ANTIKVARIAT THOMAS ANDERSSON

Sök bland våra böcker

Din kundvagn är tom. / Your Shopping Cart is empty

Författare / Author

Titel / Title

Fritext / Keywords

» Rensa / Clear

Din sökning gav 90 träffar.GEIJER, E. G. och C. A. v. NOLCKEN, Betraktelser öfver europeiska colonial-väldets grundläggning. Upsala, Palmblad, 1833. (4),30,(2)s. Häftad. Delvis skuren.

[ ATA: 54841 ] Pris: 250Kr SEK

GEIJER, E.G., Den blå boken. Örebro, Lindhs, 1837. (6),86s. Häftad med tryckta originalomslag. Stämplad "Högre allmänna läroverket i Vänersborg" på främre omslaget och titelbladet. Något nött omslag. Något lagerfläckad.

[ ATA: 12147 ] Pris: 500Kr SEK

GEIJER, Erik Gustaf (preses), HÖJER, J. G. och PFEFFER, C. H. (respondenter), Supplementa ex chronicis manuscriptis ad historiam regis Gustavi I ab Erico Georgii Tegel conscriptam I-II. Upsala 1821. (2),8,(2) + (2),9-16,(2)s. Häftad. Oskuren i senare blankt omslag.

¶ Stämplad: Joh. Ax. Almquists boksamling.

[ ATA: 54843 ] Pris: 500Kr SEK

GEIJER, Erik Gustaf, Dissertatio de ingenio politico medii aevi. Upsala 1806. (2),17,(1)s. Häftad. Tagen ur band.

¶ Geijers doktorsavhandling under E. M. Fants presidium.

[ ATA: 54840 ] Pris: 900Kr SEK

GEORGIUS, Carolo Fred. (praes)/ Johannes Hjerpe (resp.), De arce Oerbyensi. Uppsala, 1757. 22s. Senare pappband.

[ ATA: 59657 ] Pris: 500Kr SEK

GIRARDIN, M. J., Populära föreläsningar i kemien. Efter tredje Franska upplagan. Stockholm, Tryckt hos N. Marcus 1850. Lilla Nygatan n:o 19. 174,(2)s. Halvklotband.

[ ATA: 57322 ] Pris: 450Kr SEK

GOLDSMITH, Oliver, Compendio della Storia Greca dalla sua origine fino alla riduzione della grecia in provincia romana del dott. Goldsmith I-II. Venezia, coi tipi di Giuseppe Molinari ed. 1820. 178+166pp. 12:o. Grey marbled hardcover with red (a little worn) title. Page 163-164 in second half with tear, not affecting text.

[ ATA: 28226 ] Pris: 300Kr SEK

GRÖNWALL, Anders, Dissertatio academica de S. Davide, primo apostolo westmanniae. Respondent: Daniel Rameen. Upsaliae Literis Wernerianis 1723. (6), 54, (4) sid. Liten oktav. Träsnitt i texten. Marmorerad pappersremsa som rygg.

[ ATA: 46843 ] Pris: 500Kr SEK

GROTIUS, Hugo, Then lärda Mannens Hugonis Grotii Sex Böcker Om Then Christna Lärans Wishet Och Sanning, För thes förträffeliga nytta skul, them enfaldigom til tienst, ifrån Latinet på Swensko öfwersatte. Jemte Berättelse om Auctorens märkwärdiga lefwerne och död. Tryckt i Stockholm. Försäljes i Kongl. Tryckeri-boden, u.å. (1742) (20),208,(8)s. Senare enkelt stänkmarmorerat pappband. Blank rygg. Något fläckad.

¶ Sista sidan har följande text: Priset på denne Bok är I dal. I6 öre Koppmt. finnes ock til köps på Jerntorget, i Krydd-boden som är närmast til Westerlånggatan.

[ ATA: 55510 ] Pris: 1400Kr SEK

Gustaf III, Konung Gustaf III:s skrifter i politiska och vittra ämnen; tillika med dess brefvexling 1-6. Stockholm, Delén 1806-1812. Hårt nötta samtida halvfranska band. Exemplar UTAN planscher.

¶ 6 volymer.

[ ATA: 25108 ] Pris: 400Kr SEK

» ny sökning

©2006-2018 Antikvariat Thomas Andersson