK

ÅBERG, Martin, Politiken i svensk satir 1950-2000. Från folkhemspamp till välfärdsmanager. Nordic Academic Press 2006. 160 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 49819

[ ATA: 100kr ] Pris: Nordic Academic Press 2006. SEK

ÅDAHL, Karin (ed.), The Sultan´s Procession. The Swedish ebassy to Sultan Mehmed IV in 1657-1658 and the Rålamb Paintings. Swedish Research Institute in Istanbul, 2006. 343pp. Quarto. Illustrated. Publisher´s cloth with dustjacket. Very Good.

¶ 59990

[ ATA: 400Kr ] Pris: Swedish Research Institute in Istanbul, 2006. SEK

ÅGREN, Henrik, Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730. Uppsala 1998. 264 s. Dedikation.

¶ 7156

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1998. SEK

ÅGREN, Sigfrid, Sanning till 90%. Stockholm 1970. 270 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

¶ 48739

[ ATA: 60kr ] Pris: Stockholm 1970. SEK

ÅHLÉN, Bengt, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria. Ordfronts förlag, Stockholm 1986. 270s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 16374

[ ATA: 75kr ] Pris: Ordfronts förlag, Stockholm 1986. SEK

ÅHLBERG, Lars-Olof, Realismbegreppet i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie. Uppsala 1988 315s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

¶ 5254

[ ATA: 100Kr ] Pris: Uppsala 1988 SEK

ÅHSBERG, Bengt, Studenter och storpolitik. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931. Lund 1995. 337 (5) s. Häftad med skyddsomslag.

¶ 40428

[ ATA: 120 kr ] Pris: Lund 1995. SEK

ÅKERBLOM, Lars, Sir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935. Uppsala 1976. 225 s. Häftad. Omslagen något slitna.

¶ 12213

[ ATA: 75 Kr ] Pris: Uppsala 1976. SEK

ÅKERMAN, Brita, Alva Myrdal. Från storbarnkammare till fredspris. Stockholm 1997. 144 s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

¶ 12212

[ ATA: 100 Kr ] Pris: Stockholm 1997. SEK

ÅMAN, Anders / Marta Järnfeldt-Carlsson (red.), Övre Norrlands kyrkor. Bebyggelsehistorisk tidskrift 22. Stockholm 1992. 253 s. Ill. Häftad. Kvarto. Gott skick.

¶ 32972

[ ATA: 150 kr. ] Pris: Stockholm 1992. SEK

ÅNGMAN, J. A., Försök till beskrifning om Norbergs Bergslags Härad och dess gamla jern-bergslag. Nytryck. Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B. Hedemora 1925. 360,(2)s. + planscher. Trevligt linneband. Tillskrift på första blanka bladet (inte försättsbladet).

¶ 46225

[ ATA: 375Kr ] Pris: Nytryck. Dalarnes Tidnings- & Boktryckeri-A.-B. Hedemora 1925. SEK

ÅQVIST, Gösta, Frieden und Eidschwur. Studien zum Mittelalterlichen Germanischen Recht. Lund 1968. xii, 400pp. + folding table. Softcover. Rättshistoriskt bibliotek 14.

¶ 5932

[ ATA: 125Kr ] Pris: Lund 1968. SEK

ÅSLUND, Leif, Magnus Gabriel De la Gardie och vältaligheten. Uppsala 1992. 262 s. Häftad. Dedikation.

¶ 4595

[ ATA: 75Kr ] Pris: Uppsala 1992. SEK

ÅSTRAND, Göran, Här vilar berömda svenskar. Uppslagsbok och guide. Ordalaget 1999. 191 (1) s. Förlagets pappband. Mycket gott skick.

¶ 40622

[ ATA: 200 kr ] Pris: Ordalaget 1999. SEK

» ny sökning

©2006-2017 Antikvariat Thomas Andersson