ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 1730 träffar.[INGEMAR HEDENIUS] Sanning Dikt Tro. Till Ingemar Hedenius. Stockholm 1968. 344 s. Häftad.

[ ATA: 1487 ] Pris: 80 kr SEK

[JOHN MILTON]. Fenix Nr 2 1994/95. Stockholm 1995. 144 s. Ill. Häftad.

¶ Översättning av Miltons Samson Agonistes / Den kämpande Simon.

[ ATA: 46782 ] Pris: 75kr SEK

[LANGBEHN, August Julius]. Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen. Leipzig Hirschfeld 1891. (First ed. 1890). V, (1), 356 pp. Bound in blue private half cloth (1930's) together with original front and back wrappers. Light waterstain to front board. One tear and two places of paper loss mended on front wrapper. Old signature (Herman Geijer 1898) on front wrapper. Carl von Bergers signature and the date 24 october 1892 on back wapper. In good condition.

¶ From the library of the author Carl von Bergen (1838-1897), influential friend of August Strindberg.

[ ATA: 43828 ] Pris: 950kr SEK

[WITTGENSTEIN] CASEY, John, The Language of Criticism. London 1966. xii, 206 pp. Publisher's red cloth.

[ ATA: 47866 ] Pris: 100kr SEK

ÖBERG, Anders, Hilary Putnam on Meaning and Necessity. Uppsala 2011. xxviii,138pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 54957 ] Pris: 125Kr SEK

ÖSTBERG, Gustaf, Att tycka sig förstå. Kritiska betraktelser om teknik. Stockholm 1991. 160 s. Kartonnage.

[ ATA: 13982 ] Pris: 125 Kr SEK

ÖSTERBERG, Jan, Egoism and Morality. Uppsala 1985. 119 (3) pp. Softcover. With author's signature. Very good condition.

[ ATA: 48859 ] Pris: 100kr SEK

ÖSTERMAN, Tove, Rationality and Cultural Understanding. Uppsala 2007. 205 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 36412 ] Pris: 150 kr SEK

ÅBERG, L. H., Den boströmska verldsåsigten i sina grunddrag framstäld. Stockholm 1882. 128 s. Privat grönk klotband. Något solkig.

[ ATA: 50009 ] Pris: 90kr SEK

ÅHLBERG, Lars-Olof / Tommie Zaine (Ed.), Aesthetic Matters. Essays presentetd to Göran Sörbom on his 60th birthday. Uppsala 1994. 186 pp. Softcover. Very good condition.

¶ Contr. by Torsten Ekbom, Göran Hermerén, Peter Kivy, Peter Lamarque, B.R. Tilghman, Simo Säätelä, Richard Woodfield and others.

[ ATA: 17738 ] Pris: 70kr SEK

ÅHLBERG, Lars-Olof, Realismbegreppet i litteratur och konst. En idéhistorisk och konstfilosofisk studie. Uppsala 1988 315s. Häftad. Smutstitelbladet saknas.

[ ATA: 5254 ] Pris: 100Kr SEK

ÅKERLUND, Erik, Nisi temere agat. Francisco Suárez on Final Causes and Final Causation. Uppsala 2012. 159pp. Publisher´s softcover.

[ ATA: 54554 ] Pris: 100Kr SEK

ÅQVIST, Lennarrt, A New Approach to the Logical Theory of Interrogatives. TBL Verlag Gunter Narr, Tübingen, 1975. X, 184pp. Softcover. Very Good. Tübinger Beiträge zur Linguistik 65.

[ ATA: 59270 ] Pris: 100Kr SEK

ÅQVIST, Lennart, The Moral Philosophy of Richard Price. Lund 1960. 214 pp. Original wrappers.

[ ATA: 2149 ] Pris: 125 kr SEK

ÅSBERG, Carl Sam, Skepsis och patos. Stockholm 1926. 152 s. Häftad. Liten pappersförlust å ryggens huvud.

[ ATA: 43634 ] Pris: 200 kr SEK

ABRAMS, Irwin (Ed.), Nobel Lectures: Peace 1981 - 1990. Singapore 1997. 292 pp. Ill. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 14785 ] Pris: 90 Kr SEK

ACTON, H. B., The illusion of the epoch. Marxism-Leninism as a philosophical creed. Routledge & Kegan Paul, 1973. Reprint of second impression 1962. viii,278pp. Softcover. Small date on front free endpaper. Pencil underlinings.

[ ATA: 58720 ] Pris: 75Kr SEK

ADORNO, Theodor W., Noten zur Literatur III. Frankfurt 1966. 208 (8) pp. Publisher's hardcover with dj. In good condition.

[ ATA: 33242 ] Pris: 100 kr SEK

ADORNO, Theodor W., Egentlighetsjargongen. Till den tyska ideologin. Symposion 1996. 150 s. Häftad. Lätt fuktad i nedre marginal.

[ ATA: 33717 ] Pris: 100 kr SEK

ADORNO, Theodor W., Soziologische Schriften I. Herausgegeben von Rolf Tiedemann. Suhrkamp, 587pp. Softcover. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 306.

¶ Volume I only.

[ ATA: 58818 ] Pris: 100Kr SEK

AFANASIEV, Viktor, Den vetenskapliga kommunismens grunder. Göteborg 1979. 350 (2) s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 48375 ] Pris: 70kr SEK

AHLBERG, Alf, Filosofiskt lexikon. Stockholm 1963. 206 (2) s. Förlagets klotband. Namnteckning.

[ ATA: 48837 ] Pris: 100kr SEK

ALBERONI, Francesco, Värden. Göteborg 1994. 186 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 32876 ] Pris: 60 kr SEK

ALBERT, Hans / Ernst Topitsch (ed.), Werturteilsstreit. 2., um eine Bibliographie erweiterte Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1979. 568pp. Publisher's cloth.. Wege der Forschung CLXXV.

[ ATA: 18844 ] Pris: 150 Kr SEK

ALBERT, Hans, Kritische Vernunft und menschlichen Praxis. Stuttgart 1977. 213 (3) pp. Paperback.

[ ATA: 30759 ] Pris: 60 kr SEK

ALDRICH, Virgil C. Aldrich, Philosophy of Art. Prentice-Hall, 4th printing of the 1963 edition. (12),116pp. Foundations of Philosophy Series. Pencil underlinings. Jan Österberg´s copy.

[ ATA: 57416 ] Pris: 90Kr SEK

ALLAN, Keith, Linguistic Meaning. Volume Two. Routledge 1986. xi, 348 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 41706 ] Pris: 125kr SEK

ALLARD, Michel/ LÈBRE, Victor/ ROBINE, Jean-Marie, Les 120 ans de Jeanne Calment. Doyenne de l´humanité. Documents, Le cherche midi, 1994. 161pp. + plates. Softcover.

[ ATA: 56522 ] Pris: 100Kr SEK

ALMBERG, Nils, Kring Sokrates´ personlighet. Lund, Gleerups 1948. 178,(2)s. Häftad. dedicerad. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11154 ] Pris: 200Kr SEK

ALMBERG, Nils, Till Platons differentiella psykologi. Lund, Gleerup 1946. 354s. Häftad. Dedicerad. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11155 ] Pris: 250Kr SEK

ALMER, Tage, Studier i Shaftesburys Filosofi. Lund 1939. 192s. Häftad. Ouppskuren. Delvis solblekt omslag.

[ ATA: 57008 ] Pris: 100Kr SEK

ALMQVIST, Kurt/ Erik WALLRUP (red.), Medvetande, genetik och samhälle. Perspektiv från Engelsbergsseminariet 2002. Atlantis 2007. 201s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 52230 ] Pris: 125Kr SEK

ALMQVIST, Kurt/ WIKLUND, Mats (red.), Immigration och migration. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. 2014. 148s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 60063 ] Pris: 125Kr SEK

ALTNER, Günter, Die Überlebenskreise in der Gegenwart. Ansätze zum Dialog mit der Natur in Naturwissenschaft und Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1987. 234 pp. Publisher's hardcover.

[ ATA: 18912 ] Pris: 75 kr SEK

ALVAREZ, A., Natt. En undersökning av nattlivet, det nattliga språket, sömnen och drömmarna. Leandermalmsten 1995. 336s. Förlagsinbunden med skyddsomslag.

[ ATA: 5907 ] Pris: 140kr SEK

AMBJÖRNSSON, Ronny, Fantasin till makten! Utopiska idéer i västerlandet under fem hundra år. Stockholm 2004. 234 s. Ill. Förlagsinbunden med skyddsomslag. Gott skick.

[ ATA: 35332 ] Pris: 125 kr SEK

ANDERBERG, T./ NILSTUN, T./ PERSSON, I. (eds.) Aesthetic Distinction. Essays presented to Göran Hermerén on his 50th Birthday. Lund University Press 1988. 117pp. Publisher´s soft cover. Name on small title.

[ ATA: 54765 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Guds moral. En essä om lidandets och ondskans problem. Nya Doxa 1997. 144s. Förlagsinbunden med skydssomslag. Dedikation.

[ ATA: 5628 ] Pris: 100Kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Den mänskliga naturen. En essä om miljö och moral. Stockholm 1994. 309 s. Häftad. Dedikation. Jan Österbergs ex. Blyertsunderstrykningar/kommentarer.

[ ATA: 26309 ] Pris: 125kr SEK

ANDERBERG, Thomas, Alla är vi kritiker. Atlas, Stockholm 2009. 424s. Illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag. Litet blyertsstreckad.

[ ATA: 53163 ] Pris: 125Kr SEK

ANDERSON, Perry, Övergångar från antiken till feodalismen. Lund 1995. 320 s. Häftad. Gott skick.

[ ATA: 3842 ] Pris: 90Kr SEK

ANDERSON, Perry, The Origins of Postmodernity. Verso 1998. Reprint same year. viii,143pp. Softcover. Pencil markings/ underlinings

[ ATA: 58684 ] Pris: 90Kr SEK

ANDERSSON, Jan S., How to define Performative. Uppsala 1975. (10),185pp. Original wrappers.

[ ATA: 11444 ] Pris: 100Kr SEK

ANDERSSON, Jan S./ MATTSSON, Nils-Göran, Filosofisk tanke. Lärobok i filosofi för gymnasieskolan. Andra upplagan. Bokförlaget Borken 1988. (10),348s. Illustrerad. Häftad. Namn på titelbladet.

[ ATA: 54949 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERSSON, Jan/ FURBERG, Mats, Om världens gåta - en filosofibok. Doxa 1986. 219s. Häftad. Något nött. Dedikation. Blyertsmarkeringar.

[ ATA: 54406 ] Pris: 75Kr SEK

ANDERSSON, Kjell, Transparency and Accountability in Science and Politics. The Awareness Principle. Palgrave Macmillan 2008. xiv,257,(1)pp. Publisher´s hard cover.

[ ATA: 50813 ] Pris: 300Kr SEK

ANDERSSON, Sten, Positivism kontra hermeneutik. Göteborg 1979. 120 s. Häftad. Blyertsstreckad.

[ ATA: 25110 ] Pris: 75kr SEK

ANDRÉN, Carl-Gustaf/ Ulf GÖRMAN, Etik och genteknik. Filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning. Nordic Academic Press 2004. 204s. Förlagets pappband med skyddsomslag.

[ ATA: 51259 ] Pris: 125Kr SEK

ANDREE, Mikael, Berkeley Nominalisten. En kunskapsfilosofisk undersökning. Uppsala 1919. x, 72 s. + erratablad. Häftad. Med dedikation. Ryggens huvud nött med pappersförlöst.

[ ATA: 32813 ] Pris: 90 kr SEK

ANDRESEN, Carl / Hartmut Erbse / Olof Gigon / Karl Schefold / Karl Friedrich Stroheker / Ernst Zinn (red.), DTV-Lexikon der Antike. (Complete in 13 Volumes) München 1969-1971. Paperback. In good condition.

¶ I. Philosophie, Literatur, Wissenschaft: Band 1-4. / II. Religion, Mythologie: Band 1-2. / III. Kunst: Band 1-2. / IV. Geschichte: Band 1-3. / V. Kulturgeschichte: Band 1-2.

[ ATA: 38757 ] Pris: 500 kr SEK

ANFINDSEN, Jens Tomas, Aristotle on Contrariety as a Principle of First Philosophy. Uppsala 2006. 182 pp. Softcover. Very good condition.

[ ATA: 32860 ] Pris: 150 kr SEK

ANGOULVENT, Anne-Laure, Barockens anda. Alhambar 1996. 128 s. Pocket.

[ ATA: 46315 ] Pris: 45kr SEK

ANTONI, Carlo, Der Kampf wieder die Vernunft. Zur Entstehungsgeschichte des deutschen Freiheitsgedankens. Stuttgart 1951. 352 pp. Publisher's hardcover with dj.

[ ATA: 20955 ] Pris: 150 kr SEK

APEL, Karl-Otto, Etik och kommunikation. Daidalos 1994. 155 s. Häftad.

[ ATA: 13429 ] Pris: 150 Kr SEK

APPIGNANESI, Lisa (ed.), Postmodernism. ICA Documents. free Association Books, london, 1989. (8),230pp. Softcover. Pencil linings.

[ ATA: 57883 ] Pris: 100Kr SEK

APPLEBY, Joyce / Lynn Hunt / Margaret Jacob, Telling the Truth About History. New York 1995. 322 pp. Softcover. Signature to front fly leaf; else in very good condition.

[ ATA: 24585 ] Pris: 125 kr SEK

ARKOUN, Mohammed, Contribution a l´étude de l´humanisme arabe au IVe/ Xe siècle: Miskawayh (320/ 325-421) = (932/ 936-1030) philosophe et historien. Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1970. 387pp. Softcover. Études muselmanes XII. Directeurs: Et. Gilson/ L. Gardet.

[ ATA: 58609 ] Pris: 300Kr SEK

ARVON, Henri, Le Bouddhisme. Paris 1962. 128 pp. Original wrappers. Signature. Pages with underlining.

[ ATA: 43856 ] Pris: 40 kr SEK

ASCHHEIM, Steven E., Nietzsche und die Deutschen. Karriere eines Kults. Stuttgart 1996. 385 pp. Ill. Publisher's hardcover. Signature to front fly leaf; else in good condition.

[ ATA: 32872 ] Pris: 150 kr SEK

ASPELIN, Gunnar / Elof Åkesson (red.), Studier tillägnade Efraim Liljeqvist I-II. Lund 1930. 586 + 500 (4) s. Häftade. Omslagen naggade och lite nötta.

¶ Tryckt i 250 ex. varaf detta är nr. 10.

[ ATA: 29874 ] Pris: 500 kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankens vägar. En översikt av filosofiens utveckling I-II. Stockholm 1958. 2 vol. 256 + 350 s. Häftad.

[ ATA: 3484 ] Pris: 250 kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Karl Marx. Samhällsforskare och samhällskritiker. En kommentar till Kapitalet 1. Lund 1969. 216 s. Originalpocket. Blyertsstreckad.

[ ATA: 5242 ] Pris: 50Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Vårt heliga arv. Natur och Kultur 1947. 142s. Häftad.

[ ATA: 7766 ] Pris: 100Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Historiens problem. Gebers 1926. 238s. Häftad. Svagt märke efter radering på främre omslaget.

[ ATA: 7768 ] Pris: 75Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Utgångspunkterna för Münsterbergs värdelära. Lund 1929. 122s. Häftad. Fläckad rygg. Något nött. Namnteckning på främre omslaget. Biblioteksstämplar.

[ ATA: 11173 ] Pris: 150Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Idéer och fakta. Filosofins roll i vetenskapshistorien. Läromedelsförlagen 1970. 89s. Pocket.

[ ATA: 13310 ] Pris: 45Kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankehistoriens problem. Stockholm 1970. 198 s. Häftad.

[ ATA: 45208 ] Pris: 70kr SEK

ASPELIN, Gunnar, Tankens vägar. En översikt av filosofiens utveckling I-II Almqvist & Wiksell 1968. 256 + 350s. Förlagets dekorerade klotband. Två delar sammanbundna i ett band. Del I med blyertsstreck i marginalen.

[ ATA: 56218 ] Pris: 250Kr SEK

ASSOUN, Paul-Laurent, Freud et Witgenstein. PUF 1988. 234pp. Softcover.

[ ATA: 56365 ] Pris: 500Kr SEK

ASSOUN, Paul-Laurent, Freud et Nietzsche. PUF 1982. 302pp. Softcover. pp. 158-167 with pencil underlinings.

[ ATA: 56366 ] Pris: 100Kr SEK

ATKINSON, R. F., Knowledge and Explanation in History. An Introduction to the Philosophy of History. MacMillan 1978. x,229pp. Publisher´s soft cover. Name on small title. Some pencil markings.

[ ATA: 54125 ] Pris: 100Kr SEK

AXELSSON, Karl, The Sublime. Precursors and British Eighteenth-Century Conceptions. Peter Lang, 2007. 235pp. Softcover. Pencil annotations on last, blank, page.

[ ATA: 58294 ] Pris: 300Kr SEK

AYER, A. J., Språk, sanning, logik. Stockholm 1953. 176 s. Häftad.

[ ATA: 1539 ] Pris: 70 Kr SEK

BÄRMARK, Jan, Jag vet inte Göteborg 2006. 213s. Häftad.

[ ATA: 53426 ] Pris: 150Kr SEK

BAADER, Franz V., Über den Begriff der Zeit / Über den Zweispalt des religiösen Glaubens und Wissens. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1965. 63 pp. Publisher's hardcover. Boards a little wapred; else in good condition.

[ ATA: 33925 ] Pris: 60 kr SEK

BACHELARD, Gaston, Eldens psykoanalys. Lund 1993. 140 s. Häftad. Förlagsny.

[ ATA: 17035 ] Pris: 75kr SEK

BACHELARD, Gaston, Jordens och viljans drömmerier. Skarabé, Lund 1992. 373 s. Häftad. Förlagsny.

[ ATA: 17036 ] Pris: 90Kr SEK

BACHELARD, Gaston, Paysages. Notes d´un philosophe pour un graveur Albert Flocon. Eynard.Reproduction fidèle de l´édition originale. Editions de l`Aire, Lausanne 1982. 97pp. Quarto. Illustrated. Softcover.

[ ATA: 55853 ] Pris: 400Kr SEK

BACHELARD, Gaston, La philosophie du non. Essai d´une philosophie du nouvel esprit scientifique. PUF 1975. 147pp. Softcover. Some pencil markings.

[ ATA: 56386 ] Pris: 100Kr SEK

BACHELARD, Gaston, La terre et les rêveries de la volonté. 9ème réimpression. José Corti 1978. 409pp. Softcover.

[ ATA: 56603 ] Pris: 100Kr SEK

BACON, Francis, Essäer. Stockholm 1924. 205 s. Häftad. Något nött. Berömda filosofer XXVIII.

[ ATA: 1541 ] Pris: 90Kr SEK

BADCOCK, C. R., The Psychoanalysis of Culture. Oxford 1980. 264 pp. Softcover. In good condition.

[ ATA: 38534 ] Pris: 300 kr SEK

BAEUMLER, A. / M. Schröter (ed.), Handbuch der Philosophie: Natur / Geist / Gott. München Oldenburg 1927. VIII, 162+96+172+74+104+100 pp. + 34pp complete index. Bound together in original decorated cloth. Parts heavily underlined with pencil (eraseable).

¶ Hermann Weyl: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschft / Hans Driesch: Metaphysik der Natur / Erich Rothacker: Logik und Systematik der Geisteswissenschaften / Emil Wolff: Philosophie des Geistes / Erich Przywara: Religionsphilosophie katolischer Theologie / Emil Brunner: Religionsphilosophie evangelischer Theologie.

[ ATA: 46979 ] Pris: 350kr SEK

BAHR, Hermann, Inventur. Berlin Fischer (no year). 169 (7) pp. Hardcover. Spine restored. Writing on front fly leaf. Else in thight and good condition. Clean pages.

[ ATA: 37345 ] Pris: 150 kr SEK

BAHRDT, Hans Paul, Umwelterfahrung. Soziologische Betrachtungen über den Beitrag des Subjekts zur Konstitution von Umwelt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstad 1974. 258 pp. Softcover.

[ ATA: 20234 ] Pris: 70 kr SEK

BAIER, Annette C., A Progress of Sentiments. Reflections on Hume´s Treatise. Harvard university press 1991. xiv,333pp. + frontispiece. Publisher´s cloth with dust jacket. Name on fly leaf. Pencil underlinings.

[ ATA: 54758 ] Pris: 250Kr SEK

BAL, Karol, Kant i Hegel. Dwa szkice z dziejow niemieckiej mysli etycznej. Wroclaw 1993. 87 pp. Original wrappers.

[ ATA: 14880 ] Pris: 90 Kr SEK

BÜHL, Walter L,. Kulturwandel. Für eine dynamische Kultursoziologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmastdt, 1987. (8), 218pp Softcover. Some pencil markings. Otherwise Very Good.

[ ATA: 59198 ] Pris: 75Kr SEK

» ny sökning

©2006-2019 Antikvariat Thomas Andersson